You are on page 1of 3

Taxonomia Revizuită a lui Bloom

Categorii de Verbe
Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
a cita a clarifica a aplica a analiza a actualiza a aprecia
a defini a confirma a calcula a aprecia a asambla a disputa
a descrie a apăra a desfăşura a aranja a amesteca a evalua
a enumera a discuta a alege a atribui a compune a verifica
a găsi a distinge a calcula a categorisi a pregăti a conchide
a identifica a duplica a demonstra a clasifica a construi a convinge
a lisat a exemplifica a dramatiza a compara a concepe a critica
a eticheta a explica a folosi a conecta a crea critică
a localiza a exprima a estima a contrasta a concepe a deduce
a potrivi a extinde a executa a decide a dezvolta a apăra
a memora a ilustra a a deforma a proiecta a evalua
a numi a deduce experimenta a detecta a formula a emite o
a recita a interpreta a ilustra a determina a genera ipoteză
a a localiza a a schematiza a incorpora a judeca
recunoaşte a parafraza implementa a diferenţia a integra a rândui
a consemna a prezice a face a discrimina a inventa a evalua
a repovesti a relata a modela a diseca a face a recomanda
a repeta a raporta a modifica a distinge a modifica a revizui
a raporta a reproduce a opera a examina a iniţia a scruta
a remedia a declara din a îndeplini a generaliza a plănui a susţine
a specifica nou a practica a grupa a produce a evalua
a declara a spune din a programa a emite o a propune a cântări
a cataloga nou a arăta ipoteză a rearanja
a revedea a simula a imagina a înlocui
a alege a schiţa a inspecta a
a traduce a rezolva a inventaria transforma
a înţelege a folosi a ordona
a organiza
a prezenta
a examina
a întreba
a alege
a separa
a rezuma
a testa

evenimentelor. eticheta. experimenta. rezolva. compara. de înţeles: „Explicaţi reciclarea cu cuvintele voastre”  Înţelegerea informaţiei  Surprinderea sensului  Traducerea cunoştinţelor într-un nou context  Interpretarea faptelor. formula. modifica. de reţinut: „Ce înseamnă reciclare?”  Observarea şi memorarea informaţiei  Cunoaşterea datelor. 5 Sinteză. 3 Aplicare. cita. teoriilor în noi situaţii  Rezolvarea problemelor utilizând cunoştinţele şi abilităţile solicitate Verbe – elevul va: aplica. diferenţia. ordona. cine. şi dacă?. de evaluat: Realizaţi un program de reciclare pe care să îl aplicaţi la şcoală şi acasă. prezentărilor  Adoptarea unor decizii fondate pe raţionamente  Verificarea valorii faptelor  Recunoaşterea subiectivităţii . BLOOM PENTRU DOMENIUL COGNITIV 1 . demonstra. Cunoştinţe. anticipa. 2 Înţelegere. schimba. de analizat: Formulaţi argumente pt a susţine că reciclarea este importantă în ţara voastră. extrapola. proiecta. unde. conceptelor. arăta. inducerea cauzelor  Anticiparea consecinţelor Verbe – elevul va: rezuma. punerea în opoziţie  Ordonarea. explica. concluziona. de aplicat: Cum faceţi reciclarea?  Utilizarea informaţiei  Utilizarea metodelor. sistematiza. concluzionarea Verbe – elevul va: asocia. reuni. defini. reformula. estima. asocia. selecta. înlocui. distinge.  Evaluarea importanţei teoriilor. gruparea. planifica. examina. descoperi. asocia. numi. ilustra. împărţi. reorganiza. povesti. inventa. TAXONOMIA OBIECTIVELOR EDUCAŢIONALE A LUI B. 4 Analiză. asocia. integra. descrie. induce. Va compara şi distinge idei. calcula. interpreta.  Utilizarea vechilor idei pentru crearea unor noi idei  Generalizare pornind de la faptele date  Asocierea cunoștințelor provenite din mai multe domenii  Anticiparea concluziilor. 6 Evaluare. identifica. despărţi. de creat: Evaluaţi beneficiile programului de reciclare aplicat acasă şi la şcoală. pregăti. crea. clasifica. discuta. cataloga. examina. generaliza. modifica. compune.  Organizarea părţilor  Surprinderea unor sensuri ascunse  Identificarea părţilor componente Verbe – elevul va: analiza. locurilor  Cunoaşterea ideilor principale  Stăpânirea subiectului Verbe – elevul va: înregistra. etc. clasifica. descrie. explica. când. compara. compararea.

rezuma. distinge. grada. recomanda. . compara. ordona. selecta. concluziona. tesata. măsura.Verbe – elevul va: evalua. explica. argumenta. decide. judeca. convinge.