You are on page 1of 1

IBILALDIAK RECORRIDOS

Getxo Kirolak pertsona nagusi eta hirugarren Continuando con el programa de actividades
adinekoen artean era osasuntsuaz kirol- impulsado por Getxo Kirolak dirigido a
jardueraren ohitura zabaltzeko xedea duen personas adultas y tercera edad, que tiene
ekintzen egitaraua ari da bultzatzen eta guk como objetivo extender el hbito de la
egitarau hori bultzatu eta aberastu nahi dugu. prctica deportiva de una manera saludable,
Itxartu Taldeak aurten beste 9 ibilaldiren Itxartu Taldea se ha responsabilizado de
antolaketa hartuko du bere gain, bakoitza la organizacin de 9 recorridos , que
hilabeteetako lehen ostiralean. Ibilaldi tendrn lugar el primer viernes de mes.
hauek Algortako Metro plazatik abiatuko Estos recorridos saldrn todos de la
dira 10:00etan eta bakoitzaren iraupena Plaza del Metro de Algorta a las 10:00, y
gehienez 2 ordutakoa izango da. cuya duracin ser de un mximo de dos
horas.

VIERNES 7 ABRIL 10:00 PLAZA METRO ALGORTA


OSTIRALA APIRILA ALGORTAKO METRO PLAZA
Recorrido Salsidu; Sopelarako bidegorria; Salsidu; Bidegorri hacia
Kurtze; Gorrondatxe; Sopela; Kurtze;
Ibilbidea
Zientoetxe; Galea ibiltokia; Gorrondatxe; Zientoetxe;
7.400 m. Aingeru etorbidea; Telletxe; Paseo La Galea; Av. ngel;
Metro plaza. Telletxe; Plaza Metro.

Astelehenetik ostegunera Getxo De lunes a jueves se llevan a cabo otras


Kirolak-ek taula honetan agertzen caminatas y actividades deportivas,
diren ibilaldi eta kirol ekintzak hauek organizadas por Getxo Kirolak.
antolatzen ditu:

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA


LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

Zein ordutan? 10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 10:00 11:30 10:00 11:30
10 h. 11h 10 h. 11h 10 h 11:30. 10 h. - 11:30
A qu hora?
Zer? Ibilaldia Ibilaldia Ibilaldi +Bioparke Ibilaldi +Bioparke
Qu? Caminata Caminata Caminata + bioparque Caminata + bioparque

Non hasi? Areetako Algortako Areetako Algortako


Donde empezamos? metro enparantza metro enparantza metro enparantza metro enparantza
Plaza metro Las Arenas Plaza metro Algorta Plaza metro Las Arenas Plaza metro Algorta

20170407 Quedada del 7 de abril de 2017.doc 1