You are on page 1of 2

Sijil

Penyertaan
MAJLIS GURU BESAR ZON SETIU TIMUR

Merakamkan ucapan tahniah kepada

Dari

Telah mengambil bahagian dalam

Bertempat di

Pada

CHE WAN RALISYARDY B CHE WAN SAMIUN Pengerusi Majlis Guru Besar Zon Setiu Timur .