You are on page 1of 3

EXELECTRO Anexa 14

Data 07.02.2011
BREVIAR DE CALCUL - INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT
STATIA EXTERIOARA IZOLATIE IN AER (AIS) 400 KV Tibanesti

Standarde de referinta : NTI-TEL-2008 ; 1RE-Ip30 ; SR HD 637 S1

A DATE INITIALE Simbol UM Valoare
1 Tensiunea nominala Un kV 400
2 Curent de scurtcircuit monofazat (plafon) Ik1 A 20000
3 Curentul prin priza de pamant - Ip ≅ 0.7 * Ik1 Ip A 14000
4 Durata defectului eliminat prin protectia de baza tb s 0.2
5 Durata defectului eliminat prin protectia de rezerva tr s 0.5
6 Tensiunea de atingere si de pas maxim admisa(t b=0.2)s Ua=Upas V 250
7 Rezistivitatea electrica a solului ρ Ω.m 100
8 Densitate curent,conductor Cu in pamant (95°C), t=1s Jp A/mmp 79
9 Densitate curent,conductor Cu in aer (300°C), t=1s Ja A/mmp 192

B CALCULUL SECTIUNII CONDUCTOARELOR INSTALATIEI DE LEGARE LA PAMANT
12 Formula de calcul :

Ip . tr
S =
j

13 Sectiunea conductoarelor de cupru in pamant S mmp 63
(pentru conductoarele in bucla se considera I p/2)
Se alege conductor cu sectiunea imediat superioara) mmp 70
95
14 Sectiunea conductoarelor de cupru in aer S mmp 52
Se alege conductor cu sectiunea imediat superioara) mmp 95
70

C CALCULUL REZISTENTEI PRIZEI DE LEGARE LA PAMANT

Formula de calcul a rezistentei prizei de legare la pamant :

−1
⎛ 1 1 1 1 1⎞
RP =⎜ + + + + ⎟
⎜R ⎟
⎝ pv Rpo Rpd Ri Rl ⎠

Rpv - Rezistenta prizelor verticale
Rpo - Rezistenta prizelor orizontale
Rpd - Rezistenta prizei pentru dirijarea potentialelor
Ri - Rezistenta prizelor mijloacelor de protectie la ST (descarcatoare si paratraznete)
Rl - Rezistenta echivalenta a prizei stalpilor LEA

`
n1-electrozi

Priza de dirijare a potentialelor
b Suprafata A ( mp) s1

a
15 Latura a m 155
16 Latura b m 130
17 Perimetru P = 2 * (a + b) P m 570
18 Distanta intre doi electrozi verticali succesivi S1 m 3
19 Numarul de electrozi verticali n1 = P / S1 n1 - 190
20 Factor de ecranare a electrozilor verticali ηv - 0.5
21 Factor de ecranare a electrozilor orizontali ηo - 0.24 1/4
Electrod vertical

h

t=h+l/2

l

d

22 Lungime electrod l m 1.5
23 Diametru electrod d m 0.017
24 Adancime de ingropare h m 0.8
25 Adancimea medie de ingropare t = h + l / 2 t m 1.55
26 Rezistenta electrodului vertical rv Ω 57.4

ρ ⎛ 2l 1 4t + l ⎞
rv = 0,366 ⎜ lg + lg ⎟
l ⎝ d 2 4t − l ⎠

27 Rezistenta prizei verticale Rpv = rv / n1 * η v Rpv Ω 0.60

Electrod orizontal

t

d
l
28 Lungime electrod l m 3
29 Diametru electrod d m 0.014
30 Adancime de ingropare t m 0.9
31 Rezistenta electrodului orizontal ro Ω 34.82

ρ l2
ro = 0,366 lg
l t.d

32 Rezistenta prizei orizontale Rpo = ro / n1 * ηο Rpo Ω 0.76

Priza de dirijare a potentialelor

ρ
R pd = 0,56
A

33 Suprafata prizei de dirijare a potentialelor A mp 18750
34 Rezistenta prizei de dirijare a potentialelor Rpd Ω 0.41

Priza mijloacelor de protectie la ST

35 Priza individuala ( electrod vertical) Ω 57.4
36 Numarul de descarcatoare si paratraznete - 16
37 Rezistenta prizei mijloacelor de protectie la ST Ri Ω 3.59

Priza stalpilor LEA
38 Priza de pamanta a unei LEA Ω 4
39 Numarul de LEA racordate in statie - 2
40 Rezistenta echivalenta a prizei stalpilor LEA Ω 2.00

41 Rezistenta echivalenta a prizei de pamant Rp= 1/ Σ(1/R) Ω 0.162
2/4
D VERIFICARE STABILITATII TERMICE A PRIZEI
Suprafata exterioara a prizei de pamant trebuie sa fie mai mare decat cea necesara disparii
caldurii

ρ⋅ t
S = η v S v + η0 S0 ≥ Ip
γ⋅θ

42 Suprafata electrozilor verticali Sv = n1*Π*d*l Sv mp 15.21
43 Suprafata electrozilor orizontali So = n1*Π*d*l So mp 25.06
44 Suprafata disponibila ηv∗Sv+ηo*So Sdisp mp 13.62

45 Caldura specifica medie a pamantului γ ⎛ W ⋅s ⎞ 1.7*10^6
⎜ 0 ⎟
⎝ C ⋅m3⎠
46 Durata defectului (t=tr) t s 0.5
47 Cresterea de temperatura admisa θ grd.C 60

48 Suprafata minima necesara Snec mp 9.80

Concluzie : Priza de pamant este stabila termic

E CALCULUL TENSIUNII PRIZEI, A TENSIUNII DE PAS SI A TENSIUNII DE ATINGERE

49 Tensiunea prizei Up = Ip * Rp Up V 2263

Determinarea coeficientului de atingere " Ka"
50 Lungimea laturii mari a prizei de dirijare l m 155
51 Distanta intre doua benzi succesive a m 6
52 Numarul de benzi paralele n - 22
53 Lungimea insumata a benzilor orizontale - L = n * l L m 3410
54 Adancimea de ingropare a electrozilor paraleli t1 m 0.5
55 Diametrul unei benzi b m 0.014
56 Factor A - 51.5472
57 Coeficientul de atingere Ka - 0.0352

58 Tensiunea de atingere Ua = Ka * Up Ua V 80

Determinarea coeficientului de pas in apropierea prizei de contur exterior statiei :
59 Lungimea laturii mari a prizei de dirijare l m 155
60 Numarul de electrozi paraleli n - 22
61 Lungimea insumata a benzilor orizontale-L = n * l L m 3410
62 Adancimea de ingropare a conturului extern t2 m 0.9
63 Adancimea de ingropare a electrozilor paraleli t1 m 0.5
64 Diametrul unui electrod d m 0.014
65 Factorul Ks pentru n > 5 ks - 0.3143
66 Factorul Ki Ki - 4.434
67 Coeficientul de pas Kpas - 0.0700
68 Tensiunea de pas ( in exteriorul statiei) Upas V 158

Concluzie : Tensiunile de pas si de atingere calculate sunt mai mici decat valoarea
admisa in interiorul statiilor de IT ( 250 V)

3

4/4