You are on page 1of 4

Mas Franch 2006

Educaci per a la sostenibilitat.


www.masfranch.com

Introducci:

Mas Franch es un projecte amb diferents branques. Una de les quals es leducaci per a
la sostenibilitat per a totes les edats.

Aquest tipus d'educaci es diferencia de leducaci ambiental en el fet de que es busca


un comprims posterior de les persones en el seu mbit. Creiem que leducaci
ambiental es molt correcte a la hora de crear conscincia, i dadquirir coneixements
sobre la nostra interacci amb el medi. Tot i aix li manca lacci que se'n desprn. No
transmet la responsabilitat individual duna manera coherent. Per exemple, ajuda a la
interacci entre els ciutadans i el municipi en el reciclatge i la reducci del consum
delectricitat i aigua entre daltres . Per no genera una creativitat individual de manera
que les diferents comunitats ciutadanes, sigui en zones rurals o en la ciutat prenguin
iniciatives que els permetin millorar la seva qualitat de vida i la del seu medi.
La iniciativa Mas Franch neix de la inquietud de diferents persones per generar aquesta
creativitat en el nostre entorn.

Context:

Des de la dcada dels setanta, han crescut milers diniciatives cercant una forma de
desenvolupament sostenible. Mas Franch pretn seguir en aquesta lnia, adaptant-se a
les necessitats de la comarca de la Garrotxa.
Aquesta comarca gaudeix duna conscincia ambiental totalment demostrada. Es una de
les niques en tot el territori catal que ha dut a terme agendes 21 en tots els seus
municipis. Per altre banda t 13.874 hectrees protegides que es distribueixen pels
municipis de Castellfollit de la Roca, Mieres, Montagut, Olot, les Planes d'Hostoles, les
Preses, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Joan les Fonts, Santa Pau,
la Vall de Bianya. Aix representa que mes del 15 % del territori esta sota la protecci i
gesti del Parc Natural de la zona Volcnica de la Garrotxa.
Alhora es una comarca que sha mantingut relativament descentralitzada, lo qual permet
que el treball per crear un desenvolupament sostenible sigui mes viable que en altres
comarques de muntanya del territori Catal.
Un fet que tamb ens va ajudar a decidir-nos a treballar amb aquesta comarca, es que
sesta comenant a obrir altres perspectives, sigui amb larribada dels nous catalans, la
creaci de leix Vic-Olot, la remodelaci de linstitut de Belles Arts, la creaci de
loficina per a la llicenciatura de Medi Ambient de la UOC, la creaci de lautovia Olot-
Besal, que millora la comunicaci amb Figueres i Girona
Creiem que aquesta comarca es troba en un moment molt interessant i alhora sensible,
per a la recepci duna iniciativa com la nostra.

El nostre projecte:
La nostra intenci es de adaptar-nos a la comarca en la qual estem situats i tenir en
compte les seves necessitats.
Per una banda lestudi i implementaci de tecnologies alternatives i energies
renovables. A la Garrotxa la companyia que distribueix lelectricitat sanomena
corporaci Bassols i el seu equip hum esta format de 45 persones amb una
tendncia cap al desenvolupament denergies renovables. Lo qual ens facilita el fet
de tenir iniciatives daquest tipus, alhora de poder collaborar amb una empresa la
qual competeix les nostres sensibilitats.
Collaborem amb el Grup de Cooperaci Campus Terrassa, de la Universitat
Politcnica de Catalunya, el qual porta ms de 8 anys treballant en sensibilitzaci
cap aquest tema. Estem dissenyant l'estratgia conjunta amb aquesta entitat per
convertir el Mas Franch en un centre de mostra de diferents tipus de tecnologies
alternatives aix com denergies renovables, i convertir-lo en lescenari perfecte per
dur a terme cursos, tallers i seminaris, ja siguin tcnics o de sensibilitzaci.

Una altra iniciativa a la qual li donem prioritat seria la permacultura, que segons la
definici de lAustrali Bill Molllison, el pioner en la matria, seria:

Vivimos en un planeta en crisis; a menudo las personas se sienten incapaces de dar


el cambio. La Permacultura ofrece soluciones positivas a los problemas mundiales;
usando la ecologa como base para estudiar, disear y realizar sistemas perdurables,
funcionales, sostenibles e integrados que sustenten los asentamientos humanos y los
ecosistemas naturales. La Permacultura cubre la produccin de alimentos, la
vivienda, la tecnologa, el desarrollo comunitario y los sistemas legales y financieros
para realizar estos objetivos.

Comprender la Permacultura os permitir crear un ambiente que se sostenga a si


mismo en cualquier situacin, desde la ms grande propiedad agrcola al ms
diminuto espacio urbano.

Aquesta disciplina va comenar als anys setenta, i actualment esta reconeguda per
les Nacions Unides com una de les formes daconseguir desenvolupament
sostenible.
A pasos com Austrlia, Canada, Anglaterra o Estats Units, es pot trobar en
creixement en l'mbit acadmic, trobant-se en el procs de la creaci de
llicenciatures exclusives sobre permacultura.
La Universitat Gaia (www.gaiauniversity.org/english/) apareguda recentment als
Estats Units, Mxic i Alemanya, en Mans del permacultor Andy Landgford, es
dedica exclusivament al estudi del disseny per al desenvolupament sostenible a
travs de la permacultura. Actualment hem creat els primers contactes amb ells de
manera que puguem collaborar per portar aquesta universitat a la pennsula ibrica.

Tamb collaborem amb Cmbium permacultura (www.permacultura-es.org/), que


es lassociaci referent a nivell de la provinci de Barcelona i actualment sesta
constituint com a associaci per a la permacultura urbana a la ciutat de Barcelona.
Recentment hem dissenyat un calendari de cursos pel 2007, i la collaboraci en la
formaci de les escoles que assisteixen peridicament al Mas Franch per a realitzar
les seves colnies.
Per altre banda acabem dentrar a la acadmia ibrica de permacultura
(www.geocities.com/reddepermacultura/) amb la qual estem intentant organitzar un
curs de certificat pel 2007.
Mas Franch, vol consolidar-se com a referent pedaggic a Catalunya en
Permacultura i per aix tres dels seus membres, els quals ja han cursat el certificat
oficial de permacultura, iniciaran aquest setembre el diploma de permacultura de 2
anys de duraci, a l'acadmia Montsant de permacultura
(www.terra.org/html/s/servicios/ficha.php?id=100) el qual est reconegut
internacionalment i permet oferir cursos i tallers certificats de permacultura.
Creiem que la Garrotxa es una comarca sensible amb aquest tema, ja que la ha
mantingut el petit agricultor a travs de les cooperatives agrcoles, i de les
denominacions dorigen com el fesol de Santa Pau. Igualment al IES La Garrotxa
actualment existeixen els currculums de grau mitj dexplotacions agrries
extensives i jardineria.
Un altre punt a tenir en compte es linters del Parc Natural de la garrotxa
(www.gencat.net/mediamb/pnzvg/cast/cdpnzvg.htm) en difondre les varietats
autoctones de fruiters i hortalisses, amb el qual collaborem, comenant aquest any a
apadrinar un numero considerable de diferents espcies de fruiters.
I nivell de la planificaci territorial i del mdus vividendi dels ciutadans de la
Garrotxa, aquesta comarca segueix mantinguen un equilibri entre les edificacions i
el medi natural , poden trobar en cert nivell d'integraci de la naturalesa dintre dels
diferents municipis de la Garrotxa. Alhora una gran part dels ciutadans de la
Garrotxa segueixen valorant el tradicional concepte Catal de la casa i lhortet,
permeten poder veure al llarg de la comarca que moltes cases conserven un hort dins
la seva propietat, o les petites extensions on es troben parcellats horts individuals
pels residents del barri.

La tercera iniciativa que volem portar a terme en leducaci per a la sostenibilitat es


la construcci i sensibilitzaci de habitatges sostenibles.
Aquesta es una iniciativa que hem observat com creixia els ltims anys amb la
recuperaci de les masies al llarg de tot el Pirineu Catal. I alhora el creixent i prou
conegut problema de lespeculaci de la habitatge.
A la pennsula ibrica podem trobar la red ibrica per a la construcci amb bales de
palla (www.casasdepaja.com), i la red ibrica d'eco-viles
(www.selba.org/EcoaldeasRIE.htm) de les quals formem part
Alhora tenim contactes amb Amazon Nails (www.strawbalefutures.org.uk/)
dAnglaterra i amb Habitat vegetal (www.habitatvegetal.com/) de Frana per
comenar a fer cursos el 2007, amb els quals tenim la intenci de crear les
infraestructures necessries per dur el nostre projecte endavant i alhora intentar de
finaciar-ne un part important.
Mas Franch creu profundament que el desenvolupament actual sha de millorar, i
alhora , la construcci amb bales de palla, aix com adobe o materials ms moderns,
han demostrat els ltims anys que queden molt lluny de ser construccions precries
arribant a construir als estats units centenars de habitatges dalt nivell adquisitiu amb
aquests materials.
Una darrera motivaci per aquest punt es el fet de que aquest tipus de construccions,
a ms de ser ms assequibles pel public en general, sintegren perfectament en el
medi que les envolta, el qual representa, en una comarca com la Garrotxa, un punt
important a tenir en compte.

La secci de Mas Franch que tracta aquests temes ha decidit agrupar-los en el que
denominem educaci per a la sostenibilitat. La qual com explicvem al principi, es
basaria en portar a la prctica aquestes tres grans lnies, integrades entre si, en els
municipis de la Garrotxa aix com amb els cursos i tallers que es duran a terme al Mas
Franch i la integraci daquests conceptes en el currculum per a les colnies de les
escoles que venen al Mas Franch. Alhora formem part de diferents organitzacions a
nivell de la pennsula ibrica lo qual ens dna un cert poder de difusi per atraure gent
des darreu.
Per ltim la teoria que va relacionada amb la sostenibilitat tamb seria integrada en els
propis currculums i tallers d'aprenentatge. Per lo qual seguirem la lnia del
Schumacher College o de la ctedra UNESCO de sostenibilitat de la UPC on han
estudiat el mster en sostenibilitat tres dels integrants de Mas Franch. Tamb
collaborem amb Barrinar , organitzaci de difusi i conscienciaci per a la sostenibilitat
amb la qual estem creant aquests currculums.
La intenci final del Mas Franch es sembrar llavors i ajudar-les a crixer arreu de
Catalunya i ms concretament a la comarca de la Garrotxa. I alhora demostrar que es
possible de crear habitatges aix com centres daprenentatge sostenibles, en les tres
besants de la sostenibilitat: lambiental, la social i la econmica.

Referents:

Els referents mes importants que podrem nombrar alhora de donar una idea del que
Mas Franch vol crear i de remarcar-ne la viabilitat.

El centre de tecnologies alternatives de Gales: www.cat.org.uk


El centre de tecnologies apropiades dels estats units: www.ncat.org
El Fleming college a Canad: www.flemingc.on.ca/
El taller Gaia: www.tallergaia.org/contactar.html
Crystal Waters d'Austrlia: www.ecologicalsolutions.com.au/crystalwaters/
Linstitut dinvestigaci de permacultura d'Austrlia: www.permaculture.org.au
Luniversitat Gaia: www.gaiauniversity.org
Schumacher college dAnglaterra: www.schumachercollege.org.uk