You are on page 1of 13

DATA:23.11 .

2015
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Școala Gimnazială ”Voievod Brîncoveanu”Brîncoveni
CLASA: a III a
PROF. ÎNV. PRIMAR : Urucu Nicoleta Alisa
ARIA CURRICULARĂ : Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
TIPUL ACTIVITĂȚII: integrată
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ”O lume de poveste”
SUBIECTUL: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10000, cu trecere peste ordin;
TIPUL LECTIEI: consolidare și sistematizare

SCOPUL LECȚIEI:
 manifestarea unor deprinderi de a relaționa în cadrul activității integrate ;
 cooperarea și participarea activă pentru rezolvarea unor sarcini de lucru raportat fiecărei discipline ;

COMPETENȚE GENERALE:
Matematică
1 Utilizarea numerelor în calculi

Limba și literature română
2 Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare

Educație civică
1 Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană

M.M.

în perechi.efectuarea de adunări și scăderi de numere natural cu trecere peste ordin. flip-chart. . observaţia.4 Efectuarea de adunări și scăderi de numere natural în concentrul 0-10 000sau cu fracții cu același numitor. tabla inteligentă. comunicaţi . .descompuneri de numere . . videoproiector.folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietățile operațiilor .în grupuri mici și individual asociind dirijatul intuitiv: STRATEGII DIDACTICE: a)METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia. Competențe specifice și exemple de activități de învățare: Matematică 2. jocul didactic. "gândiţi. -descompunerea unor numere natural fără trecere peste ordin. b)MIJLOACE MATERIALE: -fişe de lucru.Participarea la jocurile de mișcare organizate sau spontane în funcție de capacitatea psiho –motrică și ănteresele individuale . observația. problematizarea.lucraţi. laptop. planşe . expoziţia .A. individual. metoda . culori .2Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei . galeriei. lectura.conversaţia. autoevaluarea. explicaţia. . audiţia muzicală. individual. Limba și literature română 2. brainstorming-ul ..identificarea și numirea unor trăsături ale obiectelor / ființelor din universal apropiat .recunoașterea în situații diferite a trăsăturilor unor personaje prezentate sau învățate .I. pe grupe. independent.1 Cântarea în colectiv. c)FORME DE ORGANIZARE: frontal.1 Descrierea unui obiect / unei ființe din universal apropiat pe baza unui plan simplu. exercițiul. RESURSE : . Ed civică 1. jocul didactic .1. Muzică și mișcare 2. R. material Prezi .

SECVENȚELE OB.Editura Sinapsis .E. *Culegere de matematică .Pinocchio de Carlo Collodi . Editura Didactică şi Pedagogică.Ion – Ovidiu Pânișoară.Mihai Eminescu. Editura Didactică şi Pedagogică . Caiet de aplicații .a)TEMPORALE: 45 minute b)UMANE: 20 elevi c) BIBLIOGRAFICE * Programa şcolară.S. Teoria şi metodologia instruirii. *Ghidul cadrului didactic pentru clasa a III a – Editura Sinapsis 2015 Autori:Simona Brie . Bucureşti. Bucureşti. 2002 .Adina Micu .autori :Simona Brie și Adina Micu .Editura Sinapsis .C. *Auxiliar .autori:Delia Boieru . SCENARIU DIDACTIC NR. Bucueşti . lecției. *Strategii activ – participative de predare-învăţare în ciclul primar. CONȚINUTUL DIDACTIC STRATEGII TIMP EVALUARE CRT. *Cele 7 medalii ale succesului –Editura Polirom :Autori:Georgeta Pânișoară . LECȚIEI DIDACTICE 1 Moment organizatoric Se asigură condițiile optime pentru desfășurarea 1 min. . 2014. clasa a III a M.Valentina Nap.Cristina Ungur .Ion Creangă. *Basme pentru copii scrise de Frații Grimm.

Aflaţi 2 min. Verificare calitativ. Joc didactic -Putem să schimbam locul descăzutului cu al scăzătorului ? Tehnica -Ce se întâmplă dacă adun la un număr 0 ? Dar dacă răspunsului la scad ? minut 4 Anunțarea temei Se anunță că vor lucra exerciții adunare și scădere cu 1 min. diferenţa. atât cantitativ cât și 3 min.2 Verificarea temei Se verifică tema de acasă. Se scrie titlul pe tablă și în caietele elevilor: O1 Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 -10 000 fără trecere peste ordin Conversația dirijată Verificare O2 Sarcini propuse de florile de toamnă și copăcel: orală Tabloul de toamnă: (Anexa 1) Tehnica .solii ei’’ (biletele lipite pe flori)și să completeze copacul terminologiei pentru a o ajuta să Copacul devina mai puternică. numere mai mici decât 10000.Cât aţi obţinut? -Descăzutul este 10 000.. ce se întâmplă cu rezultatul? Conversația -Adunaţi numerele 2500 si 500 -Mariţi cu 1000 numărul 6000 . scăzatorul este 6 000. orală Se prezintă o scrisoare de la Zâna Toamnă.Pentru 3 Captarea atenției O1 aceasta elevii trebuie să rezolve sarcini propuse de . terminologie -Cum se numesc numerele care se adună? i O2 -Dacă schimbăm locul termenilor adunării.

Peisajul răspunsului la nostru este acum sarac. Împart elevilor fisele cu exercițiile propuse Exerciţii la tablă Se va citi de către un elev sarcina de lucru de la primul exercitiu: Problematizarea Echipa crizantemelor 25 min. Problematizarea .Astfel noi laudăm toamna care tocmai se sfârșește.5 Dirijarea învățării Se vor explica elevilor sarcinile de lucru. dar rezolvand cat mai multe minut O5 exercitii el se imbogateste. O1  Calculează apoi efectuează proba prin adunare şi proba prin scădere: 7 325 + 1 524 = 6 158 – 4 053 = 3 254 – 1 003= Observarea Activitate pe sistematică O2 Echipa tufănicilor echipe O6  Află termenul necunoscut 6 798 – m=2154 t+1 012=8 990 Exercițiul n –4328 =1 000 Echipa frunzelor  Micșoreaza suma numerelor 5436 și Activitate frontală 3211 cu diferența lor.

apoi ordoneazǎ rezultatele obţinute în ordine crescǎtoare şi O7 completeazǎ cu litera corespunzǎtoare.iar echipe lalele cu 520 mai putine.0 și 1 02 Echipa rândunelelor O3 Activitate pe  La o florarie erau 1750 de garoafe . Joc: „ Descoperă cifra” 18□+ □3□4+ □4□1+ Munca Evaluare 4□7 2□5□ 1□45 □99 4678 386□ independentă formativă 6 Evaluarea OC2 (scrisă) cunoștințelor OC3 „CALCULEAZǍ REPEDE ŞI BINE“ Calculează . Verificare .5.Cate flori erau la florarie? Problematizarea 5 Obținerea performanței OC4 6 min. Echipa berzelor  Calculează și unește cu rezultatul 01 corespunzător: 02 Suma numerelor 6364 si 2 224 3 033 Observarea Diferenţa numerelor 7 364 si 4 331 8 588 sistematică Măriţi cu 3562 numărul 4 125 7 687 03 Echipa nuferilor 07  Scrie numerele care se pot forma cu cifrele:7. Ce ai descoperit? 08 10 min.unește cu rezultatul.

caiet Anexa 1 Copăcelul terminologiei -Cum se numesc numerele.da!” Se dă elevilor fișa de lucru. 45. Se cântă cântecul ”A. asupra 2 min. Tema pentru acasă: 1. adunări și scăderi în limitele 0-10000. back-ului 8. care se adună? .a a. scrisă Teme pentru acasă 6 714 + 1172 = 1422 A 6 895 – 2273 = 4622 O 4 596 – 4581 = 253 R 2 768 + 1231= 7 886 ! 426 – 173 = 15 B 2 695 – 1273 = 3999 V Fișă individuală 7. 2 pag. Încheierea activității cunoștințelor elevilor. Se fac aprecieri asupra desfășurării lecției.acum e toamnă.care cuprinde exerciții cu Asigurarea feed.

ce se întâmplă cu rezultatul? -Adunaţi numerele 2500 si 500 -Mariţi cu 1000 numărul 6000 .Cât aţi obţinut? -Descăzutul este 10 000.-Dacă schimbăm locul termenilor adunării. -Putem să schimbam locul descăzutului cu al scăzătorului ? -Ce se întâmplă dacă adun la un număr 0 ? Dar dacă scad ? Anexa 2 EXERCITII PROPUSE . scăzatorul este 6 000. Aflaţi diferenţa.

Echipa crizantemelor  Calculează apoi efectuează proba prin adunare şi proba prin scădere: 7 325 + 1 524 = 6 158 – 4 053 = 3 254 – 1 003= Echipa tufănicilor  Află termenul necunoscut 6 798 – m=2154 t+1 012=8 990 n –4328 =1 000 Echipa frunzelor  Micșoreaza suma numerelor 5436 și 3211 cu diferența lor. Echipa berzelor  Calculează și unește cu rezultatul corespunzător: .

Ce ai descoperit? .Cate flori erau la florarie? Anexa 3 „„CALCULEAZǍ REPEDE ŞI BINE“ Calculează .0 și 1 Echipa rândunelelor  La o florarie erau 1750 de garoafe .apoi ordoneazǎ rezultatele obţinute în ordine crescǎtoare şi completeazǎ cu litera corespunzǎtoare.iar lalele cu 520 mai putine.5.unește cu rezultatul.Suma numerelor 6364 si 2 224 3 033 Diferenţa numerelor 7 364 si 4 331 8 588 Măriţi cu 3562 numărul 4 125 7 687 Echipa nuferilor  Scrie numerele care se pot forma cu cifrele:7.

Calculați: . 6 714 + 1172 = 1422 A 6 895 – 2273 = 4622 O 4 596 – 4581 = 253 R 2768 + 1231 = 7 886 ! 426 – 173 = 15 B 2 695 – 1273 = 3999 V Joc: „ Descoperă cifra” 18□+ □3□4+ □4□1+ 4□7 2□5□ 1□45 □99 4678 386□ FIȘĂ DE LUCRU 1.

.............................Suma a două numere este 800.............................................. Care este al doilea termen? ................1 566 + 6 252 = 6 788 – 5 659 = 2 587 + 4 234 = 8 567 – 7 111 = 2 486 + 1 957 = 3 002 – 1 834 = 7 034 – 5 396 = 4 896 + 1 586= 2 783 + 3 979 = 5 032 – 1 496 = 2............ Unul din termeni este 358. .................Află termenul necunoscut: 1 350 + a = 5 146 3 975 – a = 1 300 3..........................

împreună. Aștept cu nerăbdare să punem stăpânire.Ca să prind puteri.peisajul sărac de acum va deveni amintire.am mare nevoie de voi. Dragi copii.Răspunsurile voastre corecte mă vor ajuta să devin și mai puternică și astfel.pe ținuturile voastre dragi! SUCCES! TOAMNA . Toamna este anotimpul schimbărilor.