You are on page 1of 2

PELAN TAKTIKAL 2017

UNIT KOKURIKULUM
BADAN UNIFORM ST JOHN AMBULANS

BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN

1 Kursus Dapat meningkatkan Sekolah,Guru April & Jun RM2/ Yuran 20 % 40% 60% penglibatan
Pertolongan keupayaan, kemahiran Penasihat, keahlian murid
Cemas dan pengetahuan dalam Pegawai St John
bidang pertolongan Ambulans
cemas.

2 Pertandingan Dapat menguasai teknik Guru Penasihat, Julai - 30% 50% Peratus kejayaan
kawad kaki kawad kaki dan Pegawai dalam
pemakaian uniform yang ST.John pertandingan di
( Annual betul Ambulans peringkat daerah/
Inspection) negeri/ kebangsaan
meningkat setiap
tahun.
3 Perkhemahan Dapat meningkatkan Guru penasihat Mei Rm200 yuran utk 20% 40% Peratus kejayaan
ST. John minat, daya saing, bayaran seorang dalam
Ambulans kesediaan dan pertandingan di
peringkat persembahan ahli peringkat daerah/
negeri/ kebangsaan
kebangsaan
meningkat setiap
tahun.

... 15% 25% 10 guru st john Pertolongan menguruskan badan John Ambulans ambulans Cemas (guru) beruniform......... (SANG GEETHA ARUMUGAM) Ketua Guru Penasihat Badan Uniform St.. Guru seorang pelajar masa yang sama boleh Penasihat... 5 Hari Bendera dapat meningkatkan kualiti Sekolah.. teknik... Pengetua . KK .. ahli mendapatkan pendapatan Stjohn yang dapat menanggung kos Ambulans untuk memperbaiki dan mendapatkan alatan perubatan yang bersesuaian. Disediakan oleh .... Target RM50 80% penglibatan perkhidmatan dan pada Pengetua...... PK April RM80 Seorang 30% 50% Peratus kejayaan Perdana badan kesungguhan...................... .......4 Perkhemahan Meningkatkan minat...John Ambulans Smk Tinggi Port Dickson .Guru dalam beruniform serta etika ahli kadet penasihat pertandingan di peringkat daerah/ negeri/ kebangsaan meningkat setiap tahun. 6 Kursus Dapat melatih dan Pegawai St Ogos .