You are on page 1of 1

KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL

21030

KUALA
TERENGGANU

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

PPISMP PSV SEMESTER 1 (AMBILAN JUN 2014)

SEJARAH SENI BARAT DAN SENI ORIENTAL

PSV1034

NAMA : NURUL AMIRAH BINTI IDENAN

NO. KAD PENGENALAN : 960920-01-6610

NAMA PENSYARAH :TUAN HJ. SALLEH BIN SAID

TARIKH HANTAR : 03/09/2014