You are on page 1of 7

KISI-KISI

UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

KURIKULUM 2006

SEKOLAH DASAR (SD)
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Tahun 2016

peserta 4 an-Nashr. al- 3 dan al-Hujurat ayat 13. al-Maun. al-Lahab. al-Fiil. al. al-Kautsar. atau al-Kafirun. an-Nashr. al-‘Ashr. KEMAMPUAN YANG DIUJI INDIKATOR SOAL KOMPETENSI SOAL 1 Membaca Surat-Surat Melengkapi bacaan Q. Kautsar. an-Nashr. al-Maidah ayat 3 atau al-Hujurat ayat 13. al-Kautsar. al-‘Alaq ayat 1-5. al-Fiil. al-Ikhlas. al-’Alaq ayat 1-5 al-Maidah ayat 3 atau al-Hujurat Kafirun. al-Fatihah.Disajikan salah satu ayat dari Surat al-Ma’un. Kautsar. al-Lahab. atau al-Kafirun yang 1 Nashr.S. peserta 5 didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan Qalqalah dengan benar. al-Maun. al-Ikhlas.S. 3 Maun. al. an. al-‘Ashr. al- 2 3 dan al-Hujurat ayat 13. al-’Alaq ayat 1-5. al. tidak lengkap. al-Lahab. an-Nashr. al- al-Qur’an Fatihah. KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN2016/2017 KURIKULUM 2006 STANDAR NO NO. al-‘Ashr. bawahi dengan benar. al. al-Maun. al- 6 pilihan Nashr. al-Fiil. al-Qadr. al-‘Ashr. al-‘Ashr. Qadr. Kafirun. al-‘Ashr al-Lahab. 2 Mengartikan al. al. al-Qadr. atau al-’Alaq ayat 1-5. al-Kautsar. al- al-Fatihah. al-Ikhlas. al-’Alaq ayat 1-5. peserta didik dapat menentukan arti yang sesuai dengan . al-Qadr. al. an-Nashr. al-Maun. al-Kafirun. al-Maun. al. al-Maidah ayat benar. al-Ikhlas. Menentukan hukum tajwid Q. al-Fiil. al-Fiil. ’Alaq ayat 1-5. peserta didik dapat melengkapi ayat tersebut Kafirun. al-Maun. an. al-Ikhlas. ayat 13. al-Kautsar. Mengartikan ayat dari Q. Fatihah. Disajikan salah satu ayat dari Surat al-Fatihah. al-Lahab. Kautsar. al-Lahab. al-Lahab. al-Kautsar. al-Qadr. al-Fiil. al-Fiil. Disajikan salah satu ayat dari Surat al-Fatihah. al-Ikhlas.S. al-Qadr. al-Lahab. al-Maidah ayat 3 atau al-Hujurat ayat 13 yang tidak lengkap. Mengurutkan ayat Q. an-Nashr. dengan benar. al-Maidah ayat Disajikan beberapa ayat dari Surat. didik dapat menentukan hukum tajwid pada ayat yang digaris Kafirun. al-’Alaq peserta didik dapat menentukan urutan ayat-ayat dalam surat ayat 1-5 tersebut dengan benar. al- ‘Ashr. Disajikan beberapa ayat secara acak dari salah satu surat al- al-Ikhlas.S. al-Kafirun. al-Qadr. al-‘Ashr. al- Qur’an Surat pendek Fatihah. al-Qadr. Disajikan salah satu ayat dari Surat al-Fatihah. peserta didik dapat melengkapi ayat tersebut dengan benar. Fiil. al-Ikhlas.

Mengenal sifat wajib Menentukan arti dari sifat wajib. peserta didik dapat menentukan ayat yang sesuai arti dengan benar Disajikan table ayat dan arti dari beberapa Surat Fatihah. al-‘Ashr. mustahil dan jaiz Allah Swt mustahil Allah Swt dengan artinya. Disajikan pernyataan tentang isi pokok salah satu surat al-Lahab. Menentukan contoh-contoh sifat Disajikan beberapa contoh kejadian dalam kehidupan sehari- Mengenal sifat jaiz Allah dalam kehidupan sehari hari. al. al-Maun. al-’Alaq ayat 1-5 al-Maidah ayat 3 atau al-Hujurat 7 ayat 13. Lahab. al-Qadr. al- Kautsar. al-Lahab. al-Ikhlas. al-Lahab. al-Kafirun. peserta didik 4 dan tugasnya malaikat dapat menentukan nama malaikat yang sesuai dengan tugasnya 13 dengan benar. al-Fiil. . peserta didik dapat 9 Fiil. an-Nashr. al-Qadr. al-Ma’un. al-Fiil. al-Kafirun. STANDAR NO NO. al-Kafirun. al. al-‘Ashr. al-Qadr. al-Maun.S. peserta didik 5 Allah SWT Allah Swt menentukan fungsi kitab-kitab Allah Swt dalam kehidupan 14 sehari-hari dengan benar. al- Ikhlas. menentukan surat yang sesuai dengan pernyataan dengan benar Maidah ayat 3 dan al-Hujurat ayat Disajikan kutipan ayat dari Surat pilihan Surat al-’Alaq ayat 1-5. al- Fiil. al-Maidah ayat ayat dengan benar 3 dan al-Hujurat ayat 13 Disajikan beberapa arti ayat dari Surat Fatihah. 13 al-Maidah ayat 3 dan al-Hujurat ayat 13. al-’Alaq ayat 1-5. dan al-Qadr. al-Kautsar. Mengenal kitab-kitab Mengidentifikasi fungsi kitab Disajikan pernyataan tentang kitab Allah Swt. al-’Alaq ayat 1-5 al-Maidah ayat 3 dan 8 al-Hujurat ayat 13. peserta didik dapat 11 Mengenal sifat melengkapi tabel tersebut dengan benar 3 mustahil Allah Swt. peserta didik menentukan sifat Allah yang seuai dengan 12 Allah SWT hari contoh tersebut dengan benar Mengenal Malaikat Menyebutkan tugas tugas Disajikan pernyataan tentang tugas malaikat. peserta didik dapat 10 menunjukkan isi pokok ayat tersebut. al- Maun. an-Nashr. peserta didik dapat menentukan pasangan ayat dan arti dengan benar Menunjukkan isi pokok Q. al-Kafirun. Disajikan tabel yang belum lengkap tentang sifat wajib atau Allah Swt. KEMAMPUAN YANG DIUJI INDIKATOR SOAL KOMPETENSI SOAL al-’Alaq ayat 1-5. al.

peserta didik kesabaran Nabi Ayub. dan tolong menolong menolong Nabi Isa nabi Isa dengan benar. KEMAMPUAN YANG DIUJI INDIKATOR SOAL KOMPETENSI SOAL menentukan sifat-sifat rasul Disajikan tabel yang tidak lengkap tentang sifat wajib. dengan benar Disajikan petikan kisah Nabi Adam atau Masa kanak-kakak Nabi Muhammad. peserta didik akhir dapat menentukan nama hari akhir yang sesuai deskripsi 18 dengan benar 8 Meyakini adanya Menentukan contoh Qadha atau Disajikan deskripsi tentang qada dan qadar peserta. Mustahi. peserta didik dapat Akhir atau kubra menentukan contoh kiamat sugra atau kubra dengan benar 17 Menentukan nama-nama hari Disajikan deskripsi tentang kejadian hari akhir. . perilaku terpuji ketaatan. Menentukan keteladanan sikap Disajikan beberapa perilaku terpuji sehari-hari. Disajikan petikan kisah Nabi Ibrahim as atau Nabi Ismail a. keihhlasan. keberanian dapat mengidentifikasi sikap yang menunjukan kesabaran nabi 24 perjuangan Nabi Musa. taqdir peserta didik dapat menentukan beberapa contoh takdir mubram 20 atau mu’alak dengan benar 9 Membiasakan Meneladani perilaku taubat Nabi Disajikan beberapa pernyatan tentang perilaku terpuji. dan tolong Ayub. STANDAR NO NO. peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku 22 terpuji yang dapat diteladani dengan benar 10 Membiasakan Meneladani perilaku keberanian.s. peserta didik dapat melengkapi tabel tersebut dengan benar 15 6 Allah SWT Menyebutkan nama-nama rasul Ditampilkan nama-nama rasul Allah.s dan masa kanak kanak didik dapat menentukan perilaku yang menunjukan keteladanan 21 Nabi Muhammad saw Nabi Adam atau masa kanak-kanan Nabi Muhammad saw. pesarta didik dapat Ulul Azmi menentukan rasul Ulul Azmi dengan benar 16 7 Meyakini adanya hari Menentukan contoh kiamat sugra Ditampilkan contoh-contoh kiamat. atau Mengenal rasul-rasul Jaiz rasul. didik dapat Qadha danQadar Qadar. peserta perilaku terpuji Adam a. Nabi peserta didik dapat menentukan perilaku terpuji yang dapat 23 Ibrahim as dan Nabi Ismail diteladani dengan tepat. menentukan contoh qada atau qadar dengan benar 19 Menentukan contoh-contoh Disajikan contoh-contoh kejadian dalam kehidupan sehari-hari. keberanian perjuangan Nabi Musa.

peserta didik dapat menentukan dan perilaku bohong (Musailamah akibat perilaku tercela tersebut dengan benar. rukun. KEMAMPUAN YANG DIUJI INDIKATOR SOAL KOMPETENSI SOAL 11 Membiasakan Menunjukkan kedermawanan Disajikan beberapa pernyataan tentang perilaku terpuji. peserta didik dapat 32 menentukan bacaan sesuai gambar dengan benar 15 Mengenal ketentuan Menentukan syarat wajib. 28 al Kazab) 13 Membiasakan Menentukan perilaku kegigihan Disajikan beberapa pernyataan tentang perilaku terpuji. dan hal. 12 Menghindari Perilaku Menyebutkan cara menghindarai Disajikan beberapa pernyataan tentang contoh kehidupan sehari- tercela perilaku dengki (Abu Lahab dan hari. syarat syah. sunah-sunah. sunah-sunah. syarat Disajikan deskripsi shalat. atau hal-hal yang 33 hal yang membatalkan shalat membatalkan shalat dengan benar . Disajikan petikan kisah Abu bakar ra atau Umar bin Khattab ra. peserta didik dapat menentukan ketentuan shalat syah. peserta didik dapat menujukan perilaku terpuji yang dapat 26 diteladani dengan benar. rukun. peserta didik dapat dengan tertib dan dan bacaan shalat 31 menentukan urutan gerakan shalat dengan benar Disajikan salah satu gambar gerakan shalat. Ansar dalam kehidupan sehari-hari Disajikan petikan kisah kaum Muhajirin atau kaum Ansar di lingkungan peserta didik peserta didik dapat menentukan perilaku yang dapat diteladani 30 dengan tepat 14 Melaksanakan shalat menampilkan keserasian gerakan Disajikan beberapa gambar gerakan shalat. syarat wajib. STANDAR NO NO. peserta perilaku perjuangan kaum Muhajirin dan didik dapat menunjukan perilaku yang mencerminkan kegigihan 29 terpuji perilaku suka menolong kaum kaum Muhajirin dengan tepat. peserta didik dapat menentukan cara menghindari perilaku 27 Abu Jalah) dan perilaku bohong dengki atau bohong dengan tepat (Musailamah al Kazab) Menyebutkan akibat perilaku Disajikan kisah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan dengki (Abu Lahab dan Abu Jalah) perilaku dengki atau bohong. peserta perilaku terpuji Khalifah Abu bakar ra dan didik dapat mengidentifikasi kedermawanan Khalifah Abu bakar 25 ketegasan Umar bin Khattab ra ra atau ketegasan Umar bin Khattab ra dengan benar.

sunah. Nabi Musa as.syarat menentukan syarat syah.\hal-hal yang membatalkan shalat dengan benar 16 Melaksanakanzikir Menentukan lafal zikir dan doa Disajikan salah satu lafal zikir atau doa setelah shalat. 41 saw. syarat wajib. atau hubungan keluarga dengan benar Disajikan bukti-bukti kenabian. rukun. KEMAMPUAN YANG DIUJI INDIKATOR SOAL KOMPETENSI SOAL Disajikan beberapa ketentuan shalat. nabi as. sunah. dan hal-hal yang membatalkan puasa dengan tepat yang membatalkan puasa) dan Disajikan beberapa pernyataan tentang hikmah beribadah. atau Nabi Isa as. peserta didik dapat bulan romadhan terdapat di bulan ramadhan 39 menunjukkan ibadah sunnah yang terdapat di bulan Ramadhan 20 Mengetahui Menyebutkan ketentuan zakat Disajikan tabel tentang ketentuan zakat. peserta didik dapat wajib ramadhan (syarat syah. peserta dan doa setelah shalat 35 didik dapat menentukan lafal atau doa dengan benar 17 Mengumandangkan Menentukan lafal adzan dan Disajikan beberapa lafal. dan Nabi Isa as peserta didik dapat menentukan nama ayah. hikmah puasa 38 peserta didik dapat menentukan hikmah puasa dengan benar 19 Mengenal ibadah Menentukan ibadah sunah yang Disajikan pernyataan ibadah sunnah. Muhammad dengan benar 22 Menceritakan kisah Menampilkan kisah Nabi Ibrahim Disajikan deskripsi tentang silsilah keluarga Nabi Ibrahim as. Nabi Ismail as. syarat syah. Nabi Ayub as. peserta didik dapat mengidentifkasi bukti-bukti kenabian Nabi Ibrahim as. 42 Nabi Musa as. dan masa anak-anak Nabi kelahiran Nabi Muhammad saw atau masa anak-anak Nabi Muhammad. 34 sunah shalat. ibu. rukun. kelahiran Nabi Muhammad mengidentifikasi kisah yang terjadi pada masa Nabi Adam as. rukun. Nabi Musa as. Nabi Ismail as. Nabi Ayub as. Nabi Ayub as. peserta didik dapat menentukan adzan dan iqomah iqomah 36 beberapa lafal adzan atau iqomah dengan benar 18 Mengenal puasa Menentukan ketentuan puasa Disajikan beberapa ketentuan puasa. atau hal-hal 37 wajib. nenek. peserta didik dapat kewajiban zakat fitrah 40 menentukan pasangan ketentuan zakat dengan benar 21 Menceritakan kisah Menyebutkan kisah Nabi Adam Disajikan narasi tentang kisah nabi. peserta didik dapat menentukan beberapa ketentuan syarat wajib. atau Nabi Isa as dengan benar . STANDAR NO NO. atau. peserta didik dapat nabi as. Nabi 43 Ismail as.

Nabi 44 Ismail as. Nabi Ayub as. peserta Abu Lahab. peserta didik dapat menentukan kaum Muhajirin atau Muhajirin dan kaum Anshar tokoh kaum Muhajirin atau kaum Anshar dengan benar 49 Anshar Disajikan beberapa petikan kisah. peserta didik dapat mengidentifikasi kisah yang terjadi pada kaum Muhajirin dan 50 Anshar dengan benar. KEMAMPUAN YANG DIUJI INDIKATOR SOAL KOMPETENSI SOAL Disajikan tabel tentang nama nabi dan kaumnya. Nabi Musa as. . Musailamah Al Disajikan beberapa nama asli tokoh penentang rasul. sahabat nabi dan Umar bin Khatab ra peserta didik dapat menentukan kisah yang terjadi pada sahabat 45 Abu Bakar ra atau Umar bin Khattab ra. STANDAR NO NO. peserta Kazab didik dapat mengidentifikasi nama asli Abu Lahab. dengan benar Disajikan deskripsi tentang kisah sahabat Nabi. Abu Jahal 48 atau Musailamah Al Kazab dengan benar 25 Menceritakan kisah Menampilkan kisah kaum Disajikan beberapa nama tokoh. Abu Jahal atau didik mengidentifikasi kisah Abu Lahab. atau Nabi Isa as dengan benar 23 Menceritakan kisah Menyebutkan kisah Abu Bakar ra Disajikan beberapa pernyataan tentang kisah sahabat Nabi. Abu Jahal. peserta didik dapat mengidentifikasi keberhasilan yang dilakukan oleh 46 sahabat Abu Bakar ra atau Umar bin Khattab ra dengan benar 24 Menceritakan kisah Menampilkan kisah kisah Abu Disajikan beberapa kisah penentang dakwah rasulullah. peserta didik dapat menentukan sebutan bagi kaum Nabi Ibrahim as. atau 47 Jahal atau Musailamah Al Kazab Musailamah Al Kazab terhadap Rasulullah dengan benar. Abu Lahab.