You are on page 1of 7

SEJARAH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Mata Pelajaran Sejarah
Kelas 5 Ceria
Bilangan Murid 12
Tarikh 6 Mac 2017
Masa 8.00-8.30 pagi
Tajuk Bunga Kebangsaan
Standard Kandungan 9.5 Bunga Kebangsaan
Standard Pembelajaran 9.5.1 Menyatakan nama bunga kebangsaan
negara kita.
9.5.4 Mengenal pasti bunga kebangsaan negara
di Asia Tenggara.
K.9.5.5 Menyatakan keistimewaan bunga raya
sebagai bunga kebangsaan.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
akan dapat :
1. Menamakan bunga kebangsaan negara kita.
2. Menyenaraikan keistimewaan bunga raya
sebagai bunga kebangsaan.
3. mengetahui bunga kebangsaan negara di Asia
Tenggara.
Aktiviti 1. Menceritakan sejarah pemilihan bunga raya
menggunakn “story board”.
2. Murid akan bermain permainan “Pass the ball”
untuk menjawab soalan mengenai bunga
kebangsaan.
3. menerangkan bunga kebangsaan negara di
Asia Tenggara menggunakan perisian multimedia.
4. Aktiviti “similarity group” untuk mengenal pasti
bunga kebangsaan negara di Asia Tenggara.
Elemen Merentas Kurikulum KPS : Membuat intepretasi
KB : Menjana idea
KP : -Visual Ruang

story board Langkah Aktiviti/ Pelaksanaan Kaedah/ Catatan KPS/teknik/EMK (BBM) . Bahan Bantu Mengajar Powerpoint. Murid dapat menyenaraikan nama bunga kebangsaan negara di Asia Tenggara. 2. gambar. Patriotik Tahap Penguasaan 1. Pengetahuan Sedia Ada Murid pernah belajar bunga raya sebagai bunga kebangsaan dalam topik “Jata Negara”. .Kinestetik Elemen Kewarganegaraan : Tanggungjawab Warganegara Nilai Murni : Bekerjasama.Verbal Linguistik . Murid dapat menyatakan nama bunga kebangsaan negara kita.

dengan pengetahuan Wang syiling.S : 4. . pengetahuan baru) 3. K.Set 1. sedia ada. •Verbal Linguistik  Apakah persamaan (Guru di antara gambar. Muskat. Guru memaparkan Kaedah: Induksi beberapa gambar Konstruktivisme 5 minit menggunakan slaid (Guru powerpoint. Guru mengemukakan •mengintepratasi beberapa soalan mengenai gmabar-gambar K. Wang Kertas. •Menjana idea (Murid  Apakah yang anda menjawab soalan lihat? yang dikemukakan Jata Negara.) kebangsaan. mengemukakan 2.B : tersebut.P. K. oleh guru) Wang syiling. Contoh gambar : soalan supaya Jata Negara.P : Logo Visit Malaysia. memahami Putrajaya. pelajar Logo Visit Malaysia. Muskat. Wang Kertas. Murid fiminta meneliti gambar-gambar tersebut. mengemukakan gambar tersebut? soalan dan murid Bunga Raya menjawab soalan)  Mengapakah bunga raya terdapat dalam •Kinestetik gambar-gambar (Pergerakkan badan tersebut? semasa menjawab Bunga raya adalah bunga soalan. Putrajaya.

semasa melakukan  Seterusnya aktiviti “Pass the ball”) permainan diteruskan secara N. dikemukakan oleh  Guru akan menanya guru) satu soalan kepada murid yang K. Cara bermain “pass the ball”: K. (Berlaku komunikasi  Jika murid tidak antara murid dalam dapat menjawab kelas untuk melakukan soalan tersebut dalam masa yang aktiviti “Pass the ball”)  Kinestetik diberikan. (Murid bekerjasama  Sekirannya murid kedua tidak dapat dalam kumpulan.) kepada murid  Verbal disebelahnya Linguistik apabila menjawab (murid menjawab soalan yang ditanya. (Murid menjawab  Bola akan diberikan soalan yang kepada murid.M :  Bekerjasama bergilir. dia perlu (Murid bergerak masuk ke tengah bulatan “Pot”.S : kebangsaan. Murid akan bermain aktivit secara permainan “pass the ball” berkumpulan.P : memegang bola. .B :  Murid akan berdiri  Menjana Idea dalam satu bulatan. 2.) menjawab soalan yang ditanyakan. bola iru sampai  Interpersonal kepadanya. Guru menceritakan sejarah Kaedah : 1 pemilihan bunga raya  Pembelajaran 12 minit sebagai bunga kebangsaan Koperatif dengan menggunakan (Murid melakukan “Story Board”.Langkah 1.  Murid tersebut perlu soalan yang menjawab soalan dikemukakan oleh tersebut sebelum guru).P.) untuk menjawab soalan mengenai bunga K.  Visual Ruang  Murid tersebut akan (Murid melihat gambar menedarkan bola dalam story board.

murid kedua akan pergi ke dalam “pot” dan murid yang berjaya menjawab soalan akan balik ke tempat asalnya.P. Guru memperkenalkan Kaedah : 2 bunga kebangsaan kepada  Pembelajaran 8 minit setiap negara berasaskan menggunakan perisian multimedia. Asia  Kumpulan A akan Tenggara. murid yang berada dalam “pot” boleh menjawab soalan tersebut.S : Tenggara.  Jika jawapan yang diberikan itu adalah betul.  Meneroka  Kumpulan B akan bukti mendapat gambar (Murid melihat bunga kebangsaan . Langkah 1.) mendapat nama negara-negara di Asia K.  Permainan ini akan diteruskan sehingga setiap murid dapat peluang untuk menjawab soalan. teknologi Perisian multimedia maklumat dan mengandungi:  Peta Asia Tenggara yang komunikasi. (Guru dilabelkan  Gambar-gambar bunga menggunaka kebangsaan negara n perisian masing-masing dan nama bunga tersebut. B dan C. multimedia 2. Murid diminta bermain untuk permainan“similarity menerangkan group” Cara bermain “similarity bunga group”: kebangsaan  Murid akan dibahagikan negara di kepada 3 kumpulan iaitu A.

)  Kumpulan C pula akan mendapat nama EMK: kepada bunga tersebut. kepada negara-negara gambar-gambar yang tersebut. (Murid membuat aktiviti “similarity group”)  Interpersonal (berlaku komunikasi antara murid semasa melakukan aktiviti “similarity group”) N. Guru merumuskan 5 minit pembelajaran hari ini.M :  Berkerjasama  Patriotik Penutup 1.  Teknologi  Mereka perlu mencari Maklumat dan pasangan yang mempunyai gambar Kominikasi yang menunjukkan K. ditunjukkan.P : negara dan bunga  Kinestetik kebangsaan yang betul. .