You are on page 1of 4

Harmonogram zajęć

w semestrze letnim roku akad. 2016/2017
Instytut Muzykologii UJ
KURSY

studia I stopnia
Nr Kurs Termin Sala
kursu Prowadzący
KURSY OBOWIĄZKOWE
F 555 Muzyka staropolska
Dr hab. Aleksandra Patalas czwartek, 14.45-16.15 23
F 556 Muzyka polska XIX-XXI wieku1
Dr Daniel Cichy [1. poł. semestru] czwartek, 8.15-9.45 [1. poł. 2
semestru]
Dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ [2. poł. poniedziałek, 11.30-13.00 [2. poł. 23
semestru] semestru]

H 221 Historia muzyki renesansu wykład:
Dr hab. Piotr Wilk (w.) środa, 14.30-15.15 2
ćwiczenia:
Dr Maciej Jochymczyk (ćw. – grupa I i II) grupa I:
wtorek, 15.30-17.00 (cz. 1) 23
środa, 11.00-12.30 (cz. 2) 2
Dr hab. Piotr Wilk (ćw. – grupa I i II) grupa II:
wtorek, 17.15-18.45 (cz. 1) 23
środa, 12.45-14.15 (cz. 2) 2
H 223 Historia muzyki klasycyzmu wykład:
Dr Wojciech Marchwica (w. i ćw.) środa, 9.15-10.00 23
ćwiczenia:
wtorek, 8.00-9.30 (cz. 1) 2
środa, 10.15-11.45 (cz. 2) 23
H 225 Historia muzyki XX wieku
Dr hab. Magdalena Dziadek (w.) wykład:
czwartek, 15.15-16.00 3
Dr Daniel Cichy (ćw.) ćwiczenia:
piątek, 9.00-10.30 (cz. 1) 2
piątek, 10.45-12.15 (cz. 2) 2
H 226 Estetyka muzyczna
Prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz poniedziałek, 13.15-14.45 3
M Harmonia II grupa początkująca:
112b Dr Dagmara Łopatowska-Romsvik wtorek, 12.00-13.30 23
grupa zaawansowana:
wtorek, 10.15-11.45 23
M 114 Analiza muzyczna I grupa początkująca:
Mgr Agnieszka Lakner (grupa początkująca) czwartek, 16.30-18.00 [1. poł. 3
Dr Dagmara Łopatowska-Romsvik (grupa semestru]
zaawansowana) czwartek, 8.45-10.15 [2. poł. 3
semestru]
grupa zaawansowana:
wtorek, 13.45-15.15 [1. poł. 23
semestru]

1
Zajęcia poprowadzą dr Daniel Cichy (1. połowa semestru) oraz dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ (2. połowa
semestru).

1

30-10. połowa semestru) oraz mgr Michał Momot (2. Biblioteka semestru] poniedziałek. 13.45-11. teoretyczna] piątek. dr hab.15 2 S 442 Seminarium licencjackie Dr Daniel Cichy piątek.30 komp.15 (II grupa) komp. poł. semestru] poniedziałek. dr hab. 9.45 2 D 333 Praktyka dziennikarska Dr Daniel Cichy piątek.30 (cz. 1) 2 piątek.30-14.00-13. mgr Stanisław Hrabia grupa zaawansowana: Pracownia wtorek. 23 semestru] M 116 Etnomuzykologia Dr Bożena Lewandowska poniedziałek. praktyczna: wrzesień 2017.00-17.15-14.15-15. 8. połowa semestru). 16. 12. 3 Wszelkich informacji na temat terminu i przebiegu kursu T 339 Praktyka biblioteczna udziela wykładowca.30 SWF Panowie: środa.15 22 S 441 Seminarium licencjackie Dr Anna Piotrowska poniedziałek.30-12. Paulinów na Jasnej Górze3 Profil Dziennikarstwo muzyczne D 330 Retoryka dziennikarska Prof. 15.45-11.45 (cz. 12.00-10. Aleksandra Patalas [cz.00-13. 12.30 3 D 332 Popularyzacja wiedzy o muzyce Dr Wojciech Marchwica wtorek. 9.00 2 PROFILE ZAWODOWE Profil Technologia informacyjna w muzykologii T 336 Współczesne technologie informacyjne Kustosz dypl. czwartek.15 komp. T 339 Praktyka biblioteczna cz. 14. grupa zaawansowana: wtorek.00-16.45-18. poł. mgr Stanisław Hrabia czwartek.30-10.00-15. poł.45 2 0100 Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej Dr hab. 10.00 [2.15 SWF SEMINARIA LICENCJACKIE S 440 Seminarium licencjackie Dr Maciej Jochymczyk czwartek.00 2 0110 Historia filozofii nowożytnej i nowoczesnej Dr Przemysław Spryszak środa. wtorek.30-11. Jan Kiełbasa środa. Małgorzata Woźna-Stankiewicz poniedziałek. 14. 9.15 2 T 337 Wprowadzenie do bibliografii muzycznej2 grupa początkująca: Dr Dagmara Łopatowska-Romsvik [1.30 3 Wychowanie fizyczne Panie: środa.45-16. teoretyczna: Dr hab. Pracownia semestru] komp.30-10. Biblioteka semestru] semestru] Mgr Michał Momot [2. cz.30-17. 8. Klasztor oo. poł.45 (I grupa) Pracownia piątek. poł. 13.00 [1.00-10.15 [1. poł. 15. 8. 13. 16. Małgorzata Woźna-Stankiewicz poniedziałek.15 [2 poł.00 [1 poł. Kustosz dypl. Pracownia semestru] komp.30 [2. 10.30-10.45-11. 9. 2 . 3 semestru] D 331 Muzyka w mediach Prof. 9. 2) 2 2 Zajęcia poprowadzą dr Dagmara Łopatowska-Romsvik (1.15-14. 8. T 338 Podstawowe techniki opracowania zbiorów grupa początkująca: Pracownia muzycznych wtorek.

Magdalena Dziadek czwartek.15-13. 17. 15.30-13. UJ czwartek. 11. 13.30-13. FAKULTETY F 551 Dzieje operetki i musicalu Dr hab.15 2 M 227 Historia doktryn artystycznych Mgr Wiktoria Kozioł wtorek. 9. Anna Piotrowska poniedziałek.45-15.00-14. 11.00 2 M 226 Metody analizy muzycznej Dr Wojciech Marchwica wtorek.45 (II grupa) 3 studia II stopnia Nr Kurs Termin Sala kursu Prowadzący KURSY OBOWIĄZKOWE 050 Kurs w języku angielskim Dr hab. 15.00-9.45-11.15-14. Jakub Kubieniec czwartek.00 (cz.00 [co 2 tygodnie] 3 E 334a Redakcja techniczna tekstu słownego Dr Andrzej Sitarz wtorek.45 (I grupa) 23 środa. 9.30-13. 2) 23 Język łaciński I rok: Dr Krzysztof Pawłowski (I rok) środa. 1) komp.45-11.30-13.15 (cz.) czwartek. prof. 13. Dr Maciej Jochymczyk (2 cz.00 2 M 228 Socjologia muzyki Dr hab. Magdalena Dziadek czwartek.30-17. 9. 8. 11. 9.00-9.30-15.15 3 K 333 Badania nad kulturą muzyczną – problemy i metody Dr hab.15 (cz. 2) Pracownia komp. 11. 8.45-11.00 3 E 336 Praktyka edytorska Pracownia Dr Andrzej Sitarz (1 cz. 1) 23 piątek. 3 .15 3 E 334b Redakcja techniczna tekstu nutowego Dr Andrzej Sitarz wtorek.00-18.45 23 M 224 Historia form i gatunków muzycznych II Dr Wojciech Marchwica wtorek. 1) 23 piątek. miesiące letnie 2017 r.30-13. 11. Anna Piotrowska poniedziałek. 15.30 23 K 335 Teoria i interpretacja dzieła muzycznego Dr hab.15 (cz.30-17.45-11.30 (II grupa) 23 Mgr Anna Mleczek (II rok) II rok: piątek.15-16.45-13. 11.30 2 F 562 Ćwiczenia terenowe (etnomuzykologia)4 Dr Bożena Lewandowska Podhale.00 (I grupa) 3 piątek. Profil Edytorstwo muzyczne E 333 Wprowadzenie do edytorstwa Dr Andrzej Sitarz wtorek. 10.00 3 4 Wszelkich informacji na temat terminu i przebiegu kursu F 562 Ćwiczenia terenowe (etnomuzykologia) udziela wykładowca. LEKTORATY Język angielski (II rok) grupa I: Mgr Małgorzata Cygan poniedziałek. 13. Renata Suchowiejko.00 (cz.30 (cz.30-12.00 2 F 557 Liturgika Dr hab. 12.) wtorek. 13. 2) 23 grupa II: poniedziałek.

s.30-17.15 Krupnicza 2. dr hab. Renata Suchowiejko. SEMINARIA MAGISTERSKIE S 550a Seminarium magisterskie Studenci mają obowiązek S 550b Prof.45-11. UJ czwartek.00-11. prof. Małgorzata Woźna-Stankiewicz poniedziałek. 9.30 (cz. 10. realizowane są naprzemiennie przez dr hab. 12. 1) 3 Mgr Ilona Tomera-Chmiel (cz. dr hab.30 12 S 555a Seminarium magisterskie5 S555b Dr hab. 12. Aleksandrę Patalas oraz dra hab. Armii Krajowej 8.30 (cz. dr hab. Piotra Wilka. 15. Piotr Wilk środa.15 (cz.00 (cz. Aleksandra Patalas/dr hab. 4 . 8. 2) 23 piątek. Zofia Chechlińska piątek. Piotra Wilka S 551a Seminarium magisterskie S 551b Dr hab.15 ul. 2) 23 F 673 Edytorstwo muzyczne dzieł z XIX i XX wieku Prof.00 3 S 554a Seminarium magisterskie S 554b Dr hab. Zofia Fabiańska uczestniczenia w zajęciach seminaryjnych prowadzonych przez dr hab.45-11. 13. 15. 1) wtorek. 209 Język francuski WSZiB. s. 2) środa.30 2 F 665 Historia filozofii II Dr Przemysław Spryszak środa.30-17.45-11.00-14.30 23 Język włoski ul.00-13.30 (cz. 02 5 Zajęcia odbywają się co tydzień. Magdalena Dziadek czwartek.45 3 F 668 Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych Mgr Joanna Wiśnios (cz. Aleksandrę Patalas oraz dra hab.15-11.00-13.00 12 FAKULTETY F 663 Praktyka wykonawcza – teoria i estetyka Dr Bożena Lewandowska poniedziałek. 9.00-16. 9. 10. 11. 15. 13.30-13. 1) 23 Mgr Dorota Leszczyńska-Zając piątek.45-15.15 23 S 553a Seminarium magisterskie S 553b Prof. Mgr Małgorzata Kantor-Noga piątek. Mgr Bogumiła Bielańska poniedziałek.00-9. 3) 23 LEKTORATY Język angielski Mgr Małgorzata Cygan poniedziałek.