Δελτίο Τύπου για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Ι.

Μ
Φανερωμένης

Σχετικά με την φετινή μη λειτουργία της εμποροπανήγυρης της Ιεράς Μονής Φανερωμένης,
ανακοινώνουμε τα εξής:

Το θέμα της εμποροπανήγυρης είναι άκρως νομικό, κι όποιος προσπαθεί να το αναγάγει είτε σε
θρησκευτικό είτε σε πολιτικό ζήτημα, προσφέρει κάκιστη υπηρεσία στην κοινωνία, την Εκκλησία και το
θρησκευόμενο χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4264/2014 που τέθηκαν σε ισχύ την 1/1/2015 σε συνδυασμό με το υπ'
αρ.Πρωτ.: 78132 / 22-7-2015 έγγραφο της καθ΄ ύλην αρμόδιας Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού είναι ξεκάθαρες και δεν επιδέχονται καμίας
παρερμηνείας.

Σύμφωνα με την ΟΜΟΦΩΝΗ γνωμοδότηση των 3 έγκριτων Νομικών Συμβούλων του Δήμου, για
να χορηγηθούν από το Δήμο στους μικροπωλητές οι ειδικές άδειες για την εμποροπανήγυρη, μία μόνο
λύση υπάρχει.

Θα πρέπει η Μονή, η οποία είναι ιδιοκτήτης της περιοχής, να παραχωρήσει ( με αντάλλαγμα ή
χωρίς αντάλλαγμα) χώρο στο Δήμο για 5 ημέρες και μόνο για να διεξαχθεί η εμποροπανήγυρης
η οποία είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του.

Η Μονή όμως για δικούς της λόγους δεν θέλει να παραχωρήσει το χώρο με συνέπεια ο Δήμος να μη
μπορεί να χορηγήσει τις ειδικές άδειες στους μικροπωλητές.

Ο φόβος ότι θα τους επιβληθεί ξανά πρόστιμο 5.000 € στο καθένα, όπως συνέβη πέρσι,
απέτρεψε τους μικροπωλητές να στήσουν πάγκους.

Οι ειδικές άδειες θα δοθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο και όταν θελήσει η Μονή να
παραχωρήσει το ιδιόκτητο χώρο της, εφαρμόζοντας το νόμο.

Από το 2015, ο νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις εμποροπανηγύρεις ανά την Ελλάδα που αντιμετωπίζουν
το ίδιο πρόβλημα με μας (Παλαιά Επισκοπή Νεμέας του Δήμου Τρίπολης, Καναλλάκι του Δήμου Πάργας
κ.ά.) όπου όλες οι προσφυγές περί του αντιθέτου έχουν απορριφθεί τόσο από τον Ελεγκτή Νομιμότητας
όσο και από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/2006.

Η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο ειλικρινά λυπούνται που δεν μπορούν να
παρανομήσουν.

Υ.Γ. Επειδή το θέμα δεν προέκυψε φέτος αλλά από πέρσι, επισυνάπτουμε προς ενημέρωση σας το από
21-8-2015 σχετικό απαντητικό έγγραφοτης Δημάρχου προς το Α.Τ.Σαλαμίνας και την Ιερά Μονή
Φανερωμένης.

Σαλαμίνα 24/8/2016

Γραφείο Δημάρχου Σαλαμίνας
Αναρτήθηκε στις Πέμπτη, Αυγούστου 25, 2016