You are on page 1of 7

ALAT YANG SUDAH DI

STERILKAN
SIMPAN DISINI

DILARANG MASUK SELAIN PETUGAS .

.

PARTUS SET VACUM SET IUD SET PERLENGKAPAN SC .

KURET SET TAMPON & KASSA STERIL TAMPON KASSA .

KAPAS CEBOK DILARANG MEMBAWA .

SEPATU DAN SENDAL KEDALAM RUANG KLINIK TERIMA KASIH .