You are on page 1of 9

Germania

Relieful

1) Puncte forte:
- construcții posibile pe tot întreg teritoriul țării
- subsolul Germaniei bogat în resurse minerale
- locul de frunte în lume și în Europa după rezervele de cărbune (bazinele Ruhr,
Saar,Köln)
- s-au descoperit zăcăminte de uraniu (Bavaria și Schvarzwald)
- zăcămintele de plumb și zinc acoperă o treime din necesar (Munții Harz și Renan)
- subsolul bogat în săruri de potasiu și sodiu (Saxonia Inferioară)
- cantități mari de materiale de construcție
- clima temperată de tranziție între maritimă și continentală
- pe întreg teritoriul țării se permite cultivarea unei varietăți mari de plante
- valorificarea în întregime a potențialului hidroenergetic
- resurse funciare mari (în centrul și în sudul țării-soluri brune de pădure; pe Câmpia
Germaniei de Nord-soluri podzolice; pe alocuri-soluri aluviale si cernoziomuri foarte
fertile)

2)Puncte slabe:

- construcțiile nu sunt posibile în sudul alpin

- resurse minerale în cantități neânsemnabile

- rezerve mici de petrol și gaze naturale (Saxonia Inferioară)

- mari cantități de rezerve de minereu de fier de calitate inferioară

- condiții nefavorabile pentru culturile iubitoare de căldură (cu excepția sud-vestului)

- resurse biologice restrânse

- pădurile ocupă 28% din teritoriul țării (majoritatea plantate de om)

3)Oportunități:

- posibilitatea căilor de transport de a trece oriunde (chiar și în Munții Alpi)

- condiții climatice favorabile pentru traiul populației

- pășunile și fînețile ocupa 19,8% din suprafața țării (condiții optime pentru creșterea
animalelor)

4)Amenințări:

- rezervele de resurse minerale nu acopera cerințele enorme ale industriei țării

- resurse acvatice limitate

- consumul mare a resurselor acvatice în industrie, agricultură, gospodăria comunală etc.

imideat după război sosesc peste 10 mln de nemți din Polonia .potențial hidroenergetic mic Populația Numărul populației – 82./Km2) Mișcarea naturală a populației: -mari pierderi umane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial .începând cu 1960.83 ani PIB pe cap de locuitor: 46.după al Doilea Război Mondial 15 mln.8 mln (a.229 de loc. deficit natural de 0. 2013) Structura pe vârste a populației: .16-65 ani : 66% ..peste 65 : 21% Urbanizarea: 86% .64 USD (a. etnicii din Polonia și URSS s-au strămutat în Germania Occidentală .2% anual Speranța de viață la naștere: Bărbați-78 ani Femei. 2016) Densitatea populației.268.0-15 ani : 13 % .Germania – gazdă care deține cel de-al treilea mare număr de emigranți la nivel mondial Spor natural: -tipul modern. de etnici germani expulzați sau refugiați ./km2 (în regiunele Rhin-Ruhr 3-5mii loc.

* stabilirea noilor legături economice cu țările din C.G. .F.Structura populației pe sectoare de activitate Sector primar Sector secundar Sector Terțiar Caracterizarea generală a economiei 1)Puncte forte: . pe cale socialistă: * întreruperea legăturilor economice cu R.R.G.cea mai dezvoltată țară din Europa.D.G.E.după cel de-al Doilea Război Mondial Germania de Est și de Vest s-au dezvoltat pe căi diferite .F. considerată locomotiva Europei 2)Puncte slabe: .dezvoltarea R. : * în investițiile mari de capital propriu și american * prezența resurselor umane de muncă calificată * exploatarea resurselor de muncă străine ieftine * crearea „ Pieții Comune” .A.un rol important la comerțul exterior și sfera serviciilor .ritm înalt de dezvoltare a R.rolul de bază aparține industriei .

.I.Una dintre ramurile industriale de bază se sprijină pe resurse de combustibil proprii și pe cele importate Volumul de producție-188. realizată în sectorul serviciilor Stiați că.6% din energia eoliană mondială îi revin Germaniei În anii următori va crește producția de energie generativă care o va înlocui pe cea nucleară Energetica 1.folosirea cărbunelui în calitate de combustibil la centralele termoelectrice ..? 34.un grad sporit de concentrare a producției comerciale și agricole în întreprinderi mari .6 mln.nivel înalt de monopolizare Industria Economia Germaniei în faza postindustrială . 2/3 din P.B.integrarea economiei Germaniei după reunificare 4)Amenințări: .1% din producția mondială de energie solară îi revin Germaniei 10. tone de cărbune anual Premise: -în urma scumpirii petrolului crește importanța cărbunelui . * lichidarea gospodăriilor private * formarea gospodăriilor de stat și colective * cea mai mare parte din volumul comerțului exterior orientat catre URSS * primea de la URSS toată energia electrică combustibilul și materia primă 3)Oportunități: .

mangan și cromite Industria metalelor neferoase Materie primă: -se bazează aproape integral pe import Subramuri: . Siderurgia Importanța ramurii: -locul întâi la producția de oțel și laminate printre țările dezvoltate din Europa Materii prime: -siderurgia se bazează pe import (pâna la 90%) din necesarul de fier.Ponderea centralelor electrice produse de energia electrică în Germania 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Factori de amplasare Centralele termoelectrice în bazinele carbonifere (lîngă materia primă) Petrolul și gazele naturale – importate Perspective: -către 2025 se preconizează închiderea tuturor C.N.E.

W. fibre și fire sintetice.îi revine cea mai mare valoare și pondere în structura exportului Volumul producției: -ocupă locul patru în lume la producția de autovehicole Principalele regiuni și centre: -Wolfsburg (cel mai mare centru cu uzinele „Volkswagen”) .ocupă locuri de frunte la producția de îngrășăminte chimice.”) -Essen (firma „Opel” ) . cauciuc sintetic.München (firma „B.optica germană (uzinele „Karl-Zeiss-Iena”) Industria Chimică Volumul producției -locul patru în lume după volumul producției Importanța: -primul loc în lume după exportul produselor chimice .Schwedt (petrolul și gazele naturale importate din Rusia servesc drept materii prime) . peliculă și reactivi pentru industria cinematografică și pentru fotografiat Principalele regiuni și centre: -Ruhr-Rhin (cărbunii. deșeurile industriei metalurgice și petrolul din conducte servesc drept materie prime) .M.Stuttgart (cu uzinele firmei „Daimler-Chrysler”) . detergenți.Cupru – 550 mii tone Industria constructoare de mașini Importanța: -cea mai însemnată ramură a industriei țării -încadrează cel mai mare număr de muncitori în producție .-cele mai importante și dezvoltate – producția aluminiului și a cuprului Volumul producției: -Aluminiu – 480 de mii tone .

Industria produselor lactate: -Industria cărnii -Industria berei .Industria vinului Agricultura Condițiile pentru dezvoltarea agriculturii: -nivel înalt de mecanizare. selecție .Industria de pielărie șă încălțăminte : În Saxonia și Turingiea . chimizare .Bremen. Regiunele cu clima maritimă și de tranziție – creșterea bovinelor pentru lapte.? Germania produce anual circa: .Cultura plantelor: *datorită folosirii pe larg a științei și tehnicii este înalt productivă * deține printre primele locuri în lume după recolta de grâu. cartofi Știați că.. în pofida suprafeței mici a fermelor Subramuri: -Creșterea animalelor: * 2/3 din valoarea producției agriculturii Direcția principală de specializare : 1. Restul regiunelor – creșterea porcinelor . sfeclă de zahăr..producția de marfă . lapte și carne 2.înzestrarea cu cea mai modernă tehnică agricolă. Hamburg și Rostokfolosirea petrolului adus (navele-tancuri petroliere) Indutrsia ușoară și cea alimentară Subramuri și amplasarea -Industria textilă și a confecțiilor: Leiptzig și Planen (lîngă materia primî chimicî locală) .terenurile agricole în proprietatea gospodăriilormici fiermiere și a marelor companii ..În porturile maritime mari.

hl de vin Transporturile -o rețea deasă de transporturi terestre . tone de brînzeturi . tone de lapte .89 mln. Asia și Africa) -importul materiilor prime și combustibililor din țările sus menționate.-429 de mii de tone de unt .2.8.9 mln. tone de carne .majoritatea căilor ferate electrificate .30.1 mln.regiunele înalt industrializate Subramuri: -transportul auto rutier: * înzestrarea cu mijloace moderne *Germania deține cea mai mare parc de autovehicole și cele mai moderne autostrazi din Europa -Transportul fluvial: *asigurarea a peste 20% din traficul intern de mărfuri *creșterea importanței lui în deservirea comerțului exterior după darea în exploatare a Canalului Rhin-Main-Dunăre Relațiile economico externe -exportul de mărfuri și de capital au un rol semnificativ (în țarile din America Latină.2 mln.5 mln.8. al produselor agricole tropicale . hl de bere .

Structura exportului de mărfuri Autovehicole Echipament industrial Produse chimice Aparate și mașini electrice Produse siderurgice Produse agro-alimentare Alte produse Structura importului de mărfuri 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Structura importului de mărfuri .