You are on page 1of 2

JABATAN PELAJARAN SELANGOR SPSK PK 16/01

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI
MS ISO 9001:2008
SEKOLAH NEGERI SELANGOR

BORANG TINDAKAN PEMBETULAN / No. Laporan
PENCEGAHAN/PENAMBAHBAIKAN
Kepada: Tarikh
Kuatkuasa
Tarikh Akhir
Laksana
Nyatakan dengan jelas ketidakpatuhan yang berlaku.
PencegahanPembetulan /Pelan Kawalan / Tindakan Segera Punca / SebabSiasatan KetidakpatuhanKeterangan

Pencadang/Auditor Wakil Pengurusan
Nyatakan punca dan sebab ketidakpatuhan berlaku:

Pengetua/Guru Besar
Tarikh

Nyatakan Tindakan SEGERA yang telah diambil

Nyatakan Cadangan-cadangan untuk Tindakan Pembetulan Tarikh Perlu
Disiapkan

Tarikh Disiapkan

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan
02 01 NOVEMBER 2011 00

JABATAN PELAJARAN SELANGOR SPSK PK 16/01 SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI MS ISO 9001:2008 SEKOLAH NEGERI SELANGOR Nyatakan tindakan yang telah diambil untuk mengawal / membetul / mencegah SusulanTindakan DiambilTindakan yang Telah ketidakpatuhan yang dikenalpasti Nyatakan sama ada kawalan / pembetulan / pencegahan telah diambil dan berkesan ke atas proses penyampaian perkhidamatan. Pencadang/Auditor Wakil Pengurusan No. Pindaan Tarikh Pindaan 02 01 NOVEMBER 2011 00 . Keluaran Tarikh Keluaran No.