You are on page 1of 6

Ampermetre

Intensitatea curentului electric este definite drept cantitatea de electricitate ce
trece inunitatea de timp printr-o sectiune a unui circuit. Unitatea de masura,
amperul, este o unitatefundamental a sistemului SI. In general, intensitatea
curentului electric se masoara prin metodecu citire directa, cu aparate
indicatoare ce se numesc ampermetre.

Ampermetre magnetoelectrice

Indicatia in curent alternativ a acestor aparate este nula deoarece valoarea
medie acuplului activ instantaneu pe o perioada este zero.Sensibilitatea de
curent SI a ampermetrelor magnetoelectrice este invers proportionalacu cuplul
rezistent specific D. La aparatele destinate masurarii curentilor de ordinul
amperilor similiamperilor cuplul rezistent este dat de unul sau doua resorturi
spirale care se opune miscariide rotatie. In cazul masurarii unor curenti de valori
foarte mici cresterea sensibilitatii serealizeaza prin:

-Asigurarea suspensiei pe benzi tensionate sau fire de torsiune;

-Utilizarea unor magneti permanenti de inductie mare si a unor bobine cu numar
maimare de spire;

-Utilizarea unui dispozitiv optic pentru citirea deviatiilor.

Datorita sensibilitatii ridicate, consumului propriu redus, clasei de
preciziei bune,ampermetrele magnetoelectrice se utilizeaza cu precadere ca
aparate de laborator. Ele seconstruiesc pentru domenii cuprinse intre 0,1 si
100 A cu sunturi interioare si pana la 10 kA cusunturi exterioare.

1
Schema electrica a suntului este prezentata in figura 2,a, iar a unui sunt
multiplu, in figura 5.b.

Fig. 1

Cele n sectiuni ale suntului multiplu, de valori R1, R2, …, Rk, …, Rn pot fi
determinate prinrezolvarea unui system de n ecuatii care pot fi scrise pentru cele
n domenii stabilite initial: I1, I2,…Ik, …, In.

Functionarea ampermetrelor electrodinamice este influentata de campurile
magneticeexterioare, temperatura mediului ambiant si in c.a. de frecventa
curentului masurat. Reducereaerorilor determinate de prezenta campurilor
magnetice exterioare se poate realiza prinecranarea dispozitivului de masurat.
Erorile de temperatura sunt nesemnificative pentruampermetrele ale caror

2
bobine sunt legate conform schemei din figura 6.a. In cazul legariibobinelor
dupa schema din figura 6.b, eroarea de temperatura – determinata in principal

3
4
Cuprins

Cuprins…………………………………………………………………………
………………2

Argument……………………………………………………………………
…………………3

5
Argument

Ştiinta este un ansamblu de cunoştinţe abstracte
şi generale,fixate într-un sistem coerentobţinut cu ajutorul unor
metode adecvate şi avand menirea de a explica , prevedea şi
controlaun domeniu determinat al realitaţii
obiective.Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor
electromagnetismului în urmă cu un secolsi jumatate,au deschis
o eră nouă civilizaţiei omeneşti.Problema mecanizarii în
procesul de producţie a aparut odată cu primele
mijloacetehnice (obiecte,materiale) care adoptau eforturile
fizice ale omului la cerinţele intervenţieiasupra proceselor în
sensul minimizarii acestor eforturi.În această etapă omul este
nemijlocitlegat de procesul de producţie , iar intervenţiile sale
fizice si intelectuale sunt absolut necesareproducerii de bunuri
materiale .Conceptul de mecanizare a cunoscut o continuă
evoluţie instrânsă corelaţie cu evoluţia proceselor de producţie
şi cu evoluţia tehnologică.Utilizarea unor manipulatoare ,
sisteme complexe de alimentare şi transport, scule şimateriale
in procesul de producţie , în cadrul unor fluxuri tehnologice bine
definite reprezentândetapa importantă in asigurarea producţiei
de bunuri materiale si în acelaşi timp cerinţa primară în vederea
trecerii la etapa automatizării.Prin automatizarea proceselor de
producţie se urmareşte asigurarea tuturor condiţiilor
dedesfaşurare a acestora fară intervenţia nemijlocită a operator
ului uman.Această etapăpresupune crearea a acelor mijloace
tehnice capabile să asigure evolutia proceselor într-unsens
prestabilit asigurându-se producţia de bunuri materiale la
parametrii doriţi.Lucrarea de faţa realizată la sfarşitul perioadei
de perfecţionare profesională în cadrulliceului, consider că se
incadrează in contextul celor afirmate mai sus.Doresc să fac
dovada gradului de pregatire in meseria”Tehnician in instalatii
electrice”avand cunoştinţe dobandite in cadrul disciplinelor de
invătământ: Masinii electrice , Sisteme dereglare automata si
Tehnici de masurare in domeniu

6