Langkah Aktiviti/ Pelaksanaan Kaedah/ Catatan

KPS/teknik/EM (BBM)
K
Set 1. Guru memaparkan beberapa
Induksi gambar menggunakan slaid Pedagogi:
5 minit powerpoint.
2. Contoh gambar : KPS:
Jata Negara, Wang Kertas,
Wang syiling, Muskat, Logo EMK:
Visit Malaysia, Putrajaya.
3. Murid fiminta meneliti gambar- MI:
gambar tersebut.
4. Guru mengemukakan Nilai murni:
beberapa soalan mengenai
gmabar-gambar tersebut.
 Apakah yang anda lihat?
Jata Negara, Wang Kertas,
Wang syiling, Muskat, Logo
Visit Malaysia, Putrajaya.
 Apakah persamaan di
antara gambar-gambar
tersebut?
Bunga Raya
 Mengapakah bunga raya
terdapat dalam gambar-
gambar tersebut?
Bunga raya adalah bunga
kebangsaan.

Langkah 1. Guru menceritakan sejarah Pedagogi:
1 pemilihan bunga raya sebagai
12 minit bunga kebangsaan dengan KPS:
menggunakan “Story Board”.
2. Murid akan bermain permainan EMK:
“pass the ball” untuk
menjawab soalan mengenai MI:
bunga kebangsaan.
Cara bermain “pass the ball”: Nilai murni
 Murid akan berdiri dalam
satu bulatan.
 Bola akan diberikan
kepada murid.
 Guru akan menanya satu
soalan kepada murid
yang memegang bola.
 Murid tersebut akan

dia perlu masuk ke tengah bulatan “Pot”.  Permainan ini akan diteruskan sehingga setiap murid dapat peluang untuk menjawab soalan.  Jika murid tidak dapat menjawab soalan tersebut dalam masa yang diberikan.  Murid tersebut perlu menjawab soalan tersebut sebelum bola iru sampai kepadanya. murid yang berada dalam “pot” boleh menjawab soalan tersebut. Murid diminta bermain EMK: permainan“similarity group” Cara bermain “similarity group”: MI:  Murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu A. Langkah 1.  Jika jawapan yang diberikan itu adalah betul. Nilai murni .  Sekirannya murid kedua tidak dapat menjawab soalan yang ditanyakan. murid kedua akan pergi ke dalam “pot” dan murid yang berjaya menjawab soalan akan balik ke tempat asalnya. menedarkan bola kepada murid disebelahnya apabila menjawab soalan yang ditanya.  Seterusnya permainan diteruskan secara bergilir. 2. Guru memperkenalkan bunga Pedagogi: 2 kebangsaan kepada setiap 8 minit negara menggunakan perisian KPS: multimedia.

Penutup 1.  Kumpulan C pula akan mendapat nama kepada bunga tersebut.  Kumpulan A akan mendapat nama negara-negara di Asia Tenggara.  Mereka perlu mencari pasangan yang mempunyai gambar yang menunjukkan negara dan bunga kebangsaan yang betul. Guru merumuskan 5 minit pembelajaran hari ini.  Kumpulan B akan mendapat gambar bunga kebangsaan kepada negara-negara tersebut. B dan C. .