You are on page 1of 7

Matematik merupakan satu disiplin ilmu yang mempunyai cabany yang sangat luas.

Perkara ini
berlaku dengan usaha yang telah dilakukan oleh ilmua-ilmuan matematik yang senantiasa
mencuba mencari dan menyelesaikan masalah yang dijumpai. Masalah-masalah tersebut
mereka cuba untuk menyelesaikannya dan mebawa perkara baharu dalam dunia matematik.
Salah satu cabang yang ditemui oleh para ilmuan tersebut ialah Fungsi.

Terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan fungsi. Fungsi ialah sejenis hubungan antara
suatu set dengan set yang lain. fungsi juga mempunyai variable untuk menyatakan perkaitan.
Berikut merupakan contoh pemetaan yang dibina.

jika kita
lihat
pemetaan
di atas
unsur set
A apabila
dikenakan suatu fungsi kepadanya akan dipadankan dengan unsur set B. berdasarkan
pemetaan ini juga kita boleh mengeluarkan satu fungsi iaitu:

f (x)  x  4

Hal ini sedemikian kerana sebagai contoh apabila unsur set A iaitu 2 ditambah dengan 4 akan
memberikan jawapan 6 iaitu unsur yang berada pada set B. begitulah seterusnya unsur-unsur
yang lain. setiap unsur di dalam. Setiap unsur di dalam set A yang mempunyai hubungan
dengan unsur set B dikenali sebagai objek manakala imej pula ialah unsur set B yang
mempunyai hubungan sengan unsur set A. Setiap unsur yang berada dalam set A dipanggil
domain dan setiap unsur dalam set B dipanggil kodomain. Julat pula ialah set imej.

Maka fungsi yang memetakan unsur-unsur dalam set A kepada unsur-unsur set C ialah fungsi gubahan yang ditandakan dengan gf. Namun apabila set B dipetakan kepada set C menggunakan fungsi g. Berikut merupakan pemetaan fungsi gubahan. B dan C. Pada pemetaan tersebut kita boleh melihat tiga set iaitu A. Apabila unsur set A dikenakan fungsi f maka ianya akan dipetakan kepada unsur set B. Apabila unsur set B dipetakan dengan fungsi g maka ianya akan dipetakan kepada unsur set C. maka yang menjadi domain ialah set A dan kodomain ialah set C.Fungsi gubahan pula ialah gabungan dua fungsi ataupun lebih. . Kita juga dapat melihat berdasarkan pemetaan tersebut iaitu set A ialah domain dan set B adalah kodomain jika dipetakan pada fungsi f. Oleh itu apabila set A dipetakan kepada set C menggunakan fungsi fg. maka set B akan menjadi domain manakala set C menjadi kodomain.

Setiap minit jejari tumpahan minyak tersebut akan bertambah sebanyak 2/3 meter. Berpadanan dengan masalah di atas maka pengiraan kadar tumpahan minyak perlu dilakukan untuk menganggar sejauh manakah tumpahan telah berlaku dan membolehkan pihak berwajib mengambil tindakan yang sepatutnya. Tumpahan itu telah berlaku selama 30 minit. Dewasa ini ejadian tumpahan minyak seringkali berlaku di lautan.sebanyak 16000 meter padu minyak yang telah tumpah dengan keluasan antara 6500km2 hingga 23600 km2 . Contohnya di mexico pernah berlaku satu kes tumpahan minyak yang dipanggil sebagai tumpahan minyak Deepwater Horizon. Tumpahan tersebut bermula dengan 10m dan berbentuk bulatan.Masalah harian. Soalan: Suatu kejadian tumpahan minyak berlaku di sebuah kawasan perairan negara. Keadaan ini boleh menyebabkan kerosakan kepada hidupan akuatik yang sepatutnya dijaga dengan sebaik mungkin. Kejadian ini berlaku pada 20 April 2010 pada jam 10 malam. Hal ini sedemikian kerana kelemahan pihak pengurusan kerana tidak mengelola lebihan minyak ini sebaik mungkin. Soalannya: 1) Apakah fungsi jejari baharu yang diterbitkan? 2) Apakah fungsi gubahan yang terbentuk? 3) Berapakah luas tumpahan minyak itu berlaku selepas 30 minit? .

Hal ini berlaku sedemikian kerana apabila menjalani fungsi g unsur di dalam set B perlu menjadi domain Kodomain 1) Kodomain petama bagi fungsi f ialah set B 2) Kodomain kedua pula ialah set C setelah melalui fungsi g.Konsep Fungsi. Domain pertama ialah set A di mana unsur set ini akan melalui fungsi f 2) Domain seterusnya ialah set B. 1) Julat sentiasa berada dala keadaan positif. Hal ini sedemikian kerana tumpahan minyak sentiasa bertambah dalam tempoh yang ditetapkan. . 1) Satu kepada satu. Hubungan fungsi. Julat. G(x F(X) ) A B C Domain 1) Domain yang terlibat dalam pengiraan sentiasa akan positif.

10 meter Oleh itu maklumat pertama yang kita peroleh ialah J = 10 meter. Oleh itu fungsi tersebut boleh dimudahkan seperti di bawah. . J(t)=2/3(t) + 10 meter dimana t= minit.J= 10 meter + 2/3 meter per minit Fungsi radius kepada masa. Hal ini kerana kita melihat kadar pertambahan jejari berkadar terus terhadap kaki. Ini bermaksud setiap minit sebanyak 2/3 meter akan bertambah pada jejari tumpahan minyak tersebut. Oleh itu fungsi baharu yang kita boleh terbitkan ialah J= 10 meter + 2/3 meter per minit. Fungsi awal. Kita juga boleh menulis fungsi baharu tersebut dalam sebutan masa bagi memudahkan pengiraan. Seterusnya ialah jejari tumpahan minyak tersebut akan bertambah pada kadar 2/3 meter per minit. Berikut merupakan gambaran tumpahan minyak tersebut.PENYELESAIAN Kita mengandaikan tumpahan minyak ini berbentuk bulatan dan mempunyai jejari 10 meter.

Sekarang kita akan melihat bagaimanakah fungsi gubahan digunakan untuk mengukur seluas mana tumpahan minyak ini berlaku berbanding masa. Luas bulatan (L)= πj2 J(t)=2/3(t) + 10 meter Maka kita akan memasukkan fungsi jejari ke dalam rumus luas bulatan. L(J(t))=π(2/3(t) + 10 kaki)2 Sekarang mari kita cuba mengira jika tumpahan minyak tersebut telah berlaku selama 30 minit L(J(t))=π(2/3(t) + 10 meter)2 =π(2/3(30 )+ 10 meter)2 =π(20+10)2 = π 900meter2 . Formula luas bulatan(L) ialah: Luas bulatan(L) = πj2 Kita merujuk kepada jejari yang baharu yang diterbitkan untuk melihat pertambahan luas jejari tersebut .

Berikut merupakan gambaran tumpahan minyak tersebut. .Kita mengandaikan tumpahan minyak ini berbentuk bulatan dan mempunyai jejari 10 kaki.