You are on page 1of 8

Decizii privind comenzile speciale

PROBLEMA 24
O Întreprindere produce fotolii. Preţul de vânzare a unui fotoliu este 750 lei, iar consumurile
de producţie a unei unităţi constituie 600 lei, fiind formate din: materiale – 300 lei, muncă
directă – 200 lei, consumuri indirecte de producţie – 100 lei, din care 45% sunt constante.
În prezent, întreprinderea dispune de capacitatea de producţie neutilizată în proporţie de
35% care îi permite fabricarea a încă 500 fotolii. Un client i-a comandat fabricarea a 450 fotolii
la preţul de 580 lei.
Managerii întreprinderii ezită să accepte comanda dată, fiind că preţul propus de client (580
lei) este mai mic decît costul de producţie (600 lei).
De stabilit, dacă întreprinderea trebuie să accepte sau să refuze comanda suplimentară.

Decizii privind renunţarea la un produs/linie de producţie/secţie
PROBLEMA 25
O întreprindere are trei secţii de producţie în care se confecţionează trei produse diferite, şi
anume: cămaşe, curele şi pantofi. Rapoartele privind rezultatele financiare întocmite pentru
fiecare din cele trei secţii, conform metodei Direct-cost, prezintă următoarele date:

Raportul de profit și pierdere Nr. fiind că activitatea sa se soldează cu pierdere. managerii întreprinderii planifică să închidă secţia care produce curele.neobligatorii 15 000 14 000 12 000 . Produse Indicatori Total ctr. De stabilit dacă întreprinderea ar trebui să renunţe la fabricarea curelelor. Soluția: Raportul comparativ privind rezultatele financiare .obligatorii 10 000 8 000 15 000 5 Rezultatul financiar (3-4) 15 000 (2 000) 8 000 Analizând datele prezentate în raportul dat. cămaşe curele pantofi 1 Venituri din vânzări 80 000 70 000 100 000 2 Consumuri variabile 40 000 50 000 65 000 3 Venit marginal (1-2) 40 000 20 000 35 000 4 Consumuri constante: 25 000 22 000 27 000 .

. În consecinţă.costuri directe privind retribuirea muncii – 6 lei. iar întreprinderea ar putea vinde 10000 cutii de multi – suc. De stabilit dacă întreprinderea ar trebui să producă sau să cumpere componenta X. .costuri indirecte de producţie variabile – 4 lei. inclusiv: . Decizii de tip „a produce sau a cumpăra” PROBLEMA 26 Managerii unei întreprinderi. De stabilit. costul de producţie fiind 10 lei/cutia.costuri indirecte de producţie constante – 5 lei. La acest moment componenta X este cumpărată la preţul de 23 lei/unitate. care dispune de capacitatea de producţie liberă în proporţie de 80%. dacă întreprinderea ar trebui să vândă produsul în stare iniţială sau să-l prelucreze în continuare. multi – sucul se va vinde la preţul de 25 lei/cutia. . decid ce este mai rentabil – de a produce sau de a cumpăra componenta X necesară pentru fabricarea produsului Y. Inginerul întreprinderii a calculat că fabricarea componentei X îi va costa 25 lei/unitate. . Decizii de tip „a vinde sau a prelucra în continuare” PROBLEMA 27 O întreprindere producătoare de sucuri fabrică suc de portocale. consumurile variabile crescând în aceste condiţii cu 6 lei/cutia. Ea vinde sucul de portocale la preţul de 15 lei/cutia. Întreprinderea poate prelucra în continuare produsul până la multi – suc.costuri directe de materiale – 10 lei.

ore. Cu cât profitul din această combinaţie de produse ar fi mai mare decât în combinaţia precedentă (1)? Determinarea venitului marginal unitar şi orar . lei. Analiza structurii vânzărilor PROBLEMA 28 O întreprindere este specializată în fabricarea a patru tipuri de produse: A. Produse Indicatori Total crt. A B C D 1 Preţ unitar de vânzare. 10000 8000 4000 5 Consumuri constante totale. ore 5 10 4 1 4 Limita pieţei. prezentate în tabelul următor: Date iniţiale: Nr. lei/unit. 25 10 5 4 3 Timp de fabricaţie a unei unităţi. B. C. 96000 De stabilit: 1. Se cunosc următoarele date. cea mai profitabilă combinaţie de produse. cea mai profitabilă combinaţie de produse în condiţiile în care nu ar exista limite de vânzare a produselor pe piaţă. 30 25 13 8 2 Consumuri variabile unitare. 100000 6 Total timp lucrat. D. unit. 2. lei/unit.

Determinarea profitului din combinaţia de produse .

că vânzările în această perioadă vor constitui 2500 unităţi de produs. în schimb. unde Adaosul = Procentul adaosului * Consumuri şi Cheltuieli. . 2) abordarea valorii percepute.(consumuri constante în situaţia întreruperii activităţii + cheltuieli suplimentare de întrerupere a activităţii) Punctul conservarii = Venitul marginal unitar Decizii privind formarea preţurilor În practică se cunosc două abordări privind formarea preţurilor: 1) abordarea costului. Diferenţa dintre mărimea consumurilor constante în condiţii normale de activitate şi valoarea conservării se numeşte economia conservării. vor apărea cheltuieli suplimentare legate de procesul conservării în mărime de 1000 lei/lună. În cazul în care întreprinderea îşi va întrerupe temporar activitatea. Formula generală a preţului în acest caz este următoarea: Preţ = Consumuri şi Cheltuieli + Adaos. De stabilit dacă întreprinderea ar trebui să-şi continue sau să-şi întrerupă activitatea. costul de producţie fiind de 40 lei/unit. rezultatul va reprezenta o pierdere: întrebarea constă în faptul dacă ea va fi mai mare sau mai mică. Economia conservării nu trebuie subînţelesă ca profit. Soluţia: Pentru alegerea celei mai corecte decizii. Consumurile constante anuale sunt de 240000 lei. deoarece indiferent de decizia luată. Decizie de tip „a continua sau a întrerupe activitatea” Suma consumurilor constante pe perioada conservării activităţii şi a cheltuielilor aferente procesului de conservare reprezintă valoarea conservării. întreprinderea vinde produsul său la preţul de vânzare de 60 lei/unit. De obicei. Se prognozează. PROBLEMA 29 O întreprindere aşteaptă o reducere a nivelului vânzărilor produsului său pe parcursul a următoarelor 6 luni. Cele mai frecvente baze de determinare a preţurilor de vânzare sunt: 1.. consumurile constante pentru perioada de 6 luni se vor reduce până la 30% comparativ cu nivelul lor actual. Abordarea costului – reprezintă o metodă de formare a preţului prin adăugarea la costul de producţie a unei părţi a profitului (adaosului). Suma totală a consumurilor de producţie şi a cheltuielilor operaţionale. este necesar de a calcula punctul conservării (pentru perioada de 6 luni): Consumuri constante în situaţia continuării activităţii .

. în baza costului total de producţie.  cheltuieli operaţionale constante – 4 lei/unit. urmează de determinat preţul de vânzare.  consumuri directe privind retribuirea muncii – 15 lei/unit. Soluţia: Formarea preţului unitar de vânzare în baza consumurilor şi cheltuielilor operaţionale variabile. Indicatori Suma. Suma totală a consumurilor şi cheltuielilor operaţionale variabile. este necesar de stabilit preţul de vânzare în baza consumurilor şi cheltuielilor operaţionale variabile.Pentru un volum al vânzărilor de 50000 unităţi dintr-un produs.  cheltuieli operaţionale variabile – 6 lei/unit. Soluţia: Formarea preţului unitar de vânzare în baza consumurilor şi cheltuielilor operaţionale totale 2. 3. Costul total de producţie.  consumuri indirecte de producţie variabile – 12 lei/unit. Total consumuri şi cheltuieli operaţionale – 65 lei/unit. Utilizând aceleaşi date. lei ctr. De stabilit preţul de vânzare în baza consumurilor şi cheltuielilor operaţionale totale.  consumuri indirecte de producţie constante – 8 lei/unit. Utilizând datele aceluiaşi exemplu. se cunosc următoarele informaţii:  consumuri directe de materiale – 20 lei/unit. Soluţia: Formarea preţului unitar de vânzare în baza costului total de producţie Nr.

urmează de determinat preţul de vânzare. iar apoi prin scăderea din preţ a mărimii profitului previzibil se stabileşte suma maximă a consumurilor/cheltuielilor admise pentru o unitate de produs. Formarea preţurilor de vânzare conform abordării valorii percepute . 4. că în ultimii ani se acordă o atenţie tot mai mare procesului de formare a preţurilor după modul de abordare a valorii percepute a produsului. Utilizând datele aceluiaşi exemplu. Schematic. Costul variabil de producţie. în baza costului variabil de producţie. Fixarea preţului de vânzare (PV) (400 lei) Fixarea profitului previzibil (PP) (100 lei) Stabilirea costului admisibil (CA) (300 lei (400 -100) lei Determinarea costului estimativ (prin metoda tradiţională CCE) (350) Compararea CECA CE>CA costului estimativ cu costul admisibil Fixarea costului estimativ Reducerea costului drept cost admisibil estimativ (50 lei) Schema. Soluţia: Formarea preţului unitar de vânzare în baza costului variabil de producţie Abordarea valorii percepute reprezintă metoda prin care întreprinderea de la început determină preţul de vânzare a produsului nou în baza cercetărilor de marketing. esenţa abordării valorii percepute de formare a preţurilor este prezentată în următoare schemă. Trebuie de menţionat.