You are on page 1of 1

:ANAAS, EMERLYN C.

:PUROK 3 #593
:GIBRALTAR,BAGUIO
CITY
:UNIVERSITY OF THE LONELINESS IS BETTER THAN
CORDILLERAS BAD COMPANY.
:NOVEMBER 22, 1999
:17 YEARS OLD
:FEMALE
:SINGLE

Ako yong taong mas pinipili niyang magkulong na lang


at manatili na lang sa tahamik na lugar kaysa sa lumabas
kasama ng barkada. Ayoko talaga kasi ang maingay at
magulong paligid. Simple lang ang pangarap ko na nais
kong marating sa aking buhay, gusto kong maging isang
matagumpay na pulis balang araw. Para matulungan ko
ang mga taong nangangailangan ng tulong. Alam kong
hindi madali ang pag-abot nito dahil maraming hadlang
ang haharang dito. Pero kahit gaano man kahirap ay
kakayanin ko sapagkat may mga taong sumusuporta
at sasalo sa akin kung mahulog man ako.