You are on page 1of 1

Els 2017 habitants duna illa sn de dues menes diferents.

Cadascn, o b s mentider (i
sempre diu mentida) o b no s mentider (i sempre diu la veritat) . Ms de mil daquests
habitants participen en un banquet asseguts en un taula rodona. Cada un dells diu: les dues
persones que tinc al costat, sn de menes diferents. Quants no mentiders hi ha com a mxim a
lilla?

Si assegut a taula hi ha un no mentider, per fora hi haur un nombre de comensals mltiple de 3


asseuts a taula

dels quals 2/3 seran no mentiders . Com que sn ms de mil asseguts a taula, el mnim serien
1002 asseguts i 668 dells sn no mentiders.
Els que resten fora de la taula ,2017- 1002 = 1015 ,poden ser tots no mentiders. Aleshores el
nombre mxim de no mentiders a lilla seria 1015 + 668 = 1683

Perqu laltra possibilitat seria que tots els de la taula fossin mentiders, per llavors el nombre de
no mentiders no arribaria a 2017- 1001 = 1016

Per tant el mxim possible de no mentiders seria 1683