You are on page 1of 12

SKOP KAJIAN

· Maksud Perlembagaan Malaysia

· Peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia

· Ciri keluhuran Perlembagaan Malaysia

· Isu sensitif dalam Perlembagaan Malaysia

· Kepentimgan Perlembagaan Malaysia

· Kaedah pindaan perlembagaan

· Sebab pindaan perlembagaan

· Nilai dan Iktibar

SOALAN STRUKTUR

Perlembagaan Malaysia yang mengandungi pelbagai peruntukan boleh dibuat
pindaan. Namun, terdapat beberapa perkara dalam perlembagaan tersebut yang
tidak boleh dipersoalkan.

(a) Apakah Perlembagaan Malaysia ?

[2 markah]

(b) Nyatakan peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia.

[2 markah]

(c) Senaraikan perkara dalam Perlembagaan Malaysia yang tidak boleh dipersoalkan. · Perlembagaan menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat. · Perlembagaan mengandungi peraturan-peraturan dan prinsip yang menjadi panduan kepada kerajaan untuk mentadbir negara. [2 markah] . · Perlembagaan ialah dokumen rasmi negara yang menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. [2 markah] JAWAPAN STRUKTUR (a) Apakah Perlembagaan Malaysia ? · Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan. [2 markah] (d) Mengapakah perkara tersebut tidak boleh dipersoalkan ? [2 markah] (e) Pada pandangan anda. mengapakah Perlembagaan Malaysia perlu dipertahankan.

Senarai Kerajaan Negeri dan Senarai Bersama. · Senarai Kerajaan Persekutuan. · Pemerintahan beraja · Agama Islam · Kedudukan Bahasa Melayu · Hak istimewa orang Melayu / Bumiputera [2 markah] (d) Mengapakah perkara tersebut tidak boleh dipersoalkan ? · Menghormati ketuanan Melayu · Memelihara martabat Raja-Raja Melayu · Menjaga keharmonian kaum · Menjamin hak asasi penduduk · Mengelakkan perkara sensitif dibincangkan kepada umum .(b) Nyatakan peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. · Institusi Yang Dipertuan Agong · Parlimen · Jemaah Menteri · Badan Kehakiman [2 markah] (c) Senaraikan perkara dalam Perlembagaan Malaysia yang tidak boleh dipersoalkan.

· Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi.· Mengiktiraf hak orang Melayu dan Bumiputera sebagai penduduk asal Tanah Melayu · Mana-mana jawapan munasabah [2 markah] (e) Pada pandangan anda. mengapakah Perlembagaan Malaysia perlu dipertahankan. · Menjaga keharmonian kaum · Melicinkan pentadbiran negara · Membentuk identiti negara · Melindungi hak istimewa orang Melayu · Memelihara kedaulatan institusi beraja · Mana-mana jawapan munasabah [2 markah] SOALAN ESEI Keluhuran perlembagaan merupakan prinsip Rukun Negara yang ketiga. [4 markah] . (a) Jelaskan ciri-ciri keluhuran Perlembagaan Malaysia. Parlimen diberi kuasa membuat pindaan perlembagaan untuk kepentingan tertentu.

(b) Terangkan kaedah pindaan perlembagaan yang digunakan di Parlimen Malaysia. mengapakah Parlimen perlu membuat pindaan perlembagaan ? [4 markah] (ii) Berdasarkan pengetahuan anda. apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara ? [6 markah] JAWAPAN STRUKTUR (a) Apakah Perlembagaan Malaysia ? · Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan. . · Perlembagaan ialah dokumen rasmi negara yang menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. [6 markah] (c) (i) Pada pandangan anda. · Perlembagaan mengandungi peraturan-peraturan dan prinsip yang menjadi panduan kepada kerajaan untuk mentadbir negara.

· Institusi Yang Dipertuan Agong · Parlimen · Jemaah Menteri · Badan Kehakiman [2 markah] (c) Senaraikan perkara dalam Perlembagaan Malaysia yang tidak boleh dipersoalkan. · Senarai Kerajaan Persekutuan.· Perlembagaan menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat. · Pemerintahan beraja · Agama Islam · Kedudukan Bahasa Melayu · Hak istimewa orang Melayu / Bumiputera [2 markah] (d) Mengapakah perkara tersebut tidak boleh dipersoalkan ? . Senarai Kerajaan Negeri dan Senarai Bersama. [2 markah] (b) Nyatakan peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia.

· Menghormati ketuanan Melayu · Memelihara martabat Raja-Raja Melayu · Menjaga keharmonian kaum · Menjamin hak asasi penduduk · Mengelakkan perkara sensitif dibincangkan kepada umum · Mengiktiraf hak orang Melayu dan Bumiputera sebagai penduduk asal Tanah Melayu · Mana-mana jawapan munasabah [2 markah] (e) Pada pandangan anda. · Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi. Parlimen diberi kuasa membuat pindaan perlembagaan untuk kepentingan tertentu. . mengapakah Perlembagaan Malaysia perlu dipertahankan. · Menjaga keharmonian kaum · Melicinkan pentadbiran negara · Membentuk identiti negara · Melindungi hak istimewa orang Melayu · Memelihara kedaulatan institusi beraja · Mana-mana jawapan munasabah [2 markah] SOALAN ESEI Keluhuran perlembagaan merupakan prinsip Rukun Negara yang ketiga.

. [6 markah] (c) (i) Pada pandangan anda. · Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi. Jemaah Menteri dan Mahkamah. [4 markah] (b) Terangkan kaedah pindaan perlembagaan yang digunakan di Parlimen Malaysia. Parlimen.(a) Jelaskan ciri-ciri keluhuran Perlembagaan Malaysia. · Ketertinggian perlembagaan mengatasi YangDipertuan Agong. mengapakah Parlimen perlu membuat pindaan perlembagaan ? [4 markah] (ii) Berdasarkan pengetahuan anda. apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara ? [6 markah] JAWAPAN ESEI (a) Jelaskan ciri-ciri keluhuran Perlembagaan Malaysia.

Kaedah Kedua · Persetujuan majoriti lebih suara ⅔ Dewan Parlimen dan persetujuan Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Sabah.· Undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan tidak sah. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputeraSarawak dan Sabah. Meminda syarat kewarganegaraan. Kedudukan Yang Dipertuan Agong dan Permaisuri Agong. · Undang-undang negeri mestilah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. · Perkara yang boleh dipinda ialah : Keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sarawak dan Sabah. . [4 markah] (b) Terangkan kaedah pindaan perlembagaan yang digunakan di Parlimen Malaysia. · Mahkamah akan membatalkan akta yang diluluskan di luar bidang kuasa parlimen atau yang bercanggah dengan Perlembagaan. · Kaedah Pertama · Persetujuan majoroti lebih suara ⅔Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja. · Undang-undang negeri yang bertentangan dengan Perlembagaan terbatal dengan sendirinya. Raja-Raja dan Yang Dipertuan Negeri. Perubahan sempadan Negeri. · Perkara yang boleh dipinda melalui kaedah ini ialah : Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu.

· Perkara yang boleh dipinda ialah perkara yang tiada disebut dalam mana- mana tiga kaedah pindaan. Kaedah Keempat · Persetujuan lebih suara Dewan Parlimen. Kuasa perundangan dan pemerintahan. Perkara 76 mengenai perkara dalam Senarai Negeri yang melibatkan pelaksanaan. [6 markah] (c) (i) Pada pandangan anda. Kaedah Ketiga · Persetujuan lebih suara ⅔ Dewan Parlimen. pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara dan persempadanan pilihan raya. bahasa. 6 dan 7 Bahagian III tentang kewarganegaraan. · Perkara yang boleh dipinda ialah: Pindaan Jadual 2. Kuasa kerajaan Negeri menahan kemasukan orang yang bukan dari Sarawak dan Sabah. Pindaan Perkara 74 mengenai perkara yang disebut dalam Senarai Persekutuan dan Senarai Bersama. persetiaan. kuasa negeri. perjanjian atau konvensyen antara Persekutuan dengan negara lain. mengapakah Parlimen perlu membuat pindaan perlembagaan ? . agama. dan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah.

· Perlembagaan membentuk semangat patriotisme. · Panduan dalam menjalankan pemerintahan. · Memansuhkan imuniti bagi Yang Dipertuan Agong daripada kesalahan jenayah. · Memelihara keharmonian rakyat berbilang kaum. apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara? · Menjamin kestabilan negara. · Melicinkan pentadbiran dan pemerintahan negara. .· Melindungi kepentingan rakyat. · Menentukan peranan Yang Dipertuan Agong · Menjamin kerjasama Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. · Menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat. · Perlembagaan menentukan bentuk pentadbiran negara. · Melicinkan urusan pentadbiran. · Menjamin hak istimewa orang Melayu dan bumiputera. · Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah. · Menjaga keselamatan negara. · Memastikan kandungan perlembagaan ipatuhi oleh dengan rela hati. [4 markah] (ii) Berdasarkan pengetahuan anda. · Menjamin taat setia rakyat kepada negara. · Supaya sesuai dengan keperluan semasa. · Melarang perkara-perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka.

· Menjadi rujukan dalam menggubal undang-undang persekutuan dan negeri.Bidang kuasa kerajaan ditetapkan melalui Senarai Persekutuan. . Pentadbiran negara dapat diselaraskan tanpa perbalahan. · Menjamin hak istimewa orang Melayu dan bumiputera. Senarai Negeri dan Senarai Bersama.