You are on page 1of 3

Cara Untuk LULUS Matematik YANG amat MUDAH ..

DI BUAT

KERTAS 1

 Dalam kepala set 40 soalan akan TEMBAK SEMUA A atau B atau C atau D
(Jangan tembak serba sedikit…..)
 Try jawab BETUL2 dan pastikan soalan yang WAJIB betul di jawab betul. Antara yang wajib betul :
26 soalan
o Bentuk piawai (4 soalan) Yang saya target boleh
o Asas Nombor (2 soalan) A (A-, A, A+)
o Bentuk graf Fungsi & Trigionometri (2 soalan)
1. *Dekwan
o Namakan sudut tunduk/dongak (1 soalan)
2. *Ecah
o Namakan sudut antara garis/satah dgn satah (1 soalan)
3. *Amir
 
o Ketaksamaan Linear – tengok simbol <, , >, (1 soalan) 4. Kamil
o Mencari pintasan-x atau kecerunan diberi persamaan (1 soalan) 5. Hanim
o Kebarangkalian (2 soalan) 6. Faizah
o Ungkap ubahan (1 soalan) 7. Athirah
o Matriks – operasi tambah/tolak atau darab (2 soalan) 8. Syuhazlin
o Statistik – cari min atau mod (2 soalan) 9. Fatimah
o Bumi sebagai sfera (namakan kedudukan) (1 soalan) 10. Hafiz
o Penjelmaan – nyatakan pusat pembesaran, skala (2 soalan) 11. ???siapa anda
o Kuadratik – permudahkan, buat 1 pecahan tungga; (2 soalan)
o Triginometri – namakan nilai bagi tan / kos / sin (1 soalan) TIADA yang GAGAL
o Persamaan linear – mencari suatu nilai (1 soalan) dan yang lain Try
buktikan kamu boleh
KERTAS 2 dapat C+ (50%) ke atas

 BAHAGIAN B  WAJIB jawab markah penuh untuk
o Graf Fungsi – guna kalkulator cari a, c (i), c(ii) dan (d) (6 markah)
– dan baru lukis graf (plot TEPAT) (6 markah)
o Statistik – isi jadual, cari kelas mod dan / atau min (1 – 3 markah)
– lukis ogis/histogram dengan TEPAT (4 markah)
o Penjelmaan – jawab soalan (b) dahulu dengan tulis
– (b)(i) Putaran 90o ikut arah jam pada Z (2 – 3 markah)
(b)(ii) Pembesaran dengan k = 2 pada W (2 – 3 markah)
– (c) tulis Li = k2 X Lo dan gantikan
k = 2 dan tengok soalan utk Li atau Lo
o Pelan dan Dongakan – lukis ikut ukuran sebenar dan tepat (target 6 narkah)
– hati2 dengan garis putus2 dan INGAT
– Jika soalan 3 markah – hanya bentuk yang ringkas
– Jika 4 markah – ada beberapa bentuk
– Jika 5 markah ADAnya garis PUTUS2
– UKURAN sebenar yer… (pembaris mula dari 0 bukan 1)
o Bumi Sebagai Sfera – JAWAB jika boleh dan guna cara saya ajar buat
dalam bentuk rajah dengan JELAS.

. o Set / Graf Fungsi (melorek)  ingat makna simbol dan ‘ (saya sebut – gedik) o Kebarangkalian  Baca dan faham soalan betul2 kes tanpa/dengan penggantian  Ruang Sampel mesti TEPAT  Tulis kebarangkalian (tak perlu senaraikan kesudahan pun x pe) dan hati2 dengan perkataan DAN (mesti penuhi dua syarat @ darab) atau ATAU (penuhi salah 1 dah dikira @ tambah) o Kecerunan dan Luas Di Bawah Graf  Soalan kata laju seragam  tengok paksi laju (paksi y)  Soalan kata tempoh masa  tengok paksi masa (paksi-x)  Kadar perubahan laju  formula kecerunan o Garis Lurus  (a) Cari persamaan  y = mx + c  Garis yang ada 2 titik lengkap  untuk cari kecerunan @ m  **Jika diberi persamaan  SUSUN persamaan jadi y = mx + c dan AMBIL nilai sebelah x sahaja @ kecerunan  Garis ada 1 titik saja  cari c @ ganti m dan titik dalam y = mx + c  JANGAN LUPA tulis semula y = mx + x dengan GANTI m dan c.DI BUAT  BAHAGIAN A  Jawab markah PENUH untuk o Matriks o Penaakulan Matemamatik  Benar/Palsu  peka pada DAN atau ATAU  Implikasi  Implikasi 1 : Jika 1 maka 2… Implikasi 2 : Jika 2 maka 1  Hujahan  Potong yang sama DAN gabungkan yang belum dipotong .  Cari pintasan-x ambil jawapan (a) dang anti y = 0 o Satah Dalam 3 Matra  (a) Namakan sudut di antara garis dengan satah  SIMBOL sudut @ JANGAN lupa!!!  (b) jawab jika tahu – biasa guna tan dan ada teorem pitagoras o Persamaan Linear Serentak – boleh guna kaedah matriks o Ruang dan Lengkok  Tengok SUDUT yang ada dan jejarinya dan gantikan saja dalam x0 22  2   jejari 360 7  Perimeter  x 0 22   jejari jejari 360 7  Luas  o Pepejal dan Isipadu . Cara Untuk LULUS Matematik YANG amat MUDAH .

b? dan c?  Kalkulator beri jawapan dan JANGAN lupa tulis ( ) ( ) .  Tengok bentuk rajah dan ganti sahaja dalam formula (rujuk formula diberi di depan kertas soalan) o Persamaan Kuadratik  Cari info sampai boleh bentuk persamaan ax2 + bx + c = 0  Guna kalkulator MODE MODE MODE EQN 1 Degree 2 dan masukkan nilai a?.