You are on page 1of 4

Deseori, iniţierea unei noi afaceri se dovedeşte a fi soluţia cea mai bună.

Acesta este, spre exemplu, cazul realizării unui produs nou (când nu
există practic nici o alternativă) sau atunci este avută în vedere o piaţă în
creştere (unde există deja mai multe firme concurente, dar care pot fi
achiziţionate, de regulă, cu mare dificultate). În plus, iniţierea unei noi
afaceri oferă întreprinzătorului satisfacţii importante de ordin psihologic.
Înfiinţarea unei noi firme este soluţia aleasă cel mai frecvent de întreprinzătorul care ia decizia de
a iniţia o nouă afacere.

Înfiinţarea, funcţionarea şi autorizarea funcţionării societăţilor comerciale este
reglementată de:

1. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial nr.
1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare.

2. Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor
juridice, publicată în Monitorul Oficial nr. 839/13 septembrie 2004, modificată prin
OUG nr. 75/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial nr. 49
din 4 februarie 1998, cu modificările ulterioare, reglementată prin Norme
Metodologice nr. 773/1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 176 din 11 mai 1998. legi
care, prin numeroasele modificări intervenite în conţinutul lor, arată efortul
legiuitorului de a crea o procedură rapidă şi simplă de înregistrare a comercianţilor.
Conform art. 6 din Legea nr. 359/2004 prin înregistrarea în registrul comerţului se
înţelege înmatricularea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice
prevăzute la art. 2, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni
care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului.

Această metodă de lansare în afaceri are o serie de avantaje importante:

– Libertate maximă de acţiune pentru întreprinzător, care îşi poate pune în aplicare planurile aşa
cum doreşte. Poate stabili în mod liber modul de organizare a activităţii funcţie de ritmul de
dezvoltare a firmei şi îşi poate crea o imagine favorabilă, funcţie de ideea pe care o are despre
propria sa firmă.

nu trebuie să onoreze obligaţii contractuale la a căror negociere nu a participat. furnizorilor. Iniţierea unei afaceri noi presupune un efort important şi solicită foarte mult abilităţile întreprinzătorului. Acest dezavantaj este cu atât mai important atunci când întreprinzătorul vrea să valorifice o oportunitate imediată de pe piaţă. Decizia de iniţiere a unei afaceri noi trebuie să ţină cont de o serie de dezavantaje: – Interval de timp îndelungat până la lansarea produsului. Înfiinţarea unei noi firme este soluţia aleasă cel mai frecvent de întreprinzătorul care ia decizia de a iniţia o nouă afacere. Pentru întreprinzător. servicii şi bunuri foarte utile. – Riscul implicat. Deciziile complexe şi variate care trebuie luate pe parcursul procesului de iniţiere a noii afaceri reprezintă tot atâtea posibilităţi de eroare. de diverşi experţi colaboratori. Chiar dacă întreprinzătorul deţine experienţa şi informaţiile necesare. finanţatorilor. – Obişnuinţele de consum ale clienţilor potenţiali. iniţierea afacerii presupune un efort personal foarte mare şi. nu trebuie să adapteze structura organizatorică a unei firme vechi la viziunea sa novatoare. – Lipsa unor „pietre de moară”. ceea ce provoacă deseori reticenţe din partea finanţatorilor. – Dificultăţi în atragerea de finanţări iniţiale. Întreprinzătorul nu este obligat să corecteze greşelile făcute de predecesorii săi în cadrul afacerii. stocuri). Lipsa situaţiilor financiare anterioare împiedică utilizarea anumitor instrumente de analiză financiară în evaluarea viitorului afacerii. – Subevaluarea resurselor şi a eforturilor necesare. iar construirea unei imagini reprezentative favorabile poate dura foarte mult timp şi poate solicita resurse foarte importante.– Prestanţă socială. probabil. de regulă. Chiar dacă va avea nevoie. clienţilor. stabilirea relaţiilor cu furnizorii. În cazul intrării pe o piaţă deja formată. Relaţiile firmei cu terţii sunt cu atât mai bune cu cât imaginea sa este mai bună. – Investiţia financiară iniţială mai redusă prin comparaţie cu achiziţionarea unei afaceri funcţionale. organizarea activităţilor. – Credibilitate mai mică în ochii partenerilor de afaceri. imaginea. . pe o perioadă de câţiva ani. îşi poate alege mijloacele de producţie dorite (echipamente. mai ridicat decât în cazul achiziţionării unei afaceri. rezolvarea problemelor de personal. întreprinzătorul este cel care va primi recunoaşterea pentru reuşita afacerii şi pentru efectele pozitive asupra comunităţii (locuri de muncă nou-înfiinţate. care vor evita produsul nou oferit în favoarea produselor pe care le cunosc de mai mult timp furnizate de producători cunoscuţi. Aceasta este una dintre cele mai importante piedici pe care noua firmă trebuie să le depăşească la începutul funcţionării sale. este necesar un interval de timp variabil pentru înfiinţarea noii firme (atunci când este cazul). activităţi caritabile). al cărei preţ include elemente precum poziţionarea pe piaţă. funcţionalitatea prezentă. va exista o perioadă de reţinere din partea cumpărătorilor. lansarea produsului noii afaceri.

– Înregistrarea comerciantului în registrul comerţului. persoane fizice si/sau persoane juridice (nu exista limita maxima). pe cale electronică.Din punct de vedere legal. respectiv activităţile necesare pentru autorizarea funcţionării unei firme de către instituţiile publice abilitate. Autorizarea funcţionării firmei. Aceste activităţi sunt realizate după data depunerii dosarului la Biroul Unic şi până la data eliberării anexei conţinând avizele/ autorizaţiile/ acordurile necesare funcţionării: autorizaţia PSI. – Redactarea contractului de administrare.1 lei (adica 10 bani). sanitar veterinară. prin modul de transmitere pot fi nominative sau la purtator. – Editarea certificatului de înregistrare. –Redactarea încheierii judecătorului delegat. a codului unic de înregistrare de la Ministerul Finanţelor Publice. pentru protecţia mediului etc. respectiv activităţile de notificare a înregistrării firmei către alte instituţii publice cu atribuţii legate de publicitatea. Actiunile trebuie sa fie detinute de minim doi actionari. – Pregătirea actelor privind activitatea comercială anterioară. se realizează următoarele activităţi: – Autorizarea constituirii comerciantului de către judecătorul delegat. Societatea cu Raspundere Limitata (SRL) Caracteristica principala este aceea ca raspunderea asociatilor pentru datoriile sociale este limitata la aporturile la capitalul social subscris si varsat. – Redactarea actului constitutiv. . Întreprinzătorul trebuie să realizeze o serie de activităţi obligatorii: – Verificarea şi/sau rezervarea firmei şi/sau emblemei. După depunerea dosarului. si este deschisa atat participatiei private cat si celei publice. înfiinţarea unei firme presupune parcurgerea următoarelor etape: Pregătirea dosarului de înregistrare şi autorizare. sanitară. – Obţinerea. Notificarea către instituţiile publice. pentru protecţia muncii. – Depunerea capitalului social. Valoarea nominala pentru o actiune nu va fi mai mica de 0. înregistrarea sau evidenţa comercianţilor. Înregistrarea firmei. Societatea pe Actiuni (SA) Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate. care.

capitalul social este impartit in actiuni. datorita existentei raspunderii lor personale si solidare pentru datoriile sociale Societatea in comandita pe actiuni ( SCA ) Este o societate asemanatoare SCS cuprinzand doua categorii de asociati: comanditari si comanditati. .Societatea in nume colectiv ( SNC ) Reprezinta un element de credit. Se caracterizeaza prin existenta a doua categorii de asociati: comanditati si comanditari. Societatea in comandita simpla ( SCS ) Asociatii comanditati au dreptul exclusiv de a participa la administrarea societatii in comandita. Valoarea capitalului social minim este de 200 lei. oferind garantii suplimentare tertilor care intra in contact cu firma.