COMEZAR A ANDAINA LABORAL

“…e non desfalecer no intento”

Guía de contidos

1. Reflexión: Facer fronte ó mundo laboral non é sinxelo

2. Que teño que facer para atopar traballo?

3. O Servizo Público de Emprego

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido

4. Programa de Garantía Xuvenil (menores de 30 anos)

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/es/

- Orientación Laboral

www.mancoverin.es

- Formación para o emprego e prácticas profesionais

a. Programa mixto de formación e emprego

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/files/Orden_29_Diciembre_2015_Programas_

Mixtos_Formacion_Empleo.pdf

b. Programa de adquisición de experiencia en ONG

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/files/Orden_29_Diciembre_2015_Fomento_E

mpleo_Entidades_Sin_Animo_Lucro.pdf

Servizo de Orientación da Mancomunidade de Verín Página 1
c. Programa de competencias clave, tecnolóxicas, idiomas e certificados de

profesionalidade

d. Programa de prácticas non laborais en empresas

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/files/Orden_para_subvenciones_para_la_finan

ciacin_de_becas_a_jvenes_que_realizan_prcticas_no_laborales_en_empresas.pdf

e. Programa para a obtención da ESO e FP

- Apoio á contratación

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/files/Orden_29_Diciembre_2015_Incentivos_C

ontratacion.pdf

- Fomento do emprendemento

a. Programa para o fomento do emprego autónomo

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/files/Orden_29_Diciembre_2015_Empleo_Aut

onomo.pdf

b. Programa para o fomento e a economía social

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/files/Orden_de_18_de_agosto_de_incentivos_

al_autoempleo_colectivo_de_personas_inscritas_no_Sistema_Nacional_de_Garanta_J

uvenil.pdf

- Exemplos na comarca. Un obradoiro de emprego da Mocidade da Mancomunidade

de Verín.

http://obradoiroverin.wixsite.com/inicio

Servizo de Orientación da Mancomunidade de Verín Página 2
5. Continuar a formación

- A formación ocupacional

http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-formacion-e-cualificacions

Na Mancomunidade de Verín ofertamos cada ano (no verán) diferentes cursos de

formación (988.41.46.00)

- Os certificados de profesionalidade

Cursos no ficheiro de especialidades. (Transporte e Mantemento de Vehículos)

MANTEMENTO DOS SISTEMAS MECÁNICOS DE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO.

MANTEMENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS E ELÉCTRONICOS DE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO.

TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERIGOSAS POR ESTRADA

TRANSPORTE DE VIAXEIROS POR ESTRADA (CAP)

TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR ESTRADA (CAP)

MANIPULACIÓN SISTEMAS FRIGORÍFICOS QUE EMPLEAN REFRIXERANTES FLUORADOS DESTINADOS AO

CONFORT TÉRMICO

OPERACIÓNS AUXILIARES DE MANTEMENTO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

PLANIFICACIÓN E CONTROL DA ÁREA DE ELECTROMECÁNICA

MANTEMENTO DOS SISTEMAS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS

MANTEMENTO DE SISTEMAS DE RODAXE E TRANSMISIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, DE INDUSTRIAS

EXTRACTIVAS

MANTEMENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FORZA E TRENS DE RODAXE DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES

MANTEMENTO DO MOTOR E OS SEUS SISTEMAS AUXILIARES

CONDUCIÓN DE AUTOBUSES

Servizo de Orientación da Mancomunidade de Verín Página 3
CONDUCIÓN PROFESIONAL DE VEHÍCULOS TURISMOS E FURGONETAS.

CONDUCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR ESTRADA

OPERACIÓNS AUXILIARES DE MANTEMENTO DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS

MANTEMENTO DE ELEMENTOS NON ESTRUTURAIS DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS

EMBELECEMENTO E DECORACIÓN DE SUPERFICIES DE VEHÍCULOS

PINTURA DE VEHÍCULOS

PLANIFICACIÓN E CONTROL DA ÁREA DE CARROCERÍA

OPERACIÓNS AUXILIARES DE MANTEMENTO AERONÁUTICO

TRIPULACIÓN DE CABINA DE PASAXEIROS

OPERACIÓNS AUXILIARES DE ASISTENCIA A PASAXEIROS, EQUIPAXES E AERONAVES EN AEROPORTOS

ASISTENCIA A PASAXEIROS, TRIPULACIÓNS, AERONAVES E MERCADORÍAS EN AEROPORTOS

OPERACIÓNS AUXILIARES DE MANTEMENTO DE SISTEMAS E EQUIPOS DE EMBARCACIÓNS DEPORTIVAS E DE

RECREO

MANTEMENTO DA PLANTA PROPULSORA, MÁQUINAS E EQUIPOS AUX. DE EMBARCACIÓNS DEPORTIVAS E DE

RECREO

OPERACIÓNS AUXILIARES DE MANTEMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS E DE RECUBRIMENTO DE

SUPERFICIES DE EMB

MANTEMENTO DE APAREXOS DE EMBARCACIÓNS DEPORTIVAS DE RECREO.

Outras formacións. * con FP grao medio pódese acceder ós certificados de profesionalidade de nivel 3 da

mesma especialidade e a todos os certificados de nivel 2 e 1). Tamén asesoramos para acceder as probas de

acceso á universidade, bacharelato e competencias clave de nivel 3.

Servizo de Orientación da Mancomunidade de Verín Página 4
No centro ocupacional
da Mancomunidade de
Verín ofertamos cursos
6. Recursos para a procura de emprego
de formación con
- O Europass certificados de
profesionalidade cada
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose ano. Estes cursos
discorren no verán,
- Redes sociais: Linkedin sendo o mes de xuño a
data de inicio da
https://www.linkedin.com/ maioría deles. Son
cursos gratuítos,

Si queredes ler máis sobre o uso de redes sociais e emprego: subvencionados e
presenciais. Cada ano

http://www.antonioconstantino.com/pdf/cursos/empleo_rede cambia a programación
dos cursos, no ano 2016
s_sociales.pdf
ofertamos os seguintes:
Na especialidade
7. Saír á Europa
ADMINISTRACIÓN E
- Rede Eures XESTIÓN (Operacións
auxiliares de servizos
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage administrativos xerais,
Xestión contable e
- Your First Eures Job xestión administrativa
en auditoría, Xestión

http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home integral de recursos
humanos) en

Contacto da Oficina Eures ATENCIÓN
SOCIOCOMUNITARIA

Ourense (Atención sociosanitaria
a persoas dependentes
Conselleiro(a): Iglesias Suárez-Noguerol, Manuel
Centro: Oficina de Emprego Centro. Servicio Público de Empleo de Galicia. en institucións sociais,
Conselleria de Traballo e Benestar.
Domicilio: C/ Progreso 11 Baixo Dinamización infanto-
Código Postal: 32003
Teléfono: 988 788 174 xuvenil) en
Fax: 988 788 175
INFORMÁTICA E
Correo electrónico: eures-ourense.iglesias@sepe.es
TELECOMUNICACIÓNS
(Confección e
publicación de páxinas
web).

Servizo de Orientación da Mancomunidade de Verín Página 5
- Programa Galeuropa

xuventude.xunta.es

- Erasmus: competencias para a vida

http://www.injuve.es/

8. Emprender

- Recursos para emprendedores na comarca de Verín

A onde dirixirvos?

O AEDL do Concello de Verín (988.41.00.00)

Na Mancomunidade de Verín (988.41.46.00)

Cámara de Comercio de Verín (988.41.00.00)

Páxinas web e Facebook con información dos programas:

www.mancoverin.es

http://www.verin.es/

Asociación Monteval no Polígono de Pazos (988 590233)

Cooperativa Apoio Coop – Unha cooperativa social que axuda a emprender e a mellorar a

empregabilidade. Tamén leva a cabo programas europeos.

Atoparala en Facebook: https://www.facebook.com/apoio.coop/?fref=ts

- Recursos en Ourense

La Molinera. Centro de innovación dixital e social

www.lamolinera.net/

Servizo de Orientación da Mancomunidade de Verín Página 6
AJE Ourense (Federación Galega de Xoves Empresarios)

http://www.ajegalicia.com/

Igape Ourense

Avda. da Habana, 79, 5ª - 32004 Ourense

Telf: 988 687 289 – Fax: 988 687 290

Cámara de comercio de Ourense

http://www.camaraourense.com/

VIA-Galicia

http://www.zfv.es/portal/index.html

Programa Erasmus para emprendedores

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=es

Lorena Álvarez
Orientación Educativa e Laboral
C/Cancelón nº1, 32600 Verín
988414600

orientacion.laboral@mancoverin.es

Proxectos de emprendemento social: lorena.alvarez@apoio.coop
Proxectos educativos/outras consultas: almalorenna@gmail.com

Servizo de Orientación da Mancomunidade de Verín Página 7