You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 11 TARIKH 12.03.2017 HARI AHAD
KELAS 3 USAHA

MASA 09:40 - 10:20 PAGI

MATA PELAJARAN Matematik

TAJUK 5. INDEKS

OBJEKTIF 5.2 Pendaraban Nombor Dalam Tatatanda Indeks
PEMBELAJARAN 5.3 Pembahagian Nombor Dalam Tatatanda Indeks
Di akhir pembelajaran, murid akan dapat
i. Menentusahkan am x an = a m+n
ii. Mempermudahkan pendaraban bagi
a. Nombor b. Sebutan Algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang
sama.
iii. Mempermudah pendaraban bagi:
a. Nombor b. Sebutan Algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang
HASIL PEMBELAJARAN berlainan.
iv. Menentusahkan am ÷ an = a m-n
v. Mempermudahkan pembahagian bagi
b. Nombor b. Sebutan Algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang
sama.
vi. mempermudah pendaraban bagi:
b. Nombor b. Sebutan Algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang
berlainan.
AKTIVITI Penerangan, Tunjukcara, Latihan, Perbincangan

Pdp berjalan lancar. 30/37 dapat mencapai objektif
REFLEKSI dengan tepat. 7 murid lagi diberikan penerangan secara
individu..

KELAS
3 REDHA

MASA
12:00 – 1:20 Tengahari

murid akan dapat n i. Latihan.1 Memahami konsep indeks PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran. HASIL PEMBELAJARAN n ii. Mengungkapkan nombor dalam tatatanda indeks. INDEK OBJEKTIF 5. MATA PELAJARAN MATEMATIK TAJUK 5. AKTIVITI Penerangan. 32/32 murid dapat REFLEKSI mencapai objektif . perbincangan Pdp berjalan lancar. Mengungkapkan pendaraban berulang sebagai a dan begitu juga sebaliknya. Menentukan nilai a . iii.