You are on page 1of 3

(TEMPLET TUGASAN - VERSI BAHASA MALAYSIA) (MUKA SURAT HADAPAN

)

<FAKULTI >

<SEMESTER / TAHUN >

<KOD KURSUS>

<TAJUK KURSUS>

NO. MATRIKULASI : <NO MATRIKULASI>
NO. KAD PENGNEALAN : <NO. KAD PENGENALAN>
NO. TELEFON : <TELEFON>
E-MEL : <EMEL ID>

PUSAT PEMBELAJARAN : <PUSAT PEMBELAJARAN>

 Tunjukkan bilangan perkataan di hujung tugasan anda. hendaklah menunjukkan tajuk yang wajar.  Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan TIDAK termasuk rujukan. ikut arahan/garispanduan yang ditetapkan oleh Fakulti bagi tugasan kursus berkenaan.  Sediakan jawapan tugasan anda mengikut susunan KRITERIA PENILAIAN (ASSESSMENT CRITERIA) seperti tertunjuk dalam RUBRIK.  Senaraikan secara berasingan. rujukan/referensi dalam muka surat APENDIKS. Jika RUBRIK TIDAK dibekalkan.  Jadual dan gambar rajah jika ada.5. <KOD KURSUS> ARAHAN  Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda.  Taipkan jawapan anda dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1. 1 .

<KOD KURSUS> APENDIKS RUJUKAN / REFERENSI Nama Pengarang. Penerbitan 2 . (tahun). Tajuk Buku.