You are on page 1of 2

Examen de Trigonometría 2 Kerpen Horren 2008

COLEGIO “KERPEN HORREN” 4. Reducir:
EXAMEN DE TRIGONOMETRIA (1  Senx  Cosx)2
A 1
ALUMNO: 2(1  Cosx)
AÑO DE SECUNDARIA: 3ro FILA “A” FECHA: 21/07/08
A) 2Senx B) 2Cosx C) Senx
1. Simplificar: D) Cosx E) Senx-Cosx
N = Tgx(1 – Ctg2x)+Ctgx(1 – Tg2x)

A) 1 B) 2 C) – 1
5. Simplificar la expresión:
D) – 2 E) 0
Tg2x  Sen2x
E
Ctg2x  Cos2x
2. Reducir la expresión:

1  Senx Cosx
A) Sen2x B) Cos4x C) Sen4x
A  D) Tg6x E) Sen6x
Cosx 1  Senx

A) 2Senx B) 2Cscx C) 2Secx
D) 2Cosx E) 2Tgx
Lima, 21 de Julio de 2008
El Profesor
3. Simplificar:
Cosx
Tgx +
1  Senx

A) Cscx B) Secx C) Ctgx
D) Tgx E) Cosx

Reducir la expresión: ALUMNO: AÑO DE SECUNDARIA: 3ro FILA “B” FECHA: 21/07/08 1  Senx Cosx A  Cosx 1  Senx 1. Simplificar: Cosx A) 2Senx B) 2Cscx C) 2Secx Tgx + 1  Senx D) 2Cosx E) 2Tgx A) Cscx B) Secx C) Ctgx D) Tgx E) Cosx 5. Reducir: 2. 21 de Julio de 2008 N = Tgx(1 – Ctg2x)+Ctgx(1 – Tg2x) El Profesor A) 1 B) 2 C) – 1 D) – 2 E) 0 . Examen de Trigonometría 2 Kerpen Horren 2008 COLEGIO “KERPEN HORREN” EXAMEN DE TRIGONOMETRIA 4. Simplificar la expresión: (1  Senx  Cosx)2 A 1 2(1  Cosx) Tg2x  Sen2x E Ctg2x  Cos2x A) 2Senx B) 2Cosx C) Senx D) Cosx E) Senx-Cosx A) Sen2x B) Cos4x C) Sen4x D) Tg6x E) Sen6x 3. Simplificar: Lima.