You are on page 1of 7

Bahagian A

20 Markah

1. Perkataan komputer berasal dari bahasa _________ .

A) Latin ‘computare’ yang bermaksud pengiraan.
B) Latin ‘computare’ yang bermaksud penambahan.
C) Latin ‘komputer’ yang bermaksud pengiraan.
D) Hebrew ‘computare’ yang bermaksud pengiraan.

Masuk data X Hasil maklumat

Simpan data atau maklumat

2. Rajah di atas menunjukkkan cara komputer memproses data. Apakah yang
berlabel X ?

A) Unit data B) Pangkalan
data
C) Sistem D) Proses data
data

3. Rajah yang manakah menunjukkan jenis komputer tablet?

A) B)

C) D)

4. _________ merupakan satu alat yang mengabungkan unit sistem, papan
kekunci, monitor dan alat penunding dalam satu unit.

A) Radio B) Komputer tablet
C) Mesin D) Komputer atas
Basuh meja

5. Pilih penyataan yang benar tentang bahagian-bahagian komputer.

A) Monitor ialah peranti yang memaparkan data atau maklumat.
B) Unit sistem digunakan untuk memilih program dan menggerakkan objek
pada paparan.

D:\TMK FINAL\SKS2016 1

Berdasarkan gambar di atas. C) Alat penunding ialah peranti yang digunakan untuk memasukkan data dan arahan ke dalam komputer. __________ i. papan induk. Rajah di atas ialah ________. memori. soket input arus ulang-alik (AC) iii. D) Papan kekunci mengandungi komponen seperti CPU. sumber kuasa dan storan. Unit sistem bagi komputer atas meja mengandungi komponen sistem komputer seperti unit pemprosesan pusat (CPU). papan induk. memori dan storan ii. pemacu cakera optik dan pemacu cakera liut A) i & ii B) ii & iii D:\TMK FINAL\SKS2016 2 . A) cakera keras B) memori C) papan D) sumber kuasa induk 8. port input dan output (I/O) iv. pilih padanan yang betul. Rajah di atas ialah unit sistem. Label Nama Bahagian A) R Pad Sentuh B) S Bateri C) T Monitor D) U Papan Kekunci 7. R T S U 6.

D) Tempat data dan maklumat disimpan dikenali sebagai storan. A) Sistem B) Perkakasan C) Perisian D) Aplikasi Program yang mengawal dan menyelaras semua aktiviti perkakasan dan perisian ko 12. Mac OS D:\TMK FINAL\SKS2016 3 . ii & iii D) i. iii & iv Q 9. Apakah bahagian yang berlabel Q dalam gambar di atas ? A) Port input dan output audio B) Port rangkaian C) Port bas bersiri semesta (USB) D) Port penyesuaian grafik video 10. Penyataan di atas merujuk kepada ______. C) i. Contoh sistem pengendalian ialah _______. B) Pengolahan data oleh komputer dikenali sebagai aplikasi. Penyataan yang manakah tidak benar tentang cara komputer memproses data ? A) Memasukan data seperti teks. A) sistem B) sistem memori pengendalian C) unit sistem D) sistem maklumat 13. _________ merupakan program yang dipasang di dalam komputer untuk mengawal pemprosesan data. ii. audio dan imej ke dalam komputer dikenali sebagai input. C) Menghasilkan olahan data yang berbentuk cetakan. i. audio atau paparan dikenali sebagai output. Windows iii. 11. Linux ii.

iii & iv E) 14. mengkuarantin atau menghapuskan fail yang dijangkiti virus. B) Menilai. Sistem pengendalian yang manakah perlu dipasang oleh Nasuha agar dia dapat menggunakan komputer barunya itu? A) B) C) D) Soalan 15 dan 16 berdasarkan rajah di bawah. Namun. merawat. ii. memindahkan dan menghapuskan fail. C) Menghapuskan virus. Apakah nama program ini? A) Disk B) AVG Antivirus Cleanup C) File Manager D) Kaspersky Antivirus 16. menamakan semula. Apakah fungsi program di atas? A) Mencari. Nasuha telah membeli 1 set komputer baru. Rajah di atas menunjukkan contoh program utiliti kategori program antivirus. D) Menyusun semula serpih pada cakera mengikut urutan. iv. memantaudan mengoptimunkan sistem komputer. dia tidak dapat menggunakannya kerana komputer itu tiada sistem pengendalian. Posisi A Posisi B D:\TMK FINAL\SKS2016 4 . ii & iii D) i. menyalin. MySQL A) i & ii B) ii & iii C) i. 15.

_______ merupakan program yagn digunakan untuk membantu pengguna melaksanakan tugas khusus. D) Melayari internet.17. C) Mengelakkan kerusi bengkok atau patah jika duduk terlalu lama. C) Mengarang. A) BIOS B) Program utiliti C) Unit sistem D) Perisian aplikasi 20. 18. Posisi A dan Posisi B menunjukkan cara duduk ketika menggunakan komputer ? Apakah sebab utama kita perlu duduk dengan cara duduk seperti di Posisi A ? A) Supaya badan lebih selesa. Apakah fungsi perisian aplikasi di atas? A) Menghasilkan dan menyunting imej. menyunting dan mencetak dokumen. 21. Contoh sistem pengendalian mudah alih ialah seperti berikut kecuali _______. A) Android B) Windows 7 C) iOS D) Windows phone 19. Kedua-dua perisian di atas mempunyai fungsi yang sama. B) Mengelakkan diri daripada kecederaan tubuh badan dalam jangka masa yang panjang. Rajah yang manakah menunjukkan perisian aplikasi Windows Media Player? A) B) C) D) D:\TMK FINAL\SKS2016 5 . Rajah di atas menunjukkan 2 contoh perisian aplikasi. D) Dapat melihat dengan lebih terang dan jelas. B) Memainkan media seperti video dan audio.

D:\TMK FINAL\SKS2016 6 . Yang manakah benar tentang Peranti X dan Peranti Y dalam rajah di atas ? Peranti X Peranti Y kamera web pengimbas pembesar projektor suara peranti input peranti output D) peranti storan peranti input 25. Terjemahan cakera padat dalam Bahasa Inggeris ialah __________. A) ’optical B) ’hard disc’ disc’ C) ’floppy D) ’compact disc’ disc’ (CD) 26.22. _______ merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan data dan arahan ke dalam komputer. A) Peranti B) Peranti input storan C) Peranti D) Peranti output gabungan 23. Rajah-rajah di atas menunjukkan ______. Jenis Perisian Nama Perisian A) Pemprosesan Kata Microsoft Office Word B) Microsoft Office Access Penyunting Grafik C) Pangkalan Data Real Player D) PemainXMedia Peranti PerantiPaint Y 24. Yang manakah berikut padanan yang betul tentang jenis dan contoh perisian aplikasi.

A) cakera liut B) pemacu kilat C) cakera optik D) cakera keras 28. D) Menghubungkan komputer dengan komputer yang lain. unjuran. C) menyimpan data. Ia berfungsi sebagai ________. Berapakah wang yang perlu mereka sediakan untuk membeli satu set komputer sendiri dari kedai PC Net? A) RM 1900 B) RM 2000 C) RM 2020 D) RM 2200 D:\TMK FINAL\SKS2016 7 . A) Peranti B) Peranti input storan C) Peranti D) Peranti output gabungan Soalan 27 dan 28 berdasarkan rajah di bawah. cetakan dan audio. Hana dan Niki masing-masing ingin membeli satu set komputer yang mempunyai semua perkakasan seperti dalam jadual. 29. A) memasukkan data dan arahan ke dalam komputer B) menyampaikan maklumat kepada pengguna dalam bentuk paparan. 27. Kad pintar yang menyimpan maklumat pemiliknya dipanggil ______. Dani. Peranti di atas dipanggil _________. A) microcip B) MyKad dan MyKid C) tag kad D) kad memori Perkakasan Digital PC Net IQ Unit sistem RM RM 1200 1500 Monitor RM 300 RM 250 Tetikus RM 30 RM 40 Papan RM 25 RM 40 kekunci Set Kepala RM 40 RM 50 Pencetak RM 425 RM 320 30.