You are on page 1of 3

Recondiţionarea arborilor cotiţi

Arborii cotiţi sunt folosiţi in construcţia motoarelor cu ardere internă, maşinilor cu
abur cu piston, pompelor si compresoarelor cu piston, maşinilor agricole, şamd,
având rolul de transformare a mişcării de translatie în miscare de rotatie sau invers.
Caracteristica principala care îi diferenţiază este rigiditatea, astfel că la motoare şi
compresoare, se întâlnesc arbori rigizi de mare precizie, iar la maşini agricole (prese
de balotat, combine, selectoare, etc.), arbori nerigizi.
Condiţiile tehnice impuse arborilor cotiti sunt foarte severe, datorită rolului lor
important în funcţionarea motorului. Astfel, pentru arborii cotiti ai motoarelor,
precizia diametrelor fusurilor paliere şi manetoane trebuie să corespundă treptelor
6.. .7 ISO, ovalitatea fusuriior să nu depăşească 0,02 mm, iar conicitatea la 100 mm
să fie de maxim 0,02...0,03 mm.
Abaterea de la paralelism nu trebuie sa depaseasca 0,02 mm pe lungimea de 100
mm. De asemenea rugozitatea fusurilor trebuie să aibă valori de 0,4...0,8 μm, iar
duritatea acestora să fie 52.. .64 HRC. Pentru arborii cotiti ai maşiniior agricole se
prevăd toleranţele diametrelor corespunzatoare treptelor 8...9 IS0.
Arborii cotiti ai motoarelor sunt executati din materiale cu rezistenţă mare la
oboseală, ce asigură obţinerea unor durităţi ridicate a suprafeţelor fusuriior paliere
prin tratamente de suprafată: OLC 45, 33MoCr11, 40Cr10, fonte aliate cu crom,
nichel, molibden si fonte modificate cu grafit nodular (Dacia I 300).
Arborii cotiti ai maşinilor agricole sunt executati din oteluri de uz general (OL 50,OL
60) şi mai rar din oteluri carbon de calitate (OLC 25, OLC 35), deoarece transmit sau
preiau momente de încovoiere sau răsucire de valori mici. Defecţiunile
caracteristice arborilor cotiţi sunt: încovoiere, răsucire, înfundarea canalizaţiei de
ungere, uzarea canalelor de pană, uzarea locaşuiui pentru rulment (bucşă), uzarea
fusurilor paliere si manetoane.
Arborii cotiţi se rebutează când sunt rupţi, fisuraţi sau răsuciţi peste limitele
admisibile.
Defecte şi posibilităţi de recondiţionare
Reconditionarea propriu-zisă este precedată de operaţiile de curăţare-spălare atât la
exterior cât si a canalelor de lubrefiere. Curăţarea canalelor de lubrifiere se obţine
prin trimiterea unul jet de petrol sau o solutie cu detergent si aer comprimat sub
presiunea de 106 Pa, urmată de suflare cu aer comprimat. Arborii astfel curăţaţi se
supun controlului defectoscopic si dimensional, în urma căruia se pot constata
următoarele defecte principale (fig. 7.11):
1. Incovoierea arborilor cotiţi poate fi cauzată de nerespectarea coaxialităţii
fusurilor paliere si a mărimii jocurilor între fusurile paliere si cuzineti, in urma
executiei
sau reconditionăii.

Arborii incovoiati se îndreaptă la prese hidraulice la care se indică forta aplicată în serii timp de 1÷3 min. Prin acest procedeu arborele se îndreaptă în alte zone decât cele cu concentratori de eforturi (racordarile. Valorile minime măsurate sunt cele care impun treapta de reparaţie sau recondiţionarea prin aducerea la diametrul nominal. Marimea uzărilor se pune in evidenţă prin masurare cu micrometre de exterior. 3. 2. La verificarea intre vârfuri a încovoierii arborelui se are in vedere starea orificiilor de centrare. Uzura canalelelor de pană se recondiţionează prin încărcare cu sudură si readucere la dimensiuni nominale. Răsucirea arborelui se constata prin asezarea acestuia cu fusurile paliere de capat pe prisme unghiulare si controlul înalţimii de la placa de control la fusurile manetoane corespondente. degajarile). pentru a se elimina posibilitatea introducerii de erori din cauza găuriIor de centrare. (bătaia radială a palierelor de capăt nu poate depăşi valoarea de 0. ovalitatea se determină ca diferenta intre valoarea cea mai mare si cea mai mică a diametrelor.Mărimea săgeţii de încovoiere se măsoară cu un comparator cu cadran al cărui palpator se poziţionează pe fusul palier din mijloc. iar fusurile de capat se sprijină pe prisme unghiulare. Odata cu verificarea încovoierii se verifica şi bătaia axială a flansei pentru fixarea volantei. masurate in plane de secţiune perpendiculare pe axele geometrice ale fusurilor paliere si manetoane.05 mm). Această operatie se execută de obicei pe masa presei de îndreptat sau pe maşina de rectificat fusuri paliere cu prinderea arboreiui intre vârfurile fixe ale masinii. Uzarea fusurilor paliere si manetoane este principala cauza care impune recondiţionarea arborelui cotit. sudare. Arborii cotiţi răsuciţi peste limta admisibilă nu se recondiţionează. Când acest lucru nu este posibil se frezează un nou canal decalat la 90º sau 180º cu conditia să se ţină seama de implicaţiile asupra pieselor cu care se asamblează. iar stabilitatea îndreptarii este foarte mare. ca de exemplu: cromare. pasametre. Aceasta ultimă metoda presupune încărcarea fusurilor paliere şi manetoane prin diferite procedee. urmate de prelucrări de finisare prin aşchiere. metalizare. . etc. 4. La capetele fusurilor. Un procedeu mai precis de îndreptare a arboriior cotiţi de dimensiuni mari sau mijlocii cu deformaţii reduse se realizează cu ajutorul unui dispozitiv cu cap vibrator.

5. Daca ghidajul se efectuează prin intermediul unui rulment. Uzura locaşului pentru ghidarea arborelui ambreiajului. 7. Daca ghidajul este brin bucşă. aceasta se înlocuieşte. Uzarea găurilor de prindere a volantei – se recondiţionează prin majorarea găurilor şi refiletarea lor 6. locaşul acestuia se cromează dur şi se prelucrează la cota nominală. Bătaia frontală a flanşei de prindere a volantei: se recondiţionează prin rectificarea suprafeţei frontale. respectându-se grosimea minimă admisă a flanşei .