You are on page 1of 87

A projekt az Eurpai Uni tmogatsval,

az Eurpai Szocilis Alap


trsnanszrozsval valsul meg.

TESIM_UGYESSEGFEJLESZTESI_BORITO_B1-B4.indd 4 2/24/15 1:01 PM


MOZGSFEJLESZTS,
GYESSGFEJLESZTS
MOZGSKONCEPCIS
MEGKZELTSBEN
Szerzk:
Boronyai Zoltn
Kirly Tibor
Pappn Gazdag Zsuzsanna
Csnyi Tams

Fszerkeszt:
dr. Csnyi Tams PhD

Magyar Diksport Szvetsg Testnevels Mdszertani Knyvek

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 1 2015.02.17. 16:50:50


Magyar Diksport Szvetsg Testnevels Mdszertani Knyvek
Fszerkeszt: dr. Csnyi Tams PhD

Boronyai Zoltn Kirly Tibor Pappn Gazdag Zsuzsanna Csnyi Tams (2015):
Mozgsfejleszts, gyessgfejleszts mozgskoncepcis megkzeltsben

Javasolt hivatkozs: Boronyai Zoltn, Kirly Tibor, Pappn Gazdag Zsuzsanna, Csnyi Tams (2015): Mozgsfejleszts,
gyessgfejleszts mozgskoncepcis megkzeltsben. Testnevels Mdszertani Knyvek (Csnyi Tams fszerk.),
Magyar Diksport Szvetsg, Budapest.

A kiadsrt felel: Balogh Gbor elnk

Formai szerkeszt: Muskovits Istvn


Szakmai lektor: Czibern Nohel Gizella
Fotk: Egyed Pter (Lizzy Trade Kft.)
Arculat: Benedict & Helfer Kft.
Illusztrcik: Dynamo Kommunikci Kft.
Trdels s nyomdai munkk: Ptria Nyomda Zrt.

Szakmai igazgat: dr. Molnr Lszl


Fejlesztsi igazgat: Pik Zsuzsanna
gyvezet igazgat: Rdics Balzs

A knyvben megjelen fotkon Boronyai Mrton, Boronyai Tams, Csnyi Zaln, Csnyi Ztny,
Duliskovich Benjmin, Duliskovich Dvid, Frny Csand, Frny Zaln, Gutman Lili, Gyri Natlia
s Gyri Boglrka, illetve Pappn Gazdag Zsuzsanna szerepelnek.

ISBN 978-615-80090-8-9

Magyar Diksport Szvetsg


A kiadvny akr rszben, akr egszben trtn sokszorostsa, fnymsolsa, mindennem egyb felhasznlsa, ter-
jesztse, digitalizlt kzzttele jogszablyokba tkzik, s csak a Magyar Diksport Szvetsg rsos engedlyvel le-
hetsges.
Ez a kiadvny a TMOP-3.1.13-12-2013-0001 kdjel kiemelt projekt keretben valsult meg.

Printed in Hungary
2015

MAGYAR DIKSPORT SZVETSG


1146 Budapest, Istvnmezei t 13.
E-mail: mdszok@mdsz.hu
Telefon: +36 1 273 3570
www.mdsz.hu

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 2 2015.02.17. 16:50:50


Elsz
A testnk megfelel mkdse az egyik legfontosabb tanulsi kpessgeire is pozitvan hatnak. gy az gyes-
sszetevje j kzrzetnknek. Ehhez az rzelmi s lelki sg fejlesztse egyttal szerves rszt kpezi a gyermek
sszetevk mellett szksges, hogy biztostsuk szmra egszsg- s szemlyisgfejlesztsnek.
mindazokat a funkcikat, melyeket az vezredek sorn
hasznlt. Ezek a testi kpessgek hozzjrultak az llat- Az gyessg fejlesztse sorn kell idt kell hagyni arra,
vilgbl val kiemelkedshez s szoros egyttmk- hogy vltozatos gyakorlssal az idegrendszeri szervez-
dsben a kognitv kpessgek fejldsvel alkalmass dsi folyamatok stabilizldhassanak. Afolyamat egyn-
tettk az embert az egyre sszetettebb mozdulatok, gon- re szabottsga miatt a gyermekek kztti klnbsgek
dolatok kivitelezsre. Amegvalsts, a vgrehajts, az az elsajtts sorn is jelentkeznek, mely az alkalmazott
alkalmazs tapasztalata termszetesen jabb s jabb mdszerekben nagyfok differencilst kvetel meg a
aktivitsok kigondolst tette lehetv. gy az vezredek pedaggusoktl.
sorn az ember rendkvl sok s nagyon vltozatos moz-
gst alkotott, melyek sszessgben az emberisg moz- A mozgstanuls, mozgsfejleszts folyamata sorn a
gskultrjt adjk. megfelel differencilssal, tudatostssal jelentsen n-
velhetjk a tanulk nhatkonysgt, kompetenciarzett.
Az let fenntartshoz szksges tevkenysgek nagy Biztosak vagyunk abban, hogy ha sikerl a mozgsukban
rszt ma mr a tudomny, a technika fejldsnek ered- magabiztos, gyes gyermekek szmt nvelni, hozzj-
mnyeknt gpestettk, s ezzel letnk knyelmesebb rulhatunk az nkifejezs eszkzl sportgat, sportot v-
vlt. Aknyelem azonban azt is eredmnyezte, hogy em- lasztk szmnak nvelshez is. Hogyan vrhatnnk el
beri ltnk fenntartshoz nem kell ignybe venni testn- a btortalan, nbizalomhinnyal kzd gyermektl, hogy
ket olyan mrtkben, mint amelyre a trzsfejlds sorn flve a tovbbi kudarcoktl sportgat vlasszon, nllan
adaptldott. Ennek kvetkezmnyeknt sem izmainkat, sportoljon?
sem keringsi rendszernket nem hasznljuk az egsz-
sgi llapotunk fenntartshoz kell intenzitssal. Nem Vlemnynk szerint minden gyermeknek nem csak le-
vletlen teht, hogy a hallokok kztt vilgszerte meg- hetsge, de joga is, hogy az ideg- s mozgatrendszeri
ntt a civilizcis betegsgek arnya. fejlettsgnek megfelelen a legjobb fejlesztst kapja
meg, ami tlhetv teszi szmra azt az lmnyt, amit
Hisszk, hogy a megfelel mozgsos gyessg kiala- sajt testnek j mkdse okoz. Knyvnkben e diffe-
ktsa a szletstl kezddik s 12-14 ves korig egsz rencilt fejlesztshez szles kr ismeret-, feladat- s
letre szlan stabilan megalapozhat. Mindemellett gyakorlatanyagot sorakoztattunk fel, amivel hozz kv-
meggyzdssel valljuk, hogy mikzben direkt mdon az nunk jrulni az vodai s iskolai testnevels gyakorlati,
elemi mozgsokat (fundamentlis motoros kszsgek) mdszertani trhznak fejldshez. Remljk, hogy
alkalmazzuk, a klnbz rzkszervek kztti koordi- tleteinkkel, javaslatainkkal segtjk a mindennapos
nci fejlesztsvel indirekt mdon olyan tulajdonsgok testnevels, mozgsfejleszts s testmozgs minsgi
kialaktst segtjk el, amelyek pldul a gyermekek megvalstst.
Elsz

Boronyai Zoltn Kirly Tibor dr. Csnyi Tams Phd


szerz szerz fszerkeszt, szerz

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 3 2015.02.17. 16:50:51


Tartalom
6 01 1. A MOZGSFEJLDS S GYESSGFEJLESZTS ELMLETI S
GYAKORLATI HTTERE

6 1.1. Bevezets
7 1.2. Azgyessg rtelmezse s szerepe
8 1.3. Amozgsfejlds rvid ttekintse
8 A mozgsfejlds hagyomnyos rtelmezse
9 A mozgsfejlds jszer megkzeltse
9 A mozgsfejlds szakaszai
13 1.4. Afundamentlis mozgskszsgek s a mozgskoncepcik
rendszernek sszefggsei
16 1.5. Aknyvben hasznlt mozgsnehzsgi szintek s a
mozgsfejlettsg kapcsolata
18 1.6. ltalnos mdszertani javaslatok

22 02 2. A FELDOLGOZS MDSZERTANA

22 2.1. Fundamentlis hely- s helyzetvltoztat mozgskszsgek


22 Jrsok
31 Futsok
39 Ugrsok, szkdelsek
47 Kszsok, mszsok
55 Tmaszgyakorlatok, slypontmozgatsok
65 Fggllsok, fggsek
73 Grdlsek, gurulsok
81 2.2. Fundamentlis manipulatv mozgskszsgek

84 IR IRODALOMJEGYZK

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 4 2015.02.17. 16:50:51


Knyvnk a mozgsfejlds jellegzetessgeit szem eltt tartva olyan
mozgs- s gyessgfejlesztsi rendszert mutat be kiemelten
a 310 ves letkorra vonatkoztatva , amely a mozgstanulst a kognitv
kpessgek aktv bekapcsolsval, azok segtsgvel rendszerezi.

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 5 2015.02.17. 16:50:53


A MOZGSFEJLDS S

01 GYESSGFEJLESZTS
ELMLETI S GYAKORLATI
HTTERE

1.1. Bevezets

A
z embert antropolgiai rtelemben meghat- letnek. Ezt a komplex fejleszt hatst a csald mellett
rozza a mozgs szksgessge. Az vezredek leghatkonyabban a kznevels kpes tadni, kzvetteni.
sorn a tllshez szksges mozgskszsgek Klnsen igaz ez az vods s kisiskols korra, amely-
a civilizci fejldsvel egyre inkbb httrbe szorultak, ben a mozgsfejlds nagyon intenzv rtelmi s rzelmi
aminek kvetkezmnyeknt a fejlett vilgban napjaink fejldssel is prosul.
egyik legnagyobb kihvsa a mozgsszegny letmd
kapcsn kialakul nem fertz betegsgek terjedsnek Azok a mozgsok, mozgsformk, amelyeket a felnttkori
megakadlyozsa. Akros tlsly (obesitas), a 2. tpus felhasznls sorn alkalmazunk (legyen sz akr rekre-
cukorbetegsg, a magas vrnyoms, bizonyos daganatos cis vagy teljestmnyorientlt clrl), az vods s kisis-
megbetegedsek egyrtelmen az inaktv letmd (s a kols korban alapozdnak meg. Kvetkezskppen ebben
fejlett vilgra jellemz helytelen tpllkozs) kvetkez- az idszakban fejleszthetk a leghatkonyabban [2].
mnyei [1]. Annak rdekben, hogy trsadalmi szinten
cskkenthessk az inaktv letvezets egynek szmt, Sajnlatos mdon az elmlt vtizedekben pont az rin-
s ezltal cskkentsk az emltett betegsgek kialaku- tett korosztlyokban a gyermekek fizikai aktivitsnak,
lsnak eslyt, tbbek kztt olyan trsadalomra van s ezen keresztl termszetesen a mozgsfejldsnek
szksg, ahol az egyn kpes s hajland rendszeres a lehetsgei egyre korltozottabb vltak. Klnsen a
fizikai aktivitst vgezni. Ehhez azonban elengedhetet- htrnyos helyzet csaldok esetben hinyos a pozitv
len, hogy stabil mozgsbzissal rendelkezzen, lehetv minta, amely kompenzcijt a kznevelsi rendszernek
tve, hogy az ignyeinek megfelel mozgsformt hat- kellene megoldania. Radsul az rintett korosztlyok
konyan s sikeresen vgezhesse. Mindemellett nagyon esetben tekinthet legkevsb egysgesnek az intz-
fontos, hogy az egszsgtudatos magatarts kialakul- mnyi testnevels, testmozgs megvalsulsa (vods-
shoz szksges ismeretek, az letvezets (egszsg- korban nincs egysges fejlesztsi kvetelmnyrendszer),
menedzsment) mozgshoz kthet kapcsoldsainak s illetve ebben az idszakban a legkevsb egysges a pe-
sszefggseinek ismerete szerves rszt kpezzk az daggusok testnevelssel kapcsolatos felkszltsge[3].

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 6 2015.02.17. 16:50:53


Emellett a tudatos, clzott mozgsfejleszts, illetve moz-
gssal tants-tanuls ltalnossgban nem jelenik meg
kell hangsllyal az iskolk pedaggiai programjaiban.
Ennek kvetkeztben a termszetes mozgsok kialaku-
lsa s fejldse gyakran szenved csorbt minsgi s
mennyisgi rtelemben egyarnt.

Knyvnk a mozgsfejlds jellegzetessgeit szem eltt


tartva olyan mozgs- s gyessgfejlesztsi rendszert

A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere


mutat be kiemelten a 310 ves letkorra vonatkoztat-
va , amely a mozgstanulst a kognitv kpessgek aktv
bekapcsolsval, azok segtsgvel rendszerezi. Abemu-
tatott gyakorlatok s rendszerezsi szempontok ahhoz
kvnnak hozzjrulni, hogy az letkori sajtossgoknak
megfelel, vltozatos, lmnyszer s a gyerekek szm-
ra a sikeressg rzett biztostani kpes foglalkozsokat
tudjunk megvalstani az ltalnos gyessgfejleszts
folyamatban.

1.2. Azgyessg rtelmezse s szerepe

A
z gyessg mint szakkifejezs fogalmval kzben, vltoz felttelek kztt, azaz kontextualizlva
kapcsolatban sokfle nzpont terjedt el a ha- tudjuk rtelmezni. Azonban minden sportspecifikus
zai s nemzetkzi szakirodalomban. Ha sportgi gyessg htterben egy olyan alap gyessg ll, ami a
szempontbl vizsgljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az termszetes mozgsok hatkony, pontos vgrehajts-
gyessg a specilis, sportgi mozgsok clszersg- nak kpessgt jelenti. [5]
ben nyilvnul meg [4]. Vizsglhatjuk azonban a termsze-
tes (fundamentlis) mozgskszsgek viszonylatban is. Teht az gyessgfejlesztsnek az iskolai testnevels r-
Ebben az esetben minl tbbfajta mozgst tud az egyn szeknt s az egyesleti sportgi kpzs sorn is a ter-
magabiztosan vgrehajtani, annl gyesebbnek vljk. mszetes mozgskszsgek, vagy ms szval fundamen-
De ltezik egy nem sportjelleg megkzelts is, olyan tlis, alapmozgskszsgek1 fejlesztsn kell alapulnia.
gyessget vizsglva, mint pldul a rajzols vagy akr Hangslyozzuk annak fontossgt, hogy minden tantv-
az autszerelshez kapcsold specilis mozdulatok. nyunk a lehet legtfogbban, legvltozatosabban szerez-
zen tapasztalatot a termszetes mozgsok alkalmazs-
sszessgben azt mondhatjuk, hogy a mozgsban rl annak rdekben, hogy mozgsban kellen autonm
gyes ember az adott mozgsos kihvst, feladatot cl- s magabiztos lehessen a ksbbi felhasznls sorn; le-
szeren, hatkonyan, grdlkenyen teljesti. Ez leg- gyen akr sz teljestmny-kzpont vagy rekrecis cl
tbbszr egy specilis gyessget ignyl feladatban sportolsrl, esetleg a mindennapi let klnbz ltal-
trtnik akr sportgi, akr egyb vonatkozsban nos aktivitsi formirl. A minl nagyobb vltozatossg
(pldul a mr emltett rajzols) , ugyanis az gyes- az egyni gyessg, s a mozgsokat ksr kognitv s-
sget leginkbb a termszetes mozgsok alkalmazsa szetevk alakulsa szempontjbl is klnsen fontos. [6]

Knyvnkben a termszetes mozgskszsgek, a fundamentlis mozgskszsgek s az alap mozgskszsgek kifejezseket egyms


7
1 szinonimiknt hasznljuk.

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 7 2015.02.17. 16:50:55


fejlettsgi szinttl. Aszles kr, vltozatos gyakorls-
sal azt segtjk el, hogy mindenkinl lehetsgnk le-
gyen elsegteni az egyni fejldst, megtalljuk azokat
a mozgsformkat, amelyek a leginkbb hatkonyak az
adott tanulnl.

A mozgsok hatkony, clszer ltrehozshoz a figye-


lem sszpontostsra van szksg, ami az adott pilla-
natban egy bizonyos kognitv jelenltet felttelez. Amoz-
A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere

gsok sszerendezshez nlklzhetetlen az agyban


megjelen mentlis kp (mozgskpzet, mentlis terv),
amely teht minden esetben gondolkodst ignyel [5].
Amennyiben tantvnyaink tisztban vannak a mozgs-
formt ksr kognitv sszetevkkel (pldul vezet
mveletek, trbeli tudatossg elemei), jobb vlik a vg-
rehajts minsge, gy segtjk a ksbbi alkalmazs fo-
lyamatt. Ennek megfelelen minl vltozatosabb, minl
tbb alkalmazkodst ignyl gyakorlatokat hasznlunk
tantvnyainknl, annl valsznbb, hogy a jtkhelyzet-
ben a figyelmet nem a mozgs puszta vgrehajtsa fogja
Az gyessg, illetve az azt felpt termszetes mozgs- lektni, hanem a vgrehajts hatkonysga, milyensge.
kszsgek szintje minden embernl eltren fejldik,
ltalnos gyessgk eltr szinten ll [4]. Radsul mi-
SSZEFOGLALVA: az gyessgfejleszts sorn
nl tbb gyessg-sszetevt prblunk meghatrozni,
a tanulk a mozgsformk gyors, adekvt, dn-
annl vltozatosabbak az egy-egy emberre jellemz tsalap vgrehajtst sajttjk el, azaz kpess
fejlettsgi szintek. Pldul elfordul, hogy valaki kiv- vlnak az adott mozgsforma hatkony, vltoz
lan fut s szkdel, de a manipulatv, labds kszsgei krlmnyek kzbeni alkalmazsra.
elmaradnak trsaitl, vagy az letkorra jellemz tlagos

1.3. Amozgsfejlds rvid ttekintse

A mozgsfejlds hagyomnyos dobs, elkaps, ts, rgs egyni fejldst, valamint a


rtelmezse kondicionlis s koordincis kpessgek kialakulst, fej-
A mozgsfejlds hagyomnyos megkzeltsi mdja ldst. [7]
a gyermek rse sorn bekvetkez mozgsos elemek
lthat minsgi s mennyisgi vltozsaira koncent- Ms szavakkal kifejezve a mozgsfejlds vltozatos
rl. Farmosi Istvn a tma jeles hazai kpviselje a kvet- mozgsformk s mozgskszsgek, valamint az azok
kezkppen definilja a jelensget. vgrehajtshoz szksges er, gyorsasg, llkpes-
sg (kondicionlis kpessgek) s koordincis kpess-
A mozgsfejlds teht tfogja az ember sokrt mozgs- gek kialakulsnak, fejldsnek a folyamata. Azimnti
forminak s mozgskszsgeinek jrs, futs, ugrs, definci rtelmezsnek eredmnyeknt vtizedekig az

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 8 2015.02.17. 16:50:57


vodai s iskolai testnevels-foglalkozsok/rk legl- gsos feladat, msrszt az egyn biolgiai fejldse, har-
nyegesebb feladataknt azonostottk a gyermekek mo- madrszt a tanulsi krnyezet feltteleinek interakciin
toros kpessgeinek (kondicionlis s koordincis) fej- keresztl zajlik [9].
lesztst.
A fejlds folyamatban szmos kls s bels tnyez
interakcijnak eredmnye az alapvet mozgsformk s
azok sokrt alkalmazhatsgnak kialakulsa. Ilyen kl-
s s bels tnyezk lehetnek:
zz a neuromuszkulris rs;

A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere


zz a velnk szletett s szerzett szemlyisgi tnyezk
hatsa a mozgsos viselkedsre;
zz a testi nvekeds, a biolgiai rs s a viselkeds fejl-
dsnek tempja s klcsnhatsa;
zz a mr meglv mozgstapasztalatok s jszer moz-
gselemek kombincija;
zz az egyn fizikai s szociokulturlis krnyezetnek ha-
tsai.

A mozgsfejldst befolysol tnyezk miatt a fejlds


folyamata, valamint az alapvet mozgsmintk s moz-
gskszsgek kialakulsa nem egy elre programo-
zott folyamat, hanem egy komplex rendszer elemeinek
egyedi sajtossgokat mutat, dinamikus egyttllsa.
Amozgsfejlettsg-beli klnbsgek esetenknt akr 4-5
v eltrst is mutathatnak. Afelzrkzshoz a termsze-
tes mozgsok clzott, tfog, nagyszm, vltozatos vg-
rehajtsra van szksg minden tantvnyunk esetben
[9]. Ennek eredmnyeknt a mozgsformk gyakorlsa
A mozgsfejlds jszer sorn termszetszeren fejldnek a pszichomotorikus
megkzeltse kszsgek s a vgrehajtsukhoz szksges kondicion-
Ettl elrugaszkodva Kirly (2011) a mozgsfejlesztst mr lis s koordincis kpessgek.
nem kizrlag a sportgi jelleg elkszts, felhaszn-
ls cljaknt azonostotta, hanem a holisztikus szemlyi- A mozgsfejlds szakaszai
sgfejlesztsbl kiindulva rmutatott a mozgsfejleszts A mozgsfejldssel foglalkoz szakirodalmak kln-
kognitv fejleszt hatsra is, ami a testnevelsrkon is bzkppen rendszerezik a mozgsfejlds szakaszait,
fontos szempont [8]. Ahhoz, hogy a testnevels mozgsos fejldsi llomsait. Kzs jellemzjk azonban, hogy a
tartalmaiban rejl szemlyisgfejleszt lehetsget kiak- szletstl kezdden, lethossziglan, motoros fejld-
nzzuk, tisztban kell lennnk a mozgsfejlds szerep- si fzisokat klntenek el, s a motoros fejldst egyben
vel, sszefggseivel a szemlyisgfejlesztsben. Ennek folyamatos tanulsknt rtelmezik. A legismertebbek
rdekben vizsgltunk meg olyan elmleteket, amik a kzl Gallahue, Ozmun s Goodway a mozgsfejldst
mozgsfejlds folyamatt rtelmezik, sszetettsg- ngy f fzisra, azon bell tz szakaszra bontotta [5],
ben rzkeltetik. sszessgben azt mondhatjuk, hogy a mg Gabbard ht fzist klntett el, amelyet az egyes
motoros fejlds a motoros viselkedsben egsz leten letkorokra jellemz idszakokhoz kttt [10]. Ezek az
t ltrejv progresszv vltozs, amely egyrszt a moz- elmletek tfogjk mindazokat a kognitv s affektv t-

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 9 2015.02.17. 16:50:59


nyezket, amelyek egyrszt a krnyezet, msrszt az gyakorlati kivitelezdseinek ismerete nlklzhetet-
egyn irnybl befolysoljk a motoros fejldst, to- len segtsget nyjt az adekvt gyakorlat s nehzsg
vbb oda-vissza hatnak az egynre s a krnyezetre. kivlasztshoz.
Az emltett elmletek mindegyikben a fundamentlis
mozgsokra vonatkoz szakasz nagyjbl 17 ves kor Az albbi kpsorokon a futs alapkszsg fejldsnek
kztt van. Nyilvnval, hogy ebben az letkori szakasz- hrom eltr mozgsfejlettsgi szakaszt brzoljuk.
ban ilyen hossz id alatt biomechanikai, energetikai, Az egyszersg kedvrt Farmosi fordtst hasznljuk
koordincis s kondicionlis rtelemben is rengeteget a mozgsfejlds szakaszainak elnevezsre. Habr Far-
fejldnek a gyermekek. Azegyes termszetes mozg- mosi fzisokrl beszl, mi az eredeti megnevezs alapjn
A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere

sok fejldst az 17 ves korig terjed idszakban lta- (stage = szakasz) szakasznak nevezzk. Ezek a bevezet
lban hrom tovbbi fejldsi szakaszra bontja a szak- szakasz, elemi szakasz s az rett szakasz [7]. Azels
irodalom. Ezen mozgsfejlettsgi szakaszok (nmely kpsorozat (bevezet szakasz, 13. kp) egy 2 ves, a k-
szakirodalomban fzisok) minden esetben egymst zps (elemi szakasz, 46. kp) egy 5 ves, mg a harma-
kvetik, azonban minden embernl ms s mshogyan dik (rett szakasz, 79. kp) egy 9 ves fit brzol futs
mutatkoznak meg. A mozgsfejlds folyamatnak, kzben.

13. kp: 2 ves gyermek


futs kzben

46. kp: 5 ves gyermek


futs kzben

79. kp: 9 ves gyermek


futs kzben

10

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 10 2015.02.17. 16:50:59


LTALNOS
GYESSG

A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere


SPORTSPECIFIKUS
MOTOROS KSZSGEK
C I 11 v
Z
EN

KONTEXTUS-SPECIFIKUS
P
KOM

MOTOROS KSZSGEK (CFMS)

7 v
TOVBBFEJLDSI
KSZB

FUNDAMENTLIS MOTOROS KSZSGEK (FMS)

1 v

PREADAPTCIS IDSZAK

2 ht

REFLEXV IDSZAK

0
szlets

1. bra: Clark s Metcalfe mozgsfejldsi piramisa

A klnbz szakaszok kztti tmenet soha nem les, illeszthet az egyes letkorokban szksges, adekvt
emiatt nehz pldul megmondani, hogy egy tantvny mozgsanyag kivlasztshoz, s feldolgozsnak md-
mikor lp t az egyik szakaszbl a msikba. Azonban lta- szertanhoz, ezrt knyvnk tartalmnak megalapoz-
lnossgban, egy korosztlyra vonatkoztatva, ezek alap- shoz ezt az elmletet vettk alapul (1. bra).
jn a mozgsos fejlesztst optimalizltabb tudjuk tenni.
A szerzk 5 idszakra bontjk a mozgsfejlds folya-
Az gyessgfejleszts szempontjait figyelembe vve jl matt, amelynek eredmnyekppen kialakul azon mo-
rtelmezhet teoretikus megkzelts Clark s Metcalfe toros kszsgek sszessge, amelyek az gyessget
(2002) mozgsfejldsi piramisa [11]. Ez az elmlet jl alkotjk. Az gyessg gy mindig valamilyen kontextu-

11

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 11 2015.02.17. 16:50:59


velsnek kzvetlen befolysa van. Egyrszt a mozgs-
anyag tartalmt, msrszt a feldolgozs, gyakorls
mdszertant illeten. A sportspecifikus mozgsksz-
sgek eredmnyes alkalmazsnak gtat szabhat, ha az
alapkszsgek nem kellen fejlettek. A fundamentlis
mozgsok tekintetben a tanulknak magabiztosan kell
tudniuk hasznlni alapvet mozgsaikat. Ha ezekben
bizonytalanok, akkor a bonyolultabb mozgsmintk ta-
nulsa korltozott vlik. Ezt a gtat tovbbfejldsi
A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere

kszbnek nevezzk. [11]

Hrom s tz ves letkor kztt, a megfelel mdszer-


lis mezben rtelmezend, teht valamilyen konkrt tani megoldsokkal s az sszes termszetes mozgs-
felhasznls sorn lt testet. Atermszetes mozgsok formra, esetnkben gyessg-sszetevre kiterjed
valamilyen szempont szerinti, egyre bonyolultabb kr- vltozatos feladat- s gyakorlatvlasztssal egyrszt
nyezetben trtn alkalmazsa (a kontextus-specifikus kihasznljuk a gyerekek letben ptolhatatlan idszak
motoros kszsgek kialakulsnak folyamata) adja a adta mozgstanulsi lehetsgeket, msrszt mind-
ksbbi, lethosszig tart felhasznlshoz szksges ezzel megalapozzuk a hossz tv, rekrecis vagy a
gyessget, mozgstapasztalatot, tudst. Ilyen fel- mindennapi lethez, a fittsg elrshez szksges
hasznlsi terlet a mindennapi lethez kthet, nem felhasznlst. Ennek kvetkeztben a tovbbfejldsi
sportgi jelleg alkalmazs, a rekrecis cl sportgi kszb nem alakul ki, nem lesz rzkelhet.
alkalmazs, s a versenysport cl, szintn sportgi fel-
hasznls (2. bra). [5] Az brn lthat kompenzci azt a folyamatot jelzi,
ami akkor alakul ki, ha valamilyen oknl fogva megvlto-
A mozgsfejlds folyamatban a fundamentlis moz- zik a termszetes mozgsok kivitelezse. Ilyen ok lehet
gskszsgek kialakulsa s tanulsa jelenti az els egy srls, vagy a serdlkorban jelentkez nveke-
olyan idszakot, amelyre az vodai s iskolai testne- dsi lks. Ilyen esetekben gyakran jra kell tanulni

Rekrecis cl
alkalmazs

Mindennapi
letben trtn Versenysport cl
alkalmazs felhasznls

GYESSG

12
2. bra: Azgyessg lethosszig tart alkalmazsnak terletei

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 12 2015.02.17. 16:51:00


a termszetes mozgsokat, jra meg kell tapasztalni az lesztst alkalmazunk ebben az letkorban, hiszen az
adott mozgs vgrehajtst, vagyis kompenzcira van alapmozgskszsgekben mutatott magas mozgsbiz-
szksg. tonsg a sportgspecifikus gyessgelemek gyakorl-
st is hatkonyabb teszi. Nem beszlve arrl, milyen
Vgezetl ki kell trnnk arra, hogy a termszetes moz- fontos a klnbz sportgakban az adott mozgsok
gsok teljestmny-kzpont felhasznlst is nagy- mveleteinek ismerete, a mozgs kivitelezshez kap-
ban segti, ha komplex rtelemben vett gyessgfej- csold testrzetek rendszerezsnek a kpessge.

A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere


1.4. Afundamentlis mozgskszsgek s
a mozgskoncepcik rendszernek sszefggsei

A
motoros fejlds kls jegyek alapjn megfi- Vgl a harmadik csoport a manipulatv mozgsokat
gyelhet folyamat. A konkrt mozgsformk jelenti, amelyek lehetnek mind nagymotoros, mind a
megjelense, azok kivitelezsnek folyamata s finommotoros manipulcik. A rgsok, dobsok, el-
eredmnye jelenti a megfigyelsek alapjt. Aklnbz kapsok, gurtsok tipikus nagymotoros manipulcik,
mozgsok a teljes mozgsfejlds sorn hrom f cso- mg az ujjakkal vgzett apr mozgsok, mint pldul a
portba kategorizlhatk. Azegyik csoport a helyvltoz- vgs, a rajzols vagy az rs finommotoros manipu-
tat vagy lokomotoros mozgskszsgek, amelyek egy lcik.
adott ponthoz kpest elmozdulssal jrnak a trben. Aj-
rsok, futsok, szkdelsek tipikusan ilyen mozgsok. Szmos mozgs csak elvi alapon sorolhat be az egyes
fcsoportokba, mivel egyszerre lehet helyvltoztat s
A msik f csoport a stabilitsi vagy helyzetvltoztat manipulatv, helyzetvltoztat s manipulatv, hely- s
kszsgek, amelyek a gravitci legyzst teszik lehe- helyzetvltoztat, vagy mindhrom egyttesen. Alabda-
tv az egyenslyoz rendszer segtsgvel. A hzs, a jtkokban pldul tipikusan mindhrom mozgscsoport
tols, az ls, a tmaszhelyzetek vagy az irnyvltoztats egyttesen is megjelenik. A fundamentlis mozgsok
j pldk erre a csoportra. csoportostst az 1. tblzat mutatja. [12]

13

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 13 2015.02.17. 16:51:02


A FUNDAMENTLIS (FUNKCIONLIS, TERMSZETES) MOZGSKSZSGEK

Lokomotoros (helyvltoztat) Stabilitsi (helyzetvltoztat) Manipulatv (finommotoros)


mozgskszsgek mozgskszsgek mozgskszsgek

jrsok
zz irnyvltsok, kitmasztsok
zz gurtsok
zz
futsok
zz lendtsek, krzsek
zz dobsok
zz
oldalazsok
zz hajltsok s nyjtsok
zz elkapsok
zz
A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere

szkkensek, szkdelsek
zz fordtsok, fordulatok
zz rgsok, labdatvtelek lbbal
zz
ugrsok s rkezsek
zz tolsok s hzsok
zz tsek
zz
kszsok, csszsok
zz emelsek
zz tsek eszkzzel
zz
mszsok
zz testslymozgatsok s
zz labdavezetsek kzzel, lbbal
zz
menekls s ldzs
zz tmaszok eszkzk meglltsa, tvtele
zz
gurulsok s tfordulsok
zz egyb eszkzhasznlati formk
zz
dlsek s essek
zz
egyenslyozsok
zz
fggsek s lengsek
zz

1. tblzat: Afundamentlis mozgskszsgek csoportostsa

A termszetes mozgsok alkalmazsnak rendszere-


zsben a mozgskoncepcis megkzelts nemzetkzi
viszonylatban szleskren elterjedt, s a NAT 2012-re
pl kerettanterv is tartalmaz erre vonatkoz felada-
tokat. A mozgskoncepcikra pl mozgsfejleszts
szerint minden hely-, helyzetvltoztat s manipulatv
mozgsforma trben, energia-befektetsben s mozgs-
kapcsolatokban nyilvnul meg, teht ez kpezi a rendsze-
rezs alapjt is [2].

MEGJEGYZS: a mozgskoncepcik feldolgozsa


s tudatostsa kiemelten fontos feladata az vo-
dai s kisiskols testnevelsnek. A nemzetkzi
szakirodalom s a Nat 2012-re pl testnevels
kerettanterv is tartalmazza a termszetes moz-
gskszsgek fejlesztse mellett a mozgskon-
cepcik feldolgozsnak fontossgt. A testneve-
ls kerettanterv 14. osztlyokra vonatkoz rsze
kln nevesti a mozgskoncepcikat, s elrja
azok feldolgozsnak szksgessgt.

A mozgskoncepcikat Graham, Holt/Hale s Parker t


nagy terletre csoportostja (2. tblzat) [2].

14

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 14 2015.02.17. 16:51:03


A trbeli tudatossg (rzkels) elemei

elhelyezkeds a trben (pldul helyben, mozgs kzben)


zz
mozgsirny (pldul fel/le, elre/htra, balra/jobbra)
zz
a mozgs horizontlis skjai (pldul alacsony, kzp, magas)
zz
a mozgs vgrehajtsnak tvonala (pldul egyenes, kanyargs, cikcakk alakzat)
zz
a mozgs kiterjedse (pldul kis/nagy terjedelm)
zz

A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere


Az energiabefektetsre vonatkoz sszetevk

id, sebessg (gyors/lass)


zz
erkifejts (nagy/kicsi)
zz
lefuts (szabad/szablyozott)
zz

Kapcsolatok, kapcsoldsok lehetsgei mozgskszsgek vgrehajtsakor

Testtudat, testrszek testrszekkel (pldul szken/szlesen, szimmetrikusan/aszimmetrikusan)


zz
kztti kapcsolat

Kapcsolat a trssal trssal vagy trsakkal (vezet/kvet, tkrkp, sszhangban/ellenttesen,


zz
csoportok kztti/csoporton belli/pros/egynileg csoport eltt/egynileg)

Kapcsolat az eszkzzel trgyakkal s/vagy trssal (pldul alatt/fltt/keresztl, kzel/tvol, eltte/


zz
mgtte, kzeledve/tvolodva, hosszban/keresztben, krl)

2. tblzat: Amozgskoncepcik s sszetevik

Knyvnk a mozgskoncepcik mentn rendszerezte a mveleteket is. (rtem, hogy mirt s hogyan, ezrt tu-
fejlesztsre alkalmas feladatokat, gyakorlatokat, amelye- datosan prblom alkalmazni.). A mozgstanuls ilyen,
ket mozgsformnknt tblzatokba rendeztnk. Gyakor- kognitv alap megkzeltse hatkonyan kszti el a
latilag megtartottuk az eredeti koncepcit, m vltoztat- termszetes mozgsok ksbbi, sportjtkok vagy ms
tunk a Testtudat, testrszek kztti kapcsolat elemen. sporttevkenysgek sorn trtn felhasznlst, amely
Atblzat els oszlopba rendeztk, mint a mozgsfor- szintn nem nlklzheti a megfelelen felptett kognitv
ma tanulsa sorn elszr tudatostand, gyakorland alapokat. [13]
sszetevt. Ennek bvebb lersa a kvetkez, 1.5. alfeje-
zetben olvashat.

A termszetes mozgsok feldolgozsakor a mozgskon-


cepcis megkzelts alapvet elnye, hogy a rendsze-
rez elv elemei tudatosthatak, ami lehetv teszi, hogy
a tanulknl kialaktsuk az gynevezett funkcionlis
megrtst. Ez tartalmazza magt a mozgsos cselek-
vst, ugyanakkor az ahhoz kapcsold gondolkodsbeli

15

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 15 2015.02.17. 16:51:03


MEGJEGYZS: a mozgskoncepcik sszetevi-
rl val minl tbb tapasztalatszerzs nagyszer
lehetsget knl a gyermekek problmamegold
gondolkodsnak, kreativitsnak fejlesztsben
is, amelyeket a kiadvnyban tallhat gyakorlatok
is igazolnak.
A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere

SSZEFOGLALVA azt mondhatjuk, hogy a term-


szetes mozgsok gyakorlsnl lehetsgnk
van a mozgs sszetevinek tudatostsa mellett
a mozgs megvalsulsnak krlmnyeit is tu-
datostani, amely alapvet fontossg annak rde-
kben, hogy mozgsok hatkony, kontextualizlt
alkalmazsa ltrejhessen (1. bra).

1.5. Aknyvben hasznlt mozgsnehzsgi szintek s


a mozgsfejlettsg kapcsolata

K
nyvnkben az gyessget a termszetes moz- s sportjtkokra kivtel nlkl jellemz a trsak s az
gsok segtsgvel prbljuk lerhatv tenni. En- eszkz jelenlte. Termszetesen ez a rendszerezsi elv
nek rdekben a hely- s helyzetvltoztat, illetve nem szksgszeren kvetend, szmos esetben elszr
a manipulatv mozgsokat gy csoportostottuk, hogy az dinamikai (energiabefektetsi) szempontbl neheztnk
egyszerbbtl a bonyolultabb fel haladva, a gyakorlatok egy adott termszetes mozgst.
kombinlhatsgnak, egymsra plsnek segtsg-
vel rendszerbe tudjuk szedni a rengeteg varicit s fel- Megjegyzs: Az eszkzzel trtn vgrehajts minden
adatcsoportot. esetben manipulatv kszsgeket is ignyel a tanulktl.
Ez az llts akkor is igaz, ha hely- s helyzetvltoztat
A rendszerezs alapjt a mozgskoncepcis rendszer mozgskszsgek nehezt krlmnyeiknt vannak
adta, amelynek alapjn egy tblzatba rendeztk az adott jelen, s akkor is, ha kifejezetten az adott manipulatv
mozgsformhoz tartoz feladatokat, gyakorlatokat. kszsg fejlesztse a cl. Ez a sajtos kettssg a kny-
Amozgskoncepcis elemek sorrendjn azonban mdo- vnkben is megfigyelhet: a hely- s helyzetvltoztat
stottunk. Atblzatok els oszlopa a Testtudat, testr- mozgskszsgek esetn a klnbz eszkzk a moz-
zkels lett, hiszen mindenekeltt magt az adott moz- gs neheztsnek trgyai, mg a manipulatv kszs-
gsformt, gyessg-sszetevt szksges ltrehozni, gek esetn a fejleszts elengedhetetlen rsze, a mozgs
amit majd trbeli s dinamikai szempontok (Trbeli tuda- kifejezett clja az eszkzkkel vgzett vgrehajts. Pl-
tossg s Energiabefektets tudatossga) szerint bonyo- dul, ha futsnl azt krjk a gyerekektl, hogy minden
lthatunk tovbb. Ezt kveti a trsak bekapcsolsa a fo- msodik lpskre ssk le a labdjukat, azzal nemcsak
lyamatba, majd az eszkzs nehezts, ami mr specilis a futs ritmikjnak rzkelst, hanem a labdavezetst,
krnyezetet, kontextust jelent, hiszen a ksbbi jtkokra mint manipulatv kszsget is fejlesztjk.

16

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 16 2015.02.17. 16:51:05


ltalnossgban elmondhat, hogy a mozgskoncepcis A 2. szinten mr kt tanulsi szempontot, mg a harma-
szempontok minden esetben kognitv szempontok, kom- dik szinten 3-4 tanulsi szempontot hasznlunk. Ez ter-
muniklhatk, kommuniklandk. A mozgskoncepcis mszetesen nem azt jelenti, hogy a tanulknak egyszerre
megkzelts szempontjait knyvnkben tanulsi szem- 3-4 dologra kell figyelnik a vgrehajts sorn, hiszen
pontoknak nevezzk. A gyakorlat tanulsi szempontjai- az kivitelezhetetlen volna. Egyszeren arrl van sz,
nak megrtse nagyban nveli a motivcit, s jtkony hogy ha a mozgsforma vgrehajtsa mr elg maga-
hatssal van a vgrehajts minsgre is. Mivel vgs biztos nmagban, a tovbbfejlds rdekben a 2. s 3.
soron clunk egy szles kr mozgsmveltsggel ren- szinten thelyezzk a figyelem fkuszt a mozgsrl a
delkez, mozgsban magabiztos s hatkony egyn ne- mozgs krlmnyeire (pldul dinamikai sszetevk,

A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere


velse, a tudatosts elengedhetetlen rsze a mozgsta- trskapcsolatok). Knnyen belthat, hogy a gyakorla-
ntsnak akr a pillanatnyi sikeressg rzet kialaktsa, tok bonyoldsa elssorban a figyelem megosztsnak
akr a fizikailag aktv, rendszeres mozgsban rmet szksgessgben mutatkozik. A gyakorlatok sikeres
lel felntt vls szempontjbl. vgrehajtshoz a tanulknak meg kell rtenik az adott
gyakorlat tanulsi szempontjait, emiatt egyfajta rtelmi
Az egyes termszetes mozgsok tblzatainak kialakt- knyszerhelyzetbe hozzuk ket, hiszen el kell kpzelnik,
snl egyszerre vettnk figyelembe bizonyos egymsra vgig kell gondolniuk a vgrehajtst. Ez alapjn a tanulsi
plst mozgsfejldsi rtelemben, illetve a testneve- szempont egyfajta vgrehajtsi szempont lesz.
ls-rai felhasznlst segt rendszerezsi szempontot
(ltalnosabb mozgsok fell haladunk a ritkbban Egy szkdel feladatnl pldul eleinte a szkdels helyes
hasznlt fel, jrsoktl a fggsekig). Pldul a kszsok technikai vgrehajtsra koncentrl a tanul. Majd amikor
s a mszsok klnll elemei a termszetes mozg- az mr sikerl neki, egy eszkzzel neheztjk a feladatot,
soknak, azonban testnevels-rai felhasznlsuk egytt pldul egy ugrl ktllel. gy a szkdelsre mr nem
hatkonyabban trtnhet, ezrt egy tblzatba helyeztk tud teljes mrtkben figyelni, hiszen a ktlre is kell. Ezek
ket. utn a ktllel vgzett szkdelses feladatot mr egy tr-
sval egyttmkdsben kell ltrehoznia, teht az jabb
Az adott mozgsforma tblzatain bell hrom szin- tanulsi szemponttal mg jobban eltvoltjuk a figyelmet
tet alaktottunk ki. A hrom szint beazonosthat az az eredeti gyakorlat szempontjtl, mivel a trssal trt-
1. szm tblzatban, azaz egyre bonyolultabbak a n egyttmozgsra is gyelnie kell. Ilyenformn lthat,
gyakorlatok, illetve egyre kzeltnk a kontextualizlt hogy valjban egyik gyakorlatban sincs tbb tanulsi
(vltoz krnyezeti) felhasznls fel. Aszintek bonyo- szempont, mint kett, hiszen a figyelmet nem lehet ennl
lultsgnak meghatrozshoz a tanulsi szemponto- jobban megosztani. Amsodik, de fleg a harmadik szint
kat hasznltuk. A tanulsi szempontok azok a (trben, gyakorlatainl is maximum kt szempontra tud figyelni a
energiabefektetsben, mozgskapcsolatokban kifejez- tanul, de ezek a szempontok mr nem a mozgsforma
het) kognitv szempontok, amikre a vgrehajts kz- puszta ltrehozsra, hanem a ltrehozsnak krlm-
ben a tanulknak figyelni kell. Az 1. szint magnak a nyeire fkuszlnak. Ez a folyamat mr a Fundamentlis
mozgsformnak a megtanulst, ltrejttt kvnja motoros kszsgek s a Kontextus-specifikus motoros
szolglni, gy egyetlen tanulsi szempontot hatroztunk kszsgek kztti tmenet rsze (1. bra).
meg erre a szintre. Arra az egy sszetevre szeretnnk
irnytani tantvnyaink figyelmt. Ez az egy tanulsi
szempont brmilyen mozgskoncepcis szempont sze-
rinti lehet, teht az 1. szint tblzatok a teljessg ig-
nyvel prbljk rendszerezni mindazt a gyakorlat s
feladattpus mennyisget, ami egy tanulsi szemponttal
meghatrozhat.

17

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 17 2015.02.17. 16:51:06


A msodik s harmadik szint kombinlt tanulsi szem- A szintek nem felelnek meg letkori szakaszoknak.
pontjai leggyakrabban trssal vagy eszkzzel vgzett Agyakorlatokat nehzsgi, bonyolultsgi szintekbe sorol-
gyakorlatokat jelentenek a gyakorlatban. Atrs vagy tr- tuk, gy a differencils alapjt nem az letkor, hanem az
sak egyttmkd jelenlte nagyban elsegti a kommu- adott gyakorlat sszetettsge adja.
nikci s gyakran a kreativits hatkony ltrejttt.
Akreatv, helyes megoldsok minden esetben a figyelem, A tblzatokban szerepl szintek elsdleges clja nem
koncentrci megltt jelzik tantvnyainknl, ezrt az az, hogy a kivlasztott letkorban javasoltan elvgzend
ilyen prblkozsokat btortsuk. feladatokat felsorolja, hanem hogy a mozgstanulst fo-
lyamatban brzolja, ezltal elsegtve a hatkony dif-
A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere

Az eszkzzel val kapcsolat ahogy azt az alfejezet elejn ferencilst! Aszintek egyms utni felsorolsa azt de-
emltettk ebben az esetben a hely- s helyzetvltoztat monstrlja, hogy a mozgstanuls egy nagyon szorosan
mozgsok bonyoltst szolgljk, m ezzel egy idben, egymsra pl folyamat, amelyet akkor is figyelembe
szinte minden esetben a manipulatv gyessg fejldst kell venni, ha gyermekeknl, de akkor is, ha a ksbbi
is segtik. letkorokban trtnik.

1.6. ltalnos mdszertani javaslatok

A
zok a tantvnyaink, akik nem rendelkeznek kell
tudssal, tapasztalattal a termszetes mozgs-
kszsgek tekintetben, htrnyban vannak a
mozgskszsgek felhasznlsnl. Ez elssorban test-
nevels-rai jtkok, feladatok sorn jelentkezik, de vg-
eredmnyben a felnttkorra vonatkoztatva hordoz valdi
veszlyeket. Amennyiben az egyn a mozgsban nem
rendelkezik elegend magabiztossggal, hozz kapcso-
ld relevns ismeretekkel, akkor nem vrhat el, hogy
aktv alaktjv vljon sajt egszsgi llapotnak.

z mret s formj eszkzk, a megfelel pedaggusi


MEGJEGYZS: a mozgsos rekrecis tevkeny-
kommunikci mind roppant fontos sszetev e feladat-
sgek nem csak testi, hanem tbbek kztt
ban. Mi gy gondoljuk, hogy a legfontosabb elssorban
mentlis egszsg elrse vagy megtartsa
az, hogy a pedaggus kpes legyen egszben tltni a
szempontjbl is jelentsek.
mozgsfejlds szakaszait, azok egymsra plst, s
termszetesen: a feladatok kontextualizlsnak lehe-
gy aztn nem az lesz a krds, hogy ki a leggyesebb, tsgeit. Minden sportmozgs (fggetlenl a cljtl) a
hanem, hogy az adott egynnl, az adott fejlettsgi szint- termszetes mozgsokra pl, azok gyakorlsa megke-
nl mit lehet tenni annak rdekben, hogy fejlesszk az rlhetetlen a mozgsfejleszts sorn.
gyessgt, s annak valamilyen komponenst. Azintz-
mnyi testnevels risi kihvsa, hogy minden gyermek Amikor azt vizsgljuk, hogy a vltozatos mozgsformk
szmra rvnyes, az fejldst szolgl gyakorlatot gyakorlsa az idegrendszer alkalmazkodkpessgt
tudjon mutatni, kzvetteni. A differencils, a klnb- fejleszti gy biztostva az egyre magabiztosabb, ha-

18

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 18 2015.02.17. 16:51:07


tkonyabb vgrehajtst , kln ki kell emelni hogy a Hagyjunk elg idt, hogy a gyerekek felfedezzk, meg-
zz
sportmozgsok specilis krnyezetben val hatkony talljk a helyes vgrehajtst az instrukciink alapjn.
vgrehajtsa hasonl idegrendszeri fejlettsget kvetel. A vltozatos gyakorls nem azt jelenti, hogy minden
Napjainkra bebizonyosodott, hogy a mozgstanuls akkor gyakorlatot egyszer-ktszer hajtanak vgre tantv-
a leghatkonyabb, ha minl vltozatosabban, minl tbb- nyaink. Bonyolultsgtl fggen teremtsk meg a le-
szri idegrendszeri alkalmazkodsi knyszer mentn, a hetsgt a legalbb ngy-tszri, de inkbb tbbszri
mozgs tudatostsa mellett gyakorlunk [9]. Apedaggiai vgrehajtsra egy adott gyakorlatnl, hogy mindenki-
hatkonysgnak azonban fontos felttele, hogy a moz- nek (az gyesebbeknek s a kevsb gyeseknek) le-
gsforma vgrehajtsban megjelen hibkat pedag- gyen lehetsge felfedezni a helyes vgrehajtst.

A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere


gusknt azonostani tudjuk, s a hiba kijavtst elsegt Trekedjnk a pozitv megerstsre! Ha a tanul meg-
zz
gyakorlatot, informcit adjunk tantvnyainknak, amit tallta az adott mozgst, kpes volt nagyjbl vgre-
pozitv, tmogat kommunikcival valstsunk meg, nem hajtani, mikzben figyelt a tanulsi szempontra, di-
pedig egyszeren rmutatva a hibra. csrjk meg! Apozitv megersts, a mit csinltl jl
arnya 80%-ban uralja a foglalkozst!
Az alap mozgskszsgeknek knyvnkben bemutatott Hibajavts (korrektv visszajelzs) esetn soha ne
zz
rendszerezse ehhez kvn hozzjrulni azltal, hogy a csak a hibt nevezzk meg, minden esetben fogalmaz-
mozgstanuls szempontjbl rendkvl rzkeny id- zuk meg, hogyan tudja kijavtani az adott hibt! Ezzel
szakban alkalmazni javasolt gyakorlatokat, mozgsfor- prhuzamosan lehetsg szerint nevezznk meg
mkat definilja, s segtsget nyjt az vodai s a kisis- legalbb egy szempontot, amit jl csinlt a gyakorlat
kolai felhasznlshoz. Ennek segtsgvel remlhetleg sorn. Fontos, hogy mindenki megersdjn abban,
minden pedaggus munkjt segtjk az gyessgfejlesz- amit jl csinlt a gyakorls folyamn, de tudja azt is,
ts tekintetben. mik a kijavtand elemek.
Az letkor nem egyenesen arnyos a mozgs- s
zz
Fontos kiemelni pr szempontot, amelyek alapjaiban ha- kognitv fejlettsggel. Egyes, nagyjbl azonos let-
trozzk meg az rk/foglalkozsok hatkonysgt. kor gyerekek kztt tbb vnyi mozgsfejlettsgbeli
zz Az egyszerbbtl a bonyolultabb fel haladjunk! Ha klnbsg lehetsges, ezrt differencilnunk kell a
pldul egy 2. szint gyakorlatot szeretnnk alkalmaz- gyakorlatok alkalmazsakor. Acl minden tanul ese-
ni, rdemes az rintett tanulsi szempontokat egyes- tben az nmaghoz mrt fejlds realizlsa, ennek
vel, kt 1. szint gyakorlat formjban elkszteni. rdekben kpesnek kell lennnk egy-egy gyakorlat
zz Gyakran elfordul, hogy a bonyolts a fejleszteni k- sorn klnbz nehzsg (optimlisan hrom) meg-
vnt termszetes mozgs minsgnek rovsra jelentsre. [12]
megy, sztesik a mozgs. Ilyenkor mindig lpjnk A prokban, csoportokban vgrehajtott feladatok a tu-
zz
vissza az elz, egyszerbb gyakorlathoz, s esetleg datos mozgsvgrehajtsnak hatkony formi. Ezeknl
azon vltoztatva ksztsk el a szintlpst! a feladatoknl a sajt mozgst igaztani kell a trshoz,
zz Kommunikcinkban szortkozzunk a tudatostand teht a ltsnak, hallsnak, tvolsg- s sebessg-
tartalomra! Nem tudunk egy idben mindenkinek mon- becslsnek klns jelentsge van. Az egyttmoz-
dani valamit a helyes vgrehajtssal kapcsolatban, gs klnbz mdozatai kzben fejldnek a szocilis
viszont szeretnnk, ha minl tbben helyesen gyako- kompetencik is. Akontaktussal trtn egyttmk-
rolnk az adott mozgsformt. Emiatt roppant fontos, ds, valamint a vezet/kvet egyttmkdsben a fe-
hogy tantvnyaink minden esetben, tisztban legye- lelssgvllals is megjelenik.
nek az adott gyakorlat cljval, tanulsi szempontjval. Az akadlyplyk kivlan alkalmasak a haladssal
zz
Ennek rdekben gyeljnk r, hogy minden esetben vgrehajthat termszetes mozgsok vltozatos gya-
mondjuk el, mi az adott gyakorlat tanulsi szempontja, korlsra. Ez egyrszt abban mutatkozik meg, hogy
vagyis mire figyeljen a tanul a vgrehajts kzben! egy idben tbb mozgsforma gyakorlsa megoldhat,

19

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 19 2015.02.17. 16:51:07


msrszt abban, hogy a klnbz mozgsok kztti megfelelen fejldnek, ami rendkvl fontos az ltal-
tudatos vlts remekl fejleszti az idegrendszeri alkal- nos erfejleszts szempontjbl.
mazkodkpessget. A kisiskols letkorban javasol- A klsleg meghatrozott ritmus (elssorban zene)
zz
juk minl tbb akadlyplya jelleg, gyessgfejlesz- alkalmazsa egy kevsb kiaknzott lehetsg a
tst clz foglalkozs alkalmazst. testnevelsrk s mozgsfoglalkozsok sznesebb
ltalnossgban elmondhat, hogy az gyessgfej-
zz s hatkonyabb ttelben. A mozgsok ritmusnak
leszts sorn tantvnyainknl sajt testk (pldul megjelentse, annak rzkeltetse fontos sszetev-
testsly, vgtaghossz, testmagassg) minl hatko- je a mozgs hatkony vgrehajtsnak. A knyvben
nyabb kezelsnek kpessgt szeretnnk kialaktani. szerepl termszetes mozgsok brmelyikhez al-
A mozgsfejlds s gyessgfejleszts elmleti s gyakorlati httere

Tesszk ezt annak rdekben, hogy relis tapasztalatot kalmazhatunk kls ritmuskeltst, vagy krhetjk ta-
szerezzenek testk mkdsrl, a mozgsok tudatos, ntvnyainkat a mozgs ritmusnak megjelentsre.
minl vltozatosabb vgrehajtsrl, ami megfelel Mindkt esetben nveljk az aktv, alakt jelenltet,
alapot ad a termszetes mozgsok ksbbi, klnbz hiszen a zene a tanulk tudtn kvl is jtkonyan hat
cl felhasznlsaihoz. Ennek a gondolatmenetnek a a figyelemre, ezltal hatkonyabb s lvezeteseb-
tanulk kondicionlis kpessgeinek fejlesztse szem- b tve a testnevelsrkat. Hasznljunk teht minl
pontjbl is komoly jelentsge van. Asajt testsl- gyakrabban zent a gyakorls alatt.
lyal vgzett gyakorlatok, klnsen a tmaszban, fg- A nem megfelelen kontrolllt versenyhelyzetek szinte
zz
gsben vgzett, illetve a kszs-mszs gyakorlatai kivtel nlkl rontjk a mozgs vgrehajtsnak min-
segtsgvel remekl lehet differencilni, s ezen ke- sgt, gyakran kifejezetten rtanak a mozgstanuls
resztl kivlan lehet rzkeltetni az nmaghoz mrt hatkonysgnak, klnsen azoknl a tantvnyoknl,
fejldst tantvnyainknl. Tovbb fontos jellemzje akik kevsb gyesek.
mg ezen gyakorlatoknak, hogy az zleteket krlve-
v izmok, funkcijuknak, teljes mozgsterjedelmknek

20

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 20 2015.02.17. 16:51:07


A hely- s helyzetvltoztat mozgskszsgek gyakorlatait s
az azokhoz tartoz tanulsi szempontokat a mozgskoncepcis
rendszer alapjn rendszereztk.

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 21 2015.02.17. 16:51:09


02 A FELDOLGOZS
MDSZERTANA

A
z adott termszetes mozgskszsghez tartoz meg a tanulsi szempont tudatostsa a gyakorlatnl. A2.
gyakorlatokat a mozgskoncepcis rendszert s 3. szint feladatokat az 1. szinttel ellenttben nem
felhasznlva tblzatokba, azon bell szintekbe a teljessg ignyvel gyjtttnk pldkat, hanem csak
rendeztk. A gyakorlatokhoz, feladatokhoz, feladatcso- nhny plda segtsgvel szerettk volna bemutatni,
portokhoz az 1. szinten lehetsges pedaggusi kommuni- hogyan bonyolthatk, nehezthetk a termszetes moz-
kcis mintkat, pldkat rtunk arrl, hogyan valsulhat gsok gyakorlatai.

2.1. Fundamentlis hely- s helyzetvltoztat mozgsok

JRSOK

A
jrs sorn az egyik lbrl a msik lbra trtn
slypontthelyezs zajlik gy, hogy legalbb az
egyik lb vgig kontaktusban marad a talajjal
vagy az egyik lbon (gynevezett tmaszlb), vagy mind-
kt lbon (gynevezett ketts tmasz vagy ketts alt-
maszts) van a testsly. Ajrs sorn teht a tmaszfzis
s lendt fzis szakaszai ciklikusan vltjk egymst. Aj-
rs egysge a lpsciklus, amely kt lpst foglal mag-
ban. Alpsciklus megfelel annak az idtartamnak, amely
ugyanazon lb kt sarokra lpse kztt eltelik.

22

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 22 2015.02.17. 16:51:11


Az iskolba kerl gyermekeknl a jrs mr meglehet- A jrs sorn helyesen alkalmazott ellenttes kar- s
zz
sen fejlett szinten van, ami lehetsget ad a mozgskon- lblendts fontos sszetevje a ksbbi hatkony fel-
cepcis rendszer szempontjainak megjelentsre. Mivel hasznlsnak.
nem ignyel tlzott figyelmet a jrs maga, knnyebb A magas s alacsony slyponttal trtn jrs an-
zz
figyelni a a mozgst ksr, azokat bonyolt sszetevk- nak kiprblsra szolgl, hogy melyik eredmnyez
re, mint pldul az irnyokra, eszkzre vagy akr a trs biztosabb egyenslyi helyzetet, s hogy melyik ad
mozgsra. jobb lehetsget az irnyvltoztats vgrehajts-
ra. A kett kztti szakaszos vagy folyamatos t-
A jrsok tovbbi jelentsge mg, hogy a fut s szkde- menet a testhelyzetek s izommkdsek differen-
l feladatokhoz elengedhetetlen, megfelel lendt lb s cilt rzkelst biztostja. Aklnbz hosszsg
kar mozdulatokat, illetve a lbfej talajfogst segtik meg- lpshosszal val haladsnl (a tyklpstl az
reztetni tantvnyainknl. rislpsig) tapasztalatot tud szerezni a tanul
a klnbz tvolsgok s a lpsnagysg viszo-
A feldolgozst segt szempontok nyrl, ami a ksbbiekben a futs sebessgnek
A gyermekeknl gyakori, hogy a lb befel (csmps
zz rzkelshez, kialaktshoz ad elengedhetetlen
lb) vagy tlzottan kifel fordul, ezrt fel kell hvni a fi- tapasztalatot.
gyelmet, hogy a helyes jrsnl a lb csak pr fokban A gyorstott, lasstott s szaggatott mozdulatok
zz
kifel rotlt helyzetben kerl a talajra. gy biztostva alkalmazsnl az izommkdsnek olyan, egyre
azt, hogy a saroktl az regujjig grdljenek vgig a ta- jobban ellenrztt mdjt alkalmazzk tantvnyaink,
lajon a tanulk. Ez a szempont tudatosthat s sok-sok amely a test s a vgtagok egyre jobb koordincijt
gyakorlssal tanulhat. eredmnyezi. Lnyegben jtk az izmok mkdtet-
A helyes jrskp kialaktsa nagy jelentsg-
zz svel. A kreativits fejlesztsre olyan jrsok kita-
gel br a ksbbi als vgtag elvltozsok, illetve llsa lehet a feladat, ahol az izmok megfesztsvel,
gerincdeformitsok prevencijban. Ennek a jelent- ellaztsval kell jtszani. Azegyenletes jrs kialak-
sge azltal is fokozdik, hogy a tanulk kztt gyako- tsra hasznlhatjuk a kls s bels ritmusra trtn
ri a ldtalp s/vagy bokasllyeds, ami jrs kzben jrsfeladatokat.

A feldolgozs mdszertana
megnehezti szmukra a helyes talajfogst s talpgr- A trsas feladatok sorn az egyttes vgrehajts lehe-
zz
dlst. (A lbujjon, sarkon s bekarmolt lbujjal val tsget biztost az alkalmazkodsra, a vezet-kvet
jrs hasznos a ldtalp megelzsre, illetve a mr szerepek tudatos vgrehajtsra, a trsba vetett biza-
kialakult ldtalp korrekcijra.) lom kialakulsra, ami fontos eleme a klnbz fog-
s pontszerz jtkoknak.

3. bra: Jrs klnbz slyponti magassgokban 4. bra: Egyenslyoz jrs ktlen

23

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 23 2015.02.17. 16:51:11


JRSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Jrs sarok-talp/lbujj-sarok grdlssel, lbujjon Jrs kzben figyeljtek meg, hogy a talpatok melyik rsze
s sarkonjrs r le elszr a talajra, s melyik rsze hagyja el utoljra a
zz jrs lbujj-sarok grdlssel talajt! Akkor vagytok gyesek, ha a sarkatokrl grdltk
zz jrs lbujjon a talpatokra.
zz jrs sarkon A sarkon jrsnl mindig nagyon puhn tegytek le a sar-
zz jrs sarok-talp grdlssel katokat! Ne csapjtok kemnyen a talajhoz, mert a sarok-
zz jrs htra sarok/talp grdlssel csont nagyon rzkeny!
zz jrs elre lbujj/sarok grdlssel

zz jrs vltott sarok/talp s lbujj/sarok

grdlsekkel
Javasoljuk az idnknti meztlbas gyakorlst.
Jrs trd- s sarokemelssel/lendtssel Figyeljtek meg, hogy a norml jrs kzben milyen ma-
zz jrs trd- s sarokemelssel/lendtssel gasra emelitek a trdeteket! Most prbljtok meg alacso-
zz jrs vltakoz trd- s sarokemelssel/lendtssel nyabbra emelni! Vigyzzatok, ne csoszogjatok!
(azonos szm, nem azonos szm) Most pedig j magasra hzztok a trdeteket jrs kzben!
TESTTUDAT KIALAKTSVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (TT)

zz jrs alacsony/kzepes/magas trd- s Figyeljetek, hogy a trzsetek egyenes maradjon kzben.


sarokemelssel/lendtssel Most arra vagyok kvncsi, hogy keresztbe is tudjtok-e
zz jrs vltakoz alacsony/kzepes/magas trd- s lendteni a trdeteket jrs kzben. Azaz gyes, aki meg-
sarokemelssel/lendtssel (azonos, nem azonos) prblja kifel s befel is lendteni a trdt.
zz jrs keresztirny s oldalirny trd- s

sarokemelssel/lendtssel
Jrs oldal- s harntterpeszben Figyeljtek meg, hogy a termszetes jrs kzben milyen
zz jrs szk, vllszlessg s szles terpeszben tvolsgra van egymstl a lbfejetek! Most prbljatok
zz jrs szk, vllszlessg s szles szk, vllszlessg s szles terpeszben is jrni! Ne fe-
harntterpeszben lejtstek el a sarok-talp grdlst!
zz jrs klnbz hosszsg harntterpeszben

Jrs klnbz kar- s lbmunkval (pldul irny, Szabadon jrhattok a teremben. Prbljtok meg jrs
pozci) kzben a kt karotokat ms-ms tartsba tenni! Pldul az
A feldolgozs mdszertana

zz jrs kzzel kls/bels trdet s/vagy bokt egyik magas-, a msik mlytartsban. Btran talljatok ki
rintve vltozatos kartartsokat!
zz jrs knykkel trdet rintve

zz jrs klnbz kartartsokkal (pldul cspn,

magastartsban, oldals kzptartsban)


zz jrs klnbz, vltakoz kartartsokkal

zz jrs klnbz testrszek (vltakozva is)

rintsvel

24

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 24 2015.02.17. 16:51:11


JRSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Jrs helyben, haladssal (elre/htra, oldalra, Ha helyben jrtok, akkor a grdls irnya ppen fordtott
krben, ezek tmenete is) lesz. Lbujj fell kell a sarok fel grdlni. Mikor grdl a
zz jrs helyben (pldul terpeszben, lbujjon, sarkon, talp mg ugyangy? Igen, a htrafel jrsnl.
trdemelssel, sarokemelssel)
zz jrs elre/htra, rzstosan elre/htra s oldalra

Jrs meghatrozott tvonalon Most meghatrozott tvonalon kell majd jrnotok. De ne


zzjrs egyenes vonalon, ves vonalon, hullmvonalon, lgasstok kzben a fejeteket, elre nzzen a tekintetetek
cikcakk vonalon, krben, bet- s szmalakban a meghatrozott tvonalat figyelve!
illetve egyb, klnbz mdon, meghatrozott
tvonalon

Jrs klnbz fordulatokkal A kezemben a negyedet, a felet, illetve az egszet jelkpe-


zzjrs kzben negyed-, fl- s egszfordulatok z krtyk vannak. Szabadon jrhattok a teremben, figyel-
ve, hogy ppen milyen krtyt mutatok fel. A krtynak
megfelel fordulatot kell tennetek jrs kzben. gyesen
TRBELI TUDATOSSGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK (T)

kerljtek el az tkzst! Az az gyes, aki prblgatja a


fordulst mindkt irnyban.
Jrs termszetestl eltr lpshosszal Figyeld meg, hogy milyen hosszkat lpsz a termszetes
zz jrs kis s nagy lpshosszal jrsnl! Tudtok kisebbeket is lpni? Nem kell kzben sza-
zz jrs lland/vltoz/vltakoz lpshosszal porzni is a lpseiteket. s most lpjetek nagyon hos-
szkat! Igen, most sokkal jobban be kell majd hajltani a
trdeteket.
Utnz jrsok (mackjrs, pingvin, tengersz) Most meztlb fogunk jrni. Karomjrsban kis hidat k-
zz karomjrs: jrs meztlb bekarmolt lbujjal pezzetek a talpatokkal, gy hogy behajltjtok a lbujjaito-
zz risjrs: jrs lbujjon magasra nyjtzva kat. Csak a lbujjatok s a sarkatok rhet le.
zz jrs rislpssel: minden lpsnl tmad Tengerszjrsnl mikor tlptek egyik lbatokrl a
llsba kilpve msikra, dljetek is a lp lbatok fel. Olyan mintha
zz rongybaba: jrs lazn, kar s lb rzogatsval dlnglntek jrs kzben.

A feldolgozs mdszertana
zz katonajrs: jrs nyjtott karral s lbbal, Tyklpsnl szorosan rakjtok egyms el a lbfejete-
izmokat megfesztve ket. Akkor vagytok gyesek, ha sszer a sarkatok s a
zz indinjrs: jrs ellenttes oldali karlendtssel lbujjatok.
magastartsba
zz pingvin jrs: kifel fordtott lbfej, enyhn

hajltott trd, karok tenyrrel elre fel fordulva s


leszortva a test mellett
zz tengerszjrs: jrs terpeszben dlnglve

zz glyajrs: jrs oldals kzptartsban magasra

hzott trddel
zz tyklps: jrs lbfejeket szorosan egyms el/

mg illesztve
zz kormnyozs: jrs szabadon, kpzeletbeli

kormnykereket forgatva
zz lopakod jrs: jrs lass mozdulatokkal, puha

talajfogssal 25

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 25 2015.02.17. 16:51:11


JRSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Jrs egyenletes sebessggel (lass/kzepes/gyors) Most prbljatok meg gyorsan jrni, de kzben ne feledj-
zz jrs lassan, kzepes sebessggel s gyorsan tek, hogy a sarkatokrl grdljetek a talpatokra!

Jrs vltoz sebessggel Most prbljtok meg fokozatosan felgyorsulni jrs kz-
zz jrs fokozatosan gyorsul/lassul sebessggel ben! Vigyzzatok, ne legyen belle futs! Valamelyik lba-
zz jrs szabadon s szisztematikusan (pldul lass- tok mindig a talajon legyen.
gyors) vltoz sebessggel
Elinduls/meglls, jrs irnyvltoztatssal Jrjatok szabadon a teremben! Mikor kedvetek tartja, ll-
ENERGIABEFEKTETS TUDATOSSGVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (E)

(egynileg vagy klsleg meghatrozott mdon) jatok meg, majd induljatok el jra. Most mr csak az n
zz elinduls/meglls egyni temben jelzsemre lljatok meg, majd induljatok el. Most pedig
zz jrs kzben jelre meglls, majd jelre elinduls csak akkor lljatok meg, ha valaki kzelbe rtek! Mit kell
(pldul taps, ftty, dob) tennetek, hogy ki tudjtok kerlni egymst? Igen, irnyt
zz jrs kzben irnyvltoztats egyni temre s kell vltoztatni.
jelzsre
zz jrs kzben jelre klnbz statikus utnz

gyakorlatok vgzse (pldul alagt, kisasztal,


glya), majd jelre jrs tovbb
Jrs lasstott, gyorstott s szaggatott Biztosan lttatok mr robotokat jrni. Mirt ms az a j-
mozdulatokkal rs? Hogy tudntok utnozni? Igen, mindig meg kell sza-
zz robotjrs: jrs az izmok feszltsgnek ktani a mozgst kzben. Pici, szaggatott mozdulatokkal
vltakoztatsval, szaggatott mozdulatokkal haladjatok!
zz robotjrs2: jrs merev, lland feszltsg Most jrjatok gyorstott felvtellel! Mikzben szaporn
izmokkal szeditek a lbatokat, legyen hatrozott a karmunktok is.
zz jrs lasstott felvtellel Figyeljetek, ne legyen futs a jrsbl!
zz jrs gyorstott felvtellel (szapora lpsekkel s

intenzv karmunkval)
Jrs bels/ klsleg meghatrozott ritmusra Jrjatok szabadon az udvaron az ltalatok vlasztott rit-
zz jrs klsleg meghatrozott ritmusra (pldul musban! Minden lpsre tapsoljatok, vagy ssetek a com-
A feldolgozs mdszertana

pedaggus taps, zene, hangszerek) botokra!


zz jrs belsleg meghatrozott ritmusban

zz jrs belsleg meghatrozott ritmusban,

hangkeltssel (pldul taps, klnbz testrszekre


trtn tssel)
Jrs prokban, csoportokban, fizikai kontaktussal Jrjatok prokban a htatokat sszetmasztva! Most egyi-
TRSSAL, TRSAKKAL LTREJV

s anlkl ktk elrefel, a msik gyerek htrafel jr. Ugye ilyenkor


zz jrs prokban/csoportokban fizikai kontaktussal ppen ellenkezleg grdltk a talpatokon?!
(pldul kzfogssal, vllfogssal, karfonssal, Ha egyms mgtt jrtok oszlopban, mindig tartsatok kel-
FELADATOK (T)

vllakat sszerintve, htakat sszetmasztva) l tvolsgot!


zz jrs prokban/csoportokban fizikai kontaktus

nlkl
zz jrs prokban/csoportokban egymssal szemben,

egymsnak httal s egyms mellett


zz jrs oszlopban/vonalban

26

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 26 2015.02.17. 16:51:11


JRSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Jrs a trsakkal azonos vagy eltr mdon (ritmus, Most prokban jrjatok, mgpedig az ell lv trsatokat
irny, a sebessg, mozdulatok, vezet/kvet) kvetve, az mozdulatait utnozva! Btran prbljatok ki
TRSSAL, TRSAKKAL LTREJV FELADATOK (T)

zz jrs a trsakkal azonos vagy eltr ritmusban sokfle kar- s lbmunkt! Ne felejtsetek szerepet is cse-
(pldul menetels, a csoport minden tagja sajt rlni!
ritmusban jr, akr hangkeltssel is) Most jtsszuk azt, hogy mindenki szabadon jr a teremben
zz jrs a trsakkal azonos vagy eltr irnyban brmilyen irnyban! Ha sszetallkozol valakivel, fogjatok
zz jrs a trsakkal azonos vagy eltr sebessggel kezet s vltsatok irnyt! Ne csak a bartodat keresd jrs
zz jrs a trsakkal azonos vagy eltr mozdulatokkal kzben! Azaz gyes, aki minl tbb trsval tallkozik.
(klnbz kar- s lbtartsok)
zz jrs a trsakkal vezet-kvet szerepben (pldul

tkrkp, inverz tkr, kvet mozgsok), csukott


szemmel is
zz lufifjs, jrs kzfogssal kr belseje fel. majd

htra a krt tgtva


zz tekeredik a kgy, jrs kzfogssal, befel

tekeredve, majd ellenkezleg is


Jrs eszkzhordssal Most mr nemcsak arra kell figyelnetek jrs kzben,
zz jrs babzsk, labda, kend, bot, karika, ktl hogy megfelelen fogtok-e talajt a sarkatokkal, hanem
hordssal (pldul kzben, fejtetn, vllon, has/ egyenslyozni is kell egy babzskot a fejetek tetejn. Ak-
mellkas eltt, ht mgtt, fej felett, hnalj al/ kor knnyebb lesz, ha jl kihzztok magatokat, s nem
trd kz szortva, derk krl hordva) (pldul mozgatjtok a fejeteket jrs kzben.
vzhord jrs: jrs vllon hordott botot fogva, Most is rizztek meg a szp tartsotokat, de a babzskot
vagy boton tvetett karokkal) most adogasstok a derekatok krl! Ne nzztek a bab-
zz jrs eszkzadogatssal klnbz testrszek zskot kzben!
krl/alatt/fltt (pldul babzsk adogats derk
krl, trd alatt, fej felett)
ESZKZS FELADATOK (ESZ)

Jrs eszkzkn, eszkzkn t, kztt, krl, Most a talajra tett karikkba lpve kell jrnotok. Mindig

A feldolgozs mdszertana
alatt/fltt, eltt/mgtt/mellett, eszkzkben csak az egyik lbatokkal lpjetek bele! Prbljatok minden
s eszkzkn keresztl, eszkztolssal, karikba belelpni! Most mr csak a bal lbatokkal lphet-
eszkzgurtssal, tbb eszkz egyidej hasznlatval tek a karikkba. Ezutn pedig csak a jobbal. Akkor vagytok
zz ktltncos egyenslyoz jrs kifel fordtott gyesek, ha nem futtok a karikk kztt, s mindig az res
lbfejjel, talajra fektetett vastag ktlen, vagy a talaj karikkat keresi a szemetek.
fl kifesztett gumiszalagon
zz mocsrjrstalajra tett babzskokon,

lpkveken, flgmbkn, zsmolyokon, rugs


deszkkon, paprlapon
zz jrs karikn oldalazva bekarmolt lbujjakkal

zz jrs padon, ltrn, billen rcshintn, palln,

csszdalapon
zz jrs tlpssel vonalakon, talajra tett karikkon,

botokon, koordincis ltra fokain, gumiszalagon,


zsmolyokon, padon, vzszintesen rgztett rudakon,
bjkon
27

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 27 2015.02.17. 16:51:11


JRSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


zz jrs fel-, lelpssel pldul lpcsn, padon,
zsmolyon, bordsfalon
zz jrs talajra tett karikk, ugrktelek, babzskok,

body-roll hengerek, lpkvek kztt/krl


zz jrs kifesztett gumiszalag, belgatott eszkzk
ESZKZS FELADATOK (ESZ)

(pldul lufi, labda, karika) alatt


zz jrs pldul ktl, ltra, pad, pall, kifesztett

gumiszalag felett
zz jrs eszkzk eltt/mgtt/mellett (pad, zsmoly,

karika, body-roll, ktl)


zz jrs talajra tett karikban,

zz jrs klnbz mdon sorba tett karikkban

zz jrs karikn tbjssal

zz jrs bottal babzskot/szuperdeszkt tolva

zz jrs body-roll hengert/nagylabdt gurtva

(Az itt felsorolt feladatok termszetesen prban s cso-


portosan is vgezhetk.)
A feldolgozs mdszertana

10. kp: Kooperatv egyenslyoz jrs ktlen


28

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 28 2015.02.17. 16:51:13


JRSOK2.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T TT-T T-E E-T T-ESZ


Jrs azonos oldali Jrs azonos oldali Jrs meghatrozott Jrs szabadon br- Jrs prokban
kar- s lblendts- kar- s lblendts- tvonalon vltoz mely trshoz kzel tkrkpszeren,
sel vltoz slyponti sel vltoz slyponti sebessggel. kerlve irnyvltoz- talajon lv karika-
helyzetben. helyzetben. tatssal. sorban.
E-T
TT-E T-E Jrs szabadon br- T-ESZ TT-ESZ
Pingvinjrs gyor- Jrs meghatrozott mely trshoz kzel Jrs prokban Tyklps, derk
stott felvtellel. tvonalon vltoz kerlve irnyvltoz- tkrkpszeren, krl babzskot
sebessggel. tatssal. talajon lv karika- adogatva.
TT-T sorban.
Jrs risl- T-T TT-E T-ESZ
pssel prokban, Jrs prok- Pingvinjrs gyor- TT-T Jrs htrafel, k-
egymst vltva a ban oldalazva stott felvtellel. Jrs risl- lnbz magassg-
kilpssel. utnlpssel vona- pssel prokban, ban rgztett rudak
lon, htakat sszet- E-ESZ egymst vltva a felett.
TT-ESZ masztva. Jrs kzben irny- kilpssel.
Tyklps, derk vltoztats egyni E-ESZ
krl babzskot T-ESZ temben a kihelye- T-T Jrs kzben irny-
adogatva. Jrs htrafel, k- zett bjk megrin- Jrs prok- vltoztats egyni
lnbz magassg- tsvel. ban oldalazva temben a kihelye-
ban rgztett rudak utnlpssel vona- zett bjk megrin-
felett. lon, htakat sszet- tsvel.
masztva.

A feldolgozs mdszertana

29

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 29 2015.02.17. 16:51:13


JRSOK3.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T-E TT-T-E TT-T-E T-E-T E-T-ESZ


Glyajrs oldalaz- Glyajrs oldalaz- Glyajrs oldalaz- Jrs szabadon Prokban kzfogs-
va vltoz sebessg- va vltoz sebessg- va vltoz sebessg- prokban kzfogs- sal jelre elinduls s
gel, meghatrozott gel, meghatrozott gel, meghatrozott sal, jelre flfordulat meglls karikasor-
tvonalon. tvonalon. tvonalon. kifel, majd ismt ban lpegetve.
kzfogs a msik
T-T-E-T-ESZ T-E-T T-E-T kzzel s jrs T-E-T-ESZ
Jrs terpesz- Jrs szabadon Jrs szabadon tovbb ellenkez Jrs glyalbon
ben, sllyesztett prokban kzfogs- prokban kzfogs- irnyba. prokban a talajra
slyponttal talajra sal, jelre flfordulat sal, jelre flfordulat rajzolt vonalakat k-
tett ktelek fltt kifel, majd ismt kifel, majd ismt E-T-ESZ vetve, vezet/ kvet
prokban. Egyms- kzfogs a msik kzfogs a msik Prokban kzfogs- szerepben. Jelre a
hoz kzeli lbak kzzel s jrs kzzel s jrs sal jelre elinduls s vezet megll, kve-
kztt kifesztett tovbb ellenkez tovbb ellenkez meglls karikasor- t trsa megelzi, s
zsinrhurkot vgig irnyba. irnyba. ban lpegetve. szerepcservel jrs
feszesen tartva. tovbb.
Jelre meglls, T-E-T-ESZ E-T-ESZ
majd htrafel jrs Jrs glyalbon Prokban kzfogs-
tovbb. prokban a talajra sal jelre elinduls s
rajzolt vonalakat k- meglls karikasor-
vetve, vezet/ kvet ban lpegetve.
szerepben. Jelre a
vezet megll, kve-
t trsa megelzi, s
szerepcservel jrs
tovbb.
A feldolgozs mdszertana

30

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 30 2015.02.17. 16:51:13


FUTSOK A magas s alacsony slyponttal trtn futs annak
zz
kiprblsra szolgl, hogy melyik eredmnyez gaz-
dasgosabb, hatkonyabb vgrehajtst, emellett me-
lyik ad jobb lehetsget a gyors meginduls, meglls,
irnyvltoztats vgrehajtsra.
Az eszkzkkel neheztett fut feladatok nagymrtk-
zz
ben hozzjrulnak a ksbbi sportjtkokban val ha-
tkony rszvtelhez.
Hvjuk fel tantvnyaink figyelmt arra, hogy a maxi-
zz
mlis sebessg futs elrshez csak a lbfej ells
rsznek szabad a talajhoz rnie. Ahogy cskken a fu-
ts sebessge, s a gazdasgossg lesz a f szempont,
mr a saroktl a lbfej ells rsze fel grdls kz-
ben rintkezzenek a talajjal.

A
futs valsznleg a leggyakrabban hasznlt
mozgsformja a testnevelsrknak. Hason-
lan a jrshoz, a futs sorn is a slypont t-
helyezse trtnik egyik lbrl a msikra, azonban van
olyan szakasza, amikor egyik lb sem rinti a talajt. Ez a
szakasz a replfzis, ami egy szkkenst jelent az egyik
lbrl a msikra.

A futs jvbeni felhasznlst kell taln a legkevsb


ecsetelni a termszetes mozgsok kzl. Ez a megllap-
ts azonban csak nveli annak a felelssgt, hogy meg-
felelen kialaktott futstudssal ruhzzuk fel tantvnya-

A feldolgozs mdszertana
inkat. A mozgsforma vltozatos, helyesen tudatostott
gyakorlsa minden ksbbi felhasznls hatkonysgt
jelentsen nvelheti. A jrshoz hasonlan itt is ki kell
emelnnk a lendt vgtagok s a talajfogs fontossgt
a futsok clszer vgrehajtsa rdekben.

A feldolgozst segt szempontok:


Fontos, hogy tantvnyaink tapasztalatot szerezzenek
zz
a klnbz lpshosszsg s/vagy lpsfrekven-
cij (idegysg alatti lpsszm) futsokrl. Ennek
segtsgvel tudatosthatjuk, hogy a lpshossz s
lpsfrekvencia hatrozza meg a futs sebessgt
(amaximlis sebessg futshoz hosszkat kell lpni
a lehet leggyorsabban). 5. bra: Futs meghatrozott tvonalon pldk
31

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 31 2015.02.17. 16:51:16


FUTSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Futs sarok/talp s lbfej ells rsze/sarok Fussatok szabadon az egsz terleten! Szeretnm, ha
grdlssel, futs a lbfej ells rszn megfigyelntek, hogy hogyan r le a talpatok a talajra mi-
zz futs sarok/talp grdlssel kor lassan futtok, s hogyan, ha gyorsan futtok.
zz futs htra lbfej ells rsze/sarok grdlssel Most csak lassan fussatok gy, hogy arra figyeltek, hogy a
zz futs a lbfej ells rszn sarkatok rjen le elszr s gy grdljetek a talpatokra!
Most gyorsabban fussatok, mint a sprinterek, s csak a
lbfejetek ells rsze rjen le a talajra! Asarkatokat ne
tegytek le!
Futs azonos/ellenttes kar- s lblendtssel Figyeld meg, hogy futs kzben hogy lendl a karod a l-
zz futs hatrozott ellenttes oldali kar- s badhoz kpest! Igen, a termszetes futsnl ellenttes a
lblendtssel karmunka. Prbljatok meg azonos oldali karlendtssel
zz futs hatrozott azonos oldali kar- s lblendtssel futni! Albmunkhoz igaztstok a karmunktokat! Melyik
zz futs vltakoz ellenttes s azonos oldali kar- s a nehezebb?
lblendtssel
Futs trd- s saroklendtssel Fussatok gy, hogy magasabbra lendtitek a trdeteket!
TESTTUDAT KIALAKTSVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (TT)

zz futs trd- s saroklendtssel Most pedig olyan magasra, amilyenre csak tudjtok. Most
zz futs vltakoz trd- s saroklendtssel (azonos pedig a sarkatokat lendtstek magasabbra! Lehet, hogy
szm lendtsek, pldul 4 trd 4 sarok, nem mg a feneked is meg tudod rinteni. Melyik futsnl dltl
azonos szm lendtsek, pldul 2 sarok, 3 trd) kicsit elre? Igen, a saroklendtsesnl.
zz futs alacsony/kzepes/magas trd- s

saroklendtssel
zz futs vltakoz alacsony/kzepes/magas trd- s

saroklendtssel (azonos vagy nem azonos szm)


zz futs keresztirny s oldalirny trd- s

saroklendtssel
Futs oldal- s harntterpeszben Prbljtok ki, milyen lehet klnbz nagysg terpesz-
zz futs szk, vllszlessg s szles terpeszben ben futni! Melyikben a legnehezebb?
zz futs szk, vllszlessg s szles
A feldolgozs mdszertana

harntterpeszben
zz futs klnbz hosszsg harntterpeszben

Futs klnbz kar- s lbmunkval (pldul irny, Jtsszuk azt, hogy klnbz kartartsokkal fogtok futni!
pozci) Azaz gyes, aki minl tbbflekppen tudja tartani a kar-
zz futs kzzel kls/bels trdet s/vagy bokt jt. Nem kell a kt karodat egyformn tartanod.
rintve
zz futs klnbz kartartsokkal (pldul cspn,

magastartsban, oldals kzptartsban)


zz futs klnbz, vltakoz kartartsokkal

zz futs klnbz testrszek (vltakozva is)

rintsvel
Utnz futsok Oson futsnl prbljatok nagyon puhn talajt fogni!
zz kormnyozs futs szabadon, kpzeletbeli Anormlisnl kicsit jobban hajltstok be a trdeteket!
kormnykereket forgatva
zz oson futs: futs lass mozdulatokkal, puha
32
talajfogssal
zz repl: futs oldals kzptartsban

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 32 2015.02.17. 16:51:16


FUTSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Futs helyben, haladssal (elre/htra, oldalra, Kvncsi vagyok, hnyflekppen tudtok helyben futni.
krben, ezek tmenete is) Ltom, eszetekbe jutott a trdemels, a sarokemels, s
zz futs helyben (pldul terpeszben, trdemelssel, hogy terpeszben is lehet futni.
sarokemelssel) Most pedig szabadon futhattok brmerre az udvaron. Sze-
zz futs elre/htra, rzstosan elre/ htra s oldalra retnm ltni, hogy kiprbljtok az oldalra s a htrafel
futst is. Haladhattok mg rzstosan is.
Futs meghatrozott tvonalon (5. bra) Most a felmutatott krtyn szerepl tvonalon fussatok!
zzfuts egyenes vonalon, ves vonalon, hullmvonalon, Nagyon figyeljetek az tkzsek elkerlsre!
cikcakk vonalon, krben, bet- s szmalakban,
illetve egyb, klnbz mdon meghatrozott
TRBELI TUDATOSSGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK (T)

tvonalon
Futs t- fel- s lelpssel Kpzeljtek el, hogy a teremben sok eszkz van sztszr-
zz futs termszetes emelkedn/lejtn (pldul tan. Jtsszuk azt, hogy ezeket a kpzeletbeli eszkzket
domboldalon) lpitek t! n majd megprblom kitallni, milyen eszk-
zz futs kpzeletbeli akadlyok tlpsvel zket kpzeltetek oda.
zz futs tlpssel talajra rajzolt, vagy ragasztott

svokon
zz futs t-, fel- s lelpssel klnbz eszkzk

ignybevtelvel (lsd eszkzs feladatok oszlop)


Futs klnbz magassg slyponti helyzetekben Prbljatok meg a normlisnl jobban behajltott trddel
zz futs slypontsllyesztssel (hajltott trddel) futni! Nehz? Melyik testrszetek frad el?
zz futs magas slyponti helyzetben (lbujjon futs)

zz futs folyamatosan sllyed/emelked slyponti

helyzetben
zz futs vltakoz magassg slyponti helyzetben

Futs termszetestl eltr lpshosszal Az risok futversenyre kpzeljk magunkat. k csak


zz futs kis s nagy lpshosszal hossz lpsekkel tudnak futni. Prbljtok meg ti is! Hz-

A feldolgozs mdszertana
zz futs lland/vltoz/vltakoz lpshosszal ztok magasabbra a trdeteket s lendtstek messzire a
lbfejeteket! Figyeljetek, hogy a futsbl ne legyen szk-
dels!
Futs klnbz fordulatokkal Fussatok szabadon a teremben! Ha tallkoztok valakivel
zzfuts kzben negyed-, fl- s egszfordulatok flfordulat utn, fussatok tovbb ellenkez irnyba!
Futs egyenletes sebessggel (lass/kzepes/gyors) Most a hossztvfutk sebessgvel fussatok!
ENERGIABEFEKTETS TUDATOSSGVAL

zzfuts lassan, kzepes sebessggel s gyorsan Mikor lassan futtok, nem kell magasra emelni a trdeteket,
s a sarkatok rjen le elszr a talajra!
KAPCSOLATOS FELADATOK (E)

Most pedig fussatok, amilyen gyorsan csak tudtok! Emel-


jtek magasabbra a trdeteket, s lendtstek elre a lb-
szratokat. Emlkeztek, ilyenkor a lbfej ells rsze r
csak le, futs kzben.
Futs vltoz sebessggel tlban fogtok futni, fokozatosan gyorsul sebessggel.
zz futs fokozatosan gyorsul sebessggel Hogyan gyorsthatod a sebessged?
zz futs fokozatosan lassul sebessggel Gyorsabban lphettek, nvelhetitek a lpseitek hosszt.
zz futs szabadon s szisztematikusan (pldul lass-
33
gyors) vltoz sebessggel

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 33 2015.02.17. 16:51:16


FUTSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Futs irnyvltoztatssal, gyors elinduls/meglls Fussatok szabadon a teremben! Mikor tapsolok, lljatok
(egynileg vagy klsleg meghatrozott mdon) meg, s utnozztok azt a mozgst, amit mutatok!
zz gyors elinduls/meglls egyni temben

zz futs kzben jelre meglls, majd jelre elinduls


ENERGIABEFEKTETS TUDATOSSGVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (E)

(pldul taps, ftty, dob)


zz futs kzben irnyvltoztats egyni temre vagy

jelzsre
zz futs kzben jelre klnbz statikus utnz

gyakorlatok vgzse (pldul alagt, kisasztal,


glya), majd jelre futs tovbb
Futs egyenletes/vltoz frekvencival s/vagy Prbljatok meg gy futni, hogy hol rvidebbeket, hol pe-
lpshosszal (id/lpsszm) dig hosszabbakat lptek! Ahossz lpsekbl ne legyen
zz futs egyenletes lpsszmmal s/vagy szkdels!
lpshosszal
zz futs szabadon/szisztematikusan vltoz

lpsszmmal s/vagy lpshosszal, pldul


futs gyorstott felvtellel (szapora lpsekkel s
intenzv karmunkval)
Futs bels/ klsleg meghatrozott ritmusban Klnbz ritmus zenket fogtok hallani. Kvncsi va-
zz futs klsleg meghatrozott ritmusban (pldul gyok, tudtok-e a zene ritmusra futni.
pedaggus taps, zene, hangszerek) Most pedig ti hatrozztok meg a futsotok ritmust, a ke-
zz futs belsleg meghatrozott ritmusban zetekkel tapsolva kzben!
zz futs belsleg meghatrozott ritmusban,

hangkeltssel (pldul taps, klnbz testrszekre


trtn tssel)
Futs prokban, csoportokban, fizikai kontaktussal
s anlkl
TRSSAL, TRSAKKAL LTREJV FELADATOK (T)

zz futs prokban/csoportokban fizikai kontaktussal


A feldolgozs mdszertana

(pldul kzfogssal, vllfogssal, karfonssal,


vllakat sszerintve, htakat sszetmasztva)
zz futs prokban/csoportokban fizikai kontaktus

nlkl
zz futs prokban/csoportokban egymssal szemben,

egymsnak httal s egyms mellett


zz futs oszlopban/vonalban

34

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 34 2015.02.17. 16:51:16


FUTSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Futs a trsakkal azonos vagy eltr mdon (ritmus, Most kiprbljuk, milyen az, ha mindenki az ltala vlasz-
TRSSAL, TRSAKKAL LTREJV FELADATOK (T)

irny, a sebessg, mozdulatok, vezet/kvet) tott ritmusban fut szabadon a teremben. Brmikor vltoz-
zz futs a trsakkal azonos vagy eltr ritmusban tathatjtok is a sebessgetek. Nagyon figyeljetek egyms-
(pldul a csoport minden tagja sajt ritmusban fut, ra!
akr hangkeltssel is)
zz futs a trsakkal azonos vagy eltr irnyban

zz futs a trsakkal azonos vagy eltr sebessggel

zz futs a trsakkal azonos vagy eltr mozdulatokkal

(klnbz kar- s lbtartsok)


zz futs a trsakkal vezet-kvet szerepben (pldul

tkrkp, inverz tkr, kvet mozgsok), csukott


szemmel is
zz tekeredik a kgy, futs kzfogssal, befel

tekeredve, majd ellenkezleg is


Futs eszkzhordssal Most mindenki vlaszthat egyet a kiksztett eszkzk k-
zz futs babzsk, labda, kend, bot, karika, ktl stb. zl, s azzal a kezben kell futnia. Ha szeretnl valakivel
hordssal (pldul kzben, fejtetn, vllon, has/ cserlni, llj meg s nyjtsd magasra az eszkzd!
mellkas eltt, ht mgtt, fej felett, hnalj al/derk
krl hordva)
zz futs eszkzadogatssal klnbz testrszek

krl, alatt, fltt


ESZKZS FELADATOK

Futs eszkzkn, eszkzkn t, kztt/krl, Most az udvari jtkok kerlgetsvel kell futnotok. Azaz
alatt/fltt, eltt/mgtt/mellett, eszkzkben s gyes, aki gy kerl ki mindent, hogy hozz sem r. Ate-
eszkzkn keresztl, eszkzket tolva/gurtva kintetetek elre nzzen, keresve a kikerlend akadlyo-
(ESZ)

A feldolgozs mdszertana
zz futs pldul babzskokon, lpkveken, kat!
flgmbkn, padon, palln, csszdalapon, Most gy fussatok, hogy a teremben a talajra ragasztott
zsmolyokon, ltrn, billen rcshintn, rugs vonalak mindig a lbatok kztt legyenek!
deszkkon (pldul bicebca: futs a pad mellett
haladva egyik lbbal a padon, msikkal a talajon)
zz futs tlpssel vonalakon, pldul talajra tett

karikkon, botokon, koordincis ltra fokain


zz futs fel-, lelpssel pldul lpcsn, zsmolyon,

bordsfalon
zz futs tlpssel gumiszalagon, zsmolyokon,

padon, vzszintesen rgztett rudakon, bjkon


zz futs pldul talajra tett karikk, ugrktelek,

babzskok, body-roll hengerek, lpkvek kztt/


krl

35

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 35 2015.02.17. 16:51:16


FUTSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


zz futs kifesztett gumiszalag, belgatott eszkzk
(pldul lufi, labda, karika) alatt
zz futs pldul ktl, ltra, pad, pall, kifesztett

gumiszalag felett (lb kztt)


zz futs eszkzk eltt/mgtt/mellett (pad, zsmoly,
ESZKZS FELADATOK

karika, body-roll, ktl)


zz futs talajra tett karikban
(ESZ)

zz futs klnbz mdon lefektetett karikkban

zz futs karikn tbjssal

zz futs bottal babzskot hordozva/szuperdeszkt

tolva
zz futs nagylabdt gurtva

(Az itt felsorolt feladatok termszetesen prban s cso-


portosan is vgezhetk.)
A feldolgozs mdszertana

36

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 36 2015.02.17. 16:51:18


FUTSOK2.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T TT-T T-E E-T T-ESZ


Futs klnbz Futs klnbz Futs tlpssel Futs vltakoz Futs prban, boton
testrszek (vlta- testrszek (vlta- talajra rajzolt, vagy lpshosszal prban babzskot hordozva.
kozva is) rints- kozva is) rints- ragasztott svokon tkrkpszeren.
vel, meghatrozott vel, meghatrozott klsleg meghatro- TT-ESZ
tvonalon. tvonalon. zott ritmusban. T-ESZ Futs oldalazva ell
Futs prban, boton lbkeresztezssel,
TT-E T-E E-T babzskot hordozva. derk krl babzs-
Repl futs Futs tlpssel Futs vltakoz kot adogatva.
szabadon vltakoz talajra rajzolt, vagy lpshosszal prban TT-T
lpshosszal. ragasztott svokon tkrkpszeren. Futs saroklend- T-ESZ
klsleg meghatro- tssel szabadon. Futs vltakoz
TT-T zott ritmusban. TT-E Brmely trshoz lpshosszal koordi-
Futs saroklend- Repl futs kzel kerlve ssze- ncis ltrban.
tssel szabadon. T-T szabadon vltakoz tapsolssal.
Brmely trshoz Futs prokban lpshosszal. E-ESZ
kzel kerlve ssze- kzfogssal, tl- T-T Futs vltoz sebes-
tapsolssal. pssel talajra rajzolt E-ESZ Futs prokban sggel talajra helye-
vonalakon. Futs vltoz sebes- kzfogssal, tl- zett karikkban.
TT-ESZ sggel talajra helye- pssel talajra rajzolt
Futs oldalazva ell T-ESZ zett karikkban. vonalakon.
lbkeresztezssel, Futs vltakoz
derk krl babzs- lpshosszal koordi-
kot adogatva. ncis ltrban.

A feldolgozs mdszertana

37

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 37 2015.02.17. 16:51:19


FUTSOK3.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T-E TT-T-E TT-T-E T-E-T E-T-ESZ


Futs vllszless- Futs vllszless- Futs vllszless- Futs fokozatosan Futs vltoz se-
g terpeszben, jelre g terpeszben, jelre g terpeszben, jelre sllyed slyponti bessggel prban
meglls. Kvetkez meglls. Kvetkez meglls. Kvetkez helyzetben, foko- egymssal szemben
jelre flfordulat utn jelre flfordulat utn jelre flfordulat utn zatosan lassul llva vezet/kvet
futs tovbb. futs tovbb. futs tovbb. tempban trsakkal szerepben labdat-
egyvonalban. adssal.
TT-T-E-ESZ T-E-T T-E-T
Futs oldalazva tet- Futs fokozatosan Futs fokozatosan E-T-ESZ T-E-T-ESZ
szleges ritmusban, sllyed slyponti sllyed slyponti Futs vltoz se- Futs prokban,
magas trdeme- helyzetben, foko- helyzetben, foko- bessggel prban karikban talajra
lssel. Talaj felett zatosan lassul zatosan lassul egymssal szemben rajzolt vonalakon.
kifesztett gumisza- tempban trsakkal tempban trsakkal llva vezet/kvet Jelre kibjs a kari-
lagok tlpsvel. egyvonalban. egyvonalban. szerepben labdat- kbl, karikacsere
Afuts ritmusban adssal. a legkzelebb ll
tapsolva. T-E-T-ESZ E-T-ESZ prral. Jelre irny-
Futs prokban, Futs vltoz se- T-E-T-ESZ vltoztats utn
TT-T-T-ESZ karikban talajra bessggel prban Futs prokban, futs tovbb.
Futs prokban rajzolt vonalakon. egymssal szemben karikban talajra
egymssal szemben Jelre kibjs a kari- llva vezet/kvet rajzolt vonalakon. TT-T-E-ESZ
azonos oldali kar- s kbl, karikacsere szerepben labdat- Jelre kibjs a kari- Futs oldalazva tet-
lblendtssel tkr- a legkzelebb ll adssal. kbl, karikacsere szleges ritmusban,
kpszeren elre/ prral. Jelre irny- a legkzelebb ll magas trdeme-
htra oldalra, vezet vltoztats utn T-E-T-ESZ prral. Jelre irny- lssel. Talaj felett
kvet szerepben. futs tovbb. Futs prokban, vltoztats utn kifesztett gumisza-
Mindketten azonos karikban talajra futs tovbb. lagok tlpsvel.
A feldolgozs mdszertana

oldali kz-lb kztt TT-T-E-ESZ rajzolt vonalakon. Afuts ritmusban


kifesztett zsinr- Futs oldalazva tet- Jelre kibjs a kari- tapsolva.
hurokban. Jelre szleges ritmusban, kbl, karikacsere
szerepcsere. magas trdemels- a legkzelebb ll
sel. prral. Jelre irny-
talaj felett kifesz- vltoztats utn
tett gumiszalagok futs tovbb.
tlpsvel;
futs ritmusban
tapsolva.

38

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 38 2015.02.17. 16:51:19


UGRSOK, SZKDELSEK

A
hogyan az imnti alfejezetben emltettk, a fu-
ts egyik lbrl a msikra trtn szkkensek-
bl pl fel. Ugrs, szkkens alatt teht olyan
lb(ak)rl lb(ak)ra trtn elrugaszkodst rtnk, amely
sorn az ugrst vgz teljesen elszakad a talajtl. Aszk-
kens trtnhet egy lbrl egy lbra (azonos vagy ellent-
tes lbra), egy lbrl kt lbra, kt lbrl egy lbra, illetve
kt lbrl kt lbra.

Amennyiben ugrsok sorozata (legalbb kt egymst k- 12. kp: Aszkkenseknl, elugrsoknl rendkvl fontos a
vet ugrsrl) trtnik, szkdelsrl beszlnk. megfelel kar- s lblendts

Az ugrsok, szkdelsek sorn nagyon fontos tnyez


zz
a lendt vgtagok szerepe. A lendts hatkonysga
tbb sszetevtl fgg: a lendts sebessge, a lendt
vgtag meglltsnak gyorsasga, a lendts irnya,
a lendt vgtagok egyidej mozgsa. ltalnossgban
azt mondhatjuk, hogy a lendtsnek mindig arra fel
kell trtnnie, amerre testnk slypontjt szeretnnk
elmozdtani. (Ez a megllapts a futsokra is igaz,
azonban legjobban rzkelhet funkcija a szkdel-
seknl van.)
Az ugrsokra, szkdelsekre ltalnossgban igaz,
zz
hogy a lbfej ells rsze hagyja el utoljra a talajt,
majd ugyanaz rkezik a talajra elsknt, s csak azt
kveten a talp tbbi rsze. Ez a lerkezs rzkd ha-
tst enyhti, hangslyozzuk tantvnyainknak, hogy ne
teli talpra rkezzenek.
11. kp: Szkdels klnbz mdon elhelyezett karikkban Az el- s felugrsoknl megllapthat egy optimlis
zz

A feldolgozs mdszertana
mrtk trdhajlts, ahonnan a leginkbb clszer in-
A feldolgozst segt szempontok: dtani az ugrst. Ez egynenknt eltr, ezrt rdemes
Az ugrsok, szkdelsek nagyon fontos szerepet tl-
zz a trd hajltsnak mrtkvel ksrletezni, azonban
tenek be a megfelel csontegszsg kialakulsban, 90 foknl nagyobb mrtkben semmikpp se krjk a
fenntartsban. [14] trdhajltst.
Hangslyozzuk tantvnyainknak, hogy ugrsok,
zz
szkdelsek esetben fontos klnbsget tenni elre
irnyul, elugrs s felfel irnyul, felugrs kztt.
Azels esetben az ugrs vzszintes sszetevje hang-
slyosabb a fgglegessel szemben, mg a msodik
esetben fordtva. Mindennek fontos szerepe lesz a k-
lnbz alkalmazsok esetn (pldul tvolugrs, rp-
labda-sncols). 6. bra: Pldk a szkdelsek hossznak vltoztatsra

39

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 39 2015.02.17. 16:51:22


UGRSOK, SZKDELSEK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Ugrsok, szkdelsek klnbz ugrstpusokban
(pldul pros, egy- s vltott lbon) [15]
Ugrs, szkdels klnbz kar- s lbmunkval Most szkdeljetek vltott lbon elre! Hogyan segtetttek
(lendts, irny, pozci, dinamika) a haladst a karmunktokkal? Igen, ellenttes karlend-
zz ugrs, szkdels azonos/ellenttes oldali/pros tssel. Nehezebb, ha az azonos oldali karotokat lendtitek?
karlendtssel s sikerl pros karlendtssel is?
zz ugrs, szkdels trd vagy sarok felhzssal Figyeljetek, hogy a karlendtsetek csak a test kzpvona-
zz ugrs/szkdels klnbz kartartsokkal (pldul lig menjen!
cspn, magastartsban, oldals kzptartsban)
zz ugrs/szkdels klnbz, vltakoz

kartartsokkal
zz ugrs/szkdels klnbz, vltakoz

lblendtsekkel
zz ugrs/szkdels klnbz testrszek (vltakozva
TESTTUDAT KIALAKTSVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (TT)

is) rintsvel
Utnz szkdelsek Verbszkdelsnl arra figyeljetek, hogy egyms mellett
zz verbszkdels: szkdels zrt lbbal helyben, maradjon a lbatok s egyszerre rjen le a talajra mind-
karok cspn kett!
zz indinszkdels ellenttes trd s karlendtssel Indinszkdelsnl lendtstek j magasra a trdeteket,
zz lovacskzs: szkdels harntterpeszben s lendtsetek erteljesen az ellenttes oldali karotokkal!
testslythelyezssel elre s htra (helyben/ Minl magasabbra szeretntek ugrani, annl jobban segt-
haladssal) lbtartscservel is stek a lendtssel az elugrst!
zz gets: gyalog galopp

zz kenguru: szkdels pros lbon elre, karok

kenguru tartsban
zz gets:sassz szkdels harntterpeszben

utnlpssel elrefel
zz galopp szkdels pros lbon oldalazva,
A feldolgozs mdszertana

levegben lbzrssal, mindkt oldalra (klnbz


kartartsokkal)
Ugrs, szkdels oldal- s harntterpeszben Most tetszlegesen helyben vagy akr haladssal is szk-
zz ugrs/szkdels szk, vllszlessg s szles delhettek, de a lbatoknak mindig terpeszben kell lennie!
terpeszben Vltoztathatod a terpeszed szlessgt is. Ne feledd, hogy
zz ugrs/szkdels szk, vllszlessg s szles tanultuk mr a harntterpeszt is, mikor az egyik lbatok
harntterpeszben elrbb van, mint a msik!
Most jtsszuk azt, hogy egy tapsnl terpeszben, kettnl
harntterpeszben kell szkdelni!

40

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 40 2015.02.17. 16:51:22


UGRSOK, SZKDELSEK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Ugrsok, szkdels helyben, haladssal (elre/htra, Figyeljetek r, hogy szkdelsnl ne teli talpra rkezzetek!
oldalra, krben, ezek tmenete is) Asarkatok nem rhet le a talajra, csak a talpatok ells
zz ugrs/szkdels helyben (pldul terpeszben, trd- rsze! Fontos, hogy a trdeteket is be kell hajltani az el-
s saroklendtssel) rugaszkodsnl s a talajra rkezsnl. Azaz gyes, aki
zz szkdels elre/htra, rzstosan elre/ htra s nagyon puhn fog talajt.
oldalra
Szkdels meghatrozott tvonalon Brhogyan szkdelhettek (pldul egy lbon, pros lbon,
zzszkdels egyenes vonalon, ves vonalon, vltott lbon), csak ne trjetek le a kijellt tvonalrl! Vlto-
hullmvonalon, cikcakk vonalon, krben, bet- s gathatjtok is a szkdels tpusokat, ha elfradtatok.
szmalakban illetve egyb, klnbz mdon,
meghatrozott tvonalon
Ugrs, szkdels t- fel- s leugrssal Klnbz szlessg svokat ragasztottam a talajra. Tet-
zz ugrs termszetes emelkedre/lejtre (pldul szleges sorrendben prbljatok meg pros lbon tugra-
domboldal) ni rajtuk. Minl szlesebb svhoz rkeztek, annl jobban
TRBELI TUDATOSSGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK (T)

zz szkdels termszetes emelkedn/lejtn (pldul hajltstok be a trdeteket az elrugaszkods eltt! Minl


domboldalon) tvolabbra szeretntek ugrani, annl inkbb szksg lesz
zz ugrs/szkdels kpzeletbeli akadly(ok) az erteljes pros kar lendtsre is.
tugrsval
zz szkdels talajra rajzolt, vagy ragasztott svokon,

illetve azokon t
zz ugrs/szkdels t-, fel- s leugrssal klnbz

eszkzk ignybevtelvel (lsd eszkzs feladatok


oszlop)
Ugrs, szkdels klnbz magassg slyponti Most kiprbljuk, hogy milyen rzs slypontsllyesz-
helyzetekben tssel szkdelni! Igen, ilyenkor nagyon be kell hajltani a
zz ugrs/szkdels slypontsllyesztssel (hajltott trdeteket. Ugye nem knny, mert hamar elfrad a comb-
trddel) izmotok. Most pedig prbljatok minl magasabb lbujjon
zz szkdels magas slyponti helyzetben (lbujjon) piciket pattogva szkdelni. Ilyenkor alig hajlik a trdetek,

A feldolgozs mdszertana
zz szkdels folyamatosan sllyed/emelked s j magasra kerl a slypontotok.
slyponti helyzetben
zz szkdels egyenletesen/szabadon vltakoz

magassg slyponti helyzetben


Ugrs, szkdels klnbz fordulatokkal Elszr helybl felugrs utn prbljatok meg minl na-
zz ugrs/szkdels kzben negyed-, fl- s gyobb fordulatot tenni a levegben! Aztn pedig nekifuts
egszfordulatok utn felugrssal is megprbljuk. Mikor sikerlt nagyobb
fordulatot tenni? Mindkt irnyba prbljtok a fordulatot!
Ha a kezeddel is segtesz, egyre nagyobbat tudsz majd
fordulni a levegben. Ha gy rzed, hogy szdlsz, hzdj
flre s lj le pihenni!

41

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 41 2015.02.17. 16:51:22


UGRSOK, SZKDELSEK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Szkdels lland/vltoz/vltakoz Klnbz magassgban fesztettem ki gumiszalagokat
KAPCSOLATOS FELADATOK (T)

ugrstvolsggal/ugrsmagassggal (6. bra) a teremben. Prbld meg mindegyiket tugrani, helybl


TRBELI TUDATOSSGGAL

zz szkdels lland/vltoz/vltakoz felugrssal! Minl magasabbra kell ugranod, annl er-


ugrstvolsggal (pldul talajra ragasztott vonalak teljesebben lendtsd majd a karodat s annl magasabbra
segtsgvel) hzd a trdedet!
zz szkdels lland/vltoz/vltakoz

ugrsmagassggal (pldul klnbz


magassgban belgatott eszkzk rintsvel)

Szkdels helyben, egyenletes tempban (lass/ Rajzoljatok kpzeletben magatok kr egy karikt, s gy
kzepes/gyors) prbljatok szkdelni, hogy mindvgig benne maradjatok!
zz szkdels lassan, kzepes tempban s gyorsan Elszr csak lassan, aztn lehet kzepes tempban, majd
ha mr jl megy, prbljatok meg gyorsan is, nem csak
pros lbon lehet szkdelni. Ha gyorsan szkdeltek azt
fogjtok rezni, hogy kevsb kell behajltani a trdeteket,
s egyre inkbb csak a talpatok ells rsze r a talajra.
Szkdels haladssal, egyenletes sebessggel Prbljtok ki, hogy mikor egy lbon szkdeltek, akkor
ENERGIABEFEKTETS TUDATOSSGVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (E)

(lass, kzepes, gyors) lassan haladjatok, de ha pros lbon, akkor gyorsan szk-
zz szkdels haladssal lassan, kzepes tempban deljetek! Most prbljtok ki ellenkezleg is! Melyik volt a
s gyorsan (pldul 5 jobb lbas ugrs azonos knnyebb?
sebessggel)
Szkdels helyben vltoz tempban Pros lbon szkdelssel utnozzuk a fldn pattog gu-
zz szkdels fokozatosan gyorsul/lassul tempban milabdt! Elszr lassan magasra ugorjatok, aztn egyre
zz szkdels szabadon s szisztematikusan (pldul gyorsul tempban egyre kisebbeket ugorjatok!
lass-gyors, lass-gyors) vltoz tempval
Szkdels haladssal, vltoz sebessggel Prbljtok ki, mi vltozik, ha pros lbon egyre gyorsab-
zz szkdels fokozatosan gyorsul/lassul ban haladva szeretntek szkdelni! Igen, vagy egyre hos-
A feldolgozs mdszertana

sebessggel szabbakat ugrotok mlyebb trdhajltsbl elugorva, vagy


zz szkdels szabadon s szisztematikusan (pldul szaporzztok az ugrsotokat magasabb slyponti hely-
lass-gyors) vltoz sebessggel zetben. Prbld ki, te melyikkel haladsz egyre gyorsabban!
Szkdels kzben elinduls/meglls, szkdels Szabadon szkdelhettek a teremben tetszleges mdon.
irnyvltoztatssal (egynileg vagy klsleg Ha jelt adok, abban a pillanatban lljatok meg! jabb jelre
meghatrozott mdon) pedig irnyvltoztatssal arrafel induljatok, ahol a leg-
zz szkdels kzben elinduls/meglls egyni nagyobb res helyet ltjtok. Megdicsrem, aki gyesen
temben elkerl minden tkzst, s a lehet leggyorsabban meg-
zz szkdels kzben jelre meglls, majd jelre lltja a szkdelst.
elinduls (pldul taps, ftty, dob)
zz szkdels kzben irnyvltoztats egyni temre s

jelzsre
zz szkdels kzben jelre klnbz statikus utnz

gyakorlatok vgzse (pldul alagt, kisasztal,


glya), majd jelre szkdels tovbb
42

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 42 2015.02.17. 16:51:22


UGRSOK, SZKDELSEK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Szkdels bels/klsleg meghatrozott ritmusra Most megprblunk gy szkdelni pros lbon haladssal,
ENERGIABEFEKTETS TUDATOSSGVAL

zz szkdels klsleg meghatrozott ritmusra (pldul hogy egy trsatok fogja adni a ritmust ezen a hangszeren.
KAPCSOLATOS FELADATOK (E)

pedaggus taps, zene, hangszerek) Krlek, prblj meg egyenletes ritmust adni! Arra is figyelj,
zz szkdels belsleg meghatrozott ritmusban hogy kpesek-e a trsaid abban a ritmusban szkdelni!
zz szkdels belsleg meghatrozott ritmusban,

hangkeltssel (pldul taps, klnbz testrszekre


trtn tssel)

Ugrs, szkdels prokban, csoportokban, fizikai Most szkdeljetek prokban egyms mellett llva vllfo-
kontaktussal s anlkl gssal! Figyeld meg, a trsad hogyan segthet az egyens-
zz ugrs/szkdels prokban/csoportokban fizikai lyod megtartsban, de ne tmaszkodj r! Mikor tudjtok
kontaktussal (pldul kzfogssal, vllfogssal, knnyebben megcsinlni a feladatot? Igen, ha egyszerre
karfonssal) szkdeltek.
zz ugrs/szkdels prokban/csoportokban fizikai

kontaktus nlkl
zz ugrs/szkdels prokban/csoportokban

egymssal szemben, egymsnak httal s egyms


mellett
TRSSAL, TRSAKKAL LTREJV FELADATOK (T)

zz szkdels oszlopban/vonalban (pldul snta rka

falka: egyms mgtt llva, bal sarkakat felhzva,


jobb kzzel ell lv trs vllt, bal kzzel a sajt
sarkukat fogva szkdels egy lbon)
Szkdels a trsakkal azonos vagy eltr mdon Most gy szkdeljetek, mint ahogy a gumilabdk pattog-
(ritmus, irny, sebessg, mozdulatok, vezet/kvet) nak! Tetszleges ritmusban, szabadon a teremben. Azaz

A feldolgozs mdszertana
zz szkdels a trsakkal azonos vagy eltr ritmusban gyes, akinek a talajfogst nem is hallom.
(pldul a csoport minden tagja sajt ritmusban
szkdel, akr hangkeltssel is)
zz ugrs/szkdels a trsakkal azonos vagy eltr

irnyban
zz szkdels a trsakkal azonos vagy eltr

sebessggel
zz szkdels a trsakkal azonos vagy eltr

mozdulatokkal (klnbz kar- s lbtartsok)


zz szkdels a trsakkal vezet-kvet szerepben

(pldul tkrkp, inverz tkr, kvet mozgsok)

43

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 43 2015.02.17. 16:51:22


UGRSOK, SZKDELSEK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Ugrs, szkdels eszkzhordssal Prbljatok meg gy szkdelni haladssal, hogy egy bab-
zz ugrs/szkdels pldul babzsk-, labda-, kend-, zskot tartotok magatok eltt, a htatok mgtt, majd a
bot-, karikahordssal (lehet pldul kzben, has/ fejetek felett! Hogy volt a legnehezebb?
mellkas eltt, ht mgtt, fej felett, hnalj al/trd Most prbljatok meg valamilyen testrszeitek kz szo-
kz szortva, derk krl hordozva) rtott babzskkal szkdelni! Azaz gyes, aki a szkdels
zz szkdels eszkzadogatssal klnbz testrszek kzben vgig meg tudja tartani a babzskjt.
krl/alatt/fltt

Ugrs, szkdels eszkzkn, eszkzkn t, kztt, Most a teremben kihelyezett eszkzk eltt, mellett, m-
krl, alatt/fltt, eltt/mgtt/mellett, eszkzkben gtt, krl szkdeljetek tetszleges mdon! Akkor vagytok
s eszkzkn keresztl, eszkzket tolva, tbb gyesek, ha nem rtek hozz semmihez.
eszkz egyttes hasznlatval Klnbz vastagsg sznyegeket tettem ki a teremben.
zz szkdels padon, ltrn, csszdalapon, sznyegen Brmelyiken szkdelhettek, de szeretnm, ha mindegyiket
zz ugrs/szkdels tugrssal vonalakon, talajra kiprblntok. Melyiken volt a legjobb rzs szkdelni? Hol
ESZKZS FELADATOK

tett karikkon, botokon, koordincis ltra fokain, volt a legnehezebb megtartani az egyenslyotokat?
kifesztett gumiszalagon, zsmolyokon, padon,
(ESZ)

vzszintesen rgztett rudakon, bjkon


zz ugrs/szkdels fel-, leugrssal pldul lpcsn,

padon, zsmolyon, bordsfalon


zz szkdels talajra tett karikk, ugrktelek,

babzskok, body-roll hengerek, lpkvek kztt/


krl
zz ugrs/szkdels pldul ktl, ltra, pad, pall,

kifesztett gumiszalag felett


zz szkdels eszkzk eltt/mgtt/mellett (pad,

zsmoly, karika, body-roll, ktl)


zz beugrs talajra tett karikba

zz szkdels talajra tett karikban

zz szkdels klnbz mdon lehelyezett karikkban


A feldolgozs mdszertana

(11. kp)
(Az itt felsorolt feladatok termszetesen prban s cso-
portosan is vgezhetk.)

44

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 44 2015.02.17. 16:51:26


UGRSOK, SZKDELSEK 2.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T TT-T T-E E-T T-ESZ


Sorozatugrs pros Sorozatugrs pros Szkdels lejtn Szkdels irnyvl- Szkdels zsmoly-
lbon, pros karlen- lbon, pros karlen- vltott lbon, folya- toztatssal prban, ra prokban inverz
dtssel, szmokat dtssel, szmokat matosan lassul vezet/kvet sze- tkrkp-szeren.
lerva. lerva. tempban. repben.
TT-ESZ
TT-E T-E E-T T-ESZ Indinszkdels fej
Kenguru szkde- Szkdels lejtn Szkdels irnyvl- Szkdels zsmoly- felett kifesztett gu-
lsben fokozatosan vltott lbon, folya- toztatssal prban, ra prokban inverz miszalag rintssel
gyorsul tempban. matosan lassul vezet/kvet sze- tkrkp-szeren. minden ugrsnl.
tempban. repben.
TT-T TT-T T-T
Sassz szkdels T-T TT-E Sassz szkdels Szkdels pros
prokban egyms- Szkdels pros Kenguru szkdels prokban egyms- lbon szabadon.
hoz kzeledve, majd lbon szabadon. fokozatosan gyorsu- hoz kzeledve, majd Brmely trshoz
tvolodva. Brmely trshoz l tempban. tvolodva. kzel kerlve flfor-
kzel kerlve flfor- dulattal.
TT-ESZ dulattal. E-SZ
Indinszkdels fej Szkdels terpesz- T-ESZ
felett kifesztett gu- T-ESZ ben, talajra tett kari- Szkdels vltoz
miszalag rintssel Szkdels vltoz kk kztt, tetszle- ugrstvolsggal
minden ugrsnl. ugrstvolsggal ges karikba pros koordincis ltra
koordincis ltra lbon beugorva. fokain t.
fokain t.
E-ESZ
Szkdels terpesz-

A feldolgozs mdszertana
ben, talajra tett kari-
kk kztt, tetszle-
ges karikba pros
lbon beugorva.

45

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 45 2015.02.17. 16:51:26


UGRSOK, SZKDELSEK 3.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T-E TT-T-E TT-T-E T-E-T E-T-ESZ


Galoppszkdels Galoppszkdels Galoppszkdels Snta rka fal- Szkdels csoport-
krven minden ug- krven minden ug- krven minden ug- kban szkdels ban egyms mel-
rsnl botemelssel rsnl botemelssel rsnl botemelssel meghatrozott t- lett llva, klsleg
mells kzptarts- mells kzptarts- mells kzptarts- vonalon egyenletes meghatrozott rit-
ba, majd leengeds- ba, majd leengeds- ba, majd leengeds- tempban. musban, kifesztett
sel mlytartsba. sel mlytartsba. sel mlytartsba. gumiszalagok felett.
E-T-ESZ
TT-T-T-ESZ T-E-T T-E-T Szkdels csoport- TT-T-T-ESZ
Galoppszkdels Snta rka fal- Snta rka fal- ban egyms mel- Galoppszkdels
meghatrozott kban szkdels kban szkdels lett llva, klsleg meghatrozott
tvonalon prokban. meghatrozott t- meghatrozott t- meghatrozott rit- tvonalon prokban.
Botemelssel ellen- vonalon egyenletes vonalon egyenletes musban, kifesztett Botemelssel ellen-
kez ritmusban. tempban. tempban. gumiszalagok felett. kez ritmusban.

TT-T-E-T-ESZ TT-T-T-ESZ E-T-ESZ TT-T-T-ESZ T-E-T-ESZ


Ugriskola prhu Galoppszkdels Szkdels csoport- Galoppszkdels Szkdels prokban
zamosan lerakott meghatrozott ban egyms mel- meghatrozott tornapad kt oldaln
karikasorban, tvonalon prokban. lett llva, klsleg tvonalon prokban. llva, vltva fel-,
prokban egyszerre Botemelssel ellen- meghatrozott rit- Botemelssel ellen- leugrssal. Jelre
ugorva. Elre meg- kez ritmusban. musban, kifesztett kez ritmusban. negyedfordulat,
hatrozott mdon s gumiszalagok felett. majd oldalrl fel-le-
azonos ritmusban T-E-T-ESZ T-E-T-ESZ ugrssal szkdels
(pldul trd s Szkdels prok- T-E-T-ESZ Szkdels prokban tovbb.
saroklendtssel, ban tornapad kt Szkdels prokban tornapad kt oldaln
fordulatokkal) oldaln llva, vltva tornapad kt oldaln llva, vltva fel-, TT-T-E-T-ESZ
A feldolgozs mdszertana

fel- leugrssal. Jelre llva, vltva fel-, leugrssal. Jelre Ugriskola prhu-
negyedfordulat, leugrssal. Jelre negyedfordulat, zamosan lerakott
majd oldalrl fel-le- negyedfordulat, majd oldalrl fel-le- karikasorban,
ugrssal szkdels majd oldalrl fel-le- ugrssal szkdels prokban egyszerre
tovbb. ugrssal szkdels tovbb. ugorva. Elre meg-
tovbb. hatrozott mdon s
azonos ritmusban
(pldul trd s
saroklendtssel,
fordulatokkal).

46

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 46 2015.02.17. 16:51:26


KSZSOK, MSZSOK A feldolgozst segt szempontok:
Az azonos oldali kar-lb egyttes hasznlatt azoknl
zz
a gyermekeknl alkalmazzuk, akiknek az ellenttes
kar-lb munkval trtn vgrehajts nem okoz ne-
hzsget.
A reflexes mkdsen tlmutat, annl egyre bonyol-
zz
d gyakorlatoknak nagy szerepe van a kar- s lbm-
kdstl fggetlen fejtarts, s ezen keresztl a lts,
valamint az egyenslyrzkels fejlesztsben.
Az utnz kszsok, mszsok mindezen pozitv ha-
zz
tsokon tl rzelmileg is mozgstjk a gyermekeket.
13. kp: Vontat kszs Ennek rdekben a gyakorlatok vgezhetk behunyt
szemmel is.

A
kszs s a mszs szerepe rendkvl fontos a A meghatrozott tvonalon val mszshoz hasznl-
zz
gyermek fejldsben. Egyidejleg fejleszti az hatunk talajra rajzolt/ragasztott vonalakat, vagy kte-
idegrendszeri szervezdseket, s gtolja a pri- let, ilyenkor a vonal a kezek s a lbak kztt is futhat.
mitv reflexek fennmaradst. A kisiskolskort megel- Az optimlis tmasztvolsg megvlasztsa a k-
zz
zen e gyakorlatok elsegtik az rz informcik egysg- szsnl megknnyti az elrehaladst. Amszsoknl
be rendezst, integrlst, mivel az egyenslyi, a ltsi s a a vltoz tmasztvolsg kvetkeztben biztosabb
proprioceptv rendszerek ekkor mkdnek elszr egytt egy vagy bizonytalanabb vlik az egyenslyi helyzet meg-
j viszonylatban a nehzsgi ervel. Azegyre fejld mozg- tartsa, m csak ezeken a prblkozsokon keresztl
sok rvn a gyermek egyre jobban sszehangolja az egyen- tallhatnak r tantvnyaink az optimlis tmasztvol-
slyi, a tr- s a mlysgrzkelsi kpessgt. A kszs sgra.
s a mszs ltal a lts, az rzkels s a mozgs nyers A kemnyebb vagy puhbb talajon trtn kszs, m-
zz
informcis anyaga els zben szinkronizldik, s nyjt tel- szs, a fldn elhelyezett jelek, lejtk, emelkedk t-
jes kpet a krnyezetrl. [16] A gyakorlatok vgzse ltal volsgnak felmrse finom alkalmazkodsra kszteti
egyre biztosabb vl fejtarts szoros sszefggsben a ltst, a tapintsi rzkelst, a bels rzkel recep-
van a ltssal, ezen keresztl a mlysg- s az egyensly- torokat. Javul a tvolsgbecsls, a mlysg rzkel-
rzkelssel is. gy e feladatok, s az ezeket megvalst se, ennek eredmnyeknt a szem-kz koordinci s
nagyszm s rendkvl vltozatos gyakorls, ebben az az egyenslyrzkels biztonsga is.
idszakban a jl fejleszthet idegrendszeri struktrk A lasstott s gyorstott kszsok/mszsok a moz-
zz

A feldolgozs mdszertana
mellett olyan kpessgek fejlesztshez jrulnak hoz- gsvgrehajts tudatos kontrolljt jelentik, hiszen ha
z, melyek ksbb a tanulsi kpessgekben realizld- lasstva vagy gyorstva akarunk valamit megcsinlni,
hatnak. Mindezen tl kisiskolskorban a kszsok, m- tudnunk kell, hogy milyen mozdulatokat kell lelassta-
szsok tmaszhelyzetein keresztl differenciltan, sajt ni, felgyorstani vagy szaggatottan elvgezni.
testsllyal vgezhetnk erfejlesztst tantvnyainknl. Kszs, de klnsen a mszs kzben lehet hang-
zz
keltssel vgrehajtani a feladatot. Ekzben lehetsg
van arra, hogy a vgtag-dominancia fejlesztsre is fi-
gyelmet fordtsunk (pldul dobbants az egyik kzzel,
lbbal, s felvltva vagy egyszerre a lp kzzel s lb-
bal). Akls ritmus mg tovbb fejleszti az alkalmaz-
kodst, mert bekapcsoldik az rzkelsbe a halls is.
Akoordinci egy magasabb foka, ha kpesek vagyunk
7. bra: Mszs befel fordtott alkaron, rongyokon a sajt mozgsunkat egy kls ritmushoz igaztani. Eh-

47

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 47 2015.02.17. 16:51:28


hez felhasznlhatak a mr ismert gyermekdalok s
ritmuskpletek.
Tovbb sznesthetjk a gyakorlst eszkzkerlses
zz
kszsokkal/mszsokkal. Egszen j megtapaszta-
ls lehet, ha a kszsnl/mszsnl az eszkzn ha-
sal/trdel a gyermek (rongy, szuperdeszka, sznyeg-
darab).
Az eszkzkben val mszsnl j elem, hogy a lts-
zz
nak nem lesz olyan fontos szerepe.
Mg tovbbi nehezts, mikor mszsnl krkrs gu-
zz
miszalagot, vagy zsinrt kell kifesztve az azonos olda-
li, vagy az ellenttes oldali vgtagok kztt megtartani. 14. kp: Kszs ellenttes kar- s lbhasznlattal

KSZSOK, MSZSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Kszs ellenttes kar- s lbhasznlattal Kszs kzben, nyjtstok messzire a kezeteket s hzza-
zzkszs ellenttes oldali kar- s lbhasznlattal, tok nagyot a tenyeretekkel! Azellenttes oldalon pedig tol-
hasat a talajon tartva (14. kp) jtok magatokat a lbatokkal! Akkor vagytok gyesek, ha
vgig a hasatokon maradtok s mg a mellkasotokat sem
emelitek fel. Afejetek pedig maradjon a htatok meghos-
szabbtsban! Nzzetek kzel magatok el kszs kz-
ben! Prbljatok folyamatosan haladni, akkor kevesebb
erfesztsre lesz szksgetek!
TESTTUDAT KIALAKTSVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (TT)

Mszs ellenttes kar- s lbhasznlattal Akkor vagytok gyesek, ha ellenttesen lp a kezetek s


zzmszs ellenttes oldali kar- s lbhasznlattal a lbatok mszs kzben. Nyitott tenyrrel msszatok!
tenyren s trden Prbljtok egyenesen tartani a htatokat mszs kzben!
A fejetek a htatok meghosszabbtsban legyen! Ha jl
tartjtok a fejeteket, akkor az arcotok a talaj fel nz.
A feldolgozs mdszertana

Kszs azonos oldali kar- s lbhasznlattal Kszs kzben, most az azonos oldali karotokat s lbato-
zzkszs azonos oldali kar- s lbhasznlattal, hasat kat hasznljtok egyszerre! Figyeljetek azokra a dolgokra
a talajon tartva is, amit az ellenttes kar- s lbhasznlatnl mr megta-
nultatok!
Mszs azonos oldali kar- s lbhasznlattal Mszs kzben most az azonos oldali karotok s lbadtok
zz mszs ellenttes oldali kar- s lbhasznlattal lpjen egyszerre! Figyeljetek azokra a dolgokra is, amit az
tenyren s trden ellenttes kar- s lbhasznlatnl mr megtanultatok!
zz kszs oldalfekvsben

Kszsok, mszsok ellenttes s azonos oldali kar- Ha alkaron msztok, nyisstok ki s tegytek le a tenyere-
s lbhasznlattal, vltozatos mdon teket mszs kzben! Mikor befel fordtott alkaron msz-
zz mszs alkaron s trden tok, gyesen egyms el lpegessetek az alkarotokkal!
zz mszs befel fordtott alkaron s trden

48

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 48 2015.02.17. 16:51:29


KSZSOK, MSZSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Utnz kszsok/mszsok (minden lehetsges Dakszli mszsnl tmaszkodjatok j szlesen a vllatok
irnyba) alatt, a befel fordtott nyitott tenyereteken! Jl nyomjtok
zz kistigris: hasonfekvsben ellenttes oldali kar- s le a mellkasotokat a talaj fel! Afejetek a httok meghos-
lbtartscserk helyben, folyamatosan szabbtsban legyen!
zz katonakszs: kszs ellenttes oldali kar- s A hajkerk mszsnl prbljtok meg kinyjtott k-
lbhasznlattal, hasat s mellkast a talajhoz nykkel karkrzst vgezni! Atekintetetek mindig a kr-
TESTTUDAT KIALAKTSVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (TT)

szortva zst vgz karotokon legyen!


zz katonakszs 2: kszs ellenttes oldali kar- s A mamutmszsnl elszr lassan emeljtek az ellent-
lbhasznlattal alkaron, hasat a talajhoz szortva tes oldali karotokat s lbatokat, hogy knnyebben meg-
zz kiskutya megfogja a farkt: mszs helyben, tarthasstok az egyenslyotokat!
krben A popsista kzben ne a lbatok lpegessen, hanem pr-
zz kvncsi kiskutyamszs: mszs folyamatos bljtok meg vltva elre tolni a nyjtott lbatokat!
fejfordtssal jobbra s balra
zz dakszli mszs: mszs trden, karok hajltva a

vll alatt tmaszkodnak, kzfej befel nz


zz hajkerk: mszs trden s tenyren,

lpsenknt vltott karkrzssel elre


zz mamut: mszs trden s tenyren, lpsenknt

ellenttes kar- s lbemelssel


zz egersz macska: mszs minden lpsre, kzzel

elre nyjtzva, mellkast a talaj fel kzeltve


zz giliszta: hason fekvsben, mlytartsban lv

karokkal csszs a trzs fordul-hullmz


mozdulataival elre s htra, hason s hton
zz popsista: nyjtott lsben csszs fenken,

hatrozott cspmozdulatokkal, klnbz


kartartsokban
Kszsok, mszsok elre/htra, oldalra, krben Figyeljetek r, hogy amikor htrafel, vagy oldalra halad-

A feldolgozs mdszertana
(ezek tmenete is) tok, akkor se felejtstek el, amit a kszsnl/mszsnl
TRBELI TUDATOSSGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK (T)

zz kszsok/mszsok elre/htra, rzstosan elre/ tanultatok!


htra, oldalra s krben
Kszsok, mszsok meghatrozott tvonalon gyesen maradjatok a kijellt tvonalon! Atekintetek k-
zzkszs/mszs egyenes vonalon, ves vonalon, vesse a kijellt tvonalat.
hullmvonalon, cikcakk vonalon, krben, bet- s
szmalakban, illetve egyb, klnbz mdon,
meghatrozott tvonalon
t-, fel- s lekszsok, -mszsok Felfel kszsnl nagyon kemnyen kell hznotok kar-
zz kszs/mszs termszetes emelkedn/lejtn ral, s tolnotok magatokat a lbatokkal, hogy felrjetek az
(pldul domboldalon) emelkedn!
zz mszs kpzeletbeli akadlyok tlpsvel Amikor tmsztok egy eszkzn, ne emelkedjetek fel a
zz mszs tlpssel talajra rajzolt, vagy ragasztott trzsetekkel mszs kzben!
svokon, klnbz talajokon Ha lelptek valahonnan a kezetekkel mszs kzben, ke-
zz mszs t-, fel- s lelpssel klnbz eszkzk ressetek biztos tmaszt, mieltt a trdetekkel is lpntek!
ignybevtelvel (lsd eszkzs feladatok oszlop) 49

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 49 2015.02.17. 16:51:29


KSZSOK, MSZSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Kszsok, mszsok lland/vltoz/vltakoz Megtanultuk mr, milyen sajt tmasztvolsgotokkal
zz tmasztvolsgokkal kszni/mszni. Most prbljtok ki, milyen rzs, ha ler-
KAPCSOLATOS FELADATOK (T)
TRBELI TUDATOSSGGAL

zz kszsok/mszsok lland tmasztvolsggal vidtitek, vagy ha ppen megnyjtjtok a tmasztvolsgot!


(rvid, norml s hossz) Prblgathatjtok azt is, hogy vltogatjtok a tmasztvol-
zz kszsok/mszsok vltoz/vltakoz sgot.
tmasztvolsggal (pldul 2 rvid, 3 norml s 4
hossz)
Utnz kszsok/mszsok (minden lehetsges [Feldolgozsi pldk: TT-feladatcsoport utols sorban]
irnyba)
zz [Feladatok: TT-feladatcsoport utols sorban]

Kszsok, mszsok egyenletes sebessggel (lass/ A norml temphoz kpest, most prbljatok lassabban/
gyors) gyorsabban kszni/mszni! Mszsnl prbljatok gyor-
zz kszs/mszs lassan, kzepes sebessggel s sabban lpegetni a kezetekkel s a trdetekkel!
gyorsan A kszsnl akkor fogtok gyorsabban haladni, ha azon k-
vl, hogy gyorsabban vltogatjtok a kar-lbtempkat, pici
sznetet sem hagytok a vltsok kztt. Agyors elreju-
tshoz folyamatosnak kell lennie a mozgsotoknak.
Kszsok, mszsok vltoz sebessggel Mr megtapasztalttok, milyen rzs klnbz sebes-
ENERGIABEFEKTETS TUDATOSSGVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (E)

zz kszs/mszs fokozatosan gyorsul/lassul sggel mszni. Most prbljtok vltogatni a sebessgetek


sebessggel kszs/mszs kzben!
zz kszs/mszs szabadon s szisztematikusan

(pldul lass-gyors) vltoz sebessggel


Kszsok, mszsok irnyvltoztatssal (egynileg Kszs/mszs kzben szabadon megllhattok, majd jra
vagy klsleg meghatrozott mdon) elindulhattok a teremben.
zz elinduls/meglls egyni temben Figyeljetek, most csak akkor lljatok meg, ha jelt adok!
zz kszs/mszs kzben jelre meglls, majd jelre Akvetkez jelzsre induljatok jra!
elinduls (pldul taps, ftty, dob) Most mr ne lljatok meg, csak vltoztassatok irnyt, ha a
A feldolgozs mdszertana

zz jrs kzben jelre klnbz statikus utnz jelzsemet halljtok!


gyakorlatok vgzse (pldul alagt, kisasztal,
glya), majd jelre jrs tovbb
zz halads kzben irnyvltoztats egyni vagy kls

jelzsre
Kszsok, mszsok lasstott, gyorstott s Biztosan ltttok mr, hogy mozognak a robotok. Prbl-
szaggatott mozdulatokkal jatok meg robotszeren kszni/mszni! Szaggatott moz-
zz robot kszs/mszs: az izmok feszltsgnek dulatokkal haladjatok a karotokkal s a lbatokkal is!
vltakoztatsval, szaggatott mozdulatokkal rdekes, mikor lelasstanak egy felvtelt valamilyen moz-
zz kszs/mszs lasstott felvtellel gsrl. Most jtsszuk azt, hogy ti fogtok lasstott felvtellel
zz kszs/mszs gyorstott felvtellel kszni/mszni! Ne szaggasstok meg a mozdulataitokat,
zz A mozgsvgrehajts tudatos kontrolljt jelentik csak lasststok le! Most pedig gyorstott felvtellel prbl-
ezek a gyakorlatok, hiszen ha lasstva vagy jtok meg!
gyorstva akarunk valamit megcsinlni, tudnunk
kell, hogy milyen mozdulatokat kell lelasstani,
felgyorstani vagy szaggatottan megcsinlni.
50

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 50 2015.02.17. 16:51:29


KSZSOK, MSZSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Kszsok, mszsok bels/klsleg meghatrozott Izgalmas az is, ha gy prbltok meg kszni/mszni, hogy
ENERGIABEFEKTETS TUDATOSSGVAL

ritmusra magatokban elkpzeltek hozz egy ritmust. Akr egy mon-


KAPCSOLATOS FELADATOK (E)

zz kszs/mszs belsleg meghatrozott ritmusban dka ritmusra is mozoghattok.


zz kszs/mszs klsleg meghatrozott ritmusra Most n fogom adni a ritmust a mozgsotokhoz. Figyelje-
(pldul pedaggus taps, zene, hangszerek) tek a zene ritmusra!
zz kszs/mszs belsleg meghatrozott ritmusban,

hangkeltssel (pldul talajra tssel)

Kszsok, mszsok prokban, csoportokban, fizikai Ki fogjuk prblni, hogy milyen rdekes, ha prokban, vagy
kontaktussal s anlkl csoportokban ksztok/msztok.
zz kszs/mszs prokban/csoportokban fizikai Prbljatok meg egyms mellett haladni a protokkal!
kontaktussal (pldul vontat kszs (13. kp): az Most mszs kzben maradjon sszerintve a vllatok!
ell lv gyerek csak karral, a htul lv csak lbbal Most az egsz csoport egytt ksszon/msszon szabadon
kszik; mszs oszlopban: htul lv gyermek a teremben!
alkaron mszva ell lv gyerek bokjt fogja Figyeljetek egymsra, kerljtek el az tkzst!
kvlrl)
zz kszs/mszs prokban/csoportokban fizikai

kontaktus nlkl
TRSSAL, TRSAKKAL LTREJV FELADATOK (T)

zz kszs/mszs prokban/csoportokban egymssal

szemben, egymsnak httal s egyms mellett


zz kszs/mszs oszlopban/vonalban

Kszsok, mszsok a trsakkal azonos vagy eltr Most prbljatok meg a protokkal egymst kvetve ksz-
mdon (ritmus, irny, a sebessg, mozdulatok, ni/mszni! Figyeljetek, hogy ne hagyjtok el a trsatokat,
vezet/kvet) s aki htul halad az pedig ne maradjon le! Ne felejtsetek

A feldolgozs mdszertana
zz kszs/mszsa trsakkal azonos vagy eltr el szerepet cserlni!
ritmusban (pldul a csoport minden tagja sajt Most prbljatok meg mindannyian msknt mszni! Vl-
ritmusban mszik) toztathatjtok a kar s a lbmunkt, a sebessget, a t-
zz kszs/mszs a trsakkal azonos vagy eltr masztvolsgot.
irnyban
zz kszs/mszs a trsakkal azonos vagy eltr

sebessggel
zz kszs/mszs a trsakkal azonos vagy eltr

mozdulatokkal (pldul klnbz kartartssal)


zz kszs/mszs a trsakkal vezet-kvet

szerepben (pldul tkrkp, inverz tkr, kvet


mozgsok)
zz farkasfalka mszs oszlopban trskvetssel

zz tekeredik a kgy kszssal, mszssal

51

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 51 2015.02.17. 16:51:29


KSZSOK, MSZSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Kszsok, mszsok eszkzhordssal Mr gyesen megy a kszs s a mszs. Neheztnk az-
zz kszs/mszs pldul babzsk-, labda-, kend-, zal, hogy a htatokon babzskot kell szlltanotok. Most
bot-, karika-, ktl-, sznyeghordssal (pldul mr arra is figyelnetek kell, hogy ne hagyjtok el a bab-
kzben, nyakon, hton, testrszek alatt cssztatva) zskotokat!
zz kszs/mszs has, vagy vgtagok alatt rongy Most kiprblhatjtok milyen rzs a tenyeretek al ron-
cssztatsval (pldul mszs tenyerek s trdek gyot tve mszni. Figyeljetek, a tenyereteket cssztatni
al tett rongy cssztatsval) kell, hogy ne hagyjtok el a rongyokat!
Kszsok, mszsok eszkzkn, eszkzkn t, Prbljatok gy mszni, hogy minden eszkzt kikerltk
eszkzk kztt, krl, alatt/fltt, eltt/mgtt/ a teremben!
mellett, eszkzkben, eszkztolssal s Msszatok a talajra tett ktl felett gy, hogy a ktl a ke-
zz eszkzcssztatssal zetek s a lbatok kztt legyen!
zz kszs/mszs sznyegen, padon, prhuzamos Msszatok t a kifesztett gumiszalagok alatt! Figyeljetek,
padon, csszdalapon, udvari eszkzkn mert lehet, hogy kicsit le kell nyomni a mellkasotokat a ta-
zz kszs szuperdeszkn hasalva laj fel, hogy ne rjetek hozz a ktlhez!
zz tmszs zsmolyon, padon, karikn, ktlen,

ltrn, fgglegesen rgztett karikn


zz kszs/mszs talajra tett karikk, babzskok,

body-roll hengerek, lpkvek, bjk kztt/krl


ESZKZS FELADATOK

zz kszs/mszs KTK llvny, emelt pad/csszdalap/

ltra/hd, kifesztett gumiszalag alatt


zz mszs pldul ktl, bot kifesztett gumiszalag
(ESZ)

felett
zz kszs/mszs eszkzk eltt/ mgtt/mellett

(pad, zsmoly, karika, body-roll, ktl)


zz mszs klnbz mdon sorba tett karikkban

zz mszs gumiszalagban (ellenttes vagy azonos

oldali vgtagok sszektve)


zz mszs bjcsbe
A feldolgozs mdszertana

zz mszs szuperdeszkt tolva

zz mszs kzzel rongyot, babzskot cssztatva

(7.bra)
(Az itt felsorolt feladatok termszetesen prban s cso-
portosan is vgezhetk.)

52

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 52 2015.02.17. 16:51:29


KSZSOK, MSZSOK 2.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T TT-T T-E E-T T-ESZ


Mszs befel ford- Mszs befel ford- Mszs vltoz Jelre elinduls- Tekeredik a kgy
tott alkaron, szisz- tott alkaron, szisz- sebessggel ves meglls prokban mszs csoportban,
tematikusan vltoz tematikusan vltoz vonalon. egyms mellett vastag ktl felett.
tmasztvolsggal. tmasztvolsggal. kszva.
E-T TT-ESZ
TT-E T-E Jelre elinduls- T-ESZ Dakszlimszs
Katonakszs, jel- Mszs vltoz meglls prokban Tekeredik a kgy prhuzamos padok
re flfordulat hason, sebessggel ves egyms mellett mszs csoportban, tetejn.
majd kszs tovbb vonalon. kszva. vastag ktl felett.
ellenkez irnyba. T-ESZ
T-T TT-E TT-T Mszs klnbz
TT-T Vontat kszs Katonakszs, jel- Kvncsi kiskutya magassg szerek
Kvncsi kiskutya krben. re flfordulat hason, mszs prban tlpsvel.
mszs prban majd kszs tovbb egyms mgtt,
egyms mgtt, T-ESZ ellenkez irnyba. fejet ellenkezleg E-ESZ
fejet ellenkezleg Mszs klnbz fordtva. Mszs fokozatosan
fordtva. magassg szerek E-ESZ gyorsul tempban
tlpsvel. Mszs fokozatosan T-T kifesztett gumisza-
TT-ESZ gyorsul tempban Vontat kszs lag felett.
Dakszlimszs kifesztett gumisza- krben.
prhuzamos padok lag felett.
tetejn.

A feldolgozs mdszertana

53

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 53 2015.02.17. 16:51:29


KSZSOK, MSZSOK 3.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T-E TT-T-E TT-T-E T-E-T E-T-ESZ


Mamut mszs Mamut mszs Mamut mszs Mszs csoport- Mszs egyms
meghatrozott meghatrozott meghatrozott ban meghatrozott mellett prban
tvonalon, jelre elin- tvonalon, jelre elin- tvonalon, jelre elin- tvonalon. Jelre padok tetejn vltoz
dulssal s megl- dulssal s megl- dulssal s megl- flfordulat, mszs sebessggel vezet/
lssal. lssal. lssal. tovbb ellenkez kvet szerepben.
irnyba.
T-E-T-ESZ T-E-T T-E-T
Mszs csoportban Mszs csoport- Mszs csoport- E-T-ESZ
babzskkal a hton, ban meghatrozott ban meghatrozott Mszs egyms
meghatrozott tvonalon. Jelre tvonalon. Jelre mellett prban pa-
tvonalon. Jelre flfordulat, mszs flfordulat, mszs dok tetejn vltoz
flfordulat, mszs tovbb ellenkez tovbb ellenkez sebessggel vezet/
tovbb ellenkez irnyba irnyba. kvet szerepben.
irnyba.
T-E-T-ESZ E-T-ESZ T-E-T-ESZ
TT-T-E-ESZ Mszs csoportban Mszs egyms Mszs csoportban
Hajkerk: mszs babzskkal a hton, mellett prban pa- babzskkal a hton,
htra vastag ktl meghatrozott dok tetejn vltoz meghatrozott
felett trden s te- tvonalon. Jelre sebessggel vezet/ tvonalon. Jelre
nyren, lpsenknt flfordulat, mszs kvet szerepben. flfordulat, mszs
vltott karkrzs- tovbb ellenkez tovbb ellenkez
sel htra. Klsleg irnyba. T-E-T-ESZ irnyba.
meghatrozott Mszs csoportban
ritmusra. TT-T-E-ESZ babzskkal a hton, TT-T-E-ESZ
Hajkerk: mszs meghatrozott Hajkerk: mszs
A feldolgozs mdszertana

T-E-T-ESZ htra vastag ktl tvonalon. Jelre htra vastag ktl


Mszs prokban felett trden s te- flfordulat, mszs felett trden s te-
egyms mgtt nyren, lpsenknt tovbb ellenkez nyren, lpsenknt
alkaron, kvlrl vltott karkrzs- irnyba. vltott karkrzs-
bokafogssal. sel htra. Klsleg sel htra. Klsleg
Babzskhordssal meghatrozott T-E-T-ESZ meghatrozott
nyakon. Egy tapsra ritmusra. Mszs prokban ritmusra.
elrefel, kt tapsra egyms mgtt
htrafel, hrom alkaron, kvlrl
tapsra oldalazva bokafogssal.
mszs. Babzskhordssal
nyakon. Egy tapsra
elrefel, kt tapsra
htrafel, hrom
tapsra oldalazva
mszs.
54

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 54 2015.02.17. 16:51:29


TMASZGYAKORLATOK, milyen konkrt gyakorlatot adjunk a hatkony fejleszts
SLYPONTMOZGATSOK rdekben.

Megklnbztetnk statikus tmaszokat, valamint hala-


dssal vgrehajthat tmaszgyakorlatokat. Ennl a cso-
portnl is kiemelked jelentsgek az utnz gyakor-
latok, melyek kisiskols letkorban a legvltozatosabb
gyakorlst teszik lehetv, megfelel motivci mellett.

A feldolgozst segt szempontok:


A tantst a statikus tmaszgyakorlatokkal indokolt
zz
kezdeni, s azok kzl is a szlesebb altmaszts-
ban vgezhet feladatokkal (pldul hton sikl,
hason giliszta, trdeltmaszban dakszlitarts).
15. kp: Kutyafuts A gyakorls sorn fokozatosan cskkenthetjk az
altmasztsi fellet nagysgt s vltoztathat-

M
inden olyan gyakorlat (a kszsok, mszsok is, juk a szmt is (pldul trdeltmaszban kar- s
de azokat mozgsfejldsi szempontbl szks- lbemelsek). Oly mdon is fokozhatjuk a feladatok
ges volt kln trgyalni) ehhez az gyessgi s- nehzsgt, hogy azok egyre nagyobb izomer ki-
szetevhz tartozik, amelynl a test kett vagy tbb pon- fejtst ignyeljenek (tmaszhelyzetben a slypont
ton tmaszkodik (valjban az lls is egy tmaszhelyzet). egyre magasabbra kerl pldul trdeltmaszbl
A tmasz brmely testrszen val tmaszkods sorn alagt).
ltrejhet, azesetek tbbsgben azonban a tmaszban Tudatostani kell a gyermekekkel, hogy a testnk
zz
rszt vesz valamelyik vgtag. Atmaszgyakorlatok nagy klnbz rszein lehet tmaszkodni (nem csak a
jelentsggel brnak az egyenslyrzk fejlesztsben, keznkn s a lbunkon, hanem pldul hason, h-
valamint a vllv s a trzs erejnek nvelsben. At- ton, oldalon, fenken). Kreativitsukat kihasznlva,
maszgyakorlatok alkalmazsnak tbb elnye is van. engedjk, hogy felfedezses tanulssal talljanak r
Egyrszt az zletek termszetes mozgsterjedelmt ki- minl tbbfle tmaszhelyzetre. Btortsuk a klnle-
hasznlva, funkcionlisan erst, teht az zletet krl- ges megoldsokat.
vev izmok egy idben fejleszthetk. Tovbb a gyakor- A klnbz tmaszhelyzetek kzl elszr a mells
zz
latok vgrehajtsa sajt testsllyal trtnik, gy knnyebb tmaszban vgrehajthat feladatokkal rdemes meg-

A feldolgozs mdszertana
eldnteni, egy-egy tantvnynak milyen ismtlsszmot, ismerkedni. Ezutn jhetnek a nehezebb hts s ol-

8. bra: Fekvtmaszbl oldals fekvtmaszon keresztl


fordulat hts fekvtmaszba 55

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 55 2015.02.17. 16:51:30


dals tmaszok. (Termszetesen egy hanyattfekve Az energiabefektets nagysgt fokozhatjuk a sebessg
zz
grdlst, kar s lbmunkkat, nyugodtan tanthatunk nvelsvel. Felttlenl vegyk figyelembe a gyakorla-
akr vods kor elejn is). tok tervezsnl gyermekeink er-llkpessgt, vll-
A klnbz statikus tmaszhelyzetekben vgzett vl-
zz vnek erejt. A balesetveszly elkerlse rdekben
tozatos kar-, lb- s trzsmunkk kivlan fejlesztik a figyelmeztessk ket, hogy a sebessget krltekinten
testtudatot. vlasszk meg! Figyeljenek arra is, hogy a slypontjuk ne
A testtudat fejlesztsben kiemelked jelentsggel
zz kerljn kzel a vllvonalukhoz. Klnsen igazak ezek
brnak az utnz tmaszgyakorlatok (hasonlan a k- a megllaptsok, ha mindekzben elindulssal, meg-
szs s mszs gyakorlatokhoz) [17]. Ezen fell ers- llssal s irnyvltozatssal neheztjk a gyakorlst.
tik a vllvet (pldul alagt, kisasztal, kismalom, A kemnyebb vagy puhbb talajon, lejtn s emelke-
zz
nagymalom) mobilizlhatjk a gerincoszlopot (pl- dn val, a lasstott s gyorstott halads esetben is a
dul trzshullm, szaglsz s lefetyel kiskutya, mszsnl tett javaslatok a mrvadak.
sikl, giliszta). A statikus s haladsos gyakorlatoknl is egyarnt a
zz
A kszs/mszshoz hasonlan itt is hasznlhatjuk a
zz koordinci egy magasabb foka, ha kpesek vagyunk
talajra rajzolt, vagy ragasztott vonalakat, a talajra tett a sajt mozgsunkat egy kls ritmushoz igaztani. Eh-
ktelet. A ksbbiekben, a trben vltozatos mdon hez felhasznlhatak a mr ismert gyermekdalok s
kihelyezett eszkzk hasznlatval bevezethetjk a t- mondkk.
maszban val t-, fel- s lelpseket is. A pros s eszkzs feladathoz tett javaslataink itt is
zz
megegyeznek a mszshoz rottakkal.
A feldolgozs mdszertana

16. kp: Piros-pacsi fekvtmaszban


56

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 56 2015.02.17. 16:51:32


TMASZGYAKORLATOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Mells, oldals s hts tmaszok Prbljtok ki, hogy a testetek melyik rszn tudtok t-
maszkodni! Ha a hasatok nz a talaj fel azt mells t-
masznak hvjk. Ha a htatok, az a hts tmasz, s ha az
oldalatok, akkor oldals tmasznak hvjuk.
Talljatok ki minl tbb fajta tmaszt!
Klnbz tmaszhelyzetekben kar- s lbemelsek, Arra vagyok kvncsi, hogy milyen jl tudtok egyenslyozni
-lendtsek tmaszhelyzetben. Kezdjk trdeltmaszban! Felemel-
zz egy kar vagy egy lb emelse, lendtse hetitek a kezeteket, a lbatokat brmilyen irnyban. Sike-
zz azonos oldali kar vagy lb emelse, lendtse rlne egyszerre kart s lbat is emelni? Azaz gyes, aki
zz ellenttes oldali kt vgtag emelse, lendtse nem sieti el az emelst, s nem borul fel a tmasza.
zz kt kar vagy kt lb lendtse szkkens

tmaszban (pldul fi vagyok/lny vagyok)


zz trdeltmaszban kar-/ellenttes kar- s

lbemelsek elre, htra, oldalra


TESTTUDAT KIALAKTSVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (TT)

Vltozatos tmaszhelyzetek tetszleges testrszek Megtanultuk a dakszlitartst. Igen, az az gyes, aki befel
hasznlatval fordtott tenyrrel, hajltott karral, szlesen tmaszkodik, a
zz pldul trzskrzs daxliban mellkast jl a talaj fel nyomva.
zz cicaht Prbljtok ki, hogy milyen mozgsokat tudtok vgezni
zz alkartmaszok trdeltmaszban! Igen, felemelhetitek a lbatok, a karo-
tok, domborthatjtok a htatokat. De akr csak a knyk-
tket, vagy a trdeteket is megemelhetitek oldalra. Nzem
a legklnlegesebb megoldsokat.
Utnz tmaszgyakorlatok (pldul kisasztal, alagt, Emlkeztek a bgcsiga jtkra? Most ezt fogjuk ut-
rugdalz kiscsik) nozni. ljetek hajltott lsbe, tmaszkodjatok le a htatok
zz bgcsiga hajltottlsben tmasz a test mgtt, mg, s hzztok fel a trdeteket! Prbljatok meg pop-
kz segtsgvel forgs a test hossztengelye krl a sin forogni, mint egy bgcsiga. Akezetekkel segtstek
popsin emelt lbbal a forgst! Azaz gyes, aki vgig felemelve tarja a lbt.
zz biciklizs: hajltott lsben tmasz a test mgtt, Most prbljtok ki ellenkez irnyban is!

A feldolgozs mdszertana
lbemels utn vltott lbnyjts s hajlts Lttatok mr siklt csszni az avarban. Utnozni fogjuk a
zz ltra: hajltott ls alkartmasz a test mgtt, mozgst. Fekdjetek a hasatokra, tegytek mlytartsba
hajltott trddel lpegets felfel, majd lefel egy a kezeteket, s kgyz mozgssal prbljatok meg elre-
kpzeletbeli ltrn fel csszni! Avllatokkal prbljtok kezdeni a mozgst!
zz hd: hanyatt fekvsben cspemels, karok Azaz gyes, aki nem segt sem a kezvel sem a lbval.
rzstos mlytartsban, tmasz a fejen, a vllon, a Ha htrafel szeretntek csszni, akkor pedig a lbatokkal
karon s a sarkon nyjtzzatok felvltva, azzal segtstek a haladst!
zz alagt: mells fekvtmasz magasra tolt cspvel Klnleges nyusziugrs-bemutatt tartunk. Kvncsi
zz kisasztal: hts fekvtmasz hajltott trddel, vagyok, hnyflekppen tudtok nyusziugrsban halad-
emelt cspvel ni. Picit segtek. Lehet akr terpeszteni a lbatokat ugrs
zz ppos cicaht: trdeltmaszban domborts kzben, lehet a lbatokkal jobbra-balra ugrani. Talljatok
zz farokcsvl kiskutya: (trdeltmaszban popsi ki minl tbb fajta nyusziugrst!
billents jobbra-balra folyamatosan)

57

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 57 2015.02.17. 16:51:32


TMASZGYAKORLATOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


zz kiskutyanyjtzs: terpesztrdelsben
trzsdnts, tmasz a talajon, terpesztett, nyjtott
karral, mellkast a talaj fel nyomva
zz lefetyel kiskutya: terpesz trdeltmasz, dakszli

tarts, hajltott knykkel tmasz a vll alatt,


kzfejek befel nzzenek, vllhinta elre-htra
folyamatosan, talaj fel nyomott mellkassal
zz szaglsz kiskutya: mint elz feladat, de jobbra-

balra hintzva
zz pisil kiskutya: trdeltmasz, alkartmasszal,

hajltott trdemels oldalra, majd vissza kiindul


helyzetbe, ellenkezleg is
zz vakardz kiskutya: terpesz trdeltmasz, egyik

karral magas tartsban, a talajon elre nyjtzva,


TESTTUDAT KIALAKTSVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (TT)

msik karral a terpesztett trdek kztt ellenoldali


bokhoz nyjtzva (bokavakars)
zz trzshullm elre indtva: sarokls, tmasz

a vll alatt, knykhajltssal s homortssal


trzshullm elre, majd knyknyjtssal s
dombortssal trzshullm htra
zz trzshullm htrafel indtva

zz kiscsik rugdalzs: kztmaszban fellendls

utn lbtartscserk a levegben


zz kismalom: mells fekvtmaszbl tforduls

hts fekvtmaszba
zz nagy malom: mells fekvtmaszbl tforduls

hts fekvtmaszba, majd vissza mells


fekvtmaszba
zz csnakzs: nyjtott ls, kztmasz a test
A feldolgozs mdszertana

mellett, csszs fenken kz- s lbsegtsggel


zz popsista

zz herny: nyjtott ls, tmasz a test mellett,

trdhajltssal cspemels, majd leengeds a


sarok mg a talajra, majd trdnyjtssal vissza
kiindul helyzetbe
zz giliszta hanyatt fekvs, mlytarts, csszs a

felstest hullmzsval segtve a haladst


zz sikl: hason fekvs, mlytarts, csszs hason,

kgyz mozgssal
zz pkjrs

zz rkjrs

58

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 58 2015.02.17. 16:51:32


TMASZGYAKORLATOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


zz tevejrs: jrs ngykzlb nyjtott karral s
trddel
TESTTUDAT KIALAKTSVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (TT)

zz elefntjrs: jrs ngykzlb, azonos oldali

vgtagok egyttlpsvel, testslythelyezssel


jobbra, illetve balra
zz stl kisasztal: hts fekvtmaszbl karral sta

elre trdet hajltva kisasztal helyzetig, majd


vissza hts fekvtmaszba
zz kutyafuts (15. kp), futs ngykzlb, hajltott

trddel
zz bkaugrs ugrs terpeszguggolsbl,

terpeszguggolsba, kztmaszon t
zz nyusziugrs, terpesz nyuszi (lb terpeszben

ugrik), dupla nyuszi (lb felvltva terpeszben s


zrva), cikcakk nyuszi (lb jobbra-balra ugrik)
zz snta rka: ugrs guggolsbl guggolsba

kztmaszon t, egyik lbat vgig a levegben


tartva
Tmaszgyakorlatok helyben, haladssal (elre/ Lehet tmaszkodva haladni is. Prbljtok ki, hogy tudtok
htra, oldalra, krben, ezek tmenete is) haladni a kezeteken s a lbatokon tmaszkodva!
zz tmaszgyakorlatok helyben (pldul 3 testrsz) Tudtok gyis, hogy mg egy testrszeteken tmaszkodtok.
zz tmaszgyakorlatok haladssal (lsd utnz

tmaszgyakorlatok)
TRBELI TUDATOSSGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK (T)

Tmaszgyakorlatok meghatrozott tvonalon Tetszleges tmaszgyakorlattal haladva prbljatok v-


zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok gigmenni a talajra ragasztott vonalakon! Vlaszthatjtok
egyenes vonalon, ves vonalon, hullmvonalon, brmelyik vonalat. Melyik tmaszhelyzetben volt a leg-
cikcakk vonalon, krben, bet- s szmalakban, knnyebb vgigmenni?
illetve egyb, klnbz mdon, meghatrozott

A feldolgozs mdszertana
tvonalon
Tmaszgyakorlatok t- fel- s lelpssel Most a nyusziknak meg kell kzdeni ahhoz, hogy az re-
zz Haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok: gkbe jussanak. Fel kell ugrlniuk a domboldalon, aztn
zz termszetes emelkedn/lejtn (pldul meg le is kell majd a lejtn. Ltok az udvaron akadlyokat
domboldalon) is, amiken t kell majd ugrani. Jrjtok be az udvarrszn-
zz kpzeletbeli akadlyok tlpsvel ket nyusziugrsban!
zz tlpssel talajra rajzolt, vagy ragasztott svokon

zz t-, fel- s lelpssel klnbz eszkzk

ignybevtelvel (lsd eszkzs feladatok oszlop)

59

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 59 2015.02.17. 16:51:32


TMASZGYAKORLATOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Tmaszgyakorlatok, lland/vltoz Megtanultuk mr, milyen sajt tmasztvolsgotokkal ku-
KAPCSOLATOS FELADATOK (T)

tmasztvolsgokkal tyafutsban haladni. Most prbljtok ki, milyen rzs,


TRBELI TUDATOSSGGAL

zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok ha lervidtitek, vagy ha ppen megnyjtjtok a tmasz-


lland tmasztvolsggal (rvid, norml s tvolsgot! Prblgathatjtok azt is, hogy vltogatjtok a
hossz) tmasztvolsgot. Mikor nehezebb megrizni az egyens-
zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok lyotokat? Vigyzzatok, hogy a sebessgeteket hangoljtok
szabadon s szisztematikusan (pldul 3 rvid, 2 a tmasztvolsgotokhoz!
norml s 3 hossz) vltoz tmasztvolsggal

Tmaszgyakorlatok haladssal, egyenletes Most prbljtok meg a kutyafutst gy csinlni, mintha


sebessggel (lass/gyors) egy reg, fradt kutyt utnozntok! Mr csak lassan tud
zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok futni. Most utnozztok egy virgonc kiskutya futst!
lassan, kzepes sebessggel s gyorsan
Tmaszgyakorlatok vltoz sebessggel Jtsszuk azt, hogy a pkokra veszly leselkedik! Mikor jelt
zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok adok, prbljatok meg egyre gyorsabban meneklni pk-
gyorsul/lassul sebessggel jrsban! Mikor nincs veszly, lelassthattok.
zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok
ENERGIABEFEKTETS TUDATOSSGVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (E)

szabadon s szisztematikusan (pldul lass-gyors,


lass-gyors) vltoz sebessggel
Tmaszgyakorlatok irnyvltoztatssal (egynileg Minden csnaknak egy karikban van a kiktje. ha jelt
vagy klsleg meghatrozott mdon) adok, kezdjetek el csnakzni a tavon! Ha megszlal a
zz elinduls/meglls egyni temben vihart jelz duda, keressetek egy kiktt! Mostantl pedig
zz halads kzben jelre meglls, majd jelre elinduls mindenkinek a sajt kiktjbe kell visszatallni.
(pldul taps, ftty, dob)
zz halads kzben jelre klnbz statikus utnz

gyakorlatok vgzse (pldul alagt, kisasztal,


glya), majd jelre jrs tovbb
A feldolgozs mdszertana

zz halads kzben irnyvltoztats egyni vagy kls

jelzsre
Tmaszgyakorlatok lasstott, gyorstott s szaggatott Biztosan ltttok mr, hogy mozognak a robotok. Prblja-
mozdulatokkal tok meg robotszeren tevejrsban haladni! Szaggatott
zz tmaszgyakorlatok az izmok feszltsgnek mozdulatokkal haladjatok a karotokkal s a lbatokkal is!
vltakoztatsval, szaggatott mozdulatokkal Atrdetek maradjon nyjtva!
zz tmaszgyakorlatok lasstott felvtellel rdekes, mikor lelasstanak egy felvtelt valamilyen moz-
zz tmaszgyakorlatok gyorstott felvtellel gsrl. Most jtsszuk azt, hogy ti fogtok lasstott felvtellel
popsistval haladni! Ne szaggasstok meg a mozdula-
taitokat, csak lasststok le! Most pedig gyorstott felvtel-
lel prbljtok meg! Figyelj, hogy maradjon nyjtva a tr-
ded, s cspbl indtsd a lbmunkdat! Mikor gyorstasz,
akkor a karoddal is intenzvebben kell segteni.

60

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 60 2015.02.17. 16:51:32


TMASZGYAKORLATOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


ENERGIABEFEKTETS TUDATOSSGVAL

Tmaszgyakorlatok bels/ klsleg meghatrozott Prbltunk mr zenre, mondokra jrni, futni, szkdelni.
ritmusra Most pldul kiprbljuk a kutyafutst, a nyusziugrst
KAPCSOLATOS FELADATOK (E)

zz tmaszgyakorlatok klsleg meghatrozott is abban a ritmusban, ahogy a zene temt halljtok. K-


ritmusra (pldul pedaggus taps, zene, lnsen figyeljetek a biztos tmaszra, ha gyorsabb lesz a
hangszerek) ritmus!
zz tmaszgyakorlatok belsleg meghatrozott

ritmusban

Tmaszgyakorlatok prokban, csoportokban, fizikai Szeretnm, ha egy nagy kr alak ebdlasztal formzn-
kontaktussal s anlkl tok kisasztalt tartva. Mire kell figyelnetek? J tlet, hogy
zz tmaszgyakorlatok prokban/csoportokban fizikai akr a kezetek, akr a lbatok is tmaszkodhat kzpen.
kontaktussal (pldul kzfogssal, vllfogssal, Ismeritek a piros pacsi jtkot? Megprbljuk most k-
karfonssal, vllakat sszerintve) lnbz tmaszhelyzetekben jtszani. Elszr trdelt-
zz tandem: hajltott ls egymssal szemben maszban legyetek egymssal szemben! Nzzk, sikerl-e
alkartmasszal, talpak sszeillesztse utn alagutat tartva is jtszani!
folyamatos biciklizs
zz tmaszgyakorlatok prokban/csoportokban

fizikai kontaktus nlkl (pldul ebdl asztal:


kisasztal tarts szorosan egyms mellett
TRSSAL, TRSAKKAL LTREJV FELADATOK (T)

zz tmaszgyakorlatok prokban/csoportokban

egymssal szemben, egymsnak httal s egyms


mellett [pldul piros pacsi fekvtmaszban (16.
kp)]
zz tmaszgyakorlatok oszlopban/vonalban

Tmaszgyakorlatok a trsakkal azonos vagy eltr Utnozzatok egy farkas falkt! Vlasszatok ki egy veze-
mdon (ritmus, irny, a sebessg, mozdulatok, tt magatok kzl, akit tenyren s talpon futva kvettek!

A feldolgozs mdszertana
vezet/kvet) Avezetnek figyelnie kell arra, hogy ne hagyja el a falkt.
zz tmaszgyakorlatok a trsakkal azonos vagy eltr Most prokban fogtok jtszani. Guggoljatok le egyms
ritmusban (pldul a csoport minden tagja sajt mell! Egyiktk lesz a vezet, msik a kvet. Csak
ritmusban vgzi a haladssal vgrehajthat utnz nyusziugrsban szabad haladni. Atr minden irnyba
gyakorlatokat) haladjatok (elre, htra, oldalra)!
zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok a

trsakkal azonos vagy eltr irnyban


zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok a

trsakkal azonos vagy eltr sebessggel


zz tmaszgyakorlatok a trsakkal azonos vagy eltr

mozdulatokkal (klnbz kar- s lbtartsok)


zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok

a trsakkal vezet-kvet szerepben (pldul


tkrkp, inverz tkr, kvet mozgsok)

61

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 61 2015.02.17. 16:51:32


TMASZGYAKORLATOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Tmaszgyakorlatok eszkzhordssal Arra vagyok kvncsi, hogy hnyflekppen tudjtok hor-
zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok dozni a babzskotokat gy, hogy tmaszban haladtok.
babzsk-, labda-, kend-, bot-, karika-, ktl- stb. Igen, lehet pldul pk-rkjrsban, nyusziugrsban.
-hordssal (pldul kzben, vllon, hason, pkjrs Lehet pldul a trdetek kz is szortani a babzskot.
babzskkal hton, trd kz szortva)
Tmaszgyakorlatok eszkzkn, eszkzkn t, Mr jl megy a kutyafuts mindenkinek. Most prbl-
eszkzk kztt, krl, alatt/fltt, eltt/mgtt/ jatok vgigmenni kutyafutssal a kirakott karikasoron
mellett, eszkztolssal, eszkzcssztatssal gy, hogy ne rjetek hozz a karikkhoz! Atekinteteddel
zz tmaszgyakorlatok pldul padon, zsmolyon, keresd, hova fogod tenni a kezed a kvetkez lpsnl!
boton (pldul tsztagyrs: saroklsben boton Szuperdeszkval is lehet utnozni a kutyafutst! Akeze-
tmaszkodva elrenyjtzsban botgurtsok elre- tekkel a deszkt tolva, a lbatokkal futva haladjatok! Figyelj
htra) a sebessgedre, nehogy tl gyorsan guruljon a deszka s
zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok lemaradjon a lbatok!
zz padokon, zsmolyokon, csszdalapon, ltrn,

billen rcshintn, rugs deszkkon, paprlapokon,


rongyokon, udvari eszkzkn
zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok

tlpssel talajra tett karikkon, botokon, koordincis


ltra fokain, gumiszalagon, zsmolyokon, padon,
vzszintesen rgztett rudakon, bjkon
ESZKZS FELADATOK

zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok fel-,

lelpssel pldul lpcsn, padon, zsmolyon,


(ESZ)

bordsfalon
zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok

karikk, ugrktelek, babzskok, zsmolyok, padok,


body-roll hengerek, lpkvek kztt/krl
zz tmaszgyakorlatok kifesztett gumiszalag belgatott

eszkzk (pldul lufi, labda, karika alatt


zz haladssal vgrehajthat pldul tmasz-
A feldolgozs mdszertana

gyakorlatok ktl, ltra, pad, pall, kifesztett


gumiszalag felett (pldul majomfuts: futs
tenyren s talpon a pad felett)
zz tmaszgyakorlatok eszkzk eltt/ mgtt/mellett

(pad, zsmoly, karika, body-roll, ktl)


zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok talajra

tett karikban
zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok

klnbz mdon sorba tett karikkban (pldul


kutyafuts sorba tett karikkban)
zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok

szuperdeszkt tolva
zz haladssal vgrehajthat tmaszgyakorlatok

rongyot, babzskot cssztatva


(Az itt felsorolt feladatok termszetesen prban s cso-
62 portosan is vgezhetk.)

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 62 2015.02.17. 16:51:32


TMASZGYAKORLATOK2.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T TT-T T-E E-T T-ESZ


Nyusziugrs szm- Nyusziugrs szm- Mszs alkaron Lefetyel kutya Bgcsiga prok-
alakban. alakban. rvid tmasztvol- szaggatott moz- ban a pad tetejn,
sggal, jelre irny- dulatokkal prban ellenkezleg forog-
TT-E T-E vltoztatssal. tkrkpszeren. va.
Kutyafuts lass- Mszs alkaron
tott felvtellel. rvid tmasztvol- E-T T-ESZ TT-ESZ
sggal, jelre irny- Lefetyel kutya Bgcsiga prok- Szaglsz kisku-
TT-T vltoztatssal. szaggatott moz- ban a pad tetejn, tya gmbs bo-
Stl kisasztal dulatokkal prban ellenkezleg forog- ton tmaszkodva
prokban egymssal T-T tkrkpszeren. va. prokban egymssal
szemben karral el- Mszs falkban szemben tkrkp-
lenttesen haladva. trskvetssel, TT-E TT-T szeren.
meghatrozott tvo- Kutyafuts lass- Stl kisasztal
TT-ESZ nalon. tott felvtellel. prokban egymssal T-ESZ
Szaglsz kisku- szemben karral el- Kutyafuts szuper-
tya gmbs bo- T-ESZ E-ESZ lenttesen haladva. deszka tolssal b-
ton tmaszkodva Kutyafuts szuper- Mszs tenyerek jk kerlgetsvel.
prokban egymssal deszka tolssal b- alatt ronggyal, egy- T-T
szemben tkrkp- jk kerlgetsvel. ni temre elinduls- Mszs falkban E-ESZ
szeren. sal s megllssal. trskvetssel, Mszs tenyerek
meghatrozott tvo- alatt ronggyal, egy-
nalon. ni temre elinduls-
sal s megllssal.

A feldolgozs mdszertana

63

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 63 2015.02.17. 16:51:32


TMASZGYAKORLATOK3.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T-E TT-T-E TT-T-E T-E-T E-T-ESZ


Kvncsi kiskutya Kvncsi kiskutya Kvncsi kiskutya Tevejrs hossz Ngy-t gyermek
mszs htrafel mszs htrafel mszs htrafel fogstvolsggal padon egyms
klsleg meghatro- klsleg meghatro- klsleg meghatro- lasstott felvtellel, mellett tmaszkod-
zott ritmusban. zott ritmusban. zott ritmusban. egyms mellett va mells fekv-
prokban. tmaszban. Jelre
TT-T-E-ESZ T-E-T T-E-T tforduls egyms
Kvncsi kiskutya Tevejrs hossz Tevejrs hossz E-T-ESZ utn hts fekvt-
mszs htrafel fogstvolsggal fogstvolsggal Ngy-t gyermek maszba. Majd jelre
klsleg meghatro- lasstott felvtellel, lasstott felvtellel, padon egyms visszaforduls.
zott ritmusban, pad egyms mellett egyms mellett mellett tmaszkod-
tetejn. prokban. prokban. va mells fekv- TT-T-E-ESZ
tmaszban. Jelre Kvncsi kiskutya
TT-E-T-ESZ TT-T-E-ESZ E-T-ESZ tforduls egyms mszs htrafel
Csoportban trde- Kvncsi kiskutya Ngy-t gyermek utn hts fekvt- klsleg meghatro-
ltmasz a kzpre mszs htrafel padon egyms maszba. Majd jelre zott ritmusban, pad
lltott nagylabda klsleg meghatro- mellett tmaszkod- visszaforduls. tetejn.
krl. Jelre ellent- zott ritmusban, pad va mells fekv-
tes kar- s lbeme- tetejn. tmaszban. Jelre TT-E-T-ESZ TT-E-T-ESZ
ls labdarintssel, tforduls egyms Csoportban trde- Csoportban trde-
majd jabb jelre kar- TT-T-E-T-ESZ utn hts fekvt- ltmasz a kzpre ltmasz a kzpre
s lbtarts csere. Pk- s rkjrs maszba. Majd jelre lltott nagylabda lltott nagylabda
szabadon, babzsk- visszaforduls. krl. Jelre ellent- krl. Jelre ellent-
TT-T-E-T-ESZ kal a hason. Trs tes kar- s lbeme- tes kar- s lbeme-
Pk- s rkjrs kzelbe kerlve TT-T-E-ESZ ls labdarintssel, ls labdarintssel,
szabadon, babzsk- babzsk csere utn Kvncsi kiskutya majd jabb jelre kar- majd jabb jelre kar-
A feldolgozs mdszertana

kal a hason. Trs teljes fordulat utn, mszs htrafel s lbtartscsere. s lbtarts csere.
kzelbe kerlve jrs tovbb. klsleg meghatro-
babzsk csere utn zott ritmusban, pad TT-T-E-T-ESZ TT-T-E-T-ESZ
teljes fordulat utn, tetejn. Pk- s rkjrs Pk- s rkjrs
jrs tovbb. szabadon, babzsk- szabadon, babzsk-
TT-E-T-ESZ kal a hason. Trs kal a hason. Trs
Csoportban trde- kzelbe kerlve kzelbe kerlve
ltmasz a kzpre babzskcsere utn, babzskcsere utn
lltott nagylabda jrs tovbb. jrs tovbb.
krl. Jelre ellent-
tes kar- s lbeme-
ls labdarintssel,
majd jabb jelre kar-
s lbtartscsere.

64

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 64 2015.02.17. 16:51:33


FGGLLSOK, FGGSEK hasznlhat ilyen jelleg eszkzk kre a kelletnl
szegnyesebb. Szinte csak a bordsfal s a msz-
ktl tallhat meg mindentt. Ahol azonban van, ott
jl hasznlhatk a KTK szerek, a tornapadok. Azvo-
dkban e feladatok megvalstsra jl hasznlhatk
a Greiswald-padok. Az vodai s iskolai fejleszts
nagyban hozzjrul a jtsztri eszkzk biztonsgos
hasznlathoz.

9. bra: Plda egy tornatermi fgg gyakorlatra

17. kp: Fggsben fogsvlts bordsfalon A fggeszkedsre hasznlt eszkzk alatt olyan biz-
zz
tonsgi felszerelsnek kell lennie, mely leess esetn
megvd a balesetektl (pldul szivacssznyeg, gumi-

A
fggllsban, fggsben vgzett gyakorlatok tgla, homok).
kevsb hangslyos tartalmai a testnevelsrk- Ezeknl a feladatoknl, a gyakorlatok jellege miatt
zz
nak. Fontossgt a kar s vllv izomerejnek klnsen fontos a gyermekek egyni kpessgeinek
fejlesztsben jtszott szerepe indokolja amellett, hogy figyelembe vtele! Ez vonatkozik a nehzsgi fokra s
olyan mozgslmnyt eredmnyez, amelyet mshol, a fggeszkeds hosszra is. Minden gyermeknek meg
msknt nem tudnak a gyerekek tlni. kell adni azt a lehetsget, hogy akkor hagyja abba a
gyakorlatot, amikor nem biztos a sajt vgrehajts-
A feldolgozst segt szempontok: ban.

A feldolgozs mdszertana
A mozgstantst s gyakorlst elszr mindig a fg-
zz Vltozatos gyakorlssal a tanulk tapasztalatot sze-
zz
gllsokban trtn vgrehajtssal kezdjk s csak reznek a kz helyzetrl (fels, als s vegyes fog-
ezek utn trhetnk t a fggsekre. sokrl, a fogstvolsgokrl szk, norml s szles
A fggllsban vgzett gyakorlatok ltal fokozatosan
zz , valamint a madr- s teljesfogsrl).
haladva clunk elrni, hogy a tanul teljes testslyt A fgg gyakorlatoknl mindaddig biztostani kell az
zz
legyen kpes fggsben megtartani, majd ebben a altmasztst lbbal, amg a kz-, kar- s a vll izom-
helyzetben tovbbi gyakorlatokat vgezni. A tmasz- ereje nem elgsges a test egsznek biztonsgos
gyakorlatoknl lert elnyk a fggllsok, fggsek megtartshoz. Klnsen fontos ez a felfel halads-
esetn is rvnyesek, m a sajt test slya fgg hely- nl. Ezeknl a gyakorlatoknl meg kell tanulni felbe-
zetben rzdik leginkbb. cslni azt a tvolsgot, amit mg biztonsgosan meg
A fejlesztsben fontos szerepe van a jtsztereken
zz tud tenni a gyermek. Ehhez segtenek a rvid- s hos-
egyre inkbb megjelen vzszintes/fggleges lt- sz fogsokkal haladssal kapcsolatban megszerzett,
rknak, sorban belgatott fggeszked gyrknek, az elfradsrl s a szksges izomer-befektets
mszhlknak, kteleknek. A tornatermekben a fel- nagysgrl szerzett tapasztalatok.
65

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 65 2015.02.17. 16:51:34


Az egyenletes s a vltoz sebessggel trtn hala-
zz
dsnl elssorban a fggllsban vgzett gyakorla-
tok dominlnak. Fggsben csak akkor vgeztessnk
gyorsan vagy vltoz sebessggel feladatokat, ha a
vll s a fogs ereje ezt mr lehetv teszi (baleset-
veszly!).
A mozgs szerkezeti elemeinek dinamikai sszete-
zz
vkkel bonyoltott vgrehajtsa egyfajta bels ritmust
eredmnyez. A gyorstott, a lasstott s a szaggatott
mozdulatokkal trtn vgrehajts a mozgsok vgre-
hajtsnak tudatossgt eredmnyezi. Ez a bonyolts
ennl a mozgsnl termszetesen nem egyszer, mert
csak azon az idn bell lehet varilni, ami a mozdulat
elindtstl a lendlet befejezsig tart. Ez klnsen 18. kp: Zszl
a lasstott s a szaggatott vgrehajtsnl tkzik ne-
hzsgbe.
A pros s trsas feladatoknl mg nagyobb figyelmet
zz
kell fordtani arra, hogy a balesetveszlyt a minim-
lisra cskkentsk. Ezrt fleg kis magassgban, vagy
alprnzott hely fltt gyakoroljanak a tanulk. Vz-
szintes ltrn egymssal szemben fggs kzben ut-
nozhatjk, megrinthetik, de egyms mgtt helyez-
kedve kvethetik is egymst a gyermekek. Fejlettebb
izomer esetn a prok ltal elvgezhet feladatokbl
koreogrfit is kszthetnk. Aprokban trtn moz-
gs sszehangolsa mindkt gyermektl nagy figyel-
met kvetel, amelyhez alapfelttel a fogsbiztos fg-
gs vgrehajtsa.
Az eszkzk hordsa bordsfalon fel-le, vagy vzszin-
zz
tes ltrn elre-htra halads kzben is vgezhet.
Afggs s a fggsben le- s felmszs biztos tudsa
A feldolgozs mdszertana

esetn a megszokott gyakorlatok vltozatoss ttele


rdekben vezethetjk be az eszkzhordsos felada-
tokat. 10. bra: Ereszkeds fggsben bordsfalnl

66 19-23. kp: Fggllsban tmszs egyms felett

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 66 2015.02.17. 16:51:39


FGGLLSOK, FGGSEK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Mells-, hts s oldals fggllsok, fggsek Prbljtok ki, hogy meg tudjtok-e tartani magatokat a
norml, szk s trt fogsokkal, fels-, als- s bordsfalon, ha fggllsbl felemelitek az egyik, majd a
vegyes fogssal msik lbatokat is! Kzben ersen szortstok a bordsfa-
zz pldul mells fggs bordsfalon, hts fggs lat a kezetekkel s nyjtstok ki a karotokat!
KTK-n (kiegszt torna kszlet), oldalfggs KTK-n Prbljtok ki, hogy ha szemben lltok a bordsfalon, ho-
gyan knyelmes fogni a bordsfalat! s, ha hts fggl-
lsban lltok, akkor hogyan?
Mikor nehezebb, ha kzel, vagy ha tvolabb van a kt ke-
zetek egymstl?
TESTTUDAT KIALAKTSVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (TT)

Klnbz fggllsokban s fggsekben Gyzdjetek meg rla, hogy pldul biztosan tudjtok-e
vltozatos kar- s lbhasznlat tartani magatokat mieltt felemelitek a lbatokat, vagy le-
zz pldul mells/hts fggllsban bordsfalon, guggoltok!
vltott kzzel bordsfal elengeds; mells Fggsben elszr csak laztstok az egyik kezetek szor-
fggllsban bordsfalon guggols, majd fellls tst, s prblgasstok, hogy meg tudntok-e magatokat
zz mells/hts fggsben lbterpeszts, lbzrs, tartani egy kzzel!
lbemels
Utnz fggllsok, fggsek (pldul Ha gy rzitek, hogy valamelyik gyakorlatnl nagyon elf-
majomfggs, zszl) rad a karotok vagy lecssznak az ujjaitok, akkor nyugodtan
zz zszl: oldals fggllsban integets (18. kp) tmaszkodjatok le a lbatokkal! Nem baj, ha nehz kzben,
zz hinta: mells bordsfalon egy kzzel kapaszkodva, mert ha ersek akartok lenni, akkor egyre hosszabb ideig
lbat oldalra lendtve, karlendtssel oldals kell tartani magatokat.
kzptartsba fggsben lengs jobbra-balra A zszlnl prbljtok meg kinyjtani a kapaszkod ke-
bordsfalon zeteket!
zz hinta 2: hts fggsben lengs jobbra-balra

bordsfalon
zz fggleges malomforgs: halads oldalazva

bordsfalon fggllsban, mells fggllsbl


htsba fordulva, majd visszafordulva

A feldolgozs mdszertana
majomfggs: mells fgglls bordsfalon
hajltott terpeszben, hinta jobbra-balra
zz biciklizs hts fggsben bordsfalon

zz lajhrmszs: emelt pad alatt kzzel

fggeszkedve lbbal lpegetve


Fggllsok, fggsek helyben, haladssal oldalra, Amikor fggllsban lpegettek felfel vagy lefel, min-
fel/le, fordulattal dig biztostsatok a lbatokkal, nehogy lecssszon a keze-
KAPCSOLATOS FELADATOK (T)
TRBELI TUDATOSSGGAL

zz fggllsok, fggsek helyben (pldul mells/ tek! Sose kapaszkodjatok a knykhajlatotokkal, mindig a
hts fggs/fgglls bordsfalon, bordsfalba kezetekkel fogjtok a bordsfalat! Csak annyit segtsetek
akasztott KTK llvnyon, udvari szereken) lbbal, amennyi szksges, mert most inkbb a karotok
zz fgglls/fggs haladssal oldalra/fel/le/ erejre kell tmaszkodnotok!
fordulattal (pldul fggllsban lpegets kzzel-
lbbal lefel a bordsfalon; mells fggsben
oldalazva halads bordsfalon)

67

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 67 2015.02.17. 16:51:39


FGGLLSOK, FGGSEK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Halads fggllsban, fggsben, meghatrozott Mr jl megy a fggllsban oldalazva halads. Kiprbl-
TRBELI TUDATOSSGGAL KAPCSOLATOS

tvonalon tuk a felfel s a lefel mszst is. Prbljuk ki, hogy az


zz halads fggllsban/fggsben egyenes vonalon, egyik bordsfalon felmsztok, tfogtok a msikra, s azon
cikcakk vonalon, hullmvonalon pedig lemsztok! s gy kell eljutni a bordsfalsor vgre.
FELADATOK (T)

Fgglls, fggs haladssal lland/vltoz Haladhattok gy is a bordsfalon, hogy kzelebb nylva


fogstvolsgokkal cskkentitek, vagy messzebb nylva nvelitek a fogst-
zz lland (rvid s hossz)fogstvolsggal volsgotokat. Melyiket rzitek nehezebbnek? Vigyzzatok,
zz vltoz (pldul rvid-rvid-hossz) hogy csak olyan messzire nyljatok, mikor mg biztons-
fogstvolsggal gosan kapaszkodtok a msik kezetekkel, vagy olyan mes-
szire lpjetek, mikor mg biztonsgosan tmaszkodtok a
msik lbatokkal!
Fgglls, fggs haladssal, egyenletes Prbljtok ki, hogy fggllsban tudtok-e gyorsan is ol-
sebessggel (lass/gyors) dalazni! Nagyon figyeljetek arra, hogy legkzelebb hol fog-
zz fggllsban/fggsben halads egyenletes jtok megfogni a bordsfalat!
sebessggel lassan/gyorsan (pldul fggllsban
oldalazs a bordsfalon lassan)
Fgglls, fggs haladssal vltoz sebessggel A fggsben haladsnl mr szksgetek lesz arra, hogy
ENERGIABEFEKTETS TUDATOSSGVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (E)

(lass/ gyors) a testetekkel segtsetek a lendletvtelben. Figyeljetek


zz fggllsban/fggsben halads vltoz arra, hogy a lp kezetekkel azonos oldali lbatokat len-
sebessggel (pldul lassan/gyorsan/lassan) dtstek a halads irnyba! Ha mg gyorsabban szeret-
ntek haladni, nagyon gyeljetek a gyors, de biztonsgos
fogsvltsokra!
Fgglls haladssal lasstott, gyorstott s Biztos lttatok mr lasstott vagy gyorstott felvtelt, most
szaggatott mozdulatokkal prbljtok meg utnozni. Fggllsban oldalazva gon-
zz halads fggllsban lasstott felvtellel doljtok vgig, hogy milyen mozdulatokat is kell csinlni,
zz halads fggllsban gyorstott felvtellel aztn prbljtok lelasstani, vagy felgyorstani a mozg-
zz halads fggllsban szaggatott mozdulatokkal sotokat! Figyeljetek arra, hogy a kezetek s a lbatok ssz-
A feldolgozs mdszertana

hangban haladjon!
A szaggatott vgrehajtsnl prbljtok meg kzzel s
lbbal is pici, folyamatosan megszaktott mozdulatokkal
elrni a bordsfalat!
Fgglls haladssal bels/ klsleg Biztos szoktatok ddolni magatokban egy dalt, vagy mon-
meghatrozott ritmusra dogatni egy mondkt. A magatokban kitallt ritmusra
zz fggllsban/fggsben halads belsleg prbljtok meg a lpegetst kzzel s lbbal is a bor-
meghatrozott ritmusban dsfalon (pldul mondka ritmusa, gyermekdal ritmusa)!
zz fggllsban/fggsben halads klsleg Most az n tapsom temre prbljatok meg haladni!
meghatrozott ritmusra (taps, hangszerek, zene)

68

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 68 2015.02.17. 16:51:40


FGGLLSOK, FGGSEK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Fggllsok, fggsek helyben, haladssal Most sorban egyms utn fogtok oldalazva haladni a bor-
prokban, csoportokban, fizikai kontaktus nlkl/ dsfalon. Csak akkor induljatok, ha az elttetek lvk mr
fizikai kontaktussal elmentek elletek!
zz fggllsok/fggsek helyben, prokban/ Klnsen gyeljetek arra, hogy ne zavarjtok a trsa-
csoportokban fizikai kontaktus nlkl (mells itokat a gyakorlatvgzs kzben, nehogy lepottyanjon
fggs prokban a bordsfalon egyms mellett) valamelyiktk a bordsfalrl!
zz halads fggllsban/fggsben prokban/ Most kiprblhatjuk, hogyan tudtok tmszni egyms fe-
csoportokban fizikai kontaktus nlkl (pldul lett halads kzben. Aki alul van, az segtse azzal a tr-
csoportban halads fggllsban a bordsfalba st, hogy szken fog, s jl odasimul a bordsfalhoz! gy
akasztott KTK llvnyokba kapaszkodva kzzel, a trsa t tud fogni rajta a kezvel, s t tud lpni rajta l-
lbbal pedig a bordsfalon oldalirnyban haladva; bval.
pros malomforgs) Mindig csak addig csinljtok a gyakorlatot, amg nem r-
zz fggllsok/fggsek helyben, prokban/ zitek, hogy csszik a kezetek, vagy elfradtak az ujjaitok a
csoportokban fizikai kontaktussal (pldul mells kapaszkodsban!
fggs prokban a bordsfalon egyms mellett,
TRSSAL, TRSAKKAL LTREJV FELADATOK (T)

lbakat sszerintve)
zz halads fggllsban/fggsben prokban/

csoportokban fizikai kontaktussal (pldul mells


fggllsban prokban halads oldalazva a
bordsfalon, vllakat vgig sszerintve)
Fggllsok, fggsek helyben vagy haladssal a Akkor vagytok gyesek, ha egytt mozdultok a trsatokkal,
trsakkal azonos vagy eltr mdon (ritmus, irny, ha egyforma magassgba emelitek pldul a lbatokat,
a sebessg, mozdulatok, kiterjeds, vezet/kvet karotokat.
szerep) Prbljtok meg pontosan utnozni a trsatok/trsaitok
zz elmozduls fggllsban/fggsben azonos vagy mozgst!
eltr ritmusban (pldul pros hinta azonos Prbljtok meg, hogy ennl a feladatnl ppen ellenkez-
ritmusban) leg mozduljon a lbatok (karotok), mint a trsadnak!
zz pros zszl eltr irnyban

A feldolgozs mdszertana
zz fggllsban/fggsben halads a trsakkal

azonos vagy eltr sebessggel


zz fggllsok/fggsek a trsakkal azonos vagy

eltr mozdulatokkal (pldul hts fggs a


bordsfalon prban egyms mellett, vltott
trdfelhzs s leengeds)
zz fgglls/fggs, fggllsban/fggsben

halads a trsakkal vezet/kvet szerepben


[pldul tkrkp, kvet halads, halads
fggllsban egymson tmszva, halads
fggllsban egyms felett tmszva (1923. kp)]

69

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 69 2015.02.17. 16:51:40


FGGLLSOK, FGGSEK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Fggllsok, fggsek helyben, haladssal A kapaszkodsra figyeljetek legjobban, de a hordott eszk-
eszkzhordssal zket is igyekezzetek megtartani (pldul tartstok moz-
zz fggllsok/fggsek fejtetn babzskot tartva, dulatlanul a fejeteket, szortstok ssze a trdeteket)!
trd kztt babzskot, labdt szortva (bordsfalon,
KTK-llvnyon, udvari szereken)
zz mells fggllsban halads oldalra bordsfalon

vllon/fejtetn babzskot, karon kismret karikt


hordva
zz mells fggs bordsfal legmagasabb fokn,

babzskkal a fejtetn, fokonknt ereszkeds lefel


ESZKZS FELADATOK

trdelsbe, a babzsk megrzsvel


zz mells/hts fggsben bordsfalon/bordsfalba
(ESZ)

akasztott KTK-llvnyon halads oldalra trd/boka


kz puha labdt szortva
Fggllsok, fggsek helyben, haladssal Az akadlyokon trtn tfggeszkedsnl nagyon figyel-
eszkzkn t, eszkzk kztt, alatt/fltt jetek a biztos fogsra!
zz fggllsban tlpsek udvari szerek, felakasztott Halads eltt gondoljtok vgig a tervezett tvonalat! Ha
KTK-llvnyok kztt kell, vltsatok fogsmdot is tkzben!
zz tfggeszkedsek udvari szerek kztt

zz fggeszkedsben halads bordsfalra akasztott

pldul KTK-llvnyokon, sznyeg, zsmoly felett


(Az itt felsorolt feladatok termszetesen prban s cso-
portosan is vgezhetk.)
A feldolgozs mdszertana

70

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 70 2015.02.17. 16:51:41


FGGLLSOK, FGGSEK 2.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T TT-T T-E E-T T-ESZ


Fggleges ma- Fggleges ma- Halads fgglls- Fggllsban olda- Fggllsban tl-
lomforgs vltoz lomforgs vltoz ban cikcakk vonalon, lazs csoportban a psek udvari szere-
fogstvolsggal. fogstvolsggal. vltoz sebessggel. bordsfalon lassan. ken prban, vezet/
kvet szerepben.
TT-E T-E E-T T-ESZ
Mells fgglls- Halads fgglls- Fggllsban olda- Fggllsban tl- TT-ESZ
ban bordsfalon ban cikcakk vonalon, lazs csoportban a psek udvari szere- Hts fggsben
guggols, majd fel- vltoz sebessggel. bordsfalon lassan. ken prban, vezet/ lbterpeszts,
lls meghatrozott kvet szerepben. lbzrs, fejtetn
ritmusra. T-T TT-E babzskkal.
Prokban mells Mells fgglls- TT-T
TT-T fggllsbl fordu- ban bordsfalon Majomfggs T-ESZ
Majomfggs ls hts fggl- guggols, majd fel- mells fgglls Mells fgglls-
mells fgglls lsba a bordsfalon, lls meghatrozott bordsfalon p- ban oldalazva hala-
bordsfalon p- majd vissza. Tkr- ritmusra. rokban egy irnyba ds a bordsfalon
rokban egy irnyba kpszeren. lendlve. bordsfal tetejre
lendlve. E-ESZ tett labdk rint-
T-ESZ Hts fggsben T-T svel.
TT-ESZ Mells fgglls- jelre boka kz Prokban mells
Hts fggsben ban oldalazva hala- szortott labdval fggllsbl fordu- E-ESZ
lbterpeszts, ds a bordsfalon trdfelhzs. ls hts fggl- Hts fggsben
lbzrs, fejtetn bordsfal tetejre lsba a bordsfalon, jelre boka kz
babzskkal. tett labdk rint- majd vissza. Tkr- szortott labdval
svel. kpszeren. trdfelhzs.

A feldolgozs mdszertana

71

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 71 2015.02.17. 16:51:42


FGGLLSOK, FGGSEK 3.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T-E TT-T-E TT-T-E T-T-ESZ T-T-ESZ


Fggleges ma- Fggleges ma- Fggleges ma- Prban fggl- Prban fggl-
lomforgs hossz lomforgs hossz lomforgs hossz lsban felmszs lsban felmszs
fogstvolsggal, fogstvolsggal, fogstvolsggal, a bordsfal tete- a bordsfal tete-
klsleg megadott klsleg megadott klsleg megadott jre. Egyik gyerek jre. Egyik gyerek
ritmusban. ritmusban. ritmusban. kendvel a kezben kendvel a kezben
mszik, a bordsfal mszik, a bordsfal
TT T-E-T T-T-ESZ T-E-T tetejn tadja trs- tetejn tadja trs-
Fggleges malom- Prban fggl- Csoportban egyms nak, majd mszik nak, majd mszik
forgs prokban, lsban felmszs utn halads fg- kendvel a kzben kendvel a kzben
vltoz fogst- a bordsfal tete- gllsban cikcakk lefel. lefel.
volsggal. Jelre jre. Egyik gyerek vonalon, vltoz
egyms fel halad- kendvel a kezben sebessggel. T-E-T T-E-T-ESZ
va, majd jabb jelre mszik, a bordsfal Csoportban egyms Prokban ellenkez-
egymstl tvolod- tetejn tadja trs- T-E-T-ESZ utn halads fg- leg haladva, mells
va. nak, majd mszik Prokban ellen- gllsban cikcakk fggllsban fel-,
kendvel a kzben kezleg haladva, vonalon, vltoz lemszs a bords-
lefel. mells fgglls- sebessggel. falra, fejtetn bab-
ban fel- lemszs a zskkal. Lass, majd
T-E-T bordsfalra, fejtetn T-E-T-ESZ gyors ritmusban.
Csoportban egyms babzskkal. Lass, Prokban ellenkez-
utn halads fg- majd gyors ritmus- leg haladva, mells
gllsban cikcakk ban. fggllsban fel-,
vonalon, vltoz lemszs a bords-
sebessggel. T-E-T-ESZ falra, fejtetn bab-
Prokban oldalaz- zskkal. Lass, majd
A feldolgozs mdszertana

va halads mells gyors ritmusban.


fggllsban
babzskkal a fejte-
tn. Jelre felvltva
egyms megelzse
(akr alul, akr fell
haladva).

72

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 72 2015.02.17. 16:51:42


GRDLSEK, GURULSOK minden utnz gyakorlat, ezek is beindtjk a fantzit,
s j motivcit biztostanak a vgrehajtshoz a testne-

G
rdlsrl akkor beszlnk, amikor brmely velsrkon kvl is.
testrszen, testfelleten kialaktott ven 180 A testveken (talp, has, ht, oldal) oda-vissza trtn
zz
foknl kisebb az elmozduls (pldul talp, has, grdls (hintzs) felttelezi, hogy a gyerekek meg-
ht). Gurulsrl pedig akkor, ha a test szlessgi vagy tanuljk az vek szls holtpontjt rzkelni. Majd az v
hosszsgi tengelye krl legalbb 180 fokban trtnik nvelse, a lendlet fokozsa rdekben izommunk-
az elmozduls. Agrdlssel s gurulssal trtn fel- val, vagy a vgtagok lendtsvel segtsk a feladatok
adatok elsdleges fejleszt hatsukat a vesztibulris vgrehajtst. Azizmok ritmikus megfesztse-ellaz-
rendszer ingerlsvel rik el, ezrt kifejezetten segtik tsa, a vgtagokkal trtn lendts vltakoz irnya
az egyenslyoz rendszer s a trpercepcira pl s annak egyre tudatosabb rzkelse olyan alapokat
funkcik javulst. A grdlsek s a gurulsok mg teremt, amelyre ksbb sok bonyolultabb mozgs pt-
egy szempont miatt fontosak, mgpedig alapvet s- het. Klnsen rdekes gyakorlat a hanyattfekvs-
rlsmegelz szerepk van az essek kvetkeztben ben grdls a hton elre-htra szinte csak a karok
fellp tkzsekkel, becsapdsokkal kapcsolatban. elre- s htra lendtsvel. Egy ilyen mozgs kzben
Mindkt mozgsforma az essgyakorlatok kulcsfon- magtl rtetd, hogy a kar lendtse az v sorn oda-
tossg eleme is egyben. vissza is mindig szinte megakad. gy lehet megtanulni
s megtantani, hogy testtel vagy a vgtagokkal indtott
A feldolgozst segt szempontok: lendts tja egy pillanatra megakad a holtponton.
A gurulsok tantst elzze meg a grdlsek ok-
zz
tatsa! A grdlsek gyakoroltatst a test nagyobb
felletein kezdjk (hason, hton). Azegyre kisebb fel-
leten val grdlsnl egyre nehezebb az egyenslyi
helyzet megtartsa. Fontos, hogy a testfelletek vl-
togatsval s a lehet legtbb irnyba vgeztessk a
gyakorlatokat. (Pldul csnakrings hason s hton
is, talphinta terpeszben, harntterpesz s zrt lls-
ban is.) 11. bra: Grdls hton zsugor helyzetben
A test, klnbz felletein trtn grdls hozz-
zz
jrul a test egyenslyi helyzetnek egyre biztosabb Azok a lendletek, amelyek a hintzssal trtn gr-
zz
megrzshez. Ezeknl a gyakorlatoknl tudatosan dls sorn ltrejnnek, az tfordulsoknl, forgsok-

A feldolgozs mdszertana
billentjk ki a testet az egyenslybl, s az egyenslyi nl, a hintzsnl sokszor elkerlnek. A grdlses
helyzethez val visszatalls gyakoroltatsval mint- gyakorlatok vezethetnek el a gurulsok s tfordul-
egy bejratjuk az ehhez szksges idegplykat. Mint sok knnyed, lendletbl trtn vgrehajtshoz.

24-27. kp: Grdls talpon, hintzs

73

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 73 2015.02.17. 16:51:45


Mivel minden gyermeknek van dominns forgsirnya,
zz a tbb body-roll hengerbe bjt gyermek trsak ltal
ezrt tudatosan vgeztessk a gyakorlatokat mindkt val gurtsa.
irnyba. A gurulsoknl s az tfordulsoknl legynk tekin-
zz
A megfesztett testtel, lass tempban guruls kife-
zz tettel az egyni klnbsgekre, rzkenysgre. Meg
jezetten fejleszti a testtudatot s az izomrzkelst. fogjuk tapasztalni, hogy egyes gyermekek nagyszm
Ilyenkor az izmok megfesztse utn vllal kell indtani ismtls utn sem szdlnek el (ez nem felttlenl j
a gurulst. Mindvgig arra trekedve, hogy az egyenes jel), msok pedig egy tforduls utn is bizonytalann
irnyt megtartsk. Ezutn prblhatjuk meg a krz vlnak. Ne kveteljnk meg nagyszm vgrehajtst
gurulst, mikor a karokat, vagy a lbakat fixlva kell ez utbbi gyermekeknl.
krben gurulni. Nehezt krlmnyknt is hasznlhatjuk a grdl-
zz
Az egymshoz val alkalmazkods a pros feladatok-
zz seket, tfordulsokat, mikor utnuk ms alapmozg-
ban eleinte nehzsget jelenthet a gyerekeknek (k- sokat vgeztetnk (jrs, futs, tmaszgyakorlatok).
lnbz tempt kell sszehangolni). A grdlseket termszetesen eltte meggyzdve arrl, hogy nem
prokban kezdhetjk egyms grdtsvel, hintzta- jelent balesetveszlyt.
tsval jr gyakorlatokkal (pldul hanyattfekvsben, A szlessgi tengely krli tfordulsok (gurult-
zz
trklsben oldalra). Akontaktussal egytt vgrehaj- forduls elre s htra) igen krltekint gyakorlst
tott hintzsoknl (pldul trklsben elre-htra ignyelnek. Ajelents mrtk tlsly, a koordincis
kzfogssal) a lendletvtelben a trs segt. Akontak- problmk miatt a nyaki gerincszakaszra tl nagy ter-
tus nlkli gyakorlatoknl a ritmus s a temp mg na- hels kerlhet. Akztmasz jelentsge, s a nagy len-
gyobb szerepet kap a helyes vgrehajtsban (pldul dlettel trtn vgrehajts elengedhetetlen. Kln-
zsugorlsben a trd tkulcsolsval grdls elre sen a htrafel trtn tfordulsnl (gurultforduls
s htra szinkronban, vagy ellenttesen). htra), nagyon sok gyermek nem kpes biztonsgosan
Az egyms testn val tguruls klnleges lmnyt
zz megoldani. vodskorban kifejezetten nem javasoljuk
ad a gyerekeknek. az oktatst, de a ksbbi letkorokban sem javasol-
A feldolgozs mdszertana

12. bra: Grdls egyms testn

Az eszkzs gurulsoknl az eszkz megtartsa je-


zz juk, hogy mindenkinek ktelezen meg kelljen tanulnia.
lenti az j elemet. Az eszkzs gurulsokon kvl A lejtn trtn gurulsok ugyanakkor szinte minden
(babzskkal, labdval a kzben, vagy trd kz szo- tanul szmra biztonsgos vgrehajtst tesznek lehe-
rtva), az eszkzkben val gurulsok teszik mg tv. Minden esetben klns jelentsget kap a fej kt
lmnyszerbb a gyakorlst. Magasabb fokon, a oldaln talajra helyezett kezek nyakat tehermentest
trsas s eszkzs gyakorlatokat kombinlva olyan szerepe. Akrltekint segtsgnyjts s a megfelel
klnleges mozgsok jelenthetk meg, mint pldul fellet elengedhetetlen e gyakorlatok vgeztetsnl.

74

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 74 2015.02.17. 16:51:46


GRDLSEK, GURULSOK, TFORDULSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Grdlsek, gurulsok klnbz testrszeken Prblgasstok, melyik testrszeteken tudtok grdlni
zz grdlsek talpon, hajltott lsben, trklsben, elre-htra, vagy ppen oldalra!
hason, hton, vllon (pldul grdls hton Fontos, hogy prbljtok minl gyesebben megrizni az
felhzott, tkulcsolt trdekkel egyik lapocktl a egyenslyotokat a grdlsek kzben. Ha kell, segtsetek
msikig; grdls trklsbl trdfogssal gyki a kezetekkel!
gerinc dombortsval htra, majd vissza) Akkor vagytok gyesek, ha zkkenmentesen grdltk.
zz gurulsok fekvsben, zsugorhelyzetben

zz gurultforduls elre
TESTTUDAT KIALAKTSVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (TT)

Utnz grdlsek, gurulsok (pldul csnakrings, llsban hintzzatok a talpatokon elre s htra! Segthet-
fatrzsgurts, talphinta) tek a karotokkal is az egyenslyotok megrzse rdek-
zz talphinta: zrtllsban/terpeszllsban grdls ben. Tudtok gy hintzni terpeszben is? s harntterpesz-
lbujjra, majd sarokra ben?
zz harang harntterpeszben grdls a talpakon Fekdjetek a htatokra s jl nyjtzzatok meg! Kpzelj-
elre s htra tek el, hogy a hullmokon ringatztok! Hol az egyik, hol a
zz csnakrings hasonfekvsbl/hanyattfekvsbl, msik oldalatokra grdlve. Akkor vagytok gyesek, ha a
jobb, majd bal oldalfekvsbe, karok magastartsban hasatokra nem fordultok t.
zz kelj fel Jancsi: hajltott ls egyik lb nyjtva, Most kelj, fel Jancsit utnozunk. Szorosan leljtek t a
karral a hajltott trdet tkulcsolva hintzs elre- felhzott trdeteket, s dombortstok a htatokat a gr-
htra lsbl hanyatt fekvsbe dls kzben! A msik lbatok maradjon nyjtva, azzal
zz fatrzsgurts: guruls nyjtott testtel
vegyetek lendletet a grdlshez!
magastartsban
zz kapitny a kormnykerknl: egyik gyerek

hanyatt fekszik, mindkt lbt felemeli nyjtva


s terpesztve, trsa a lba kz llva megfogja a
bokit s jobbra-balra grgeti
zz hinta: trkls prokban egymssal szemben,

kzfogssal, felvltva grdls hanyattfekvsbe


majd vissza kiindul helyzetbe (ht alatt szivacs)

A feldolgozs mdszertana
zz grdl hd: hasonfekvs szorosan egyms

mellett, htak tetejn szivacssznyeg, melyen


egy gyermek hasal, trsak egyszerre gurulssal
tovbbtjk a sznyegen fekv gyermeket
Grdlsek, gurulsok, tfordulsok helyben, Fekvsben magas tartsba nyjtott karral prbljtok a
haladssal (elre/htra, oldalra, krben, ezek kezeteket egy pontban tartani s a lbatokkal krbegurul-
KAPCSOLATOS FELADATOK (T)
TRBELI TUDATOSSGGAL

tmenete) ni! Mint ahogy a krzvel rajzolunk egy krt.


zz grdlsek/gurulsok helyben (pldul krz Hossztengely krli gurulsnl prbljtok megfeszteni
guruls) az izmaitokat, s a karotokat magastartsban a fletek
zz grdlsek/gurulsok haladssal mell szortani! gy knnyebben tudtok egyenesen haladni.
Grdlsek, gurulsok meghatrozott tvonalon Az izmaitok megfesztsvel prbljtok tartani a meg-
zzgrdlsek/gurulsok egyenes vonalon, ves adott irnyt gurulsnl!
vonalon, cikcakk vonalon, krben Figyeljetek, hogy mikor kell a karotokkal s a lbatokkal
irnytani a gurulst!

75

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 75 2015.02.17. 16:51:46


GRDLSEK, GURULSOK, TFORDULSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Grdlsek, gurulsok, tfordulsok alacsonyabb s Remekl lehet a domboldalon hossztengely krl lefel
magasabb helyre gurulni. Tudntok felfel is haladni gurulssal?
KAPCSOLATOS FELADATOK (T)
TRBELI TUDATOSSGGAL

zz grdlsek/gurulsok termszetes emelkedn/ A gurultfordulst viszont knnyebb felfel vgezni. Jl


lejtn (pldul domboldalon) hajltstok be a nyakatokat, az llatokat szortstok a mell-
zz gurul tforduls elre emelkedre kasotokra! Ne feledjtek dombortani a htatokat is!

Grdlsek, gurulsok, tfordulsok egyenletes Prblgasstok, hogyan tudtok a hossztengelyetek krl


sebessggel (lass/ gyors) gyorsabban, vagy lassan gurulni! Mikor haladtok gyor-
zz grdlsek/gurulsok lassan/gyorsan (pldul sabban, ha a vllatokkal, vagy ha a csptkkel indtjtok
hossztengely krli guruls nyjtott testtel cspvel a mozgst?
indtva, megfesztett izmokkal lassan; lendletes
hossztengely krli guruls vllal indtva a gurulst)
Grdlsek, gurulsok, tfordulsok, vltoz Tudtok gy is gurulni, hogy lasstotok s gyorstotok kz-
ENERGIABEFEKTETS TUDATOSSGVAL KAPCSOLATOS FELADATOK (E)

sebessggel ben? Emlkezzetek arra, hogy ha megfesztitek a testete-


zz grdlsek, gurulsok fokozatosan gyorsul/ ket s a csptkkel indtjtok a mozgst, tudjtok lasstani
lassul sebessggel a gurulst!
zz grdlsek, gurulsok szabadon s

szisztematikusan (pldul lass-gyors) vltoz


sebessggel
Grdlsek, gurulsok, tfordulsok, lasstott, A robotmozgst sok mozgsformnl gyakoroltuk mr.
gyorstott mozdulatokkal Tudtok grdlni valamelyik testrszeteken, esetleg gurulni
zz grdlsek, gurulsok az izmok feszltsgnek robotmozgssal? Emlkeztek, a szaggatott mozdulato-
vltoztatsval, szaggatott mozdulatokkal kon van a hangsly.
A feldolgozs mdszertana

zz grdlsek/gurulsok lasstott felvtellel Melyiket knnyebb megcsinlni? Lasstott, vagy gyorstott


zz grdlsek/gurulsok gyorstott felvtellel felvtellel grdlni/gurulni?
Grdlsek, gurulsok bels/ klsleg Most prbljatok mindig a tapsom temre ringatzni a
meghatrozott ritmusra htatokon jobbra-balra! Figyeljetek, mert vltoztatom a
zz grdlsek/gurulsok klsleg meghatrozott ritmust!
ritmusra (pldul pedaggus taps, zene,
hangszerek)
zz grdlsek/gurulsok belsleg meghatrozott

ritmusban

76

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 76 2015.02.17. 16:51:46


GRDLSEK, GURULSOK, TFORDULSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Grdlsek, gurulsok, tfordulsok prokban, Ha prokban gurultok a hossztengelyetek krl ersen
csoportokban, fizikai kontaktussal s anlkl fogjtok egyms kezt, s prbljatok meg azonos sebes-
zz grdlsek, gurulsok, tfordulsok prokban, sggel haladni!
csoportokban fizikai kontaktussal (kzfogssal, Mindig alkalmazkodjatok a trsatokhoz, akkor tudtok sz-
karfonssal, htakat sszetmasztva (pldul pen egyttmozogni!
hinta: trkls prokban egymssal szemben,
kzfogssal, felvltva grdls hanyattfekvsbe
majd vissza kiindul helyzetbe)
zz grdlsek, gurulsok, tfordulsok prokban/

csoportokban fizikai kontaktus nlkl


zz grdlsek, gurulsok, tfordulsok prokban/
TRSSAL, TRSAKKAL LTREJV FELADATOK (T)

csoportokban egymssal szemben, egymsnak


httal s egyms mellett
zz grdlsek, gurulsok, tfordulsok oszlopban,

vonalban
Grdlsek, gurulsok a trsakkal azonos vagy Most kiprbljuk, hogy hanyattfekvsben sikerl-e prok-
eltr mdon (ritmus, irny, a sebessg, mozdulatok, ban gy vgezni a csnakringst, hogy egyszer egyms
vezet/kvet) fel, aztn egymstl tvolodva ringotok. Ne fekdjetek tl
zz grdlsek/gurulsok a trsakkal azonos vagy kzel egymshoz!
eltr ritmusban (pldul csnakrings prban A kelj fel Jancsi prokban nagyon vicces, ha ppen el-
ellenkez ritmusban) lenkezleg grdltk. Mikor egyiktk a htra grdl, a
zz grdlsek/gurulsok a trsakkal azonos vagy mellette lv trsa ppen lsbe grdl. Valamelyiktk
eltr irnyban adhatja a ritmust is hozz (hopp! hopp!).
zz grdlsek/gurulsok a trsakkal azonos vagy

eltr sebessggel
zz grdlsek/gurulsok a trsakkal azonos

vagy eltr mozdulatokkal (klnbz kar- s


lbtartsok)

A feldolgozs mdszertana
zz grdlsek/gurulsok a trsakkal vezet-kvet

szerepben (pldul tkrkp, inverz tkr, kvet


mozgsok)
zz guruls trson t (12. bra)

zz fatrzsguruls csoportban egymst kvetve

Grdlsek, gurulsok, tfordulsok Mr gyesen mennek a grdlsek/gurulsok. Neheztnk


eszkzhordssal azzal, hogy a kezetekben labdt kell fogni guruls kzben.
ESZKZS FELADATOK

zz grdlsek/gurulsok/tfordulsok babzsk, Most mr arra is figyelnetek kell, hogy ne hagyjtok el a


labda, kend, sznyeg hordsval (pldul kzben, labdt!
(ESZ)

lb kztt vagy ms testrszen), folyamatos Most kiprblhatjtok milyen rzs a trdetek kz szor-
hossztengely krli guruls magas tartsban labda tott babzskkal gurulni. Figyeljetek, hogy vgig szorts-
vagy babzsk fogssal tok, ne vesztstek el a babzskotokat!

77

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 77 2015.02.17. 16:51:46


GRDLSEK, GURULSOK, TFORDULSOK 1.
SZINT

Feladatok Pldk a feldolgozsra


Grdlsek/gurulsok/tfordulsok eszkzkn, Bjjatok bele egy body-roll hengerbe! Nyjtzzatok
eszkzk kztt/krl, eszkzk alatt, eszkzk magastartsba, s a hengerrel egytt prbljatok gurulni!
eltt/mgtt/mellett, eszkzkben s eszkzkrl Ha rzitek, hogy kezdetek kicsszni a hengerbl, igazts-
zz grdlsek/gurulsok/tfordulsok sznyegen, tok vissza a derekatok kr!
padon, csszdalapon (pldul gurultforduls Most egyms mell tettem a hengerkszletet, folyamato-
elre; grdls hason fekvsben / hanyatt san cskken sorrendbe. Hasaljatok r, s magastartsban
fekvsben, fitt-ballon elre/htra, jobbra/balra nyjtzva, megfesztett testtel, guruljatok le rla!
kzsegtsggel) Mikor a nagylabdn gurultok elre htra, figyeljetek, hogy
zz grdlsek/gurulsok eszkzk kztt/krl idben tmaszkodjatok le a kezetekkel s a lbatokkal, ne-
ESZKZS FELADATOK

zz grdlsek/gurulsok kifesztett gumiszalag, ktl hogy leessetek a labdrl!


alatt
(ESZ)

zz grdlsek/gurulsok eszkzk eltt/mgtt/

mellett
zz grdlsek/gurulsok eszkzkben (pldul body

roll hengerben fekve egyedl, vagy trsak ltal


gurtva egy/tbb hengerben)
zz gurulsok eszkzkrl (pldul legrdls body-

roll hengerrl/fitt ballrl hason fekvsben trs


legurtsa szivacssznyegrl
(Az itt felsorolt feladatok termszetesen prban s cso-
portosan is vgezhetk.)
A feldolgozs mdszertana

78

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 78 2015.02.17. 16:51:47


GRDLSEK, GURULSOK, TFORDULSOK 2.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T TT-T T-E E-T T-ESZ


Harang harntter- Harang harntter- Fatrzsguruls Kapitny a kor- Fatrzsguruls
peszben, htul lv peszben, htul lv egyenes vonalon mnykerknl. Tr- prokban labdt
lbbal krben lpe- lbbal krben lpe- fokozatosan gyor- sat klsleg meg- fogva.
getve grdlssel. getve grdlssel. sulva. hatrozott ritmusra
grgetve. TT-ESZ
TT-E T-E E-T Blcs, ringatzs
Kelj fel Jancsi vl- Fatrzsguruls Kapitny a kor- T-ESZ trd kztt labdt
toz sebessggel. egyenes vonalon mnykerknl. Tr- Fatrzsguruls szortva.
fokozatosan gyor- sat klsleg meg- prokban labdt
TT-T sulva. hatrozott ritmusra fogva. T-ESZ
Talphinta prban grgetve. Bordsfalhoz rg-
kzfogssal, ellen- T-T TT-T ztett gumiktelet
kezleg grdlve. Krzguruls TT-E Talphinta prban fogva, trklsben
csoportban, karok Kelj fel Jancsi vl- kzfogssal, ellen- grdls krben bal-
TT-ESZ kzpen. toz sebessggel. kezleg grdlve. ra indtva. Ellenke-
Blcs, ringatzs zleg is.
trd kztt labdt T-ESZ E-ESZ T-T
szortva. Bordsfalhoz rg- Fatrzsguruls Krzguruls E-ESZ
ztett gumiktelet lasstott felvtel- csoportban, karok Fatrzsguruls
fogva, trklsben lel, babzskkal a kzpen. lasstott felvtel-
grdls krben bal- kzben. lel, babzskkal a
ra indtva. Ellenke- kzben.
zleg is.

A feldolgozs mdszertana

79

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 79 2015.02.17. 16:51:47


GRDLSEK, GURULSOK, TFORDULSOK 3.
SZINT

TESTTUDAT ENERGIABEFEKTETS
TRBELI TUDATOS- TRSSAL, TRSAKKAL
KIALAKTSVAL TUDATOSSGVAL ESZKZS FELADATOK
SGGAL KAPCSOLA- LTREJV FELADA-
KAPCSOLATOS KAPCSOLATOS (ESZ)
TOS FELADATOK (T) TOK (T)
FELADATOK (TT) FELADATOK (E)

TT-T-E TT-T-E TT-T-E T-E-T E-T-ESZ


Fatrzsguruls p- Fatrzsguruls p- Fatrzsguruls p- Fatrzsguruls p- Prban hanyatt
rokban kzfogssal, rokban kzfogssal, rokban kzfogssal, rokban egyms fel, fekvsben karikafo-
meghatrozott tvo- meghatrozott tvo- meghatrozott tvo- majd jelre egyms- gs. Jelre grdls
nalon. Jelre meg- nalon. Jelre meg- nalon. Jelre meg- tl tvolodva. hason fekvsben
lls, majd guruls lls, majd guruls lls, majd guruls tfogssal a karikn.
tovbb ellenkezleg. tovbb ellenkezleg. tovbb ellenkezleg. E-T-ESZ Majd jelre grdls
Prban hanyatt vissza hanyatt fek-
TT-E-T-ESZ T-E-T T-E-T fekvsben karikafo- vsbe.
Ngy gyermek Fatrzsguruls p- Fatrzsguruls p- gs. Jelre grdls
trklsben, kztk rokban egyms fel, rokban egyms fel, hason fekvsben TT-E-T-ESZ
lv karikt fog. majd jelre egyms- majd jelre egyms- tfogssal a karikn. Ngy gyermek
Jobbra haladva tl tvolodva. tl tvolodva. Majd jelre grdls trklsben, kztk
mindig a kvetkez vissza hanyatt fek- lv karikt fog.
gyermek grdl a T-E-T-ESZ E-T-ESZ vsbe. Jobbra haladva
htra, mikzben a Csoportban hossz- Prban hanyatt mindig a kvetkez
tbbiek sem enge- tengely krli guru- fekvsben karikafo- TT-E-T-ESZ gyermek grdl a
dik el a karikt s ls azonos irnyba, gs. Jelre grdls Ngy gyermek htra, mikzben a
a karika tjnak kifesztett ktlen hason fekvsben trklsben, kztk tbbiek sem enge-
megfelelen gr- folyamatosan to- tfogssal a karikn. lv karikt fog. dik el a karikt s
dlnek elre, illetve vbb fogva, azonos Majd jelre grdls Jobbra haladva a karika tjnak
valamelyik oldalra. ritmusban. Jelre vissza hanyatt fek- mindig a kvetkez megfelelen gr-
ellenkez irnyba. vsbe. gyermek grdl a dlnek elre, illetve
htra, mikzben a valamelyik oldalra.
TT-E-T-ESZ tbbiek sem enge-
Ngy gyermek dik el a karikt s T-E-T-ESZ
A feldolgozs mdszertana

trklsben, kztk a karika tjnak Csoportban hossz-


lv karikt fog. megfelelen gr- tengely krli guru-
Jobbra haladva dlnek elre, illetve ls azonos irnyba,
mindig a kvetkez valamelyik oldalra. kifesztett ktlen
gyermek grdl a folyamatosan to-
htra, mikzben a T-E-T-ESZ vbb fogva, azonos
tbbiek sem enge- Csoportban hossz- ritmusban. Jelre
dik el a karikt s tengely krli guru- ellenkez irnyba.
a karika tjnak ls azonos irnyba,
megfelelen gr- kifesztett ktlen
dlnek elre, illetve folyamatosan to-
valamelyik oldalra. vbb fogva, azonos
ritmusban. Jelre
ellenkez irnyba.

80

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 80 2015.02.17. 16:51:47


2.2. Fundamentlis manipulatv mozgskszsgek

A manipulatv mozgsok teht valamilyen eszkzzel


vgrehajthat tevkenysget jelentenek. Ahely- s hely-
zetvltoztat mozgsoknl hasznlt mozgskoncepci-
s rendszerezs ehelytt is alkalmazhat lenne, m mi
ennek kidolgozstl eltekintettnk. Elssorban a miatt
dntttnk gy, mert a gyakorlatban az adott manipula-
tv kszsget legtbb esetben hely- s helyzetvltoztat
mozgsok segtsgvel neheztjk, illetve azok segts-
gvel kontextualizljuk, pldul jtkokban. Ilyenformn
az ott lertak jra alkalmazsrl lett volna sz, br ms
hangsllyal. Msodsorban pedig be kellett ltnunk, hogy
a manipulatv kszsgek lehetsges megnyilvnulsai-
nak teljessg ignyvel trtn lersa egy jabb ktet-

A
manipulatv mozgskszsgek gyakorlatilag a nyi alapanyagot jelentene, amit terjedelmi korltok miatt
szlets pillanattl kezdve folyamatosan fejld- nem tudtunk felvllalni. Ezrt gy hatroztunk, hogy eb-
nek, hiszen azzal, hogy a gyermek a kezt vagy a ben a knyvben arra szortkozunk, hogy csoportostjuk a
lbt aktvan hasznlja pldul klnbz trgyak elmoz- manipulatv kszsgeket, illetve megmutatjuk a kapcso-
dtsra, megfogsra, fejleszti manipulatv kszsgeit ldsi pontokat a hely- s helyzetvltoztat mozgsksz-
is. Akezdeti reflexes mozgsok nagyon korn tapasztalati sgekkel.
alapv vlnak.
Ettl fggetlenl fontos ttekinteni nhny sajtossgot,
Az 1.3. alfejezetben bemutatott 1. bra a termszetes mdszertani megfontolst a manipulatv mozgsok fej-
mozgsok egszre vonatkozik, a helyzetvltoztat moz- lesztse kapcsn:
gskszsgek s a manipulatv mozgsok egysgknt zz Minden eszkzzel vgzett mozgs gyakorlsa eltt
kezelendk, fejleszthetk. A bevezetben emltett sa- fontos, hogy biztostsunk lehetsget tantvnyainknak
jtossg vltozatlanul rvnyes: az eszkzkkel vgre- az eszkz tulajdonsgainak rzkelsre, milyen anya-
hajtott mozgsok lehetnek bonyolt krlmnyei olyan g, sly, formj eszkzzel llnak szemben.

A feldolgozs mdszertana
mozgsoknak, amiket lehet eszkz nlkl is vgrehajtani zz Lehetsg szerint a fejleszteni kvnt mozgsformhoz
(hely- s helyzetvltoztat mozgsok), de lehetnek szk- hasznlhat legegyszerbb, legknnyebb, legpuhbb
sgszer velejri a kialaktani, fejleszteni kvnt mozgs- eszkzzel kezdjk a gyakorlst. Leggyakrabban lab-
kszsgnek. Ebben az alfejezetben az eszkzk alkalma- dt hasznlunk testnevelsrkon, gy javasolt olyan
zsa maga a fejleszteni kvnt kszsg, gy minden kzzel labdt hasznlni, ami nem tl nehz, nagyobb mret,
s lbbal vgezhet eszkzs mozgsforma ide tartozik. ezltal knny elkapni. A lufi rendszeres alkalmazst
kifejezetten javasoljuk.
zz Az eszkz alkalmazsnak lehetsgeirl elszr
helyben szerezzenek tapasztalatot tantvnyaink, lab-
da esetn pldul gurtssal, grgetssel, majd pattin-
tssal, a labda feldobsval, elkapsval. Ezt kveten
a hely- s helyzetvltoztat mozgsokhoz hasonlan

13. bra: Manipulatv s helyvltoztat mozgskszsgek


sszekapcsolsa
81

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 81 2015.02.17. 16:51:49


nehezthetjk a vgrehajtst trbeli, dinamikai s/ rszvtelnek. Errl bvebben a Taktikai gondolkods
vagy trssal val kapcsolat szempontjai szerint. fejlesztse a jtkoktatsban cm kiadvnyunkban
runk [13].
A manipulatv kszsgek fejlesztse nlklzhetetlen
elzmnye a ksbbi sportjtkokban trtn sikeres

FUNDAMENTLIS MANIPULATV MOZGSKSZSGEK

GURTS, GRGETS gurts/grgets egy/kt kzzel (tenyrrel/kzhttal, ujjakkal zongo-


zz
kzzel-lbbal rzva/kllel)
(labda, fitt ball, karika, bot) gurts/grgets egy/kt lbbal (lbfejjel/talppal/trddel)
zz
gurts grgets egyb testrsszel (pldul fejjel, mellkassal, httal)
zz
gurts grgets eszkzzel/eszkzkkel
zz
gurts/grgets elre/htra/oldalra/krben
zz
gurts/grgets test eltt/mgtt/mellett/krl (pldul llsban a
zz
talpak krl; trklsben a test eltt egyik kzbl a msikba)
gurts/grgets testrszeken (pldul lbon nyjtottlsben)
zz
gurts/grgets eszkzkn (pldul padon, csszdalapon, bordsfa-
zz
lon)
gurts/grgets eszkzzel (pldul bottal, labdval)
zz
szuperdeszka/grdeszka gurts kzzel/lbbal (talajon, svok kztt,
zz
padon, csszdalapon)

DOBS (hajts, lks, vets, hajts egy/kt kzzel (pldul labda, babzsk)
zz
specilis dobmozdulatok) lks egy/kt kzzel (pldul medicinlabda)
zz
ELKAPS ESZKZLEVTEL vets egy/kt kzzel (pldul diszkosz)
zz
(az eszkznek van replsi dobs egy/kt lbbal (pldul labda, babzsk)
zz
fzisa) elkaps egy/kt kzzel (pldul labda, babzsk, fitt ball)
zz
kzzel/lbbal elkaps egy/kt lbbal (pldul labda, rongy)
zz
A feldolgozs mdszertana

elkaps eszkzzel (pldul bottal, frizbivel, kosrral)


zz
eszkz levtel egy/kt kzzel (tenyrrel, kzhttal, karral)
zz
eszkzlevtel egy/kt lbbal (pldul lbfejjel, trddel, combbal)
zz
tads-tvtel egy/kt kzzel (labda, fitt-ball)
zz
tads-tvtel (als, fels, mells)
zz
tads tvtel egy/kt lbbal (pldul labda, babzsk)
zz

TADS-TVTEL tads-tvtel egy/kt kzzel


zz
(az eszkznek nincs replsi tads-tvtel egyik kzbl a msikba
zz
fzisa) tads-tvtel egy/kt lbbal
zz
kzzel-lbbal als/fels/mells tads trsnak
zz
(pldul labda, babzsk,
medicinlabda, fitt-ball)

82

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 82 2015.02.17. 16:51:49


FUNDAMENTLIS MANIPULATV MOZGSKSZSGEK

LABDAPATTINTS, labdapattints/labdavezets egy/kt kzzel


zz
LABDAVEZETS labdavezets egy, kt, hrom, ngy ujjal
zz
kzzel labdavezets egy lbbal, vltott lbbal
zz
labdapattints/labdavezets kzzel alacsonyan/magasan pattintva
zz
labdapattints/labdavezets kzzel klnbz testhelyzetekben (pl-
zz
dul hason fekvsben, trklsben, trdelsben, trdeltmaszban)

RINTS kosrrints
zz
kzzel-lbbal alkarrints
zz
dekzs
zz
labdval, lufival
zz

TS ts egy/kt kzzel, kllel


zz
kzzel, eszkzzel ts alulrl/fellrl
zz
ts eszkzzel (pldul bottal, tollastvel, szivacslabda tvel, te-
zz
nisztvel, pingpong tvel, floor-ball tvel)
tgets kzzel/eszkzkkel
zz

RGS rgs belsvel/klsvel/rszttel/spiccel/sarokkal


zz
lbbal

EGYB zsonglrkds kzzel /lbbal (pldul labdval/kislabdval/bab-


zz
zskkal/buzognnyal)
eszkzterels/eszkzvezets msik eszkzzel (pldul lgycsapval
zz
labdaterels)
eszkzhords msik eszkzzel/eszkzkkel (pldul bottal
zz
babzskhords)
eszkzprgets kzzel (pldul karika, labda)
zz

A feldolgozs mdszertana
eszkzcsavars kzzel (pldul vegkupak)
zz
eszkzcssztats kzzel/lbbal (pldul babzsk, rongy)
zz

83

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 83 2015.02.17. 16:51:50


Irodalomjegyzk

[1] World Health Organization (2010): Global recommen- [11] Clark, J. E. Metcalf, J. M. (2002): The mountain
dations on physical activity for health. of motor development: Ametaphor. In: Clark, J. E.
Humphrey, J. H. (szerk.): Motor Development: Rese-
[2] Graham, G. M. Holt/Hale, S. A. Parker, M. A. arch and Reviews. 2. ktet. NASPE, Reston, Virginia,
(2010): Children Moving: A Reflective Approach to 163190.
Teaching Physical Education. McGrawHill, New York,
2010. [12] Csnyi Tams Rvsz Lszl: A testnevels tan-
tsnak didaktikai alapjai Kzppontban a tanul.
[3] T.E.S.I. 2020 Stratgia. (Munkaanyag) Magyar Dik- Testnevels Mdszertani Knyvek (nll kiadvny,
sport Szvetsg, 2014. Csnyi Tams fszerk.) Magyar Diksport Szvet-
sg, Budapest.
[4] Dr. Kirly Tibor (szerk.) (2001): Atestnevels tant-
snak mdszertana tantk rszre. Dialg Campus [13] Boronyai Zoltn Kovcs Katalin Csnyi Tams
Kiad, Pcs. (2014): Ataktikai gondolkods fejlesztsnek lehets-
gei a jtkoktatsban. Magyar Diksport Szvetsg,
[5] Gallahue, D. L. Ozmun, J. C. Goodway, J. D. (2012): Budapest.
Understanding motor development:Infants, children,
adolescents, adults. (7th ed.) McGraw-Hill, New York. [14] Gunter, K. s mtsai. (2008): Jump starting skeletal
health: a 4-year longitudinal study assessing the
[6] Vass Zoltn (2008): Mozgs- s rtelmi fejlds a dina- effects of jumping on skeletal development in pre
mikus rendszerelmlet tkrben. Human Movement and circum pubertal children. Bone. 42. 4. sz. 710
Studies, Budapest 718.

[7] Farmosi Istvn (2011): Mozgsfejlds. Dialg Cam- [15] Pignitzkyn Lugos Ilona Lvai Pter (2014): Atnc
pus Kiad, Pcs 2011 s a kreatv mozgs alapjai. Testnevels mdszertani
knyvek (Csnyi Tams fszerk.) Magyar Diksport
[8] Dr. Kirly Tibor (szerk.) Szakly Zsolt (2011.): Szvetsg, Budapest.
Mozgsfejlds s a motorikus kpessgek fejlesz-
tse gyermekkorban. TMOP 4.1.2-08/2/A/KMR [16] Blythe, S. G. (2006): Reflexek, tanuls s viselkeds.
Tananyagfejlesztsi Plyzat. Medicina Knyvkiad Zrt., Budapest. 19. o.
irodalomjegyzk

[9] Haibach, P. S. Reid, G. Collier, D. H. (2011): [17] Pappn Gazdag Zsuzsanna (2002): Utnz gyakorla-
Motor learning and development. Human Kinetics, tok. Flaccus Kiad, Budapest.
Champaign, Illionis.

[10] Gabbard, C. P. (2012): Lifelong motor Development.


(6th ed.) Pearson Benjamin Cummings, San Francis-
co

84

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 84 2015.02.17. 16:51:50


Szerzk

BORONYAI ZOLTN,
az MDSZ mdszertani munkacsoportjnak vezetje, testnevel tanr,
kosrlabda szakedz

A Semmelweis Egyetem Testnevels s Sporttudomnyi karn szerzett testnevel


tanri diplomt 2003-ban, majd kosrlabda szakedzi diplomt ugyanott 2005-ben.
2010-tl kezdden az Etvs Lrnd Tudomnyegyetem Nevelstudomnyi Doktori
Iskola hallgatja, ahol a tmja a 1318 ves tanulk fizikai aktivitsi szoksrend-
szernek vizsglata. 2003 augusztustl 2013 februrjig a Kbnyai Szent Lszl
Gimnzium testnevel tanraknt dolgozott, ahol tbbek kztt osztlyfnkknt,
stborok s edztborok szervezjeknt is tevkenykedett. 2001 s 2013 kztt tbb
egyesletnl is edzknt dolgozott a ht vesektl a felntt korosztlyig. 2013 feb-
rurjtl a TMOP 3.1.13-12-2013-0001 jel kiemelt projekt keretn bell a Magyar
Diksport Szvetsg mdszertani munkacsoportjnak felelseknt, a tbbi munka-
csoporttal szoros egyttmkdsben dolgozik.

DR. KIRLY TIBOR,


nyugalmazott tanszkvezet s egyetemi docens, testnevel tanr,
atltika szakedz

A Magyar Testnevelsi Fiskoln 1974-ben szerzett testnevel tanri, 1979-ben at-


ltika sportgbl szakedzi diplomt. 1976-tl a Nyugat-magyarorszgi Egyetem
Apczai Csere Jnos Karn (s jogeldjeiben) dolgozott, ahonnan 2012-ben, mint a
Testnevels Tanszk vezetje fiskolai docensknt ment nyugdjba. 2006-ban ksz-
tett doktori munkjban az als-tagozatos tanulk testi fejlettsgnek s motorikus
teljestmnyeinek hosszmetszeti vizsglatval foglalkozott. Plyafutsa sorn mind-
vgig hatrozottan kpviselte a mozgsfejlds, s gy a mozgsfejleszts kiemelten
fontos szerept az ltalnos iskola als tagozatn. Tbb, a tantk mdszertani kp-
zsvel s ms, a mozgsfejlesztssel foglalkoz gy pldul a Mozgsfejlds s
szerzk

a motorikus kpessgek fejlesztse gyermekkorban cm knyv r-szerkesztje.


2013 februrjtl 2014 augusztusig a TMOP 3.113-12-2013-0001. jel kiemelt pro-
jektben, a Magyar Diksport Szvetsg mdszertani munkacsoportjnak munkj-
ban, mint szakmai menedzser vett rszt.

85

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 85 2015.02.17. 16:51:50


PAPPN GAZDAG ZSUZSANNA,
biolgia-testnevels-gygytestnevels szakos tanr, kzoktatsi szakrt

1982-ben az egri Ho Si Minh Tanrkpz Fiskoln, biolgia-testnevels szakon ta-


nri diplomt, majd 1997-ben a Magyar Testnevelsi Egyetemen gygytestnevel
tanri diplomt szerzett. 2003-ban a Tessedik Smuel Fiskola Pedaggiai Kar
Gygytestnevels Szakirny Tovbbkpzsi Szakon vodai gygytestneveli szak-
irny vgzettsget szerzett. Ugyanebben az vben az Etvs Lornd Tudomny-
egyetemen letette a pedaggus szakvizsgt. Az ezt kvet vekben tbb mozgs- s
kognitv terpis tanfolyamot is vgzett. 1999 ta tbb akkreditlt pedagguskp-
zs anyagnak elksztje, illetve eladja. 2012-ben sajt 30 rs kpzst akkre-
ditltatott Szemlletvlts az vodsok s a kisiskolsok testnevelsben. Amin-
dennapos mozgsprogramok tervezse s szervezse cmmel. 2001 s 2009
kztt 11 darab gyakorlatgyjtemnyt jelentetett meg. 1982-tl 1997-ig ltalnos
iskolkban volt biolgia-testnevels szakos tanr. 1997-tl kezdve napjainkig vodai
gygytestnevelknt dolgozik, jelenleg Budarsi Vros nkormnyzatnak alkalma-
zsban. Szmos konferencin tartott eladst gygytestnevels, mozgsfejleszts,
vodai testnevels tmakrben.

DR. CSNYI TAMS PHD,


az MDSZ kiemelt projektjnek s az Iskolai Testnevels Osztlynak
szakmai vezetje, testnevel tanr

A Semmelweis Egyetem Testnevelsi s Sporttudomnyi Karn (TF) szerzett testne-


vel tanr s labdarg szakedz diplomt. Egyetemi tanulmnyai utn testnevel
tanrknt s edzknt dolgozott. 2005 ta az Etvs Lornd Tudomnyegyetem Tan-
t- s vkpz Karnak oktatja, jelenleg egyetemi adjunktus beosztsban. Neve-
lstudomnyi doktori fokozatt az ELTE Pedaggiai s Pszicholgai Karn szerezte
2011-ben. F kutatsi s rdekldsi terlete az iskolai testnevels mdszertanhoz,
a fiatalok fizikai aktivitsi s fittsgi llapotnak vizsglathoz kapcsoldik. Szmos
akkreditlt pedaggus-tovbbkpzs kidolgozja, oktatja. Tantervfejlesztknt
rszt vett a NAT 2012 kidolgozsban, valamint az arra pl kerettantervek fejlesz-
tsben. 2013-tl a Magyar Diksport Szvetsg Iskolai testnevels osztlynak ve-
zetje, a TMOP 3.1.13-12-2013-0001 jel kiemelt projekt szakmai vezetje.
szerzk

86

1407373 - TESI UGYESSEG - beliv TBLVAL.indd 86 2015.02.17. 16:51:51