ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στη ιστοσελίδα www.eopyy.gov.gr, στο Μενού Εφαρμογές επιλέγετε e-ΔΑΠΥ  e-ΔΑΠΥ
ΠΑΡΟΧΩΝ. Καταχωρείτε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό που χρησιμοποιούσατε στο
παλαιό σύστημα e-ΔΑΠΥ Διαβητολογικού Υλικού. Όσοι έχετε χάσει τους κωδικούς σας,
πρέπει να κάνετε εκ νέου εγγραφή, και να ζητήσετε νέους κωδικούς. Αφού εισάγετε τους
κωδικούς, πατάτε Είσοδος και εισέρχεστε στην αρχική σελίδα του e-ΔΑΠΥ.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Τραπ. Λογαριασμού θα βρείτε συμπληρωμένο το ΙΒΑΝ του
ΔΙ.ΛΟ.Φ. (GR6201723500005350056292089). Στο
αριστερό μενού πατώντας το Σημείο
Υποβολής θα είναι συμπληρωμένο το
σημείο Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ
Έβρου που ανήκει το φαρμακείο σας.

Για την ΥΠΑΔ Αλεξανδρούπολης είναι ο
κωδικός 015 και για την ΥΠΑΔ Ορεστιάδας
ο κωδικός είναι 059. Μετά από ενημέρωση
από την Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ
Έβρου, στην ΥΠΑΔ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ανήκουν τα φαρμακεία της Αλεξανδρούπολης,
Σαμοθράκης, Τραϊανούπολης, Φερών, Πέπλου, Τυχερού, Σουφλίου, Πρωτοκκλησσίου και
Μικρού Δέρειου. Τα υπόλοιπα φαρμακεία από τα Λάβαρα έως και την περιοχή του
Τριγώνου υπάγονται στην ΥΠΑΔ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Για να καταχωρήσετε τα
Παραστατικά, πατάτε το
κουμπί Ενέργειες και
κάνετε κλικ στο πεδίο
Δημιουργία Περιόδου
Υποβολής.

Στο παράθυρο που θα
ανοίξει θα επιλέξετε την/τις
επιλογή/ές συμβάσεων που
εμπεριέχονται στην
υπογραφείσα «επέκταση
σύμβασης» για τους φαρμακοποιούς: Το άνοιγμα «περιόδου υποβολής» γίνεται ακριβώς
με την ίδια διαδικασία που το κάναμε μέχρι σήμερα με την διαφορά ότι για κάθε μία από
τις 6 συμβάσεις-κατηγορίες που αναφέρονται στον πίνακα θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή
διαδικασία και όχι όλα μαζί, ανάλογα με τα παραπεμπτικά της κατηγορίας που εκτελείτε.

1
Για να κάνετε άνοιγμα περιόδου
υποβολής Μαρτίου 2017, θα
πρέπει να επιλέξετε, κλικάροντας
αριστερά, κάθε μία κατηγορία
ξεχωριστά, ανάλογα με τις
κατηγορίες των γνωματεύσεων
που έχετε εκτελέσει σε αυτό το
διάστημα και πατάτε Άνοιγμα
Περιόδου. Δεν μπορείτε να
ανοίξετε όλες τις κατηγορίες
μαζί, αλλά κάθε μία κατηγορία
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. Για τα αναλώσιμα
σακχαρώδη διαβήτη η κατηγορία
είναι αυτή που αναφέρεται ως
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(C.02-Π.Υ.Υ.-01).

Συμπληρώνετε την Περίοδο Υποβολής (π.χ. 03/2017) και πατώντας Άνοιγμα σας
εμφανίζεται μήνυμα ότι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Πατήστε ΟΚ.

3. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ
Αφού έχετε κάνει το Άνοιγμα περιόδου για την κατηγορία
που θέλετε να καταχωρήσετε τις γνωματεύσεις, στο πεδίο
Παραστατικά – Ιατρικών Υλικών πατάμε Νέο και εμφανίζεται
η νέα ηλεκτρονική μορφή των γνωματεύσεων.

Καταχωρείτε ηλεκτρονικά, κάθε γνωμάτευση για τον μήνα Μάρτιο που έχετε εκτελέσει
χειρόγραφα. Από τις 9 Απριλίου οι γιατροί θα εκδίδουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικές γνωματεύσεις.
Σημειωτέον ότι, για τα υλικά σακχαρώδη διαβήτη και μόνο δεν απαιτείται συμπλήρωση
των πεδίων που αναφέρονται ως Ημερομηνία έγκρισης και Κωδικός ΑΜΚΑ ελεγκτή
ιατρού.

2
Στα στοιχεία ασφαλισμένου Ελληνικού Φορέα, συμπληρώνετε τον ίδιο ΑΜΚΑ που
αναφέρεται στην χειρόγραφη γνωμάτευση, και για τα δύο πεδία (ΑΜΚΑ άμεσα και ΑΜΚΑ
δικαιούχου).

Στο πεδίο Κατηγορία Υλικού επιλέγετε, π.χ. Διαβητολογικό Υλικό, στο πεδίο Κωδικός
Υλικού κάνοντας κλικ στο ερωτηματικό, σας ανοίγει ένα παράθυρο και πατώντας
Αναζήτηση σας εμφανίζονται όλοι οι διαθέσιμοι κωδικοί (π.χ. 2995 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ). Επιλέγετε αυτόν που επιθυμείτε και πατάτε Επιλογή.

3
Θα παρατηρήσετε ότι αυτόματα συμπληρώνεται η Αξία μονάδος με ΦΠΑ και υπάρχει
πλέον η δυνατότητα καταχώρησης υλικών με διαφορετικό ΦΠΑ στην ίδια γνωμάτευση. Στο
πεδίο Διάρκεια Θεραπείας Τιμολογίου επιλέγετε έναν ή δύο μήνες (παρατηρήστε εάν η
γνωμάτευση είναι μηνός ή δίμηνη). Αφού
συμπληρωθούν και τα υπόλοιπα πεδία πατάτε
Εισαγωγή και καταχωρείτε και τυχόν επιπλέον
υλικά στην εν λόγω γνωμάτευση με την ίδια
διαδικασία. Στο τέλος κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθήκευση εμφανίζεται το παραπάνω
μήνυμα. Πατάτε Εκτύπωση, εκτυπώνετε την σελίδα και την επισυνάπτετε πίσω από την
γνωμάτευση του ιατρού. Προσοχή: Σε κάθε εκτύπωση παραστατικού θα πρέπει να υπάρχει
η υπογραφή του φαρμακοποιού και του ασφαλισμένου. Συνεχίζετε την καταχώρηση και
των υπόλοιπων γνωματεύσεων ΣΔ.

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Σε
περίπτωση που έχετε καταχωρήσει
μία γνωμάτευση και δεν έχετε
εκτυπώσει το Παραστατικό,
πηγαίνετε στην Κεντρική Σελίδα και
αφού πρώτα κάνετε κλικ πάνω στην
περίοδο που επιθυμείτε (να γίνει γκρι
η γραμμή της υποβολής), πατάτε
Μεταβολή.

Στην σελίδα που εμφανίζεται πατήστε το ερωτηματικό.

Σας ανοίγει το παρακάτω παράθυρο και κάνοντας κλικ στον Αριθμό Υποβολής (στον οποίο
συμπεριλαμβάνεται η γνωμάτευση για την οποία δεν έχετε εκτύπωση), σας εμφανίζει ένα
ακόμη παράθυρο, αυτό της Εύρεσης Παραστατικών,

από το οποίο, αρχικά θα επιλέξετε τα κριτήρια εύρεσης και πατώντας Αναζήτηση. Θα σας
εμφανιστεί μια λίστα με τις γνωματεύσεις. Επιλέγετε αυτή που θέλετε (κάνοντας κλικ στον
αριθμό που βρίσκεται αριστερά αυτής) & πατάτε Αναζήτηση. Δίπλα από το κουμπί
Αναζήτηση ενεργοποιείται το κουμπί Εκτύπωση.

Πατώντας το, σας δίνεται η δυνατότητα να το εκτυπώσετε και θα υπογράφεται αυθημερόν
κατά την εκτέλεσή της από τον Ασφαλισμένο.

4
Όπως μας γνωστοποιήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις κατά την αποθήκευση ενός
παραπεμπτικού, δεν αποθηκεύεται και βγαίνει το εξής μήνυμα με κόκκινα γράμματα που
αναφέρει: «Δεν βρέθηκε ασφαλιστική ικανότητα. Ανασφάλιστοι του Νόμου 4368». Όπως
ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΠΥΥ, είναι πρόβλημα της βάσης δεδομένων του ΕΦΚΑ και του
ATLAS και αναμένεται να επιλυθεί σύντομα.

4. ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
Όταν περαστούν όλες οι γνωματεύσεις του Μαρτίου, θα κάνετε κλείσιμο του μήνα, όπου
θα σας παρουσιαστούν σταδιακά, για κάθε μία ξεχωριστά, τόσα τιμολόγια όσες και οι
κατηγορίες που περάσατε. Δηλαδή, άλλο τιμολόγιο για τα αναλώσιμα Σακχαρώδη διαβήτη,
άλλο τιμολόγιο για Ακουστικά Ορθοπεδικά Αναπνευστικά, άλλο για τα Σκευάσματα Ειδικής
Διατροφής και αντίστοιχα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Για να προβούμε σε τιμολόγηση θα
πρέπει να γίνει ολοκλήρωση καταχώρησης. Επομένως πηγαίνουμε στην αρχική σελίδα και
στην καρτέλα στοιχεία εγκατάστασης. Εμφανίζονται τα Στοιχεία Υποβολών Εγκατάστασης
με τους αριθμούς υποβολών, τόσων, όσων συμβάσεων έχετε ανοίξει. Κάνετε τιμολόγηση
για κάθε μία σύμβαση χωριστά. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ & ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΦΠΑ!!!

Αρχικά πατήστε την επιλογή Ολοκλήρωση Καταχώρησης, μετά θα εμφανιστεί η επιλογή
Έλεγχος Υποβολής, πατάτε ΟΚ και μετά από μερικά δευτερόλεπτα πατήστε την επιλογή

Ενημέρωση Προόδου Υποβολής (θα σας βγει η ένδειξη «Με λάθη Υποβολής», μην δώσετε
σημασία, γιατί θα εμφανίζεται πάντα, δεδομένου ότι λείπει η καταχώρηση τιμολογίου που
γίνεται παρακάτω). Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο ΟΚ και πατώντας Επιστροφή στην
Καταχώρηση Στοιχείων σας επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

Για να δείτε τα ποσά που αναλογούν σε κάθε ένα ΦΠΑ, θα κλικάρετε πάνω στον αριθμό της
σύμβασης (π.χ. Δ1233426), όπου θα σας εμφανίσει τα λοιπά στοιχεία υποβολής. Γράφετε
σε ένα πρόχειρο χαρτί, τα καθαρά ποσά του τιμολογίου με τα αντίστοιχα ΦΠΑ και τα τελικά
ποσά και πατάτε Κλείσιμο. Και επανέρχεστε στην προηγούμενη καρτέλα. Κατόπιν κάνετε
κλικ στην επιλογή Φορολογικά Παραστατικά.
5
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ & ΜΕΤΑ ΝΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ!! ΟΣΟΙ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΕΑΝ ΤΑ ΠΟΣΑ
(ΚΑΘΑΡΑ + ΦΠΑ) ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥ EDAPY.

Στην καρτέλα Διαχείριση Φορολογικών Παραστατικών για την Υποβολή ……. καταχωρείτε
την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθ. φορολογικού παραστατικού, την συνολική αξία με ΦΠΑ,
επιλέγετε το αντίστοιχο ΦΠΑ (βλ. ποσά που έχετε ήδη σημειώσει στο πρόχειρο) και τέλος
πατάτε Εισαγωγή. Αφού καταχωρήσετε όλα τα ποσά, πατήστε το εικονίδιο με την δισκέτα,
δηλαδή την Αποθήκευση, πάνω αριστερά και στο τέλος το ΟΚ.

Σε περίπτωση που θέλετε να αναζητήσετε τα φορολογικά παραστατικά σας πατήστε .

Επανέρχεστε στην προηγούμενη καρτέλα, πατώντας το κουμπί . Πατάτε κατόπιν την
επιλογή Ολοκλήρωση Καταχώρησης, επιλέγετε Έλεγχος Υποβολής, όπου εμφανίζεται το
παρακάτω μήνυμα για τυχόν λάθη υποβολής και κάνετε κλικ στο ΟΚ.
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα πατήστε την επιλογή Ενημέρωση Προόδου Ελέγχου
Υποβολής. Εφόσον δεν υπάρχουν λάθη Υποβολής, θα σας εμφανίσει την παρακάτω εικόνα.

6
Πατώντας την επιλογή Υποβολή, ανοίγει η παρακάτω ένδειξη, πατάτε το κουμπί Υποβολή
& Έκδοση Αποδεικτικού, θα σας ανοίξει ένα αρχείο pdf με το Αποδεικτικό Υποβολής και το
εκτυπώνετε.

Πατάτε πάλι Υποβολή, σας εμφανίζει ένα μήνυμα Η κατάσταση υποβολής έχει μεταβληθεί,
στο οποίο πατάτε ΟΚ.

Σημείωση: Μέχρι σήμερα που γράφεται η ενημέρωση, κατά την έκδοση του τιμολογίου θα
σας ζητηθεί η μεταφόρτωση του τιμολογίου σε μορφή αρχείου pdf (βλ. Ψηφ. Εικόνα Φορ.
Παραστατικών). Έχει ζητηθεί και έχει γίνει αποδεκτό από τον ΕΟΠΥΥ να εξαιρεθούν τα
φαρμακεία από αυτή την υποχρέωση των άλλων παρόχων. Συνεπώς αγνοείστε αυτή την
υπόδειξη.

Αφού γίνει και η Υποβολή θα σας εμφανιστεί η
παραπάνω σελίδα, στην οποία επιλέγοντας
Πληροφορίες Αποστολής Κυτίου θα
συμπλήρωσετε την ημερομηνία που γίνεται το
κλείσιμο και τον αριθμό κυτίων (1 πακέτο για μία σύμβαση = 1 κυτίο/σακούλα/φάκελος)
πατάτε Αποθήκευση και μετά Κλείσιμο.

Επαναλαμβάνετε τα παραπάνω για όσες συμβάσεις έχετε να καταθέσετε και στο τέλος
πατώντας Εκτύπωση Αυτοκόλλητου Κυτίου θα σας εμφανίσει το έγγραφο το οποίο θα
κολλήσετε έξω από κάθε φάκελο.

7
5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Μέσα στον φάκελο των γνωματεύσεων (σακούλα του ΕΟΠΥΥ) τοποθετείτε:

1) Αποδεικτικό Υποβολής
2) Πρωτότυπο τιμολόγιο (τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ – Αποστόλου Παύλου 12 – Μαρούσι
151 23 - ΑΦΜ 997478553 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
3) Γνωματεύσεις Υλικών (ΣΔ, ΣΕΔ & Υλικού)
4) Παραστατικά Υποβολής για κάθε γνωμάτευση

Έξω από τον φάκελο θα επικολλάτε το εξής Αυτοκόλλητο Κυτίου:

Και σε περίπτωση που το/τα τιμολόγιο/α ξεπερνά το ποσό των 1.500€ θα απαιτείται
φορολογική ενημερότητα και εάν ξεπερνά το ποσό των 3.000€ απαιτείται και
ασφαλιστική ενημερότητα.

Η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα θα συρραφτούν έξω από κάθε φάκελο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Σε περίπτωση που εμφανίζεται η ένδειξη στο ΑΜΚΑ του συνταγογράφου ιατρού
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ, αγνοείστε το διότι είναι πλεόν δυνατή η αποθήκευση της
γνωμάτευσης.
 Στα Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής δεν απαιτείται ακόμη κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και κατά
την εισαγωγή του barcode, θα σας εμφανίσει αυτόματα και την συνολική αξία.
 Σε ότι αφορά ορισμένα υλικά, π.χ. ζώνες οσφύος, διάφορες καθετήρες ή επιθέματα,
ενδέχεται κατά την καταχώρηση να μην μπορείτε να εισάγετε τους κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ ή
να μην σας τους εμφανίζει. Αυτό αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ
ακόμη τα εν λόγω υλικά.

8