You are on page 1of 2

Examen de Trigonometría 2 Kerpen Horren 2008

COLEGIO “KERPEN HORREN” 4. En un ΔABC, se cumple : TgA=1; TgB=2
EXAMEN DE TRIGONOMETRIA hallar : TgC
ALUMNO:
AÑO DE SECUNDARIA: 3ro FILA “A” FECHA: 11/08/08 A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
1. Calcular :
tan 20       tan 25     
1  tan 20      tan 25     

A) 1 B) 2 C) 3/4 5. Dado un triángulo ABC, si:
D) 4/3 E) 3 TgA = a  1, TgB = a, TgC = a + 1
hallar el valor de: a3 + a2 + a + 1

2 A) 5 B) 10 C) 15
2. Si: cos 45    
3 D) 20 E) 25
hallar : cos  sen 

A) 1/3 B) 2/3 C) 1/6
D) 1/5 E) 2/9
Lima, 11 de Agosto de 2008
El Profesor

3. Del gráfico, hallar Tgθ
θ

2

3 1
A) 1/2 B) 1/3 C) 3/2
D) 3/4 E) 1/4

se cumple : TgA=1. Del gráfico. Si: cos 45     3 hallar : cos  sen  5. 12 de Agosto de 2008 El Profesor A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 . Examen de Trigonometría 2 Kerpen Horren 2008 COLEGIO “KERPEN HORREN” 4. hallar Tgθ EXAMEN DE TRIGONOMETRIA θ ALUMNO: AÑO DE SECUNDARIA: 3ro FILA “B” FECHA: 12/08/08 2 1. si: TgA = a  1. Dado un triángulo ABC. TgB = a. Calcular : tan 20       tan  25      A) 1/3 B) 2/3 C) 1/6 1  tan 20      tan 25      D) 1/5 E) 2/9 A) 1 B) 2 C) 3/4 D) 4/3 E) 3 3. En un ΔABC. TgC = a + 1 hallar el valor de: a3 + a2 + a + 1 Lima. TgB=2 hallar : TgC 3 1 A) 1/2 B) 1/3 C) 3/2 A) 1 B) 2 C) 3 D) 3/4 E) 1/4 D) 4 E) 5 2 2.