RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 1

1. MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI KELAS : 1
CEMERLANG
2. MODUL : KEMAHIRAN GIMNASTIK – GULING DEPAN POSISI TUCK
3. MASA : 30 MINIT
4. STANDARD PEMBELAJARAN :
1.8.4
2.7.2
5.1.3

5. OBJEKIF PEMBELAJARAN:

MURID DAPAT :

1) MELAKUKAN GULING DEPAN POSISI TUCK DENGAN LAKUAN YANG
BETUL.

2) MENGENALPASTI PERUBAHAN KEDUDUKAN BADAN SEMASA
MELAKUKAN GULING BALAK, GULING SISI DAN GULING DEPAN.

3) MEMATUHI ARAHAN GURU SEMASA MELAKUKAN AKTIVITI PENDIDIKAN
JASMANI.

6 . AKTIVITI P&P : LAMPIRAN 1

7. EMK : KREAVITI DAN INOVASI ( FASA IMAGINASI ) DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN

8. BBB : MARKER, TILAM, KERTAS, CD DAN RADIO

9. PENILAIAN : SENARAI SEMAK.

10 . REFLEKSI : 20 ORANG MURID DAPAT MELAKUKAN GULING DEPAN POSISI
TUCK DENGAN LAKUAN YANG BETUL DAN SELAMAT.

LAMPIRAN 1

PERKEMBANGAN AKTIVITI P&P CATATAN / NOTA
PEMBELAJARAN
FASA 1 1. GURU MEMBERIKAN 1. MURID DIBIMBING
MEMAHAMI TUGASAN KEPADA OLEH GURU
(PENGLIBATAN & MURID SECARA 2. MURID MENGENAL
PENEROKAAN) INDIVIDU . PASTI TUGASAN
Tugasan : YANG DIBERIKAN
MURID MELAKUKAN GULING OLEH GURU.
5 MINIT DEPAN POSISI TUCK DENGAN 3. MURID MENGENAL
MELETAKKAN KERTAS DI PASTI KEMAHIRAN
BAHAGIAN DAGU (CHIN GULING DEPAN
LOCK) POSISI TUCK
DENGAN BETUL.

APAKAH ANGGOTA BADAN YANG BADAN YANG TERLIBAT TERLIBAT? SEMASA B. MURID MENEROKA KEMAHIRAN GULING DEPAN POSISI TUCK. GURU MENILAI PENGEMBANGAN & TUCK DALAM PERTANDINGAN. 2. SEMASA KEPUTUSAN. BETUL SEMASA MELAKUKAN GULING DEPAN POSISI TUCK? FASA 3 1. MEMBIMBING . MURID BERBINCANG DAN MENILAI PENERANGAN) DALAM KUMPULAN MAKLUMAT KECIL BERDASARKAN 2 MURID 10 MINIT TUGASAN YANG MENYATAKAN DIBERIKAN MELALUI OTOT DAN SOALAN TERSEBUT ANGGOTA A. APAKAH ANGGOTA BADAN YANG TERLIBAT SEMASA MELAKUKAN GULING DEPAN . MENGANALISIS (PENGEMBANGAN & 2. MURID MELAKUKAN PERTANDINGAN KECIL 10 MINIT DALAM KUMPULAN FASA 4 1. BAGAIMANA CARA GULING DEPAN? FASA 2 1. BAGAIMANAKAH MELAKUKAN LAKUAN BADAN YANG GULING DEPAN. GURU MEMBIMBING 1. MURID DIBIMBING MEMBUAT REFLEKSI MURID MEMBUAT OLEH GURU REFLEKSI . MURID DIBAHAGIKAN 1 MURID MERANCANG EMPAT KUMPULAN. SOALAN : 1. PENILAIAN KUMPULAN 2. GURU 5 MINIT MENGEMUKAKAN SOALAN? A. UNTUK MEMBUAT 2. BAGAIMANA MELAKUKAN GULING DEPAN POSISI TUCK? B. MURID MELAKUKAN MELAKUKAN GULING DEPAN POSISI 1.

APA AKIBAT SEKIRANYA TIDAK MELAKUKAN CHIN LOCK? DISEDIAKAN OLEH KUMPULAN 2 . POSISI TUCK? C.