You are on page 1of 1

MAKING K TO 12 SUCCEED

10- ACTS

Oh whoa oh oh whoa oh oh whoa oh whoa Halika na, na, na
(4x) Tara na, na, na
Tayo na, na, na't
Tara at mag-aral sige walang titigil Umasenso
Bagong kurikulum tara na't tangkilikin
Tayo'y sabay-sabay Rap:
Iangat na ang buhay Magkaisa para sa kaalaman
K-12 kurikulum hali na't tangkilikin Mga problema ay ating solusyunan
Oh whoa oh oh whoa oh oh whoa oh whoa Matematika ay dapat pagtuunan
Katamara't antok ay labanan
Kayanin ang lahat at magkaisa Sama-sama na itong talikuran
K to 12, magsusulong sa ating bansa
K to 12 kasangga sa kaunlaran
Ibuhos ang lakas tungo sa tagumpay
Halina't magsama-samang baguhin ang buhay
Magkaisa para sa kaalaman
Oh whoa oh oh whoa oh oh whoa oh whoa
Mga problema ay solusyunan
(2x)
Matematika natin ay
Dapat na pagtuunan
Simulan natin ang pagbabago
Katamara't antok ay dapat labanan
Boom na na eyo eyo na na eh
Sama-samang talikuran
Sa tulong ng K-12 tayo'y aasenso
K to 12 kasangga sa kaunlaran
Boom na na eyo eyo na na eh
Kaya lahat tayo ay kumilos na para
K to 12 gawing matagumpay
Sa iisang layunin ng ating bansa
Halika na, na, na
Oh whoa oh oh whoa oh oh whoa oh oh whoa
Tara na, na, na
(2x)
Tayo na, na, na
Sa progreso
Tara't magsama-sama at magtulungan … ngan
Tagumpay ay atin nang kamtam
Halika na, na, na
Sa bagong kurikulum
Tara na, na, na
Maaabot ang kaunlaran
Tayo na, na, na't
Umasenso
K to 12 gawing matagumpay
Oh whoa oh oh whoa oh oh whoa oh oh whoa
Halika na, na, na
(3x)
Tara na, na, na
Tayo na, na, na
Making K to 12 Succeed
Sa progreso
Oh whoa oh oh whoa oh oh whoa oh oh whoa