You are on page 1of 8

1.

0 PENGHARGAAN

Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan sekalung penghargaan yang ikhlas
kepada beberapa pihak yang berganding bahu bersama saya untuk menyiapkan kerja kursus
bagi subjek Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak(EDU3073). Terlebih dahulu saya
menyusun sepuluh jari saya untuk bersyukur kepada Tuhan kerana dengan kurnianya saya
dapat menyiapkan kerja kursus yang mencabar ini dengan begitu baik sekali.

Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Encik Tauhit Bin
Sudar. Beliau telah memberi banyak pertolongan secara langsung untuk menyempurnakan
kerja kursus ini. Dalam masa yang sama, saya juga amat terhutang budi kepada rakan-rakan
seperjuangan yang banyak berganding bahu bersama saya untuk memproses dan
menyempurnakan kerja kursus bagi subjek Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak ini.

Tidak dapat dilupakan, kedua-dua orang tua saya yang turut menyumbang sedikit
sebanyak yang termampu dalam membantu saya menamatkan kerja kursus ini dengan jayanya.
Akhir kata, ingin saya meminta maaf atas segala kesulitan yang telah saya berikan kepada
mereka yang berkenaan secara langsung mahupun tidak langsung sepanjang tugasan projek
ini.

Sekian terima kasih.

RPH .

TUGASAN 2 .

RUJUKAN .

LAMPIRAN .

my/2012/12/miskonsepsi-masa-dan-waktu- tahun-1_1969.com/?p=2857.RUJUKAN Habibah Abdullah. (2015). Bhd.com/2012/04/tugasan-3.html Dr.com/teaching-young-children-fractions a134352 Siti Nurhani & Tn Hj Aziz. 8. (2015). Representations In Teaching And Learning Fractions. T. K. Diperoleh pada 2 Marc 2015 daripada http://jackie-parsons. Persatuan Pendidikan Sains Dan Matematik Johor & Fakulti Pendidikan. Halizah Hamzah & Joy Nesamalar. 457-463. (2009). . Diperolehi pada 2 Mac 2015 daripada http://norazlinrusdin.slideshare. Norazlin Mohd Rusdin. Kuala Terengganu: Institut Pendidikan Guru Malaysia.html Pasons J. What Hour is the Hour Hand REALLY showing? Diperolehi pada 2 Mac 2016 daripada http://teacherblogspot. (2008). Miskonsepsi dan Penyelesaiannya.blogspot. Teaching young children about fractions. Membantu Murid Sederhana Tahun 4 Taqwa Menyelesaikan Masalah Menambah Dua Pecahan Dengan Penyebut Berbeza Menggunakan Kaedah Snps. Diperolehi pada 1 Mac 2015 daripada http://documents. (2012). Selangor: Oxford Fajar Sdn.files. Universiti Teknologi Malaysia & Jabatan Pendidikan Negeri Johor. (2002). (2009). Jamil Ahmad . Dierolehi pada 2 Mac 2016 daripada https://rmmict.pdf Isza. Watanabe. Miskonsepsi Masa dan Waktu Tahun 1. Teaching Children Mathematics. Diperolehi pada 1 Mac 2016 daripada http://www.suite101. (2011).wordpress. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Miskonsepsi Matematik .tips/documents/masa-dan-waktu-55c11064979cd. Seminar Kebangsaan Pendidikan Sains Dan Matematik . (2013). Asas Ukuran. Laporan Kajian Tindakan Pelajar PISMP Semester 8. (2013). Masa dan Waktu. Ms. Hapsah Bt Munjiat.net/HabibahAbdullah1/miskonsepsimte31 1113010423235phpapp02-1.

Penggunaan Jalur Pecahan Dalam Membantu Murid Tahun Empat Menguasai Konsep Pecahan Setara. Rashidi Bin Mat Jalil (2009).doc. GAMBAR BAHAN BANTU MENGAJAR . Laporan Kajian Tindakan Pelajar PISMP Semester 8.Wong Pak Ung.my/11271/Kaedah Petak Sifir: Satu Kajian Perbandingan Matematik tahun 4 Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab di Johor. Kaedah Petak Sifir: Satu Kajian Perbandingan Matematik tahun 4 Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab di Johor. Kuching: Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. Zainudin Bin Abu Bakar & Mohd. http://eprints.utm. (2008).