You are on page 1of 1

Tarikh: 26 mei 2016

RTM KOTA KINABALU


Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah
Kompleks Bersepadu Kementerian Penerangan Komunikasi & Kebudayaan
Off Jalan Lintas Kepayan
88200 KOTA KINABALU
Tel.Num : 088 712 344

Tuan/puan,
Permohonan untuk menjalani latihan industry
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Sukacita dimaklumkan bahawa setiap tahun pelajar fakulti komputeran dan informatik (fki)
Universiti malaysia sabah (ums), dikehendaki mengikuti latihan industri selama 24 minggu (6 bulan)
Sebagai salah satu syarat untuk mereka bergraduat.

Pada semester ini, latihan industri akan bermula dari 11 julai 23 dis 2016. Para pelajar dari
programTeknologi multimedia dan e-dagang yang telah menamatkan pengajian selama 3 1/2 tahun
dalamProgram mereka diwajibkan menjalani latihan industri bagi memenuhi keperluan kursus
pengajianPrasiswazah mereka.

Sehubungan dengan itu, saya ingin memohon jasa baik tuan/puan untuk memberi peluang kepada
sayaMenjalani latihan industri di organisasi tuan/puan. Berikut adalah maklumat ringkas peribadi
saya.
Nama : Nur Syakilla Binti Nazeri
No. Matrik : Bi12110147
Program : Teknologi Multimedia (Hc12)
No. Tel : 014-5332753
Email : Syakillanazeri@Gmail.Com

Bersama-sama permohonan ini saya lampirkan resume saya untuk perhatian dan makluman pihak
tuan/puan. Sekiranya organisasi tuan/puan menerima permohonan saya ini, mohon jasa baik
tuan/puan untuk memaklumkannya kepada pihak fakulti samada melalu email/fax/pos sebelum 10
jun 2016.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,

_____________________________
Nur syakilla binti nazeri