You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)
AMBILAN JUN 2015

PRKA3012
PERANCANGAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
TUGASAN INDIVIDU
PENULISAN RPH

NAMA PELAJAR
MUHAMMAD AMIRULLAH BIN MOHD ZUKI

ANGKA GILIRAN
2015232340037

NO. KAD PENGENALAN
960131-03-6205

KUMPULAN/UNIT
PISMP MATEMATIK SEM 4

NAMA PENSYARAH
PUAN SITI HAWA BINTI MOHAMAD

TARIKH HANTAR
10 FEBRUARI 2017