You are on page 1of 20

Centar za razvoj obrazovanja

Planeta
O Centru ''Planeta''
'Planeta' je udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja i unapređivanja obrazovanja i
popularizacije nauke. Članovi udruženja su prosvetni radnici, koji rade u nastavi sa osnovcima i srednjoškolcima i u
administrativno-pravnoj službi, kao i zainteresovani stručnjaci koji rade sa decom i mladima. Osnivači (članovi
tima ovog projektnog predloga) realizovali brojne su brojne projekte kako u okviru formalnog obrazovnog sistema,
tako i okviru drugih udruženja sa kojima sarađuju.
Ističemo sledeće projekte/aktivnosti koje smo realizovali ili koje trenutno realizujemo:
Projekat 'Dečji naučni klub (DNK)' je letnja školica za decu tj. program naučno-edukativnih i istraživačkih
radionica, koji je imao za cilj da kod dece razvija ljubav prema nauci i istraživanju sveta koji ih okružuje. Naučno-
istraživačke radionice omogućile su deci kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz interesantne naučno-
popularne sadržaje, u toku letnjih meseci, za vreme školskog raspusta. Radionice su se sprovodile tokom tela 2016.
godine, a projekat je podržan je od strane grada Sombora. Više na: http://centarplaneta.org/programi/decji-
naucni-klub-dnk/

Učešće Centra ''Planeta'' i Dečjeg naučnog kluba na festivalu nauke u Novom Sadu, maj 2016. godine
Učešće Dečjeg Naučnog Kluba na festivalu nauke u Beogradu
Atmosfera sa radionica dečjeg naučnog kluba koje se sprovode od juna 2016. na kupalištu ''Štrand'' u Somboru
Projekat ''Klima, moja planeta i ja'' sproveli smo u saradnji sa dve somborske osnovne škole i na taj način se
priključili globalnoj kampanji ''YEE-climte campaign'' koja je za cilj imala podizanje svesti javnosti o klimatskim
promenama, globalnom zagrevanju, njihovim uzrocima i posledicama. Kroz seriju aktivnosti poput
eksperimentalnih radionica, projekcije filma, eko radionica i kvizova, učenici ove dve škole imali su priliku da
zajedno uče, sarađuju, druže se i razvijaju ekološke navike koje će svima nama pružiti sigurniju budućnost za
opstanak na planeti. Projekat smo finansirali iz sopstevnih izvora, uz podršku dve škole.

Atmosfera sa aktivnosti projekta ''Klima, moja planeta i ja''
Projekat ''Koraci bez granica'' imao je multidisciplinarni karakter pri čemu smo u saradnji sa dve osnovne
škole povezali nastavu biologije, ekologije, fizike, informatike i fizičkog vaspitanja. Učenici i nastavnici ove dve
škole su u periodu od dve nedelje koristeći aplikaciju Pedometar, prikupljali podatke o broju koraka, pređenom
rastojanju i vremenu hodanja i zapisivali ih na odgovarajuće listiće. Podatke su prikupljali za vreme nastave
fizičkog vaspitanja, prilikom slobodnog vremena u školi i kod kuće i za vreme zajedničkih šetnji u prirodu.
Prikupljeni podaci su statistički obrađeni i prikazani putem zanimljive infografike. Cilj projekta bio je razvoj
ekološke svesti i podsticanje učenika na bavljenje fizičkom aktivnošću uz što manje vremena provedenog ispred
ekrana računara i televizora. Projekat je osvojio treću nagradu na konkursu LAMAP Francuskog instituta u Srbiji.

Učenici dve osnovne škole u šetnji parkom proučavaju biodiverzitet i prikupljaju podatke Pedometrom
Projekat festival nauke 'Fizi bizi-biram znanje, biram zanimanje', 2015. godine, peti po redu festival nauke u
Somboru, koga je posetilo preko 1000 dece i mladih iz Sombora i koji je obuhvatio čak 203 direktna korisnika,
duplo više nego što je projektnom planirano; Projekat je realizovan od strane 'Udruženja nastavnika Sombor', ali su
njegovi glavni realizatori tj. koordinatori bili upravo osnivači Centra Planeta. Sve o Fizi Bizi Festu pronaći ćete na
sledećoj stranici: http://centarplaneta.org/fizi-bizi-fest/

Predavanja na Fizi Bizi Fest-u, novembar 2015. godine Gužva na ulazi na Fizi Bizi Fest, novembar 2015.

Najmlađi posetioci Fizi Bizi Fest-a, 2015. godine
Detalji sa Fizi Bizi Fest-a 5, novembar 2015. godine
(projekat su podržali grad Sombor i Centar za promociju nauke)
Fizi bizi fest 6-šesti festival nauke u Somboru-2016. godine, šesti po redu festival nauke u Somboru, koga je
posetilo preko 1000 dece i mladih iz Sombora. Festival su podržali grad Sombor i Centar za promociju nauke. Sve o
prošlogodišnjem Fizi Bizi Festu pronaći ćete na sledećoj stranici: http://centarplaneta.org/fizi-bizi-fest/
-Naučno popularna predavanja na Fizi Bizi Fest 6-
Četiri školska festivala nauke 'Fizi Bizi Fest' u periodu od 2011-2014. godine koji su imali za cilj da putem
vršnjačke edukacije promovišu nauku među decom i mladima i koje je posetilo više stotina dece i mladih.Festival
se realizovao u prostorijama OŠ ''Ivo Lola Ribar'' Sombor, koja je i finansirala ove festivale. Informacije i fotografije
o školskim festivalima pronaći ćete na stranici: https://www.facebook.com/fizibizifest/

Pre osnivanja udruženja, njegovi osnivači, sa brojnim saradnicima, realizovali su i danas realizuju veliki broj
aktivnosti (radionice, predavanja, javne akcije i dr.) usmerenih na popularizaciju nauke među decom i mladima.
Pogledajte više na: http://enaportfolio.wix.com/enahorvat

Ekipa centra ''Planeta'' na Festivalu nauke Radionica o građi i funkciji oka
Radionica mikroskopiranje Radionica prelamanje svetlosti

Čas posmatranja ptica u prirodi Ekološka radionica

Ekološka radionica Obeležavanje Sata za našu planetu

Radionica iz fizike Radionica iz fizike
Predavanje za nastavnike ‘’Priroda prema brojevima’’ Obeležavanje Dana planete Zemlje

Radionica ‘’Rigth to be(e)’’-pomoć pčelama Osnovci uče predškolce o živom svetu u vodi

Saradnja sa Pokretom gorana iz Sombora Radionica o Volontiranju i učeničkom parlamentu

Radionica izrade origami oblika
Projekat ‘Oplaneti se, sačuvaj planetu’ počeo je sa realzacijom u martu 2017. godine. Cilj projekta jeste
razvoj ekološke svesti i odgovornosti prema životnoj sredini, kao i podsticanje dece, sa i bez smetnji u
razvoju, da više vremena borave u prirodi, budu fizički aktivni i na taj način brinu o svom zdravlju, stiču
naviku da čuvaju prirodu i da prihvate drugačije od sebe kao ravnopravne članove društva. Želimo da
kroz rekreativne šetnje i razne tipove aktivnosti u samoj prirodi razvijamo ekološku svest kod dece, jer
ako ih u ranijem uzrastu naučimo da se odgovorno ponašaju prema prirodi, takvo ponašanje će postati
navika, tj. održivo i od neprocenjivog značaja za životnu sredinu, pa samim tim i za njih same.
Zato kroz realizaciju projekta Oplaneti se, sačuvaj planetu: razvijamo ekološku svet i odgovorno
ponašanje prema prirodi, konkretnim akcijama doprinosimo unapređenju životne sredine, podstičemo
inkluziju tj. zajednički rad i druženje deca sa i bez smetnji u razvoju i dece bez roditeljskog staranja,
podstičemo fizičku aktivnost dece i kod njih razvijamo radne navike, razvijamo aktivistički duh,
društvenu odgovornost i zajedništvo.
Naši donatori tokom 2016. godine

Centar za promociju nauke

Trag fondacija

Francuski institut u Srbiji

MOS, program Mladi su zakon

Grad Sombor
Više informacija i fotografija moguće je pronaći na:

Centar za razvoj obrazovanja ‘’Planeta’’
Centar Planeta-dečji naučni klub
Fizi Bizi Fest

centar_planeta

centar.planeta

Centar za razvoj obrazovanja ‘’Planeta’’

Sajt www.centarplaneta.org

Kontakti:
+381642786004, Ena Horvat-predsednik udruženja
+38162798779, Sanja Balać-podpredsednik udruženja

centar.planeta@gmail.com
Centar za razvoj obrazovanja Planeta
Mart 2017. godine