You are on page 1of 4

NOTA KELAS MASTER (MINGGU 2

)

KMP 6063

ISU

1) STREAMING CLASS
- Persepsi masyarakat terhadap guru menyebabkan banyak aduan tntang
guru
2) PBS
- Bais memberi markah
3) DLP
4) Di sekolah, pelajar perempuan sering diletakkan dalam kelas terbaik. Pelajar perempuan
juga menunjukkan pencapaian cemerlang yang lebih menyeluruh dan konsisten dalam
kebanyakan peperiksaan awam di negara kita. Malah, amat membimbangkan apabila
bilangan pelajar lelaki yang cemerlang dalam pelajaran agak kurang menyerlah,
menyebabkan kurangnya calon lelaki layak ke sekolah berasrama penuh dan juga
universiti.

Selanjutnya di : http://www.bharian.com.my/node/7053

UKP 6013

PENYELIDIKAN

Mengenalpasti masalah

skor maksima. .Data Kaedah INDUKTI F .khusus ---umum Kajian kes(pemerhatian/temubual) CTH: kesan dera suami. Cth: min.Dalam bentuk hipotesis . KUALITATIF -Menghasilkan dptn yg bukan melaui prosedur statistic/ lain2 bentuk pengiraan. mod median.Bergantung pda instrument. inferensi(ujian t. KUANTITATIF . sisihan piawai. peratus.sta. Ujian Mann Whitney U. skor Z.Kajian Literatur Reka bentuk. Kaedah DEDUKTIF – umum—khusus Kajian tinjauan (soal selidik) Kemurungan – spesifik kepada mangsa dera suami. -Dapat data yang lebih holistic (Ary. Dari 5 kes boleh general kan pada yg lain. SKOR T.(questioner) . Populasi – sampel. Penyelidikan: Kuantitatif – Kajian deskriptif -Kajian Inferensi Kuallitatif . Spearman Rho. mesti lebih 30 responden. Jacobs) . varians.Cth: soal selidik (200 orang) -subskala .Variabel-variabel dalam satu fenomena dibawh kaji operational sblum diukur. korelasi Pearson. .Cth: Ponteng IBUBAP GUR A U .Data numerika dan mesti tepat. .Guru -Ibu bapa -rakan . skor max. deskriptif(pemerihalan)(BERDIRI SENDIRI) – sta.

definisi dan kajian literature kajian lepas. 2) Pembolehubah1. definisi___ 4) Hubungkan dua2 pembolehubah. Peljr A Peljr B Pelajr C Pelajr D 1) Survey (soal selidik)(kuantitatif)------banyak berlaku diasrama(kualitatif)-----kenapa (eksperimental) KONSEP ASAS DALAM PENYELIDIKAN Pembolehubah: Pembelajaran Abad ke-21. 5) Kesimpulan dalam bebrappa ayat.PENGETAHUAN GURU Partial colleration (treatment) MODERATO Tidak bersandar --------------------------- ----------------------------bersandar Stress Pencapaian Akademik (membawa perubahan kepada bersandar) TEORI (bergantung pada + Kajian variable tidak bersandar) literatu r Soalan kajian Objektif kajian Hipotesisi LATAR BELAKANG KAJIAN 1) Kenalkan populasi. KSSR -----minat-. 3) Pembolehubah 2. .

apa yang orang dah buat kamu nak buat (peringkat master) . (melaui surat khabar dsb) 2) Gap research. PERNYATAAN MASALAH 1) Isu yang ingin dikaitkan.