You are on page 1of 1

MAKTAB MAHMUD KULIM, 09400 PADANG SERAI KEDAH.

LAPORAN PERJUMPAAN KELAB HEBAT BIL- 2 2017

Perkara : PERJUMPAAN KALI KE-2
Tarikh :
Masa :
Kehadiran :
Tema :
Objektif :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Aktiviti :

1. ......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. ......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. ......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Disediakan oleh:

..................................................
( )