You are on page 1of 2

探访者记录

REKOD PELAWAT-PELAWAT

序 日期 探访者姓名 种族 身份证号码 原因 签名
BIL TARIKH NAMA PELAWAT BANGSA NO. K/P SEBAB MELAWAT TANDATANGAN

探访者记录 REKOD PELAWAT-PELAWAT .