You are on page 1of 6

Lucrarea 2

Operarea simulatorului
Nava rece – DG1+DG2- Auto