Europäisches Magazin SOWA 30.

März 2017

DOCTOR DIABOLICUS PDO464
FO von Stefan Kosiewski ZECh Studia
Slavica et Khazarica ZR Szamanka
konwentowa CANTO DXVII abp JÓZEF
KUPNY staropolskim obyczajem

Napsal sowa (») včera v kategorii ARCIBISKUP
OLOMOUCKÝ, přečteno: 37×

Generosus equus non curat canem latrantem

radio: https://gloria.tv/audio/Vk6Ja62cJrks2EjnSKnMJjotC

ABP JÓZEF KUPNY METROPOLITA WROCŁAWSKI

Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii i
socjologii, mgr lic. teologii, Komandor z Gwiazdą Zakonu
Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, w Dąbrówce
Wielkiej za Brynicą ur. a non generosus po sąsiedzku z
Czeladzią, rzymskokatolicki ksiądz wyświęcony na biskupa w
Katowicach niespełna dwa lata po nieosądzonym i nie
zadośćuczynionym do dzisiaj grzechu zabicia strzałami
górników strajkujących na terenie kop. Wujek, męczeńska
śmierć na krzyżu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z Tobą,
Ojcze duchowny a krew Igora Stachowiaka na dłoniach
rządzących Polską kryptosyjonistów
https://twitter.com/sowa/status/847298481295245314

Polski Komitet Narodowy Rzecznik Interesu Społecznego 34
Zniweczona Rzeczywistość SONETY CHAZARSKIE z Ogrodu
Fraszek von Stefan Kosiewski Sonet V Szamanka konwentowa
CANTO DXVII DOCTOR DIABOLICUS Prolegomena do
Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego 464 Fascynacja
Obłędem Zarys Estetyki Chazarów + Szczęść Boże, Państwu!
https://de.pinterest.com/pin/452752568776794794/

Ekscelencjo,

dziesięć razy księżyc odmienił się złoty
od skatowania przez mundurową chołotę
w archidiecezji wrocławskich kapelanów
zamordowanego człowieka i obywatela rp

w Katechezie na temat V przykazania Dekalogu: Nie będziesz zabijał! Przewodniczący Episkopatu
Polski przypomniał niedawno święte słowa papieża z Polski, zawarte w Homilii wygłoszonej na
lotnisku wojskowym w Radomiu 4 czerwca 1991: "...przykazanie «nie zabijaj» – zakaz stanowczy i
absolutny, który równocześnie afirmuje prawo każdego człowieka do życia: od pierwszej chwili
poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób szczególny bierze w obronę ludzi niewinnych i
bezbronnych...”; zatrzymanego przez czterech policjantów młodego człowieka, któremu żaden
Prokurator nie udowodnił winy, bezprawnie i bezzasadnie pozbawionego przez Policjantów

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

wolności, skutego kajdankami bito ze skutkiem śmiertelnym, zamordowano samowolnie, jeżeli nie
wykonano wyroku nakazowego (zaocznego) apartheidowego, kryptosyjonistycznego sądu
kapturowego.

Dla szlachetnego konia nie jest ważne szczekanie psa przydrożnego, zatem na aplikantów
narodowego wniosku o Moralitet Skutkujący Pasterza w Diecezji Wrocławskiej powołać możemy
niniejszym do stołu, dosadnie, dostawczo (quod libet) po jednym asesorze znajomym Osób, naszych z
Dąbrówki Wielkiej i z Czeladzi: poeta i tłumacz Andrzej Pańta vel Andreas Johannes Painta oraz Janusz
Margasiński, w stanie wojennym pracownik Urzędu Miejskiego w Będzinie, potem pełnomocnik
rodzin zamordowanych górników, członek Porozumienia Centrum, w latach 2005–2011 sędzia
fasadowego od samego początku Trybunału Stanu, z pomazania Jarosława Kaczyńskiego, herszta
partii Prawo i Sprawiedliwość, Jawny Współpracownik prof. Andrzeja Rzeplińskiego, ojca wspólniczki
córki Komorowskiego w ściąganiu dotacji na bezpłatne blogi, strony internetowe.

W pierwszym roku swojego Pontyfikatu papież Jan Paweł II złożył autograf 4 marca 1979 r. pod
tekstem encykliki REDEMPTOR HOMINIS, która w Rozdz. 17. "Prawa człowieka: >>litera<< czy
>>duch<<" po wspomnieniu z głębokim uznaniem nadziei na przyszłość związanych z utworzeniem
Organizacji Narodów Zjednoczonych, w aspekcie całości udokumentowanych wysiłków Kościoła św.
po Soborze Watykańskim II, jednoznacznie wskazując: "...jeśli prawa człowieka są gwałcone w
warunkach pokojowych, to staje się to szczególnie dotkliwym z punktu widzenia postępu
niezrozumiałym przejawem walki z człowiekiem, czego nie sposób pogodzić z żadnym programem
określającym siebie jako "humanistyczny". A jakiż program społeczny, ekonomiczny, polityczny,
cywilizacyjny, mógłby zrezygnować z takiego określenia?" - pytał Autor Encykliki zauważając, że skoro
mimo wszystko jesteśmy świadkami "...gwałtów, tortur, terroryzmu a także różnorodnych
dyskryminacji, to musi to być konsekwencją innych przesłanek, które podkopują a często niejako
unicestwiają skuteczność humanistycznych założeń owych współczesnych programów i systemów".
Przytaczam za wydaniem Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych z 1979 r., żółtą książeczką
podarowaną mi jako stałemu współpracownikowi Rozgłośni Polskiej amerykańskiego Radia Liberty/
Wolna Europa w Monachium, pośród wielu innych wydawnictw przez Jerzego Skwarę, szefa tegoż
ośrodka katolików reżimowych, Jawnych
Współpracowników Zabłockiego ze żydoubecją
Jaruzelskiego i Kiszczaka, naczelnego redaktora
"Chrześcijanina w Swiecie" i Katolickiego Tygodnika
Społecznego "Ład", którego stopka redakcyjna
uwiarygodniana była społecznie m.in. nazwiskiem
niżej podpisanego, którego korespondencjami z
Frankfurtu nad Menem uwiarygodniany bywał wtedy
także Tygodnik Solidarność, kierowany przez
Jarosława Kaczyńskiego.

Powyższe słowa św. Jana Pawła II mówią otwarcie o
działaniu ukrytych sił ZŁA satanistycznego w życiu
ludzi, narodów i społeczeństw państw grupujących się
oraz integrujących w przeróżnych, szlachetnych
oficjalnie organizacjach, jak np. Narody Zjednoczone,
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Unia
Europejska, czy Eurokorpus. Encyklika "Redemptor
hominis" w przytoczonym fragmencie mówi zresztą o
tym samym co i cała Polska głośno rozprawia od 1989
r.: o "podkopywaniu" po każdych, wygranych
wyborach do Parlamentu i Samorządów założeń
poszczególnych kandydatów na urzędy publiczne
tudzież programów partyjnych. Oraz o "unicestwianiu"

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

przedwyboczych haseł i obietnic, obecnie przez partię Jarosława Kaczyńskiego "Prawo i
Sprawiedliwość", żeby nie mówić niepotrzebnie o nieobecnych aktualnie przy żłobie w HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski multiverse theater Dramacie Narodowym, czy rządzeniu 40-
milionowym państwem obywateli różnych wyznań, obediencji, opcji, nacji, in pliribus unum,
dolarowo unifikowanego, nowoczesnego Narodu Polskiego po Myśli Romana Dmowskiego.

Skoro zaś mamy już do czynienia z Instrumentarium Antychrysta, nazwanym a permanentnie i
powszechnie działającym sprawczo w tzw. Polsce po Magdalence, założonej na podstawie bandyckiej
zmowy nikczemnych złoczyńców, agentów KGB (Wolski): Kiszczaka i Jaruzelskiego, przy udziale trzech
księży katolickich posłanych wnet za to w biskupy, za wzięcie na swe barki osobowe fatalnego
współudziału kapłanów Jezusa Chrystusa w zdradzieckim "podkopywaniu" i "unicestwianiu" boskich
założeń Kościoła św., we wielkim grzechu dołożenia ręki do koła przez kard. Glempa przy (przyjmijmy,
że niemej?) akceptacji jp2 dla zamoczenia Watykanu w Cloaca Maxima, upokorzenia Episkopatu
Ojczyzny Naszej, Polski przez szambo Ojca Dyrektora a potem dra Rydzyka, skąpanie całej hierarchii
Kościoła Chrystusowego w marksistowsko-leninowsko-michnikowskim przechrzczeniu
socjalistycznego PRL-u w grzechu pierwotnej akumulacji kapitału przez mafię szurków i szubrawców;
pogrążeniem państwa po 1989 r. w ciemni zadłużenia banksterskiego, w której wywoływana jest
przez szatańskich alchemików w kwasie odczynników piekielnych niewola egipska Narodu Polskiego,
która była i jest i nadchodzi na przyszłe pokolenia w obżarstwie przepastnym przeróżnych ogniw sieci
postżydoubeckich band powstałych po przekabaceniu KGB w FSB i po wytworzonym z powojskowych
tajnych służb podziemia kryminalnego z kontami na Wyspach Podatkowych Unii Europejskiej byłego
premiera Luksemburga, spowijających szarą strefą pomrocznej pazerności totalistycznej jak i
globalistycznej ludzi i narody świata nowożytnego matnią śmiertelnej zarazy grzybicznej fałszywej
żydomasonerii, obsadzone przez ciemniaków i pederastów tudzież osoby duchowne pokroju Paetza,
Wesołowskiego, czy Ganowskiego, robiące cielesnym babom dzieci i opłacanym za to przez Kurie,
Seminaria Duchowne, Wydawnictwa Diecezjalne, Redakcje mediów katolickich, Szkoły
niepaństwowe, Fundacje dobroczynne ze założenia i z pobożnej nazwy, poradnie przedmałżeńskie
bez środków pomocowych dla biednych, opuszczonych i bezradnych, antyalkoholowe okna życia
donoszonego, a nie wyskrobanego przez Ministra Zdrowia w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, dra
Piechę z Rybnika, anticoole i hospicja paliatywne palcem na wodzie miłosierdzia wolnomularskiego
pisane. Zmiłuj się, Dobry Panie Boże! Stella Maris!

Albowiem Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny tak chciał, że słowa św. papieża z Wadowic
opublikowano za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (nr. 3481/K/79) wydanym 15 maja
1979 r. I znowu nie przez przypadek, ale wyraźnie jednak na Znak dla augura: akurat w tym samym
dniu, 15 maja zeszłego roku miał oddać swoje
krótkie życie - wpisane w Plan Boży w
piastowskim Wrocławiu umęczon przez
drzemiące w bliźnich Polakowi i Katolikowi
samarytaninach mających sumienia pojemne
na ks. Popiełuszkę, ks. Zycha, ks. Suchowolca
sąsiadów tego samego języka, a przecież jednak
urodzonych z obcym dla Polaka i Katolika
obciążeniem genetycznym psychopaty, sadysty,
a wręcz mordercy po ojcu resortowym a może i
po matce partyjnej, nie naprawionej
osobowości - w celu osiągnięcia
pożądanej społecznie homogeniczności przez
wychowanie kompatybilne z chrześcijańskim;
obciążeniem DNA patologicznym, skrzywieniem
złoczyńcy z powierzchowną świadomością
troglodyty dziedzicznie bezkarnego.

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

Prosto do Piekła czwórkami szli... możemy sobie zaśpiewać, jeżeli miałoby to skrzywdzonych
pocieszyć. Przed blisko rokiem, nie znający do dzisiaj nauczania społecznego Karola Wojtyły,
funkcjonariusze Policji Polskiej, którzy mają przecież obligatoryjnie w komisariatach po całej Polsce
opłacanego przez państwo polskie kapelana kościelnego. Ciemni, jak baca w rogu na szkoleniu
kolektywizacyjnym. Nie idący za nic na krok z postępem, któremu nie bez kozery tak wiele słów
Mądrego poświęcił w przejrzanej na pewno przed oddaniem do podpisu przez jp2, przez ks. prof.
Wacława Świerzawskiego, kierownika Katedry Teologii Liturgii i kuratora Katedry Homiletyki
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, tekście przytaczanej tu encykliki, która wyraźnie
czyniąc ukłon w stronę światłej żydomasonerii stwierdzeniem: "Są to zatem sprawy istotne z punktu
widzenia samego człowieka i wszechstronnego rozwoju człowieczeństwa" (s.51) przypomina
zarazem: "Kościół zawsze uczył obowiązku działania dla dobra wspólnego, przez to samo starał się
wychowywać dobrych obywateli w każdym państwie. Kościół także uczył, że podstawowym
obowiązkiem władzy jest troska o dobro wspólne; stąd wynikają jej zasadnicze uprawnienia. Ale
właśnie w imię tych założeń obiektywnego porządku etycznego, uprawnienia władzy nie mogą być
rozumiane inaczej, jak tylko na zasadzie
poszanowania obiektywnych i nienaruszalnych
praw człowieka", ibidem.

Papież Jan Paweł II dodaje dla jasności zrozumienia,
że bez poszanowania konstytucyjnych praw
człowieka przez władzę (prezydenta
Rzeczypospolitej Przyjaciół, Rzeczpospolitej
Samoprzyzwańczej do Polski Zdziecinniałej
Brzozowskiego i Kornhausera, Polski
kryptopremiera, premiera z kaczą garsonką schrill
Gelb, yellow submarine i spodniami, ministrów z
policjantami i żołnierzami z misiewiczami z us-
raelskiej apteki robiącymi za komisarzy obcych
służb nad korowcami, prokuratorami, sędziami i
złodziejami robiącymi za komorników): "...Bez tego
(tzn. bez poszanowania praw obywateli) musi
dochodzić do rozbicia społeczeństwa, do
przeciwstawienia się obywateli władzy, albo też do
sytuacji ucisku, zastraszenia, zniewolenia, terroru,
którego dowodów dostarczyły totalizmy naszego
stulecia pod dostatkiem. Tak więc zasada praw
człowieka sięga głęboko w dziedzinę wielorako
rozumianej sprawiedliwości społecznej i staje się
podstawowym jej sprawdzianem w życiu
organizmów politycznych", konkluduje na miarę
pani premier Szydło encyklika "Redemptor
hominis".

Wielebny Ks. Arcybiskupie, Bracia i Siostry w
Chrystusie Panu, Rodacy w Kraju i na Emigracji wymuszonej przemianami transformacyjnymi,
koncentracją i akumulacją kasy, obserwujemy niestety ze smutkiem zanik aktywności klubów
inteligencji prokatolickiej i propolskiej w Polsce, bezradność w stosunku do pożądliwości przepastnej
nienażartych ekonomów diecezjalnych okazują demonstracyjnie rady aspołeczne ustanawiane przez
arcybiskupów podobnych do nieszczęsnego ks. Wiktora Skworca (TW "Dąbrowski", nakryty przez
milicję z wódką z Baltony w bagażniku; afery kryminalne w wydawnictwie diecezjalnym, afery z
gruntami, zażydzone w 100 % redakcje i urzędy na ul./ przy ul. (jak kto woli) Wita Stwosza w
Katowicach, itp., itd., podkopywani w skuteczności dawania świadectwa wiary w humanistyczne
założenia Kościoła św. przez żydoskiego pochodzenia ks. dra Andrzeja Majewskiego,

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

wydelegowanego z Polski przez tajne siły ZŁA, na podstawie żydoubeckiego dekretu o obsadzaniu
stanowisk kościelnych poza granicami
PRL, który w Limburgu robi dla Sądu
Biskupiego za fałszywego psychiatrę.
Samozwaniec pod płaszczykiem
obrońcy rodzin, podkopuje i osłabia
wiarę chrześcijańską w ludziach
prostych, Polakach i Katolikach na
politycznej emigracji w Niemczech.
Jako jawnie opłacany Judaszowymi
srebrnikami faryzeuszy, skumany ze
żydoubowcami kret mafijny w Kościele
św., złoczyńca, któremu na miejscu
mógłby się np. z jednej strony przyjrzeć
życzliwie, po godzinach pracy Prof. Dr.
med. Ludger Tebartz van Elst, który jest
szefem uniwersyteckiej kliniki
psychiatrii we Freiburgu i bratem
mojego Biskupa, Sekretarza Papieskiej
Rady ds. Nowej Ewangelizacji, ks. Prof.
dra Franz-Peter Tebartz-van Elst,
pomówionego przez takich właśnie
kretów i ślepców bezprawnych,
amoralnych kretynów i agentów,
szpiegów obcego państwa w RFN,
którzy robią za domorosłych
psychiatrów i psychoanalityków
żydoskich; O, jacy to źli ludzie! Tempora
a Mores! Pomówiłyście, tacy i owacy,
na czele z baronem w sutannie, ks. i
drem, Dziekanem Frankfurtu, wujkiem
fałszywego doktora, wicekanclerza
Niemiec; obszczekały kręgi
żydomasonerii kościelnej mojego
młodego Biskupa Limburga o kupienie
sobie z katalogu przez internet wanny i sedesu do łazienki w budowanym przezeń centrum
diecezjalnym w Limburgu. Chciał ci Bogowi służyć, swą
Diecezję mieć.

Nie obwiniajcie, aby Was nie obrzucono błotem
psubrata w szafie IPN-u, nie urządzajcie sobie z
udziałem młodego dra Piskorskiego, którego w Sejmie
poznałem, hucpy tzw. Telewizji Narodowej dra
Sądeckiego na youtube, nazajutrz po znalezieniu ciała
Leppera powieszonego na miejscu zbrodni, pod oknem
na podwórko otwartym na ościerz, siedziby partii
Samoobrona Leppera RP (Rzeczypospolitej Przyjaciół,
Andrzeja Dudy); otwarte okna w szeroki świat przez
policjantów młodych dla wywietrzenia zadeptanych
tras na podłodze i śladów zapachowych ew. osób
trzecich, żebyście nie poszli z tym samym drem
Piskorskim siedzieć w puszce i robić za szpiega Rosji
Putina, tzn. łapami Kamińskiego od tajnych służb,

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

żebyście nie musieli wyprawiać purimowych kpiny z pogrzebu politycznego trupa Jarosława
Kaczyńskiego z opatrzoną ekipą Szydło: Macierewiczem znudzonym Gowinem, Waszczykowskim
rozczarowanym Ziobro, obżydliwym Szyszko, który zamiast bronić drzew przed wyrżnięciem piłami,
jak przed wycinką starych kasztanowców w Parku Jordana w Czeladzi nadstawiał własną pierś w
malowniczym geście Reytana osamotniony na Sesji Rady Miasta Czeladź, bezsilny Radny i mgr prawa,
śp. Brat Mojej śp. Mamy, a mój imiennik i ojciec chrzestny, nie głupi chyba działacz Akcji Katolickiej w
Diecezji Sosnowiec, skoro kasy powierzonej Skarbnikowi Diecezjalnemu dopilnować umiał, żeby
starczyło na powstające przy jego udziale szkolnictwo katolickie w Zagłębiu Dąbrowskim, brat Jana
Kobusa, partyzanta na Kurpiach i więźnia politycznego Nr.104701 obozu w Stutthof,
Konzentrationslager. A dla siebie nie chciał wiele, poza dwoma, czy trzema udziałami we wygranych
przez siebie teleturniejach, które po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania i po
zmieszczeniu się w regulaminowam czasie z nimi należą się każdemu obywatelowi zgodnie z
przepisami na takie sytuacje społeczne.
video Sześć milionów Żydów 1915-1938 SIX MILLION JEWS... von mysowa

Zastanówmy się, Księże Arcybiskupie, Kochani Słuchacze,
Czytelnicy Magazynu Europejskiego SOWA, Polacy i Katolicy,
Dobrzy Ludzie i Jeszcze Lepsi Obywatele RP! Czy nie doszło
aby z pewnością do upokorzenia urzędu Prezydenta
Warszawy przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, który wcisnął
się znowu z ustami pełnymi szlachetnych intonacji trochę
raczej tak samo, jak z nieustannym paplaniem
permanentnym (tautologicznie) o jakiejś "Rzeczypospolitej
Przyjaciół", o której przynajmniej do czasu mojego debiutu
prasowego w Katowickich "Poglądach" w czerwcu 1974 r.
żaden baśnik na Zaolziu, ani bajarz pod Czantorią nie bajoł i
nie beroł, bo nie słyszoł; jak nie przymierzając pewnego razu
wszedł Jeden Facet do literatury pięknej na miejsce między
pejsakówkę, a Bismarckheringa; zapraszając jednych na
śledzia po żydosku, a odpychając drugich, Szanownych NIE
MNIEJ Ludzi Inteligentnych i Majętnych, tzn. wbijając klina
między amerykański komitet żydowski AJC, a Europejski
Związek Żydów (European Jewish Association)?

Czy to się godzi tak pomazańcowi syryjskiej szamanki na
klęczkach na mało polskim bruku? Takie wzniecanie sporów i
kłótni pomiędzy żydami na gościnnej od wieków ziemi
Wandy? Czy było akurat właśnie teraz potrzebne to komuś
może? Taka bżydka prowokacja po zrzuceniu w partii
Kaczyńskiego wszystkich kart w zychcyka dla przebicia jednej,
jedynej, podsłuchanej z pewnością w Ameryce przez 16 tajne
służby, rozmowy jednojajowych braci przez telefon
satelitarny? We wydaniu artysty Faberge, zięcia Julka
Kornhausera z Gliwic, którego znamy z Andrzejem Pańtą z
niezapomnianej prozy debiutanskiej wydanej 1975 r.
drukiem pod tytułem "Kilka chwil" (o bieganiu przez Polaków
po zrywanym tartanie), którą Julek napisał w tym samym
1973 r., w którym Andrzej zadebiutował wierszami we
wspomnianych "Poglądach". Czy musiał zastawiać się w tym
liście zniewoleniem przez obecność wojsk amerykańskich w Polsce? Co wojsko amerykańskie ma do
filantropii takich, jak Soros? Fotografować się dla pijaru ze zaproszonymi Zaszczytnie Osobami w
Pałacu Namiestnikowskim przy wiele mówiącej fladze NATO i jednym śledziu po żydosku na talerzu?
De gustibus... nie gestykuluje się przy jedzeniu, dla smaku.

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

prezydent.pl

https://de.pinterest.com/pin/452752568776794794/

A może podkopując i unicestwiając (mówiąc po imieniu słowami Autora "Redemtor hominis"):
dostrzeżoną w encyklice "skuteczność humanistycznych założeń owych współczesnych programów i
systemów" żydowskich, chciał Prezydent dr Andrzej Duda wskazać w Liście do Organizatorów i
Uczestników gali otwarcia biura AJC w Muzeum Historii Żydów Polskich na pewien drobny szczegół,
który mógł ujść uwadze pani Prezydent Warszawy z Platformy Obywatelskiej, zamoczonej w konflikty
rodzinne na tle zarządzania się nieswoimi nieruchomościami, jak Donald Tusk wciągany jest
nieudolnie, pokracznie dwoma nogami w jedną nogawkę afery nie z wieżowcem, który chciałaby
bardzo postawić w stolicy na miejscu centralnym Spółka Srebrna, wyrosła z Porozumienia Centrum
Margasińskiego i braci Kaczyńskich, pani Gos i pana Gos z Czeladzi, który zdradził mi się przed paru
laty w przyjaznej rozmowie przez telefon, ze zamiaru zbudowania osiedla za kapliczką i poparłem
gorąco z nadziejami ten zamiar słowami: budujcie, budujcie, może jeszcze przyjdzie na drugą starość
skorzystać ze zasugerowanej lokalizacji, przy rewitalizacji np. rzeki Brynicy po ew. powrocie do
Ojczyzny z 35-letniej już dzisiaj emigracji politycznej, wymuszonej na osobie Poety Polski przez księży i
perfidnych żydoubowców w rodzinie. Ale budujcie z prawdziwymi bursztynami, które Bałtyk wyrzucał
na plaże Sopotu za Grand Hotelem i Kurpś wydzierał będzie motyką psiaskom jeszcze z pewnością
przez miliony lat. Albowiem jeśli nie wiadomo, dlaczego miasta całe zalewane są powodziami po
głębokich orkach maszynami pól skomasowanych, to o co tak naprawdę chodziło Lepperowi w
ostatnim za życia wystąpieniu sejmowym, w którym stawiał same znaki zapytania po rzuceniu na salę
przez mikrofon konkretnych sum pieniędzy, łapówek mafii, bez pokrycia jednak dowodami, kwitami,
hakami, a tylko z szeregiem nazwisk poznanych przezeń ludzi tzw. polityki, to może w tekście
Andrzeja Dudy chodziło tym razem o to, żeby zasugerować się tak samo dyskretnie, jak były,
szeregowy pracownik PGR-u, przekazanym swoim znakiem (żydomasońskiej ukrytej dłoni, palców od
stopy rozstawionej za Bergoglio w kształcie litery V na przywitanie prezydenta Izraela), albo
kopnięciem nogą pod stołem zastawionym skromnie śledziem po żydosku, że może się rozchodzi mu
o ew. naruszenie umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich
z 25.01.2005 r., której zsygnatariuszami są: Minister Kultury, Miasto Stołeczne oraz Stowarzyszenie
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, a nie przewidzieli chyba wyraźnie w przedmiocie działalności
Muzeum Historii Żydów Polskich, które powstaje jako nowoczesne, multimedialne centrum edukacji i
kultury, niedocelowego odstępowania (w celach zarobkowych, czy nieodpłatnie, to nieistotne, ważne
że chodzi o Zwecksentfremdung, mówiąc w jidysz) pomieszczeń muzealnych w budynku
zbudowanym przez państwo na gruntach oddanych w ręce prywatno-publiczne (a to ci
nieodpowiedzialna innowacja!) za darmo, bezpłatnie zreprywatyzowanych po uznaniu przez
Prezydenta Miasta Warszawa śp. Lecha Kaczyńskiego, żeby - streszczając się dla jedności jasności

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

Polaków i dla zrozumienia idomu przez obcojęzycznych tłumaczy: czy dr praw Andrzej Duda chciał
przez to, co uczynił 27 i 28 marca 2017 r. powiedzieć bez pośrednika, jak jego teść, oryginalnie,
żydoski i antypolski poeta Krakowski, że te muzealne pomieszczenia, które Narody Rzeczypospolitej
zbudowały zgodnie po wielu latach wzniecanych sztucznie przez żydokomunę niesnasek na tle
uprzedzeń etnicznych, żeby przekazywał prowokacyjnie ktokolwiek (a niech to i jest Najbardziej
Godna Szacunku Osoba!) na wykorzystywanie jako biura międzynarodowych i humanistycznych w
założeniach organizacji (nie wątpię, a skąd? A jakże!), jak amerykański komitet żydowski AJC, którego
działalność zainaugurowana przedwczoraj, w poniedziełek, zamierza poza Polską objąć
dobroczynnym zasięgiem: Czechy, Estonię, Węgry, Litwę, Łotwę i Słowację. Czy może jeszcze zechcą
przebić rozmowę satelitarną braci większym rzuceniem Polski na kolana, niż Andrzej Duda był w
stanie wykazać się i ukradną mój pomysł, żeby zaprosić do tych biurowych pomieszczeń muzealnych,
na bal polonijny polonii krajowej w Muzeum Polin, tego skromnego szefa amerykańskiego kongresu
żydów, który obiecał upokorzyć Polskę rzuceniem na kolana, prezydenta in spe? Zanim opłaci się
pomazaniec narzuconą kontrybucją miliardową za nic. Z Panem Bogiem

https://gloria.tv/audio/Vk6Ja62cJrks2EjnSKnMJjotC
Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski

AJC założony został w 1906 roku w celu poprawy statusu życia Żydów na całym świecie i ze zadaniem
działania na rzecz przestrzegania praw człowieka i wartości demokratycznych. Działalność żydostwa
w prasie amerykańskiej koncentrowała się w latach 1915-1938 na ratowaniu życia 6 milionów żydów
żyjących w Rosji, głównie na terenie dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, które pominięte zostały w planach
działania AJC-Central Europe. A przecież Jarosław Kaczyński i jeden z jednojajowych bliźniaków
Kurskich aktywnie wsparli osobiście
faszystowsko-banderowski pucz
kryptosyjonistów Jacyniuka na Majdanie. I trwa
zasiedlanie Polski tzw. ukraińcami, jak po puczu
majowym Piłsudskiego 600 tys. litwaków
zrobiono za jednym zamachem Polakami i jak
repatriantami od Kukiza do Schetyny zasiedlono
całe Ziemie Odzyskane. Czyżby może Prezydent
Przyjaciół Duda odwołując się do obecności
wojsk amerykańskich na Dolnym Sląsku dawał
znaki w ramach Grupy Windsor, że chciałby
dogadać się z Macierewiczem, żeby machnął
jednak ręką na Eurokorpus i poszedł z
amerykańskimi na całość, ponad podziałami
Jarosława Kaczyńskiego, zapadającego snadnie a nieuchronnie nie tylko na wzrok, jak Gomułka ale i
na słuch, niczym Beethoven.

Ostatni dzwonek, warto posłuchać, co Jan Paweł II powiedział w dziele "Redemptor hominis" jasno i
zrozumiale dla każdego o tym, co ma sens w państwie narodowym, a co nie ma sensu we wydmuszce
wielkanocnej państwa: "Sam podstawowy sens istnienia państwa jako wspólnoty politycznej, że całe
społeczeństwo, które je tworzy - w danym wypadku odnośny naród - staje się niejako panem i władcą
swoich własnych losów. Ten sens nie zostaje urzeczywistniony, gdy na miejsce sprawowania władzy z
moralnym udziałem społeczeństwa, czy narodu, jesteśmy świadkami narzucania władzy przez
określoną grupę wszystkim innym członkom tego społeczeństwa. Sprawy te są bardzo istotne w
naszej epoce, w której ogromnie wzrosła świadomość społeczna ludzi, a wraz z tym potrzeba
prawidłowego uczestniczenia obywateli w życiu politycznym wspólnoty" (50).

DOCTOR DIABOLICUS PDO464 FO z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski ZECh Studia Slavica et
Khazarica ZR Opublikowane dnia 28 marca 2017 Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V.

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

8 artykułów

Mar
28

DOCTOR DIABOLICUS PDO464 FO z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski ZECh Studia Slavica et
Khazarica ZR NA WARSZTACIE
Stefan Kosiewski
15 maja 2017 mija rocznica zamordowania Igora
Stachowiaka na komisariacie policji przy ul. Trzemeskiej we
Wrocławiu
Radio: https://gloria.tv/audio/Q1tZV8B6mAhy3rQiDpXiew2Qa

Przed chwilą

Stefan Kosiewski

11 s
DOCTOR DIABOLICUS
464 Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa
Konecznego Fascynacja Obłędem z Ogrodu Fraszek von
Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów Studia Slavica
et Khazarica Zniweczona Rzeczywistość
Stefan Kosiewski

18 godz.

Włodzimierz Sznarbachowski i Stefan Kosiewski na drodze do Andechs
...zrodzić się cudownie do nowego życia kusząc młode serca miodową, rajską
słodyczą Fenixa Zagłębia Dąbrowskiego, zapachem izolacyjnego
bezpieczeństwa kalafonii unoszącej się każdego, słonecznego dnia wiosną i
latem, wysoko nad polami, w górze za skowronkiem spadającej w dół
mirażami rytmicznie falującymi za oknem wagonu tańczącego ze światem w
rozgrzanej atmosferze, bujającej wzrok podróżnego na połączeniach szyn
ułożonych symetrycznie, przybitych stalowymi, rzymskimi gwoździami do
dębowych kloców przemienionych w rytualnej kąpieli, przebytej w łaźni pełnej
smoły piekielnej, której czerń wychodziła z nich tłustym, duszącym stygmatem
po wielu latach ściekając w słońcu z ciał podkładów tramwajowych; zanosiło
pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

się wszystko, cały mikro- i makrokosmos rozgrzaną do wszechpotęg intensywnością doznań
przeżywanych podczas wtajemniczania w arkana bezgłośne, obywające się bez słów a niewidoczne
także dla niewtajemniczonych w znaczenie doświadczenia warsztatowego przy pomieszaniu na
palecie bieli konsynstencji z koincydencją zielonej materii liścia świeżo zerwanego z krzaka poznania
przebłyskającego z rozkoszą nieziemską przemijającej chwili pod parkanem nad kamionką po
wybranym kalksztajnie, kamieniu wapiennym ociosanym wybuchami, pokruszonym przy użyciu drutu
strzałowego, wywiezionego po wszystkim z dołu kopalni Saturn pomiędzy węglem, w kieszeniach
spodni, drutu w kolorowych koszulkach plastikowych. Transformatory do mas i dla mas przykryte
masą (Trismegistos), nad dachem wagonu wyższego stopnia daszkiem, ochraniającym przetwarzające
prąd urządzenie przed szkodliwymi wpływami deszczu, śniegiem, gradem i burzami, rozsiewały na
olesioną okolicę, od Sarnowa przez Przeczyce, mikrocząstki atomów, jonizowały ozonem przy
stromym podjeździe od przystanku nad Czarną Przemszą na Gzichowie opodal pałacu aż na sam
szczyt wzgórza Syberka...

PDF: https://www.scribd.com/document/343014846/CYKLICZNI-WROGOWIE-EUROPY-PDO462-
BECIKOWA-LIRA-KORBOWA-FO-von-Stefan-Kosiewski-PDO168-Po-zamachu-w-Berlinie-Londynie-
ZECh-Studia-Slavica-et-Khazarica

Radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/17697

NA WARSZTACIE
alchemia trockistowskich szarlatanów
jednojajowych spod znaku Fabergé-PiS
jedno tylko ab avo żydokomunie we łbie
szaber na całego skarby narodowe Polski
on mass mają zadanie komisarze NEP-u
przetransformowania za Wielką Wodę

https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1348318701891312

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

Aktualności Kongres Republikański

2 godz.
Sprzedali szwajcarskiemu koncernowi
"Expres Wieczorny" 1990 r., żeby po
latach "repolonizować media": bliźniacy,
Kaczyński z Czabańskim, sitwa
szubrawców ze żydomasońskiego
"zakonu Porozumienia Centrum"
przeszabrowała RSW "Prasa-Książka-
Ruch", żeby ubogacić trockistowskie
żydostwo po stworzeniu, drogą cyklicznej
transmutacji, największego koncernu
medialnego w Europie dłońmi bliźniaków Kurskich https://www.linkedin.com/…/doctor-diabolicus-
pdo464-fo-z-og…
SZCZURY, Apps
This Pin was discovered by magazyn europejski. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.
https://de.pinterest.com/pin/452752568776769591/

Stefan Kosiewski
6 s ...przykazanie «nie zabijaj» – zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo
każdego człowieka do życia: od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób
szczególny bierze w obronę ludzi niewinnych i bezbronnych” (Jan Paweł II, Homilia na lotnisku
wojskowym, Radom – 4.6.1991

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

http://episkopat.pl/nie-bedziesz-zabijal-katecheza-na-temat-v-przykazania-dekalogu-katedra-
poznanska/

mysowa.tumblr.com/

SOWA
11 godz. ·
Austria wycofuje się z przyjętego w
2015 programu rozdzielania 160
000 uchodźców na państwa Unii
Europejskiej: kard. Nycz ma szansę
przekonania premier Szydło do
przyjęcia ze zażydzonym w 100 %
Episkopatem Polski większej liczby
syryjskich islamistów do posługi
pośród homoseksualnych księży

http://mysowa.tumblr.com/…/dem-weitgehend-erfolglosen-eu-pr…

sowa, Dem weitgehend erfolglosen EU-Programm zur...
Dem weitgehend erfolglosen EU-Programm zur Umverteilung von Flüchtlingen droht ein neuer
Rückschlag. Österreich erwägt einen Ausstieg…
mysowa.tumblr.com
https://www.facebook.com/SOWA-237037759697588/
SPUTNIK © AP Photo/ Czarek Sokolowski
Prawda i sprawiedliwość: Kiszczak rządzi Polską
Precz z eurokomuną!
Po latach poniżeń, pouczania i
strofowania, Polacy mogą popatrzeć na
siebie, porównać z Europą, westchnąć z
ulgą i z pełną odpowiedzialnością
stwierdzić: jak dobrze, że nie jesteśmy
Zachodem.
pl.sputniknews.com
Strona Komisji Bezstronnej ds.
Ustalenia Przyczyny Zamachów
Wałęsa obnosi się z Wachowskim,
zamiast skontaktować z Putinem i FSB

Lech Wałęsa chciałby załapać się na
nowe rozdanie okrągłego stołu, zaprorokowane przez Jarosława Kaczyńskiego i biskupa Gądeckiego

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

na po Swiętach, dlatego pokazał się na fejsbuku ze sekciarzami ewangelickimi, których w Magdalence
nie reprezentowało trzech księży katolickich, ażeby wskazać Putinowi na takiego Wachowskiego,
który wsiegda gotow, zatańczy, jak mu w Moskwie zagrają; Wałęsie przy tym wszystko jedno, kogo
przy nim za zderzak usadzą, może być kolejna Suchocka z biskupa torbą, pardon: koloru biskupiego
Przedchwilą
Mieszko Wójcik obok p. Wachowski jego oficer prowadzący SB. 3 · 21 marca o 11:33 Aktualności Lech
Wałęsa
Wczoraj o 18:22 · Właściwie układ
wytworzony po wyborach jest bardzo
niekorzystny dla Polski .Narobi takiego
bałaganu i przyniesie takie straty że
długo będziemy się zbierali ..Należałoby
ja najszybciej dokonać wymiany ,ale jak
tu się licytować w nierealnych
obiecankach .Wielu rodaków to mało
dziś obchodzi . Trzeba więc budować
Porozumiewawczą komisje Krajową ze
wszystkich zorganizowanych sił .By być
przygotowanym na szybką zmianę
Kadrowo programową .Wszystkie
uczestniczące siły w tym porozumieniu
na okres opanowania muszą
współdziałać .LW.
6 godz.
Zagranica, to dla Polski i Wałęsy Moskwa, kiedy Trump zapowiada, że jako prezydent USA nie będzie
łożył na darmozjadów z NATO w Europie Wschodniej, Obama znowu nie ma czasu dla Jarosława
Kaczyńskiego i może Dudzie najwyżej zorganizować spotkanie pod pomnikiem z żoną jakiegoś
senatora, jak premierowi Kaczyńskiemu parę lat temu, jeśli żydówka Kornhauser nagle przejrzała na
oczy i nie chce dla jaj, z byle kim być fotografowana http://www.fakt.pl/politycy/prezydent-andrzej-
duda-ze-swieconka-byla-z-nim-kinga-a-gdzie-agata-
,film,621160.html

Komisja Bezstronna ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów
PDO296 Moralia z Ogrodu Fraszek FO von Stefan
Kosiewski ZR ZECh CANTO DCLXXXIX

Napisał sowa (») 7. 3. 2016 w kategorii
Lech Walesa, czytaj: 622×

radio:
https://gloria.tv/audio/qiJnMmZnb3j

PDO L. dz. 296 po Myśli ks. Prof. Franz-
Peter Tebartz-van Elst, Sekretarza Ojca św. Franciszka ds. Nowej Ewangelizacji
Rzecznik Interesu Społecznego Polnisches Kulturzentrum e.V. zaprasza Polki pracujące przy 2,7 mln
niedołężnych, starych Niemek i Niemców na projekcję dokumentu filmowego, który nie jest

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

bynajmniej dowodem w Sprawie ze Zawiadomienia Narodu Polskiego o tym okrutnym, totalnym
zniewoleniu, które do roku 2030 zwiększy się fenomenalnie, albowiem już niewidzialna dłoń rynku
liberałów typu Tuska i Petru pisze na ścianie tajemne trzy słowa, które odczytuje się jako zwiększenie
liczby zniedołężniałych, a wygodnych dla siebie niemieckich rencistów do 3,4 mln, co gwarantuje
dobrobyt w Niemczech dla ludzi urządzonych dobrze. Jak również bandycka zmowa nikczemnych
złoczyńców, spisana w Magdalence 1989 r., wyniesiona z willi MSW PRL w tzw. dyplomatkach przez 3
(słownie: trzech) księży św. Kościoła Rzymskokatolickiego i Lecha Kaczyńskiego. A przypieczętował
Traktat o przyjaźni między RFN a PRL, którego 25-letnią rocznicę Duda z Kaczyńskim pewnie chcą
jeszcze obchodzić 17. 06. br. z wolnej stopy i jako żywo na Wawelu, jeżeli po dramatycznym zamachu
na A 4, jeden pojechał sobie drugim autem spokojnie na narty, zaś drugi poszedł obwieścić
kapelanowi Prezydenta RP, że Andrzej Duda, jeszcze jako Prezydent-Elekt nie po to zrobił go za ks.
Cebulę, żeby odprawiał nie wiadomo komu potrzebne msze dziękczynne, w których i tak nikt nie
partycypuje, bo kijki do nart nawet nie powykrzywiały się przy złapaniu gumy w celu uświadomienia
sobie przez debili zafascynowanych obłędem, że mają tak oto pretekst osiągnięty, wypracowany
przez dzielnego oficera BOR, któremu kupi się nowe auto służbowe do wożenia Głowy Państwa, na
korzystny kredyt. Czuwaj! Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam.

Z Panem Bogiem Stefan Kosiewski we Frankfurcie nad Menem 8 marca 2016.

Były Biskup Limburga, któremu papież Bergoglio powierzył Urząd Apostolskiego Delegata w
Papieskiej Radzie, tj. dykasterii ds. szerzenia Nowej Ewangelizacji, czyli katechezy w środowiskach
zapuszczonych, zaniedbanych religijnie, głównie żydostwa prze chrzchczonego dla picu, korzyści
materialnych i z tzw. potrzeby politycznej (casus: Dorn w Polsce, były Marszałek Sejmu ale i bracia
Kaczyńscy, Lech i Jarosław, których trzymały do chrztu same przechrzty, dwie siostry żydoskie cudem
ocalałe po likwidacji getta Warszawy 1943 r. i po zagładzie 250 tys. polskiej ludności cywilnej stolicy,
głównie z ręki tzw. własowców, tj. RONA (POHA) żyda Borisława Kaminskiego z Białorusi, którego
załatwił w końcu strzałem z pistoletu, zwabiwszy podstępnie w pułapkę na terenie byłego getta w
Łodzi, w ramach dintojry, kłótni o łupy, majątek zagrabiony Polakom, drugi generał SS żydoskiego
pochodzenia, który używał sztucznie utworzonego przez siebie nazwiska von dem Bach-Zelewski.

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, czuwam, bo spędza mi sen z oczu zapowiedź kolejnego
szargania sacrum przez Dziwisza, który powinien chyba rozważyć odejście na emeryturę przed
przyjazdem Franciszka do Polski, ażeby nie narzucał się w Łagiewnikach z umęczaniem Głowy Syna
Twego a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa koroną z cierni (Dornów po żydosku, w żargonie jidisz
mówiąc). Bo czy Polaków to nie oburzy np., jeśli tzw. Niemcy zechcą sobie zakpić w byłej NRD z
Chrystusa podniesieniem Go do godności barona Bayernu Monachium, a żydy na Słowacji zaświecą
złotą koronką cygańskiego barona w szczęce wyszczerzonej w Spiskiej Wsi? Od zarazy niszczącej
Naród Polski, Kościół św. Rzymskoikatolicki, zachowaj nas Panie. Szczęść Boże!
radio: https://gloria.tv/audio/qiJnMmZnb3j

conversations/messages/2062 Lech Walesa Heute um 19:29 udowodnią prawdę tej prowokacji, jeśli
nie, odwołam się do przyjaciół z zagranicy https://de.pinterest.com/pin/520165825692201693/
czytaj dalej

Stefan Kosiewski
292 obserwatorów|691 771 wyświetleń
Kręgi rozszerzone – 10.03.2016
radio: https://gloria.tv/audio/TXN7ViG8T1G
Lech Wałęsa czwartek, 10 marca
2016 15:55 Nie mają żadnych szans.
Zostałem sponiewierany na oczach
świata .Oczerniono mnie poniżono
.W jaki sposób zrekompensują mi i
całej rodzinie obrazę , pomówienia i
wszelkie inne straty .W sądzie i
publicznie na oczach całego świata za
chwilę będę udowadniał każdy
element .Przykro mi, że wielu
uwierzyło prowokacji komunistycznej
i nieodpowiedzialnemu IPN ,a nie
mnie . Zapominano że niebiosa
zawsze mi pomagały .AMEN
. Prolegomena do Odżydzania po
Myśli prof. Feliksa Konecznego
Fascynacja Obłędem von Stefan
Kosiewski Do Prokuratury Okręgowej
w Warszawie Zniweczona
Rzeczywistość Zarys Estetyki
Chazarów CANTO
DCLXXXXII https://twitter.com/sowa/status/708027052583026688
sowa @sowa4 Min.Vor 4 Minuten
@Prok_Okreg_Wawa @RepLanceNJ7 zarzucają wydanie w 2009 r. instrukcji niezgodnie z instrukcją
producenta z 2010 r.
18:52 – 10. März 2016
https://twitter.com/sowa/status/707987500405542912

mysowa
w zeszłym roku 944 Git szabes PDO231 Ambasada RP w Paryzu popelnila przestepstwo, a idiota w
MSZ nie zna pojecia …
06:52Written by sowa (») Poprawność polityczna zablokowała dziennikarza z Polski w Paryżu.
Szukając schronienia na ulicy w dniu terrorystycznych ataków zatelefonował do Ambasady RP i
zamiast przedstawić się … [Więcej]

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

radio: https://gloria.tv/audio/i1j43JJzGUTW1DSPGzR6dyW3U

Lech Walesa Czwartek 10 Marca 2016 Zamach na aPOLEJuSZA z BOR-
u PDO299 FO von Stefan Kosiewski do PO w Warszawie ZR ZECh
CANTO DCLXXXXII Magazyn Europejski 20160310 SOWA
de.scribd.com

radio: https://gloria.tv/audio/TXN7ViG8T1G Lech Wałęsa czwartek,
10 marca 2016 15:55 Nie mają żadnych szans. Zostałem
sponiewierany na oczach świata .Oczerniono mnie poniżono .W jaki
sposób zrekompensują mi i całej rodzinie obrazę , pomówienia i
wszelkie inne straty .W sądzie i publicznie na oczach całego świata za
chwilę będę udowadniał każdy element .Przykro mi, że wielu
uwierzyło prowokacji komunistycznej i nieodpowiedzialnemu IPN ,a
nie mnie . Za…
Dodaj komentarz w kategorii Lech Walesa,
Stefan Kosiewski

PDF: https://de.scribd.com/…/Git-Szabes-PDO307-Moralia…
Git Szabes PDO307 Moralia HERODY Herodenspiel von Stefan…
pl.scribd.com Przed chwilą
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Komisja-Bezstronna-ds-Ustalenia-Przyczyny-
Zamachow-PDO296-Moralia-z-Ogrodu-Fraszek-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-ZECh-CANTO-DCLXXXIX

http://docslide.pl/documents/walesa-z-kijowskim-i-wachowskim-zamiast-z-putinem-niech-zyje-
sputnik-20160330.html

PDF: Walesa obnosi sie z Wachowskim zamiast skontaktowac z Putinem i FSB Precz z eurokomuna
SPUTNIK 20160328 Mag… by SOWA magazyn europejski

SZYDLO na STRATY PDO449 KACZYNSKI na PREMIERE FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
ZR O STOSUNKU SSetKh Nieludzki apartheid sitwy trockistowskiej 20170213 ME SOWA sprawca
wypadku jest prok.

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2016/03/28/walesa-obnosi-sie-z-wachowskim-zamiast-
skontaktowac-z-putinem-i-fsb/

mysowa
w zeszłą sobotę 666 36:02

CYKLICZNI WROGOWIE EUROPY PDO462 BECIKOWA LIRA KORBOWA FO
von Stefan Kosiewski PDO168 Po zamachu w …

PDF: pl.scribd.com/document/343014846/
CYKLICZNI WROGOWIE EUROPY PDO462 sowa.blog.quicksnake.pl/…/CYKLICZNI-WROGO…
BECIKOWA LIRA KORBOWA
kulturalny.blox.pl/…/BECIKOWA-LIRA-K…
FO von Stefan Kosiewski PDO168 Po zamachu w Berlinie Londynie unsinn.… [Więcej]

https://www.linkedin.com/pulse/doctor-diabolicus-pdo464-fo-z-ogrodu-fraszek-von-stefan-
kosiewski

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/03/doctor-diabolicus-pdo464-fo-z-ogrodu.html

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

PDF: https://pl.scribd.com/doc/266706212/Sonety-Chazarskie-PKN31-Expozycja-PDO125-ZR-FO-
von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Kodeks-Napoleona-CANTO-DXII-Muttertag-u-Schwiegervaterjahr

radio: https://gloria.tv/audio/1jxWQtoK6HioBMKamupAhDGLW

Giertych i Europejski Związek Żydów: Zakaz uboju do
Trybunału Znany adwokat, były wicepremier Roman
Giertych został pełnomocnikiem Europejskiego
Związku Żydów (European Jewish Association). Ma…
rp.pl
https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/518188774901434

http://kulturalny.blox.pl/2017/03/BECIKOWA-LIRA-KORBOWA-z-
nawiazka-Polski-Nobel-w.html

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2015/05/25/muttertag-schwiegervaterjahr-sonety-chazarskie-
pdo124-zech-von-stefan-kosiewski-canto-dxi/

protokół kulturalny
Polnisches Kulturzentrum e.V. in Frankfurt am Main

http://kulturalny.blox.pl/2017/03/BECIKOWA-LIRA-KORBOWA-z-nawiazka-Polski-Nobel-w.html

http://sowa.quicksnake.cz/ARCIBISKUP-OLOMOUCKY/DOCTOR-DIABOLICUS-PDO464-FO-von-Stefan-
Kosiewski-ZECh-Studia-Slavica-et-Khazarica-ZR-Szamanka-konwentowa-CANTO-DXVII-abp-JOZEF-
KUPNY-staropolskim-obyczajem

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 30. März 2017

pl.scribd.com/skosiewski