You are on page 1of 2

Examen de Trigonometría 2 Kerpen Horren 2008

COLEGIO “KERPEN HORREN” 4. Ordenar de mayor a menor :
EXAMEN DE TRIGONOMETRIA Sen20º; Sen110º, Sen220º
ALUMNO:
AÑO DE SECUNDARIA: 3ro FILA “A” FECHA: 23/06/08 A) Sen220º; Sen110º; Sen20º
B) Sen110º; Sen220º; Sen20º
1. Reducir: C) Sen110º; Sen20º; Sen220º
Sen(180º+x)+Cos(90º+x)+Senx+Cos(270º+x)
D) Sen220º; Sen20º; Sen110º
E) Sen20º; Sen220º; Sen110º
A) –1 B) 0 C) 1
D) Senx E) Cosx

2. Calcular: 5. Si: π/2 < x1 < x2 < π; afirmar si es verdadero(V) o falso(F)
Sen480ºCos150º Tg930º
( ) Cosx1 > Cosx2
Ctg240º Sec660ºCsc330º ( ) Senx1 < Senx2
( ) Senx2 Cosx1 < 0
A) 3/11 B) 3/13 C) 3/16
D) 3/17 E) 3/19 A) VFV B) FFV C) FVV
D) VVF E) VVV

3. Si  +  = 360º, reducir :

Sen Cos Tg
 
Sen() Cos() Tg() Lima, 23 de Junio de 2008
El Profesor

A) 1 B) 2 C) 3
D) – 3 E) – 2

Examen de Trigonometría 2 Kerpen Horren 2008 COLEGIO “KERPEN HORREN” EXAMEN DE TRIGONOMETRIA 4. afirmar si es verdadero(V) o falso(F) D) Senx E) Cosx ( ) Cosx1 > Cosx2 ( ) Senx1 < Senx2 ( ) Senx2 Cosx1 < 0 A) VFV B) FFV C) FVV 5. Sen110º. 23 de Junio de 2008 El Profesor A) 3/11 B) 3/13 C) 3/16 D) 3/17 E) 3/19 . Si: π/2 < x1 < x2 < π. Sen110º   Sen() Cos() Tg() E) Sen20º. Sen220º. Sen110º. Sen220º. Sen220º A) Sen220º. Reducir: ALUMNO: Sen(180º+x)+Cos(90º+x)+Senx+Cos(270º+x) AÑO DE SECUNDARIA: 3ro FILA “B” FECHA: 23/06/08 A) –1 B) 0 C) 1 1. Ordenar de mayor a menor : D) VVF E) VVV Sen20º. Sen20º. Si  +  = 360º. reducir : B) Sen110º. Sen20º. Sen110º A) 1 B) 2 C) 3 D) – 3 E) – 2 3. Calcular: Sen480ºCos150º Tg930º Ctg240º Sec660ºCsc330º Lima. Sen20º C) Sen110º. Sen220º Sen Cos Tg D) Sen220º. Sen20º 2.