You are on page 1of 26

PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI

ELEKTRIK
2017
POWER TRANSFORMER HIGH
VOLTAGE
ETE 7014

NAMA KUMPULAN:
1. AHMAD BUHARI BIN ZULKAFLI
980915-11-5479
2. FATIN ATIRAH BINTI MOHD YAHYA
980201-04-5464

2 DVM ETE
NAMA PENSYARAH:
EN.SAIFUL SHAARI BIN MUHD SUBKI

1
PENGHARGAAN

Bersyukur kehadrat Ilahikerana dengan limpah kurnianNya dapat juga kami menyiapkan
folio kami yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk Pengubah Kuasa.Folio yang ini
penting buat kami memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada kerja kursus
berkumpulan.

Sekalung penghargaan untuk para pensyarah kerana memberikan tunjuk ajar kepada kami
sepanjang kami menyiapkan folio ini.Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang
sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan folio masing-masing.Bantuan kalian
dari segi informasi terkini mengenai folio amat kami hargai.Budi kalian yang sanggup
meluangkan masa untuk memberikan kami maklumat tidak akan kami lupakan.

Akhir sekali,terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami secara langsung
atau tidak langsung sepanjang folio kami dijalankan.

2
PENGENALAN

ANSI / IEEE mentakrifkan transformer seperti peranti elektrik statik, tidak melibatkan
bahagian-bahagian bergerak secara berterusan,digunakan dalam sistem kuasa elektrik untuk
memindahkan kuasa antara litar melalui penggunaan electromagnet induksi. Pengubah kuasa
istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang-orang transformer digunakan antara
penjana dan litar pengedaran, dan ini biasanya diberi nilai pada 500 kVA dan ke atas. sistem
kuasa biasanya terdiri daripada sebilangan besar lokasi generasi, mata pengedaran, dan saling
hubungan dalam sistem atau dengan sistem berdekatan, seperti utiliti jiran. Kerumitan sistem
membawa kepada pelbagai penghantaran dan pengagihan voltan. transformer kuasa mesti
digunakan pada setiap perkara ini di mana terdapat peralihan antara tahap voltan. transformer
kuasa dipilih berdasarkan permohonan itu, dengan penekanan ke arah reka bentuk adat yang
lebih jelas yang lebih besar unit. transformer kuasa yang ada untuk operasi langkah-up,
terutamanya digunakan pada penjana dan dirujuk sebagai penjana langkah-up (GSU)
transformer, dan untuk langkah-down operasi, terutamanya yang digunakan untuk memberi
makan litar pengedaran. transformer kuasa boleh didapati sebagai fasa tunggal atau radas tiga
fasa.

Pembinaan pengubah bergantung kepada permohonan itu. Transformers bertujuan untuk


dalaman penggunaan terutamanya dari jenis yang kering tetapi juga boleh menjadi cecair
tenggelam. Untuk kegunaan luar, transformer biasanya cecair tenggelam. Seksyen ini
memberi tumpuan kepada luar, transformer cecair tenggelam, seperti yang ditunjukkan dalam
Rajah 2.1.1.

3
Kepentingan Kekutuban Pemahaman kekutuban adalah penting untuk betul
membina tiga fasa pengubah bank-bank dan untuk betul selari tunggal atau tiga fasa
transformer dengan sistem elektrik yang sedia ada. Pengetahuan tentang kekutuban
juga diperlukan untuk menyambung transformer berpotensi dan semasa untuk peranti
kuasa pemeteran dan geganti pelindung.Teori asas tambahan dan kekutuban Luak
merupakan prinsip asas yang digunakan dalam pengawal selia langkah voltan di mana
siri penggulungan alatubah auto yang disambungkan sama ada duit atau
meningkatkan voltan talian yang dipohon.
Transformer kekutuban merujuk kepada arah yang relatif voltan teraruh antara
terminal voltan tinggi dan terminal voltan rendah. Semasa AC setengah kitaran
apabila voltan yang dipohon (atau semasa dalam kes pengubah semasa) adalah dari
H1 H2 ke arah voltan teraruh menengah akan menjadi dari X1 kepada X2. Dalam
amalan, kekutuban merujuk kepada cara petunjuk dibawa keluar dari pengubah.
Sesendal Arrangement Kedudukan Tinggi Voltan Bushings dipiawaikan pada semua
kuasa dan instrumen transformer.Peraturan ini adalah ini: apabila menghadapi
sesendal voltan rendah, Primary sesendal H1 sentiasa di sebelah kiridan Primary
sesendal H2 berada di sebelah kanan (jika pengubah ialah unit tiga fasa, H3 akan
menjadi di sebelah kanan H2).
Transformers pengedaran adalah Additive kekutuban dan H1 dan sesendal X1
secara fizikal diletakkan menyerong bertentangan satu sama lain. Sejak H1 sentiasa di
sebelah kiri, X1 akan berada di sebelah kanan pengubah pengedaran. Ini standard
telah dibangunkan pada awal-awal pembangunan sistem pengagihan elektrik dan telah
dipatuhi bagi untuk mengelakkan kekeliruan dalam padang apabila transformer perlu
diganti atau selari dengan peralatan yang sedia ada.
Instrument Transformers (PT dan CT) dan transformer pencawang besar adalah
kekutuban Luak, jadi H1 dan Bushings X1 akan berdiri di sebelah yang sama
pengubah. standard ini kemudiannya diguna pakai untuk membuat ia lebih mudah
untuk membaca elektrik skema dan membina gambar rajah fasor.

4
Belitan

Belitan terdiri daripada konduktor pembawa arus luka di sekitar bahagian teras, dan ini mesti
betul terlindung, disokong, dan disejukkan untuk menghadapi keadaan operasi dan ujian.
Terma berliku-liku dan gegelung digunakan silih berganti dalam perbincangan ini. Tembaga
dan aluminium adalah bahan-bahan utama yang digunakan sebagai konduktor dalam belitan
kuasa pengubah.

Walaupun aluminium adalah ringan dan biasanya kurang mahal daripada tembaga, keratan
rentas yang lebih besar daripada aluminium konduktor mesti digunakan untuk membawa
semasa dengan prestasi yang sama seperti tembaga. Tembaga mempunyai lebih tinggi
kekuatan mekanikal dan digunakan hampir secara eksklusif di semua tetapi julat saiz yang
lebih kecil, di mana aluminium konduktor mungkin sempurna diterima. Dalam kes-kes di
mana kuasa-kuasa yang melampau yang dihadapi, bahan-bahan tersebut seperti perak-bearing
tembaga boleh digunakan untuk kekuatan lebih besar. Konduktor yang digunakan dalam
transformer kuasa biasanya terkandas dengan keratan rentas segi empat tepat, walaupun
beberapa transformer pada penilaian rendah boleh menggunakan kepingan, atau kerajang
konduktor. Pelbagai helai boleh luka selari dan menyertai bersama di berakhir penggulungan,
di mana ia adalah perlu untuk mengubah nada lembar di beberapa tempat di seluruh
penggulungan untuk mengelakkan beredar arus sekitar gelung (s) dicipta dengan menyertai
helai di hujung. lembar mungkin tertakluk kepada perbezaan dalam bidang yang sentiasa
berubah-ubah disebabkan oleh kedudukan masing-masing dalam penggulungan, yang
membawa kepada perbezaan voltan antara helai dan memandu arus beredar melalui gelung
konduktor. transposisi betul lembar membatalkan keluar ini perbezaan voltan dan
menghapuskan atau sangat mengurangkan arus beredar. Kepelbagaian teknik ini, yang
melibatkan banyak lembar konduktor segi empat tepat digabungkan ke dalam kabel,
dipanggil kabel terus ditukar (CTC), kerana yang ditunjukkan dalam Rajah

5
Transformers Pengagihan

Sama seperti transformer dalam sistem Great Barrington, mana-mana pengubah yang
mengambil Voltan daripada litar pengedaran utama dan "langkah-langkah ke bawah" atau
mengurangkan ia kepada litar pengedaran menengah atau

Penggunaan Transformer Kuasa

Penjanaan kuasa elektrik pada aras voltan rendah adalah kos sangat berkesan. Oleh itu kuasa
elektrik yang dijana dalam tahap voltan rendah. Secara teorinya, kuasa tahap voltan rendah
ini boleh berjangkit kepada akhir yang menerima. Tetapi jika tahap voltan kuasa yang
bertambah, arus kuasa yang dikurangkan yang menyebabkan pengurangan dalam ohm atau
I2R kerugian dalam sistem, pengurangan luas keratan rentas pengurangan konduktor iaitu kos
modal sistem dan ia juga memperbaiki peraturan voltan daripada sistem. Oleh kerana ini,
kuasa tahap rendah mesti dipertingkatkan untuk cekap elektrik penghantaran kuasa. Ini
dilakukan dengan meningkatkan transformer di sebelah penghantaran rangkaian sistem kuasa.
Sebagai kuasa voltan tinggi ini mungkin tidak diagihkan kepada pengguna secara langsung,
ini perlu melangkah ke tahap yang dikehendaki pada akhir penerima dengan bantuan langkah
turun pengubah. Ini adalah penggunaan pengubah kuasa elektrik dalam sistem kuasa elektrik.

Dua transformer penggulungan umumnya digunakan di mana nisbah antara voltan tinggi dan
voltan rendah adalah lebih besar daripada 2. Ia adalah kos efektif untuk menggunakan
pengubah auto di mana nisbah antara voltan tinggi dan voltan rendah adalah kurang daripada
2. Sekali lagi tiga fasa tunggal unit pengubah adalah lebih kos berkesan daripada rantai dari
tiga fasa tunggal unit pengubah dalam sistem tiga fasa. Tetapi masih ia adalah lebih baik
untuk digunakan berbanding yang kemudian di mana kuasa urusan adalah sangat besar
kerana saiz yang besar seperti tiga fasa tunggal unit kuasa pengubah tidak boleh dengan
mudah diangkut dari tempat pengeluar untuk bekerja tapak.

6
Jenis Transformer

Transformers boleh dikategorikan dalam cara yang berbeza, bergantung kepada tujuan
penggunaannya, pembinaan dan lain-lain jenis pengubah adalah seperti berikut,

1) Step Up Transformer & Step Down Transformer -

Secara umumnya digunakan untuk meningkatkan dan ke bawah paras voltan kuasa dalam
penghantaran dan pengagihan kuasa rangkaian.

2) Three Phase Transformer & Single Phase Transformer -

Bekas secara amnya digunakan dalam tiga fasa sistem tenaga kerana ia kos efektif
daripada kemudian tetapi apabila perkara-perkara saiz, ia adalah lebih baik untuk
menggunakan bank tiga pengubah satu fasa kerana ia adalah lebih mudah untuk mengangkut
tiga unit satu fasa secara berasingan daripada satu unit tiga fasa tunggal.

3) Electrical Power Transformer, Distribution Transformer & Instrument


Transformer -

Transformer secara amnya digunakan dalam rangkaian penghantaran yang biasanya


dikenali sebagai kuasa pengubah, pengedaran pengubah digunakan dalam rangkaian
pengedaran dan ini adalah pengubah Kedudukan yang lebih rendah dan pengubah semasa &
potensi pengubah, kita gunakan untuk tujuan dan geganti perlindungan dalam sistem kuasa
elektrik dan dalam instrumen yang berbeza dalam industri dipanggil alat pengubah.

4) Two Winding Transformer & Auto Transformer -

Bekas biasanya digunakan di mana nisbah antara voltan tinggi dan voltan rendah adalah
lebih besar daripada 2. Ia adalah kos yang berkesan untuk digunakan kemudian di mana
nisbah antara voltan tinggi dan voltan rendah adalah kurang daripada 2.

5) Outdoor Transformer & Indoor Transformer -

Transformers yang direka untuk memasang di luar adalah transformer luar dan transformer
direka untuk memasang di dalam bangunan adalah transformer tertutup.

7
Fungsi Pengubah

Menukarkan nilai voltan ulangalik (VAC) daripada tinggi kepada nilai rendah dan
sebaliknya.
Boleh membalikkan atau menukarkan fasa gelombang.

Binaan Asas Pengubah.

Binaan asas pengubah terdiri daripada sebuah teras yang dililit dengan dua belitan pengalir,
seperti yang ditunjukkan di sebelah. Belitan-belitan ini masing-masing mempunyai fungsi
dan bilangan lilitan tertentu.

Bahagian teras dililit oleh pengalir kuprum berpenebat dengan bilangan lilitan tertentu. Nama
dan jenis pengubah bergantung kepada bilangan belitan pengalir kuprum tersebut dibuat dan
jenis teras yang digunakan.

Teras.

Teras diperbuat daripada kepingan-kepingan keluli silikon yang ditebat diantara satu sama
lain. Ketebalan setiap kepingan biasanya adalah antara 1 mm hingga 5 mm. Di samping tahan
lasak, kepingan keluli silikon mempunyai sifat histerisis yang rendah bagi mengurangkan
kehilangan kuasa. Teras dibuat berlapis-lapis untuk mengelakkan kehilangan kuasa yang
disebabkan oleh arus pusar.

8
Belitan.

Binaan asas pengubah terdiri daripada dua belitan yang dililit pada teras. Belitan yang
disambung ke punca voltan dinamai belitan utama dan digunakan untuk menyalur masuk
tenaga elektrik kepada pengubah. Belitan yang disambung ke litar beban dinamai belitan
sekunder dan digunakan untuk menyalur keluar tenaga elektrik dari pengubah. Terdapat juga
pengubah yang mempunyai hanya satu belitan iaitu auto-pengubah. Bahagian sekunder auto-
pengubah diambil sebahagian daripada belitan utama.

Teras dibuat mengikut bentuk tertentu bagi mengurangkan lesapan kuasa. Bentuk utama teras
yang lazim digunakan ialah bentuk kelompang (E-I) dan bentuk tingkap (U-I) seperti
ditunjukkan di bawah. Walau bagaimanapun, pemilihan jenis dan bentuk teras adalah
bergantung kepada penggunaan pengubah.

9
Penjelasan Dengan Rajah Connection

Setiap satu daripada terminal utama dan juga penggulungan menengah pengubah adalah
alternatif positif dan negatif berhubung antara satu sama lain seperti yang ditunjukkan dalam
rajah di bawah. Mari A1 dan A2 menjadi terminal positif dan negatif masing-masing
pengubah rendah dan a1, a2 adalah terminal positif dan negatif daripada bahagian sekunder
pengubah.

Jika A1 adalah dihubungkan dengan a1 dan A2 adalah dihubungkan dengan a2 yang


bermakna terminal sama pengubah disambungkan, kemudian kutub yang dikatakan bahan
tambahan. Jika A1 adalah dihubungkan dengan a2 dan A2 ke A1, ini bermakna terminal
bertentangan disambungkan antara satu sama lain, dan dengan itu voltmeter akan membaca
kutub Luak.

Ia adalah penting untuk mengetahui kekutuban relatif di mana-mana segera yang utama dan
terminal sekunder untuk membuat sambungan betul jika transformer untuk disambung secara
selari atau ia digunakan dalam litar tiga fasa.

Dalam bahagian utama, terminal ditandakan sebagai A1 dan A2 dan dari bahagian sekunder
tamatan tersebut dinamakan sebagai a1 dan a2. Terminal A1 disambungkan ke satu hujung
penggulungan menengah, dan voltmeter disambungkan antara A2 dan hujung yang lain
daripada menengah penggulungan.

Apabila voltmeter berbunyi perbezaan yang (V1 - V2), pengubah dikatakan dihubungkan
dengan kutub bertentangan dikenali sebagai kutub Luak dan apabila voltmeter berbunyi (V1
+ V2), pengubah dikatakan mempunyai kekutuban bahan tambahan.

10
PENGGUNAAN KUASA PENGUBAH

Penjanaan kuasa elektrik pada aras voltan rendah adalah sangat kos efektif. Secara teorinya,
kuasa tahap voltan rendah ini boleh berjangkit kepada penerima. kuasa voltan rendah ini jika
keputusan disiarkan dalam talian lebih besar semasa yang sesungguhnya menyebabkan lebih
garis lossesBut jika tahap voltan kuasa yang bertambah, semasa kuasa dikurangkan yang
menyebabkan pengurangan kerugian ohm atau I2R dalam sistem, pengurangan keratan rentas
kawasan iaitu pengurangan konduktor dalam kos modal sistem dan ia juga memperbaiki
peraturan voltan sistem. Kerana ini, kuasa tahap rendah perlu dipertingkatkan untuk
penghantaran kuasa elektrik yang cekap. Ini dilakukan dengan meningkatkan pengubah di
sebelah penghantaran rangkaian sistem kuasa. Sebagai kuasa voltan tinggi ini mungkin tidak
diagihkan kepada pengguna secara langsung, ini perlu melangkah ke tahap yang dikehendaki
pada akhir penerima dengan bantuan langkah turun pengubah. pengubah kuasa elektrik itu
memainkan peranan penting dalam penghantaran kuasa.

11
Perbezaan utama

1. Transformer kuasa digunakan dalam rangkaian penghantaran voltan yang lebih


tinggi untuk langkah-up dan berundur permohonan (400 kV, 200 kV, 110 kV, 66 kV,
33kV) dan biasanya diberi nilai atas 200MVA.

2. Transformer pengagihan yang digunakan untuk rangkaian pengagihan voltan rendah


sebagai satu cara untuk menamatkan sambungan pengguna. (11kV, 6.6 kV, 3.3 kV,
440V, 230V) dan biasanya diberi nilai kurang daripada 200 MVA.

Transformer Kuasa digunakan untuk penghantaran sebagai langkah sehingga peranti supaya
kehilangan I2r dapat dikurangkan untuk aliran kuasa yang diberikan. Ini transformer direka
untuk menggunakan teras kepada maksimum dan akan beroperasi sangat berhampiran dengan
titik lutut lengkung B-H (sedikit atas nilai mata lutut) .Ini membawa turun jisim teras dengan
besar.

Sememangnya transformer ini mempunyai kerugian dipadankan besi dan kerugian tembaga
pada beban puncak (iaitu titik kecekapan maksimum di mana kedua-dua perlawanan
kerugian).

Transformer Saiz / Insulation Level:

Kuasa pengubah digunakan untuk tujuan penghantaran pada beban berat, voltan tinggi lebih
besar daripada 33 KV & kecekapan 100%. Ia juga mempunyai besar dalam saiz berbanding
dengan pengubah pengedaran, ia digunakan dalam stesen penjanaan dan penghantaran
pencawang.

Pengubah pengedaran digunakan bagi pengagihan tenaga elektrik pada voltan rendah sebagai
kurang daripada 33KV dalam tujuan industri dan 440V-220V dalam tujuan domestik. Ia
berfungsi pada kecekapan rendah pada 50-70%, saiz kecil, mudah dalam pemasangan,
mempunyai kerugian magnet yang rendah & ia tidak semestinya dimuatkan sepenuhnya.

12
Kerugian besi dan Kerugian Copper

Pengubah Kuasa digunakan dalam rangkaian Transmission supaya mereka tidak


menyambung terus kepada pengguna, jadi turun naik beban adalah sangat kurang. Ini
dimuatkan sepenuhnya pada 24 jam yang sehari, jadi Cu kerugian & kerugian Fe berlaku
sepanjang hari berat tertentu iaitu (berat besi) / (cu berat) adalah sangat kurang.

Beban purata adalah lebih dekat kepada beban dimuatkan atau penuh penuh dan ini direka
sedemikian rupa bahawa kecekapan maksimum pada keadaan beban penuh. Ini tidak
bersandar masa supaya dalam pengiraan kecekapan asas kuasa hanya cukup.

Pengubah Kuasa digunakan dalam Rangkaian Pengedaran disambungkan secara terus kepada
pengguna supaya turun naik beban adalah sangat tinggi. ini tidak dimuatkan sepenuhnya pada
setiap masa supaya kerugian besi berlaku 24 jam sehari dan kerugian cu berlaku berdasarkan
kitaran beban. berat tentu lebih iaitu (berat besi) / beban (berat cu) .average kira-kira hanya
75% daripada beban penuh dan ini direka sedemikian rupa bahawa kecekapan maksimum
berlaku pada 75% daripada beban penuh.

13
Kecekapan maksimum

Perbezaan utama antara kuasa dan pengedaran pengubah adalah pengubah pengedaran direka
untuk kecekapan maksimum pada 60% kepada 70% beban seperti biasa tidak beroperasi pada
beban penuh sepanjang masa. muatannya bergantung kepada permintaan pengedaran.
Manakala kuasa pengubah direka untuk kecekapan maksimum pada beban 100% kerana ia
sentiasa berjalan di% beban 100 yang berhampiran menjana stesen.

Pengagihan Transformer digunakan di peringkat pengedaran di mana voltan cenderung untuk


menjadi lebih rendah .The voltan menengah selalunya voltan yang dihantar kepada pengguna
akhir. Kerana batasan kejatuhan voltan, ia biasanya tidak mungkin untuk menyampaikan
voltan sekunder pada jarak yang besar.

Hasilnya, sistem pengedaran yang paling cenderung untuk melibatkan banyak 'kelompok'
beban makan dari transformer pengagihan, dan ini seterusnya bermakna bahawa penarafan
haba transformer pengagihan tidak perlu menjadi sangat tinggi untuk menyokong beban yang
mereka perlu untuk berkhidmat

UJIAN PENGUBAH KUASA

Transformer voltan tinggi adalah antara bahagian yang paling penting (dan mahal) daripada
peralatan yang diperlukan untuk mengendalikan sistem kuasa. Pembelian, penyediaan,
pemasangan,operasi dan penyelenggaraan transformer mewakili perbelanjaan yang besar
untuk kuasa sistem.

14
LOKASI PENGUBAH

Overhead

Dengan wayar elektrik yang digantung di puncak tiang untuk memastikan mereka keluar dari
capaian orang awam, ia adalah jelas bahawa transformer akan digantung pada tiang, seperti
yang sehampir mungkin kepada voltan tinggi konduktor sumber. unit yang lebih besar sering
diletakkan di atas platform overhead di lorong-lorong, atau bersama-sama bangunan, atau
pada pad aras dilindungi dengan pagar. pembinaan Overhead masih yang paling ekonomi
Pilihan di kawasan luar bandar, tetapi ia mempunyai kelemahan kecenderungan ais dan angin
ribut. awam tidak lagi menganggap pendawaian overhed sebagai tanda kemajuan, sebaliknya
memandangkan ia menyakitkan mata yang perlu dihapuskan dari pandangan.

Bawah Tanah

bandar-bandar besar dengan banyak komersial pekat dan bangunan tinggi mempunyai kabel
utama bawah tanah dan transformer dipasang di bilik kebal bawah gred pengudaraan sejak
awal abad ke-20. Oleh menghubungkan banyak transformer ke dalam rangkaian sekunder,
perkhidmatan kepada sangat beban tertumpu boleh diteruskan walaupun pengubah tunggal
mungkin gagal. Dalam rangkaian, overloads sementara boleh dikongsi di kalangan semua
transformer berhubung. Penggunaan pengedaran bawah tanah untuk industri ringan dan
perkhidmatan komersial dan kediaman menjadi popular pada tahun 1960-an, dengan
penekanan kepada pengindahan yang menggalakkan pagar di sekeliling kilometer sekerap
dan penghapusan talian elektrik dan telefon overhed. Kaedah pembinaan yang paling biasa
bagi perkhidmatan elektrik kediaman kabel utama bawah tanah makan pengubah diletakkan
di atas pad yang di peringkat akar umbi. Masalah pelesapan haba dan kakisan hanya sedikit
lebih teruk daripada overhed, tetapi mereka dengan ketara dikurangkan berbanding dengan
transformer dikurung di dalam bilik kebal bawah gred pengudaraan yang baik. Sejak
kenderaan pad adalah bertujuan untuk diletakkan di dalam lokasi yang sering dikunjungi oleh
orang awam, utiliti operasi mempunyai untuk mengambil berat tentang keselamatan kabinet
dikunci meliputi sambungan rendah dan menengah pengubah. industri ini telah mewujudkan
piawaian untuk keselamatan terhadap kemasukan yang tidak dibenarkan dan vandalisme
kabinet dan untuk mengunci peruntukan (ANSI / NEMA, 1999). Satu lagi kebimbangan ialah
meminimumkan sudut tajam atau tepi yang mungkin berbahaya kepada kanak-kanak
bermain, dan yang juga telah ditangani oleh piawaian. Hakikat bahawa pad yang dipasang
transformer boleh beroperasi dengan suhu permukaan berhampiran titik didih air ialah
bimbang terhadap yang disuarakan dari semasa ke semasa. Salah satu hujah yang digunakan
untuk mengurangkan bahaya kebakaran adalah untuk menunjukkan bahawa ia tidak lebih
berbahaya menyentuh pengubah panas daripada menyentuh bonet sebuah kereta pada hari
yang cerah. Dari sudut pandangan saintifik, penyelidikan telah menunjukkan bahawa orang-
orang akan menarikhilang selepas menyentuh objek yang panas dalam masa yang lebih
singkat daripada yang diperlukan untuk mengekalkan kecederaan terbakar.

15
Transformers Pengagihan Bawah Tanah

transformer bawah tanah adalah diri disejukkan, yang berisi cecair, unit dimeteraikan direka
untuk operasi langkah-down daripada bekalan utama-kabel bawah tanah. Mereka boleh
didapati dalam kedua-dua reka bentuk tunggal dan tiga fasa. transformer bawah tanah boleh
dibahagikan kepada tiga kumpulan kecil: yang direka untuk dipasang pada bilik kebal, yang
direka untuk pemasangan di dalam kandang permukaan beroperasi, dan orang-orang yang
direka untuk pemasangan pada pad di peringkat akar umbi.

Transformers Pengagihan Pad yang dipasang

Pad dipasang transformer adalah jenis yang paling biasa digunakan pengubah untuk
berkhidmat beban dari sistem pengedaran bawah tanah. Mereka menawarkan banyak
kelebihan berbanding transformer subpermukaan, bilik kebal, atau kereta bawah tanah.

Pemasangan: kurang mahal untuk membeli dan lebih mudah untuk memasang
Penyelenggaraan: lebih mudah untuk mengekalkan
Kebolehoperasian: lebih mudah untuk mencari, kurang masa untuk membuka dan
mengendalikan
Loading: utiliti sering menetapkan had muatan yang lebih tinggi untuk transformer
pad yang dipasang berbanding dengan permukaan beroperasi atau bilik kebal unit.

Ramai pengguna dan pembekal memecahkan transformer pengagihan ke dalam dua kategori
utama overhead dan bawah tanah, dengan transformer pad yang dipasang termasuk dalam
kategori di bawah tanah. IEEE piawaian, bagaimanapun, bahagikan transformer pengagihan
kepada tiga kategori - atas, bawah tanah, dan pad yang dipasang.

16
Pad dipasang transformer dihasilkan sebagai sama ada:

Single-fasa atau tiga fasa unit: unit fasa tunggal direka untuk mengubah hanya satu
fasa. unit tiga fasa mengubah semua tiga fasa. Kebanyakan transformer tiga fasa
menggunakan tunggal, tiga, empat, atau struktur teras lima berkaki, walaupun duplex
atau Dr tiga pembinaan digunakan pada kesempatan.
Loop atau jejarian unit: unit gaya Loop mempunyai keupayaan untuk menamatkan
dua konduktor utama setiap fasa. unit gaya Radial hanya boleh menamatkan satu
kabel utama bagi setiap fasa. Utama kemestian berakhir di sebuah unit gaya jejari,
tetapi dari gaya gelung ia boleh terus untuk berkhidmat unit-unit lain.
Live-depan atau mati pendahuluan unit: unit Live-hadapan telah kabel utama
ditamatkan kon tekanan disokong oleh sesendal a. Oleh itu sekolah rendah telah
mendedahkan logam bertenaga, atau "hidup," bahagian. Deadfront unit menggunakan
kabel utama yang ditamatkan dengan voltan tinggi penyambung terlindung
diasingkan. Oleh itu sekolah rendah telah semua "mati" bahagian - tidak terdedah
logam bertenaga.

Single-Phase Transformers Pad yang dipasang

Fasa tunggal pad yang dipasang transformer biasanya digunakan untuk berkhidmat
subbahagian kediaman. kebanyakan singlephase transformer dihasilkan sebagai kulit kerang,
mati-depan, gelung-jenis dengan dalaman 200-A utama bas direka untuk membolehkan
sekolah rendah untuk gelung melalui dan meneruskan untuk memberi makan pengubah
seterusnya. Ini diperincikan dalam IEEE Standard C57.12.25 (ANSI, 1990). standard ini
menganggap bahawa kediaman pecah disampaikan oleh sambungan utama satu-wayar. Ia
menerangkan secara terperinci dua perkiraan terminal untuk loopfeed sistem: Jenis 1 (Rajah
2.2.26) dan Jenis 2 (Rajah 2.2.27). Kedua-duanya mempunyai dua sesendal rendah dan tiga
sesendal menengah. utama yang sentiasa kiri menghadapi sesendal pengubah dengan Kabinet
hood terbuka, dan menengah adalah di sebelah kanan. Tidak ada halangan atau bahagian
antara sekolah rendah dan menengah. Dalam Jenis 1 unit, kedua-dua kabel rendah dan
menengah meningkat secara langsung dari pad. Dalam Jenis 2 unit, meningkat utama dari
kanan dan salib kabel menengah yang meningkat dari kiri.

Jenis 2 unit boleh menjadi lebih pendek daripada unit Jenis 1, kerana konfigurasi kabel yang
melintasi memberikan cukup panjang kabel bebas untuk mengendalikan siku tanpa
memerlukan sesendal untuk diletakkan sebagai tinggi. Walaupun tidak diperincikan dalam
standard kebangsaan, terdapat unit yang dibina dengan empat dan enam sesendal utama. unit
empat sesendal digunakan untuk talian fasa tunggal, dengan transformer disambungkan fasa
ke fasa. unit enam rendah-sesendal digunakan untuk membekalkan beban fasa tunggal dari
paip tiga fasa. menamatkan semua fasa dalam pengubah membolehkan semua fasa akan
sectionalized di lokasi yang sama. dalaman pengubah fasa tunggal boleh disambungkan sama
ada fasa ke fasa atau fasa-ke-darat.

17
Pembinaan Pengubah

Core

teras itu didirikan selepas menyusun

Teras, yang menyediakan jalan magnet untuk menyalurkan fluks, terdiri daripada jalur nipis
yang bermutu tinggi keluli, yang dipanggil laminations, yang secara elektrik dipisahkan oleh
lapisan nipis bahan penebat. Jalur boleh disusun atau luka, dengan belitan sama ada dibina
secara bersepadu sekitar teras atau dibina berasingan dan dipasang di sekitar bahagian teras.
keluli teras boleh hujung panas atau sejuk dilancarkan, bijirin berorientasikan atau nongrain
berorientasikan, dan juga laser scribed untuk prestasi tambahan. Ketebalan antara 0.23 mm
hingga ke atas sebanyak 0.36 mm. Keratan rentas teras boleh bulat atau segi empat tepat,
dengan teras bulat biasa disebut pembinaan salib. teras segi empat tepat yang digunakan
untuk penilaian yang lebih kecil dan sebagai tambahan transformer digunakan dalam
pengubah kuasa. teras segi empat tepat menggunakan lebar tunggal keluli jalur, manakala
teras bulat menggunakan gabungan lebar jalur yang berbeza lebih kurang keratan rentas
bulat, seperti seperti dalam Rajah Jenis keluli dan susunan bergantung kepada penarafan
pengubah sebagai yang berkaitan dengan faktor kos seperti buruh dan prestasi. Sama seperti
lain-lain komponen dalam pengubah, haba yang dihasilkan oleh teras mestilah secukupnya
hilang. Walaupun keluli dan lapisan mungkin mampu menahan suhu yang lebih tinggi, ia
akan dating dalam hubungan dengan bahan penebat dengan keupayaan suhu terhad. Dalam
unit lebih besar, saluran penyejukan yang digunakan di dalam teras bagi kawasan permukaan
perolakan tambahan, dan bahagian laminations boleh dibahagi untuk mengurangkan kerugian
setempat. teras ini diadakan bersama-sama dengan, tetapi terlindung daripada, struktur
mekanikal dan adalah berasaskan kepada satumata untuk menghilangkan penumpukan

18
elektrostatik. Lokasi tanah teras biasanya beberapa mudah titik diakses dalam tangki, tetapi ia
boleh juga dibawa melalui sesendal di dinding tangki atau bahagian untuk akses luar. Ini titik
asas perlu ditanggalkan untuk tujuan ujian, seperti menyemak alasan teras yang tidak
disengajakan. alasan teras berbilang, seperti kes yang mana teras adalah secara tidak sengaja
membuat hubungan dengan sebaliknya berasaskan dalaman struktur mekanikal logam, boleh
memberikan jalan untuk beredar arus disebabkan oleh fluks utama serta fluks kebocoran,
sekali gus mewujudkan kepekatan kerugian yang boleh menyebabkan pemanasan setempat.
Ketumpatan fluks maksimum keluli teras biasanya direka seperti yang dekat dengan lutut
tepu keluk praktikal, iaitu overexcitations diperlukan dan toleransi yang wujud disebabkan
oleh bahan-bahan dan proses pembuatan. (Lihat Seksyen 2.6, Instrumen Transformers, untuk
perbincangan ketepuan keluk.) Bagi transformer kuasa ketumpatan fluks biasanya antara 1.3
T dan 1.8 T, dengan ketepuan mata untuk keluli magnet menjadi sekitar 2.03 T kepada 2.05 T.
Terdapat dua jenis asas pembinaan teras yang digunakan dalam Transformer kuasa: bentuk
teras dan bentuk shell. Dalam pembinaan teras bentuk, terdapat satu jalan untuk litar magnet.
Rajah 2.1.3 menunjukkan skema daripada teras fasa tunggal, dengan anak panah yang
menunjukkan jalan magnet. Bagi permohonan fasa tunggal, yang belitan biasanya
dibahagikan mengenai kedua-dua kaki teras seperti yang ditunjukkan. Dalam aplikasi tiga
fasa, belitan fasa tertentu biasanya pada kaki teras yang sama, seperti yang ditunjukkan dalam
Rajah 2.1.4. belitan adalah

RAJAH 2.1.4 Schematic of three-phase core-form

construction.

RAJAH 2.1.3 Schematic of single-phase core-form

construction.

Penggulungan

19
Belitan adalah reka bentuk bulat, dengan penempatan gegelung sepusat. Susunan ini
memberikan kekuatan litar pintas yang paling tinggi di samping menyediakan penyejukan
yang baik permukaan konduktor. Kedua-dua tembaga dan konduktor aluminium boleh
dibekalkan bergantung kepada keperluan pelanggan. Secara umumnya, hanya pengalir
tembaga digunakan dalam reka bentuk MVA sederhana dan besar.

Konduktor adalah sama ada paper- atau Nomex dilindungi wayar magnet atau kabel terus
ditukar. Tinggi tegangan kekuatan konduktor dibekalkan jika diperlukan untuk memenuhi
kuasa litar pintas dijangkakan. bahagian konduktor salib memilih untuk menjadi sebesar
mungkin untuk mengurangkan tekanan litar pintas, di samping memastikan bahawa kerugian
eddy dalam konduktor yang disimpan di bawah kawalan.

Berterusan kabel ditukar boleh dibekalkan dengan epoxy ikatan, sangat meningkatkan
kekuatan litar pintas itu. mesin penggulungan moden menggunakan mandrel keluli boleh
laras sepenuhnya untuk memastikan had terima yang ketat dan operasi penggulungan lebih
cekap. Mesin penggulungan dilengkapi dengan peranti brek hidraulik yang memastikan
bahawa ketegangan yang sepatutnya dikekalkan pada penggulungan.

Penggulungan jenis dipilih oleh jurutera reka bentuk, bergantung kepada permohonan
tertentu. Strip, Tong, lapisan, heliks, cakera, dilindungi dan jenis cakera interleaved semua
boleh didapati kepada pereka bentuk, bergantung kepada voltan dan keperluan semasa reka
bentuk. Kawalan tekanan elektrik dicapai dengan penempatan cincin tekanan yang direka
khas pada hujung belitan voltan tinggi dan di mana sahaja mereka dikehendaki. spacers
utama dovetailed bekerja untuk memberi belitan kekuatan tambahan.

20
aliran minyak melalui belitan diarahkan dalam corak zigzag untuk memastikan penyejukan
semua permukaan konduktor dan untuk menghadkan suhu tempat yang panas. perhatian yang
teliti dibayar untuk memastikan pengagihan walaupun minyak untuk semua bahagian semua
belitan.

Atas permintaan, gentian optik sensor suhu boleh dimasukkan dalam penggulungan untuk
mengukur suhu hotspot sebenar semasa ujian dan boleh digunakan.

Mengikuti selesai belitan, semua gegelung dikeringkan dalam ketuhar udara panas dan
hidraulik ditekan untuk saiz untuk mendapatkan ketinggian reka bentuk dan menjamin
rintangan litar pintas penuh. Ini membolehkan penentuan tepat dibuat saiz akhir mereka dan
menyediakan satu perhimpunan dimensi stabil. Belitan kemudiannya sedia untuk mengawan
dengan teras, Leadwork dan aksesori dalaman yang lain.

RAJAH 2.1.6 Schematic of single-phase shell-form construction.

Pancake Windings

21
Beberapa jenis belitan biasanya dirujuk sebagai "pancake" belitan kerana susunankonduktor
ke dalam cakera. Walau bagaimanapun, istilah yang paling sering merujuk kepada jenis
gegelung yang digunakan hampir secara eksklusifdalam shell-bentuk transformer. Konduktor
luka sekitar satu bentuk segi empat tepat, dengan muka yang paling luaskonduktor
berorientasikan sama ada secara melintang atau menegak. Rajah 2.1.12 menggambarkan
bagaimana gegelung ini adalahbiasanya luka. ini

RAJAH 2.1.12 Pancake winding during winding process.

RAJAH 2.1.13 Stacked pancake windings

Layer (Barrel) Belitan

22
Layer (tong) belitan adalah antara yang paling mudah belitan dalam bahawa konduktor
ditebat yang luka secara langsung bersebelahan antara satu sama lain di seluruh silinder dan
spacers. Beberapa lapisan boleh luka di atas satu lain, dengan lapisan dipisahkan oleh penebat
pepejal, saluran, atau gabungan. Beberapa helai boleh menjadi luka selari jika magnitud
semasa supaya telunjuk. Variasi ini penggulungan sering digunakan untuk aplikasi seperti
paip belitan digunakan dalam beban-paip berubah-ubah (LTC) transformer dan untuk belitan
tinggi digunakan untuk, antara lain, penindasan ketiga harmonik. Rajah 2.1.14 menunjukkan
lapisan penggulungan semasa perhimpunan yang akan digunakan sebagai mengawal selia
penggulungan dalam pengubah LTC.

Helical Windings

belitan Helical juga dirujuk sebagai skru atau lingkaran belitan, dengan setiap penggal tepat
mencirikan pembinaan gegelung ini. A heliks penggulungan terdiri daripada beberapa kepada
lebih daripada 100 helai terlindung luka dalam selari secara berterusan di sepanjang silinder,
dengan spacers dimasukkan antara pusingan bersebelahan atau cakera dan transpositions
sesuai termasuk untuk mengurangkan beredar arus antara helai selari. The cara pembinaan
adalah seperti yang gegelung menyerupai memilin a. Rajah 2.1.15 menunjukkan heliks
penggulungan semasa proses penggulungan. belitan Helical digunakan untuk aplikasi yang
lebih tinggi semasa kerap yang dihadapi dalam kelas yang lebih rendah-voltan.

Disc Windings

23
Cakera penggulungan boleh melibatkan sehelai atau beberapa helai konduktor bertebat luka
dalam siri cakera selari orientasi mendatar, bersama cakera disambungkan sama ada di dalam
atau di luar sebagai titik crossover. Setiap cakera terdiri daripada pelbagai gilir luka lebih gilir
lain, dengan berselang-seli lompat parti yang antara di dalam dan di luar. Rajah 2.1.16
menggariskan konsep asas, dan Rajah 2.1.17 menunjukkan lompat parti biasa semasa proses
penggulungan. Kebanyakan belitan kelas 25 kV dan ke atas digunakan dalam coreform
transformer jenis cakera. Memandangkan voltan yang tinggi dalam ujian dan operasi,
khususnya perhatian diperlukan untuk mengelakkan tekanan yang tinggi di antara cakera dan
bertukar di akhir penggulungan apabila tertakluk kepada pusuan voltan fana. Pelbagai teknik
telah dibangunkan untuk memastikan yang boleh diterima pengagihan voltan di sepanjang
penggulungan di bawah syarat-syarat ini.

FIGURE 2.1.14 Layer windings (single layer with two strands wound in parallel).

RUMUSAN

24
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai keja kursus yang menjadi dalam pengubah
kuasa ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan nya, kerana terbatasnya
pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul
makalah ini.

Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dusi memberikan kritik dan saran
yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan kerja
kursus.Dikesempatan berikutnya. Semoga kerja kursus ini berguna bagi penulis pada khusus
nya juga para pembaca.

RUJUKAN
25
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/a99add5d970c11c3029e638a905df169_
SubstationCommissioning1.pdf
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiopIO
2nfXRAhXKGJQKHd_NCXIQFggnMAM&url=http%3A%2F%2Fecatalog.weg.net
%2Ffiles%2Fwegnet%2FWEG-power-transformers-usaptx13-brochure-
english.pdf&usg=AFQjCNGkFaOBt6A5mnhDoXBR9I_5EJClGw
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiopIO
2nfXRAhXKGJQKHd_NCXIQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dii.unipd.it
%2F~pesavento%2Fdownload%2Fmatteo%2FElectrical%2520power
%2520transformer%2520engineering.pdf&usg=AFQjCNEsS2vrcML6lJ-
6yXwtcibyKgmxzQ

26