You are on page 1of 3

Υπό την Αιγίδα

Με σημαντικούς ομιλητές από την Ελλάδα και την Ευρώπη θα πραγματοποιηθεί στις 21-22
Απριλίου 2017 στην Μήλο το 2ο διεθνές συνέδριο με τίτλο “Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές &
Νησιωτικότητα: Περιβάλλον, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα”. Συνδιοργανώνεται από το
Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου, το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, και το
δημοσιογραφικό portal Energypress, υπό την αιγίδα του Δήμου Μήλου, του Λιμενικού Ταμείου
Μήλου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Στο συνέδριο της Μήλου ο Dr. Torsten Sevecke, Διευθυντής
Καινοτομίας, Οικονομικών & Ανάπτυξης, λιμένας Αμβούργου.

Διάλεξη Το λιμάνι ως παράγων καινοτομίας

Το λιμάνι του Αμβούργου, ένας από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς
κόμβους στην Ευρώπη, είναι από τα πρώτα που έχτισαν μια στρατηγική
για την μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου και του οικολογικού
αποτυπώματος. Οι πρωτοβουλίες που πάρθηκαν κατά την τελευταία
10ετία, φέρνουν το λιμάνι του Αμβούργου στην πρωτοπορία της προσπάθειας για βελτίωση των
περιβαλλοντικών δεικτών, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης
και προώθηση των δεσμών με την πόλη. Οι πρωτοβουλίες αυτές υποστηρίζονται από
εγκαταστάσεις ΑΠΕ, σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής για τις μεταφορές,
έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα, κίνητρα για σκάφη μειωμένων εκπομπών, υποδομές για LNG και
τροφοδοσία ελλιμενισμένων πλοίων με ηλεκτρισμό.

Χορηγοί:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ O εξηλεκτρισμός του ναυτιλιακού τομέα και το
πρόγραμμα ELEMED
Παρασκευή 21 Απριλίου
09.30 – 10.00 Χαιρετισμοί
Leo van der Burg, Διευθυντής Ανάπτυξης, FME:
Νεκτάριος Σαντορινιός, Υφυπουργός Ναυτιλίας
Καινοτομίες για την υποστήριξη εφαρμογών
& Νησιωτικών Υποθέσεων
LNG
Χρήστος Λαμπρίδης, Γεν. Γραμματέας Λιμένων,
Katja Baumann, Διευθύνων Σύμβουλος,
Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών
MARIKO GmbH: Αιολική ενέργεια για την κίνηση
Επενδύσεων (tbc)
των πλοίων
Γεράσιμος Δαμουλάκης, Δήμαρχος Μήλου
Mark Hull, Διευθυντής Καινοτομίας, Community
10.00 – 12.00 Πρωϊνή συνεδρία Energy Scotland: Έξυπνες ενεργειακές
τεχνολογίες στη λειτουργία των λιμένων – Η
Συντονιστής - Εισαγωγή Ηλίας Ευθυμιόπουλος,
εμπειρία του Community Energy Scotland
Γεν. Διευθυντής, Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό
Γραφείο Αιγαίου:
Σωτήρης Ράπτης, Σύμβουλος για το Περιβάλλον Σάββατο, 22 Απριλίου
& την Ασφάλεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός
9.30 – 12.30 Πρωϊνή συνεδρία.
Λιμένων (ESPO): Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι
πρωτοβουλίες του ESPO για πράσινα λιμάνια Συντονιστής Γιώργος Κάραλης, πρόεδρος ΕΠΕΓΑ
Christopher Wooldridge, Επιστημονικός Νικόλ Κατσιούλη, Δ/ντρια, γραφείο του
συντονιστής EcoPorts: Πράσινη πιστοποίηση: το Ιδρύματος Friedrich Ebert στην Αθήνα:
παρόν και το μέλλον. Εισαγωγή: Νησιά και Ελληνο-Γερμανική
συνεργασία
Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Καθηγητής,
Διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Γεώργιος Αγερίδης, Διευθυντής, Δι/νση
Διαχείρισης Έργων (ΤΟΜΕΔΕ) του Τ.Π.Μ. του Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ, Πρόεδρος
Α.Π.Θ.: Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων: ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο: Ηλεκτροκίνηση σε λιμάνια και
Επιτεύξεις και Προκλήσεις για τα Ελληνικά δημόσιους οργανισμούς
Λιμάνια
Δημήτρης Β. Λυρίδης, Επίκ. Καθηγ. , Σχολή
Βασιλεία Αργυράκη, Διευθύντρια, Οργανισμός Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ:
για την Καινοτομία & τα Δίκτυα (INEA), Νησιωτικές διασυνδέσεις: υβριδικά και
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Xρηματοδοτικές ηλεκτρικά πλοία μικρών αποστάσεων
δυνατότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Alessandro Costa, Υπεύθ. Στρατηγικής
12.00 – 12.30 Παρεμβάσεις φορέων, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, Διεθνές
Συζήτηση Παν/μιο Βενετίας: Το λιμάνι, η πόλη, οι
περιοχές πρασίνου, οι τουριστικές υποδομές
12.30 – 13.30 Ελαφρύ Γεύμα
και η ολοκληρωμένη προσέγγιση
13.30 – 16.00 Απογευματινή συνεδρία
Εμμανουήλ Ζούλιας, Τεχνικός Διευθυντής,
Συντονιστής Εμμανουήλ Ζούλιας, Τεχνικός ΕΥΗΛΙΟΝ ΙΚΕ, σύμβουλος Δήμου Μήλου: Η
Διευθυντής, ΕΥΗΛΙΟΝ ΙΚΕ, σύμβουλος Δήμου στρατηγική για ένα πράσινο λιμάνι στη Μήλο
Μήλου
Λουκάς Μπελώνιας, Σύμβουλος στο Δήμο
Ειδική διάλεξη: Torsten Sevecke, Διευθυντής Θήρας : Διαχείριση του Λιμένα Θήρας και του
Καινοτομίας, Οικονομικών & Ανάπτυξης στο Αλιευτικού Καταφυγίου
λιμάνι του Αμβούργου: Το λιμάνι ως παράγων
12.30 – 13.00 Παρεμβάσεις φορέων, Συζήτηση,
καινοτομίας
Κλείσιμο Συνεδρίου
Μαρία Φωτιάδου: ΔΕΠΑ: LNG για τα νησιά και
13.00 – 14.00 Ελαφρύ Γεύμα
τις θαλάσσιες μεταφορές
Απόγευμα
Παναγιώτης Μήτρου: Διευθυντής, Θαλάσσιες
Τεχνολογίες & Καινοτομία, Hellenic Lloyd’s Α.Ε.: 14.00 – 17.00 Ξενάγηση στο νησί
Το Συνέδριο θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου “Γεώργιος Ηλιόπουλος “ στον
Αδάμαντα της Μήλου. Στο κτίριο, εκτός από την κύρια αίθουσα, υπάρχουν δυνατότητες για παράλληλες
εκδηλώσεις με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό.
Το συνέδριο θα καλυφθεί από τοπικά / περιφερειακά ΜΜΕ ενώ θα υπάρχει σύγχρονη μετάδοση των
εργασιών μέσω live streaming.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/4 SPEEDRUNNER3 13.00-16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/4 SPEEDRUNNER3 16.30- 20.40

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΜΗΛΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/4 SPEEDRUNNER3 16.35 – 21.00

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/4 08.10-08.55 OLYMPIC, 11.50- 12.30 SKY EXPRESS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/4 08.10 – 08.55 OLYMPIC

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΜΗΛΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/4 OLYMPIC 18.30-19.20
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/4 OLYMPIC 09.15-10.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/4 OLYMPIC 09.15-10.00, SKY EXPRESS 11.20-12.00

Για περισσότερα πατήστε για σύνδεση στην Ιστοσελίδα Συνεδρίου

Επικοινωνία:

Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου τηλ. 210 8848055
Χορηγίες: Σοφία Ανδριτσοπούλου, Energypress, τηλ . 210 8217446