COMEZAR A

ANDAINA LABORAL
…e non desfalecer no intento!

Lorena Álvarez (Orientadora educativa e laboral/ Psicóloga)
FACER FRONTE Ó MERCADO LABORAL NON É SINXELO
QUE TEÑO QUE FACER PARA ATOPAR TRABALLO?

PLANIFICAR A ÓNDE SE QUERE CHEGAR
TRAZAR UN PLAN
AVANZAR POUCO A POUCO
1º- ANOTARSE NO SPEG
É un trámite necesario para a procura de
emprego

É unha fonte de axuda para mellorar a nosa
empregabilidade

Podedes facer un seguimento online
emprego.xunta.es

Concertar cita previa/ Orientación
ANOTARSE NO PARO
Levar tódolos títulos/certificacións
NON É BUSCAR
TRABALLO Especificar en qué áreas se procura
emprego

Preguntar polos programas dispoñibles
emprego.xunta.es
2º- SOLICITAR GARANTÍA XUVENIL

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/es/
… unha fonte de oportunidades
Formación para o emprego e
Orientación Laboral prácticas profesionais
 Programa mixto de formación e
emprego
 Programa de adquisición de
experiencia en ONG
 Programa de competencias
clave, tecnolóxicas, idiomas e
certificados de profesionalidade
 Programa de prácticas non
Apoio e titorias laborais en empresas
individuais  Programa para a ESO e FP
… unha fonte de oportunidades

Apoio á contratación Fomento do emprendemento

 Programa para o fomento do
emprego autónomo
 Programa para o fomento da
economía social

Axudas de 1200 E sen investimento e de 7.500-
Axudas á empresas por contratar de 6-12 10.000 E con investimento. Programa especial no
meses e persoal indefinido caso de cooperativas e sociedades laborais.
... exemplos na comarca

Obradoiro
Mocidade da
Mancomunidade
de Verín

18-25 anos

6 meses

Deseño de
“18 mozos e mozas traballando e formándose na Mancomunidade
Páxinas Web
durante 6 meses”
Dinamización
infanto-
xuvenil
Teñen a súa WEB: http://obradoiroverin.wixsite.com/inicio
3º - CONTINUAR A FORMACIÓN

“A formación ocupacional sirve para complementar o noso curriculum vitae,
especializarnos ou ben levar a cabo unha transición laboral”
Certificados de profesionalidade
Acreditacións formais que teñen validez a nivel laboral. Poden ser de 3 niveis e na
actualidade existen 25 especialidades formativas. Completamente gratuítos.
Para máis información accede a WEB: http://emprego.ceei.xunta.gal/
4º- RECURSOS PARA A PROCURA
DE EMPREGO
 Curriculum Vitae actualizado
 Carta de presentación adaptada á empresa
Todo en formato word e pdf
 Rexistro nas ETT con ofertas no meu sector
 Rexistro nas WEBs con ofertas no meu sector
 Listado de empresas interesantes en Galicia
 Actualización das redes sociais para o emprego
 Presentar candidaturas espontáneas
 Preparar a entrevista de selección
O curriculum vitae: EUROPASS
En liña:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/c
v/compose

Oficial en toda a UE
Diferentes idiomas
+ pasaporte das linguas
+ carta de motivación

Énfase nas competencias personais
+ competencias comunicativas
+ competencias de organización/xestión
+ competencias relacionadas co emprego
+ competencia dixital
Redes sociais: un perfil en Linkedin
WEB: https://es.linkedin.com/

Un link co perfil profesional – Curriculum Vitae
Contactar con empresas
Contactar con compañeirxs
Formar parte de Grupos profesionais
Vacantes de emprego

IMPORTANTE: PODES VER
QUÉ PERFIL ESTÁN A
SOLICITAR AS EMPRESAS
CON UN SOLO CLIC
5º- SAÍR Á EUROPA. EURES

Solicitantes de emprego. Empresas. Vida e traballo. Feiras e oportunidades
Your First Eures Job (18-35 anos)

“Un programa de
mobilidade profesional da
UE destinado a axudar á
xuventude a atopar unha
oportunidade de emprego,
de prácticas ou de
aprendizaxe”
GalEuropa: prácticas en Europa
2-4 meses de
experiencia
laboral nun país
da UE

A experiencia Curso de idiomas

internacional Contrato

Sempre + Acomodación

xuventude.xunta.es
Erasmus: competencias para a vida

EVS: 6-12 meses de
experiencia colaborando
nunha organización en Europa

Demostra o teu Idiomas

compromiso… Experiencia de vida

Experiencia profesional

Youthpass

http://www.injuve.es/
6º - EMPRENDER

“O mellor momento de plantar unha árbore foi vai 20 anos, o
segundo mellor momento é xustamente agora”
Recursos para emprendedores na
comarca
 Servizo de AEDL nos concellos
 Información de subvencións e programas
 Cooperativa social de apoio á emprendedores
 Formacións e cursos especializados

 Microcréditos sociais “La Caixa” pola
Mancomunidade de Verín e a Cámara de Comercio
 Reunións de networking
Recursos en Ourense: La Molinera

Centro de Innovación Dixital e Social

https://www.lamolinera.net/
Recursos en Galicia: Via Galicia

http://www.zfv.es/portal/index.html
Programa Erasmus Emprendedores
“Aprender todo
sobre a xestión da
túa empresa
traballando noutra
empresa similar en
Europa”

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=es
“Moita sorte nesta viaxe”

Lorena Álvarez

Orientacion.laboral@mancoverin.es
Resources.psychology@gmail.com
988.41.46.00