You are on page 1of 177

W03 '63 Jequia»des

Adoo pej9A9S pajjep^n

frlUVd

UOIJOmjSUOQ UOjUjUIOQ

080#isenbey
I0000000

80QZ/M/fr

- . - • Z889-889-W)9:xBd
€tl0-/.0£-t'09:ild
OQA5d
uo^gsuqo.
•noA^ueqi

s,no|AI

aqj uo jauueui eApuaqejdtuoo e u, pej,nsuoo eq jsmuooAed pue snooj ajeipawu,. s.uomiujoa se siqj aas aM .
. isujaii asaqjp M089*°l9*eP u°!l9Jduj0°

papafojd pue snjejs aqj jo AJeujujns e aP!AOJd asea,d noA ||!AA W lueflyii* oj ooAed asodxa sujaj! asaqi
uuejBojd s>|jom Ajejoduiaj pue ue|d juauuaBeueuj uoRonjjsuop awsuaqaid oioo y*fr
. ^ J_JiJ .„ xaiu6it4JJJi/VVfiQl/\raU 1.E-—
.,•,. ------- - .-•-: _._,....- pjiqxaBjoao M»!^ n°l/M aM ±'Z
^aaqspeajds
• ssaoojd lBAOjddyn aqj uo s,eAOJdde uoiprmsuoo-ajd jo AJoBejeo aqj japun pajsn suiaj. aqj | |Vl

.> . ' ' ' 'UlAeQ.

juaiuaBeueiAj pue Buiuueid - ao.eid 39 ^^"S

.-<.^««..-MacK. «a5»aajSsi!taiWlSto»»-. -"tWBja.- - ■• ,-^aSfr- " '" *r«SP / —— •
:-?=aB» ••••" -v^^^ • •ws^^-**'**^- .. ^AUiAeo, ,:oi

^ (aiv 9e:8 800Z 'ZJH^ 'Aepjnjes :*u»S
• ' [-ojoosa!JJadojdiJaouoo©U9^aao] uojeag suqo :uiojj

BliniiuaqBdiuv

I jo T ^M
20000000

niettuaM.""- i».."r--*—»—.-
BCI
April 7. 201 Commitment Approve! Process

Pre-Construction Approvals

Procurement Proposed Schedule Phase
Owner review and approval Schedule Materials Order Bidders List 1 Schedule Roof Budget Phase h Budget Roof

Purchase Order Contract ! Supplement Commitment
Format : Form [si \ Conditions. Form

4
Construction Tender Approvals
—v
Clrc. For
Preparejjrj'rocess Information Review Approya1_

Tender Package DFC Pavco

Scope of Work DFC Pavco
|i
Call tender DFC Pavco

Receive tender DFC_ I—
Tender Results Summary OfC Pavco

Tender Evaluation DFC Pavco
...
Recommendation DFC Pavco

Pavco —••-- '
Commitment Approval __.^.

Pavco
1

Prepare Contract DFC

Trade Executes Contract DFC i

Pavco Executes Pavco
BC Place

Memorandum of Understanding -Hightex and G3

'0utMi^quire-Ment§f"'"'" "•*"-.',
■ - • * ■ . •
1. Intent of agreement:
a. The project - General scope; Program/Function; Objectives;
b. Selected for "special" expertise
c. Cooperation; transparent process :.*.'..
d. Integrated process.- Meet owner's requirements; optimize function,
maintenance requirements etc. ^
e. ' Meeting objectives on function, budget and schedule
2. Parties to agreement _ . .
• " . . . • * - a . P a v c o a n d . - . - . . * ' . ' * ' • - » - - » -■ - - - - - -
b. 3 rd party reviews
3. Owner's requirements
a. Sign off s - What the package comprises/process
4.. Design Build
a. Standards; level of expertise
b. Cooperative working
c. Specialist studies
d. ;.. - ". ' ' • •■ ......
5: Scope of work
a. Intent ' .
b. Relevant drawings
c. Itemized scope
..d. Character of work.
e. Interit/approacli of cost reconciliations • '
f. Maintenance
g. Warranty "
6. S p e c i fi c a t i o n s / d e t a i l s : ...
a. Intent
b. Performance requirements
7. Formal contract ■ .
a. CCA 14 or 17
b. Supplementary
c. Ability to contract directly with subs
d* ."'"." • ' ' . '••'.''
8. Corporate:
- - a . - : P r o f e s s i o n a M i a b i l i t y c o v e r a g e - ■ - • • ■ • - ■■■ - ■■ -
b. Insurance
c. Bonding ' ,
9. Proposed team: . • -
a. Team leader

00000004
. b. Design
. i. Consultants *
c. Construction
i. Contractors *
• ^ ; i i , S u b - C o n t r a c t o r s ^ , _ , ^ . ; , . . '■ . ^ ^ : v ^ . , . J '■ ^ ^
""' d. Coordination requirements
i. Presence in Vancouver
ii. Dedicated individuals
10. Summary resumes of proposed consultants and contractors
11. Tendering
a. Approach to procurement
b. Procurement schedule
12. Project schedule •.■'-•■
a. Owner's milestones . .
. b: Design schedule ' .
- c. Construction-schedule •*""•- r~~
d. Assurance of delivery
13. Cost . *■" . . . >-
a. Owner's budget
b. Demonstration of a' competitive" bid
c. Fixed or guaranteed •
i. Breakdown
14; Other ' .

00000005
90000000

aq jsnuj pafojd aqi "Sju.ejjsuoo aw., pajiuill am o, anp Ajessaoau s* u6.sap aqj Suunp A|,uajjnouoo
uoipnjpuoo joj 6u.uue|d-aJd "jaBpnq uo pue ami, uo joefOJd aqj 6u!,a|diuoo jo saAipafqo
auj ujim suoijnios uoipnjpuoo pue uoijounj 'uBissp |aajs aziujjjdo o, siseq aAjjeJOqeiJOO e ui >ijom
ojuieai aui'sMoue ABoiopoujaiu ..jsissv - uBisaa., sim >uom eqi ajejJIPBj pue ajedajd o, swaiAaj
O0U-U9 t>09 XVJ Ajiliqejoiiljsuoa pue 6u.inpau.os «6uija6pnq '6u.uue|dajd joj saojnosaj pue asjjjadxa pajs pjnpmis
0001-IC9 >09 T31
anbiun c±9 Buiziiijn uaaq seq uueai aqi joafojd am JOj sqiuouj oaaj jsed aqj J3A0 SIO Wg Apsop
BupilOM uaaq seq OJO /JBAjuao /xaiqBm /oajuejs /ooAed jo pasuduioo '(weal), uieaj pa,ej6a,ui am

£Xfr WSA VOVNVO **HJ0AA aqj joj aoud.LunuiixeiAj '
"os 'yaAnooNVA paaiuejeno e qsipepa o,>ijoaa aqj-JOj ABo|opoi|jaui pue-sueaiu-'juaiuajnbojd-ifiujinpaups (a-pou
Ajejoduiaj 'sjuaujaJinbaj pjauaB '^om am jo.juajxa am jo Buipuejsjapuni pooB e seq SIO ssaoojd
avm ivmuiA 5863 - OE I s.qj qBnojqi -sjuaujaBuejje joejjuoo aAjJBJOqB||00 /aAijejadooo q,.M Bu.^jom jaBpnq uo jam
3XLN33 H331 AVMOVOH8
uc> 6u.J3A.iap 'suo.j.puoo ainpaups jqB.j u< BuppoM LH pjooaj >pej, 'sa*,!|.qedeo jaModueiu A,pedeo
uoijeouqej qB.q "sa'.j.i.qedeo Bjs«sse -uBpap,. J|Bip UJ asiuadxa papjpuoujap seq S19 WKJJ
uuni pajep suo.,eou.,enD jo ,uaiua,e,S ,S13 oj Jajaa) spafojd uoijompuoo pue ^ J£»*W
•an NOiionaisNOO uo 6U.MJOM pjooaj Moe'j pjssaoons pue aouauedxa uoipaja a,qeo 'sajnjonjjs W6gk*W^
aiiwyivj noiniwoq asiuadxa |e.oads Jiaq, joj S19 papaps seq ooAed pue OdQ -OOABd \m 8002 £Z ^^ gJJ
juauiaajBv saoi/uas 6ui,|nsuo0 puo.ssajojd b Japun sao./uas 6u.,|nsuoo 6u!P!AOjd s. S10 A|juajjn0
rjuauiaaJbv aqi jo jua,u|

s6uiMejp asauj uo Buiopd ujnuj.xeiAj paapejeno dopAap oj pajinbaj aq him
« ouejsjapun os.e Aaqi -.sBuimbjp 6u.mjom,. ojuj padopAap A||nj aq jou Aeuj jeq, uo.jeujjoju! uBjsap
uo'pal q'uoueouqej pie'sBULsp doqs '*» paaoojd o, Ajessaoau aq „.m j, ^"E^
6u.Hjom aq ,|.m Aaqj pue joafojd aq, jo ajn,eu Pl!na- u6.saa aqj '^^^^J^SlS^R
s u6.saD aui ajojaq paaoojd oj uoipmjsuoo pue pajapjo aq oj 8|euajeui |eoi uo mo|[B oj (xajqB h
»%^t^Nm^|0l»S Pina " uBpea am Aq Ane.juanbas panss, aq |,.m uo.jeujjoju
uBisap ? paMOB^i jsej aqTll-Mseuoipmpuoo
- SSia^uCoiUBMoampajBiSbsse „9m se jooj,eq,
mouSID
aq, Aq poojsjapun
MO,aq ajn,onj,ss,ajajouoc)
„ jooj aq, joj siuaaqsAs
6u|js,xai *o
S^bmpuiZbp^^ "sjuaiu-aia Sup uo.suaj pue Bum uo.ssajdujoo -sjaBeiJu, 'sjeBBpjno
3aqf"spBrS?dI oe IO ajnpnjjs aajs-e Aq papuadsns s, uja,sAs jooj aiqapewaqj.
■SL1!!^SKaafiw papoddns-j.e-uou e :uia,sAs jooj a,qepej,aj e q,.M jooj pajjoddns
^S^^l^^^mie^ l.!M (pafoJd) PafoJd Juauiaoe,daa jooy aoe,d 09.aqi
:,oa!ojdaqi

. -paaj6e A||en,nuJ

se suo.jeo.juep pue suo.Jipuoo 'sjuaujnoop pejjuoo aq, q,.M aouepjoooe ui aq ,|eqs MJOM IIV.
ainpaqos pue ,a6pnq

sioaroad ivioads

1N3W30VNVW NOIJ.0(lMJ._SN_O0
•joafojd paouajajaj aAoqe
iN3W3avNvw ioaroad Bin JO, (mjom) a6e>ioed s|eja|Aj sndauenaosiw pue |aajS |ejnpnJjS aqi Joj (S19 JO JopBJjuoo
apeO 'pjH suoS pue pj.qi aBjoaE, qjiM ,uaujaaj6e ,oej,uo0 ,eujjoj e o,u, jajua oj JBUMOW
fo uoquap?aq, ?j. jeqj suLJuoo Ooiuiiuoa 'ejqujnpo qsijpg jo aou,AOjd aqj Aq (bao dd€ ojpafqns
ONIlOyyiNOO -|VU3N30 fS jauMn'e.qu.n.00 qs.pg ,o aou.AOJd aq, joj uo.jejodjoo umojo e uoijejocuoo uojJABd
^•WSU uo^omjsuoo s, OdQ Jb uoiuiujoq) '"pn uoipnjpuoo «UW *****
— ; "" " epeueo 'og 'jaAnooueA ILL
aims / Nois3a
■ joejjuoo pajs snoauen'aosiw pue paJS pjnjonjjs
:ay
joafojd juaujaoeiday jooy aoe|d 00 - Bu.puejsjapun jo ujnpuejouiaiAj
OOO pue juapisajd ebjA 'pJiqiqoy ;JW :UO!^e»V.
:jjS Jeaa
UOtUTUIOa VA2 N£A
'■" • * 0 ' 8 ' A q e u j n g
'anuaAvddeJi 01-09
pp suos pue pj|qi a6joao

v _,9002J^|udV
iA .jjvaa.
r
£0000000

*bja juauidinba
Buijstou 'sjojjij *sjaB6nj 'aiiejo bipeJpAq i. 'sauejo jaiMejo z 'sauejo ja/woj g joaja pue A|ddns '91-
sa|6ue Bujddjqs 'sdojd
Ajejoduiaj 'Buioejq Ajejoduiaj 'sjmis Ajejodujaj 'suujnpo Ajejodwaj 'sAn6 'BuiBejs ssaooe
'suieaq uoddn's Buu 'jpoMaspj 's>pef pujejs 'luauidinba 6ui*y.t| apnpui ueqs juaujdinba ppads SJ
sajnpaodjd uofjoaja Jiaqi joj pajinbaj pajs snoaueipospj 'sa|6ue Bujddiqs
'MJOAAasiej 'sdojd *pajs uojjoaja' '6upejq Ajejoduiaj joj" sjuaiuajinbaj pajs jaqjo |p papnpuj
aAeq Aaqj jei|j spuejsjapun siO ajnpmjs aqj oj juaueiuiad 'sjpq joqoue 'spaqwa '(pajs
jo „6uijsau,( paziiuijdo uo paseq) Bujddojo 'dejos 'poj ppM 'sjpq *adid pue aqnj 'suoijoas pajpj
'sajeid 'sjauajjijs 'sjassn6 'suojjoauuoo sau!ppin6 aoijoeJd pjepuejS'jo apoo OSIO aqi -"ad
Se smaji asoqj'apnpul mm (sa'uudi ouia|/\i u| sjaaui6ua aqj'Aq pa||ddns j{) sjqBpM A|ddnspajs: 'H
sAeq paoejq oj *peq sAeq
jiianbasqns an oj uieaq a6pa jooj jo asn appsod 'sAeq ajewajp je 6upejq-pjajB| Ajejodujai cj
. * ■" ■ ■ v sujeaq jeipej joj pajs "21.
. / . Buijuopuajapeooi. jojja66u-U! ge^ojpajs ll.
(xajqBiH Aq pauddns) sAejs^oeq apeo jaddn'Apo ||Bjsu| oi
(jnjjspjuo2uoqMopq)sjaqujaujsABjs>|oeq pajs jaAAonipjsu! pue A|ddns 6
oja BuipiaM 'sajejd 'sjpq 'suoijosuuoo psjepj 'suoipas japj|6 xoq 6uu uopsajdiuoo 8
oja Buipp/w 'sajeid 'sjpq 'suoijosuuoo pajepj 'ujeaq aBpa jooj pue sjnjp pjuozuoq jaajs L
(qoea gc) oja Buipp/w saje|d 'sjpq 'saoi|ds 'suoijoauuoo pajepj 'suoiAd paJs "9
sBuiMejps,xajq6!H0jjajaj|pjapjse|Aj *g
•sudiieouioads
.i.j. <s >jauuedh pue quueujja6jag
k. > | jqoiepos
o A A aqjiM
q i l aouepjoooe
o u o n e l l u|
B l^jom
s u !IPJSU!
a j a | dpue
u JA'ddris
Oo >

b joj Ajessaoau shjoav AJBJoduiaj pue sajriseaw Ajejodujaj 'sjuauiajinbaj pjaua6 ||e apnpui e
ajjsjjo pue ajpuo qjoq suoijejado
cin oj pajepj-auiidiosip qosa jjoddns oj'pajmpaj se uv sjuaujasjnqsip '(seasja.AO appsod)
sjsoo laABJi 'ButjiBjap :s6u.Mejp doqs 'Buijunoooe pafojd 'puuosjad OO/VO 'sJojBJjspiujpe
pejjuoo
■ . . . . *'jjep
" . VaAijejjsiuiujpe
. . . - ' ' ' . j o a'Buuaaui6ua
f o j d a q j i 'jjoddns
o ; u p j aawjnoaxa
q p a j s i'juaujaBeueuj
| > j j o * a p apafojd
j s p j |p
n j oapnpui
n j j s *z

jo uoijeiiepui apiduioo aqj joj /Uessaoau juaiudmba pue 'sieuajeui 'jnoqei ue hbjsuj pue A|ddns : I
. :(BuiAAO||Oi aqjoj paj|UJi| Aiuessaoau jou jnq apnpui |pqs> - i-poM JQ aQo^S le-ieuag
*" jajja|8003>jq3JeWs.S19OJJajay
saujnsaj pue ujeai pajeoipaa

:ujeai S13 pasoaojd

|Ajgg Jann|Aj soi.jsnoov
jxaN jeps ujajsAs oiej|o/\ojoqd
jepsueji jdaouoo A6jau3 ueaio
sAsuai auqBj
k(jaauiBuq
* d *BuijBuipjooo
* . . d S/Piooay
S ( u j jo
e ajaau|6u3)
q J a j s jaBpo
u e j j (ajnpmjs
a A o q e jajsuejjj
) p j n j pjnpnjis
onjjs
xajq6jH :jojoejjuoo jooy PHngl^u.Bpaa.
......_.„^_JJ^,- --.- ._..-... ^ :sMa|Aay Ajjed pjiqi
uoiuiuioa *J36bub|aj uoipnjpuoo
. j e A■i u a g jbaiuso : | e o ii u
peoq
uoj oaa| iAgj

jba|U30 :(6u!p|ing 6UIJSIX3) pjnjonjjs
(jubjpsuoo 3UJUd) osjuejs . 3»WOjv
OOABd :J3UAA0

sjuauiaJinbay pjauaQ j « 0 uoi.siaiq pue sjuaujnooa joejjuoo atupd JOJ suoijeoijpads
pafojd sqj oj jajay ;ooAed pue siO u33/wj3q suoijpuoo |Bjuauja|ddns.qJ!M ajaiduioo gee I. Ll
woo 'spafojy juauja6BUB|Aj uoipmjsuoo uo sjobjjuoo apBJi JOJ pejjuoo aoud pajspdus a aq ipqs
,uaujaaj6'e pejjuoo'aqi -.sjuaiunooa pejjuoo sqj q»l« aouBpjoooe ui jno paujeo aq ipqs >|jom IIV
'.-juauiaaJDy aqi o» sained
'"'' spejjuoo uoipnjpuoo b azipiiij oj qjpj poo6 uiq jcfpue ooABd q«M ApAijBjadooo 6ui>|joaa

ui pajjiuuujoo s. siQiem ujjuuoo'ii|M hOW «Ni paujaaj6v saoiAjas Bui.jpsuoo |euo«ssaj0Jd
eqj apasjsdns'iiiM pue pbjjuoo uo|jonjpuoo e oju. uo.jpuejj hjm ssaoojd pajejBaju. siqi
*aou3Ssa aqj jo s| aujji *600Z JaqiuaAON ui
Bupuauiujoo.ypo/A Ab|J3ao OONVA aqi joi sujij ui Aipoijipads 'soidiuXio oloz aqj ajojaq p3j3|duioo

8002'3UUdV
spj3|/\| snosueiposiiAi pue pajs pjnjonjjs
6uipuejsjapun jo mnpuejoujaw - juauuaoeidsy jooy.aoejd 08
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Structural Steel and Miscellaneous Metals
April 12. 2008

17. Upper and.lower catwalks, related ramps, access ladders riu„'hDamanrf-
18 Additional new columns to upgrade existing "Portal Frames" below existing ring beam and
plates required for strengthening existing portal frame columns. ^faraP«nninaH5
19. Supply and install temporary axial cable guys tied to top o masts for;support of erec^^pn loads
include removal of cable guys afterwards. Include vertical tie downs of masts and water ballast
anchors for balanced weights on opposite sides of the masts. ^
2Q Indudev50%perfonnanceand.i3bouf/material bonding. ""■ -.
21 Supply and install slide bearings and supply related CIP embed steel for the pylons
22. Supply embed steel for steel framing to support facade..
23. Warranty will be 24 months
24. Provide as-builts and maintenance manuals .
25. Professional consulting services cbsts expended to date will be included in GTS fixed price.

Contract documents betweenthe Owner and Trade Contractor will be iss ued by ^°7JJ«] J" *«
course Please provide acknowledgment and acceptance of the terms and conditions of this letter by
S and^returning a copy ofthis letter to us by fax within 5 days. Subject to Pavco's approval we
T Prepare youTradT Contract Agreement. Upon acceptance of this memorandum of
rndeStanding and subject to approval by Pavco, you are authorized to.proceed with the Work and
beg*[procurement of necessary materials, manpower and equipment necessary for the full
execution of your work as oultlined in this MOU.
General Requirements bv Construction Manargerr-— - - "-;'—
It is intended for GTS to be responsible for all general requirements and temporary works necessary
o the^Complete instanation of the Work, with the exception of general requirements specifically
listed befo7and noted under conditions and clarifications by the construction Manager, submit your
site management plan showing erection procedures and methodology.
1. Traffic management plan and traffic barriers
2. 5 tower crane footings, plaza openings & related hoardings
3. Temporary shoring of plazas
4. Steel staging areas
5. Crawler crane access roads and ramps and level ground preparation
i isf *of Project Documents:
r

Description Drawings Description
Drawing
S001 Plan View S006 Tension Rina
Section 1 S007 Retractable Roof
S002
Section 2 S008 Membrane
S003
S004 Steel Details soos Bearinqs Location
S 005 Central Node S010 Bearings

Transfer Ring:
SIO Transfer Ring C4 n
o-h.u Steel Sections
S3.0 Concrete Sections

Specifications: •
Part I Roof Structure Part II Retractable Roof
05121 Structural Steel 08861 Hiqh Performance Coatings

Bill of Quantities: April 15'" E-mail
1 - Compression Rinq 4. Lower Back stays
Masts *5. In-riaaers
2
3.- Outrigger

Budget Breakdown -Guaranteed Maximum Price:

It is intended for the following -budget to'be a Guaranteed Maximum Price (GIVIP). GTS will be
required to demonstrate competitive pricing, tendering of major suppliers, equipment vendors and
subtrades and costs in an "open book" process. The GMP is based upon issuance of design
drawings and specifications. It is understood these design drawings will be updated and adjusted on
final snow and wind loads from the modeling report as prepared by RWDI by end of April 2008 and
final design information will be issued in May 2008.

Contract #05-120
Div 05 - Structural Steel Budget Breakdown

00000008
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Structural Steel and Miscellaneous Metals
April 12, 2008

George Third and Son's budget breakdown dated March 14. 2007, and
subsequent pricing and clarifications as per the following breakdown:

1. GTS Project Management (16.000 Hours @ $80 per Hour) $1,440,000
$1.080.000
GTS Shop drawings and engineering (12.000 hours @ $30 per Hour)
■-.-■.-■^-.^8.40Q^£Sfe '&&=.".
3. Ste-aySuppIv (basetl&Rig.OOO Imperial %->ns @ $1.400 pef.-Ton)
$5.100,000
4 Fabrication bv GTS (60.000 Hours @ $85 per hour)
5. .Machining Included in Item #6
6. Fabrication Subcontract $5.000,000
$1.000,000
7. Painting
$5.100,000
8. Erection Labour (60,000 Hours @ $85 per Hour)
8. Special equipment $2.000.000
10. Cranes $6.600.000
11. Freight $1,500,000
Subtotal: $37,220,000

$1.008.000
12. PST (7%)
13. Contingency (3%) $1,116,600
.14. GTS Mark..Up. (1.53k£ee) .„• **i,t.K.-±t.
,$5,583,000.-

Total Structural Steel: $44,927,600

Contract Price in Canadian Dollars (Including PST, Excluding GST) $44.927.600 + GST

Tendering and Competitive Pricing:

It is GTS' responsibility to identify any long lead delivery items and provide competitive pricing
results from three vendors and applicable detailed backup for submission to DFC. Once pricing
results are tabulated for a complete price including duties, freight, PST tax, GTS will be required to
submit this information for "requisition to purchase" as recommended by DFC and approved by
Pavco This procurement process is intended to be an "open book" and transparent process.
Tendering. & competitive pricing is required for the following list of major equipment vendors,
suppliers and subcontracted budget items.
1 Steel Supply.
2. Slide Bearings Supply ... .-,•".:
3. Shop Fabrication Subcontracts
4. Painting Subcontracts ■" -•
5. Mitling Machine
6. Shop Fabrication subcontract of Compression ring
7. Cable supplier
8. Strand Jacks • ' •'
9. Transporters . ,
10. Cranes rental agreements and proposals
11 . Subcontracted Erection ■ '
12. Special equipment purchase

Once the requisition has been made from GTS on the purchase of the item and approved, the item
will become a fixed price. GTS should be clear if the requisition does not cover specifically identified
items that have not. been priced or included in the requisition.

Other items will be considered to be work self performed directly by GTS' In-house resources such
as project management, shop drawings and construction engineering, erection labour, temporary
bracing, GTS.in-house fabrication, at rates, mutually agreed (GTS to submit schedule .of. rates, for.
approvak-These rates are to exclude overhead and fee. Costs will be. substantiated-by GTS costs,
reports in an open book process.

Pavco .and DFC reserve the right to competitively tender parts of the work at their own discretion..
This work may include but not necessarily limited to cat walks platforms and railings,-portal frame
steel upgrades, temporary shoring steel.

We request that you expedite procurement of all long delivery items, and commence with the shop
drawing process as soon as design information is made available (in accordance with the project
procurement sheet) to' meet the Project schedule commitments to the Owner. Please prepare your

00000009
OTOOOOOO

sBujMejppue
cuoHPomoads aumno auj jo juajui aqj jaaw oj pajinbaj aje pue pafojd aqj oj saBueqo adoos ppe
Z?S aETi papS'juau^dopAap uB.sap Buunp papadxs 3q ueo jeqj saoueueA jou.ui joj mo„b ,^
Zn aui -dWOauj joedui, eqj saBuaqo adoos jaAoo oj papuaju, jou s5 AouaBuijuoo "oipmsuoo
f^ ^usiiqe pa oj pajeiuijss sjaBpnq pue sjsoo pnpe pujj uaa/vqaq aouB.JBA pijuajod
aq^seTaM se^nsaj ?apuaju!UueueALqjVaoo oj popnpu, uaaqseq AouaBuijuoo uoijonjpuoo v
.v •'„
' MoeTSnii|uno^e:Aou36mjuoo'pas^ _ . . . pjoj aqi pue":A^6ujiiiob
*jauMO pasnuna q j pjojf^^AP^a
o j ":

aoulspp s ur dW9) aqj ueqj ss3| aje aaj uoipmjsuoo pax.; S19 Buipnpui sajnj.puadxa ape^o e
^X^ataw^Uiw uodn ssaoojd uB.sap aqj u. A|jb9 aoud b Bupqj.uo pasBq pafojd

i in nasea anud aui a3iuBjen6 oj S19 smoip ji se pejjuoo sqj oj pjBsjui sj AouaBuijuoo sjqi
sBuS uB^aP^a,d2ooirPuGo.jfij?qos uo paseq s. <dW9) aqj se spoo pnpe.pue P^usa u,
ao^uefaqr^AOO oj' pepnpui s. iSo + 009«9U>$ )o junouie
' aqj uj.AouaBu.juoo
■* : A o uoijompuoo
T J a B u | j %g
u oV
o

AouaBuijuoo uoijonjjsuoo aqj Aq paja/voo
aq ,ou.„.M sjue„nsuoo aqj Aq suoiss.wo pue sjojjo uBpap ujojj Buiipsaj saBueqo Ajeuo|jaJOS,p-uoN
AouaBuijuoo uoipmjsuoo aqj Aq pajaAOO sq him 6uijaau|6u3 puij Ajs.jes ojAjbsssosu
3je leui siuauiajXj uB°sap°ou.iu pue spoo pnpe u. eoueueA 'suiaj. pepBpnqun'sjpsaj japuaj
raS^SS^nKiiui 'suSuipuoo ajs oj.pajepj spoo uaasajojun petaBpnq ,ou sjoaa

£$£?»wow ml p£> «*» ma *Bdu,, .ou m ^m «*ooS-uou w **»•*»» i «
japjo aBueqo e oj pafqns aq |||/vv now siqj jo
inaiu. aui laaiu iou op jeqj saBueqo adoos Apo jeqj papuajui si j| jopejjuoo speJJ. aqj ^JP8P!M«J

' ^ms^'^mZTJo S aipnw) pJUo %<H o, pmm aq !,!« do ym iap,Q a6ueM0
:sjapJO aoueqo

•jijojd pue jjoddns aAijnoaxs 'spesqjaAO doqs pue aoyjo
•s3SU3dxa aoijjo 3UJdq joaoo him dn hibui «!MJL *%gj.aq m MJO/vy aqj joj asj pue peegjaAO tS19
:d3d pue peaqjaAo

* _• .-..sauuoj._
■ - m ' r i 9 A S h P Y i ' ^ * - " " ~ ^ — ' £ p u e s s u u o i O O O ' S * ? m • i Ts a u u o i j a ' d $ " A q
^03jqaq!,,!M sjsoo.pue p^duiod aje'sBuiMBjp doqs jajje pajnsB3UJ eq „,m sjqBpM ,33js ,eu.d
•sajnpsoojd uoipsjs Jisqj joj psjinbej pajs shoaue|posiuj
■ .es,finp fin.dd.us '*joM3Siei 'sdojd -pais, uoipaja 'Bupejq Ajejodiuaj joj sjusuisJinbsj psjs jsqjo
• KSA^R ~pun sio ajnjomjs aqj oj V^*™»»£ S
fta£s io" 6u«sau oaz.ujijdo uo paseq) Bujddojo 'dejos 'poj ppw 'sjpq 'adid pue aqnj suojjoas
oS'sajeid^S%j3;3SpssnB 'SUO.P3UUO0 sBU.pp.nB ao.pejd pjepuejs joR3po0 OSIO ^\
Tse s^s^apnp^ (sauuoi oujaW u| sjaauiBua aqj Aq pa,,ddns j|) sjqB.aM A,ddns ,33jS

•8002 'H qoJaiAj S19 Aq papjAOJd uMop^eajq jad sb pap jo sauuoi OOO'S uo paseq s. dW9 aqi
> :sjqb|3M pajs P uoj-jeiipuooay

■ H ^ s s y • • ? * % ? < £ £ & ' * « * * ^■ ^s^apujnoop joBJjuoOiOqv
TnSouepjoooB u, aoT^s MJOM hv aiues qj^ ajeupjooo Oj appaqos P3|.Bjap JnoA puis' sauaAjpp
t^nna^dmoa p3?edp.jue 'suo.ss.ujqns 6u|Mejp doqs jo appaqos pa,|e,ap JnoA jpjqns asBa,d
fasn JnoA joj 3|qe|ieAe sj j93qspeaids siqj jo Adoo e) pAOJdde joj abwo jno
oi uoissiujqns joj op pAOJdde Sri3UM0 'suo.jis.nbaj 'sajep Bu.sop jafijej 'sapejj pue sJ^lddns^j
Sj?Swl^V«BW pBjej Buiujuno jsH spj puas pue J03fojd s.qj joj spjj.ujqns jo jsi, epidujoo.

8002'2Hudy
spja|/\| snoaueiposiw pue pajs pjnjomjs
Bupuepjapun jo ujnpuejoiuaiAj - juaujaoeiday jooyaoeid OB
tIOOOOOO

saoiAjas punojfijapun ajeooi pue 3>|ejs oj sspedujoo
AjlHin ue qjiM 6uijeuipjooo joj spisuodssj sq ipqs jojobjjuoo apBJi aqi JauMO aqj oj
poo puoijippB ou'je 0006 apeui aq ipqs pejjuooqns siqj jo jpssj e se Apsdojd sjeAud jo/pue
ojpnd BUIJSIX3 oj pasneo a6eiuep Auy Apadojd juaoefpe uo pue Apadojd siqj uo sajnpmjs
pue saoiAJ.as Buipixa jo Ajiuioia sqj ui 6up|JOM usqw uoipeo asn jsnuj jojobjjuoo apBJi am 8
•Me|-Ag pjjuoo aspN aqj UJI-w aouepjoooe u| hjom aqi ajaiduioo isnui jojobjjuoo apeJi aqi L
•>|jom aqj jo aoueuijojjsd sqj joj Ajesssoau
se pejjuoo siqjMO*uoijBjno...aqj.Jpj^aj|s aqj punojB pus u|qj|M pue sAbmoaup aouejjua je .
oiuejj u^ujsapad pue JBinbiipA pjjuoo oj suosjad 6eu payipnb jo ,u3iuAo|duj3 aqj pus 'sjaweq g
'saowap pjjuoo oyjejj ne'jo uoueipjsu! pus A|ddns aqj apnpui |pqs jojobjjuoo apaJi am
Apo saun Auadojd joafojd aqj upjiM sau!|pu6 opsq apiAOjd hjm jouaao
sijl ju3UJ3Jinbaj siqj t|ij|hj oj juauidinbs psjpbsj pue puuosjsd paiji.pnb apiAOjd ipqs pue
ilJOAA aqj jno'Ajjeo oj Ajessaoau jnoAej umo jpqj joj apisuodsaj aq ipqs jppejjuoo apBJi aqi
sjuaujnooo joBJjiiop aqj
qjiM adUepjoooe ui jno paujeo aq ipqs mjom IIV sjobjjuoo apeJi pnpiAipui.aqj jo aoueujjopad
feijUBjsqns aqj oj jou puBjoafoj* hbjsao sqj jo. soueuuojjsd PijUBjsqns aqj 4J|M appupo ipqs
sjbejjuoo pnpiAipu. jo pouad AjuejJBM aqj jeqj 'pouad AjuejjeM aqj jo a,BP juawaouaiuiuqo fr
aqj Buiuiujjsja'p" jo osodind sqj joj 'puepjspun pue aujnsse ipqs jojobjjuoo apBJi aqi
s6u|Mejp j|inq-se pajmbaj jo uoi,a|duioo
pue mjom Jisqj BuiBeueuj joj Ajesssosu se sj3i|ddns puesspejj-qns 'puuosjadI josfojd jjaqj
oj uoijnqiJjsip joj pajinbaj suo.jeoytoads pue sjusiunoop jo sjas pUoijippe Aue jo Buiseupjnd jo
spoo 6uijuud umo Jib'qj joj sp.suodssj aq |||M jo,obj,uoo apBJi aqi papiAOJd aq ||im jbujjoj ao
e uj saju oiuojjoap pus jojobjjuoo speJl sqj oj p3||ddns aq iu.m sjuauinoop jobjjuoo jo ps 3U0
jauMO ai|l °HS00 leuojj.ippe ou p papusju! >|JOM aqj
'Bu.ujJ0jJ3d uiojj jojobjjuoo apBJi aqj saAaipj AeM ou ui s'juawnoop pafojd \\e M3IA3J pue 3jp
sqi jisia oj 3jh|ted MJOM aqj 3P|dujoo o, Ajesssosu v°M aqi 1° adoos 3q, pue suo-jipuqo ajis
qj|M saA|asuj3qj Ajs|jes pue szueiiiuiBj oj uoipsdsu. ajis e apidiuoo jpqs jojobjjuoo apBJi auj..
. . sjuaujajinbay
iBJauan l * 0 uoisiaiq pub spauinooa jobjjuoo aiuud joj suoijeoijipads /pnueuj psfojd
sqj ojisjay suoijipuoo pjuauja|ddns MJ!M ajaiduioo gsej 'Ll VOO 'spapjd juauja6eueW
uoiiompuon uo sjobjjuoo apeji joj jobjjuoo aoud psjepdiis e 3q ipqs ju3UJ33j6e
pejjuoo aqi sjuaiunoorj jobjjuoo aqj vm aouepjoooe U| jno paiJJBO aq ipqs >|JOM uv
:(oj pajimii A|uessaoau joujnq) suoijeouueio pue suojjipuoj

'6002 OC IPdV Aq uoijoaja pajs ajaidujoo 8 .
8003 'Z Jaqojoo Aq uoipajs psjs sousuiuioo 9
_.. ~~~~r3T~:jooa sjeuscj • v

8003 \Z JaqtuaAON Aq 3jp oj jsAipp pue 8002 ' I Abiai Aq sBuuesq spip J3pJ0 G
puzzABwAqaj|sojJ3A!pppuBisi.Ae|/\|Aq|33ppaqui3JapJO 2
(saijijuenb pue ssau^oiqj 'sazp u6is3Q oj psfqns) 6002 '91. IPdV Aq pap iapJO 11I!^M ' I,
:sauojsa|!iAJ s,J3UM0i
. : ~ ijjdv psjBp jaaqspeajds OdO o\ jajau iajnpsqos juauisjnoqjd
* 8002 'L l"dv Pajep suiBj6e|p Buiseqd OdO oj Jajay :siuej6e!Q Buiseqd

9002 'L IPdV pajep a|npsqos pafoJd OdO oj J3jay :a|npaqos ubijoriJjsuoo
:a|npaqos JoapJd
Z2^y>-&£& HUtSFSr'^ -i'li'a'-
•■■isssc- : ;.^SBfe-
•jauMO aqj oi MDBq paAaj ||im ssouBpq pasnun Aue
•papuadxa A||nj jou sS AouaBuijuoo aqj j| OdQ pua ooAed ujojj pAOJdde joud uodn Apo PatJiuJ-jad
bq'ipm sajnipuadxs Aou36u.poo sumjsAo jaBpnq Aue joj ap.suodssj aq him Si9 papuadxa.
Aiim si ji ji aoueMonv qseo b aq oj papuajuj jou pue snpA psxij es| AousBuijuoo aqi -sujaji
jaBpnq pue P3J3Pua U33Mj3q ssoubijba 9q, pus uo.jBieosa aoud jsaoo o, pspuajuj s. AousBujjuoo

8002'2UPdV
spj3|/\, snosuBiposjifM pue pajs. pjnjonjjs
BuipuBjsjapun jo iunpuejouJ3|/\| - ju3UiaoB|day joo->j* soe,d 09
ZTOOOOOO

Buijjbjs oj joud seaje Buipunpjjns jo uoijoajojd ajnsua oj apisuodsaj .sj jopejjuoo apeji aqi zz
•qojeM
-aj.j ajinbaj sj.uuad s>uom J9H Japun s^sei ^sej.BuijejeuaB^jeds Aue pue '^Wa^W*
•6u!,jnq Aue Bupuaujuioo oj joud j|UJJSd smjom PH- b ap|diuoo pnuj jojobjjuoo apBJi aqi 22
• 'auoqdaiiqoujB SBq ajisuouetuajojjiaqj ajnsua jsnui jojobjjuoo apeJisqi J2
uieoo'OJ oj ujeoC'-Z'sAspsjnqi ? sABpsani
joj juapuajuuadns s.uoiuiujod qj|M suoijejusuo ainpaqos ajis uO >jjom Aue Bupuaujujoo
ajojaq uoiJBjuapo Ajajes ajis b ajajdiuoo IsnuJ^aaAogjua s^iojoejjuoo apBJi aqi/102
- ' 'eiquJri|bbqs!J!J8JopJB69'uo!J'esuaduj0o

.sjaipoM aqi Aq paqs.|qnd ..suo.jepBsu P!V >!d puojjednooo., aqi U| P"4Rno
se Tappaqos jo sjuaiuaj.nbsj sqj qj|M aouspjoooB ui ss.|ddns .pue juaujdpba ap ao d
Pub 'p«B jsjij uaA3| jU3Jjno seq sjp uo 33Aoiduj3 suo jsbsi je sjnsus ipqs .'saaAo|duj.a
jpqj 16 Ajsjbs sqj joj Aj!|iqB«| Pub Ajijiqisuodssj ||nj suirisse jsnui jopejjuoo spBJl sqi 8 02
•S3UII.J ||B JB SJS3A AjSjeS
.jeaM pue. qjiM.'pspiAOjd sjb sjp uo sssAo-diua jpqj ajnsua pnui jopejjuoo apBJi aqi'902
•jjsej U| a6ueqo
jueoijiuBp qoes je sujjoj uoipmjsui Ajajes qor-aJd apidujoo jsnuj jojobjjuoo apBJi aqi>02 .
•sijsej Aue Bupuaujujoo sjoj3q_sajnpaooJd MJOM ajss JPfons .pnuj jopejjuoo speJl sqi E 02
3jis uo ipoM Aue Bupuaujuioo
aJOjaqoSO s,uoiu|UJoa oj psp.AOJd aq jsniu sjspuig saSIN s^ojobjjuoo apBJi aqi 202
3jp uo >)jom Aub 6u|OU3ijjujoo
sjojaq pue pejjuoo jo pjeMe jo s>paM Z uiqi!** suB|d juauissasse pjezeq pus sajnpsoojd- ,.
MJOM sjes oiiioads pafojd 'pnuBui Apjes Auedujoo jpqi OSO ?,uo.u.ujoa oj jiiuqns
"jsridi pue LUBJBoJd Ajajes s.udiuiuioa qj'M A|duioo pajpbsj sq ||im jopbjjuoo apBJi auj. I. 02
:6uiM0||0j aqj oj pajiUJij jou inq
Buipnpui oj pajaqpe aq jsnuj SSHO Pub 90M
1 ■ jo' spjBpuep uv -soueuoduJ!
(oj3 'jusujssssse jsoujjn'ssuaAipp
pjBzeq jo S| Ajsjes 02

leumeui jofew 'mjom jo seaje 'azis msjo .'s3A|jo3fqo spnpui oj sJ3uue|d AflssM) *Qa*
AjaAa sBu!J33iu uo.jeu.pjooo aqj ajojaq J3uueld AppaM b j.ujqns pnuj.jojobjjuoo apeji aqi 61.
*s6uijaaujuo!jeu!pjoooA|>|a3M3qjspu3jjeuBUJSJoje ajnsua JsnujJOjoeJjuooapBJl aqi '91.
' SU!q apudojdds sqj ui qons ssodsip p'ub ssnjsj dn ueap jsnui Aaqi

Apo sujoojqouni sijopejpoo* apBJi aqj oj paupjuoo 3q pnuj sBBqjeB ss6ej3A3q pue pooj Ll
siseq A||Bp e uo 3jis ujojj psA0UJ3J jo'paMJBUJ sb sjaupjuoo
jadojd 3Ui ui psosid sq oj si ssnpj uv 3jis >jjom aqj 6u|ABa| ajojaq A|iep uaddeq pnui dn ues,o
S^ AKi puL ueap b ui ,jom jo eaje jpqj Uibjuibuj o, psj.nbsj sq m »£*»>£
3PBJ1 qoBa Apij pue UB3|o jda» sq 3JP sqj spuBUiap ajis spj uo S3qs.u.j jo Aj[pnb aqi Ql
"juaujajinbaj
■siui-u^"Aiduioo bT'-AJBSsaosuTuauJdinba pue spusjBiu 'jnoqei Ajbsssosu iie'spiAOJd >ub
IBaoujbj 3JSBM uoipmjsuoo pue sBbojbB umo jpqj joj apisuodsaj 3q |||M jojobjjuoo apBJi aqi 81.
•HJOM jo AjeujLuris 00 11 U> ubiipas oj -jap* sa.ouaejaius joj jobjjuoo aqj uj pau.jap
se jdaoxa sAepuns uo 3j.s uo paj.qpojd si xk>M sJoqqB.au. oj Ajiuijxojd j/npwwwj
• jaiuea sousujujoo puueo >,joaa uieoo:01 usqj jbpn Aue pep jouubo P^odd* | ^"PS "0
MJOAA sjnoq ssaqj ap.sjno mjom oj juapuajuusdns s.uo.u.ujoa- ujojj pAOJdde joud u.ejqo jsnai
pjjuoo spbji aqi "ABpud oj AepuoW uo uid0G^ oj uieoe:A ujojj >,jom.joj uado s. ajp aqX H
oja'MJOM jo adoos'6uippaqos'pjjuoo Ajipnb'sajnpsoojd Ajsjes M3IA3JOJ 3jis
uo >|jom Bupuaujuioo oj joud 6uija3UJ uoijeuipjooo qof-3Jd e pusjje pniu jopejjuoo apeji aqi e J
•sjuaujajinba*d pjjuoo ssons,uo[U|UJoaqj!MA[duioojshLUJopejjuoo.apBJl aqi 2J-
sjuauinoop jnoasdp 6uipn|OUi
.^;u3Ujnopd josjijioo aqi ^ P*M** SB siBHjuj^||B:BP!Aoid^
ilJOM jo adoos s^ojobjjuoo apBJi jo 6ui|pueq spuajeui •
joj juaujdinbs pue spuajeuj 'jnoqei Ajessaoau-ip joj apisuodssj sq |||M jopejjuoo spBJl sqi .01.
3|np3qos josfojd aqj qjiM aouepjoooe
u« pajapuaj se mjom 3qja,a|dujoo pue pep oj jusiudpbs pue jsModuBUi Ajessaoau aqj ap|AOJd
HIM pue sjuaujsjinbsj jbafojd 9qj qjiM je||.ujej srsq jeqj spuepjapun jojobjjuoo apBJi aqi 6

8002 'Zl lP.dv
. spjsjAi sno3UB|posi|Aj pue psjs pjnjonjjs
Buipuejsjspun jo ujnpusjoujsw - jU3ui3oe|daa jooy soejd 09
£1000000

aouajjnooo aub Aue jo aAisnpui (00000'000'2$) sJB|pp uoiijiuj omj ueqj ssa| jou aq jubas
Aue ui ueqs pusNj8UMO aqj oj apejdaooe junouuB ajenbape.ue joj aq ipqs sousjnsui qons
sjuaujnooa iobjiuoo aqj Japun saaAoidua jo sjuaBe 'sjueAjas sj| 'jopbjjuoo apBJi aqi jo
suoijejado sqj ui ssn Jiaqj jo jno Buisue 36eujBp Ausdojd joi/swiep ujojj pus (qjesp Buipnpui)
Ajnrui A|ipoq ujojj Buisue s'sBeiuep* jsu|e6e 'jopbjiuoo spsJl au.J Bui.pajojd 'jojobjjuoo
apeji aqj oi pssesi io Aq pauMO sapi.qaA pasusoii |p uo aouejnsui Aji|jqen aAiioiuojnv 2
•00'000'0d0'2$P Jiuji.1 ujnuiiui.uj e qj|M aouejnsui Ajjipbh pjauag 3A|suaqajdujoo 'I.
:BuiMO|pj aqj joj joejjuoo aqj Aq pajinbaj se aBsjaAOo BiipuapiAa aouBjnsuj jo sjboijijjso—..'...
JeqjiM uoiuiujoq-spiAOJdipqs jopejjuoo apeJi sqj 'ajpqof-aqj opo-paAOUJ-sjb spuajBUi-jo - -
puuosjad Aue ajojaq pub Bupuejsjapun jo wnpuejowsw s|qj jo aouenssi aqj jo sAsp ubass upjiM
aouejnsui jo ajeoyiviap

anbsqo 3qj dn 5jo|d oj jaunoo
b Buipuas sjojaq ipo jno joj jibm ssesid ipui Aq noA oj\\ puss him sm jo (tudg oj maoz.L sjnoq
aoyjo) uoijdsoaj jb dn snbsqo aqj Jjoid oj jaunoo e puas Aeui noA 'auju siqj jv noA ssiApe
oj speiu sq |||M |po Asspnoo e 'psje'dajd ussq 3Aeq sanbaqo ss3J6ojd Ajqjuouj jnoA usq/w 21-
■ j ' *(xej)'iT90*,-ireg-f'08JOOOOl."l.€9-WgiBJuejunooovpsfoJd
sqj oj p3j03Jip sq jsnuu (snpA pejjuoo 'Buioioaui). 6u||j.q junopoB jnoA oj pjeBsj qj|M ssuanb uv 11
paApoaj

sj uoijejuawnoop pajjoo sqj pun pssespj aq mm spunj o|s| Jajj3| souejssio 90M JUSJJno
b' puii V6 uoijeiepsa ajopjbjs puiBuo ub Aq paiuedujoooe pus A|6u!pjoooe paopAUj aq jsnui
uoijaidujoo leijue'jsqns jsjjb pousd U3i| sqj jo uoijejidxs sqj uodn snp sspoiu >pBqppq uv OJ
uoiujujoa Aq paApoaj ussq 3ABq suoiiejepep Ajojnjejs .
Apjuouj pue spuoq 'ajeoijipso aouejnsui 'j'sjjai. 3.oubjb3|0 90M 'Jobjjuoo p3u6i.s aqj sb qons
uoijejusiunoop ,p njuii jusujAed joj passaooJd jo paAOjdde sq hjm uoipondde on 'a\<>H. '6
•jsjj3| souejB3|o 90M Pub jusuiAed .
joj sieoijiijso pue uo|jeo.|ddv Aiqjuouj sqj qjiM ubijpuhfuoo ui pasn aq jpqs uMop>p3jq. jobjjuoo '8
30IOAU! uojjeoijdde jsjij sqj Buipnpxa
•3opAU| qoea qj[M papjAOJd aq ||eqs (sujibio jo JU3iusjB,s)>-09 Pub 2-09 uoijBJBpsa Ajo,njBJS L
juejunooov JosfoJd :u,jv
Lxymk
09 'JSAnoouBA
Abaa pnyiA 8862 '08t# 8MnS
pn uojjonjpuoo aiiuujiej uoiuiujoa-
ja6eue|/\| uo|jonjjsuoo
O/O uoijejodioo uoi|iAed 09

:smo||Oj se pssssjppB sq ppoqs ssoioaui luaiuAed ibj pas'ssoojd jou
jnq-A|Uo pAOjdde-3jd joj pajdsooe aq-jjiM ssjdoo paieej. jsunoo-rAq.ssopAUi .iiujqhs ^Bjp
s qiuoui 6uimo||oj sqj ui pspnpui sq ipqs qj82 aqj JaiJB paAposJ ssoioaui Auv qjuouj 6u!MO|pj
aqj jo pua aqj Aq passsoojd sq u'im ssoioaui qjuouj sqj jo qj92 aqi Buipnpui pue ojdn **iom joj.
qjuouj qo'sa jo qigz aqj ueqi jajej ou Aq 3opAU| |bui6uo sqj sajsosj pnui soyjo upiu s.uoiuiujoa *g
i|oeqppq%oi. :g
' , *sj3|dujoo o/0 Buipnpui

sanpA jo appsqos 6uii|iq
' (3|qB0i|ddB
sqj uo psjBoipui
uaqM) ujsji
sjapjo
qoss
a6uBqo
oj spBOijddB
paAOjddep3jS|duioo
pue aoud joejjuoo
iuo-w jopasway.
snpA v y>

anpA jobjjuoo pafojd ajepujjoj oj oja siuiep
'saBueqo* pajnosxsun 6uipnput papdioijUB sjsoo pijuapd jo Buipuad ue joj sanpA jo ajnpaqos Z
aoud pejjuoo pjoj 6u!je63j66B sanpA jo appsqos I
'■ - p - & * - * - ( 6 u ! | | ! q j s j i j j n b A . o j j 6 u d M 3 | A S J s ^ 3 B B U B | / \ | j 0 3 f o j d a q j J O J
jbujjoj BupiOAUi pue UMopj|B3jq Jiujqns) laop/iui JnoA uj pspnpui aq ipqs uoijeujjojui 6u|MO|pj aqi
ijuaujAed joj uojjeoiiaav

. ' ")|JOM

8002'2J|udv
spja*/^ snoauBiposji/M pue psjs pjnjonjjs
BupuBpjspun jo ujnpuBJ0UJ3i/\| - juaujsoeiday jooy 30B|d 09
v\ oooooo

82092J.8KJ8 :IPO
ezori*£9'W9*.P!dP3J!a
jopsjia psfojd
leuoissajojd pai!paW®a3310S.9 l'°S'V '93 A "!/«9

•on uonomisuoQ aiiuuiBd uojuiuJOQ

:jo6eueiAj uoqonjjsuoo Aq pspuauiiuoasy

'Aimjsjnox

oau6isj3pun sqi pepoo ssesid '3Aoqe sqi 6uiuJ3ouoo suoipsnb Aue aAeq ppoqs noA j| •
uoipidiuoo pjssaoons e oj pjbmjoj >po| Pub p3fojd s|qj uo noA qjiM Bu.mjom sq oj P3se3|d sjb 3M
>|j!>|A30Bjs :juejunooov joafojd
091 :joiBUjpjooo Joafojd
6uiuuadjai uiii /oi|U!H pJBqJ3 :,uapu3iuu3dns
uou6eo usqoy :j36bubi/\| jbsfoJd
asXUiABQ • : JOpsJia pafoJd
tsapnpui psfojd spj oj p3u6isse wesj s.uoiuiujoa
•"-*•' soijjo s.uoiuiujoa oj uoissiujqns
joj sajep jaBjej pue sjuaujajinbsj jo p.| spidaioo Buiu.|jno jsij spiiiuj'qns BuiMejp doqs Ot
•UOIUIUJOQ 01 '|BA0UJ3J 3peM

Aue oi joud pue 'pjbmb jo sAbP BuppoM U) usass uiqjiM uB|d jusiusBbubuj apeM aqi qs.ujnj *6
•pj-j uouompuoo aHUJJpj uopiuioa 'jopejpoo
speji sqj aq jsnuj spuoq aqj uo s36.|qo aqi -jbumo aqi oj apsjdsooB Apjns} bi Aq pmnj .
Pub ipeueo jo uouepossy ApjnS. sqi Aq paAOjdde ujjoj e uo panss. aq ipqs spuoq-qons uv 8
,* pejiuoo aqi Japun
Buisue suo.jeB.iqo ub'jo jusuiAed sqj pue AjuejjeM - .Z'Zl 09 "! Joj pspi.AOJd Apejje/Vj ayi
jo spatusj.nbsj 3qj Buipnpui jobjjuoo aqj jo juaui||«j|nj 9qj |«un BuipuBp poo6 u!,P9U!e»u!ew a?
tsniu pue jsuai siqi jo sjep sqi jo sAbP BuWjom (z) usass qj|M papiAOJd aq jsnuj US9 Buipnpui
' ooo'OOO'l.i
Ajjtd|Jo junoujB
JO sqj
s'saoxs
u| qoBs
ui puog
sjobjjuoo.joj
iusu.Aed Ap0)
pusiB|Aj
30IUdpub 10VRLN00.
jnoqen.e Pub
aqi puog
IP (%08)
aouBUJjouad
!N30U3dV -I

•>poAA jo juaiuaouswuioo oj joud pub pjbmb jo sAep
Buimjom U) usASS.uiqifM spuog psujAed pusiBW pue jnoqen Pub puog aouBUJjouad J'Uiqns J
- • ^3'sajnixij 'juauidinba pioads joj sapp ;AJaAl|^

ssaoojd pAOJdde 6u|MBjp doqs sqi jo uoipidujoo uodn
P3AO0SJ aq pniu suoipoijioads s.juejpsuoo qj|M aouepjoooe ut sBuiMejQ doqs/suoissi.iuqns
pajpbaj jaqp ||e ' pue uoipujjqju! pnuBjAj aouBuaiui.BiAj/suoiiBjsdo jo pwujqns t>
sueid dn J3S aip'sujb'jBbip poAbi auejo'ssjripaoojd uo«paJ3 c
sppsqos luaujajnooJd. 2
/ pafojdsiqijouo!ieJis|U|UjpBpuBUO!Jonjjsuooaqju!pasn
9q oj aAijejuasajday Ajajes aus s.Aueduioo jnoA Bupnpui 'puuosjsd ppy pue soijjo jo jsn -'l.
:papu as|Mjaqjo ssspn. sAsp 6u|>|jom o I. ui.qjiM uoiuiujoq o, spuiujqns 6u!M0|pj 3qi.ap|A0Jd
:s|BWiuiqns
& -., - r^sflfty' * -su'oilBipoljS^siBuBuf^^Aufjo^BufAj.jou ssnejo^oifoN ua'jjijM ATsp%
. e apnpui pue Auedtuoo souejnsu. sqj Aq. p3u6.s |eu|8uo ub sq jsnuj ajeoijijjao aqi apu asesid >
J3UMO sqj jsuieBe uoipBojqns jo jbaibm e uib,uoo ueqs aouejnsui. siqi .-paAojjsapjo paBeujep
si sb juaujdinba qons jo ju3ui30B|daj ap.psujuj! aqj joj moip oj juapijjns bBbjsaoo qjiM
sBboibp jo sso| jo s-jjsiy-HV PUieBe sssAoidujs jo sju36b 'sjubajss sji 'jopbjiuoo apBJi aqi
Aq papaj jo psumo paujdinba pue spoi |p Buusaoo aouejnsui paujdmbs jopbjiuoo apBJi £

SOOZ'ZM'^V
sppw snoaueiposjw pue pais pjnpmis
6uipuBisj3pun jb ujnpuejouj3|/\|.-juaujaoB|day jooy 30B|d 09
cIoooooo

:auieN

:aiBQ :aJojbu6i.s pszuogjny

:(jbuaao) uoHBJodJop uouiAed pg Aq aaueidaoay y uiam6pai.MOu>pv

:aiuB(\|

:ajBQ ~r^-:;.y^¥s '.*. -.z^&z-E-.^cjeu6!S pazjJoqjQV-
£#*££*

:(jogoeJiuo^apeJi) pn suoS pue'pjuu. aBjoa9 Aq aaueidaooy yuiamBpaiMouMoy

8002'ZUMdV
sp,a|/\| sno3UB|'pos!|/\| puejaajs pjnjomjs
6u|puBjsj3pun jo ujnpuejouj3|A| - juawsoeiday jooy sbeid 09
9T000000
8UUC/71/V7

• * -' ... 00H-'l-e9-W9:xBd OOOlWfrOQ:>«
) . ^XfrWQA'O'a-JaAno^SA'^MPniJlASeeS-OE^
4 -pn uo!*jona;suoo auuiJiBj Uoiuiujoa

080He9'W9:|B!apaJ!a
: JOioaJia joafojd
• leuoi'ssejoJdpajipaJOOVQaBaiOSDl^SV'saAUlABO

s>jueqi

paAOJduJ! leujjoj aqj puij noA adoj-i

sujsjsAs jooy pue ajnpmjs M3N poy aiqejoejjay :£# juaubdujoo (e
uoijBJBdaJd'8 sapejBdn |BJnjonj-js:2#»uauodujoo(z
sjuauiaAOJd*ju| jouajui oidwAjoaid I aseqd :{.#'juauodwoo U
:sjaaqqs>|JOM aajifl jaaqspBaJds aqj dn uado noA uaqM puij. ijim noA

g# juaupdujoojiaqj uj iiu oj paau ||!/w pj|qi aBjoao pue xajqBiH

•>jaaMp!UJ 6u!J96jej lu,| sAbP jo"9|diioo pou aqj jbao ainpaqos aqj ojuj sajep jnd oj aiqs aq pjnoqs a/y\

; --sAep Maj b-joj Abmb s| jjaqotj sajep ajeudojdde aqj uj nuuieaj jno aAeq ||IM.|

siuaj! au|| ajBudojdds aqj papps pue saihpaqos aqj p JBUJJOj aqj pajepdn aAeq | 'suqo

e ou sainaaHos iN3iAi3Hnooyd
S9|npaqos -jusujajnDOJd .paCqns
jsuBbm epiJ-jed 'ujeqBuig
peqojw Jpijqiqoy ^ippey 6noa Uauipy qog ^mn pjeqjg ^UBMoy «d fuouBes uaqoy /&»|J^*^ j*>
WV ZY-\\ 800c! 'frl l!jdV 'Aepuow :jU3S
i . * [ujOD*couq!U!iJUop(g)a9AD:o;i!BiJU] 33A uiAeg :uiojj

2889-B89-W9 *d
£Zl.0-Z0e-t709 M6
.. OOABd.

lAd

-•^"-Ci^ssssw OT^t-a^<'^n^2s ' ; BnnjiuanBy \W/ :°1

lAJd C9> 8003 'VI ipdv 'Aspuo^ :;uas
uoJBaa^spqo . •woid

eummaqey juv

t JO I 33BJ
o
o
o
o
o
o

BC PLACE REVITALIZATION PROJECT DATE: 14-Apr-08

PROCUREMENT SCHEDULE: COMPONENT #1
I PHASE I - PRE-OLYMPIC INTERIOR IMPROVEMENTS

Washroom Upgrades . Suite Upgrades
Accessibility Upgrades Media Rooms A&B Upgrades
Concourse Upgrades Edgewater Lounge Upgrades ~~r*Z22.-J!B3XX SSSfjZtea SSr'
Ramp Upgrades' ■<--.::-J:.-y Premium-Seating *B=S
Concessions,.Grille Standards Handicap Seating Areas
Wanning Kitchen Upgrades Acoustics

Design/
Te n d e r JJEPJo Ta r g e t Owner's Award Shop Shop Order . Fabricate Deliver to Complete on!
DESCRIPTION . Trades &
Package to 'C Dates
losing Requistlon
Contracts Drawings for Drawing Materials - Materials. Site Site
Approval.
Suppliers Approval Approved
DFCL

1 Bulk Demolition 18-Apr-08 25-Apr-08
2 Earthworks/ Site Works (SmKhe Street Interface)
— 3,- Select-Demolition- —"-—.^a^,.. •-••-. *23-May-08
T8^A*pT=08- -* '" • -i . " " " -_ . .*- ■•- • *""" -
4 Concrete Supply 18-Apr-08
5 Masonry '18-Apr-08
6 Miscellaneous Metals - railings and suardraBs 23-May-08 2-SepOS
7 Millwork-washroom vanities 18-Apr-08
8 Rough Carpentry 18-Apr-08 1-JuM»
9 Doors, Frames and Hardware 18-Apr-08 „ 5-Aug-C8
10 Revolving Doors 23-May-08 3-Jun-C8
*ajgj
Miscellaneous Glazing 23-May-08
12 Finish painting ' 18-Apr-G8
13 Specialty Coatings -Stcne Hard ~ 23-May-08 •
14 Ceramic Tile 18-Apr-08 5-Aug-08
15 Drywa'l & Steel Studs 23-May-08 '. 5-Aug-08
16 Acoustics 23-May-08 •• i...^... ... _ii... ..
- t7- C e i l i n g G r i l l a g e " . 18-Apr-08 5-Aug-08
18 T o l e t Partitions •* ~ : v 18-Apr-08 •>. »
19 Washroom Accessories . 18-Apr-08 .
20 Signage - Interior 23-May-08
21 Signage - Exterior 23-May-08
22 Premium seating . 23-May-08
23 Menu Boards 23-May-08 • 2-Sep-08
24 Kitchen Equipment 23-May-08
25 Concession stand equipment 23-May-08
Plumbing Fixtures (new sinks and re/re Toilets) 18-Apr-08
26 Mechanical/ Plumbina 23-May-08 2-Sep-OB
27 Mechanical Gas piping 23-May-08 ,
28 Electrical 23-May-08
29 P o w e r w a s h i n g • 23-May-08
30 Final Cleaning 23-May-08
• **
OO
O
O
O
o
o
o

BC.PLACE REVITALIZATION PROJECT DATE: 14-Apr-OB

PROCUREMENT SCHEDULE - COMPONENT #2

jjagETRACTABLE ROOF UPGRADES & PREPARATION

Temporary Works
Footings, Columns & Shear walls
Ring Beam Upgrades
^Demolition of Roott-Pre-Demo Preparation
Remove Existing Roof

Design/ RFQ to ' Order ■
Tender Target Owner's Award Shop Shop Fabricate Deliver to IComplete on
DESCRIPTION • Trades & Closing Requistlon Drawings for Drawing
Package to Approval Contracts Materials Materials Site Site
.Suppliers - Dates Approval Approved
DFCL

A. TEMPORARY WORKS
1 Excavation and Gravel Supply N/A
2 Shoring Design • _^_ ._ ...;.. „_ _._^_ :. . •_.' , . » - r ~ ^, =«-.V— -•-~~«. ... .__. • -~- — . r^- —*-»■>*•——?-
3 Traffic/ Site Management Plan -
4 Crane erection plan
5 Crane footing design . -* -
6 Tree relocates . X .
7 Raving temporary roads , ,
8 Reinforcing Steel (temp footings) April 18th 20-May-08
Shoring Steel April 18th .
TO Scaffolding and hoarding • April 18th
11 Access Roads April. 18th
12 Miscellaneous Demo April 18th
•'
13 Fencing, hoarding, barriers . . -^.
14 Traffic Control
15 Condition Survey ....... . . :. . 7.... :••.'_'£.
... ..... • —- •-•■-••■•••"-• -;:--
16 Surveying „.-_-.
17 Crane Embed anchors •
18 Cranes and miscellaneous equipment
19 Trailers.
20 Temporary power
• -
B. FOOTINGS. COLUMNS. SHEAR WALL UPGRADES **
1 - Demolition April 25th 20-May-08
2 Mechanical & Electrical relocates r April 25th 20-May-OB
3 Reinforcing Steel Trade April 25th 20-May-C8
4 Concrete Supply April 25th 20-May-08
5 ' Shotcrete Trade
* 20-May-08
April 25th
6 HiltiHits April 25th 20-May-08
7 Formwork Trade April 25th 20-May-08
8 Hoardings/Equipment and Protection April 25th 20-May-08

r■I ' PORTAL FRAME UPGRADE
Structural Steel Columns and Plates • April 25th
2 Painting ^ April 25th
3 Mechanical/ Electrical Relocates •April 25th
A■ Removal of seating By CM i
o
o
o
o
o
o

RETRACTABLE ROOF NEW STRUCTURE AND ROOF SYSTEMS DATE: 14-Apr-08

Roof Structure
Retractable Roof System
Mechanical and Electrical Related Systems

Design/ RFQto Ta r g e t Shop Shop Deliver to
Te n d e r Owner's Award Order Fabricate Complete on
DESCRIPTION Trades & Closing Requistlon Drawings for Drawing Site
Package to Approval Contracts Materials Materials Site
.-DFCL . Suppliers. Dates Approval Approved
SSiS ■W-jsa-sawsis--
Central Node
Castings and damping system
Clevis and cable ends
Photo Voltaic System
Cushion clamps and hardware
Membrane fabric (PTFE)
Manufacturer of cushions system
Retractable fabric
Liner fabric
Facade fabric cushion system
23 —• Re^'dSjIerooTB^
Driving trolleys & guiding trolleys.
Stressing devices
Motors, drive system, winches
Air supply inflation system c/w controls, monitoring
BM Controls system - operating snd monitoring
Jacking Equipment/ Hydraulic Systems
Fast-work plans & methods, 8uyirig.scaffolds/ platforms-
Crows Nesls & temporary access ladders
Roof Membrane / New Fabric - Hightex
Retractable roof gutter system

34 Retractable roof inner Catwalk/ Cushion support girder

35 Perimeter Gutter system and RWL
Lower'"ra-fAAralk/ ramps aritf ladder up access
Retractable Roof Mechanical systems ■
Retractable Roof Electrical systems
as-built surveys

Roof Mechanical and Electrical Systems
Mechanical • Snow melt ducting
Mechanical - exhaust fans/ pressure relief
Mechanical - perimeter air intake louvers
Electrical - New Light Fixtures
Electrical r Events Light Fixtures
Speakers / PA System ■

PAINT EXISTING FABRIC ROOF » OPTION
Painting Trade
o
CN
o
o
o
o
o
o

BC PLACE REVITALIZATION PROJECT DATE: 14-Apr-08

PROCUREMENT SCHEDULE - COMPONENT #2 ** '.*—- •> >>n~i • aaiC^-rSJaryr

RETRTCTABLEI»C)FlJPGRAT)ES^*WEpA^mON "": ***~

Temporary Works
Footings, Columns & Shear walls "
Ring Beam Upgrades
Demolition of Roof/ Pre-Demo Preparation
Remove Existing Roof

. Design/
.„ Jarge.t,. ^^-Shop —r 43hOD-~-J.
.,,.~~ , . _ . _ . . . v. - j J g g g ^ p j j - Q ^ , — Te n d e r " * ,^Jf.CLto,. • Closing * Requistlon Owner's *->. Award
. Drawing
"""'OrSer "Fabricate " "TD'elfver to 2ornplefe on
Trades & Contracts Drawings for Materials Materials Site Site
Package to Approval
Suppliers Dates Approval Approved
DFCL

D. RING BEAM UPGRADE
1 Concrete supplier
•,
2 Concrete Pumping and placing .
w
\ Select Demolition April 23rd
'
A Steel Embeds (Pylons & Facade) April 28th
5 Steel Slide Bearings to Ring Beam April 2Bth .
/
6

- / '
Reinforcing Steel to Ring Beam April 26th ■
7 Formwork Trades -(Own Forces] April 23rd ■
8 Temporary Waterproofiong April 23rd
...-..-... • •-■ —, .
9 ■ Plumbing Drains/RWL Rework
- April
— 23rd
• •• .."■.-'. ....■•. • ■ "' '" - ......... *.
•10 * New roof membrane • -; ■■'■-— ••--••■
11 v. Roof walkway structure ,
i
12 Re & Re guardrail?
-
E. DEMOLITION OF ROOF/ PRE DEMO PREPARTION
1. Shrink Wrap and Tarps
2 Demo Trade
'
3
'
Scaffold Walkways
4 Sawcutting
5' Detailed Excavation backfill -
6 . Stadium Floor Drainage • • ... -
-
7 , • . I '
Temporary Water Control Measures .
8 Concrete slab repairs
... - • ~~ " - '

•"-
| -_*
CN
O
o
o
o
o
o

BC PUCE REVITALIZATION PROJECT

PROCUREMENT SCHEDULE - COMPONENT #3
RETRACTABLE ROOF NEW STRUCTURE AND ROOF SYSTEMS DATE: 14-Apr-08

Roof Structure
Retractable Roof System
Mechanical and Electrical Related Systems

.Design/--^ '"' RFQto*12 ets-jL. ...
net Shop Shop .
\ r DESCRIPTION Te n d e r
Trades & Closing Requistlon
Owner's Award
Drawings for Drawing
Order Fabricate Deliver to Complete onl
Package to Approval . Contracts Materials- Materials Site Site
Suppliers Dates Approval Approved
OFCL

A. ROOF STRUCTURE • (Structural Steel by GTS/KWH)
1- George Third Memorandum of Understanding
2 Erection Plan and sequencing
3 Mia Order Steel 15-Apr-08 -.
4 SBde Bearings 15-Apr-08
>
5 Embedded Anchors on Site 15-Apr-08 2-Sep-08
6 O r d e r To w e r C r a n e s . . . . • „ . , . . ^ r ^ , . . -*-• _..»-. - .. ■ ■ . .. . _ ....... • - :~ .: „.,. •-. .-...; —- •l-Jul-08- •
7 Order Mobile & Mobile Cranes 5-Aug-08
8 Fabrication Subtrades - GTS - 3-Jun-08
9 Milling Machine
10 Measurements, surveys and accuracy control . • . .
11 Radial Beams - GTS —
12 Mast Steel-GTS 5-Aug-08
13
& Outrigger Strut Steel • GTS 5-Aug-08
$ 14 Inriggers - GTS . 5-Aug-08
15. Compression Ring • S/l GTS
16 Perimeter Support girder at masts for cushion system
17 Lower Backstays (Plates) - GTS
18 Temporary cable guys and tie-downs r■
19 Temporary props, falsework, stabilization frames -GTS
•.•-• ;'..... - -- 2-Sep-08
B a c k s t a y s - G T S - C a t t i e s b y H i g h t e x - _ - •■*■. ■• - • -
■ .- - ■
20
21 Strand Jacks - GTS • .-•-...- ': 7' •
22 Transporters • GTS , 2-Sep-08
23 Special Fabrication Equipment
24 Tuggers & lirfores


25 Painting Subtrades - GTS 3-Jun-08 .
26 Catwalks, platforms and railings '
27 As-built survey . ■ 1-Aug-09

B RETRACTABLE ROOF SYSTEM - (Hinhtex)
1 • Hightex Memorandum of Understanding
2 Wind & Snow modelling report data
3 Provide "Issued for Mill Order" Drawings
4 Provide slide bearings/Design Drawings
• -.-:• ■
> -»*•—-' ■.
5 Provide "Embedded Transfer Beam", Design Drawings
6 Upper and Lower Radial Cables
7
I spiral strands and hanger cables
Pf
8 Catenary cables -
9 Event Rigging
10 Arches : N
11 Measurements, surveys and accuracy control '
12 Upper Backstays • Supplied by Hightex
1 UE,u a wi

Chris Beaton

From: Gavin Yee [GYee@dominionco.com]
Sent: Monday, April 14, 2008 8:16 PM
To: " Chris Beaton; Arif Rahemtulla -■gw*--*.. •■»• • . -ts^
Cc: s^BofrReime^^ , 3 S E s i "■'■ " JTrr^
Subject: Emailing: 08 0412 Temporary Works Summary "DRAFF .

TEMPORARY WORKS SUMMARY SPEADSHEET "DRAFT*

Here is the first cut of the spreadsheet for temporary works around the stadium. This is a "work in progress" ana" our
qrouD w K^Snue fi »ng in the information as it is established. Please know that it it is very difficult to determine definite
dSes^ndTme periods and it must be qualified that whatever isindicated in the spreadsheet. ^f^^L^
ihafthe information will be fkjjd as more info is developed and established in greater detail, we will update to reflect
. reality as info solidifies.

' We need further
Wesrairlock clarification
entry' points??on"*"'
Q1 to Q3. What is intended here? Would it be better to identify areas such asjaslland ^

regards - * • .
Gavin Yee, A.Sc.T. GSC LEED® Accredited.Professional
Project Director
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746

Dominion Fairmile Construction Ltd. , • • ■
#130-2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

-!.—-Original Message •
From* Gavin V** [mnilm:GYeeig)dominionco.coiTi1
Sent: Saturday, April 12,2008 2:58 PM ^
To : j.jardine@delcan.com' . . -..
Cc: Bob Reimer •' ••-.•:.,•;
Subject: Emailing: 08 0412 Temporary Works Summary

«08 0412 Temporary Works Summary.xls» Jason,
' Please review the attached spreadsheet and fill in the impacted areas with relevant information.

Let me know when we can receive the general arrangement plan, hopefijllyyou are on track to issue preliminary on Wednesday or
""* sooner. , . . ■

thanks . -

The message is ready to be sent with the following file or link
attachments: * * .**.-._

08 0412 Temporary Works Summary

Note- To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or reviving certain types of ftle attachments.
Check your e-mail security settings to determine how attachments arc handled.

forwarding to others.

4/15/2008 •

00000022
CO
o
o
o
o
o
o

BC Place
Temporary Works Summary

Primary Am Stib-Araa Primary Actlvltv Time WiruliM.
lY- Acovttlea Notes

I lf _ BC Place j
•, • -•.
1 ' |
EWriorQiai .11
|
bjrtertofOZLi , . . . . .i i
1 :

^
EjdenwQStU ■ a*-- pg-~—.— .
Exterior 04: Ll 1 —

■Exterior 01: Plua
■* 1 .
Exterior 02: Plua r I-
. / . 1
ErtanorOa-.Ptjja t

Exterior 04: Peat* <,
j
2 BCPtsca j
mairtor. Bowl j
i
Wenor: SesSna
j " ■*- ! * - ■ 1

- ■'-- --•■ • lltne assure tor AtTjacerti property owners! City ol Vancouver i lane closure and
*'-" '—* *" ' *- '"
Riatadalittgvpmtnl northbound curbside parking and traffic on Adjacent property streets admin, projects and devetopmcnl occupancy, parking
3 Beatty street rJaJJwry Intermittent Intermittent Beatty •pace removal
._.« Cample Viaduct 1 i
CycJUt*. Trensfcnx
2 one clotures tor crane
C21end C23 Shuttles, CycEng advisory groups, Transit*. ad)sceni IjDenarptan.
. . traffic
Pivotal Bldg Access. VIP property o«ravs.CJIya( Vancouver streets
efevjton art shoring, Through traffic oo Expo, local / every, traffic Event Perking. 7(0 admin, projects and development, traffic !crx*oi ptan • no pfiyilcnt lana closure and
S Eroo Boulevard local access onV May (o Oct 2008 May to Oct 2008 access. Stadium Skytiain octet* Beatty loading. Costco management and parking management tnvjcacedoflt rtcuired occupancy ■
• ■ • ' Cyclists. Traralltut
i
I i bra datura tor
ffaTCIflacSOft • oetzoostoKovjooa CM 2008 V) Nov 2008
■ ' Through traffic on Expo, local 1 avert traffic
eccati
C2tandC23 Shuttles.
PM>t*l Bug Access. VIP
Event Parking, 780
Cycling advisory groups, Tramflnk, adjacent
property owners. Cly of Vancouver stasis
admin, projects and dsveloproenl, tiafflc
[Detourclan,
' (Control plan,no
vane
physical tuva ctotura and
occupancy
Cvctsts, Trantvhk
C21and C23 Shuffles. Cycfing advisory groups. Tranarik, acjaccnt
Ptvotsl Bldg Access. VIP property ovmers, City of Vancouver streets iDetour ptan, traffic *
2 lano ensures tor Through traffic on Expo, local / event traffic Even) Parkmg. 780 admin, projects end development, traffic ieortrat plan - no physical line dosuro and
crtyto crane eccesa oVermlttenl IntermHtem access occupancy .
s BCPavOon ernployae parking/ - 1
ewfeinenl storage Way 200* to New 2008 afjy 2008 to ttw 2009 . Event and Castro parking
Edgev/atsr Casino,
Eoocwaur Casino, impark j- 1 ~i ....._....
i . j
•* Cycuets, trans** Cyetr^s*rb)orye/Oups, TrsroJana..CltyoI '
C21snd C23 SnuWes. Vancouver streets adrnin. projacls and !oeevp**n. traffic liana dosurs and
1 ttnt cloture* tat Expo. TTxvughtra^ en PacffcEdgewater "Casino EdeowatorC»a!oo. development, traffic management and parking IconWH pten • no prrysaalloecupaney, parking
7 Papnc Boulevard Btvd detour traffic 'May 1000 2008 May to Oct 2008 traffic, curatlde perking on PteBe Impark, c«y parking ops management Imodincauons reound (space removal
, "v.
• lane cloture tor
j CvoSsts. Trent**
C21and C23 Shuttles,
Cycling advisory groups.Trsnjank. Ctty of
Vancouver streets admin, projects and
"I
' j D e t o u r p t a n , t r a f fi c j l a n e d o s u r o a n d '
- ecsjprnera setup and 1
dtSverv . iOef 20M to Nov 2009 Oct 2008 to Nov 2008
Through traffic on Peeffie. Edgev/atcr Casino
traffic, curbside oartlno on Peefic
Edgewatsr Casta. development, traffic management and parting '! i rc no rr aa M
eMp t ou .r rr os r pahoyns ei cda l sopr xa uc pea n reey m
. o
p av rakl t a r j '
i* .. •
• .■•!•• ! j iNewroad base and j
laSgnmem. signal and j
! |toopmodiflcetkxi» j •
portion to be used tor ' - jtraftfc rerouted vta Nelson Street, parking tot ! irequrtdatSmcthe/ jstrtat cloture and WBtkaV need signal/
Terry Fo» Way detour edhrty * 'MaytoOct200t May to Oct 2008 iremoved. atadwn west eirkxfc access retained iTODSTtPlvCO impark ! iExpo joccupancy electrical design
ItnMclrara northbound I ' : 1 : ; .
IPtctScaiBtairJctiyeri j M T J J i b o u r a l l r A r i a T i t n f fi c . t h j m P M a V l o G r a l t n ^ ' i G M P U c e . x d ^ r i t p r o p e r t y c v i c i e r s o n E x p o 1 ]
GrftruvWay j Idue'todekw 'MevtoOetJoos May to Oct 2008 rnustyle*)toaouOiccjund detour t r a f fi c - Costco IBM. s
i . ! * | lOetcur plan, traffic ■
j ■ • i jconlrot plan, signal a n d lahe ctosuts and
i- • i to be used for Expo Blvd' east aide perking removal, change in line GM Place. Impark, City j ° ; leopmodifieatlona occupancy, psrklng IvWI likely need signal/
jAbbetl Street trirouoh traffic detour ;MaytoOcl200I - May to Oct 2008 dotijr ailona trio signal operation parking and I r a f fi c ops |GM Placa. Impark jfequtod space removal {electrical dsslen
despleced local t r a f fi c *

■I ■.
i
I. ;I
Irom Expo Boulevard [
imtaa Street i and Terry Fax Way :M*ytoOet2008 :
-■i
reptw than normal traffic volume
5k !
May_uM20M_
;; '. .
;!
i

V ' i
¥• rJri—~~~.z~~ inz~z'~i~:. ._... ~~~- i , i
1
!■ 1 4_
: •-'--'•-- -~--:-:--:~-~~-
i i
r •
:
'•'
'
'
T • '
rage 1 01 i

Chris Beaton •.'.." • . , ' '

-from: Gavin Yee [GYee@dominiohco.com]
Sent: Monday, April 14, 2008 7:38 PM
To: Chris Beaton; Arif Rahemtulla
■•-jas*"0c: -^^^m-Hle Wolf .*■==*—••
Subject: BC Place Phase I Improvements Cash flow $63 Mil

BC PLACE PHASE IIWIPR0VEW1ENTS CASH FLOW
Here is the.revised cash flow spreadsheet based on revised budget of $63,000,000 + GST. I have not cash
flowed GST.

Regards

Gavin Yee, A.Sc.T. GSC LEEb® Accredited Professional
Project Director
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way. Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

4/15/2008*

00000024
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT-PHASE I PRE-OLYMPIC IMPROVEMENTS CASHFLOW

CONSTRUCTION PERIOD CASH FLOW
B U D G E T: ' $61,000,000. ' -.

iiiiiiHt; XZSv-SSS&iSi- 'y&SiE&gga
Project Duration Cash plbw "
(A) (B)
Monthly Year to %. *
Estimated Billing Date Complete
Month MONTH
Monthly Cost Year-to-Date

500,000 0.82%
1 Mar-08 500,000
700,000. 1,200,000 1,97%
2 Apr-08
2,000,000 3.28%
3 May-08 800,000
3,000,000 4.92%
4 Jun-08 1,000,000
4,500,000 7.38%
5 Jul-08 -1,500,000
6,500,000 10.66%
6. |Aug-08. 2,000,000
9,000,000 .14.75%
7 Sep-08 2,500,000
12,000,000 19.67%
8 Oct-08 3.000,000
15,500,000! 25.41%
9 Nov-08 3,500,000
19,300,000 31.64%
10 Dec-08 3,800,000
23,800,000 39.02%
11 Jan-09 4,500,000
28,800,000 47.21%
12 Feb-09 5.000,000
33,300,000 54.59%
13 Mar-09 4,500,000
37,600,000 61.64%
14 Apr-09 4,300,000
41,400,000 67.87%
15 May-09 3,800,000
44,900,000 73^61%
16 Jun-09 3,500,000
47,800,000 '78.36%
17 Jul-09., 2,900,000
. 50,300,000 82.46%
18 Aug-09 2,500,000
' 1,900,000 85.57%
52,200,000
19 Sep-09
53,700.000 88.03%
20 Oct-09 1,500,000
55,000,000 90.16%
21 Nov-09 1,300,000
56,000,000 91.80%
22 Dec-09 1,000,000
5,000,000 61,000,000 100.00%
23 Jan-10

61,000,000 61,000,000 100.00%
Total Costs -

NOTES:
1. Cash flow based on $61,000,000
2. Assumes Substantial Performance at November 15,2009
3. Assumes holdback released at January 2010
A. Excludes Cash Flow for GST
4. Excludes Cash Flow for Retractable Roof, Phase II and ODP

08 0327 Phase BC Place Cash Flow $.61 Mil

00000025
92000000

V9$ mou qseo eo'eid 09 aseqd izzq 80

(3SV3T3H NOVaCHOH OJ. N9IS30 30 1HV19 lAIOHd)
aoiasd NoiioniJXSNOO 30 Nouvana-

f tff- / / /. 4 & ^ <£ . <£ <£ $

OOO'OOO'Ol-

000'000'OZ

s- ooo'ooo'oe

OOO'OOO'OL

OOO'OOO'OQ

OQO'000'09

000'000'OZ

8003 'LZ HOHVIAI
X^I^^SlW3^3AGj>Wjd!.l 30V1d,Og.:l 3SVHd
Noiioaroyd mouhsvo 33d NoiionuisNoo

(
zzoooooo

saidoo }uud oj paau noX asib u* >fsap anoX uo yaj I ainpaqos jo jcid

' ■■ * . ■ . ' . * ■ x .•'•UlABQ

gjnpsqDS M^Bd IB3HIO - jooy a^ld D9*>P»fqnS
33XU!AB9'.01
Wd 20:9 800Z ''frT 1!^V UU9S
UB«voy pjeD :uiojj

•00H"|.G9,-W9*BJ 000ri.e9'KJ9 :u!EW
ZXfr WSA "3'9/Javnoou8A '-teM pnWA S86Z "0Ci.#
•pn uoiiomisuoQ 3|iujj!bj uomiuioa"

9WVH«:W9:IPO'
080!-'lC9W9'ie!aP3J!a
■*■• • -■ - " * j Jppajia pa[QJ.d-
• ' '""*'"•'': '•J. . * • • • [BUOjSsajOJd pailpajoov®0331 OSO TPS'V '89 A«ty«9

spje6ay

ouiep pue ajeijep oj apeiu s| uosspap
aqi ajoiaq pauses aq pnui ieq> swa;. jo p.|>paqo uoissjUi jeonjjo e qsiiqepa 01 uoije»aP.J° ^^.^^JSIS
'suiapAS aAup 'ouqei 'saiqeo 's^uauoduioo Jiaqi jo snpp aqj Aijuapi q> pij e qjiM dn auioo o\ paau mm xaiq6!H

. atuu uoi^apie a^dwoo %oZ o* o/o09 aq Pinoo ipiaAO 'pu.qaq 6u!66e| aq ueo *M.~d^P^S
aje suoiAd am aiauM a6ep e ie aq pinoo n jaAaMoq 'aoiii uojjeijap \e aq ||im pap ajaqM jo ajnpjd aituijap e 3A 5
K7wi» "! lUtoe.aq 01 paau m uqff*» W ^ apidiuoo %,0 ^» ^^""SSS
sislii |aais (ejripnjp aqj uaqMomap pue apflapoj uqspap aqj sa^eui.qoeojdde sim 'ampaM* W uW9»S
9Je uoUe,,epu. ouqej pue 6u!,qeo aqj jq» xaW6!H Aq paqsuqepa suoflejna aouanbas uoipa sM^ 8« MBnw«
AeMued suejs uoipaja aiqeo pue Ajenuer u« jno paweo s\ bwap.pue uogeuap jooj j| s>uom Ajuo uejd juajjno aqi
^ f c , . s ^ - « ^ - - ■■■■■■■■ - . — - • - U j j q p e j u o o o j a i q e j o u s e M 1 J 3 A 3 M o q

•enejjsnw ujojiAepoi*>eq si pjiqi qoy pue>paMpe| sAepuoq uo iuaMsuinniAjjjar doqs^OMaqj Suunp po
papoM sbm pqM ukmj ainpaqos 4qj dn uaiq6*j 0} S19 ^ xajq&H wojj ainpaqos -am jjo uoi.pujjojU! Mau ou aAeq |
qu l.udy panssj
A|sno!A3Jdsue|d 6upuanbas pue 6uiseqd pasiAaj jnopaipj o\ainpaqosqpd |bo»jjoaq; uo.appdn ue s|ajaH

jooy anaviDvyiaH^ 3nnci3Hos Hivd ivoiiiyo
ainpaqos qied pouuo - jooy aoeid 09 :pafqns

"'""''" u' "o s J a ep nu na jHu j a q e as u A sj Au ^v a u i p !yu o j e a g^ .^ s u .q o '-*o&i

Wd 90* 8002 VUudV'AepuoiAj :;uas
[ujoo*oouo!U!UJop©aaA9] aaA U!AB9 :uiojj.

uojeag suqo

,n r ~9w*
82000000
Page 1 of2

Chris Beaton V_

From: Gavin Yee (GYee@dominlonco.com]
Sent: Wednesday. April 16, 2008 -10:34 PM
To: .Arif Rahemtulla; Chris Beaton.
' :rCg| :r-T^-Rbbeif^lfffOh; Karen Lin^Tbm de Woi'f; Tim TerpenningfErfiard Hinko

Subject: BC Place Proposed Bidders List .

PROPOSED BIDDERS LIST
Attached is a list of proposed bidders for you review and approval.
as required
Let me know if you require any adjustments. We may need to supplement additional trades on an
basis, when the packages are put out for tender.

Regards _ -aa^-.

Gavin Yee. A.Sc.Tr GSC LEED® Accredited Professional.
Project Director
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way. Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

From: Karen Ling
Sent: April 15, 2008 5:04 PM
To: Gavin Yee
Subject: BC Place Proposed Bidders List . .

Hi Gavin,

Looks like you are in a meeting - sorry, I have to run as I am scoping out the exam location and doing some last
. minute studying tonight.

I have attached the updated bidders list. A few questions per my post it note:

1 National Tile -1 left on the list as this was the Erhard recommended guys working on the Convention Centre.
2 Tim Terpenning suggested we delete Status and add Bridge Electric.
3/1 called those four Revolving Door guys, and they all do this work.

I have attached the pdf, and it is also located in the project folder.

\\VAN.MAIN\b^^^R^-ni\AProjects\61-5250 - RH Place Realization ...

I won't be in until 2 or 3pm tomorrow aflerhoon.due to the test. Let me know what revisions to incorporate if we
can wait until then.... . >

Thanks,

00000037
Page 1'..of 1

Chris Beaton

From: Chris Beaton
Sent: Tuesday. ApriM5,2008 12:50 PM
To : 'Gavin Ye e ' . ..__-.., -.,.,.. .«=;-.. . ■. & * * -
" " " S u b j e c t : " B C T i ^ ^ ^ ^ e i T fi W f ^ ^ " ~ ~ " " '

Gavin,

our waterproofing work.

Thank You,

C f i r i s B e a t o n \ . ' ; _ _ ^ ^ - - ~ ^ ~ - - - - - • - - • —■
PavCO
Ph: 604-307-0123
Fx: 604-688-6882

00000035
? Limited Inc. 100 E. Eighth St. Cincinnati, OH 45202 ph 513-241-3222 fx 241-2981 thpltd.com

April 2, 2008
-3— ■
«X>W
S
Dear Stadium Managers and Friends,

I hope you are enjoying the refreshing signs of spring and.
Opening Days! .*

For those who attended the-SMA 2008 Annual Seminar in San
Diego, THP was proud to be a sponsor for the 17* year. It was a
memorable and educational event. For the others, you were
missed and 1 encourage you to attend the 2009 Annual Seminar
in Palm:Springs,FebruaTy-i-5: *«-B- *^*=-- ;*■ '*

THP Limited is a structural engineering firm that specializes
in the assessment and waterproofing of newly built and older
stadiums and ballparks.

If you need consulting for your facility please call me at our toll
free number. (877) 241-3222 or on my cell phone, at (513)
518-3953. I would be glad to discuss our services or schedule a
personal walk through with Chris Pnywara, P.E.

Best Regards,

Liz Smith
Marketing Manager/Principal
( '
Sponsor since 1990

STADIUM MANAGERS
. A S S O C I A T I O N '

00000036
CN
o
o
o
o
o
o
00000030
Page 1 of 1

Chris Beaton

From: Gavin Yee [GYee@dominibncp.com]
Sent: Monday, April .14, 2008 7:22 PM ..
To:- Chris Beaton; Arif Rahemtulla
C c : ' ' ' ' " ^ To m 3 e ^ o l f■* * — * = * « * . — -

Subject: Retractable Roof Cash Flow $227 Mil

BC PLACE RETRACTABLE ROOF CASH FLOW
Here is the updated cash flow spreadsheet based on revised budget of $227,000,000 + GST. I have not cash
flowed GST.

Revised Phase I Cash Flow and budget will follow.

Regards t ' , • a ^

Gavin Yee. ASc.T. GSC LEED® Accredited Professional
P r o j e c t D i r e c t o r . * ■. ,
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746 - - ;

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way. Vancouver, B.C. V5M 4X7 '
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

4/15/2008

00000031
BC PLACE REVITALIZATION. PROJECT . -
SCHEME "BM - RETRACTABLE ROOF BUDGET
14-Apr-08 .'

■ra^7fi:i. Hightdx Retractable Roof System ■■~-'f~ ■ 41,722,750-
2 . GTS/KWH Structural Steel 53,720,000
3 CM/General Requirements 14,920,267
4 Division 2 to 16 Trade Work 88,955,270
•5. Design and Soft. Costs '. * 8,740,448
6 Project Contingency 19,192,902

Scheme "A" - Retractable Roof Budget 227,251,637 + GST

Notes: Hightex Budget Includes $5,127,000 Contingency
Budget IncludesJ^OOO.OOO of Sustainable Measures

Exclusions: Phase I Interior Alterations
Phase II Interior Renovations
Onsite & offsite roadworks
BC Place Maintenance Works
Seismic upgrades
All FF & E by Owner
Stadium seating and Kayson seats
Exterior fagade upgrades
Requirements of overall urban planning
Video Cube
Video Ring .

00000032
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT • RETRACTABLE ROOF CASHFLOW

CONSTRUCTION PERIOD CASH FLOW

14-Apr-08 - '■
B U D G E T: $ 2 2 7 , 0 0 0 , 0 0 0 .
*&9As'Z?i2xa}&-

Project Duration Cash -low
' '■ . / tA) (B>
Monthly Year to %
MONTH Estimated Billing Date . Complete
Month
Monthly Cost Year-to-Date

1 Mar-08 500,000 500,000 0.22%
2 3,500,000 4,000,000 1.76%
Apr-08
3 5,500.000 9,500,000 4.19%l
May-08
-- 7,500,000 17,000,000 7.49%
4 . : ; JCm-08-
JuM)8 9,000.000 26,000,000 11.45%
5
10.000,000 36,000,000 15.86%
6 Aug-08
13,000,000 49,000,000 21.59%
7 . v Sep-08
Oct-08 15,000,000 64,000,000 28,19%
8
17,000,000 81,000,000 35;68%
9 Nov-08
Dec-08 18,000,000 99.000,000 43.61%
10
Jan-09 .17,000,000 il6,00Q;000 51.10%
11
Feb-09 16,000,000 132,000,000 58.15%
12
15,000,000 147,000,000 64.76%
13 Mar-09
■13,000,000 160,000,000 70.48%
14 Apr-09
11,000,000 171,000,000 75.33%
15 May-09
Jun-09 . 9,000,000 180,000,000 79.30%
16
JuI-09 7,000,000 187,000,000 82.38%
17
6,000,000 193,000,000 85.02%
16 Aug-09
5,000,000 198,000,000 87.22%
19 Sep-09
^ 4,000,000 202,000,000 88.99%
20 Oct-09
;3,000,000 205,000,000 90.31%
21- Nov-09
. 2,000,000 207,000,000 91.19%
22 Deo-09 . c

'20,000,000 227,000,000 100.00%
23 Jan-10

"' 227,00O,00C
\ . 100.00%
Total Costs I 227,000,000

NOTES:
1. Cash flow based on $227,000,000
2- Assumes Substantial Performance at November 30,2009
3. Assumes holdback released at January 2010
4. Excludes Cash Flow for GST
4- Excludes Cash Flow for Phase I and Phase II and ODP

08 0412.BC Pfece Cash Flow $227 Mil

00000033
CONSTRUCTION FEE CASHFLOW PROJECTION
BC PLACE RETRACTABLE ROOF PROJECT |
April 14, 2008

250,000,000

200,000.000

150,000,000 -2 d,MonthlyCost
rfrVear-to-Date

100,000,000

50.000.000

r 11 r * * soT «sr r rt * r 5r * j0t t % sz s r d0t t
DURATION OF CONSTRUCTION PERIOD I .
(FROM START OF DESIGN TO HOLDBACK RELEASE) p

14/04/2008
Sheetl Chart 1
O
O
o
o
o
o
4^
BC PLACE REVITALiZATION PROJECT

DOMINION FAIRMILE CONSTRUCTION LTD. PROPOSED LIST OF BIDDERS

Seg Scope Company Contact Phone Fax
Div 2 ■- Demolition 'iW^f&tMM,
02050 Demolition 3R Demolition Corp Keilh Fulton (604) 435-2555 (604)432-1019

fi & a f e l D e m o l i t i o n Litchfield Demolition- Estimating.rD^pa(1ia-gi3t> >(604^fHA25,
02050 Demolition Dewar Pacific Projects Steve Croft (604)945-7791. (604) 945-7721
02050 Demolition Pacific Blasting & Demolition Peter Alvarnaz (604) 291-1255 (604)291-2813

pivm^hWcremmm^M^^M
02240 Shotcrete Bel Pacific Shoring Greg Samchek (604)291-2813 (604)291-1255

02240 Shotcrete Kani Foundation Anthony Tarn (604) 273-3322 (604)273-8332

02241 Shotcrete Matcon Excavation and Shoring Lid- Stephen Jungaro (604) 520-5909 (604) 520-5957
Southwest Contracting (604) 888-5221 (604) 888-2897
m
2240 Shotcrete Rudy Froese

bW3msmeWsiimmimw^^ m^^^^M^wrnm^^i !§§§! wm
03520 Concrete Supply Kask Bros. Concrete Stephan Belanger (604) 293-3323 (604) 294-5517

03520 Concrete Supply LaFarge Concrete Mel Florano (604) 322-3851 (604) 324-9455
03520 Concrete Supply OceanCon-stroctionrSuppliey Andrew Porth (604) 261-2211 -{604)261-7537

Wmt&JMtiffiiJhl^ M&mM®M 3*y*p£*j&X%lS&3!sn\izj)> 9ir~t

03640 Harris Rebar Jim Bromley (604)946-1881 (604) 946-8414
Reinforcing Steel
03640 Lower Mainland Steel Ltd. Ivan Hanmatny (604) 598-9930 (604) 598-9931
Reinforcing Steel
nmmhw^i^oW^^^^^^B W M ^ ^ ^ M M ^ ^ i ^ M H ^ S I S S S S fiM
i MMWWM
Girna Masonry Co. Ltd. Randy Peloso (604) 255-1412 (604) 255-1472
04010 Masonry
04010 Gracom Masonry Tyler Williamson (604) 952-0222 (604) 952-0223
Masonry
Alex/Dario (604) 299-1556
in
Star Masonry (604)299-1518
Masonry
Isioffl^MiscellaneQUS'Metdls^z
3AwwsiJS5i52iS^^i
v. - v r'r.,x.."i'-'4-'-,C^.:',V'.: tvjr&j!-}* ■' •■• • ■ ■■ ' ■ . ■■ : • : ■\ - ' > . - : - ' - . i ? . ».-Vj
W^i<W^¥$&^ wim
Structural Steel George Third & Son Alex Blackwood (604) 526-2333 (604) 526-3733
05120
J.A.W: Fabricators BiHWhyte (604) 465-0204 (604) 465-1508
05120 Structural Steel
Solid Rock Steel Fabricators Peter Slunenberg (604)581-1151 (604)581-5156
05120 Structural Steel
Jan Solheim (604)596-1747 (604)596-1138

Millwork Artek Nick Ryley (604) 581-5291 (604)581-3112
06410
Artsy Contracting Co Neils / Arion Choi (604)327-5911 (604)327-5979
06410 Millwork
EA Fisher Architectural Woodwork Greg Loshney (604)422-8911 (604) 422-8955
06410. Millwork
Feature Millwork Inc Ross Greco (604) 522-7951 (604) 526-9750
06410 Millwork'
I J ^ J / f fi f g g f fi ^ ^ m$Mmm i H ^ i P
Flynn Canada Dennis Griffin (604) 531-2892 (604) 531-4399
05310 Membrane Roofing
Membrane Roofing Boilman Roofing & Sheet Metal Ltd. Laurence Matzek (604)513-8637 (604) 513-9586
07500
07500 Membrane Roofing Transwest Dan
it^^mm^aWmmm^^mM : m ^ ^ M ^ ^ i ^ ^ P ^ ^ M ^ ^ S ^ ^ M .
Advanced Glazing Systems Gordon McKinnbn (604)521-4449 (604) 521.-4433
08840 Glazing
Columbia Manufacturing Co. Ltd. Manny Domingues (604) 421-6591 (604)421-8253
08840 Glazing
Dekor Glass Ltd. Robert Blair (604)433-5153 (604) 514-0012
08840 Glazing
Glastech Contracting Ltd. John Rothwell (604)941-9115 (604)941-3113
08840 Glazing
Landmark Glass & Aluminum Dale Scribner (604)437-7766 (604)434-5277
08840 Glazing
Sefniahmoo Glass Brian Marks (604) 596-2229 ('604)"S9'£2282
08840 Glazing"
Team Glass Co. Ltd Jim Hart (604) 253-2900 (604) 253-3999
08840 Glazing
Vision West Fritz Gimenez (604) 574-2500 (604)574-2555
08840 Glazing
MtiffiMRffiiMP&l&QfeW ss....i-.i'.-,;to'
'.X.tg ~::\3. •-.* I-s

Automatic Doors Activated Automatic Door Systems Robert Slaney (604) 942-4557 (604) 942-2392

08460 Automatic Doors Mainland Door. Controls tne. Jack (604) 530-8700 (604) 530-8257
Moraine Industries Ltd. Dick Munn (604) 278-0192 (604) 278-0160
08460 Automatic Doors

Page 1

00000038
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT

DOMINION FAIRMILE CONSTRUCTION LTD. PROPOSED LIST OF BIDDERS

Pacific Door Closer Service Ltd. Audrey Back (604)272-5611 (604) 272-5822
08460 Automatic Doors
ffivfflohlSMiblsbfsWr^^
Vilo Mussio (604) 299-8914 (604)299-3990
08100 Metal Doors & Frames Accurate Doors & Hard-ware
CHS Hardware • 'i>:f "Ttpar^cawfrasfrffl JobaagSsk^-jB. (6Q4JSBQ--4881 (604F9B5-6293
■^iSSlQO- MetaV Dqofs-& Frames
CP Distributors Peter Poon (604) 599-0900 (604) 599-0316
08100 Metal Doors & Frames
Kam.Wu (604)253-8252 (604) 253-4260
08100 Metal Doors & Frames Mc Gregor & Thompson
Susan Potter (604)591-5111 (604)591-3171
08100 Metal Doors & Frames Shanahan's •\v.>?2;«--w?^*ifflc?''*.
plfff&ffii^^^^
Roberto (604) 522-4580 (604) 522-1604
09010 Prywatl and Steel Stud Optima Building Systems
Raimo Vare (604) 293-7702 (604)293-7709
09010 Pry-wall and Steel Stud Raicor Contracting Ltd.
Garth (604) 327-7370 (604) 327-7344
09010 Drywali and Steel Stud Robertson Walls & Ceilings
^himi^himmrW^cWie^m^^ iSIlllllllH (1604) 795-7307
Artistic Tile Ltd. Grant Wilson (1604)795-7324
09310 Tile
Derek (604) 540-7670 (604) 540-7680
09310 Tile Bridgewater Tile
Jamie Christiansen (604)435-4431 (604^4*35^260-
09310 Tile- Q&S CeramicTile*
Dan Denghel 604-431-5554
09310 Tile Ideal Floors
Lillian Corra (604) 254-9864 (604) 254-5353
09310 Tile StarTileCo.Ltd.
Philip Tsang (604) 322-1080 (604) 322-7032
Tile National Tile

^mbwmm0x^^^^^^ wmmmmmmm$mm$&^ i l l i i i i i i t i * !
09310

Graeme Elsom (604) 254-9571 (604) 254-5446
09550 Carpel Beatty Floors Ltd
Jared Groome (604) 575-2227 (604) 575-2228
09550 Benefit Floors Ltd
Carpet
Ken Harbut (604) 543-1994 (604)543-1995
Carpet D.L. Watts Floorings Ltd.
Mike Donald (604) 732-6556 (604) 732-3450
Donald Flooring Contract Sales Ltd
Carpet
Rick Wagner (604) 597-2423 (604)597-0013
09550 Maxwell Floors Ltd
Carpet
Larry Osborne (604) 875-6484 (604) 875-6340
09550 Carpet Ploutos Floors
rnmsnwm&^mFioWnmm^ (604) 254-1396 (604)254-1398
J Bruno & Son D. BrunC
09960 Floor Coating
Larry Malinousky (604)521-7797 (604)521-7795
09960 Floor Coating Specialty Coatings Co.
Lex Peterson (604) 873-8588 (403) 287.-2620
Floor Coating Star Industrial Floors
09960
John McLean (604)777-1225 (604)777-1226
Floor Coating Stonehard

M i ^ ^ m m m i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ m ^ & ^ r m m m m M wmmmm&®M
09960
&Mi:^MiWm^.
John Racanelli (604) 299-0566 (604)299-0568
09901 Painting Seymour Painting
Joe Racanelli (604) 437-9150 (604)437-9155"
09900 Painting Spectrum Painting Ltd
John Abshire (604) 254-8254 (604) 254-0041
09900 Painting Combined Painting Ltd
Gary Muzumdar (604)251-6625 (604) 251-6655
09900 Painting
ti^siom^Fo^m^mmimm (604) 253-2686
Alex Gair& Sons Brian / Dale (604) 253-6601
11410 Food Service. Equip
Dale Hamerston (604) 279-0279 (604)279-0293
11410 Food Service Equip Northwestern Systems Corp^
Rod Meister (604) 253-6611 (604) 253-0807
Food Service Equip Russell Food Equip Ltd.
11410
Bob Wade (604) 273-9094 (604) 273-1262
Food Service Equip TSM Engineered Products
11410
Dan O'Grady (604) 251-9449 (604) 251-0777
West Coast Food Equip Ltd.
11410 Food Service Equip ■*■ ,*r&}l%&^'$ffl$l}
W ^ ^ ^ f ^ r M ^. ^ ^ ^ ^ • S f ^ ^ ? - ^ W&M^$?0i
Diylsioi (604) 469-7278
Cascadia Sport Systems Inc Murdo Paterson (6047461-5208
1*2990 Multiple Seating
Robert Gibson (604).684-4161 (604) 684-7493
12990 Multiple Sealing Irwin Seating Company Inc.
Luc Bedard (778) 685-3507- (604) 536-1629.
Multiple Seating Taledi Distribution
12990
Gary Boekenkruger (604) 430-3088 (604)430-1393
Multiple Seating Centaur Products Inc.
Brad Burnett (604) 522-8422 (604)522-4262
Multiple Seating Division'Ten Enterprises
v*$&W.$t§3%i-
Marvin Cheng (604)941-9296 (604)941-1217
15000 Mechanical • Alpha Mechanical

Page 2

00000039
BG PLACE REVITALIZATION PROJECT

DOMINION FAIRMILE CONSTRUCTION LTD. PROPOSED LIST OF BIDDERS

Dual Mechanical Jason Collett ext21 (604) 576-2739 (604) 576:4739
15000 Mechanical
Georgia Mechanical Ken Nairn (604) 276-9400 (604) 276-8426
15000 Mechanical
(604) 980-4891 (604) 980-4756
m* pHIKafi'* mr*'
15000 Mechanical Keith Plumbing & Heating Tony Kanjer
^»?5fe '$!JgS$$&**<i

Bridge Electric Corp Steve Hiltman (604) 273-2744 (604) 273-4814
16010 Electrical •
Canem Systems Ltd Morris Lansing (604)523-1170 (604)523-1194
16010 Electrical
John Tumey (604) 590-2771 (604) 594-7822
16010 Electrical Elgar Electric company.
Houle Electric Company Wayne Nielsen (604) 434-2681 (604) 434-0480
16010 Electrical
Mott Electric Company Jim Griffith (604) 522-5757 (604) 524-3531
16010 Electrical
Status Electrical Keith Falardeau (1877) 859-1892 (1604) 850-0792
16010 Electrical

—-itrf«SJ- •■—•-<

J

Page 3

00000040
Page 1 of 2

Chris Beaton

From: Gavin Yee (GYee@dominionco.com]
• Sent: Wednesday, ApriM 6, 2008 11:22 PM
To : Chris Beaton '_,--
Cc: ^ Arif Raheiritulii;'Norbert Bdn-Kowski ' *'*^s-h*s^-=s= - *f?s~r=^,-^
■ BC Place - Requests from
Subject: . . This Morning's Meeting. ■- >

Chris, we will do our best for tomorrow, however the extent of seismic upgrades could be anyones guess.

Don't think.we can get Hightex's delay costs by tomorrow.

Gavin Yee. A.Sc.T.'gSC LEED^ Accredited Professional '
Project Director •
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746. . -

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130- 2985 Virtual Way,' Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

From: Chris Beaton [mailto:cbeaton@ConcertProperties.com] .
Sent: April 15, 2008 12:09 PM . -
To: Gavin Yee
Cc: Arif Rahemtulla-
Subject: BC Place - Requests from This Morning's Meeting

Gavin, ' . -...*•.. ;

Howard and Brent have questions which need a response, no later than Thursday afternoon, 3:00 PM:

1) Cost to delay the project if* the Feb:11/09 review dictates a one year wait; to include Hightex, George Third and
Dominion work. ■ * . . -,m.„
2) Cost to paint the roof liner if existing roof.stays in place dunng the Olympics.
3) Order of magnitude budget for Phase 2 work.
4) Order of magnitude budget for Phase 3 work.

Please call if you have any questions.
•••..'• \ ' - * * ■' • ' ' ■•
ThankYou,

CfirisBeaton.
PavCO .'.•'';
Ph: 604-307-0123 .._,„.. „*
Fx: 604^688-6882 •

This e-mail is intended only for the named recipient and may contain confidential and/or privileged

a nnnr\r\Q

00000041
Page 2 of 2

material Any unauthorized copying, dissemination or other use by a person other than the named
recipient ofthis communication is prohibited, if you received this in error or are not named as a
recipient, please notify the sender and'destroy all copies ofthis e-mail immediately. ,

Please consider the environment before printing this email. .

-—• a.-. n-«-r«»*3-i ■

00000042
Page 1 of2

Arif Rahemtulla

From: Gavin Yee [^e@dominionco.com]
Sent: Wedrie^fy April 16, 2008 11:22 PM
To : _ C h r ^ s T B e a t o n _ _ . _ . , _ _
Cc: "i^^eihtulilfSt^Srt Bonkowski"
/
Sutnett: BC Place - Requests from This Morning's Meeting
^ -- HI do our best for tomorrow, however the extent of seismic upgrades could be anyones guess;
Ohris, we will

/ D o n ' t think we can get Hightex's delay costs by tomorrow.

Gavin Yee, A.ScX GSC .LEED® Accredited Professional
Project Director
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746 .

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, B.C! V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

.From: Chris Beaton [mailto:cbeatoh@ConcertProperties.com] - - >
Sent: April 15, 2008 12:09 PM
To: Gavin Yee
Cc: Arif Rahemtulla '.-,„«
Subject: BC Place - Requests from This Morning s Meeting

Gavin, ""'*,'"

Howard and Brent have questions which need a response no later than Thursday afternoon, 3:u0 PM:

1} Cost to delay th^^

2S0S •
3 Order of magnitude budget for Phase 2 work,
4) Order of magnitude budget for Phase 3 work.

Please call if you have any questions.

T h a n k Yo u , . .,

CdrisBeafon
PavCO "'"',•''
Ph: 604-307-0123 .
Fx: 604-688-6882

This e-mail is intended only for the named recipient and may contain confidential and/or privileged-

00000043
Page 1 of2

Chris Beaton

From: ' Gavin Yee [GYee@dominionco.com]
-Sent: Wednesday, April 16, 2008 11:25 PM .
To : Arif Rahemtulla; Chris Beaton _ ^_
C c : ' K a r e n L i n g ■' . ' * " " . " - - ^■, . - ^ - ^ - = - * = = * - . . - . . - . . -
Subject: BC Place Proposed. Bidders List

This, has been updated to add,the seating companies that Howard suggested

G a v i n Ye e , A . S c . T. G S C L E E D ® A c c r e d i t e d P r o f e s s i o n a l ' .
Project Director. ' '.
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746 *

, Dominion Fairmile Construction Ltd. _^\
'MZ0-~2$2>$ymalMay, Vancou.yec,-B.C. V5M4X7.. . • ._'.., ......
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

From: Karen Ling
Sent: April 16, 2008 11:23 PM
To : Gavin Ye e .
Cc: Robert Gagnon; Tom de Wolf; Tim Terpenning; Erhard Hinko
Subject: RE: BC Place Proposed Bidders List

Hi Gavin,

Please see the attached pdf which is the edited pdf with the added Seating trades per PavCo's contacts.

This should be the one that replaceWe excel spreadsheet and canbe found at Project IFolder
FA B C D ^ P r o j ^ ^

I think perhaps this should be re-sent to Arif and Chris? Let me know if there are any edits required.

Karen •

From: Gavin Yee
Sent: Wednesday, April 16, 2008 10:34 PM .
To : ' A r i f R a h e m t u l l a ' ; ' C h r i s B e a t o n ' • . ' .
Cc: Robert Gagnon; Karen Ling; Tom de Wolf; Tim Terpenning; Erhard Hinko
Subject: BC Place Proposed Bidders List

PROPOSED BIDDERS LIST

Attached is a list of proposed bidders for you review and approval.

Let me know if you require any adjustments..We may need to supplement additional trades on an as required
basis, when the packages are put out for tender. .

s Regards v

00000044
Page 2 of2

Gavin Yee, A.Sc j. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director.
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746
/~
Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130-2985 Virtual Way, Vancouver-; B.Cv-V5M4X7 -.*»■#
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

From: Karen Ling
Sent: April 15, 2008 5:04 PM
To: Gavin Yee
Subject: BC Place Proposed Bidders List

Hi Gavin,

ToolSTIfo you are ina meeting v-sorry, I have to run, as I am scoping out the: eTamloca^
minute studying tonight.

I have attached the updated bidders list:. A few questions per my post it note:

1 National Tile:-1 left on the list as this was the Erhard recommended guys working on the Convention Centre.
. 2 Tim Terpenning suggested we delete Status and add Bridge Electric.
3.1 called those four Revolving Door guys, and they all do this work. .

I have attached the pdf, and it is also located in the project folder.

^v/AM^yiAiN\nata\BC-DlV\Projects\61-525n- BC Place RevitilizatiOQ ' /,

I won:t be in until 2 or 3pm tomorrow afternoon due to the test. Let me know what revisions to incorporate if we
can wait until then - . . -■• -
r ■ ' . . •■. . . ■
Thanks,

Karen Ling
Project Manager
Direct Dial 604-631-1019

Dominion Fairmile Construction Ltd. ' j
#130 - 2985 Virtual Way,* Vancouver, BC.V5M 4X7
Main 604.631.1000 Fax 604.631.1.100 ' ' " '

00000045
B C P L A C E R E V I TA L I Z AT I O N P R O J E C T ■' . • • • V

DOMINION FAIRMILE CONSTRUCTION LTD. PROPOSED LIST OF BIDDERS

Contact .PRottff-"" Fm&*^\*2s~e=-z---
seop-y?- Cemripaniy^=~--
^&ft£&-££t£ ^ ^ ^ ,
Div&Weffltflti&rr
Keith Fulton (BOA) 435-2555 (604)432-1019
02050 Demolition 3R Demofition Corp
Estimating Department (604) 464-7525 (604) 944-1674
02050 Demolition Litchfield and Co. Demolition
Dewar Pacific Projects Steve Croft (604) 945-7781 (604) 945-7721
02050 Demolition
Pacific Blasting & Demolition Peter Alvarnaz (604) 291-1255 (604) 291-2813
02050 Demolition
>•;»■>
Bel Pacific Shoring Greg Samchek (604) 291-2B13 (604)291-1255
02240. Shotcrete
Kani Foundation Anthony Tarn (604) 273-3322
02240 Shotcrete
Matcon Excavation and Shoring ltd. Stephen Jungaro (604)520-5909
02241 Shotcrete
Southwest Contracting Rudy Froese (604) 688-5221 (604) 888-2887
2240 Shotcrete
bW^^WB$0]siiii^ij^ i^^jj^^-gP
^n!»«&-i*C*'iK:aP«!/.'.'!'S!A',<?-'
&■&
' &' mssmssm
Kask, Bros. Concrete Stephaja Belanger ,j(604) 293-3323_ .,(604) 294-6517.
03520 Concrete Supply'"•"
Mel Florano (604) 322-3851 (604) 324-9455
03520 Concrete Supply LaFarge Concrete
Ocean Construction Supplies Andrew Porth (604)261-2211
03520 Concrete Supply
m^W^J^rWaM^tiM^^M mmmmmmm^m&mm Jim Bromley (604) 946-8414
Harris Rebar • (604) 946-1881
03640 Reinforcing Steel
Ivan Harmatny (604) 598-9930 (604) 598-9931
03640 Reinforcing Steel Lower Mainland Steel Ltd.
mfismmmmtftm mmmmmmm
Randy Peloso (604) 255-1412 (604) 255-1472
04010 Masonry Gima Masonry Co. Ltd.
Tyler Williamson (604) 952-0222 (604) 952-0223
04010 Masonry Graccm Masonry
Alex/Dario (604)299-1516 (604) 299-1558
04010 Masonry, Star Masonry
v'^*^'^!^CJ:S'':'^:;i:i.
bWs)dlM^0i^^ianeWs^iVl^ls^ (604) 526-3733
Alex Blackwood (604) 526-2333
05120 Structural Steel George Third & Son
Bill Whyte (604) 465-0204 (604) 465-1508
05120 Structural Steel JAW. Fabricators
Solid Rock Steel Fabricators, Peter Stunenberg (604)5B1-1151 (604)581-5156
05120 Structural Steel
Jan Solheim (604) 596-1747 (604) 596-1138
XL Ironworks Co
05120 Structural Steel
mffiommiiii^ktm $mffiBGmm^&&$ mmmmsm j^&$g%#ffi'
NickRyley (604) 581-5291 (604) 581-3112
06410 Millwork Artek
Neils /.Alton Choi (604) 327-5911 (604) 327-5979
06410 MiHwork Artsy Contracting Co
Greg Loshney (604) 422-8911 (604) 422-8955
06410 Millwork EA Fisher Architectural Woodwork
Ross Greco (604) 522-7951 (604) 526-9750
Feature Millwork Inc
06410 Millwork
I^EJ^g^i^^MJ wrnmsm
Dennis Griffin (604)531-2692 (604)531-4399
05310 Membrane Roofing Flynn Canada
Laurence Matzek (604) 513-8637 (604) 513-9586
07500 Membrane Roofing Boltman Roofing & Sheet Metal Ltd.
....■.-..-—
Transwest Rooting ■■„ . . i." r* Don Schouten
07500 Membrane Roofing
misiBhiMmzinMmmm^m mm WB®
Gordon McKinnon (604)521-4449 (604) 521-4433
08840 Glazing. Advanced Glazing Systems
Manny Domingues (604)421-6591 (604)421-8253
08840 Glazing Columbia Manufacturing Co. Ltd.
Robert Blair (604) 433-5153 (604)514-0012
08840 Glaring Dekor Glass Ltd.
John Rothwell (604)941-9115 (604)941-3113
08840 Glazing Glastech Contracting Ltd.
Dale Scribner (604) 437-7766 (604) 434-5277
08840 Glazing Landmark Glass & Aluminum
Brian Marks (604)538^2229 (604) 596-2282
08840 Glazing Semiahmoo Glass
Jim Hart (604) 253-2900 (604) 253-3999
06840 Glazing Team Glass Co. Ltd
Vision West Fritz Gimenez (604) 574-2500 (604) 574-2555
08840 Glazing:

Pagel

00000046
- BC PLACEDEVITALIZATION PROJECT

DOMINION FAIRMILE CONSTRUCTION LTD. PROPOSED LIST OF BIDDERS

■fc*l-5 ; .V. •'■■a-Sglgftag,-^; iafeii-iihSa
s^jfoisiorilBp^
08460 Automatic Doors Activated Automatic Door Systems Robert Slaney (604) 942-4557 (604) 942-2392

08460 Automatic Doors Mainland Door Controls Inc. Jack (604) 530-8700 (604) 530-8257

08460 Automatic Doors Moraine Industries Ltd. Dick Munn (604)278-0192 (604) 278-0160

08460 Automatic Doors Pacific Door Closer Service Ltd. Audrey Back (604)272-5611 (604) 272-5822

P / v f e / o fi ^ *&m ? 5 '.-j,>i .•.'.;• s./jy-j/s'SiiS! m
Metal Doors & Frames Accurate Doors & Hardware Vtto Mussio (604)299-8914 (604) 299-3990
08100
Metal Doors & Frames CHS Hardware John- (604) 980-4881 (604) 985-6293
08100
Metal Doors & Frames CP Distributors Petef.Poon (604) 599-0900 (604).599-0316-
06100
Metal Doors & Frames Mc Gregorys Thompson KamWii (604) 253-8252 (604) 253^1260
08100
08100 Metal Doors & Frames Shanahan's Susan Potter (604)591-5111

fl ff fi g f o n ^ ^ r&»»
09010 OfltJEta, ftujldjna iiitStems Roberto (604.) ,522,-4.580, (604) 522-1604
Orywall and Sleei Stud.
09010 Raicor Contracting Ltd. Raimo Vare (604) 293-7702 (604) 293-7709
Drywall and Steel Stud
Robertson Wails & Ceilings Garth (6Q4) 327-7370 (604) 327-7344
09010 | Drywall and Steel Stud
l^s16W^e7aW>cmleM &0$$0&^$&P] jk-J mmmmm
09310 Tile Artistic Tile Ltd. Grant Wilson (1604) 795-7324 (1604)795-7307
Bridgewater Tile Derek (604)540^7670 (604) 540-7680
09310 Tile
C&S Ceramic Tile Jamie Chrislianson (604) 435-4431 (604) 435-4266
09310 Tile
Ideal Floors Dan Denghel (604) 431-SSS4 (604) 431-7776
09310 Tile
Star Tile Co. Ltd. Lillian Corra. (604) 254-9864 (604) 254-5353
109310 Tile
National Tile Philip Tsahg (604) 322-1080 (604) 322-7032
09310 Tile
b W s W i M 0 0 r ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ wmmmmmmmm®* WmaSSmWOBrnWrn)
Graeme Elsom (604) 254-9571 (604) 254-5446
09550 Carpet Beatty Floors Ltd
Benefit Floors Ltd Jared Groome (604) 575-2227 (604) 575-2228
09550 Carpet
D.L. Watts Floorings Ltd. Ken Harbut (604) 543-1994 (604)543-1995
09550 Carpet
Donald Flooring Contract Sales Ltd Mike Donald (604) 732^6556 (604) 732-3450
09550 Carpet
Maxwell Floors Ltd Rick Wagner (604) 597-2423 (904) 597-0013
09550 Carpet
09550 Ploutos Floors Larry Osborne
Carpet
mpmmmmiiffiaifmimriu^ mmtmmmmmMtmM
J Bruno & Son D. Bruno (604)254-1396 (604) 254-1398
09960 Floor Coating
Specialty Coatings Co. Larry Malinousky (604) 521-7797 (604) 521-7795
09960 Floor Coating
Star Industrial Floors Lex Peterson (604) 873-85B6 (403) 287-2620
09960 Floor Coating
Stonehard John McLean (604)777-1225 (604)777-1226
Floor Coating
09960
m^sm^^mm^^mmM ^S&^^^&^^.^^f^WM John
§&i^fii masmm.
Racanelli
Seymour Painting (604) 299-0566 (604) 299-0568
09901 Painting
Spectrum Painting Ltd Joe Racanelli (604) 437-9150 (604) 437-9155
09900 Painting
Combined Painting Ltd John Abshire (604) 254-8254 (604) 254-0041
08900- Painting
U99UU
09900 • I ■»****iwiny ~ ■ Westcan
Painting —----.--- ^ & Decorating Ltd.
Painting Gary Muzumdar (604)251-6625

Food Service Equipment Alex Gair & Sons Brian / Dale (604) 253-6601 (604)253-2686
11410
Northwestern Systems Corp Dale Hamerston (604) 279-0279 (604) 279-0293
11410 Food Service Equipment
Food Service Equipment Russell Food Equip Ltd. RodMeister (604)253-6611 (604) 253-0807
11410
Food Service Equipment TSM Engineered Products Bob Wade (604) 273-9094 (604)273-1262
11410
West Coast Food Equip Lid: DanO'Grady (604) 251-9449 (604)251-0777-
11410 Fpod-Service'Equlpment

Page 2

00000047
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT

DOMINION FAIRMILE CONSTRUCTION LTD. PROPOSED LIST OF BIDDERS

.^;;o.^>.:vj- -;'.;i*!v ££S£sZ&jiStP}Jt''.z$-
mvlsM^^Sl^iMfM^IB?^ 4^^-$£^^^^ iSx&^&'-'^V r-SrESiD^
12990 Multiple Seating Hussey Seating via Taledi Distribution Luc Bedard (778) BB5-3507 (604) 536-1629

12990 American Seating Estimating Department ,1-800 748-0268 (616) 732-6502
Multiple Seating
12990 Irwin Seating Company Inc. Robert Gibson. (604) 684-4161 (604) 684-7493
Multiple Seating
Cascadia Sport Systems Inc Murdo-Paterson (604)461-5208 (604) 469-7278
12990 ■ Multiple Seating
Centaur Products Inc. Gary Boekenkruger (604) 430-3088 (604)430-1393
12990'. Multiple Seating
12980 Division Ten Enterprises - Brad Burnett ■ (604)522-8422- (604) 522-4262
Multiple Seating
bftisiSn y&Mechalriicafci>M^M ^£^'*>2^«£VJ^# mmmm^&M &M}$$$&zz$
Mechanical Alpha Mechanical Marvin Cheng (604) 941-9296 (604) 941-1217
15000
Dual Mechanical Jason Coltett ext2l (604) 576-2739 (604) 576-4739
15000 Mechanical •"..•'.•*"•.'.'
Georgia Mechanical Ken Nairn (604)276-9400 (604)276-8426
15000 Mechanical
15000 Mechanical Keith Plumbing & Keating Tony Kanjer (604) 980-4891 (604) 980-4756
$8§$$S881i
—_•■" DivisiotB6^EWmciaii^m^^i
^S#l^*V^ifU^iH ^jK^i*!^..-..;!;.*.:/;!;.-1.-!

Bridge Electric Corp Steve Hillman (604) 273-2744 (604) 273-4814
16010 > Electrical
Electrical Canem Systems Ltd Moms Lansing (604)523-1170 (604) 523-1194
16010
Elgar Electric company John Tumey • (604) 590-2771 (604) 594-7822
16010 Electrical
16010 Electrical Houle Electric Company Wayne Nielsen (604) 434-2681 (604)434-0480

Electrical . Mott Electric Company Jim Griffith (604) 522-5757 (604) 524-3531
16010
Electrical Lockerbie & Hole Co. Dave Villeneuve. (604) 609-2090 (604) 609-2044
16010
Status Electrical - Keith Falardeau (1877)859-1892 (1604) 850-0792
16010 Electrical

Page 3

00000048
/
Chris Beaton

I n: t :% WGe ad vn iens dYaeye, ' [ AGpYrei le @
«om 1 6d,o2m00
l n8l o1n0c :o2. 5c oPmM]
To : - A r i f R a h e m t u l l a ; C h r i s B e a t o n
Cc: To m de Wolf . -
Subject: . GTS Steel take Off from SBP Bill of Quantities - April 15th

RoofSteel hdamani@dornlnion
eigbtTakepffAPrl6co.comi.2008Ml...Attached is GTS steel weight take off based on Bill of Quantities
issued yesterday from Hightex. I haved also provided the SBP summary of preliminary
elements/ quantities that originally identified 4,700 tons, which also included a lower
tension ring of 1,000 tons (now-revised to an in-rigger with 10 cable tension ring).

We can discuss further tomorrow.

Regards. ' _. ■ . . ^: '.,.__„ .,.-,*,,•.

Gavin Yee, A.Sc.T. GSC LEED® Accredited Professional Project Director Direct Dial:
604.631.1080
Cell:, 604.341.4746
Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 6 0 4 . 6 3 1 . 11 0 0 .- . . (

Original Message—--
torn: Rob Third [mailto:rob@gthird.com]
Sent: .April 16, 2008 7:3.2 PM
To: Gavin Yee

S-abject:dRErsteel take off s from Design Consultants can't be right.

Gavin, '
«o we did not know where they were adding weight, and couldn't belieVe it would actually

^^^^^l^^t^^^^^^c^. infers, castings, oack
stays, embeds, etc.)
The level of information and sizes on the -Material Take off List" you gave me yesterday
has made.the difference.' ,
(.See enclosed comparison) .
•The hew snow load code numbers they are using now must be the problem .

For example the box beams .use to be a combination of 30 mm and 70 mm plate the are now 75
mm- and.75 mm plate, and are larger in size. *
«.' ,«,o fAhanpr from 1500 to 500 (still says that on the drawings), now they taper
•fromm"6oUto lOO^and'have"Si^gthjtif f eners welded on 4 sides inside the tapered
box sections. • * . " . • ■r
Call me if.you want to discuss 604-523-7373

3b Third . .■• . . ,■ . I

,l (o6r g
0 e4 T) h i ^5M
2 o6 n- 2
. /3 3
E 3m p i (r e
6 0I4r o
J n w yo 4r kt >
s - "/ i>* ^Ji = -S t r u c t u r e s ^ ^ ^ C o n s t r u c t . o r s ^ ^
299-7969

00000049
05000000

33A ' uxabd .'uo,Bag sxjqo .'pjxqj, qon -PL
Wd Lf-t 8002 '91 TTjd« :}«SS
[uioo-paTq*46@qoj:o*4TTBUi] pjx.qxqoH -.uioj,*.
' - - a B s s s a w i b u x B x j o j - fl ^

doTT/ieg* fr'09 :x«j oooT'Te9**H>9 :«tbw
LX* WSA ,0'*a 'jaAnooueA '^M Ii2n,jXA S862 r OCTJ
•p,«I uox,?nj,suoo ajTuiaxBd uoxuxuioa

9fr£fr"ifrE'fr09 :tiso'
. oso/rteg'frog
:i*exa "Abaixa JO,*oaJta ,oaCoJd.T«uoTssagojd pa,xpaJoov ©aaai OSO 'I/as/V 'aaj, uxabq
•dcs-e am ijeo .-as-eaid

•q,ET qojew pue ££ qa.* pa,*ep. sfiuxMBjp
doqs aq-} Jad sb s,q6xaM jaxABaq aq, go ajB.MB uaaq aABq Abui noA .lvv& aui o, s^ooi ,i
' -pau6x,iB ojut- mo ,a6 pinoqs aw pue op o, BuxuxiSTdxa auios aAeq AisnoxAqo 3M

iuaq-4 ja,Bajfi qonui ajaM spBO*[ aq*}
a,BOxpux das pxa .-doqsxaoM puZZ qa,* 3M3 Buxjnp noA 0, ubajB sb« ojut ,eqM mou* aui *43TP^
6uxmbJ.p doqs. aqi uo UMoqs se Buxj uoxssajduioo aq, Jog pa:*einoiBO ^ST3M3lH ^T3"°? ss^Td
•aseajoux aBB^uaojad sxq, ,oaT.go:c ,ou saop sBuxwejp doqs JnoA ,nq 's,q6xaM uj saBuBqa
%qS BuxjBduioo aa-e noA pueq'auo u0 "lieui-a jnoA ux ogux aqi q,XM dn pp-e qou saop 6uxq,3uioS
•TT3M sb sxq, jog ,unoooB osTb sajnpaoojd uox,oaja ,,upTnoM ' (o) A3*, iio uMo'qs ?e °^JJT
qxTdsaq PIno« Buxj .uoxssajduioo 3q, ,Bq:, msum noA gx 'auinsajd 1 ',q6xaM I33,s ux '"»»«T
%0S * o,ux a-4-Bisu-BJ^ aAaxiaq ,oii op I ,nq '3TaSAui pa,BinoXBo ,,uaABq I ■ **£**? «W "OJJ
baaBTnD-iBD\qfixa* sq, pue suox,33S om, ux ,xXds aq o, papua,ux sbm Buxj uoxssajdiuoo aq,
,eq^ pa^snxix sxqx'D) ^a* WT q~«H t»W OOirBu.XMBjp doqs SJ.9 uo pM«[«^
'qsuy •Buxj
- • uoxfesajdiioo
, i s p o q , a aq,
u i ugo
o xs,.qBxaM
q o a j a pPub
u B azxs
' , q 6 xaq,
a Muou xsuox,BXnoXe='
, u a s a j d 3 J ™°,«°*
s * o u xPJP
m b :™f
«
doqs asaq,- pxp ,Bq* *aTduiBxa jog Buxj uoxssajduioo aq, uo s6uxmbjP doqs SiO uo pas^
iauix, ,eq, -}*e pazxpjBdoaC
aq ainpaqos aq, ,,upinoM 'os gi cBuxj uoxssajduioo aq, 5° sTXB,ap asaq, uj pa^?^
sb doqs^JOM aq, ,b. passnisxp s,q6xaM paseajoux aq, go 3J*mb noA 3J3M pu22 ^™W
uo jsspub xa,q6xH vtitik 6ux,aaui doqsXJOM T«T^T"T anoA Buxjnp paJBdajd aja« sije^P
. a s a q f ^ p a ^ ^ p u x ^ o A a A a x Ta q . I - ^ . q M W P s B u . x m b j p d o q s S X 0 « d « S j ^
zog panss^aj pS ^lio noA s,q6xaM .aq,. o, uosxJBduioo aq, Bux^ui.aq PXnoqs Anwi nox

ax SaT.,T^Bnb Aj^uxuixTajd iW woxj s-AqBxaM xbuxBxjo o, Buxj^duioo ajB noA aAaxiaq 1 aXTqM
•-.*'•*. ' :jaBBxJUl :sAB,s*iibBa .

:ja66xJ,np
* . • • - :s*,sbw ..'
:6ux*a uoxssajduioo

■* . • £pa,BinoiBD
" ,q6xaM
• iB*io, aq, "sx ,eqM
. ' " ' ' ' q o n ■•
- • '• * ' '/•'*'

* ■ ' ~ - r " ^ Z - - ^ £ ^ • • - v ^ - ; : * :•,uBxj,aq
^ . ^ t - l t .,,ubd
. . . . . . s,uB,insuoo
- » . : • • ; . ufixsaa
. : : . uio.jg..^.g.go
■ -^-V- JIO a*i(^
M ~ ".ia*s?S
§P'.UlOJ>^oa^S:
X : ^ D *.
pjxqi qoy'iox
Wd Tt: i-8002 ' 9T. TT^'dV :W*S
• ' V* ' [ui6o"00uoxuxuiop®aaA.O:o:lT'FBU1] asA; uxabo :uiojj
•. aBsssaw ibuxBxjo--t^^
• w-
Cc- To m de Wolf.; Arif Rahemtulla *."•»,♦.
Subject: RE: Steel take offs from Design Consultants can't be right.
" .X*understand some of. you couldn't open the previous one....

' #■' .
BC Place Construction Team

R e ; B C P l a c e A p r i l 1 5 t h M a t e r i a l Ta k e O f f f r o m S B C E n g i n e e r s n o t e s : ■ \
Ate tnlie really the new dimensions and thicknesses^ -These-hew s^e^^nber^-weiptr^ are
now sHSa^ <*0%) that we will have to completely start over on our manufacturing,
.shipping,-and erection engineering schemes and methodology.
• Even if these material lists are inflated with a 25% design buffer, the.steel members are

EtS"E SLS S'SLff &^i^ W .*, -e 39.tonnes, now closer to .78.
- t o n n e s s o t h e y h o w. r e q u i r e . 4 , ( m a y b e 5 ) s p l i c e s t o b e e r e c t e d . _ .

..compression Ring Box Beams are-heavier and *«™J%V»^J£&&JrJ?ZF
53 tonnes, (heaviest 80 tonnes . The average is now 100 tonnes ana tne ne^eB
t o n n e Te a c h ! T h i s a g a i n w i l l r e q u i r e a d d e d s p l i c e s f o r e r e c t i o n l i f t c a p a c i t y.

are a 5 to 6 month delivery items. Full length^stiffeners are oeing aaae . enough
that are a tremendous labor addition where we have identified, that there is barely enougn
time to-fabricate the steel as per previous design criteria.

Using these take off* and design parameters the schedule is unattainable.
I fear GTS are spinning our wheels here trying make this vork when it's probably not even
c l o s e t o w h a t w e w i l l fi n a l l y - b u i l d .

need to wait for the "Finished Design", before we know what we are building, and
Ordering steel for.
And I know waiting is not the option, you want us to take, but I don't- see any other
choice. *

Rob Third
President
George Third & Son Ltd. '...:' - .
• .. " y • ' '

Georg^Third & Son /Empire Ironworks.BC / Dynamic Structures /KWH Constructors _ ,
(604) 526-2333 (604) 946-5515 (604) 941-9481 ^ (604) ,
299-7969 .

Original Message—*-'
F r o m : R o b T h i r d ' -■• '■
Sent: April." 16,- 2008. 4:26 PM
To: Chris Beaton; Gavin.Yee
Cc: Tom de Wolf; Arif Rahemtulla
Subject; RE': Steel take.offs from Design Consultants can't be right
Importance: High.
Thanks Chris, ........ .please see enclosed.

Rob Third . '
George Third & Son / Empire Ironworks BC / Dynamic Structures. / KWH Constructors
(604) 526-2333 (604) 946-5515 (604) 941-9481 (604)
-. 3 • " - • '

00000051
££000000

69J6.L-.66Z
(*09) 1 8 * 6 - 11 - 6 (*09) STSS-9&6 (K>9) £££2.-925 (W)9
sjo,onj,suoo- HM3! /■ sajn,onj,s oxuieuAa
" / DS* si(JOmuoji. ajxduia /P Juos
T U*5
I . pJT^i 36joal
3°*
* . . . •
dVSV ST^ 3B 6ux3[ooi aXdpad Xexojauiuioo Am ,36 o, pssu i 'uoos aow "ieq, ,36 I ubo

uieaa. . Buxh go s6uxMBJa ssajfioJd - gooH.X3,qfixH >3N.33«Xd 09 -:3H :,oaCqns
. ■' • ' . 3SX uxabd :ox

, *' p J. x qV, 6 @
WV q o j 6: o£ ,: i8x * e
8u0 i0] 2 p j' 9 1 x XqTo**<a* V" u :i O
^ 9J Sd
- - . [uioD xq
/ a B fi s s a w ibuxBxjo

•: " .•00II*TE9"*>09 '-**& . 000T'TE9'frb9 :uxbw
£-xV WSA '0*9 'jaAhoouBA 'Abm XBn,JXA S862 -0ET#
•p,q uox,ohj,suoo afcuij-CBj uoxuxuioa
9*Z.KTf'E'fr09 :II3D • ' •
080T'T,£9*fr09
:iBxa ^osjxa Joqiosjxa ,o3CoJd iBUOxssagbJd p3,xpaaooY ©aaaT* OSD -i-os-V-'aaA utabd
» *dBS*e M3XA3J 3SB3Xd
■ . . ' - ~ iiMOJJOuioi Aq sxq, szxieuxg o, paau aM

,eaj6 aq pinoM ,eq, Aepja,saA panssx woa *m o, 3,BPdn ueo noA gx 'j3A3Moq ' luB^3*V 1*111
Aq pauxuu3,ap ,qfixaM XBuxg o, ,oaCqns) suoj, 000'9 «o. P3SBq aoxjd uinuixxBW P^?UBaB^r^
s-e ,a6pnq q,*t qoJew JnoA asn o, a^TX PT^om aM *ooABd,*,u3XXo jno Aq XBAOjddB o, ,03Cqns
sx wuinoop sxqi -pawaxAaj 3M ,Bq, 6uxpuB,sj3pun gp uinpuBJomaw uXaVHCI,* sqa ?°^^^°°
pjott aq, sx aiaq aui Pub gTOMaa uiox <uo,B3g sxjqo q,XM ABPJa,saA 6ux,aaui jno o, jaq^nj

..XdVaa., BuxpUB,srapun go uinpuBJOUiaw SJ.9 :,oaCqns
. BTT.n,iuaqBH. g*-*V' '3T-OM
p j3P
x qmo& -'uo,Bag
. x q d H sxjqD :"-op
°X
WV LT--0I 8002 '9t IT^V 'ABpsaup3M -W*S
(U100-OOUOXUXU10P®33AD:0,XXBU1] 33A UXABQ tUlQJJ
_ aBsssaw Xeux6*tJ0 --

3889-889-tO.? !X*
a r f ~ ". .;... ' _* "_ . . - . . , : . •' -~ ' -•> * -' r * " ' •- ' ■ ." '" £ 2- l d ^ 0 £ l - SO oD V
AB" ^d '
-• , uo,B3a sxjqo

■' " . . " ' .' no a xueqx

•smbjp AXq,uoui ux uoxsuioux o, joxjd uoxuxuioa Aq ggo pauBxs
dub uox,B-,uauinoop aTq«33j6B Aq dn psip-eq aq o, sBuxuxg 'uox,.*oxjqBg jog PJ*eA s.P*PU
PaLoaa ux paAX3Daj 3ouo T33,5 jog Aed XT™ ooABd Balaam SlA^pj3,S3A ,b p3ssnosxp sv
A 'qon / uxabo

..XdYHCL, 6uxpuB,sJ3pun go uinpuejouisw SXO :3H :,oaCqns
• • •.^,
- • " ^^^t^,
-•'•' —BXXn,m?»q^H
" " " p j x q i gi^V
q b a /JIPM
i 3 3 A 3p
u x ««Oi
a b q /-op
:ox
Wd 80 = 2 8002 '9T XT^V ^^3S
ruioo-S3X,J3doJd,J30UOD@uo,Baqo:o,Xx*eui].
' ' ^^--a6*ess3w tuo,saa
^ u T 6 !sxjqo
- 1 © :uioj,j

696Z.-662
--.---Original Message
jg-r-om: Gavin Yee [mailto:GYee@dominionco.com)
flint: April 16, 2008 8:15- AM . ' - •
^B- Rob Third; Dennis Dupasquier; Jeff Muilins; Alex. Blackwood
Cc Bob-Reimer; C. Rowan;. Tim Terpenning;. Erhard Hinko; Robert. Gagnon
Subject- BC Place New. Hightex Roof - Progress Drawings of Ring Beam

Ring Beam Progress drawings FYI. ^-..:vr.,.
Please review portal frame upgrades and confirm pricing to complete this.work. .

Gavin Yee, A.Sc.T. GSC LEED(r) Accredited Professional Project. Director Direct Dial: ^
604.631.1080
Cell: 604.341.4746 . •

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, .B.C. V5M 4X7
Main: 604.631..1000 Fax: 604.631.1100 *

-Original Message .
Fromj Glenn Hufeick [mail to: Glenn. Hubick@genivar. com] .....: * • Vi i... ......«■*». - «- * *-
"sentf April 10, 2008 7:27 AM
To : Gavin Ye e . -
Cc: cbeaton@ConcertProperties.com; Doug Radclitt
Subject: Fwd: BC Place New Hightex Roof
Gavin, . . " * * " ' "■. - - . ' . .

Please find attached progress drawings of ring beam upgrades as requested.

jgards, . "*' '
fl e n n %

This e-mail is intended only for the named recipient and may contain confidential and/or
orivileqed material. Any unauthorized copying, dissemination or other use by a person
other than the named recipient of this communication, is prohibited.. If. you received this
in error or are not named as a recipient, please notify-the sender and.destroy all copies
of this e-mail* i m m e d i a t e l y. "'*•',

Please consider the environment before printing this.email. ' •

00000053
0 Job3619-BCPlace Roof ' April 16/08

ROOF STEEL WEIGHT TAKEOFF SUMMARY

April 16 /08 Bid: Jan. 29/08
- - Comments -^-.s:!^- &
~Jtem r~~^..=;« Qty. ^Weight (tonnes) Weight tonnes)
Ave. Total Ave. Total

36 101.8 3663.0 52.8 1900.0 Ave. wt has doubled: max wt now 115t
Compression Rings

36 79.4 2856.8 38.9 1400.0 Split into 4-5 sections to erect; was 3
, Masts

36 18.6 669.5 11.1 400.0 May have to split int 2 to.erect
Outriggers

B.8 315.6 Were Cables; now plates
Lower Backstays 36

1000.0

36 5.9 211.0 New item
Inriggers

Total 7715.8 4700.0

% increase = 64.2

00000054
Schlalch Bergermann
and Partnar LP '
- < ;
Structural Consul ting
Engineers -

BC Place
Summary of Preliminary Elements / Quantities

Steel '

Element Type Grade Approximate Dimensions Tonnage

1900 tons •fc^C-
Upper Ring Welded Box Grade 50 1000-150p(200Ol50ff t 30-70
fiOQ.iooi) ^ooo-1500 i so-'W ^4-eee-tews -> . hWT •' . •
~J^C^aet iqnp^-- WblJed Dux" S-rade-66-

Columns Welded Box Grade 50 500-1500 500-1500 t 30-50 1400 tons . &&****> .

Struts Welded Box Grade 50 500-1500 500.-1500 t 30-50 400 tons . • ' cMlft

Fully Locked WS-3 80 150 mm
Upper Chord
Lower Chord Fully Locked WS-3 80 100 mm

120 150 mm
Upper Backstay Fully Locked WS-3
Lower Backslay Fully Locked WS - 3 120 150 mm

Open Spiral Strands 20 40 mm
Hanger

00000055
J
Chris Beaton •Mail

rom. • ' Rob Third [rob@gthird.com]
_ e n t : * W e d n e s d a y, A p r i l 1 6 , 2 0 0 8 4 : 2 6 P M
7 Q . • '■. " ' C h r i s B e a t o n ; G a v i n Ye e
C c " . To m d e W o l f ; A r i f R a h e m t u l l a
Subject: RE: Steel take offs from Design Consultants can't be right.

I m b a l a n c e : ™ * H i g h ' * * * * - . " ^ " T- " "

E
JC Place April 15th
Material...
Thanks Chris please see enclosed.

George^ird * Son / Empire Ironworks. BC / Dynamic 8t^«%{™B?»»tructor%04)
(604)52-6-2333 *. (604) 946-5515 ^ __ .(604) 941-9481^ _\604i
299-7969r" .*—r**=*=.-£-.i ,.Ua.r,v, ...«—v^-»~«--. -.••.:--*-••■■«•.• —

__—original Message----- .*,'*.'
From: Chris Beaton [mailto:cbeatoneCoxicertPropertiea.com]
Sent: April 16, 2008 2:08 PM .^ • .
a To : G a v i n Y e e ; R o b T h i r d * . , "
Sc: Tom de Wolf; Arif Rahemtulla .
Subject: RE: GTS Memorandum of Understanding "DRAFT"
Gavin / Rob, ..

As discussed at yesterday's meeting. Pavco will pay for steel once received in George
Third's yard for. fabrication. Billings to be backed up by agreeable documentation and
signed off by Dominion prior to inclusion" in monthly draws.
Thank You,

Chris Beaton
PavCO
Ph: 60.4-307-0123
Fx: 604-688-6882 '
• . J . * *
_ Original Message -
From: Gavin Yee Imailto:GYee@dominionco.com]
Sent: Wednesday, April 16, 2008 10:17 AM
To: Rob Third
Cc: Chris Beaton; Tom de Wolf; Arif Rahemtulla
Subject: GTS Memorandum of Understanding "DRAFT"
Rob,

-'FvrftTter to our meeting yesterday with Chris Beaton,\ Tom Dewolf and me hef^isTThe Word '
Document of the "DRAFT" Memorandum of Understanding that we reviewed. This document is
subject to approval by our client Pavco. We would like to use your March 14th budget as
ktheinal
Guaranteed
design) , Maximum
however, ifPrice
you based on 6,000
can update Tons
to the (subject
BOM issued-to yesterday
final weight
that determined by
would be great

We need to fi n a l i z e this by To m o r r o w ! ! ,

00000056
Please review asap:

Gavin Yee, A.Sc.T: GSC LEED® Accredited Professional Project, Director Direct Dial

m
604.631.1080
ell: 604.341.4746

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way,. Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

_----original Message----- •' ''~::crn-- "*" --f^- *•
From: Rob Third [mailto:rob@gthird.com]
Sent: April 16, 2008 8:39 AM
To : Gavin Ye e . _ ^. _,
Subject: RE: BC Place New Hightex Roof - Progress Drawings of Ring. Beam
Can I get that MOU soon, .1 need to get my Commercial People looking at. this ASAP

Georgf Third * Son / Empire Ironworks BC / Dynamic Structures /KW^Constructors
(604) 526-2333 (604) 946-5515 (604) 941-9481 (604)
299-7969
ill Mill*1! 1 -

J . ■ . • .
Original Message------ *•• •
From: Gavin Yee [mailto:GYee@dominionco..com]
Sent: April 16, 2008 8:15AM
To- Rob Third; Dennis. Dupasquier; Jeff Muilins,'* Alex. Blackwood
Cc* Bob Reimer; C. Rowan; Tim Terpenning; Erhard Hinko; Robert Gagnon
Subject: BC Place New Hightex Roof - Progress Drawings of Ring Beam
ting Beam Progress drawings.FYI,
please review portal frame upgrades and confirm pricing to' complete this work.

Gavin Yee,' A.Sc.T. GSC LEED(r) Accredited Professional Project Director Direct Dial
604.631.1080 "
Cell: 604.341.4746 >

Dominion Fairmile Construction Ltd.
# 1 3 0 - 2 9 8 5 Vi r t u a l Wa y, Va n c o u v e r, B.C. V5M .4X7 .
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

Original Message * . ..
From: Glenn Hubick [mailto.:Glenn.Hubick@genivar.com]
Sent: April 10, 5008''7:27 AM
To : Gavin Ye e ;
Cc: cbeaton@ConcertProperties.com; Doug Radcliff
Subject: Fwd: BC Place/New Hightex Roof

Gavin, • y ' . . . ' •■.
Please find attached progress drawings of ring beam upgrades as requested.

Regards,
Glenn '' . ..,-,-. . ■ . • . . . _ - , . . ■■ . . .,„«.

iThis e-mail is intended only for the named recipient and may contain, confidential and/or
'privileged material. Any unauthorized copying., dissemination or other use by .a person
other than* the named recipient of this communication is prohibited. If you received this
in error or are not named as a recipient, please notify the sender and destroy all copies
of this e-mail i m m e d i a t e l1y . 2 * •* •
. ■■■■ • .

00000057
8S000000

1

•piT uos i° PJIMI36J099

._ __'... luapisaJd

pjjiaqoy

•331043 jaqio Aue aas i,uop r inq 'a>|ei 01 sn iueM noA uqiido aqi 4ou s\ 6ur!bm mou>| i puv
•joj jaa^s 6uuapJO pue'6u!p|!nq-aJB aM-4eqM
Mou^ aM ajojaq '„u6isaa p3qs|uyu aqi joi hbm 01 paau aM Plinq A||euy ||im aM leqM 01 asop
uaAa^ou Aiqeqojd s,i! u^mm^om sW a^em 6uiM *&V siaaqM jno 6uiuu!ds ajs S13 Jean:

/3|qeujeneun sj 3|npaq3S aqi sjaiaiuejed u6|sap pue s^o a>iei asaqi 6uisn

•eua^JD u6|sap sno|Aajd. jad sb |aa;s aqi aiBDuqe;
01 aiun q6nou3 A|3Jeq si ajaqi leqi payiiuap! aAeq aM ajaqM uojuppe Joqe| snopuawaJi
e aJe leqi siseuu aqi 01 papps 6uiaq aje sjauajiiis. qi6ua|.||nj -soiai! AjaAijap qiuow 9 01 s e
aje Aaqi pue sBuueaq apilS aSpug mou aje sisblu aqiio saseq aqi ib suopauuoD ujd snojAaJd

•AiDBdeD yi| uoipaja joj sa3i|ds pappe ajmbaj ||iM U!b6b siqi -ipea sauuoi
STTmou isaiAeaq aqi pue sauuoi 001^0" s\ a6ejaAe aqi -(sauuoi 08 ^aiAeaq) 'sauuoi es
aSejaAB 3J3M Aaqi -u6|sap snotA3Jd ueqi jauei. pue Jaweaq aje siueag xog 6u!a uoissaJduiOD

•papaja aq 01 saoyds (s aqAeoi) 'fr aJ|nbaj mou Aaqi os sauuoi
- 8ZoriasopMoCT^UOSfet^M Aaqi 'ueisap snoiAaJd ueqi j9!>pois:pue jaweaq ajrsjsew

•3Ujaq3s uoipaja luajjm jno joj AAeaq

601 aje sjaquiaui |aais aqi 'jajjnq. u6!Sap o/oSZ e qi|M paieuui aje sisa |euaieui asaqi j! uaA3

•A6o[opoi|iaw pue sauiaqos 6uuaaui6ua uoipaja pue '6u!ddiqs
'6uunpj>inueui jno uo jsao ueis A|aia|duiOD 01 aAeq I|i.m*3M leqi (o/o0s) h&H os mou
aje siq6.aM Jaqtuaw |aais Mau asaqi ^sassauwi pue suoisuaiujp Mau aqi A||eaj asaqi aJV

Tsaipu sjaauibug JUS uJQ-U UO a.^l WWW qiSI IMQV «j«id ju W

[ueai uonoonsuco sJK|d J9 *
6S000000

spje6ay -

japuai joj ino ihd aje saBe>|oed am uaqM "siseq

pejinbaj se ue uo sapeJi pupnippe ,uaiuaiddns o\ paau Abui aM siuaunsnfpB Aue aambaj noAji mou* aui ia*i

leAOJdde Pub MajAaj noA joj sjappiq pasodojd p m e s| paqoew

•■■'.'■.... isn s^3aai8 aasbdoyd
^sn sjappig pasodojd a3B|d 39 .patqns
^ ! H H M d - * • • * ■ | U o ^ a g*P
owh pjsqjg i6u.uuadJ9rui!i fj|OM s u woi
M D!6un
l . l B uanfl
| | n i u!uou6e9
j 3 M e y vaqoy
j u v 1 : so
oi
Wd V£:0T
" ' 8002'9T
> a aIMdV'AepsaupaM
x u j A e ^ : i UU3S
uoij

uaje»

•puptai s,,pa to m 9JSMU! mou>, aiu ,91 iSMMO P»/W °t V»™ ** P'not*s ^ SdBMJ3d Wfl'

•speiuoo spQAed jad
jad sapej,
sapeji Burns pappe am'in»|pd pa-jpa am si.ip|i|*'jpd pauosmeam aas aseaid
'UIABQIH

. *4sn sjappig pasodojd 33e|d 39 -3* :pa?qns
om P«H3 Seuiuuactel lULL •« ap u»l 'uou6^^ «
' . Wd £Z:XT 800Z'91 IPdV :^U3S

6un uaje>i iiupjJ

OOHatt'WBasJ OOOLWMMeifl
/Yfr-WSA-*©^'JSAeooueA-'^/Vl-WA S86Z - OE IU
•pil uoijpnjjsuoo ail-uuiBJ uotuiuioa
^ 9WWW9:i|90
080ll€9«)9^!aP3-«!a
jopaJia pefojd
• ieuo!SS3joJd.pa?!P9^Vsa3310S9:r3SV'3aA:U!Ae9

paisaBBns pjBMOH m saiueduioo 6UHB3S aqi ppe o* pqepdn uaaq^setfsiMl

}sr\ sjappsa
" ' ■pasodoJd
' 6 u n u a9oeid
J ' e >O^P»JqnS
| . :oo _

i .---"-=--—'' uoieag sTjTfo :e||mujaL^a J!JV :0J-

|Ajd &ll 8002 '91 HJdV ;AeTpsaupaM :*uas
[moocwuqiuiuJop^aaAOl^AUiAeQ :uiojj

X BiimiJJ^MByiiJV

.*'■<«
zjo.i^d
Page 2 of2

Gavin Yee, A:Sc.T, GSC LEED® Accredited Professional
Project Director -
• Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746

Dominion Fairmile Construction Ltd
#130 - 29$> Virtual Way, Vancouver, B.C.V5M 4X*---^<-
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

From: Karen Ling
Sentr-April 15, 2008 5:04 PM
To : G a v i n Ye e ,
Subject: BC Place Proposed Bidders List v

Hi Gavin, ' • *

minute studying tonight.

I have attached the updated bidders list. A few questions per my post it note:

1 National Tile ■ I lefton the list as thiswas the Erhard recommended guys working on the Convention Centre.

I K K
9-n^rijenrtnfl suggested we delete Status and add Bridge Electa

I have attached the pdf, and it is also located in the project folder: , *

ftVAM.MAIN\Data"'---"'^Pr"i«-.t5\61-'i?'in-RC Place Revitilizatipn ' ..

■ , won't be in until 2 or 3pm tomorrow afternoon due to the test. Let me know what revisions to incorporate if we
can wart until then....

Thanks, ■ . . '

Karen Ling . % "
Project Manager
Direct Dial 604-631-1019 '

Dominion Fairmile Construction Ltd._ _
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, BC V5M 4Xf -
Main 604.631.1000 Fax 604.631.1100

00000060
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT

• DOMINION FAIRMILE CONSTRUCTION iTD. PROPOSED LIST OF BIDDERS

/aCJM^

Page 1

00000061
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT

t DOMINION FAIRMILE CONSTRUCTION LTD. PROPOSED LIST OF BIDDERS

^WzWMWgW?£?§
^^^^mmmmm^mmmm^^m-
08460 Automatic Doors Activated Automatic Door Systems Robert Slaney (604) 942-4557 (604) 942-2392

Jack (604) 530-8700 (604) 530-8257
08460 Automatic Poors Mainland Poor Controls Inc.
Dick Munn (604) 278-0192 (604)278-0160
08460 Automatic Poors Moraine Industries Ltd.
A u d r e y B a c k ( 6 0 4 ) 2 7 2 - 5 6 11 (604) 272-5822
Pacific Door Closer Service Ltd.
iiiiiiilig
Vito Mussio (604) 299-8914 (604) 299-3990
08100 Metal Doors & Frames Accurate Doors & Hardware
John. (604) 980-4881 (604) 985-6293
08100 Metal Poors & Frames CHS Hardware
Peter Poon (604) 599-0900 (604) 599-0316
08100 Metal Doors & Frames CP Distributors
KamWu (604)253-8252 (604) 253-4260
08100 Metal Doors & Frames. Mc Gregor & 'Thompson
Shahahan's Susan Potter
08100 Metal Doors & Frames
SmB mm
Opllrria Building ^sterns ..(604) 522-4580., (604) 522-1604
09010 Drywall and Steel Stud
RaimoVare (604) 293-7702 (604) 293-7709
09010 Drywall and Steel Stud Raicor Contracting Ltd.
Garth (604)327-7370 (604)327-7344
09010 Drywall and Steel Stud. Robertson WaBs & Ceilings

m^m^mmftpwmm BSB^B8%gBI
Grant Wilson (1604) 795-7324 (1604)795-7307
09310 Ttle Artistic Tile Ltd.
Derek (604) 540-7670 (604) 540-7680
00310 Tile. BridgewaterTile
Jamie Christianson (604)435-4431 (604) 435-4266
09310 Tile C&S Ceramic Tile
Pah Denghel (604)431-5554 (604) 431-7776
09310 Tile Ideal Floors
Star Tile Co. Ltd. Lillian Corra (604) 254-9864 (604) 254-5353
09310 Tile
National Tile (604) 322-7032
09310 Tile
•eifH w^ss&sssaM
Graeme Elsom (604)254-9571 (604) 254-5446
09550 Carpet Beatty Floors Ltd
Benefit Floors Ltd £totPtfl( Jared Groome (604)575-2227 (604) 575-2228
09550 Carpet
D.L. Watts Floorings Ltd. Ken Harbut (604)543-1994 (604) 543-1995
09550 Carpet
Donald Flooring Contract Sales Ltd Mike Donald (604) 732-6556 (604) 732-3450
09550 Carpet
Maxwell Floors. Ltd Rick Wagner (604) 597-2423 (604) 597-0013
09550 Carpet
Ploutos Floors Larry Osborne (604) 875-6484 (604) 875-6340

J Bruno & Son D. Bruno (604) 254-1386 (604)254-1398
09960 Floor Coating
Larry Mallnousky (604)521-7797 (604) 521-7795
09960 Floor Coating Specialty Coatings Co.
Star Industrial Floors Lex Peterson (604) 873-8588 (403) 287-2620
09960 Floor Coating
Floor Coating Stonehard John McLean
09960
msmmm
—§5 Hill
Seymour Painting John Racanelli (604) 299-0566 (604) 29.9-0568
09901
Joe Racanelli (604)437-9150 (604)437-9155
09900 Painting
Combined Painting Ltd John Abshire (604) 254-8254 (604) 254-0041
09900 Painting
09900 Westcan Painting & Decorating Ltd. Gary Muzumdar

wmm Alex Galr&Sons Brian/Dale (604) 253-6601 (604) 253-2686
11410 Food Service Equipment
Northwestern Systems Corp Dale Hamerston (604) 279-0279 (604) 279-0293
11410 Food Service Equipment
Russell Food Equip Ltd. Rod Meister (604)253-6611 (604)253-0807
11410 Food Service Equipment
Food Service Equipment TSM Engineered Products Bob Wade (604) 273-8094 (604) 273-1262
11410
11410 Food Service Equipfffeht • West Coast Food Equip Uto*. Pah O'Grady (604) 251-9449 | (604) 251-0777

Page 2

00000062
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT

• DOMINION FAIRMILE CONSTRUCTION LTD. PROPOSED LIST OF BIDDERS

3&szj£-. WfisWh^SirSm i^@imi f f i g $ i S g 8 $ $ l ® ® 8 8 ^ $ ®Luc^ Bedard
^^^M^im
(778)885-3507 (604) 536-1629
12990 Hussey Seating via Taledi Distribution
Multiple Seating 1-800748-0268
American Seating Estimating Department (616)732-6502
12990 Multiple Seating
Robert Gibson (604) 684-4161 (604) 684-7493
12990 Multiple Seating Irwin Seating Company Inc.
Murdo Paterson (604) 461-5208 (604V469-727B
12990 Multiple Seating Cascadia Sport Systems Inc
(604) 430-3088 (604) 430-1393
12980 Multiple Seating Centaur Products Inc. Gary Boekenkruger-
(604) 522-8422 (604) 522-4262
Division Ten Enterprises • . , , , ■ Brad Burnett
12990 Multiple sealing
llil
Marvin Cheng (604) 941-9296 (604). 941-1217
15000 Mechanical Alpha Mechanical tSbpojtlrv
Jason Collet! ext21 (604) 576-2739 (604) 576-4739.
15000 Mechanical Dual Mechanical
Ken Nairn (604)276-9400 (604) 276-8426
15000 Mechanical-, Georgia Mechanical
Mechanical Keith Plumbing & Heating Tony Kanjer
15000
timhimmffiffim iitlfSaa»i ii . ■ u> . (604) 273-2744 (604) 273-4814
Bridge Electric Corp Steve HiHmah
16010 Electrical
Morris Lansing (604)523-1170 (604)523-1194
16010 Electrical Canem Systems Ltd
John Turney (604) 590-2771 (604) 594-7822
16010 Electrical Elgar Electric company
Wayne Nielsen (604)434-2681 (604)434-0480
16010 Electrical Houle Electric Company
Jim Griffith (804) 522-5757 (604)524-3531
16010 Electrical Mott Electric Company
Dave Villeneuve . (604) 609-2090 (604) 609-2044
16010 Electrical Lockerbie & Hole Co
Keith Falardeau (1877) 859-1892 (1604)850-0792
16010 Electrical Status Electrical

. *4i

2*S>

tJaiUcf

9
Page 3

00000063
WOOOOOO

.' • *>*joaa aqi JOJ (dW9) soiJd
lunujixBiA. paapaiBng b paqsiiqapa seq pue >*jom aqi joj A6oppoqiauj pue susaui 'luaiuajnoojd
Q0H.-l.e9 CQ9 XVd ; 'Buiinpaips 's>|jom AjBJodiuai 'spatiJaJinbaj pjaua6 'HioM ^Ml JO WW* 9lil 1° 6u!PuBpjapun
poo6 e seq X31H9IH 'ssa°ojd siqi qBnojqi -siuauja6u6JJB pBjpoo aAipjoqeipo /aAijBjadooo
0001-IC9 1-09 131 qiiM 6ui>*jom 'pBpnq uo /auiij uo BuuaAipp 'suoiipuoo ainpaqos iq6i} u* 6upuoM ui pjooaj >peJi
'sai)iiiqBdeo jaModuBtu 'Aiiobobo uoipouqBj q6jq 'SBUMiqedBO JOOJ apepejpj ..pijnq - uBjsap.. Jjaqj
ZXfr W9A VOVNVO
ui asiiiadx'a papjpuoiuap SBq X31H9IH (suoiieoijUBno jo pauiapis .X31H9IH oi Jajau) spaioja
• OB 'U3AI1O0NVA
UOlpnjisuOO pus u6isap pajBj6apt uo fiaptlOM' pjooaj WW PJssaoons Pub aouauadxa uoipaja
aiqBd 'stuapAs jooj ouqsj 'sajnpnjp jooj payoddns paiqeo 'jooj aiqspBjpj ifflM asiuadxa |epads
avm ivniaiA 9862 -be*▶ jiaqi joj X31H9IH papaps SBq ooabj "(saBBd 21) "(S) ™U 8002 'E M^IN paiep '(nOIAl X31H9IH)
X31H9IH ^ pajedajd sb Buipuspjapun jo umpuBJouiaui aqi oj Jaqpnj *ooABd qi'M paiuaaJDv
3aiN30-H031 AVAAQVOaa
saoi/uas 6uii|nsuoo puoissajojd e japun saoi/uas Bui.ipsuoo 6uipiAOjd si X31H9IH 'A|paJJno

•an NOiiDnaisNoo :juaiuaaJDV aqx jo juajui

aiiwyivd noin'iwoq (dlAJ9) 8°!Jd lunuiixeyg
paaiuejen9 aqi uiqjiM >ijom oi pajinbaj aq ||IM ji puepjapun os|B Aaqj. >|Jom aqj joj luauidjnba-pub
siBuaiew pea| 6uo| jo pawajnoojd qpd poiiuo pue paaoojd o\ spfflAips uoipnjpuoo qpd paipo
mo|'|b oj auiu ui uoijeuJJOjui u6isap 6uipiAOid se ||dM se „s6u!Mejp Buppo/w,; o\&\ pedojaAap A||nj aq
iou Aeiu leqi uoiiblujojui uBisap uo passq uojpDuqej pue s6u|Mejp doqs qjiM paaoojd oj Ajessaoau
aq lllM n aJaqM suoqipuoo japun Buimjom aq ||*m Aaqi pue pafojd aqi jo sa.ijHjqisuodsaj pnng -
u6isan aqi spuspjapiin X31H9IH -papiduioo A||nj si uB.sap aqi ajojaq paaoojd o\ uoipnjpuoo pua
pajapjo aq oj spijapiu leoijuo moiib oi X31H9IH Aq Aipipanbas panssi aq ||*m uoipuijoju* ubjsap
se '.pavoeJl Pbj„ aq ||im uoipnjpuoo pqi X31H9IH Aq poopjapun s. l| -jooj aqi joj suiapAs
iBoupaio pus leoiueqoaiu papioosse se |pM se poj Mau aqi Mopq ajnpnjp apjouoo buipixa aqi jo
sapejBdn apnpui him pel-Old aqi spaiuap Buu uoisuai pue Buu uojssajdujoo 'sja66uu! 'sjaBBupo _
•siue'aq •spblu /sub'i'Ad ge jo ajnpnjp pap b Aq papuadsns si wapAs jooj apBpsjjaj aqi
ajnpnjp paiqeo pajaAOO ouqej pauoddns-jp-uou e IiuapAspoJ aiqspBjpj b qj|Mjooj papoddns
jib Buipixa aqi jo paiuaoB|daj aqi JaAoo ||IM (pafojd) pafojd iuauiaoB|day jooy aoeid 09 aqi
•-peloid aqi

paajBe A||eninuj
se suoijEoyuBp pus suoijjpuoo 'spaujnoop pejpoo aqi qi|M aouepjooos UI aq ueqs'sjJOM IIV

•(HOW X31HOIH) X31HOIH A"q pajedajd se Buipueisuapun
io ujnpuejoiuauj aqj *iuauja|ddns oj papuaiui s| nOlM siqi appaqos pue pBpnq 'uoipunj
uo saAipafqo sooAed spaiu pue jibj 'pajedsueji si pqi'ssaoojd pejpoo apsidaooe ue BupqfBUlj
io asod'jnd aqi joj qiie).poo6 UjOdQ pue ooABd qi|M ApAipjadooo 6uihjom ui pamujujoa si X31H9IH
leqi BuipuBpjapun aqi saqsipspa nOIAl Bjqi -paujaaj6e aqi jo papj pue spauiaJinbaj pejpoo
siosroad nvioads
aqi io aui|ino ue se saAjas (nOIAl) Buipueisjapun p Lunpuejouiai^ siqi 'X31H9IH pue ooAed
uaa/vqaq papoaxa A||n) aq ueo ju3ujaaj6e pejpoo ppg - uBisaa.puuoj aqi uaqM auji.i qons iipn
iN3M39VNy-fl.NpiJ.pn.aiSN00_.
:paFoTd^a6uaJajaraAoqe aqj joj (mjoaa) ujapAS jooy a|qepejp*y aqi joj (X31H9IH »Japipg
- uBisaa) qtuo xa*jq6i.H qi|M pauiaaj6e pejpoo p|ing - uBisaa pujjoj b ojui japa oj jauMO.aqi
1N3W39VNVH lDSrOMd io uoipapi aqi si \\ pqi slu'jijuoo uoiuiujoq 'eiquinpo qsijug jo aouiAOJd aqi Aq pAOJdde oi joafqng
(OOABd JO J3UM0) Biqiunpo qsijug JO aoUJAOJd aqi JOJ uoi.pjodjoo umojo b uoipjodjoo uo*|*Aed
09 joj paBv "JaBeue^ uoipnjpuoo si (odQ J° uopiujoa) "pn uoipnjpuoo aiiuuiej,uoiuiujoq
9NI10VM1N00 1V«3N30 - epeueo'oa'JaAnoouBA/.Z/i

pej-juoo jooy ape^oejiay pnng - uBisbq
anna / noisso pafoJd juaujaoe|day jooy aoe|d 09 - Bujpuepjapun jo uinpueJouiaiAJ :ay

aAipoaxg joafojd 'JJIPpey 6noa *J[Aj
jopsjja joefoid 'M30M |aeqo!|AJ asne^ *J|AJ :uoi.iuauv

:jjS ie@Q*s&
uoiunuoa Aueiujao
6u!JSLU!a £9298
0t -JjspJON
..idvua. HQ^O X31H9IH #
8002 '91 IPdV
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Structural Steel and Miscellaneous Metals
April 16. 2008 -

.The integrated team (Team), comprised of Pavco/ Stantec/Hightex/. SBP/ Geiger/Tensys/ George
# Third/ Genivar/ DFC has been working closely with HIGHTEX and their consulting engineers over
the past two months for the Project. The Team has been utilizing HIGHTEX* and their consulting
engineer's unique expertise for cable supported, retractable roof systems expertise and resources
for preplanning, budgeting, scheduling and constructabiiity reviews to prepare and facilitate the
Work. This "Design - Build" methodology allows, the Team to work in a collaborative basis-to
„ optimize staei. design, function-;..integration with the existing building, systemssand construction -
solutions with the objectives of completing the Project on time and on budget. Pre-planning for
construction concurrently during the design is critical due to the limited time constraints. The Project
must be completed before the 2010 Olympics, specifically in time for the VANOC overlay work
commencing in November 2009. Time is of the essence.

This integrated; process will transition into a construction contract and will supersede the
Professional Consulting Services Agreement. This MOU will confirm that HIGHTEX is committed in
working cooperatively with Pavco-and DFC in good faith to finalize a construction contract.
Parties to The Agreement:
All Work shall be carried out in accordance with the Contract Documents. The contract agreement
shall be a Design - Build Stipulated Price Contract, CCA 14, 2000 complete with Supplemental
Conditions between HIGHTEX and Pavco. The supplemental conditions will be modified to
incorporate the Role of the Construction Manager."1* ...—«■»-

Owner: , Pavco .
Architect: Stantec (Prime Consultant)
Structural (Existing Building): Genivar
Mechanical: . .- Genivar
Electrical: Genivar
Construction Manager: Dominion
Third Party Reviews: Arup
Structural Steel Trade Contractor George Third & Sons (GTS) . .
Steel Erection Trade Contractor KWH Constructors Corp. (KWH) .
Design - Build Roof Contractor: Hightex (Design - Builder)
Structural (above transfer beam) SBP
• Structural (Transfer structure) Geiger (Engineer of Record/ Coordinating Engineer)
Fabric Te n s y s
C l e a n E n e r g y c o n c e p t Tr a n s o l a r
Photovoltaic System Solar Next }. ' '
Acoustics MullerBBM.;....- ....._-..

Proposed HIGHTEX Team:

Dedicated Team andresumes
Refer to HIGHTEX'S Memorandum of Understanding for HIGHTEX organization Chart.

General Scope of Work - (Shall include but not necessarily limited to the following):
1. All design and engineering for the retractable roof structure and systems as referenced in
HIGHTEX MOU. ..*.*',
2. Supply and install all labour, materials, and equipment necessary for the complete installation of
the Retractable Roof System work listed herein for the project.
3. Include all project management, executive support, engineering, administrative staff, contract
administrators, QA/QC personnel, project accounting, shop drawings, detailing, travel costs
(possible overseas), disbursements. All as required to support each discipline related to
HIGHTEX operations both onsite and offsite.
4. Include all general requirements, temporary, measures and temporary works necessary for a
complete installation of the Work.
5. Supply-and installi.Workin,accofdance with SBP, Geiger and Tensys specifications.
6. Refer to Hightex's drawings for general scope of work. ^
7.* Upper and lower catwalks, related ramps, access ladders
8. Additional new columns to upgrade existing "Portal Frames" below existing ring beam and
plates required for strengthening existing portal frame columns..
9. . Supply and install temporary axial cable guys tied to top of masts for support of erection loads
include removal of cable guys afterwards. Include vertical tie downs of masts and water ballast
anchors for balanced weights on opposite sides of the masts. •
10. Supply and instal. slide bearings and supply related CIP embed steel for the pylons by GTS.
11. Suppiy embed steel for steel framing to support facade by GTS.

00000065
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Structural Steel and Miscellaneous Metals
April 16, 2008 ..

12. Warranty will be 10 years
* 13. Provide as-builts and maintenance manuals . . .„,- "_VI _ ._
14. Professional consulting services costs expended to date will be included in HIGHTEX fc>MK

Contract documents between the Owner and Design-Builder will be issued by Dominion in due
course. Please provide acknowledgment and acceptance of the terms ansd conditions of.this letter bjr
signingkad-returning a cepyof this letter toai^by fax Within-^ays. Subject to Pavco-s^prova^^-,
will prepare your Design - Build Contract Agreement. Upon acceptance of this memorandum of
understanding and subject to approval by Pavco, you are authorized to proceed with the-Work and
begin procurement of necessary materials, manpower and equipment necessaiy for the full
execution of your work as generally outlined in this MOU.

Work bv Others:
' 11 Engineering
Engineeringoffor
existing
other concrete
mechanical,
structure
electrical,
belowplumbing,
the steel portal
publicframe.
address system and lighting

systems not specifically integral with the retractable roof system such as motors, drives and
controls, inflation systems, gutter/RWL systems.
3. Structural Steel supply and installation
4. Fjre Protection ' '
5. Power supply for retractable roof ^^^ ^- ''_„_. .......
6. Lightning protection '""'"
7. Video screens, lights and speakers
8. Existing ring beam'waterproofing and roofing
0. Concrete transfer beam
.10. Structural steel masts, embeds, slide bearings, outriggers, in riggers, lower back stays,
compression ring, radial beams,
15 Steel pylons, related connections, splices, bolts, plates welding etc. (36 each) by Gib:
16 Steel horizontal struts and roof edge beam, related connections, bolts, plates; welding etc.
17: Compression ring box girder sections, related connections, bolts, plates, welding etc. by GTS
18. Supply and install Lower steel backstays members (below horizontal strut) by GTS.
19. Install only, upper cable backstays (supplied by Hightex)
20. Steel for 36 in-rigger for 10 cable tension ring
21. Steel.for radial beams . ' . , . .■" . . • ^
22. Additional new columns to upgrade existing "Portal Frames" below existing ring beam and
plates required for strengthening existing portal frame columns.
23. Supply and install temporary axial cable guys tied to top of masts for support of erection loads
include removal of cable guys afterwards.' Include vertical tie downs of masts and water ballast
anchors for balanced weights on opposite sides of the masts.
24. Supply and install slide bearings and supply related CIP embed steel for the pylons by GTS. .
25. Supply embed steel for steel framing to support fa?ade by GTS.
26. Supply and erect 5 tower cranes, 2 crawler cranes, 1 hydraulic crane, tuggers. tirfprs, hoisting
equipment etc. r

General Requirements bv Construction Manager:.
It is intended for HIGHTEX to be responsible for all general requirements and temporary works
necessary for the complete installation of the. Work, with the exception of general requirements
specifically listed below and noted under conditions and clarifications by the construction Manager,
submit your site management plan showing erection procedures and methodology.
1 . . Tr a f fi c m a n a g e m e n t p l a n a n d t r a f fi c b a r r i e r s " :
2. 5 tovVer crane footings, plaza openings & related hoardings
"3. Weather protection to seating areas prior to deflation and demolition of roof '.
4. Deflation of roof
5.
List of Project Documents: -

C HIGHTEX Concept Design Study, dated February 4, 2008
2. HIGHf EX Sign Off Package to PavCo
's. HIGHTEX Organization Chart, dated April 2,2008
4. Geiger Roof Design Outline Specification, dated February 11.2008 and March 12, 2008
# 5. SBP Narrative specification, dated April 2, 2008 .
6. tensys Membrane analysis dated February 20,2008 '
7. RWDI wind loading report dated March 26,2008
8. RWDI snow loading report dated March 28, 2008
.9. SolarNext statement oh photo-voltaics dated February 27,2008 •-..''

00000066
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Structural Steel and Miscellaneous Metals
April 16, 2008

10 Sheerfil I and Sheerfil II data sheets
11' Tanara fabric data sheet for 15.4 oz/ yd & 9.75 oz/yd
12 Intended - Preliminary Method Statement dated March 8,2008

Description Drawings Description
Drawing ■SCRS—
-.
S001 Plan View __ S006 . TensigriRiri '^ffansa >.'. _ J5S?2?2ia

Section ■pttc*t'" R^!fBct"abl§rRoof "
S002
Section 2 S008 Membrane
S003
Steel Details S009 Bearings Location
S004
Central Node S010 Bearings
S005

Transfer Ring:
Transfer Ring S4.0 Steel Sections-
S1.0
S3.0 Concrete Sections

Specifications: Parttl Retractable Roof
Parti Roof Structure
Structural Steel 09961 High Performance Coatings
05121

■BilLof QuaBtltiesj. April 15"' E-mail.
Lower Back stays
i. _______ Compression Ring
ln:riggers
Masts •
Outrigger

Guaranteed Maximum Price Breakdown:

It is intended for the following budget to be a Guaranteed Maximum Price (GMP). HIGHTEX will be
equ"ed to demonstrate competitive pricing, tendering of major suppliers, equipment vendo^
kubtades and costs in an "open book" process. The GMP is based upon issuance of design
•S^-^-SSA. It is understood these design drawings wH. be updated and adjusted on
finai snow and wind.loads from the modeling report as prepared by RWDI by end of April 2008 and
final design information will be issued in May 2008.

Contract #13-010
Div 13 - Retractable Roof Guaranteed Maximum Price Breakdown
HIGHTEX budget breakdown dated February 6, 2008, and subsequent
plicrng'adjuM^nt's "NOT BY"7 HIGHTEX" as per the following
breakdown: ' ■" ' — : —': >
$2,220,000
1. HIGHTEX Project Management
$7.160.000
2. HIGHTEX Engineering
$12,100,000
3. Cable supply.
4. Fabric $4.554,000
5. Retractable Fabric ■ $2,254,000
6. Liner ' $1,518:000
Clamping Systems $420,000
Drive Systems $4,500,000
9. Air Supply Systems $600.000
10. BM Eguipment $120.000
11: Catwalks $750.000
12. Photo Voltaic System $8.600,000
13. Cushion Fabrication $3,000.000
14. Liner Fabrication $1.485.000
15. Site Installation $960,000
16. Cable Installation $8.250,000
17. Fabric Installation $2.000,000
Subtotal: $60,491,000

* 12. PST (7%)
13. Contingency $5,355,750
14. HIGHTEX Mark Up $lncluded

00000067
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Structural Steel and Miscellaneous Metals.
April 16, 2008

Contract Price in Canadian Dollars (Including PST, Excluding GST) $65,846,750 + GST

Tendering and Competitive Pricing:

It is HIGHTEX' responsibility to identify any long-lead delivery items and provide competitive pricing
results froTti^three vendoi^^wdsajspjreable dsgsSe&backup for stjWfesion to pFC-r^Sltee pricing
results are tabulated for a complete price including duties, freight, Provincial Sales tax. HIGHTEX
will be required to submit this information for "requisition to purchase".as recommended by
HIGHTEX and approved by Pavco. This procurement process is intended to be art "open book" and
transparent process. Tendering & competitive pricing is required for the following list,'but not
necessarily limited to the following list of major equipment vendors, suppliers and subcontracted
budget items. -
1. Cables
2. Castings ' . . \
3. Fabric . '.. .
4. Liner.
• 5. Clamping systems
6. Upper Backstays
7.. _Clevis and cable ends . ' ... ~ : - . - - ± — -■= - - « • » - ,
8. ~ Photovoltaic system '
9. Manufacture of cushions
10. Retractable roof drive system.and related hardware
11 . I n fl a t i o n system . . ,
12. BM controls system
13. Jacking equipment and hydraulic system
14. Crows nests and temporary access ladders
15. Mechanical systems
16. Electrical systems
17. Catwalks
18.'Gutter systems and Rain water, leaders (RWL) ,

Once the requisition has been made from HIGHTEX on the purchase of the item and approved, the
item will become a fixed price. HIGHTEX should be clear if the requisition does not cover specifically
identified items that have not been priced or included in the requisition.

Other items will be considered to be work self performed directly by HIGHTEX' in-house resources
such as project management, shop drawings and construction engineering, erection labour
temporary bracing. HIGHTEX in-house fabrication at rates mutually agreed (HGHTEX:to submit
schedule of rates for approval. These rates are to exclude overhead and fee. Costs w.ll be
substantiated by HIGHTEX costs reports in an open book process.

Pavco and DFC reserve the right to competitively tender parts of the work at their own discretion,
This work may include but not necessarily limited to cat walks platforms and railings.

We request that you expedite procurement of all long delivery items, and commence with the shop
drawing process as soon as design information is made available (in accordance with the project
procurement sheet) to meet the Project schedule commitments to the Owner Please prepare your,
complete list of submittals for this project and send this list outlining target dates for tendenng, RFQ
to suppliers and trades, target closing dates, requisitions, Owner's approval etc. for submission to
our office for approval (a copy of this spreadsheet is available for your use).

Please submit your detailed schedule of shop drawing submissions, anticipated equipment/ material
deliveries and your detailed schedule to. coordinate with same. All work shall be m accordance with
the contract documents.

Overhead and Fee: - . • ^
HIGHTEX' overhead and fee for the Work will be _%. This maris up will cover home office
expenses, office arid shop overheads, executive support, and profit and is included in the GMP.

Change Orders: v

Change Order mark up will'be limited to 10% Overhead (including Home ^:™^e«J»' sh°P
overheads project management, site supervision and site general conditions) and 5% Profit on the
cos of the change. Mark up will not be applicable on Charge Out rates and equipment rates when

00000068
69000000

>|jom aqj jno Ajjbo. oj Ajessaoau poAe| umo jpqj joj ajqjsuodsaj aq ||bu,s japiing-uBtsaa eqi S
. ' . spaujnooa pejpoo aqi
qjiM aouepjoooe ui po paweo aq ipqs >poM uv spejpoo apeJi lenpiAlpu. aqj jo «* «*"^d
leiiueisqns sqi <H iou pue pafoJd ipjaAO aqj jo aoueiuJojjad pijuepqns aqi q«M appujoo ipqs
spbjiuoo lenpiAipu. jo pouad AjuejjeM W m 'poped Ajubjjbaa am jo app P"^""" ■
aqj 6U!U!UJjajap jo asqdjnd aqj joj 'puepjapun pub aiunsse ipqs japiing-uBisaa aqi V
*s6u!AABJp Jlinq-se pajinbaj
10 uoiiaidujoo pub yon Jiaqi BuiBeueiu joj Ajessaoau sb sjai|ddns pue sapejj-qris 'puuosjad
pafojd Jiauj oj uoijnqujsip joj- pajmbaj suo.jBO!jpads-.pue,sjuaujn3op. jo sps teuoijippe
Aue JO 6u|seqojnd jo sjsoo 6u*iu*jd umo jpqj joj apisuodsaj aq |||M japnng-uBisaa am Z
jauMO aqj oj isoo |Buoij!ppe ou je papuajui. j|Jom
aqi Buiuubjjad ujojj Jap|ing-u6isaa aqi saAajpj Abaa ou ui sjuauinoop pafojd |p MaiAaJ pUB ajjs
aqj jisi'a oj ajniiBj >|J0aa aqi ajaiduioo oj Ajessaoau voaa aqj jo adoos aqj pus suoijipuoo an.s
qiwv saApswaqj Ajsijes pus azi.JBiii._ej oj uoi.padsui ajis e apiduioo ipqs japjing-uBisaQ aqi z
suojiipuoo iBjuauia|ddns
qjiM ajaiduioo 0002 'VI VOO *pejpo0 aoud'.paPindijs Pl»ng - uBisaa e aq ipqs )U8>UMJ.fe
jobjjuoo aqi sjuaoinooa pBJjuoo aqj qi|M aouspjoooe ui po paujso eq |*eqs.)|JOAA IIV I
:(oi pajiuiH A||JBSSaoau jou jnq) suoijeouueio pue suoijjpuoq
:sauo*»so|!W s.JauMO
. : Judy papp jaaqspeajds Odd °» Jeja_ :a|npaqos juauiajnooJd
• goOZ •/. jjjdv pajep suiejfieip Bupeqd Odd oj Jajey :suiejBeja 6uiseqd

g0OZ *i |jjdv papp appaqos joafojd Odd oj Jajay :a|np.aqas uojjomjsuoo
" • -.ainpaqos ioaloj_

-jauMQ aqj oj >psq paAaj hjm saouspq pasnun Aub
•papuadxa Ajpj pu si AouaBuipoo aqj j| OdO P"e 6oABd uiojj.pAOjdde joud uodn Apo pajjiujjad
aq him sajnjipuadxa Aoua6u|juoo sumjaAO pBpnq Aue joj ap-suodsaj aq ihm x|1H9IH papuadxa
Aimj'si ji j| *aouBMO|iv qsBQ b aq oj papuajuj jou pue anpA paxij b s| AouaBui.juoo aqi swaj!
jaBpnq pue pajapuaj uaaMpq saoueuBA aqj pue uoipposa aoud jaAoo oj papuajw s| AouaBuijuoo
S6U!MBJP pUB
suoiiBomoads auiuno aqj jo juajui aqj paw oj pajinbaj aJB puB joafojd aqj oj sa6ueqo adoos dps
iou "op Aaqj papiAOJd 'pawdopAap u6isap 6uunp pajoadxa aq ueo pqi saoueueA joujuj joj mo||b ||im
^lAin aui dWQ aqi peduji pqi saBueqo adoos joaoo oj papuapi pu s| Aoua6uipoo uoipruisuoo .
aui _MO aqi qsipepa oj'pajBUJijsa sp6pnq pue sjsoo pnpB puij uaaMjaq aoueueA jeijuajod
aqj>e JaM sb syn'saj Japuaj U| aoueueA aqi jbaoo oj papnpu; uaaq SBq AouaBuijuoo uoipmjsuoo V
jauMO aqj oj
*>peq LiaAaj him junowe AouaBuijuoo pasnun ppj aqj pue :Aoua6uijuoo pasnuri ppj aqj s| ApAipajja
aouajauipsiqi '(dWO) am ueqj ssa| aJB aaj uoipnjpuoo X31H9IH Buipnpuj sajnjipuadxa a|qBMO|p
ue 11 'pefcad aqj 'o uo-pidiuoo-uodft---ssaoojd u6isap aqj u| Apea aoud e 6uixy uo paseq pafojd •-
siqi'6uuaAi|ap u. aiunsse him X31H9IH ,s«J Pajaqui aqj spaijaJ.pue uoueuijojui uB!Sap. ajapiuooui
uo paseq aoud aqj aajuejen6 oj X31HOIH smo||B j| se jobjpoo aqj oi pjBapi si Aoua6u!juoo sjqi
s6uiMBJp uBisap aja-duiooui pus oijeiuaqos uo paseq sj (dWQ) aqj sb sjsoo pnpe pue pajeiu|jsa
u| aouBUBA aqj jbaoo oj papnpui suso + OSA'SSe'S* jo pnoiue aqj ui Aoua6uijuoo uoi.jonjpuoo v
, ' , .■> :AouabUjjuoo

Aoua6uipoo aqj Aq pajaAOO aq jou
IHM japipg - uBisaa aqj Aq suoissjiuo pue sjojjo uBisap ujojj Buupsaj saBusup Ajeuoijajosp-uoN
dlAJO aqj "I papnpui Aoua6u|poo aqj Aq pajaAOO aq ||im 6uuaa"u*6ua puij Ajsijes oj Ajsssaoau
ajB jsqj sjuaiuajinbaj uBisap joujuj pue sjsoo pnpB U| boububa 'suiajj paja6pnqun 'sM-nsaj japuaj u\
aousuBA 'sjuauiajinbaj jouiuj 'suouipuoo a^s oj pajepj sjsoo uaasajojun paja6pnq jou ajaM jsqj
u6isap aqj jo uoijajduioo aqj joj sjuauiajinbaj jaqjo pus pajui. uBisar^ayy^pe .^gsgggyag; _^
-KB© sa6ueq-o uetaiojun asaqi *afW«4t«! papnlpSF^uaBuipoo aql^p^moo OTfl*-AoW^V
uiqj|M sjaBpnq aqj Aq pajaAOO jou ji 'uBisap aqj ui siuauiauijay oja Ajijenb 'Ajiipejnp 'Ajjpu.osjounj
• 'soijaqjsaB 'BuijaauiBua joj sjuauiajinbaj u6isap papuapj aqi jaauj oj uBpap aqj jo uoijaidiuoo
. jojmoip |||M diAlp aqj leqj.pue dWo 8MJ pediuj jou him aBueqo adoos-uou pqj poojsjapun si J|
japjo a6uBqo b oi pafqns aq ijim now sjUl A
jo juajui aqi pauj jou op jeqj sa6ueqo adoos Ajuo pqj papuapi srj| -japipg-uBpaa aqi A"q papiAOJd ^^

8002'SUM-dV.
spja|Aj snoaue|jaos||Aj pue pais pjnprujs
eupueisjapun jo uinpuejouja|Aj - paiuaoeiday jooy aoey og
0.000000

jpqj jo Ajajes aqj joj AW.qe.| pue Ajuiqisuodsaj «nj aiunsse pniu japimg-uB.saa aqi 902
•sauijj ||e jb sjsaA .
Ajajes jeaM puB qjiM papiAOJd aje aiis uo saaAopuia jpqi apsua pniu Jepiing-u&saa aqr902
. sjsbjui a6uBqo^
jueoijiuBls qosa p suuoj uoipnjjsuj ApjeS qor-aJd ajajduioo pnui jap|ing-u6!saa aqiVOZ
•s-hsbj Aub 6upuauiujoo ajojaq sajnpaoojd VOf^A aPS liwqns lsnuj Japi!ng-u6*saa aqi .02
ajis uo >|jom Aub Bupuaiuiuoo
ajopq OSO s.uoiuiiuoa oj papwojd aq jsniu sjapwg SC1SIAJ s^apiihg-uBisaa aqi 202
•ays uo vom Aub 6u!ouaujiuoo
ajojaq pue jobjjuoo jo pjbmb jo SMaaM z U|qj|M sue|d pauissassB pjBzeq Pub sajnpaoojd
Vom ajes oijioads joafojd "iBnuBUi Ajajes Auedujoo jpqj OSO s.uop.ujoa oj W»
pniu pue uieJBojd Ajajes s.uopiiuoa qiiM A'dujoo pajpbaj aq H!M jappg _6isaa au.1 I 02
:6u|mo||oj aqi oi pajiuiji joii jnq
6u!pnpu. oj pajaqpB aq jsniu SSHO PUB goM P sPjbPubjs ||V aouBjjoduJ! jsoiup jo.s| AppS 02
(op'juaujssassB pjezBq'sauaAipp
puapui jofeuj '^jom jo seaje 'ez.s Majo ^aAipafqo apnpui oi sjauuejd Apjaa/^1'jpa-vv
AjaAa sBuipaiu uoipuipjooo aqj ajojaq jauue|d AppaM b jiiuqns jsniu. jap|.ng-u6.saa aqi 6J
•sBu»pauj uoipuipjooo AppaM aqj spuaip ueuiajoj b ajnsua pniu japijng-uB.saa aqi m
suiq ajeudojdde aqj ui qons asodsip pue asnjaj dn ueap pniu
Aaqi Apo suioojqouni sjap|*ng-u6isaa aqj oj pauiejuoo aq pniu aBeqjeB saBeiaAaq pue pooj. Ll
speq Ajiep e uo ajis ujojj paAoiuaj jo'pai|JBUJ sb sjaupjuoo
jadojdaqj u. paoB|d aq oj s. asnjaj ||V*at!S *om aqi Bu.Aeai ajojaq A|«ep u«ddeMjanuj .
drt ueajo uoijipuoo pajajppun pue ueap e U| MJOM jo eaje j.aqi uiejuiBiu oj pajinbaj aq , im
japiing-uBisaa aqi Ap.J pus ueap Ida* aq aus aq, spueiuap ajis s.qj uo saqs.uij jo Ajipnb aqi gj
juaujajinbaj
sim miM Apuibo oj Ajessaoau juauidinba pue spuapuj 'jnoqei Ajessaoau |p apjAdjd pue ■ .
IBAOujaj.ajsBM uoipnjpuoo pue a6eqje6 umo Jiaqi joj aiqisuodsaj aq ||im japung-uB.saa aqi SJ
•mjoaa P Ajeuiuuns 00 11 JO uoipas oj Japy sapuaBjauja joj joejjuoo aqj ui pauyap
se" jdaoxa sAepuns uo ajpuo pajiqiqojd si hjoM sjqqq6.au oj Aisiuwaid oj anp pajei? ueq,
jaiuea aouauiiuoo jouubo >|J0M-ujboo:OJ ue'qjJai.MBa Aub ubjs jouubo paAOjdde ji Aepnes
uo vijoaa sjnoq aseqj apisp'o >|JOA/v oj juapuapuadns s.uoiuiiuoq ujojj pAOJdde joud upjqo
pniu japiing-uBisaa aqi Aepuj oj Aepuo|Aj uo uidoe* oj iue0e:z ujojj MJOM joj uado s| ajis aqi >i
oja 'jjiom jo adoos 'BUiinpaqos 'pjpoo Awenb 'sajnpaoojd Apjes MaiAaJ oj aip
up >|Jom 6upuaiuiuoo oi joud Buipaiu uoipuipjooo qof-ajd b puajp jsniu japi!ng-u6isaa aqi e.J
sjuapajinbay pjpoo ssp-j s.uoiuiiuoa qi|M ApuJoo pnuj japiihg-uBjsaa aqr 2t
spaujnoop poasop •
Bupniauispaiunooa pa»P°0. s4! *$ paJinba^se-sieijiujqns^B ap|Abjd JU
- '>jjoMj6adoossjap|!ng-u6!saajo6u!ipuBqs|e!japuj
joj juauidinba pue s|euajeiu 'jnoqei /uessabau-ue^ joj aiqisuodsaj aq t|*M jap|ing-u6!saa aqi Oi
ajnpaqos pafojd aqj qj|M aouepjoooe
ui pajapuaj se yon aqj aiajdiuoo pue-jjbjs oj juaiudinba pue jaModueiu AJBSsaoau aqi
a'piAOjd.niM pus spaiuajinbaj pafojd aqi qjim jeiniuej s| aq pqjspUejsjapun japipg-uBisaa aqi *6
saaiAjas punoj6japun ajeooi pue a^ejs
oi saiuediuoo Ajijip |p qjiM Buipuipjooo joj apisuodsaj aq ipqs japi!ng-u6isaa aqi J3umo aqj
oi isoo puoijippB ou p pooB apeui aq ipqis pejjuoo si.qj jo ipsaj b se Ajjadojd apAud jo/pus
onqnd Buipixa oi pasneo a6eiuep Auv Apadojd paoefps uo pue Auadojd si.qj uo sajnpnjjs
pus saoiwas Buipjxa jo Ahuioja aqj ui Bujmjom uaqM uoijrieo asn pnui japiing-uBisaa aqi '8
Me|-Ag iojjuoq aspN aqj qjiM aoiispjoooe ui yiOM aqj ajapujoo pniu japimg-uBjsaa aqi 'L
._. ..; •-_-£^^^-. * _ii«r«a=«?^~»..-. -^«»*,. "-^(j^^qipapuBUJJO'jlStFaqjJo^
Ajsssaoau se pejpoo siqj jo uoijBjnp aqj joj ajis aqi punoJB pue uiqjiM pue sAeMBAup aouejpa
p omjbjj uBuisapad pue jepoiqaA pjjuoo oi suosjad 6e|j paunenb jo paujAoiduja aqj pus
'sjauJBq 'saojAap pjjuoo oijjbjj ]\e jo uoij.enejsu! puB A|ddns aqj apnpui ipqs japimg-uBtsaQ auj. .9
Apo saui| Auadojd joafojd aqj uiqijM sau!|pu6 o|SBq apiAOjd ihm J3umo
aqi •juauJajmbaj si.qj iiuinj 01 paujdjnba pajinbaj pue puuosjad paijipnb apiAOjd ipqs pue w
• •_ ' 8b02'9K!JdV
s|ep|Aj snoauejiaosiiAj pue pais pjnpnjjs
-^ 6u!puepjapun jo ujnpuBJo'ujaiAj - luaiuaoB|day jooy aoBjd pg
BC Place Roof Replacement *- Memorandum of Understanding
Structural Steel and Miscellaneous Metals
April 16, 2008

employees, shall ensure at least one employee on site has current level 1 first aid, and
* provide equipment and supplies in accordance with the requirements of Schedule 1 as
outlined in the "Occupational First Aid Regulations" published by The Workers'
Compensation Board of British Columbia.
20.7; The Design-Builder's employees must complete a site' safety orientation before
•^commencing any work on site. Schedule orientaJCM^wlth Dominion's^ygerintendenHoc,
•"""^Tuesdays & 7ihursdays,\7^6a^t^^s!St/a!TT' ,=-^=^-:^"
21. The Design-Builder must ensure their foreman on site has a mobile phone.
22. The Design-Builder must' complete a "Hot Works Permit" prior to commencing any cutting,
grinding, welding, and any spark-generating task. Tasks under Hot Works permits require fire-
watch.
23. The Design-Builder is responsible to ensure protection of surrounding areas prior to starting
work.

Application for Payment:

The following information shall be included in your invoice: (Submit breakdown and invoicing format
for the Project Manager's review prior to your first billing). •'■-!. ^_. .•••>.»¥«**•&«
' ■••—.*%.-
T. Schedule of Values aggregating total contract price.
2. Schedule of Values for all pending or potential costs anticipated including unexecuted changes,
claims etc. to formulate project contract value.

3. Revised contract price and approved change orders (when applicable).
4. A value of work completed applicable to each item indicated on the billing schedule of values
including % complete. .

5. . 10% holdback.

6. HIGHTEX to provide a waiver from the Canada Revenue Agency (CRA) for corporate income
tax on the component of the contract that would be subject to CRA income tax. If this waiver is
. not received, the applicable portion of HIGHTEX invoices will be subject to a 15% withholding
tax that the Owner will be obliged to deduct from HIGHTEX billings.

7. Dominion's main office must receive the original invoice by no later than the 25th of each month
■ • - for work up to and including the 25th of the month. Invoices will be processed by the end of the -
following month. Any invoices received after the 25th shall be included in the following month's
draw. Submit invoices by courier. Faxed copies will be accepted for prerapprova| only but
not processed for payment. Invoices should be addressed as follows:

BC Pavilion Corporation C/O
Construction Manager
Dominion Fairmile Construction Ltd.
Suite #130, 2985 Virtual Way
Vancouver, B.C.
V5M4X7
Attn: Project Accountant . ' -
8. Statutory Declaration BC-2 and BC-4 (Statement of Claims) shall be provided with each jnvoice,
excluding the first application invoice. ,.
9. Contract breakdown shall be used in conjunction with the monthly Application and Certificate for
Payment and WCB.Clearance letter.
10. 'Note: No application will be approved, or processed for payment-tintiUa!!'documentation
such as the signed contract, WCB Clearance Letter, insurance certificate, bonds.and monthly
statutory declarations have been received by Dominion.
11. All holdback monies due upon the expiration of the lien period after Substantial Completion
1 must be invoiced accordingly arid accompanied by an original Statutory Declaration 9A and a
current WCB Clearance letter. No funds will be released until the correct documentation is
received.
.12. All queries with regard to yoUr account billing (invoicing, contract value) must be directed to the
Project Accountant at 604-631-1000 or 604-631-1054 (fax).

00000071
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Structural Steel and Miscellaneous Metals
April 16, 2008-

13. When your monthly progress cheques have been prepared, a courtesy call will.be made to
$ advise you. At this time, you may send a courier to pick the cheque up at reception (office
hours 7:3.0am to 5pm) or we will send it to. you by mail. Please wait for our call before sending a
courier to pick up the cheque.

C e r t i fi c a t e of Insurance: , j
Within seven days oTtheTs'suahceWtfiis Memorandum of Understanding and before any personnel
or materials are moved onto the jobsite, the Design-Builder shall provide Dominion with a Certificate
of Insurance evidencing coverage as required by the Contract for the following:
•r. . '
1. Comprehensive General Liability insurance with a minimum limit of $2,000,000.00.
2. Automotive Liability Insurance on all licensed vehicles owned by or leased to the Design--
Builder, protecting the Design-Builder, against damages arising from bodily injury* (including
death) and from claims for property damage arising but of their use in the operations of the
Design-Builder, its servants, agents or employees under the Contract Documents. Such
insurance shall be for an adequate amount acceptable to the Owner and shall in any event be
not.less than two million dollars ($2,000,000.00) inclusive of any one occurrence.
3. Design-Builder's Equipment Insurance covering all tools and equipment owned or rented by the
Design-Builder,
1 coverage itsto'allow
sufficient servants,
for agents or employees
the immediate against
replacement of All-Ftisks^pf
suchVquipnientlossasorjdama^e with^
is 'damaged or"
destroyed! This insurance shall contain a waiver of subrogation against the Owner.
4. Pleasenote the Certificate must be an original signed.by the insurance company arid include a
30-day Written Notice clause notifying us.of any changes or cancellations.
Submittals: :
•Provide the following submittals to Dominion within 10 working days unless otherwise noted:
1... List of office and field personnel, including your company's Site Safety Representative to be
used in the construction and administration of this project. •
2. Procurement schedule •
3. Erection procedures, crane layout diagrams, site set up plans.
4. Submittal of Operations/Maintenance Manual ■ information and all other required
submissions/Shop Drawings in accordance with consultant's specifications must be received
upon completion of the shop drawing approval process.
_5. Manufacturer's scheduled delivery dates forspecial equipment, fixtures, etc. .._• _•.;.,
6. Submit Performance Bond and Labour and Material Payment Bonds within seven (7) working
days of award and prior to commencement of Work.
7. A Performance Bond and a Labour and Material Payment Bond each in the amount of FIFTY
PERCENT (50%) of the CONTRACT PRICE (Only for contracts in excess of $1,000,000.
including GST) must be provided with seven (7) working days of the date of this tetter and must
be maintained in good standing until the fulfillment of the Contract including the requirements of
the Warranty provided for in GC 12.2 - Warranty and the payment of all obligations arising
under the Contract. ,
r • '
8. All such bonds shall be issued on a form approved by the Surety Association of Canada and
issued by a Surety acceptable to the Owner. The obligee on the bonds must be the Design-
; Builder, Dominion Fairmile
* Construction. Ltd; ...
9. Furnish the waste management plan within seven (7) working-days of award, and prior to any
waste removal, to Dominion.

10. Shop.drawing submittals.list ..outlining-.cg$£tetgJti$t of requirements and target dates for
submission to Dominion's office. *. '
Dominion's team.assigned to this project includes:
Project Director : Gavin Yee
Project Manager: . Robert Gagnon
Superintendent: Erhard Hinko/ Tim Terpenning
Project Coordinator: TBC
Project Accountant: Stacey. Kirk

00000072
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Structural Steel and Miscellaneous Metals
April 16,2008 ■ . ' ■ - • *

We are pleased to be working with you on this project and look forward to a successful completion.
# If you should have any questions concerning the above, please contact the undersigned.

Yours truly,

Recommended By Construction Manager:.
~ - T _ ' T ^ p i u w i - C s Ts i i - .

Dominion Fairmile Construction Ltd.

Gavin Yee, A.S&T. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director
Direct Dial: 604.631.1073
Cell: 604.812.5023

Acknowledgment & Acceptance by Hightex.(3mb(Dej^

Authorized Signatory: Date:

Name:

Acknowledgment & Acceptance by BC Pavilion Corporation (Owner):

Authorized Signatory: Date:

Name:

00000073
Page 1 of 1

Chris Beaton . ' '.- •
41 From: Gavin Ye e [ G Ye e @ d o m i h i o n c o . c o m ] *
Sent: Wednesday, April 16,200810:30 PM
To : Arif Rahemtulla; Chris Beatori ^ .* __
Cc: '^^Tbim de Wolf'"''"' 1*s~' ^""" _•;;•=•,■*,,,.•,••..•■-. .-.i *#?_._v... A
Subject: HIGHTEX Memorandum of Understanding (MOU) "DRAFT" '.*■'.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TO HIGHTEX - "DRAFT"
I have a attached a "DRAFT" copy of Hightex's MOU.

This MOU is intended to supplement the memorandum of understanding as prepared by HIGHTEX (HIGHTEX
MOU).

This is generally in the same^formatajjjGeaorget Third and Sons MOU.
• • •" ■. ~ *
Let me know, I will forward a copy to Doug Radcliff tomorrow.

regards
Gavin Yee, A.Sc.T. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director . -
Direct Dial: 604.631,1080
Cell: 604.341.4746 ' •.

Dominion. Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main: 604.631:1000 Fax: 604.631.1100

4/17/2008 . '
00000074
Page 1 of 1

Arif Rahemtulla

• From: Gavin Yee [GYea@dominioncd.com]
Sent: Wednesday, ApriM 6,2008! 10:46 PM
To : Arif Rahemtulla . ,.._:..
Cc: ;'r*2'Erhard Hinko; Tim TerpennihgfRobert Gagnon;"Kairen Ling*%John'immcmriiatr

Subject: BC Place - Phase 1 Stadium Revitalization Event/Construction Phasing

PHASE I SCHEDULE AND PHASING OF WORK
Refer to Carol Rowan's e-mail below.

Gavin Yee, A.SC.T. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director
Direct Dial: 604.6311080 '
Ceil:604.341.4746 ' ' - ■ _ __._„rT_ „. ' ..,-,...
Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, B.C.V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

From: Carol Rowan <
Sent: April 16, 2008 2:55 PM
To : ,cbeaton@ConcertProperties.com' ^ , , . ,- a. .. . > .
Cc: Gavin Yee; Erhard Hinko; Bob Reimer; Tim Terpenning;'laurenz.koslchek@5tantec.com .
Subject: BC Place - Phase 1 Stadium Revitalization Event/Construction Phasing

Chris: ' . • > .

Attached are:- .

• BC Place Phase layouts showing work areas by color legend,
• structural upgrades and washroom/concession/concourse/ramps and landings upgrade reported by
level and quadrant, with Events listed, and
• structural upgrades and interior upgrades with Events reported by date.

Gridlines by quadrant are to be confirmed by Stantec and a revised Event schedule has been requested
from Brian G. .

Considering our discussion at the meeting thissmorning, please review the.attached and comment as
required.

Thank you. . ,
Carol Rowan

f
/i/nnnns
00000075
r--
o
O
O
O
o
o
-ou| -swains iiSAf uitid O

UOIUTUIC_ NOiivznviiAau wniavis
AUVWIrtflS l_SVHd
tcanoMtn
3ina3H0S AHVNIWn__d JCQRBlOOId I •0S14I0

niwaS- l'-Wo' 30VTd oa jtaxt. nm__9_____—___a aojDOM
taaii'a

aavtfflrfn iwnisrttus 3Wt ZKnwms

EOVUOdn dMVHaBtin03N03M(HSS39NO3a<0<MniSVM 3Nlfl vcormns

wotwms

siaw uocin -nruaiootus nam aiarams

saavu-atin -muu&nus «N/n BZOWHflS

MOKSUTDTlVd otovwns

3avuodn dwvuasttnooKoawois-saawoawoouHSgM mn~ wormra

aovuoan <mvuaBano3xo3M04SS33NO3mQOtiKsvM mn/ti wonnn;

SHOvaDdn -wumanuis a_i samrtfn

: ■ ; " :'•!". i i i ! • i ' i i " ■ I ! Saormni

saavuoiin ivKtusmus mniti ■juwwtn:

saovuodn •wmianms awn ezofmn:

SNCTI3B 9iamtt\:

KIWWT

S3Q _o<m -mtfuanais «w/n voormn
•p|1m^^.a_*ffli«a<^
S3avu3dn ivufuamusavn oiownrt

.a-owoi mmvrvx

33N3U3JN03 dWStO0V3-| uomtn

gsoiwai

ssoiwcn

AUVSU3AWNV *mSZ aOVW 38 wonwn

, snort aa zsermn

33K3U3dN03 d«SH3<JV3t BS0H«P-
: • i ■ : :. v u. : 4 - j ! • • ;• ) ■■ • ■ • ': I • •! - - ;i - . - ■ • - ! •- ■ - V
• : i - . • ' -' : ; *• _ S30vuDdn -ivtuuantus Main SOOKKT

saoruodn ivurunnms sum ZOOWKf
jflU»«N10ifad»_^

KW3SK) . WA t T I K I 30mO<iniOTri~_nO3N03««OtSS3NO3mO0tiK^
j ! ft""-' 'f«^—*_!*««_«<—a- j I
< I...AON I.. X30 j_;d3S L m » _ l j n r . . l . m r \ \ a c t i u m I a y w L . J _ L . L _ * f . . : l i - . ' * - , t - ^ i - L i ■ r a s I 0 I-»or"
W . . . . L - S g I ■" " ' i i B L - i _ . . l . _ rtnw
-J*

m
f -
o
o
o
o
o
o
*3U| "HuBltAS BJ*A(IU|Jd O
BBBX8BB N0iivznviiA3a wmavis
_E3: UOTUTUIOCt
AUVWWnS L 3SVHd
ten tOMVtl
3Tn03H3S AUVNlWIT3Ud j»a nufl<ud N8MI0
M13O0C o_«.«a».i
*>*«_*j « « » b "
SsiOTOw'^'^tMaf aaSiVii
—*»!■_" ~*_~"X'*iK! 30Vld.09 jsgXpta aaraju

T " t: omnoasnau3duoo uaasos oa • Z l H W l B

80NVT»l .eoNvrso VIVO !»• N0C_03U taiBON jsirmns

_ soNvrto jjoaatuz __ ■_?_l__f,ri*ii.'_1 Mtwrtns

Moaoto S30-«uo<tn -wmuamus 3sm zcormns
t^^wtri.ar;iB^,!Wi*-tT_.^^
WKBOtO .3003010 AiUVd 8WUSJHH3 31(101 AH oi lawns

tKHQSS •8033090 Aiuvd SVH1SUK9 van<i 9HWBJS

sBuvnzo J033QW 30wPdn cm_3„fKCTooj<oissaosoaytoouH3VM asv>i gsormns

.8033010 auvubdn <owaaamooN03wciss33KOawoouHsvMMSBi zzorotfrc
I ••
nNvrn .C033Q»O rimircns

!i OKuixuvn tivh xuww ztiwvwu
1*1
SOAOKK .1033010 aavuodn diwBaamoowo3atttss33HQ3<»ioouHOTM ms/h ♦SOW*!!

.80AON0E lVt3WA0«d TWaiOOa AimrWKOO ouwyi:

80AOKK .80AONK dwswohiwwa ajsH mxtwoK

MAOHOt •BOAONSZ ONU3WVWTWHXHYVI wrnmi

I WJAOMl .coAONze -WNWH38 toSH a j i n w i t

COAONR. •tOAOK» . AVOWS 0W0iyjO3HO wirmn-
IU '
!!Ji ■0AOK8C •SQAOtMl 3woaa-_3avANt oomm
H

. a tOAONSt .tOAOKta &nVKUNUa_3M1_ 96onrai

tOAONSt .SCAOtrtl sinaj uawvno bjsh B6onm
i
eoaajzo 3o»ao<tn ivunismus mh/»i •rowjn
tiaf«_l_*.Oip«BC_l_M

30TO0<ffl ifll1-fOTSBn03W03«OISS33M03ilWOOUHCTMAWOT Bcevmn
• i ■'■ . * : - i -Bl WAON80 .I0AONZ0 fflWKttWBB ISHW "UO »60««n
-'. ■ •*• .:■••! -• -I - •: •
.eaxooit saovuod/i "i wruanaxs wsci oeowht-
t » ^ _ « _ g ^ » ; m _ ^
4013OIC S3avaodn -mnuanuis -asm sumrnft
fgffrfOT-^!_nff(y8f^-'^f^f^^
SKonoa Z60MWT
.'., . I ! • - I •- * i
.os MW33nOHTJ*J obohto*

_. SHonoa
tORMOMSMONS SSCttrtf

..__! NOT jACT I UdV 1-OT.i ■
SU30S9 .8U9OC0

•1 AON ' 130 I " -d■ 3
—8 * I - i■n r _™
j - o n— i . O. T r „e| a. .swt r ^ i. _. _ _ . .J._' . 'HJ T—O_^— i____—
L _» Vttil
00
f -
o
o
o
o
O
o
„| 'ItUBItAS >J*AtUI|ld 0)

UOTUTUIOCL N0i±vznviiA3u wniavis
AflVWWnS I. SSVHd
ten nuavn
3ina3HOS AUVNIWHSUd jsgisuBoid nsiiio
anya»M
ItatfMBVi paip*o' " BOVTd oa J»g 4_ ] ■saiaia aweuai

■P~
■wuvwtu Eovwwn caivuasufKK)N00<Noiss3ONO3JW00ttHsyM awn orwtwn

. ««^»j«»'jgffm'ffni-faa_nii ™U*H0t aavuodn -ivumomus aann norwtn

3avuodn dmruasufwsKOOMasasNOomoouHSVM M&vn •zowtn

.soa_u MOH3 ~ra».TOl P«« dlOO sxiroftn

.6883411 t03KOH0mUdS rcmnn

swzMOKSxvoa zcmnn

60HVrBaiSNCH oemrtf)

eoNvrzz soodxaoooj ozinnn

. u o i o v a i N O O p u « t a d v o s w y i stvmr
■■ • ■ ■ ;i : ' { • -: ■ i D j ecttwtt •toHvrav

60130 cv .ssmm aavuodn dtwuasanooKoomoissaaKosmoouKsvM Man azorvnr
t '
60UVH0C .I0NVr» aavuodn ivunicntus mswi 9WVBW
VrvnM\rvm'ttimmnii
x x t j d a s : o n * i t n r v i « n r . | a v w | u d » j _ _ w _ j a a j j w r | o a o i a q n ; , i o o l d a s i o n v | - w ; w n r . _ . i . _ A _ L „~M&..1J£!£...
._._. ,.~_. "............ *.j_ 'i.r""S99¥:.-"...v."".!i"v.7-.".'~r.__.„m ~ ~.™-.7i..*.....i...n ... ii . i ** i HtKU ama mnutossa
6-000000

O
T T
O
33
m
r-
£ > s
2 _ | c fl

<_ 7^
0) S t
> _ « o
m
_s
d-<
o *
C '

i I i :- ! • iii-i
! i :
!!I ! !•! W

1I-

I..*
# •
o
OO
o
o
o
o
o
o
CN
CO
o
o
o
o
o
o

i n | p | _ ^ g p r s ^ t x g ; a f fl r c m i i
ro
co
o
o
o
o
o
o

I (Oeu|Ui||8Jd 8jb umoms bbiiia|pv;o seiea ns|u|d:'puB peis :b)on
SUO|SS»OUpp
. e-unosuoo -fl sBuipue*]' sdiu«u .
SBpejBdn luoojqBM
SBpsJBdf) uuinioo
sopcjfidn 1|CM Jdovj g
2 leAe'-] - pueBe-]
f/8000000

#

$
58000000

#

*+. siifiiiiiiiiiiii
■^~ ■*"a=k.¥»
*- $
P!r38_ m

sn i
i i>
55 3
98000000
800Z/_I/fr-

• i

. • ' ' ./ XJL

•s33uBqo.J3qjinj. zipui o; pasu.noX 9Sbo in 'psssnosip 3aa sb pasuai apj uiajsXs aqj paipeuB 3A*H I ./
UIABQ

I gseqd - »e|d 39 :¥>afqns
'■'. oMuiH PJeujg fBujuuadiai uill teujray qog fuou6eg vaqoy .33
» " • ■■ aaAUiAe9:oi
Wd 6I.£' 800Z'91
uBMoy IMdV
|0JB3:*U3S
:uiojj

00lllZ&m™l 0mWW9.#u«W
IXPWSA OQ^J9Ano3ueA'AbmlenjJJA9862-0EI-#
•pn uojjpaijsuoo aiiuiJiej uoiuiiuoa
"—— ''timri'wwo.
080i.te9fr09 ^iBia p^ia
jopaiiQ jxlcud
leuoissajoJd peijpaioov ©03310S9 T°S V^A UfAeg

lAd

133HSaV3MdS lN3!AI3_n00yd -1 3SVHd

jaaqspeajds iuaoiajnooj'd I. aseqd - 9^ld 09 ;*>afonS
o>ju!Hi pjeqjg Sinusal .lull :6un_uaJ2>r:ueMOij p :uou6bq yaqoy . ^O
uojeag suqo :e||ni^ai|By juv :ol
jAjd |.g:0l-800Z'9U!JdV'AepsaupaM nuas
■ I ■ [aioo*oouo!U!Uiop©aaA9l S9A UIAB9 :wo_

Blin-iuieqey juv

Ijo'^iaB _
DATE:, -Apr-OB
»C PLACE REVIT PROJECT
&
•ROCUREMENT SCHEDULE: COMPQNENt #1
»HASE I - PRE-OLYMPIC INTERIOR IMPROVEMENTS
Suite Upgrade*
Vashroort Upgrade*
Media Rooms A &-B Upgrades t-
IccesstblUty Upgrade* Erfgawater Lounge Upgrades
loncoiirae Upgrades '
Premium Seating - '
temp Upgrades Handicap Seating Areia
■Joneesslons, Grille Stsndarda . Aeoustles
Warming Kitchen Upgrades
Design! Shop Shop
RFQto Target Order Fabricate Start on Site Complete
Owner's Award on
Tender Drawings for Drawing Site
DESCRIPTION TradBS & Closing Requistlon Contracts -Materials Ma&rlals
CONTRACT Package to Approval
Suppliers Oates Approval Approved
• No.
-B ■
MFIfCSI DFCL
Select Demolition 18-Apr-OB 23-Apr-08 6-May-08 - 7-May-07 7M
- ayC 12-May-08 31-Aug-OB
1f3.May.Q8 22-May-08 23-May-OB _Aug-C8
04000 Masonry 2-May-08 5-May-08
14-May-08 30-May-oa_ S-Jun-08 15-May-C8 18-Jun-08
Millwork . washroom vanities 18-Apr-0B 21-Apr-08 9-May-08 14-May-Q8
12350 8-Aug-08
6-Jun-08 9-Jun-OB 26-Jun-08 30-Jun-0a 30-Jun-O8
Doors. Frames and Hardware 18-Jun-OB- 3O-Jun-08 60 days 19-Nov-OB
23-May-oa 27-May-08 12-Jun-08 1B-Jun-08
10 Revolving Doors 25-Aug-C8
.23-May-08 27-May-OS 10-Jurv08 12-Jun-08 12-Jun-08
06800 Miscellaneous Glazing 30»Jun-08
2-May-08 5-May-08 16-May-OB 21-May-08 21-May-08
12 O9S0O Finish painting 6-Ocl-08
8-Jun-07 13-Jun-08 4-Jul-OB 7-Jui-08 7-Jut-08*
13 09670 Specialty Coalings - Stone Hard 10-Jun-08 10-Jun-09
16.May-08 19-May-OB 19-May-C8* 16-Apr-08
Ceramic Tile Installation (PO Issued 25 April 08) 2-May-08 5-May-08
13-Jun-08 13-Jun-08 17-Jun-08
23-May-08 26-May-oa 11-Jun-OB
15 09200 Drywall & Steel Studs 17-Jun-oa
26>May-C8 11-JWV08 13-Jun-08 13-Jun-OS
23-JMay-oa 17-Jun-OB
26-May-OB 11-Jun-08 13-Jun-08 13Wun-08
Celling Grillage 23-May-08 6-oct-oa
2-May-OB 5-May-08 16-May-C8 19-May-08 19-May-08
18 10220 Tolel Partitions 6-Oct-08
2-May-oa S-May-OB 16-May-0B 19-May-08 19-May-08
i19 10280 Washroom Accessories B-Sbp-08
26-May-OB 6-Jun-08 g.Jun-08 9-Jun-09
I20 Signage - Interior and Exterior 23-May-OB 22-Jun-09
Premium seating lo be Coordinated with Owner 23-May-08 a-sep-oa
23-May.8 28-May-0B 6-J__8 9-Jun-08 9-Jun-09
Menu Board*
Kitchen Equipment to ba provided by Owner 23^ay-08
24 9-Jun-08 9-Jun-Q9 B-Sep-08
23-May-08 26-May-08 6-Jun-08
25 11400 Concession stand equipment 12-Jun-Q8
2.M3V-08 5-May-Q8 16-May-08 19-May-08 19-May-08)
22000 Plumbing Fixtures (new sinks and re/re Toilets) 4-Jun-oa 4-Jun-QB I 10-Jun-Ca
9-May-08 12-May-OB 30-May-OB
22000 Mechanical/ Plumbing 4-Jun-08.f 1Q.Jun.-08
Mechanical Gas piping 9-May-OB 12-May-OS- 30-May.Q8 10-Jun-08
22000 4-Jun-08!;
9-May-08 12-May-08 30-May-08
Electrical

O
O
O
O
O
©
OO f.l
-J
BC PLACE REVIT PROJECT -Apr-08
•^ffi"
PROCUREMENT SCHEDULE: COMPONENT #1
PHASE I - PRE-OLYMPIC INTERIOR IMPROVEMENTS

Washroom Upgrades Suite Upgrades
Accessibility Upgrades. Media Rooms A&B Upgrades
Concourse Upgrades Edgo water Lounge Upgrades
Premium Seating
Ramp Upgrades
Concessions, Grttto Standards Handicap Seating Areas
Warning Kitchen Upgrades Acoustics

Design/ 1 RFQto Target Shop Shop
Tender Owner's Award Order Fatirfcato
. % DESCRIPTION. Trades & Closing Requistlon Drawings for Drawing Start on Site Complete on
CONTRACT Package to Approval Contracts . Materials Materials Sits
No. Suppliers Dates Approval Approved
MFI/CSI DFCL
3 02400 Select Demolition 18-Apr-08 23-Apr-08 6-May-08 7-May-07 7-May-08 12-Ma-y.S 31-Aug-08
5 04000 Masonry. 2-May-OS 5-M ay-08 16-May-08 > 22-May-08 23-May-0S 22-Aug-OB
7 12350- MBlwefk-washroom vanities . 18-Apr-08 21-Apr-08 9-May-08 14-May-D8 14-May-OB 30-May-08 5-Jun-OB ' 15-M ay-08 60 days 1B-Jun-0B
9 08100 Doors, Frames and Hardware 8-Jun-08 ,9-Jun-oa ■ 26-Jun-08 30-Jun-08 30-Jun-OB. . B-Aug-08
' 08134 12-Jun-08 18-Jun-08 18-Jun-08* 30-Jun-08 ■ 30-Jun-OB 60 days - 19-NOV-08
10
08800
Revolving Doors
Miscellaneous Glazing
23-May-08
23-May-oa
27-May-08
27-May-08 lO-Jun-08 12-Jun-OS 12-Jun-C8: ' 25-Aug-08
i11
'12 09S0O Finish painting 2-May-OB . 5-May-0a 16-May-08 21-May-08 21-May-OB,' 30-Jun-C8
i13 09670 Specialty Coatings - Stone Hard 6-Jun-07 13-Jun-CB . 4-jui-oa 7-JUI-08 7-Jul-OB I B-Oel-08
*14 09300 Ceramic Tile Installation (PO Issued 25 April 08) 2-May-08 5-May-08 16-May-OB 19-May-0a 19-May-08l 16-Apr-OS .' 10-Jun-08 10-Jun-09
15 09200 Drywall & Steel Studs 23-May-08 26-May-08 11-Jun-08 13-Jun-0a 13-Jun-08 17-Jun-08
16 09800 Acoustics 23-May-08 26-May-Oa 11-Jun-08 13-Jun-08 13-Jun-OB 17-Jun-08
11-Jun-08 13-Jun-08 13-Jun-0& 17-Jun-OB
■••
17 09500 Ceiling Grillage 23-May-OB 28-May-08
18 10220 Totet Partitions 2-May-08 5-May-08 16-May-C8 19-Ma-y-08 19.May-08 6-Oct-C8
• 19-May-oa.
19 10280 Washroom Accessories 2-May-08 5-May-0a 16-May-08 19-May-OB 6-Oct-08
V
6-Jun-08 . 9-Jun-08 9-Jun-09i?
20
22
10140
12600
Signage • Interior and Exterior
Premium seating to be Coordinated with Owner
23-May-OB
23-May-OB
26-May-08
; . .
8-Sep-08
22-Jun-09
23 10140 Menu Boards 23-May-08 26-May-OB 6-Jun-OB 9-Jun-08 9-Jun-09' .
. 8-Sep-08
24 11400 Kitchen Equipment to be provided by Owner 23rMay-08 s
25 11400 Concession stand .equipment 23-May-oa 26-May-08 6-Jun-08 9-Jun-0B 9-Juri-09 B-Sep-08
22000 Plumbing Fixtures (new sinks and re/re Toilets) 2-May-08 . 5-MBy-08 16-May-OS 19-May-08 19-May-08 '12-Jun-08
26 22000 9-May-C8 12-May-08 30-May-OB 4-Jun-08 4-Jun-08 10-Jun-08
Mechanical/Rumbing
27 22000 Mechanical Gas piping 9-M8Y-08 12-May-D8 30-May-08 4-Jun-08 4-Jun-08ii 10-Jun-O8
28 2 6 0 0 0 , Electrical 9-May-08 12-May-OB 30-May-08 4-Jun-08 4-Jun-08' 10-Jun-CB
>

©
o
o
o
o
o
OO
00
BC PLACE REVITALJZATION PRbJECT

PROCUREMENI BWCDULE - CpMPONENT #2
RETRACTABLE ROOF UPGRADES & PREPARATION

Temporary Works
Footings, Columns & Shear walls
Ring Beam Upgrades
Demolition of Roof/ Pre-Oemo Preparation
Remove Existing Roof

Design/ RFO to Target . Owner's Award Shop Shop
.Tender Order Fabricate
CONTRACT DESCRIPTION Trades & Closing Requistion Drawings for Drawing
Package to : Approval Contracts Materials Materials
No. 'Suppliers Dates Approval Approved
MFI/CSI DFCL \
V

A. TEMPORARY WORKS \
1 Excavation and Gravel Supply N/A • x * 1,
* •-•
2 Shoring Design
3 Traffic/ Site Manaqemertt Plan ,
*
4 Crane erection plan
5 Crane footing design 'l ,
6 Tree relocates ' .
7 Paving temporary roads ■'
6 Reinforcing Steel (temp footings) April 18th
g Shoring Steel April 18th
10 Scaffolding and hoarding ' April 18th
11 Access Roads- April 18th
12 Miscellaneous Demo April 18th !' • ■ .
13 ) •-
Fencing, hoarding, barriers
14 Traffic Control
15 Condition Survey
.i
1fi Surveying i1
17 Crane Embed anchors
1fl Cranes, and miscellaneous equipment v:
19 Trailers y.
?0 -. Temporary power
?
i':'
B. FOOTINGS, COLUMNS, SHEAR WALL UPGRADES ; *-
1 Demolition April 25th
2 Mechanical & Electrical relocates April 25th -Mr—:
*vi >
3 Reinforcing Steel Trade April 25th
4 Concrete Supply April 25th ■ •■•■] ...--,
5 Shotcrete Trade April 25th .. 4S'I
6. Hilti Kits April 25th '
7 Formwork Trade- April 25th
fl Hoardings/ Equipment and Protection April 25th

r. , PORTAL FRAME UPGRADE
1 Structural Steel Columns and Plates April 25th
2 . Painting April 25th ^ L
• April 25th
3
4
Mechanical/ Electrical Relocates
Removal of seatfnq . By CM
• M"
£—

©
o
©
o
o
o
OO
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT

PROCUREMENT SCHEDULE - COMPONENT #2
RETRACTABLE ROOF UPGRADES & PREPARATION

Temporary Works
Footings, Columns & Shear walls
Ring Beam Upgrades -
Demolition of Roof/ Pre-Demo Preparation
Remove Existing Roof
- Design/
RFQto Target Shop Shop ■ Order Fabricate
Tender Owner's Award - Drawing
DESCRIPTION Trades & Closing Requlstion Drawings for Materials Materials
CONTRACT Package to Approval Contracts
Suppliers Dates. Approval Approved
No. MFI/CSI DFCL

ID. RING BEAM UPGRADE
Concrete supplier
Concrete Pumping and plating
Select Demolition April 23rd
Steel Embeds (Pylons & Facade) April 28th
Steel Slide Bearings to Ring Beam April 28th
Reinforcing Steel to Ring Beam April 28th
Formwork Trades - Own Forces April 23rd
April 23rd
Tt
Temporary Waterproofiong
Plumbing Orains/ RWL Rework April 23rd
10 New roof membrane
11 Roof walkway structure
12 Re &. Re guardrail?

DEMOLITION OF ROOF/ PRE DEMO PREPARTION
S'hrink Wrap and Tarps
Demo Trade __
Scaffold Walkways
"awcmtin'g
Detailed Excavation backfill
Stadium Floor Drainage
Temporary Water Control Measures
Concrete slab repairs'-

©
©
©
©
©
©

©
t
•«&»-

c
o
3
■g£„
"5. to
E .
o
o
a eo OO CO CO c o eo CO CO

n
c .
CO
o
10
9>.
CD
t *
t o 10 !s I2(0 Sa
11I
(0
o _-
e■ 5
o CM CM CM CM
6*
OJ
10

00000091
»

co
OJ

22
g-55
o
u
e
. «5
c
o ,
• c■
fl
(0

00000092
*S JS co
S CO
. CO
0 0 9 . C. O gS
■a co T •
n a .
~ » i0 ? •s. ■. ' ■ • ■ .' ,
O "C •
i * # 5 *_ &
■o £ . 7
ra
••*_ *-**_
l A i fl i n
*c ?
m
1 2 - * • • ■■

CB
. )
s_
O cs
s 2S 1

- ' . .* -•• -?:■;..-.'*■•• •j:---' f7 ;T .t.f '. -" • •■ "": • - * -■'


Shop
Apo
pvral
D
an
w
g
rsiorf

B
•a o

< o

■fi73• '
o p
—--' -§•_ -- • ' . ' .'
o $
c
. o •
, .1 .. cr.
_o
** 01

_ - D

■.

RFQ
ot a :.
d
e
sT
r& S
e
su
rp
ipl

eo CO CO

a
_ ?
a. a

Dg
en
si/ T
ender
P
a
kg
ceot
D
F
C
L to
1<£ tn .' -.-'-*. -. ■ :

to
1-
a
I
_a
. 1-
0.
-z .
o I«
E
B

K
O u "B ar >«
«j

.1 1
c
(0 E
IU a .B
o a; W o
e ta
XJ o
s
1!J
a

12*B« 1« c
o
ai O «0*
_
II
55 ■o
cl a a
«j 01 - o
c
*E m
I 1O
u. •o
O a a a a

2 a
K (9 I •g
5}
EH
O Oo
na
id
e
S
sra
ctu
b
tF
-ia
G
b
rT
S
'n
•g
•ilM
la
n
ice
hi M
e
m
vsya
u
,rsa
e
n
d
to
la
ycm
S
re
a
u
lco
scn
t•G
RS -G
id
a
T le
M
T
S
tsa g
G
e
-u
rtO
ie
T
S
rrlS
tutsge
r-iG
n
rIT
S.• n
o
gG
tR
•C
iS
T
sm
/o
erp•d
e
m
re
a
rto
m
n
S
e
P
iso
tru
g
p
ie
ch
srto
a
yf )e
s-G
a
tL
o
w
T
sa
yP
S
e
rlB
(tska
ceysu
glb
a
m
e
crd
n
Tw
o
d
rp
H
sno
-e
a
n
m
rife
za
sti-G
T
e
lm
se
a
T
w
ybiS
a
k,p
rsto
lrp
s,fsya•G
tsB
kT
ca sa
Sxe-Cn
tb
yb
h
galH
.G
vli.arS
TS
t 'se
r-G
ta
n
prS. onicE
so
T a
S
p
tm
lF
q
p
u
ie
acbrent T
uge
so
e rn
rf&g
a
d
e
sriS
t-u
G
b
n
tP
T
a
S
i m
orC
fw
a
skn
,tg
p
a
sliand
.lairA
tsb
u
lv-e
riy R
E
T
A
C
B
L
T
)R
xO
eO
F
e
xth
S
M
q
tY
E
T
H
e
m
iH
a
n
d
u
g
m
IJ-o
ra
n
d
ito
fsU
n
d
e
rW
n
da&
itd
an
qe
p
o
rS
n
o
w
rd
isu
ed
P
o
IvliO
"rm
de
M
D
frla
n
w
q
o
d
e
lsri d
e
n
g
d
,se
D
n
ib
o
P
e
iva
srlD
n
a
g
w
sri d
eE
m
"io
vP
e
rb
B
d
eg
a
n
m
fs.D
n
g
sT
ra
w
D
i"e
sir U
p
e
ra
n
de
sC
L
o
w
a
la
b
le
rR
n
d
sra
d
ia
tsln
drS
p
h
ia
n
e
g
sra
cb
l C
en
yatrescabl Eventg
R
i A
che
rs. M
e
svym
e
a
,u
sra
n
d
e
o
lta
ycru
a
cro
n
tU
e
dsa
yp
e
rxB
ib
-ytsS
ka
cg
h
tu
p
H
li

'
s
VL.
S \

h£ z ' . •
,o
o . f
- CM '« ^t' u> co r*- _,( _j 0 — CM
Ro
e
urfctS
re
ta
b
lR
a
e
tcm
ofS
rR
tsye
t e
M
a
d
cta
R
ta
csie
lS
h
cla
n d
rn
tsyie
tcE
l < _ CM n ■* i n to O ^ C M D f t O C D h - t O O O T
r- « 2 > - - - - t - , - - t - - - c m £il CM IM CM CM CM CM|_ £0|^ CM CO ^ tO <0|l«. CO 0>J— t- t-

00000093
00000094
c a>
o o
01
CD
"3 B
a. ft <3
o
o
09
S o J

Q
0
- CO
CM

00000095
#
^

co

ia.s55 '
E
o•
o
'
S
eti
vD
ero
ie
tl

00000096
Page! 6f_

Chris Beaton

From: Chris Beaton "" ,
Sent: Thursday, April 17, 2008 5:25 PM
To : ' G a v i n Ye e '
= C c f r i * •■* - » --#rjf RahemtulS"" •■- - — — — , *■* — . -

Subject: RE: BC Place - Phase 1 Procurement Spreadsheet

Gavin,

We have reviewed the revised procurement schedule. Phase 1 Improvements, component 1 is being developed
but still requires some work. Components 2 and 3 are a long way from being complete.

We trust the information you obtain from Hightex this week will help move this along. As discussed in today's
owner's meeting this is a key document" in our approval process and needs to be completed.

Thank Yo u ! " , • •■* * •-

Chris Beaton
PavCO
Ph: 604-307-0123
Fx: 604-688-6882

From: Gavin Yee [mailtp:GYee@dominionco,com]
S e n t : W e d n e s d a y, A p r i l 1 6 , 2 0 0 8 1 0 : 5 1 P M . /
To: Arif Rahemtulla; Chris Beaton
Cc: Robert Gagnon; C. Rowan; Karen Ling; Tim Terpenning; Erhard Hinko
Subject: BC Place - Phase 1 Procurement Spreadsheet

PHASE I - PROCUREMENT SPREADSHEET
FYI

Gavin Yee, ASc.T. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746 .

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130-2985 .Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M .4X7 . '
Main: 604;631.1000 Fax: 604.631.1100

From: Carol Rowan
Sent: April 16, 2008 3:19 PM
To: Gavin Yee
Cc: Robert Gagnon; Bob Reimer; Tim Terpenning; Erhard Hinko
Subject: BC Place - Phase 1

4/17/2008 , ' ' f

00000097
Page 2 of2

Gavin / ''.'.'..'

I have attached the system file,
■ . revised
. .as• we.discussed,
* in case
• you
. need
• to make further
• ■ • . 'changes.
*
Tx . . • : ' ' ■• ' •• " • ■■ . . -
. CR .'• • • : ■■ • . .

.4/17/2008 *.-.....'• •" ' . "
00000098
/
Chris Beaton
rom: Chris Beaton
n t : T h u r s d a y, A p r i l 1 7 , 2 0 0 8 5 : 3 1 P M
■ ^o : 'Gavin Ye e '
Cc: Arif Rahemtulla
Subject: RE: GTS Steel taRe Off from SBP Bill of Quantities - April 15th

Gavin, . -

Please provide an.update from your meeting with Hightex and George Ttiird today with
regards to the steel quantities, schedule and revised methodology.
Thank You,

Chris Beaton
PavCO
Ph: 604-307-0123
Fx: 604-688-6882 .

Original Message
From: Gavin Yee [mailto:GYee@dominionco.com]
Sent:. Wednesday, April 16, 2008.'10:25 PM . • *' *
To : Arif Rahemtulla; Chris Beaton . . . -
Cc: Tom de Wolf
Subject: GTS Steel take Off from SBP Bill of Quantities - April 15th
Attached is GTS steel weight take off based on Bill of Quantities issued yesterday from
Hightex. I haved also provided the SBP summary of preliminary elements/ quantities that
ciginally identified 4,700 tons, which also included a lower tension ring of 1,000 tons
kow revised to an in-rigger with 10 cable tension ring).

We can discuss further tomorrow.

Regards

Gavin Yee, A.Sc.T. GSC LEED® Accredited Professional Project Director Direct Dial:
604.631.1080 ,
Cell: 604.341.4746

Dominion Fairmile Construction Ltd. ,
# 1 3 0 - 2 9 8 5 Vi r t u a l Wa y, Va n c o u v e r, B . C . V5M.4X7 ...
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

Original Message
From: Rob Third [mailto:rob@gthird.coml
Sent: April 16, 2008 7:32 PM
To : Gavin Ye e . .
Cc: To m de Wolf , . "
Subject: RE: Steel take offs from Design Consultants can't be right. -

Gavin,
No we did not know where they were adding weight, and couldn't believe it would actually -
' grow
(We from an engineer,
thought estimated
it must be in the 4900 tonnes details
additional to 7500cross
tonnes.
bracing, in-riggers, castings, back
stays, embeds, etc.) ' . '
ie level of information and sizes on the "Material Take off List" you gave me yesterday
5as made the difference.
(See enclosed, comparison) .

00000099
The new snow load code numbers they are using now must be the problem

For example the box beams use to be a combination of 30 mm and 70 mm plate the are now 75
mm and 75 mm plate, and are larger in size.

e mast use to taper from 1500 to 500 (still says that on the drawings) , now. they taper
from 1500 to-1000,-and have full length stiffeners welded on 4 sides inside the tapered
box sections.

C a l l m e i f y o u w a n t t o d i s c u s s 6 0 4 - 5 2 3 - 7 3 7 3 . . . . - •■• • ' . . - . _ - .■

Rob Third
George Third & Son / Empire Ironworks BC / Dynamic Structures / KWH Constructors
(604.) 526-2333 (604) 946-5515 (604) 941-9481 (604)
299-7969

.--Original Message -* • /
From: Gavin Yee [mailto:GYee@dominionco.com]
Sent: April 16, 2008 7:11 PM
To : R o b ' T h i r d . . . " _ _ _ .
Cc: To m de Wolf -
Subject: Steel take offs from Design Consultants can't be right.

Rob, ■ - .' '
What is the total weight calculated?

Compression Ring:
Masts.:
[^trigger: —' ^
irigger: .
Backstays: .
While I believe you are - comparing to original weights from SBP preliminary quantities ie
Upper Ring 1900 / 36 sections ■= avg" 53 tons and masts 1400/ 36 masts = avg 39 tons. ..
You really should be making the comparison to the weights you calculated and re-issued for
pricing as per GTS shop drawings dated Feb 27th. ± believe you indicated that these
details were prepared during your initial workshop meeting with Hightex and SBP on
February 22nd. Were you aware of the increased, weights discussed at the workshop as
reflected in these details of the compression ring? If so, wouldn't the schedule be
jeopardized at that time?
Based on GTS shop drawings on the compression ring for example, what did these shop
drawings represent in weight, and erection methods? ._
You did you own calculations on-the size and weights of the compression ring and mast
sections based on GTS shop drawing #100. dated March 13th Rev. (C) . This illustrated that
the compression ring was intended to be, split, in two sections and the weight calculated
from this drawing. I haven't calculated myself, but I do not believe translate into a .50%
increase in steel weight. I presume, if you knew that the compression ring would be split
in two as shown on Rev (C) ,' wouldn't erection procedures also account for this as well.

Something does not add up with the info in your e-mail. On one hand you are comparing 50%
changes in weights, but your shop drawings does not reflect this percentage increase.
Please confi*fra the weight calculated for the compression ring as shown on the shop drawing
and let me know what info was given to you during the Feb 22nd workshop. Did SBP indicate
the loads were much greater then?

obviously have some explaining to do and we should get our info aligned.
It looks to me that you may have been aware of- the heavier weights as per the shop
drawings dated Feb 27- and March 13th.
. ' * 2

00000100
Please call me asap.-

Gavin Yee, A.Sc.T. GSC LEED® Accredited Professional Project Director Direct Dial:
^4.631.1080
11: 604.341.4746

Dominion Fairmile Construction Ltd. » . .
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7 .
M a i n : 6 0 4 . 6 3 1 . 1 0 0 0 F a x : 6 0 4 . 6 3 1 . 11 0 0 ' _.. _

-Original Message—r--
From: Rob Third [mailto.:rob@gthird^.co-m]• - ' ' ' '
Sent: April 16, 20Q8 4:3? PM
To: Rob Third; Chris Beaton; Gavin Yee-
Cc: To m de Wolf; Arif Rahemtulla . ' .
Subject: RE: Steel take offs fjrom Design Consultants can,'t be right.
I understand some of you couldn't open the previous one....
**• ■ ' • '
BC Place Construction Team

R e ; B C P l a c e A p r i l 1 5 t h M a t e r i a l Ta k e O f f f r o m S B C E n g i n e e r s n o t e s : . „ , . .

Are these really the new dimensions and thicknesses? These new steel, member weights are
now so heavy (50%) that we will have to completely start oyer on our manufacturing,
shipping, and erection engineering schemes and methodology.
Even if these material lists are inflated with a 25% design buffer, the steel members are
too heavy for our current erection scheme.
Masts are heavier and stockier than previous design. They were 39 tonnes, now closer to 78
tonnes so they now require 4, (maybe 5) splices to be. erected.

mpression Ring Box Beams are heavier and fatter than previous design. They were average
53 tonnes, (heaviest 80 tonnes). The average is now 100 tonnes and the heaviest now 115
tonnes each. This again will require added splices for erection lift capacity.

Previous pin connections at the bases of the masts are now Bridge Slide bearings and they
are a-5 to 6 month delivery items. Full length stiffeners are being added to the masts
that, are-.a tremendous labor addition where we have identified that there is barely-enough
time to fabricate the steel as per-previous design criteria., ...

Using these, take offs and design parameters the schedule is unattainable.
I fear GTS are spinning our wheels'here trying make this work when it's probably not even
c l o s e t o w h a t w e w i l l fi n a l l y b u i l d .

We need to wait for the "Finished Design", before we know what we are building, and
ordering steel for. . -
And I know waiting is not the option you want us to take, but I don't see any other
choice. ,* -

Rob Third
President ,
George Third & Son Ltd.

Rob Third . ' * • '■ , ■
George Third & Son / Empire Ironworks BC / Dynamic Structures / KWH Constructors
(604) 526-2333 (604) 946-5515 (604) 941-9481 (604)
199-7969

00000101
-----Original Message- '."-•_..
From: Rob Third
Sent: April 16, 2008 4:2.6 PM
4fe>: Chris Beaton; Gavin Yee
^R: To m de Wolf; Arif Rahemtulla ■
Subject: RE: Steel take, offs from Design Consultants can't be right.
Importance: High
Thanks Chris, ..v please see .enclosed. .„..,_

Rob Third "...'.- ' ,,„„r
Georqe Third & Son"/ Empire Ironworks BC / Dynamic Structures / KWH Constructors
(604) 526-2333 (604) 946-5515 (604) 941-9481 (604)
299-7969 ...

Original Message- •
From: Chris Beaton [mailto:cbeaton@ConcertProperties.com]
Sent: April 16, 2008 2:08 PM . -^
To : Gavin Ye e ; Rob Third — ;
Cc Tom de Wolf; Arif Rahemtulla.
Subject: RE: GTS Memorandum of Understanding "DRAFT"
Gavin / Rob,

As discussed at yesterday's meeting Pavco will pay for steel once received in George
Third's.yard for-fabrication. Billings to be backed up by agreeable documentation and
signed off by Dominion prior to inclusion in monthly draws.
lank You,

Chris Beaton'. ...
PavCO .
Ph: 604-307-0123 .
Fx: 604-688-6882 ... :-.- . - -

____-original Message
From: Gavin Yee [mailto:GYee_dominionco.com] • ; ■
Sent: Wednesday, April 16, 2008 10:17 AM •
To : Rob Third •
Cc: Chris Beaton; Tom de Wolf; Arif Rahemtulla
Subject:.GTS Memorandum of Understanding "DRAFT"
Rob, '
Further to our meeting yesterday with Chris Beaton, Tom Dewolf and me here is the Word
Document of the "DRAFT" Memorandum of Understanding that we reviewed. This document is
subiect to approval by • out client Pavco. We would like to use your March 14th budget as
the Guaranteed Maximum Price based on 6,000' Tons (subject to final weight^determined by :
final design), however, if you can update to the BOM issued yesterday that would be great

We need to finalize this by Tomorrow!!

Please review, asap. ' v * *- •'..'.•

Gavin Yee,.A.Sc.T. GSC LEED® Accredited Professional Project Director Direct Dial:
604.631.1080
ell: 604.341.4746 '.[

Dominion Fairmile Construction Ltd..
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main": 604 ..631.1000 „ Fax: 604.631.1100
. - . 4

00000102
Original Message----- '
From: Rob Third [mailto:rob@gthird.com]
"Sent:
" April 16,G 2008
a v i n 8:39 AM Ye e , _-.•*'«'
iject: RE: BC Place New Hightex Roof* - Progress Drawings of Ring Beam.
Can I get that MOU soon, I heed to get my Commercial People looking at this ASAP

Gecrg^Third^ Son / Empire Ironworks BC /Dynamic stru^^esQ{:^ ^° nStrUC:t°^>04,
(604? 526-2333 (604) 946-5515 (604) 941-9481 (604)
299-7969 ■ ■ •

Original Message
From: Gavin Yee [mailto:GYee@dominionco.com]
Sent: April 16, 2008 8:15 AM . . „,,.'.
To- Rob Third; Dennis Dupasquier; Jeff Muilins; Alex Blackwood
Cc- Bob Reimer; C. Rowan; Tim Terpenning; Erhard Hinko; Robert Gagnon
Subject: BC Place New Hightex Roof - Progress Drawings of Ring Beam

Ring Beam'Progress drawings FYI,
Please review portal frame upgrades and confirm pricing to complete.this work.

Gavin Yee, A.Sc.T.' GSC LEED(r) Accredited Professional' Project Director Direct Dial
604,631.1080
Cell: 604.341.4746 , • '

aminion Fairmile Construction Ltd. •
_30 - 2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
"Main: 604.631.1000 . Fax:. 604.631.1100

-----Original Message-----
F r o m : G l e n n H u b i c k [ m a i l t o : G l e n n . . H u b i c k @ g e n i v a r. c o m ] .
Sent: April 1"0, 2008 7:2.7 AM .
To : - G a v i n Ye e - - _ ' - . '■_ -
Cc- cbeaton@ConcertProperties.com; Doug Radcliff
Subject: Fwd: BC Place New Hightex Roof
Gavin,*

Please find attached progress drawings of ring beam upgrades as requested.

Regards,
Glenn ' . .

THis e-mail is intended only for the named recipient and may contain confidential and/or
privileged material. Any unauthorized copying, dissemination or other use by a Person
other than the named recipient of this communication is prohibited. If you received this
in error or are not named as a recipient, please notify the sender and destroy all copies
of this e-mail immediately. .

Please consider the environment before printing this email.

00000103
Page 1 of2

Arif Rahemtulla
# From: Chris Beatoj
Sent: Thursday,
' April
. 17, 2008
/ 5:44 ■PM ■ •• j .

To - . j G a v i r r Ye e . . . • . - -■„ •'*'"'
Cc: Arif Rahemtulla; Norbert Bonkowski
Subject: RE: BC Place - Requests from This Morning's Meeting

G a• ■
vin, I -..•'.-*
it anoears David Galpin and Brent McGregor are trying to set up a meeting to determine a scope of work for
. phaTe2 and 3 so you can have a more educated guess at these order of magnitude budgets. Brent requires
I these values for the cabinet submission he is preparing. <

Once this is confirmed we will let you know. \

ThankYou,

Ckris Beaton
PavCO
Ph: 604-307-0123
Fx: 604r688-6882 . .

From: Gavin Yee [mailto:GYee@dominionco.c6m]
Sent: Wednesday, April. 16, 2008 11:22 PM
To: Chris Beaton
Cc: Arif Rahemtulla; Norbert Bonkowski
Subject: BC Place - Requests from This Morning's Meeting

Chris, we will do our- best for tomorrow, however the extent "of seismic upgrades could be anyones guess.

Don't think we can get Hightex's delay costs by tomorrow.

Gavin Yee, ASc.T. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746.

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
M a i n : 6 0 4 . 6 3 1 . 1 0 0 0 F a x : 6 0 4 . 6 3 1 . 11 0 0 : . ,

From: Chris Beaton [mailto:cbeatori@ConcertProperties.com]
Sent: April 15, 2008 12:09 PM
To : G a v i n Ye e . '
Cc: Arif Rahemtulla
Subject: BC Piace - Requests from. This Morning's Meeting

\

00000104
Page 2 of2

Gavin,

Howard and Brent have questions which need a response no later than Thursday afternoon, 3:00 PM.

1) Cost to delay the project if the Feb.11/09 review dictates a one year wait; to include Hightex, George Third and
Dominion work. '*..._,.„. «•*«!« *
2) Cost to paint the roof liner if existing roof stays in place dunng the Olympics.
3) Order of magnitude'budget for Phase 2 work. *
4) Order of magnitude -budget for Phase.3 work.

Please call if you have any questions.

T h a n k Yo u , .

CfirisBeaton
PavCO .
Ph: 604-307-0123
Fx: 604-688-6882

This e-mail is intended, only for the named recipient and may contain confidential and/or privileged
material. Any unauthorized copying, dissemination or other use by a person other than the named
recipient ofthis communication is prohibited. If you received this in error or are not named as a
recipient, please notify the sender and destroy all copies of this e-mail immediately.

Please consider the environment before printing this email.

^

r» iaaaA

00000105
AfRiL. f8/<*

BC PLACE REVITALIZATION PROJECT
PHASE i - PROPOSED ALTERATIONS TO COMPLETED PRIOR TO 2010 OLYMPICS
^ & 10-Mar-08

1. Level One Improvements: $4,307,500
2. L e v e l Tw o I m p r o v e m e n t s : $ 11 , 8 7 6 , 5 0 0
- 3. -'■ Leve^Two PremiuppF_n Lounge-H^desfe-mss) e$i^&#00
4. Level Three Improvements $10,368,750
5. Level Three Beatty Street Facade & Canopies $23,415,000
6. Level 4 Improvements _. $7,739,250
7. Div 02: Smithe & West Airlock parking staging $700,000
8. Div 06: Rough carpentry $100,000
9. Div 08: Perimeter Entrances (Revolvers) $4,685,000
10. D i v 1 0 : I n t e r i o r / e x t e r i o r Wa y fi n d i n g $ 9 0 0 , 0 0 0
11. Div 12: Furnishing & Equipment (FF & E) By Owner
12. Div 14: New Elevators $2,145,000
13. Div 15: Gas Service $100,000
14. Div 16: Electrical Systems $2,500,000
Bhase J Construction Subtotal: ~~' $76,087,000

General Requirements and CM $7|952,613
Soft Costs . ' $10,017,006
Contingency : $16,130,444
Subtotal: . ' $34,100,063

"TOTAL PHASE I IMPROVEMENTS: $110,187,063

Excludes: Offsite roadworks
BC Place Maintenance Works
Seismic upgrade
FF &E by Owner
Requirements of overall urban planning ODP &*< 76 .#***+ *^rl SZ&
■ .' * !
Phase II & III Budget (To be Developed)
GST
■A ^ C H t f " . . .

00000106
O
O
O
O
BC PLACE STADIUMREVITALIZATION. PROJECT "j . " * O
Phase J: Proposed Alterations Prior To Olympics ; O
Phase II & Hi: Proposilb Improvements After Olympics (To fafe Developed)

SEG DESCRIPTION Phase
CODES

Public View (Cart Concession) •
New Construction Pacific North (Concession Zone)
New Construction Pacific South (Pacific Atrium)

_r Level Two Total:

Lave!3 Level Three;
Demo Hall of Fame Exhibit - Phase II
Oomo.jTJail.pf.Famo Archivo
Washroom I,.lpgrad8tr
Media Room Upgrades "Buff and Shine" $
Upgrade Bffeffing Suites (Minor)
New Warmi|| Kitchen Reno - Phase I . '
Existing Wanning Kitchen Reno - Phase II
Concourse + 120m of Screens 3 Locations $S5
Ramps
Convert Hall of Fame to Suites - Phase II
Add New^i-_Suites (Major) S Ki <&*» — _\ _ _ S iJ _ J Sa irv*
•Rolobato-Exi^iflg-Hall of Famo Archive
Disabled See*! jng Area converted "to Suites
Soat*ty-StreGi| Entry and<Gate& Upgfactes—
Now-gxtot>k*tf^aw>p{Qe-8Gat^-SntrioD ■
3 Tiokot Boo th'o % Tony fojc Plaza ■
Add Staff Arnanity Room
Interior/ Exteipr Food Food & Beverage ■ - 2
Pacific South&Vtrium
Level Three Twotal:

Level A Level Four:
Washrooms 1
Concourse 1"
Ramps i ' 1 .
Junior Club Suites
Add Staff Amenity Room
Concession Gpide Line) ' *: 2
Premium Suigss V 2
Concession Zona 1 2
New Construction Pacific South (Atrium) 3

Level Four Total:

Div Q2gfe Siteworks:
00
o
o
o
o
BC PLACE STADIUM REVITALIZATION PROJECT o
Phase I: Proposed Alt lotions Prior To Olympics o
Phase il & 111; Propose! Improvements After Olympics (To be Develops

SEQ . DESCRIPTION Phase
CODES

Smiths Extension Interface
WestAirioc&Altefations, parking,and staging

Division 6 Total:

DIvOS Carpentry:.
06120 Rough Carpentry
Division 6 Tptal:

Div 07 Roofing:
Exterior Canopies
Division 7 Total:
Div 08: Perimeter Entrances:
08410 Oemo Existing Glass and Doors
08410 Temporary^ Barriers
08410 Revolving Entrances for H/C
08410 New Glazing Infill '
08410 New/Automatic Sliding Doors
08410 New Swing Doors (Excluded)
08410 Automatic Door Openers
08410 Miscellaneous Electrical
Division 8

Div 09: Finishes: . /*
09900 Finishes (Excluded)
09900 Acoustics (Excluded)
Division 9 Total:

Div10 .-a
Accessones,|
10980' Interior Wa-yjnnding Signage
10990 Exterior Wayjjinding Signage
Division 10 Total

Div 12 FurnishingsjFixtures and Equipment (By Owner)
12990 Replace Existing Stadium Seating Excluded
12990 Replace Exis|ng "Kayson" Seating _. Excluded
12990 Video Cube I - : Excluded
12990 Liriear LED Reader Board - Video Ring .
'• Excluded \ T_a>aociJ CUJ_-i &_£f
12990 Score Boards! Excluded
12990 Audio Video Equipment : Excluded
12990 Public Address Systems [Excluded
12990 •umbo Screen | Excluded
/
as
o
—■i
s o
o
o
BC PLACE STADIUM REVITALIZATION PROJECT o
Phasa I: Proposed Alterations Prior To Olympics o
Phase II & III: Proposed Improvements After Olympics (To be Developed)

SEG DESCRIPtil Phase
CODES

Tf
12990 Owner's FF& E (Excluded) Excluded
Division 12(|i otal
•fi
Div 14 Elevators &
5 PassengeHElevators (4 Stops Each)-
Oemo & Structural Upgrades l_L£\JAT_ _ fettiVitnihJ'S
4 New Hoistway (3 Singles & 1 Pair)
Elevator Machine Rooms
Mechanical & Electrical *
1 Freight Elevator
1 New Freig&t Hoistway

Division 14Total:
15010 Re & Re Concrete Floor Slab In Bowl
15010 Gas Service to'Building
15410 Mechanical radiant Heating
15410 Improved Stadium Area Drain
15500 Sprinklers (Excluded)
Division 15-Total:
h
Div 16 Electrical:
16010 Electrical Sports Lighting ••■ 1 >
16010
16010
Improved Service Grid in Floor & Distribution
Audio Impnyfements
I 1y
Division 16 ■total:
CONSTRUCTION SUBTOTAL

General Requirements • CM
Contingency:. CM
CM Fee CM .
Soft Costs Consultants
PROJECT SUBTOTAL:

TOTAL BUDGET

Notes:.. * Excludes onsije & offsite roadworks
2) Excludes BQjf lace Maintenance Works
3) Excludes Se)|mic upgrade
4) Excludes
- 5) Excludes requirements
FF-Me by Owner
of overall urban planning ODP,
p' Excludes Phase ll & 111 Budget (To be Developed)
/>

O
o
o
B C P L A C E S TA D I U M j _ V I TA L I Z AT I O N P R O J E C T I f t - ) A _ 6 1 . 1 j . Q & > V i X \ ^ i o
Phase I: Proposed Airerations Prior To Olympics j ■"■ ■ ■.— ■ o
Phase ll & III: Proposed Improvements After Olympics (To tje Developed)

SEG DESCRIPTION Phase
CODES

Level'1 Level One:
Sports Action Lounge (Leave as is)
Relocate Administrative Offices
W a s h r o o m - f r i ' - ■■ ' ■
Qlaff Amenyfrneem-
4 Banquet F^Stfms 2
New Exhibit Area 2
Demo/ Relocate Administrative Offices 2
Demo UDR afield Operations 2
Demo Main iitchen 2
Demo Food Sourt/ Banquet 2
Demo Asserjjply area W/C 2
Demo turf Sprage W/C. 2
Renovate sJlyomation/stor to Kitchen 2
New Const-ruction Pacific North (Kitchen) 2
White Caps and Lions Tenant Areas 2
New Construction Pacific South 1 '3
New Construction Pacific South 2 3
G9at-Airi-^(;|l^foi*. Stafc
West Alrto-el&lmprovcd .V-Meailo 'Loading^-SyotcHao -_-
Improved Lions/ White Caps Tenant Space
Expand exhibit Space to Open Up to Pacific Bouleva
New Exhibit Entrance
Renovate Team Rooms, new washrooms east end
New Larger Kitchen - dedicated service entrance
j
Division 2 T&tal:

Level 2 Level Two:
Washrooms
Concourse
Ramps
3 Premium fjhn LoungoG (Side Lines}-
Add Staff ArafonltyRoom
Revise Concessions to Grill Standards (Excluded) ~ _>o_&„. £iLjTi^6 _ai c-ooj-r
2 Fan Fare Zones (End Zones) .
Enlarged Concourse @ Pacific C/W Food Services'
New East stadium entry off Georgia
Exterior canopy
Interior/ Extsftpr Food and Beverage
Relocate Exipbng Concessions to Expanded Concou
"etail Merchandise
#
©
©
o
o
o

BC PLACE STADtUMREVITAUZATlON PROJECT
Phaso I: Proposed Alteration! Prior To Olympics „»...,
Phase tl & III: Proposed Improvements Alter Olympics (To be Developed)

SEO DESCRIPTION
CODES

•all Level Ono: -
Sports Action Lounge (Leave as is)
y Relocate Administrative Offices
. Washrooms
Staff Amenity Room
•• 4 Banquet Rooms
New Exhibit Area
Demo/ Relocate Administrative Offices
Demo UDR • Field Operations
Demo Main Kitchen
Demo Food Court/Banquet
Derm Assembly area W/C
Pbiisi Tuif StuiaocW/C
Renovate Servomatlon/ star to Kitchen
New ConsUucfionPadte North (Kitchen)
fin *: ra ■ .• White Caps end Lions Tenant Areas
* New Construction Padfta South 1 .
t New Construction Padfic South 2
. - East Airlock: Exhlbll/ Staff Entrance Improvements

Improved Uonsf White Caps Tenant Space
Expand exhibit Space to Open Up to Pedfic Boulevard
New ExNbH Entrance
{Renovate Team Rooms, new washrooms east end
J New
West Lanjer
AWoct Kitchen
Iniproved
- dedicated
"TV Mobileservice
Loading
entrance
(Systems) •

Division 2 Total:

Level Two:
Washrootrts
Conooune.
Ramps
2 Premium Fan Lounges (Side Lines)
E Add Staff Amenity Room
Revise Concessions to Grill Standards (Excluded) -
2 Fan Faro Zones (End Zones)
Enlarged Concourse @ Padfic CAV Food Services
New East staeTum^ftby^ff-Geonjla—~ -—
Extorter canopy. ■
Interior/Extort* Food snd Beverage
Relocate Existing Concessions to Expanded Concourse
Retail Merchandise
Public View (Cart Concession)
t New Construction Padfic North (Concession Zone)
I New Construction Padfic South (Padfic Atrium)

Level Two Total;

_&juwej«t. . «st-«
-&^~3£&' •utaft^JM-ga.
BC PLACE STADIUM REVITALtZATION PROJECT .
Phase I: Proposed Alterations Prior To Olympics
Phase II & HI: Proposed Improvements After Olympics (To bo Developed)
* (C)
(A) (B)
JEG DESCRIPTION Phase- PHASE f PHASE II PHASE ill
:odes (Complete Prior to Olympics) (Complete After Olympics) (Ultimate End Gime)
' (Seopo.& Budget to Be Developed)
. (Schedule & Logostics to Be Developed) (Scope & Budget to Be Developed)

Unit Rate Unit Jret Rate Budqet Quantity Unit Unit Rate ■ Budflet
Quantity Unit Budqel Quantity •
.«v«l3 .•vol Three: - ' 0

•- Demo Kail of Fame Exhibit • Phase tl 2 0 M2 .$1,620 . $0 1.080 M2 $0 $0 . LSum SO $0
Demo Kail of Fame Archive 320 M2 $100 $32,000 0 M2 $0 $0 0 LSum SO $0
Washroom Upgrades 1.500 M2. $2,000 $3,000,000 '
0
0
M2 $0 $0 ' 0 LSum SO so
Media Room Upjjrades'Buff and Shine* J 625 M2 $250 $206,250 M2 so so 0 LSum SO $0
Upgrade Exstttng Suites (Minor) . 1.235 M2 $1,500 $1,852,500 0 M2 $0 so- 0 LSum SO so
New Warming Kitchen Reno • Phase I 0 M2 $1,620 $0 0 M2 $0 so 0 LSum SO $0
Existing Warming Kitchen Reno - Phase II 175 M2 $1,000 $175,000 175 M2 $0 $0 0 LSum . S O so
Concourse + 120m o( Screens 3 Locations SSS 1.695 M2 $750 $1,271,250 0 M2 $0 $0 0 MS SO $0.
' $0
3,505 . M2 $350 . $1,226,750 0 M2 $0 $0 0 Each SO
, Convert Hair of Fame* to Suites - Phase il 0 M2 $4,000 $0 620 M2
?so-
0^ $0 0 LSum SO $0
3 Add New 20 Suites (Major) 535 M2 $3,000 $1,605,000 0 each so 0 each' SO $0
a , Relocate Existing Halt of Fame Archive - —q- 320 M2 $3,000 $960,000 0 each
— so
so- - s o
$0
- o •0 each SO
-Each- — $ 0 —
$0
Disabled Seating Area converted to Suites
Beatty Streat Entry and Gates Upgrades
• 2.325 .
1.600
ISC'- .
M2
M2
_3tfi—
$9,000
$1,300
$0
$20,925,000
$2,340,000
775-
0'
O
--M2~
M2.
M2 $0
so i $0
so
0
' 0
Each
Each
SO
$0 - so *° .
SOr-

New Exterior Canopies Beatty Entries
a 3 Ticket Booths @ Terry Fox Plaza 1 Lsum $150,000 $150,000 0 . each so so 0 each SO $0
a Add Staff Amenity Room ' 40 M2 $1,000 $40,000 0 each $0 so 0 each SO . $0
s Interior/ Exterior Food Food & Beverage
• 2
0 M2 $0 $0 . ... 450 . M2 $0 so 0 each so $0
0 so so 0 Each $0
2!
Padfic South Atrium
Level Three Total:
3* 0 M2
..... ..
$315 $0
-$33,763,750
- M2
- so • •$0v~-

Level 4 Level Four:
Washrooms' 1.290 M2
' $$2,000
500
$2,560,000 0 M2 so $0 0 LSum $0 so •
Concourse 5,295 M2 $2,647,500 0 M2 . so • SO . 0 M3 $0 so
3.505 M2 $350 $1,226,750 0 Each •so $0 0 Each • so •so
Ramps
Junior Club Suites 415 M2 $3,000 $1,245,000 . 0 LSUm so : so 0 ■ LSum so so
a Add Staff Amenity Room .40 M2 . $1,000 $40,000 0 each so so 0 each $0 $0
f Concession (Side Une)
2
2
0
0
M2
M2
$315
$4,000
$0
$0
570
875
Each
LSUm
so
SO
so
so
0
0
Each
LSum
.-» •
. $o
$0
so
Premium Suites
M2 $0 875 LSUm $0
' so 0 LSum so $0
UConcession Zone 2 0 $4,000
New Construction Pacific South (Atrium) 3 0 M2 $4,000 $0
• 875 LSUm $0 so 0 LSum $0 . $0

Level Four Total: $7,739,250 so . $0

Dlv02 Stteworks:
Smitho Extension Interface 1 1 LSum $350,000 $350,000 0 Lsum. so so • 0 LSum so so
West Airlock Alterations, parking and staging 1 1 LSum $350,000 $350,000 0 Lsum $0 so 0 LSum $0 so *

Division 6 Total: "$700,000 io io'"
'
Div 08 Carpentry: ,'*
1 1 LSum $100,000 .$100,000 0 Lsum $0 so 0 LSum so so
06120 Rouoh Carpentry
Division 6 Total:
*• $100,000 S6 io.
Div 07 Roofing:
. Exterior Canopies 2 '0 SF $0 $0 0 SF. $0 so 0.. SF $40 so
Division 7 Total: so ' $6 so
I I 1

583- aa __iy5*tM", '■* - * a ? t « c i ^ - j - v ^ ^ - ^ i - ' .
V
BC PLACE STAOtUM REVITALIZATION PROJECT
Phase I: Proposed Alterations Prior To Olympics
Phase II & til: Proposed Improvements After Olympics (To be Developed)

IA) (B> * IQ
PHASE I . PHASE II PHASE III
SEG DESCRIPTION
(Complete Prior to Olympics) (Complete After Olympics). (Ultimate End Game)
CODES

(Schedule & Logostics to Be Developed) (Scop* & Budget lo Be Developed) (Scope & Budget to Be Devsloped)

Quantity- Unit Unit Rate Budget Quantity Unll I Unit Rate Budget Quantity Unit Unit Rate

Ob/08: Perimeter Entrances: •&F
4.500 SF $30 • $135,000 SF SO
08410 Demo Existing Glass and Doors SF
-11 Each $15,000 $165,000 SF SO
06410 Temporary Air Banters SF SO SF
31 Each $125,000 $3,875,000
08410 Revolving Entrances for H/C SO •SF
2.000 SF $200 $400,000 SF
08410 New Glazing Infill SF
0 Each . $10,000 $0* SF SO
08410 New Automatic SEding Doors SF
New Siring Doors (Exduded) 0 Each $3,000 $0 'SF so
08410 SF so SF
08410 Automatic Door Openers 0 Each $2,500 SO..
. 1 Lsum $110.000 $110.000 SF so SF
08410 Miscellaneous Electrical
$4.685.000
Division 8 TotJiT

Div 09: . Finishes: SF SO SF $0 $0
■SF- —sa-
$0 $0 0
03900 Finishes (Exduded) ~ 0 - ...SF.-I .SO— -SO..
-SO- —-SO-
09900 Acoos—lExd-adcd)—- "Jo-**
Division 3 Total:

DM0 Accessories:
Levels $150,000 $600,000 Each Each
10390 Interior Way Finding Signage Each
Allow $300.000 $300.000 Each
10990 Exterior Wevfifxfinfi Signage
Division 10 Total $900,000 %
L
>
Dhr12 Furnishings Fixtures and Equipment (By Owner) Each SO
Exduded Each SO $0 Each SO $0
12990 Replace Existing Stadium Seating Each SO $0
Exduded Each $0 $0 Eech SO
12990 Replace Existing ICayson'Seating Eech Each $0 $0
Excluded Each SO $0 SO
12990 Video Cube
12990 Linear LED Reader Board-Video Ring Exduded LM $0 $0 Each so Each $0 $0

12990 • Score Boards • Exduded Each SO SO Each so Each $0 $0
Exduded Lsum $0 $0 Each so Each so- $0.
12990 Audio Video Equipment so so
12990 Public Address Systems Exduded Lsum $0 $0 Each so Each

12990 • Jumbo Screen . Exduded Each so- $0 Each $0 Each. SO $0
Excluded Each so SO- Each so Each SO so
12990 Owner's FF t, E tExduded) "TiT
t b l v l s l o n 1 2 t o t a l l / J f fl i * . / M w t n * - * r SO

Elevators
Each S225.000 $1.125.000 LSum so SO LSum JO
5 Passenger Elevators (4 Stops Each) LSum
Oemo & Structural Upgrades Each $120,000 $460,000 LSum so SO $0.
Each $60,000 $240,000 LSum so SO Tons $0.'
4 New Hoistway (3 Singles & 1 Pair) so
Each $25,000 $100,000 M2 so so M2
Elevator Machine Rooms
Each $50,000 $200,000 M2 so so M2 $f
M^chajgcari.BactricB,!^. ... J
Stops -so- -so--- -Stops-"1™-so- -so LSum so-
1 FreigM-evstbr. • " ' so
1 New Freight Hoistway LSum so $0 LSum so io. Tons

$2,145.000 To-
D i v i s i o n 1 4 To t a l : M & C v f i w i ■
LSum SO- SO Lsum SO LSum
15010 Re 8 Ro Concrete Floor Slab In Bowl LSum
15010 Gas Service to Building ' LSum $100,000 $100,000 Lsum so
LF- ' S$0O SO LF so L F.
15410- Mechanical radiant Heating so
15410 LSum so LSum LSum
Improved Stadhim Area Drain . so so
Isprinkters (Exduded)
SF so SF SF
;|15500
o
o
o
o
o

BC PLACE STADIUM REVITALIZATION PROJECT
Phase 1: Proposed Alterations Prior To Olympics
Phase II & 111: Proposed Improvements After Otymplcs (To be Doveloped)

(A) (8) (Cl
SEG DESCRIPTION Phaso - PHASE 1. PHASED PHASE 111
CODES (Complete Prior to Olympics) (Complete After Olympics) (Ultimate End Garoo)

(Schedule & Logostics to Be Developed) (Scope & Budget to 8* Developed) . (Scope & Budget to Be Developed)

Unit Unit Rate ' Budget
Quantity Unit Unit Rate Budget Qua nil iy Unit Unit Rate Budget Quantity
Division 15 Total: $100,000 .- . — $0 SO

V Div 16 Electrical:
1 0 LSum $0 $0 0 LSum so SO 0 LSum $0 SO
16010 Electrical Sports Lighting
16010. 2/1 1 LSum $2,000,000 $2,000,000 0 .LSum so. so 0 LSum so $0
Improved Service Grid In Root & Distribution
16010 1 1 LSum $500,000 . $500,000 0 Lsum so SO 0 LSum $0 $0
Division 16 Total: $2,500,000 SO ■ so
$76,087,000 . io . id
CONSTRUCTION SUBTOTAL

General Requirements CM $76,087,000 6% 6% $4,565,220 oi
• so 6% 6% so $0 6% 6% so
Contingency CM S60.652.220 10% 20% $16,130,444 10% 10% " - sso
o $0 10% 10% so
CMFeo . CM $96,762,654 3.5% 3.5% $3,387,393 so 3.5% 3jS%"~ $0 3.5% 3.5% so
Soft Costs Consultants $100,170,057 10% 10% $10,017,006 $0 10% 10% so $0 10% 10% $o
PRoJficV4uBY6tAL: • " ""•"•■»■"- $34,100,063 io •so
TOTAL BUDGET ,. ' ■ .i $110,187,063 $0 $0

1 ■ Exdudas omits & offsite roadworks •
2)'Excludes BC Place Maintenance Works
3) Excludes Seismic upgrade
4) Exdudes FF 4 E by Owner.
5) Excludes requirements of overall urban planning OOP
6) Exdudes Phase II & til Budget (To be Developed)

issssssssss-g^SS
5o«i _
'»««*•*• 4! IS SJS SI
sssssi.^sssssssssssssilss -I If
. B88Sl

00000115
^*^fcm_ *+^!*'.'i^J
,2 22*2 2}5.IS«
fi 2 2 S S
_888§§^i.
•' 2"er»!se 8 SSS(
%»liQ2!gg8§£-g I**2
>2 SSS S°8S

00000116
:*» _s«»< ♦
H
82«2._
««8« g«S8o§M I83S88SS 188
88 8
?S.8 8 55

00000117
S 2*5* H+
8 -. S w
N.No! |ls 9*_
§8

00000118
2 2i*'22
4* *» *».S *! 888888888
3-
O O OgO
• 8- n **lllle s§ o8gge| e
8

X

00000119
s 1*8? H +
9*5
mm
i

\

00000120
Page 1 ot 2

Chris Beaton

From: Gavin Yee [GYee@dominionco.com]
Sent: Saturday, April 19, 2008 5:06 PM
To : Arif Rahemtulla; Chris Beaton __ _
"""Cc: Bob Reimer; John Malusa;.Tim Terpenning; Erhard HWdiRobertGagnon; Glenn Hubick;
j.jardine@delcan.com; Dennis Dupasquier • •
Subject: BC Place - Temporary Works Summary

TEMPORARY WORKS SUMMARY SPREADSHEET "DRAFT"
Here is the temporary works spreadsheet dated April 19th. We also have completed our general arrangement for
our construction site plan (CSP) to supplement our previously submitted CSP. We will have it printed up on
Monday morning and sent over to your office shortly afterwards.

Please refer to Bob's e-mail below regarding the use of BC Pavilion's site for construction staging, steel storage,
■materials handling_nd tr_drp£rKiri9. KWH/GTS intendsto barge steel from false Creek *and construct an "
unloading dock facility at the shoreline. We are waiting for KWH/ GTS for their proposed layout that will outline
their proposed requirements. In the meantime, Bob has blocked out the proposed areas for roads, staging,
storage and trade parking for 200 vehicles. There will be access roads required from False Creek edge to Pacific
Boulevard for GTS/KWH's steel transporter.

Bob, can you print out 10 copies and send 2 copies to Chris Beaton:

We will follow up with setting up a meeting with applicable parties to discuss the next steps.

Regards

Gavin Yee.AScJ. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director . .
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746 . '

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130-2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

From: Bob Reimer . '."*',
Sent: April 17, 2008 6:53 PM.
To : Gavjn Ye e .
Subject: BC Place - Temporary Works Summary

Gavin:

Attached is fi r s t cut at Te m p o r a r y Works S u m m a r y. ' . V

One thing that I would like you to discuss with Arif and Christomorrow is access to the BC Pavilion Site. We need
to get working on the temporary works that will be required on this property. GTS/KWH will quite possibly have to
construct a Barge Unloading Facility at the existing bulkhead that was installed during the construction of BC
Pavilion. We will also have to install fencing, trailers, and identify areas that can be utilized for storage of heavy
structural steel, roof cabling and fabric, other trade materials and construction personnel parking.

4/2172008

00000121
Page 2ot2

I have talked to an individual off the record who is currently involved with the demolition work ongoing at«» staj.
He advised me that the current owner is proceeding with preparing the existing suspended slab to accept traffic
' foDDinq and ishas plans to to
use the area as aand
parking area for over
Casino
by operations. I also understand
start of thethat existing .
Building "B2 scheduled remain on site win be taken VANOC before the Olympics.

• We NEED this property in order to .construct the new roof. The sooner we start discussions with the Owner of this
»*. property ike sooner we can begin our pJaQaipg.##Qrls. I w^^ikaip get drawing3..of the existing-buildings if at**
v£:: possible. If yoii could have Chris make the necessary arrangements I'd appreciate it. -

Regards,

Bob Reimer
Manager- Construction Services
Direct Dial 604.631.1106
Cell 604.329.3072

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, BC V5M 4X7
:<Main-604.631r1000 -Fax 604;63«-1GG-

'4*/_i/2008 - • , ' -
00000122
J
nrxm spuj. luaiDopba ouoejd oua xjwwuoj amuoo
•tjwpuy iiog -wuhouoq jq tiOTuaytm ttaaay; ocm;, row. '««iWO; nw •japajjuoo; tluttfpqWtjweAa-
aaaidQB. «p»x-nuupjueimuioo-aa«id08i iBOnajadp oaaid 39; tuojUjadp aaaid 08) oowAQNi 6do;po«8ow*«in'

-U9IPU* (001 BUOT^J MOM pj|M03 « «0«,
I iN uonxapiootOuure:
tupataiMP Xmodtuai «jj
mnarn w imp AjaJOduiai pwro pua idumt nitai;' 04 a, uititAt aOaujup j
apiaiaa iwiu», -aaan oai ■w |*oq Jauwj ag, jo} pauuayl «w*a^ O l O j u t fl t Q J j a n u a f 0 > M W 3 K !
: : : 3
ia»ai 01 dn (HMuodmoa Ma 10 Buppv, pua Awi«ap am!
joi ■»« moo lauo, «a ot taaooa paau ajiftjppMuo mg>; WBaMia laaaqj
,.-u—a*i-*aafpia»waq.«t»a9ao3Spa»»ai«iiajis _=*- ■ . aappflorv rogjadfriJtwmi aaaidOa! >
SCPTH—JW^.pXXaQraB-j^^'.- _ -j»aiClafi)rouoo i»fi5 -I^QiiggSiBJb. • _ „ ■ "iummd peaaidOe.'^aiinoppaaittauo&.iaas^aasia^S'j^^
-tfgjasig »aH«J„' 'fl

' ttqdUKtJ
n piBwifloe aifMtj a. taMfd utaq hv pu* tnm
iMneoutA!
p«0'i«ltponv< jotajadol W18>W»d -Jwuiooiwft
j

p«j«|noaf uojp»a|aai»mi« joojjonw)»uia>jui)
(OiOtv»ro)| tiuauoauji
uaasCuDjAnavj •U!
to Aia«iap aiapoiMuoasa
4
i»«l«P«Hoi»jn<x»twn*et«ca)»«flS'»«uo<«=wpon
aa3ad0>pi»»«p0B0d»3u«j|Maoaa3Majit«w»iomci|iu«aiujaiui, BOOiPQCirootinr cttuoWOgio«»iaaqsl «a»A«oj «uajLI M W°N JPVav^l H

UOJTOJ»UQ0JO|p«Vl*»Jt»JV»e«JO»liIU»>«UJj
[«twi«ii«j„»p_»!P«i(nb«j»W3w»j 30NVA ■a
•^r^TT"
pu» 'tegqao -mts leinpnqs P A»*|ap<0» Pt*wm p uw
ooo vf ua ad d u
uoom
p nnoa ii u o
_ jg }1 V<'i'v " - . J j
• Uinos jouoftglj
a*wM«W«oa| oipnar)j«uMOMif« ooivjd'HMX/SlO ownd 'jowado MMpoe agpad tuo|tl diuaa ftuprnun aJjagj ^^#3) *
*HW«_'iawao||uatt»ajava.nJWoJd ■wwado ftmwd -oqttQ -QMid OS |01 Oujytd -Quttap mo) asm •tuojiajadQ pua Bunjlld QVjatsI uoipaja |Qtu >a uenawiq loo;com too; unf ■aajyu<«op«nai«vaia»1l "IS "°B»«d 3fll a>suon*id33!

_ u»ro»;sw»ciiu)odAnu»m»v»Jwmiy-u-»!s«(it
OM n*xw^irarit^«uuSS5roT>wue4 jlOStoJBt]"
pua Suguaoq uayttapad tstag* u| ninpcia xa puoae
^i^" ( o i u t To j
MR JoquaMN wtpaja Bugqaoiooti-mono laais ttnicnos
I inpaiaaiaiiiaK looiioianffutiaMd lajnoems 'aaptiMn anas ni»^»*r«»aj3J
<m»oxluo|tmm«aj|»ctsi»inan>ispu»ui»tafcna1Vi wfc) <wai aaj ocm ViMjWJLD -««iaao| Binpais 01 tiaaay anndjonuipjooa 01 waipmawi wot _cirwt<»n'B-J^"'°°v"°iPWff«>3l tattidaatidoa JoyapgooaidOfl!

{OlOtuaCot
-paupwtiu) aq o, prau c* ipcMV ff_
ot it_y.uapaja img punptujs flupnpauajo maws aiuuajd Kpujoat TIN ■ uogpaaiaaniSM
(OMJaquJaAON.uogaaja
jooj iq luagguiaiui)
tisooyi
auaj3jo|««J3JO)paj(nl»jl (Iliaaat!
JO|aaicpap»a|JO|amaoipap«i8ajaqoia<ainiB3 otaiaaj magiioo -K»M»/S_ ,«'Wd 3B S30piviaa30|iaa3av!aiaiijpiooocnCTaaua|Ui a^p»joaapu»uoTa«a3»3l »oyat«3 wnd pa;

aaosoats
(oiozvtroi uoicanqauos pua aiany
j •• .1* JOOJ wqwaAON uo|P«ja auajp jamais joj pajgnbaj
uctJXmi ■__«-]
-Ouguaiovaj ajnini at paiasenu oq ly* aaajj. -pjafpaS
iou joj Ksnuuaiut) OuipuBati pn uopauaa
%»ummiaujcipapa)Oaipq »/»ai»id «IP«o>j ttaaoy Bpujfjj UQMUico 'HWVSXO'»Id 38 awm-aJtidaal *«aajj. Bunipg OAOujan taeiy «mj ma wr_i

«j amm) 101 pnixiM-p«ia aptd BiioK noil Owwa
•♦US w>a*ad 38 ia paqn_ aq „ fcf?ad _d_»j, (sim vara
-•aiwa aap> 01 can Pajip m pfiaint aq 01 aXa* nana
twpiaou «<a»AiMi-uoipaia Buunp cuauodoMa lacs
I TV SOOT jaqtuanoN WBMja •guauodajoo pan mnaxuit.
jmstuonaal joojJCiuruuuawO uoddna a amonot! cajy B_ad ( 11 < C _
aunpnjH JUaag. yoddna oi pajtnaa, aq *sw Bujjoua aiaid i-jwijuap ■B-*)SQ>"da3aid3al fioagproiMOtdas puMajofl awaad jopapa) »«ld 38

-patouiaj
inot anqaipagtinij oy(M nuicapad attpounuoon
01 ufis Xnuadwai ptnluxo oonxt. i»tS (0101 var oil auusj
M«a aqm)QBi|«> Jo, tunpap ew p »»• am Bunnd ggK joquiaMN uoipajal «!""_ aiapmaiuogoa
tumaajyoaj (OOijo)iumna)ja)ui)| olP»<oujojaain*tM«>j[ MMJopapa) pnpatA
»m<jp«jcotvapa«o«uajaqaiaaj»ja«ouadgatlpo3 KVOI •««(>_, uowiMOO>tAWJa«j<tt»uaAP „-ao»)d3a auap«gauadoBM WWPQOHOOtaasI ■ to»J.J»«otiads«ajJaBtMl " »«Vttap»dt-tl»M
nusmp (OkOE uar oil taaoovl
«) ojnm) joj poinspu oq qk tawi Bu^tfig 'efltjajta
•4 iou n» t|un Sujtiai jatpaaig p aflaiois -pjaipuB
%giania»aiiioipapa<8aiaqiji«ai»id0ip«a>jitajjv _ J _ ? « a 5 d _ Q m
y|/J M0ZJaqu<a«eMUO|Pua| au*J3J«|»«J3JB|pajnibBjj
[ooj joj iuit(uuaiu|)j Cuspaioatl pu* uoitwcxi3|
oiujjjaj uajuajioq -KWVS10 'aacid 38 JiWd'wqdaa amd °»««a»V 8008 PO<* WOt Wl 'aaaij^ Buaajia awouiatf iaaj y aiatd l«a^ MP°S jpy«n3)"»ldOB

. (Ototuar
pamwauiipcMaoi tOKJaqujaJONuogsojal tta»y
ctaoM wjw mpaja pas punpnos **np auajg «*w>p
jo|Pao30^jmio|>»cmoipap«iaaiaqciajaajgu3
«lf* ayuraj uomujoq NMJWIO -aacM 3a "M31 xxntv ii»m 01 aaaaoy
■poija|»iT(uu*wt)| avaj3jai«aOJa)paj|KbaJ
«00ZPQOIBO0tlBf| ft\Biajoaapuauon<«_
<l-|nam
JQM»P3} aoau oa

. aia IBojyd «p«v»d
xo j *jj§i 'AauuaMtan
paititu) euUJtoq MipaiQjd we paiiqpuap tWMid mu tl^Bi/adasf) -liSHItiiuao
uopjjg euao jwwiiojpjjaj Ouieiiam aOajaj) 6un _ lOlOJuaroi)
ti;uuadacni»aj)s taaajj-tautioiavai :</au«oJUj*d0Jd SOOt jaqun*ON uogaajai
*<cid »j Auax uw» aiapoBaM it»H lanuaa/m aicid , twauiauavtKSijj joj tan uiaajSy WOft) -<ja«_ <uad0Jd maaalpv -JaAMOuaA to luaoafsv -j»«xnufa «n»Y «««'»>pain aiqiid
aa_oeoi*i»iipiJaiO|fciptitdjaddi»|oaina»|Boaaij( UV T w»u«tJacoug » > t l M a H B p a o i _ <*3 -»SUJ»id Majyuoq -HWWIS 'aaaid 38 jo««3-aoaid38r -«a<wadoidmaarlpvoitaaaavtaiMOOpaea «00tPOCig0W«.l amd-aauajojawoipata araid)pjaA>»ioBoa»3| J»HJapa)aaaid38i

TW-pw«id 'apaioad

aajy tuoats -ituoj aa oata «mA jaMi am a) itau lamao niuuad
/« ntauasjoa om»SaN :tuipuj 101 aiaiwio Antfojd •>n laajis 'tiuauiaaitv
njuuad
[ atn t»M3 tupntpunod
«oj <u«j -Aawuciop*]
-p»H puiuas :«j»u*o poyad *
j ioic'|uauja«i)v|3iqnd'RauMo4vadcudlua3*|Pv'>aMtnuaA Xuadojd iuaoc(pv . tnajaitapiaaptuaivi
iu«oa)Pvy<t3Ui."«»iuau)t«joaiu»uj<paoj3u3«ai»o8»M niaiMptonus jtw»Q| waioipaoouaj <a*0'T««ad>'OW<og-H<VWSiO '<a«n03uaj\ymo pjaMfwa oo«3| J^jaiJgaocuasI
Uawmuad amPU"8>l «ya>»3 »atld"5§l

ootiaiuiaooo
"BiiiJtau|8g3 -gRiApyiitoBrTittWSa- - I pa»aHy«i|i»td -4' \ jAopuiM ami"

^ q ^ AjavJujns svcm Ajajoduiaj^'
•3.08

o
o
o
o
o
h—
K)
I "J MMiOdj

»^«3| «>uniOAJBajiiaiujouijaMijaiiaa|. t00tt_oi<an' »00tPOct<tn; UKujjamjrjoipaj^tiJl wans uotUN! tl
lanaujajaaada ' tucnngpouldooipua —T
^-^^^Eg^^^^^^^^rrs!!^^ C f s ^ " ! '■c s s ^ f t i ^ a e ^ a t a ] • R & « 5 r 5 ^ t A i » i « o i » u 8 i » i » 3 ! J ! c i S i j e i f a p ; - • * » •
ipoduit -aaaid rOi <»0 -wdmt -aaajd ip| .auqujeflupp-iajiouiajOunjadapoiitaai toot PQQKajy
) jnotapagtciftfSnoiiftj
tOOtPQOt<anj p«iao_jO|p«iaaqoti
* l

metapj
ajiwmap punoqwwa oi pajui pvwu; (oi anp P»*»3P aq c*> swiad!
fttyou!0ui<)rO| od»auoajaw>o«Bad»jdiuaot»i)e^aaaidrio; «qnjUQOI»:jpadu)oj)Og)«jiujn>.a3|pu.-ioqijJOu| toot pq oi t*tt< punoomjou u)o)| ^mmj *»M«mwyQ. ot
! /anwsapajinbai
cuu^c J^pocti dooc
- j fum^uBrttmrnOf
laxOKooi puaacaqptDJMaK
u&aappj3uwaaijaBiOiapaaa<i_i»A! pau>at3iais9oaipopa>itaMiiiflv«li-paA0ujai| i ( ■ >VfB»
puaawtopaaipij jj— m/ftap a. uaa— yaduiii oo«ad' yaifuii we^<iad->»aj|suoi|aN«!*patnaiaj»]BaJt 800tPQOt*«ilS ' tflotPQOifanjjnoiapjoipatBaqoiuccJod
ABOj faM»-to»i| t
• ji p a n a a j a a a d' a j t u q i c V P e upi a| O
a np D mdi !' waiuaflQunii|tooatB|iedAR]-va«iii

ISuptWdpuaajaajaSauaujoiiM-luaraifaiajiap -ouaaojaw>«Sp3
. j tupuad'Jbuadfaooi ou-«*dpnuai9|aui I . puafpabjd-uiKJpaKaaaajaiwaauaAl 'aappajs CZO P«>ZO 3 f j a d ■* > P u P O M a p i a q t f o - p y p i n i I Aja«tapp«adiqaa
j paaajnaopauajj •uqdwnaouaaao frgaaqou» _1 |0*<«3-<upoaJi-ai»ioja/lJoi)»paOu«a»3| yjtuajj tspJp OttWQjawijiBpa-aaoaduo^gajmBciojujJ aoot «ow oi qqqi poi toot JONOHOOtPO p i a u i a « b a j B | a i n w p a u q t PJa**P-39f dl
.
I BAourtjaaatHi wowupouj papJud
(>»»*a»

. ! Sapuad-toaadrtioaj. ou • nati pjpoo agou)
_ ._ tuaujaeauain| too Om_ jlao "va—l
Ootvadpualuaura&ucuioajaa-wauidotlAapl ' -0U!Ca3jap»ia8p3 1■
puaajM|ojo"iJ!iupattaajnjaMaouaAJ .-aapjniscZ3P«*lZ3 3»_ uo Supwrt opsiqjfo -agpMj
j pBaajotopaaq, -utjdiroujouaaan io«ijo'iMiujwi,t<noj»«ioi!»paam»<oi nm»uwx'«g»?<o outttp jj))«»a6p3-jgoad uo >5B»JmOnoAH pjinapog pgoad
*»3
»o>anl payaan»cidat80ig 3 0 N V A ~ * 0 * l « < _ yaduJl 'oujWQ jatamaopa. I
Va 3 u i | afiaMia pjaujdpba ^ST
•oujaao jaiajJiaOpg Bua«d omtap pua m»«3 MOt «QNOt tOOt ««H B00t«awot»00t<>n /aucuadaaAopluia aaiijpmadoa
oaffop 'Ouipwi JictaQ
I pajinbaj ■uatuaAautufkiputdpuaiuaujaaauauil CM *«PU»d !"»*3
j «job»!B>qw |a9p*ud aetu •piati>»0ia*ap pua «pakud 'uturaaldlA "asaosv Boa pw*ld
toua*n»| ov-vmliuwttaiiiaij. naaj|an«no9uaAP<IO Www <uadejd '"BWS CSO PuaiEO
puaajntopauti- -undjiwiaouaaao luoocjpa TJnmajj -idn_ iljocApa _><3 Huaauajj. -tjqaXQ ouiBinua«a/nact-od»3uo»jiajni8iiaJuj. Piamauaiut pja/>apioQ uoJ(3
oono3'Duj>ao-|jicaaa
paigntaj mauiaeouaui BuRnd put tuawatevaui OUZ'SupiiadWa _
wega^ipouJiaPttAud . Jam Taaiadaiawp oua'tpafwd 'aiuiaa d l A - « » o = > v B _ m ° _
taiadraao oa-vap tenia aujaj] aiaam JwinoguaAP A«3-awuoo JUiadajd •ta»-i«sp20pu»ii3
puaamtgpauaj[ -uaid jnqap uaapq maoa|pa1nJ|«uaji,atJiiBia«joti)ipaBuip<3 nmtuajj -tniato 3WJ||ua«a/|a3O|,0gagu0J3iaJ|u8i'«iuj. coot «nqi root po tOOt "ON °»tOOt PQ pia»inoaod»3
oot<03'Oi«pao-|«))aaa
■| pwpiOu luauiaoaunu Bupuad pua luauraOauaiu O»i-0upM»dl"«»3
ogiaA 'tuaiu<>o»»»p pua tpafpjd 'u«upa d l A - a a a n y S n a n o n w
j laoaasnpaujiagpAqd
Jbuarfnooo ou-wxlpjwoooffaa naaiii lawnsuaA p *«o fjaoaa AuadsJd •toianws CZO PuaiZO noaoa uiflJVuts ujflgpais 'at* *Xf&t> Apjotaaooai
1*30) 'pugout.pua uopan! v. •
puaajmopouaij •ua|d*ic»>oi»taf»c tuaaalpa -nuatuaij -tdaojB <jon»pa 6u»j<o . . nuftiucjj. 'Btj»<0 vjiu\ m— I i«3oi -oana uo »jjaji nDnwuj.
-aaftoiuaj av»p»oitaji»opaut|t pjawpioBoda3
mat ajau« potrttu, afeat, uapsapad onpouiuivooc
euajo

4*.5"*<
. Ol M*« Ajajodwai -paiqduKo uojpwa pais
j*ua uointa^ito m unpen aisio tta« aaja Huppa* Jtyoato aiapouiuioooa
»U|U|pajcapuapa<ou»waqima«ma«ouidsaapU8 oi poxoutai aq d Aom »_ «awgaM
u°W"J°Q-HM>t'JOMwau»Ato*l!3-aaa|d38 QWd -aaqd 08 toot pool root *as toaj. taw uattg *a«aJj»AA uaujtapad pua tt»M P"P«1A ayiujao
laMiuajaaada luauaaScutui Ouppad pua utaujaSauauj 3UiSJl
ftipuad 'JbunJrraool 'tuauiiJaiaMp pua tpa|ojd -uguipa itcaq* (do oupuad A>3-uauno Atiaaa AiaAjap tuaunhnoa
pu> ajntoo auci! aupaaujBua <t|Q j»mxou»a p ho -uauwo toadon) pjaaajpy uooHajjpuo8upuadapa;ajnapunoqwJOu /japaniujojajnicpatiait

ra^o
^tptduiiaujajjj |«>»ms»»"ld08

-axiajug
pnai amoi penad 01 ntet jqpua aim *upu* jo Sugtjtuoo apiu.
uqpoioiO- JWfll»M -waajtjtu! a*j» pua uoajomap wwuoq-hmwsio npaiwos apaij uonpmaa-HAUUSIS pgqndpuaucnvi3 t t a o o s i a ff u u i j o j
f^npWt»papjdoip»t«>iU!tuitt«tid8WjaJS»»q^U ooml -"moh -Jt««. •auoaaiido aoafcj 39 fmapiuad iua*3 -auojiajadQ aatid OB uooq Puwoooat aacidau
-sainvg souiaj pua aumauoo
p«ai jaxoi paiejtf 01 ntai xypua eaj» nwmt jo Burntuoa aiwai
uoa»ioj<I jaipaaM -uotajawji aqao pua ussa*uap tuoinaouod
jopoauoo apaji uopjOBtaQ 'KWWSiS ajqnd pue wojxpji3 . (fUaj>aaotid08 *nuoo«|tiM
ftjynpttaaapaprtBjpatamJituaciBidPWpospacjttJU ..'•j --»>sJw'ja»iuan TiaiiiaM'aiuaai^ooMiuoo'apeidOa •mosaadQ aot|d 38 twtpuad ma«3-tU0ii«»B0 K>Od 08 UP»pataud)tBaii|ttuwiii tpmuMoiAuj | ataqd arriTi'n

apqaj pua Ougqaa Duuiip
. jawapnuoooiBwctjai
ia<w,ia>^p*iBidoi Mm KllPua dm xuptPjoBuaiitaooj ] -.juuiaji pua dajoipiottS-Wficiaituj
inqsaietjdjavmm-uoaaiimiaciaopvauojioujap j . WMuioo-KMWSJO! jopanuog apux ungDiuac JWMUS10 quadpgjarf wsa3 Otot Ajaituaf. ^qao joi tuuo»aid pua
Oupap tiaoi pawd aj (arena auugwd fto<p&JWU M*°W <J«J»—JJ ■ -»awtaVjt«iuao| -MWfJM-apuiiajiioinunio-aMidOe auojiaJadO aaaid Q9 « i u a p ! u a d i u * ^ - - « u o n a j a e o i a c i d 3 e i m m p p r i a J a w ! o t o t u a f o i t o o t o a o uoiPaiojdtaaapiJODttgaui 6usaas>_jaooYt

AjauMjns amoM^JaJodiuai
»aid08

O
O
O
O
O

J -
rage 1 oii

Chris Beaton

From: Gavin Yee [GYee@dominionco.cdm]
Sent: Sunday, April 20, 2008 6:22 PM
To: Arif Rahemtulla; Chris Beaton
"Cc:: Wayne^enderson; Tom rde Wolf
Subject: BC Place Scheme "B" - Retractable Roof Budget (Revised) $253 Mil

Retractable Roof Budget (Revised tq $253 Million)
Arif and Chris,

Further to the HIGHTEX meeting on April 18th and their updated budget as per Doug Radcliff s April 18,2008
memorandum, I have updated the budget to incorporate this information. You will notice that their proposed r
b u d g e t d o e s n o t i n c l u d e s u s t a i n a b l e m e a s u r e s a n d P S T. • • * - . .

The updated roof budget has .ro*^ Cash Flow will be issued under
separate e-mail. With the recent bill of quantities issued April 15th and the affect on their schedule, it is
anticipated that GTS will be updating their number. We have requested they provide a GMP. as quickly as
possible. I will contact them tomorrow morning to see when we can expect their pricing. In anticipation of GTS
steel pricing to go up, I have left catwalks budgets previously carried under Div 05 intact, pnce, GTS.submits, we
-can adjust accordinqlvJo reconcile against the steel contingency and other alowances we have made under Div
05.

BC PLACE REVITALIZATION PROJECT .
SCHEME "B" - RETRACTABLE ROOF BUDGET ••
• ' ' •
20-Apr-08 .

1 Hightex Retractable Roof System 47,402,700
2 Hightex (Tendered Suppliers) 31,097,300
3 GTS/ KWH Structural Steel 54,295,000
5 Division 2 to 16 Trade Work ,73,431,270
4 CM/ General Requirements 15,760,655
6 Design and Soft Costs 9,734,506
7 Project Contingency 21,375,727

. Scheme "A" - Retractable Roof Budget 253,097,158|+ GST
• ■ • . *

Notes: Hightex Budget Includes $4,980,067 Contingency - »

Budget Includes $9,000,000 of Sustainable Measures

Exclusions: Phase I interior Alterations .
Phase ll Interior Renovations
Onsite & offsite roadworks
BC Place Maintenance Works

4/2I/2008
00000125
Page 2 of 2

Seismic upgrades
All FF & E by Owner
Stadium seating and Kayson seats
Exterior facade upgrades
Requirements of overall urban
planning ^
Video Cube
Video Ring

Gavin Yee, A.Sc.T. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

4/7.1/7.008
00000126
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT
SCHEME "B" - RETRACTABLE ROOF BUDGET
20-Apr-08

*£-- Hightex Retractable Roof-System 47,402,700-
2 Hightex (Tendered Suppliers) 31,097,300
3 GTS/KWH Structural Steel 54,295,000
5 Division 2 to 16 Trade Work 73,431,270
4 CM/ General Requirements 15,760,655
6 Design and Soft Costs 9,734,506
7 , Project.Contingency 21,375,727

Scheme "A" - Retractable Roof Budget 253,097,158+GST

Notes: Hightex Budget Includes $4,980,067 Contingency
,..,»... , ..-_.-• Bucj^et includes $9,000,000 of Sustainable Measures

Exclusions: Phase I Interior Alterations
Phase II Interior Renovations
Onsite & offsite roadworks
BC Place Maintenance Works
Seismic upgrades
All FF _ E by Owner
Stadium seating and Kayson seats
Exterior fagade upgrades
Requirements of overall urban planning
Video Cube
Video Ring

00000127
OO
CM

O
o
o
o
o

BC PLACE STADIUM REVITALIZATION PROJECT 20-Apr-08
RETRACTABLE ROOF OPTION - SCHEME "B"

$ . • (C) (A) + (B) + (C)
(A) (B)
DESCRIPTION COMPANY HIGHTEX 4 GEORGE THIRD/ KWH . ** TOTAL .
TENDERED SUBTRADES & SUPPLIERS . CONSTRUCTION MANAGER
CODES (Retractable Roof & Structural Steel Masts) (CM/ Owner Controlled)
Quantity | Unit | Unit Rate Bu'dqet Quantity I Unit I Unit Rate I Budqet Quantity | Unit j Unit Rate Budget Budget
Div 01 General Conditions:
01002 General Requirements CM $0 $0 56,000.000 .58.000,000
01005 Project Insurance CM * 50 *•' S396.000
$0 5396,000
01204 Scheduling CM $0 SO : 5210,000 5210.000
01501 Temp Elect For 5 Tower Cranes ^ CM $0 $0 S125,000 $125,000
01528 Temporary larps CM $0
$0 $900,000 $900,000
01528 Shrink Wrap seats cw Aisle Frames CM $0 $2,000,000 SO $2,000,000
01528 N I--.
Ring Beam Weather Protection CM $0 $0 . S500.000 $500,000
01570 Traffic Control CM o u
mo . $0 50 5200,000 $200,000 i
01590 Miscellaneous Equipment CM so $0 ■ CO $100,000 $100,000
Division 1 Total: so I I $2,900,000 I I $7,531,000 •$10.431.,OOa*.
Div 02 Demolition: -__•
r» r»-
02050 Demolilion Cover Existing Ring Beam Subtrade r- so $350,000 $0 $350,000
02050 Miscellaneous mech/elect removals Subtrade u $0 u $434,200 u $0 $434,200
02050 Demolilion of Existing Roof System 0)
Subtrade $0 ' $1,250,000 $0 $1,250,000
Division 2 Total: $0 • I I, .* $2,034,200 I 1 $0 52.034,200
L/03 Concrete Upgrades:
Rooo Sawcut. Select demolition, coring CM so $0 51,192.000 S1.192.000
30000 Detailed Excavation for Footings CM $0 , $0 S96.000 $96,000
30000 Shear Wall Footing Upgrades CM ' $0 * $0 . $500,000 $500,000
30000 Roughen Existing Concrete Prep ' ■ CM so $0 $227,440 $227,440
sbooo HUH Hits CM • $0 • $0 • $752,160 S752.160
ibooo Hlltl Hits (Transfer Beam) • CM . w so $177,500 S177.5O0
*_000 Set Embeds for Ring Beam CM so N $0 S36.000 $38,000
Efbooo Formwork (Average rate/ SF) CM so.
B0)O0 ■•■ v .„..._. ..$2f20*A83&r .-$2,207,830
Replace Slab eTCTrBhrdernO CM so so $300,000 $300,000
30000 Place Concrete (Average rate/ M3) CM $0 ' so $672,600 $672,600
30000 Concrete Supply Subtrade $0 S591.600 SO- $591,600
30000 Reinforcing Steel. Subtrade $0 51,732.000 S
O $1,732,000
30000 Soil Anchors (Avg Cost/ Anchor) Subtrade $0 $2,101,000 $0 $2,101/500
30000 Temporary Barriers Plywood and Poly CM £ $0 $0 r~- SO $0
30000 . Grind and Patch o
30000 Div 03 Equipment. Luffing cranes and mobiles
CM
CM
8
(to
$0
$0 in , I
50
iD
$81,000 . $81,000
SO- $1,820,000 $1,820,000
Division 3 Total: so S4.424.600 $8,062,530 $12,487,130
04010 Masonry Subtrade 0 SF SO $0 .0 SF S20 SO 0 S F. $20 $0 SO
I '..lU— L=—sssass-w I _ -so
Div OS Steel Mast3:
05120 Structural steel (Based oh 6,000 Tons) GTS/KWH $45,000,000 I $0 $45,000,000
05120 • GTS/KWH
Contingency steel $8,575,000 ?o S8.575.000
h120
W120
Temporary Cable Guys and Ha downs
Slide Bearings
GTS/KWH
GTS/KWH •
r~- $720,000
$0
■-*
[£ r-
.
so
$0
$720,000
$450,000
|05120 Sleei Portal Frames (Interior Column) Subtrade 0)
to $0 lea
CD so $1,026,000
OS
CN
i—i
o
o
o
o
o

BC PLACE STADIUM REVITALIZATION PROJECT
RETRACTABLE ROOF OPTION - SCHEME "B" 20.Apr-08".

(A) (B) (C) (A) + (B) + (C)
SEG DESCRIPTION COMPANY . HIGHTEX & GEORGE THIRD/KWH . TENDERED SUBTRADES & SUPPLIERS* CONSTRUCTION MANAGER TOTAL
CODES
(Retractable Roof & Structural Steel Masts) (CM/Owner.ControIled)
Quantity Unit Unit Rate _Buc*qet Quantity | Unit | Unit Rate Budget
05120 Steel Portal Frames (2 New Outer Columns) Quantity | Unit [ Unit.Rate | Budget Budget
Subtrade n SO
05120 $1,512,000 $0 $1,512,000
Steel Between Radial Beams (Not Shown) Subtrade * $0
SO $0 $0
05120 Tower Crane Prep: Crane Bases, Demo & Repair^ CM SO SO 53,000.000
05120 Temporary Dock for barging In steel $3,000,000
CM - SO so
05120 Mobile Cranes Prep: Temporary Roadways & Misij $200,000 $200,000*
CM SO
05120 $0 $540,000 $540,000
Tempo ray Shoring CM
05120
SO so 56,545.940 $6,545,940
Repair Pacific Boulevard North, south & LandscarJ CM SO $0- $1,500,000 $1,500,000
05120 Upper Catwalk CM SO $900,000 $0* 5900*000
05120 Ramps and Connectors • CM SO $540,000
05120 Lower Catwalk and connecting ramps .$0 $540,000
CM SO
Division 3 Total: $1,824,000 so $1,824,000
$54,295,000 56,252,000 511.785,940 $72,332,940
Dlv06 Carpentry:
06120 Rough Carpentry CM LSum •SO SO -Lsum ...$0--.. SO LSum SO ■- • S O -
Division 6 Total: $0 SO SO S
O
Div 07 Roofing: .
07510 Membrane Roofing Subtrade S40 so SF $40 so $1.120.000
Division 7 Total:
so $1,120,000 so $1,120,000
f/OB: Perimeter Envelops:
8410 Exterior Envelope System Subtrade SF S129 so 99,750 SF $129 $12,860,000 SF $129 so $12,860,000
Division 8 Total: so $12,860,000 so $12,860,000
Dlv09: Finishes:
09900 Finishes (Excluded) Subtrade SF SF SO so
09900 SF SO SO
Acoustics(Excluded) Subtrade SF SF SO so SF' SO SO
Division 9 Total: so so $0 $0
Div 10 Accessories:"
10990 Roof Anchore (Excluded) Subtrade Each- 50 so Each SO so Each $0 $0 $0
Division 10 Total
50 so so so
Div 12 Furnishings Fixtures and Equipment
12990 Replace Existing Stadium Seating (Excluded) Subtrade 0 Each so . 0 Each so so Each 30 so so
12990 Replace Existing "Kayson" Seating (Excluded) Subtrade 0 Each S
O so 0 Each so SO Each SO • so so
12990 Video Cube (Excluded) Subtrade 6 Each SO so
12990 Video Ring (Excluded) **■ Subtrade o Each
0 Each so so Each 30 SO so
SO •so 0 Each so so Each $0 so so
12990 Audio Video Equipment (Excluded) Subtrade 0 Each .SO
12990 Public'Address Systems (Excluded) Subtrade 0 Each
$0
• so
0 Each so "$0 Each so $0 so
SO so
0 Each $0 Each
*___| so
gjg9Q.
12990
r*_/>Ancj3ors (£xeluiled5_.. ..,,_,,
Owner's FF & E (Excluded)
Su&rade- -»«h0 Eachi-j ■os dWffitraV' EacTi" so ■■»' ^'ch' g_s*» $0 so
Subtrade 0 Each $0 so
Division 12 TotBl
$0 Each $0 Each $0 $0 so
so so so so
Div 13 Retractable Roof System:
8&90 Project Management Hightex $3,912,000 LSum SO $3,912,000
•W990 Engineering Hightex
13990 Cables $5,770,000 LSum so $5,770,000
Supplier $0 Tons $0
co co $12,200,000
o
CO

o
©

BC PLACE STADIUM REVITALIZATION PROJECT 20-Apr-08
RETRACTABLE ROOF OPTION - SCHEME "B"

p
SEG DESCRIPTION COMPANY
(A)
HIGHTEX & GEORGE THIRD/ KWH
(B)
. TENDERED SUBTRADES 8. SUPPLIERS
.(C)
CONSTRUCTION MANAGER
(A) + (B) + (C)
TO TA L .
CODES
_ t . ,»»« . (Retractable Roof & Structural Steel Masts) (CM/ Owner Controlled)

13990 Cast Steel Supplier.
Quantity | Unit | Unit Rate Budget
$0
Quantity | Unit | Unit Rale Budget Quantity | Unit | Unit Rate | Budget ■rt\ Budqel
$5,632,000
$5,632,000
13990 Arches ' Supplier $0 . $0 $1,880,000
$1,680,000
13990 Membrane Support cables Supplier $0 $43,200' $0 $43,200
13990 Radial Support Cables'at Retractable roof Supplier $0 $129,600 $0 5129,600
13990 Edge Cables at Retractable Roof • Supplier 50', 525.200 . so $25,200
13990 Central Node Including Cage Supplier $0 5280.000 so $280,000
13990 Fabric Supply (PTFE) Supplier. SO $3,600,000 . -SO $3,600,000
13990 Retractable Fabric Supply Supplier $0 $517,000 so $517,000
13990 Liner Supplier SO $1,230,000 $0 $1,230.000
13990 • Supplier
fclamping System $0 $888,300 $0 $888,300
* Supplier
13990 Drive System $0 . $2,500,000 $0 $2,500,000
13990 Air Supply Equipment Supplier $0 $350,000 $0 $350,000
13990 • Water Management (gutters & downpipes etc) Supplier . SO $437,000 $0 $437,000
13990 BM Equipment/Controls ._ . :•. -$0 ■' $0
Supplier.. •JTO0.000 ■ 5100,000"
13990 Catwalks Subtrade so 51.485.000 $0 $1,485,000
13990 Cushions Fabrications Hightex $0" SO $0 $0
13990 Fixed Roof Fabrication • Hightex $0
52.275,000 $0 $2,275,000
13990 Retractable Roof Fabrication Hightex $495,000- $0 $0 $495,000
113990 Liner Fabrication Highlex S1.400.000 so so $1,400,000 ■
&3990 Site Installation (plant and equipment etc) Hightex $2,155,200 $0 so . $2,155,200
T3980- Cable Installation Hightex $7,849,175 $0 so $7,849,175
13990 Arches Installation Hightex . $840,000 so so $B40,000 *
13990 Fixed Roof Fabric Installation Hightex. S2.853.600 so $0 S2.853.800
13990 Retractable Roof Installation Hightex $363,000 - $0 so $363,000
13990 Uner Installation Hightex $1,750,000
' $6,076,028 $0 so- $1,750,000
13990 10% Overhead Hightex N so • so
SO $6,076,028
13990. 10% Profit Hightex CJ
$8,683,630 o so 58.683,630
• -S4;980,067
13990 Hightex Cpollngency Hightex..-..*. co_ ^$A,98CW16L- — :$0-- i „ p^^^— _ > -=^-$e—
Division 13 Total: $47,402,700 I . I - - $31,097,300 . $0 $78,500,000
'
Div 13 Retractable Roof System Allowances: r r--
13990 PST Allowance Hightex -' $0 .. o 0 LSum $0 1 $2,692,000
"■'
" so $2,692,000 $0
13990 Sustainable Measures Hkjhtex CO S8.6OO.00O 0' LSum SO -so - .$8,600,000
1 Division 13 Total $0 so
■. | | 1 5 11 . 2 9 2 , 0 0 0 $11,292,000

15010 Mechanical Vent Fabric Pillows Subtrade $0 $2,000,000 so • $2,000,000
15410 Roof Drainage Rework Subtrade . $0 $690,000 $0 • $690,000
15410 Stadium Area Drains (TempqraryL..,::. -^
^yblrais^,.
• so _« ■$fr*mm' ' <W~ ; •S3TBS30O •'
15410 "*" Temporary Snow meit system (Sock Ducting) 7 Subtrade SO $1,100,000 so * $1,100,000.
15410 Exhuast fans to replace pressure relief system Subtrade .50 $500,000 so $500,000
15410 Air Intake Louvers and dampers (Envelope) . Sublrade T -

o
SO so so 50
o
15410 Smoke Control Fans (Excluded)* . Sublrade $0 so so. SO
•%500 S p r i n k l e r s ( E x c l u d e d ) . - Subtrade !CO so C
O so $0 so
Division 15 Total: so i i $4,600,000 $0 S4.600.0O0
Page! of 1

C h r i s B e a t o n . •■• - . , . ■

From: Gavin Yee tGYee@dominlonco.com]
Sent: Sunday, April 20, 2008 6:48 PM
To: Arif Rahemtulla; Chris Beaton
K.~jiK-^tS:yrsm»S~."f • fiS^f*";—•'
8 c : To m d e W o l f

Subject: Retractable Roof Cash Flow $253 Mil

BC PLACE RETRACTABLE ROOF CASH FLOW
Here is the updated cash flow spreadsheet based on revised budget of $253,000,000 + GST. I have not cash
fl o w e d G S T . ,

Regards.

Gavin Yee, ASc.T. GSC LEED® Accredited Professional
"project Director
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746 .

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130-2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

/imnnns - . *-. ;
00000132
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT - RETRACTABLE ROOF CASHFLOW

CONSTRUCTION PERIOD CASH FLOW

20.Apr-08
B U D G E T: $ 2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0

Project Duration. Cash Flow
(A) ■\ (B)
Monthly Year to %
MONTH Estimated Bitting Date Complete
Month '
Monthly Cost Year-to-Date

500,000 500,000 0.20%
Mar-08
1,000,000 1,500,000 0.59%
Apr-08
2,500,000 1.58%
May-08 4,000,000|
3,500,000 -7^500^00 -2.96%
Jun-08
Jul-OB 5,000,000 12,500,000 4.94%
8,000,000 20,500,000 8.10%
Aug-08
10,000,000 30,500,000 12.06%
Sep-08
Oct-08 13,000,000 43,500,000 17.19%
16,000,000 59,500,000 23.52%
Nov-08
10 Dec-08 18.000,000 .77,500,000 30.63%|
Jan -09 19,000,000 96,500,000 38.14%
11
Feb-09 17,000,000 113,500,000 44.86%
12
16,000,000 51.19%
13 Mar-09 . 129,500,000]
143,500,000 56.72%
14 Apr-09 14,000,000
13,500,000 157,000,000 62.06%
15 May-09
13,000,000 170,000,000 67.19%
16 Jun-09 ,
13,000,000 183,000,000 72.33%
17 Jul-09
12,000,000 195,000,000 77.08%
18 Aug-09
11,000,000 206,000,000 81.42%
19 Sep-09
Oct-09 10,000,000 216,000,000 85.38%
20
9,000,000 225,000,000 88.93%
21 Nov-09
Dec-09 8,000,000 233,000,000 92.09%
22
Jan-10 / 20,000,000 253,000,000 100.00%
23

Total Costs 253,000,000 253,000,000 100.00%

NOTES:
1. Cash flow based on $253,000,000
2. Assumes Substantial Performance at November 30,2009
3. Assumes holdback released at January 2010
4. Excludes Cash Flow for GST
4. Excludes Cash Flow for Phase I and Phase ll and ODP

08 0420 BC Place Cash Flow $253 MB

s

00000133
CONSTRUCTION FEE CASHFLOW PROJECTION
BC PLACE RETRACTABLE ROOF PROJECT
April 20, 2008

300,000,000

250,000,000

200,000,000

□ Monthly Cost
_ Year-to-Date
ot
_ 150,000,000
o
_

100,000,000

50,000,000 -

^ ^
DURATION OF CONSTRUCTION PERIOD
(FROM START OF DESIGN TO HOLDBACK RELEASE)

08 0420 BC Place Cash Flow $253 Mil

00000134
Page 1 of 1

Chris Beaton

From: Gavin Yee [GYee@domlhionco.com]
Sent: Sunday, April 20, 2008 7:10 PM
To: Arif Rahemtulla; Chris Beaton
SubJetfe-HIGMTEX M0iS: ^^* • "^

HIGHTEX MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) "DRAFT"
Further to the meeting with HIGHTEX on April 18th at your office, I have reviewed Doug's April 18th memorandum
and his attached budget Matrix. Please find attached the an updated MOU dated April 20th. I think it would still be
appropriate to issue this document to HIGHTEX as it covers language for Guaranteed Maximum Price and the
use of Contingency. There may be further edits to fine tune the document, however their deal is to provide a Turn
Key retractable roof system and. this MOU should cover these points.

The MOU is for $78,500,000 plus Taxes (PST and GST), it should be made clear that they are to cover all
customs and excise duties etc. ^ :- ..:,.„_._._— ..-*-

Let me know what you think.

Regards ..

Gavin.Yee, A.Sc.T. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director
Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100 .

. y . . - ; : j • -

'4/?l/?f)ftR

00000135
April 20, 2008
"DRAFT"
HIGHTEX GmbH
Nordstr. 10
83253. Rimsting
Germany
Dominion
Attention: Mr. Klause Michael Koch, Project Director
Mr. Doug Radcliff, Project Executive ; s
DESIGN / BUILD
Re: Memorandum of Understanding - BC Place Roof Replacement Project
Design - Build Retractable Roof Contract
7 7 7 Va n c o u v e r, B C , C a n a d a ■
GENERAL CONTRACTING

Dominion Fairmile Construction Ltd., (Dominion or DFC) is Construction Manager, Agent for BC
Pavilion Corporation a Provincial Crown Corporation for the Province of British Columbia (Owner or PROJECT MANAGEMENT
PavCo) Subject to approval by the Province of British Columbia, Dominion confirms that it is the
intention of the Owner to enter into a formal Design - Build Contract agreement with Hightex Gmb
(Design - Builder or HIGHTEX) for the Retractable_Roof System (Work) for the above referenced CONSTRUCTION MANAGEMENT
Project. *•'-'•
SPECIAL PROJECTS
Until such time when the formal Design - Build Contract agreement can be fully executed between
PavCo and HIGHTEX, this Memorandum of Understanding (MOU) serves as an outline of the
contract requirements and inter* of the agreement. This MOU establishes the understanding that
HIGHTEX is committed in working cooperatively with PavCo and DFC in good faith for the purpose
of finalizing an acceptable contract process that is transparent, fair and meets the Owners
objectives on function, budget and schedule. This MOU is Intended to supple men t the
memorandum of understanding as prepared by HIGHTEX (HIGHTEX MOU) and HIGHTEX
Proposal submitted April 11, 2008.

All Work shall be in accordance with the contract documents, conditions and .clarifications as
mutually agreed. >

The Project: •

The BC Place Roof Replacement Project (Project) will cover the replacement of the existing air
supported roof with a retractable roof system; a non-air-supported fabric covered.cabled structure.
The retractable, roof system is suspended by a steel structure of 36 pylons masts, beams,
outriggers, inriggers, compression ring and tension ring elements. The Projecfw.ll ^"de upgrades
of the existinq concrete structure below the new roof as well as associated mechanical and elec ncal
svstems for the roof. It is understood by HIGHTEX that construction will be "Fast Tracked as
design information will be issued sequentially by HIGHTEX to allow critical materials to be ordered
and construction to proceed before the design is fully completed. HIGHTEX understands the Design
- Build'responsibilities of the project and they will be working under conditions where it will be
necessary to proceed with shop drawings and fabrication based on design information that may not
be fully developed into "working drawings" as well as providing design information in time to allow,
DOMINION FAIRMILE
critical path construction activities to proceed and critical path procurement of long lead materials
and equipment for the Work. They also understand it will be required to work within the Guaranteed CONSTRUCTION LTD.
Maximum Price (GMP).
BROADWAY TECH CENTRE
Intent of The Agreement: , ' '

Currently HIGHTEX is providing consulting services under, a Professional C onsu Itin g. Se [vice s
Agreement with PavCo. Further to the memorandum of understanding as prepared by HIGHIvhX Vancouver, bc
(HIGHTEX MOU), dated March 3, 2008 Rev (5), (18 Pages). ,* . Canada v5m<x7

PavCo has selected HIGHTEX for their special expertise with retractable roof, systems. Their specific
TEL 604 631-1000
expertise with cabled supported roof structures, fabric roof systems, cable erection experience_and
successful track record working on integrated design and construction projects (Refer to HIGH TtX FAX 604 631-1100*
Statement of Qualifications) outline their unique capabilities. HIGHTEX has demonstrated expertise
in their "design - build" retractable roof capabilities, high fabrication capacity, manpower capabilities
track record in working in tight schedule conditions, delivering on time/ on budget^ working with
cooperative/ collaborative contract arrangements. Through this process, HIGHTEX has a good
understanding of the extent of the Work, general requirements, temporary works, scheduling,

00000136
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Design - Builder Retractable Roof
April 20, 2008 .

procurement, means and methodology for the Work and has established a Guaranteed Maximum
Price (GMP) for the Work.

The integrated team (Team), comprised of PavCo/ Stantec/Hightex/ SBP/ Geigerflensys/ George
Third/ Genivar/ DFC has been working closely with HIGHTEX and their "World Class'consu ting
enqineers over the past two months for the Project. The Team has been utilizing HIGHTEX and their
-.consulting engineer's unique eXDBTtise for cabl-supported, retraGtafeiejreef.'S^tera^^eitise and
resources for preplanning, budgeting, scheduling and .constructabiiity reviews to prepare and
facilitate the Work. This "Design - Build" methodology allows the Team to work in a co laborative
basis to optimize steel design, function, integration with the existing building systems and
construction solutions with the objectives of completing the Project on time and on budget. Pre
planning for construction concurrently during the design is critical due to the limited tjme ronstraints.
The Project must be* completed before the 2010 Olympics, specifically in time for the VANOC
overlay work commencing in November 2009. Time is of the essence.

This integrated process will transition into a construction .contract/and will supersede the
Professional Consulting Sen/ices Agreement. This MOU will confirm that HIGHTEX is committed in
working cooperatively with PavCo and DFC in good faith to finalize a construction contract.

HIGHTEX has submitted a comprehensive proposal on April 11, 2008 and the contents contained
therein in no way r.elieves.HIGHTEX of their responsibility as the Design - Builder, to provide PavCo
with a complete "Turn Key" operational retractable roof system, that meet the intent of this
agreement.
Parties to The Agreement:
All Work shall be carried out in accordance with the Contract Documents. The contract agreement.
shall be a Design - Build Stipulated Price Contract, CCA 14, 2000 complete with Supplemental • /
Conditions between HIGHTEX and PavCo. The supplemental conditions will be modified to .
incorporate the Role of the Construction Manager.

Owner ^V00 ,„.-•„„
Architect: Stantec (Pnme Consultant)
Structural (Existing Building): Genivar
Mechanical: Genivar
Electrical: . Genivar
Construction Manager: Dominion
Third Party Reviews: Arup _ _
Structural Steel Trade Contractor George Third & Sons (GTS)
Steel Erection Trade Contractor KWH Constructors Corp. (KWH)
Design-Build Roof Contractor: Hightex(Design - Builder)
Structural (above transfer beam) SBP • ..
Structural (Transfer structure) Geiger (Engineer of Record/ Coordinating Engineer)
Fabric Te n s y s
C l e a n E n e r g y c o n c e p t Tr a n s o l a r
Photovoltaic System Solar Next
Acoustics MutlerBBM.

Proposed HIGHTEX Team:

Dedicated Team and resumes
Refer, to HIGHTEX'S Memorandum of Understanding for HIGHTEX organization Chart.

General Scope of Work - (Shall include but not necessarily limited to the following):
1"All design
a s and
r e fengineering
e r e n c e dfor the
i nretractable
H I G Hroof
T Estructure
X M Oand
U .systems
' ' for a' complete .■' " » "
, . . ' . „turnkey.

2. Supply and install ail labour, materials, and equipment necessary for the complete installation of -
the Retractable Roof System work listed herein for the project.
3 Include all project management, executive, support, engineering, administrative staff, contract
- administrators, QA7QC personnel, project accounting, shop drawings, detailing, travel costs
(possible overseas), disbursements. All as required to support each discipline related to
HIGHTEX operations both onsite and offsite. . /
4. Include all general requirements, temporary measures and temporary works necessary for a
complete installation of the Work.
5. Supply and install Work in accordance with SBP, Geiger and Tensys specifications:
6! Refer to Hightex's drawings for general scope of work.

00000137
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Design - Builder Retractable Roof
April 20, 2008

7 Uooer and lower catwalks, related ramps, access ladders .... u„- _r_
8 Addrtbnal new columns to upgrade existing ''Portal Frames" below existing ring beam and
elates reauired for strengthening existing portal frame columns.
9. SuppVandTnstall temporary axial cable guys tied to top of masts for support d**^***
inckide renovator cable guys afterwards. Include vertical tie downs of masts and water ballast
anchors for balanced weights on opposite sides of the masts _„,.»- , -_rt.
1,0u - S w i f t a n d i n s t a l » _ b e a r i n g s a n ^ J . | ^ j _ ^ C l ^ » ^ e l f o r t h e p y S ^ b y - G T S , -
11. Supply embed steel for steel framing to support fa9ade by GTS.
12. Warranty will be 10 years ,*.-••
13. Provide as-builts and maintenance manuals uiruTFX' gmp
14. Professional consulting services costs expended to date will be included in HIGHTEX GMP.

Contract documents between the Owner and Design-Builder will be issued by Dominion in due
E^IW^S^ acceptance of the terms and conditions of this letter by
sTaX and*Sum°n, a copy of this letter to us by fax within 5 days. Subject to PavCo's approval we -
wflnprePare you^D^V Build Contract Agreement. Upon acceptance of this l^morandum of
TnaerSng and sublet to approval by PavCo, you are authorized to proceed ™th the Work and
begfnT^a^ti'dl nncn^ materials, manpower and equipment necessary for the full
execution of your work as generally outlined in this MOU.

Work by Others:- ..,—_..
1 Engineering of existing concrete structure below the steel portal frame. • •
2 Enq neering for othe? mechanical, electrical, plumbing, public address system and_ lighting
systems not specifically integral with the retractable roof system such as motors, drives and
controls,, inflation systems, gutter/RWL systems.
3.- structural Steel supply and installation
4. Fire Protection
5. Power supply for retractable roof
6. Lightning protection
7. Video screens, lights and speakers
8 Existing ring beam waterproofing and roofing

%. Si'--" 'embeds, slide bearings/outriggers, in riggers, low* bacK slays.
compression ring, radial beams, • __„
15 Steel ovlons related connections, splices, bolts, plates welding etc (36 each) by GTS.
6 I ee hSntaistruts and roof edge beam, related connections, bolts, plates welding_ etc_
• ?! Compression ring box girder sections, related connections bolts, £*^«^J? GTS .
18 - Supply and install Lower steel backstays members (below horizontal strut) by GTS. •
19. Install only, upper cable backstays (supplied^y Hightex)
20. Steel for 36 in-rigger for 10 cable tension ring

22 ^l^nlliJ^tn^ to upgrade existing "Portal Frames" below existing ring beam and
plates required for strengthening existing portal frame columns. arar.,inn lnar4e
23 Supply and install temporary axial cable guys tied to top of masts for support erf erec ion loads
include removal of cable guys afterwards. Include vertical tie downs of masts and water ballast
, anchors for balanced weights on opposite sides of the masts.
24 Supply and install slide bearings and supply related CIP embed steel for the pylons by GTS.
25 Supply embed steel for steel framing to support facade by GTS , ...n
26i Supply and erect 5 tower cranes, 2 crawler cranes, 1 hydraulic crane, tuggers, tirfors, hoisting
equipment etc.

General Requirements by Construction Manager:
It is intended for HIGHTEX to be responsible for all general requirements and temporary works
Lressarvfor the complete installation of the Work, with the except.on of general requirements
spSSy listed below and noted under conditions and clarifications by the construction Manager,
submit your site management plan showing erection procedures and methodology: ■**
. 1. Traffic management plan and traffic barriers
2 5 tower crane footings, plaza openings & related hoardings
• Z. Weather protection to seating areas prior to deflation and demolition of roof
4. Deflation of roof
5.
List of Project Documents:

1. HIGHTEX memo dated April 18, 2008

00000138
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Design - Builder Retractable Roof
April 20. 2008

HIGHTEX Concept Design Study, dated February 4, 2008
HIGHTEX Proposal and Sign Off Package submitted to PavCo April 11, 2008
HIGHTEX Organization Chart, dated April 2,2008 .
Geiger Roof Design Outline Specification, dated February 11, 2008 and March 12,2008
SBP Narrative specification, dated April 2, 2008
Te n s y s M e m b r a n e a n a l y s i s d a t e d F e b r u a r y 2 0 , 2 0 0 8 ^ ^ _ _ rwtfscagg
_*s.#WDI windl^lBg^fi^^dat^^eti?^, 2008 •^__- - ****** • ••-;- - - ;
9. RWDI snow loading report dated March 28,2008
10. SolarNext statement on photo-voltaic.s dated.February 27, 2008 .
11. Sheerfil I and Sheerfil II data sheets .
12. Tanara fabric data sheet fori 5.4 oz/yd & 9.75 oz/yd
13. Intended - Preliminary Method Statement dated March 8, 2008

Drawing Description / Drawings Description
Plan View S006 Tension Rinq
S 001
Section 1 S007 Retractable Roof
S002
Section 2 S008 Membrane
S003
S004 Steel Details S 009 Bearinqs Location
•S 005 Central Node S010 Bearings
-,-.-r
Transfer Ring:
Transfer Rinq S4.0 Steel Sections
S1 0
S3 0 Concrete Sections

Specifications: —
Roof Structure Dorf II Retractable Roof
Parti
05121 Structural Steel 09961 Hiqh Performance Coatings

BUI of Quantities: April 15"' E-mail •
Compression Rinq 4. Lower Back stays
1
2 Masts 5: ■ In-riqqers
3. Outrigger J—I

Guaranteed Maximum Price Breakdown:

It is intended for the following budget to be a Guaranteed Maximum Price (GMP). HIGHTEX will be
required to demonstrate competitive pricing, tendering of major suppliers, equipment vendors ^nd_
subtTades and costs in an "open book" process. The GMP is based upon issuance of design
drawings and specifications. It is understood these design drawings will be updated and adjusted on
finaTsnow and wind loads from the modeling report as prepared by RWDI by end of April 2008 and
final design information will be issued in May 2008.

Contract #13-040
Div 13 - Retractable Roof Guaranteed Maximum Price Breakdown
TOTAL COST
HIGHTEX budget breakdown dated April 18, 2008, titled "BC Place
Estimates - Rev #23":as per the following breakdown:
$3,912,000
1. HIGHTEX Project Management
$5.770,000
2. HIGHTEX Engineering
$12,200,000
3. Structural Cables $5.632,000
4.. Cast Steel
$1.680.000
5. Arches
$43,200
6. Membrane Support Cables
7. Radial Support Cables at Retractable Roof $129,600
$25,200
8. Edge cables at Retractable Roof
$280,000
9. Central Node Including Cage
$3.600.000
10. Fabric'(PTFE) ■
$517,000
11. Retractable Fabric (PVC or Tanara)
$1,230,000
12. Liner ;
$888,300
13. Clamping Systems (Fixed Root)
$2.500,000
14. Drive Systems ■ ' .
15.. Air Supply.Systems $350,000
16. Water Management (Gutters, Pipes etc.) $437,000

00000139
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding*
Design - Builder Retractable Roof
April 20, 2008

$100.000
17. BM Equipment
$1,485.000
18. Catwalks
$2.275,000
19. Fixed Roof Fabrication $495.000
20. Retractable Roof (PVC or Tanara) $1.400,000
21. Liner Fabrication
22 Site Installation (Plant and Equipment etc.) ■ _ $2,155,200 r2sass^^avs»ef=
•;■_=
*■"£ "^'•^$7,849,17T
= r = ^ r r ; ^ ; a i § i i a t l a n • • •■ ' - ^ a f a - " * * a T O "
$840,000
Arches Installation
$2,853,600
Fixed Roof Installation
$363.000
26. Retractable Roof Installation (PVC or Tanara)
$1,750,000
27. Liner Installation
$60,760,275.00
Subtotal:
$6.076.027.50
28.10% Overhead
$6.683,630.25
29.10% Fee
$73,519,932.75
Subtotal Before Contingency:
$4.980,067.25
Fixed Contingency:

$78,500,000 Taxes
GMP in Canadian Dollars (Excluding PST, Excluding GST)

Tendering and Competitive Pricing:

It is HIGHTEX' responsibility to identify any long lead delivery items and provide competitive pricing
esults from three vendors and applicable detailed backup for submiss.on c.DFC Oncepricing
results are tabulated for a complete price including duties, freight, Provinoal Salestax HIGHTEX
will be required to submit this information for "requisition to purchase' as re-commended by
HIGHTEX and approved by PavCo.This procurement process is intended to be an open book and
transpar^rProcePss. Tendering & competitive pricing is required for the following, list but not
necessarily limited to the following list of major equipment vendors, suppl.ers and subcontracted
budget items.
. -• /
1. Cables '
2. Castings
3. Fabric
4.. Liner - v ' *
5. Clamping systems
6. Upper Backstays
7. Clevis and cable ends
8. Photovoltaic system -
9. Manufacture of cushions
10. Retractable roof drive system and related hardware
11. Inflation system
12. BM controls system
13. Jacking equipment and hydraulic system
14. Crows nests and temporary access ladders
15. Mechanical systems ,
16. Electrical systems .
17.' Catwalks
18. Gutter systems and Rain water leaders (RWL) . N

Once the requisition, has been made from HIGHTEX on the purchase of the item and approved, the
item will become a fixed price. HIGHTEX should be clear if the requisition does not cover specifically
identified items that have not been priced or included in the requisition.

Other items will be considered to be work self performed directly by HIGHTEX' in-house resources
such as project management, shop drawings and construction engineering erection labour
temporary bracing. HJGHTEX in-house fabrication at rates mutually agreed (HIGHTEX to submit
schedule of rates for approval. These, rates are to exclude overhead and fee. Costs will be
substantiated by HIGHTEX costs reports in an open book process.

PavCo and DFC reserve the right to competitively tender parts of the work at their own discretion.
This work may include but not necessarilyiimited to cat walks platforms and railings.

00000140
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Design - Builder Retractable Roof
April 20,2008

We request that you expedite procurement of all long delivery items, and.commence with the shop
drawfngpocessas sooPn as design information is made available (in accordance with the.project
Sent sheet) to meet the Project schedule commitments to the Owner Plea se prepare your
Complete list of submittals for this project and send this list outlining target dates for terriennRFQ
to suppliers and trades, target closing dates, requisitions, Owner's approval etc. for. submission to
our office for approval (a copy of this spreadsheet is available for your use)._ _^

Pl„se submit your detailed schedule of shop drawing submissions, anticipated ^"Njnr^ rro^nd
deliveries and your detailed schedule to coordinate with same. All work shall be in accordance with
the. contract documents.

Overhead and Fees
HIGHTEX' mark up is 10% overhead for the Work and 10% for Profit. This mark up will cover
HIGHTEX Company overheads to include, but not necessarily limited to all home office expenses,
local office overheads, set costs for local business expenses, shop overheads, executive support,
overseas travel etc. and are included in the GMP.

Change Orders:
Change Order mark up will be limited to 10% Overhead (including Home Office^overheads, shop
-overheadsrfwejeet management, site supervision and site general conditions)-and 5 k"Profit onw
cost of the change. Mark up will not be applicable on Charge Out rates and equipment rates when
provided by the Design-Builder. It is intended that only scope changes that.do not meet the intent of
this MOU will be subject to a change order.
It is understood that non-scope change will not impact the GMP and that the GMP. will allow for
completion of the design to meet the intended design requirements for engineering, aesthetcs
functionality, durability, quality etc. Refinements in the design,, if not covered by the budgets within
the GMP will be covered by the contingency included in the GMP. These unforeseen changes may
be neces'sai-y to address the design intent and other requirements for the completion of the design
that were not budgeted. Unforeseen costs related lo site conditions, minor requirements variance
in tender results, unbudgeted items, variance in actual costs and minor design requirements that are
necessary to satisfy final engineering will be covered by the contingency included in the GMP.
Non-discretionary changes resulting from design errors and omissions by the Design - Builder will
not be covered by the contingency.

Contingency:
A construction contingency in the amount of $4,980,067.25 is included to cover the variance in
estimated and actual costs as the (GMP).is based on. schematic and incomplete design drawings.
This contingency is integral to the contract as it allows HIGHTEX to guarantee the pnce based on
incomplete design information and reflects the inherent risk HIGHTEX will assume ,n delivering this
project based on fixing a price early in the design process. Upon completion ofthe Project, if aM
allowable expenditures including HIGHTEX construction fee arejess than the (GMP , this difference
effectively is the totafunused contingency; and the total unused contingency amount will revert back
* to the owner. •

A construction contingency has been included to cover the variance in tender results as well as the
potential variance between final actual costs/and budgets estimated to establish the GMP- The
construction contingency is not intended to cover scope changes that impact the GMP. The.GMP
will allow for minor variances that can be expected during design development, provided they do not
add. scope changes to the project and are required to meet the intent of the outline specifications
and drawings.
Contingency is intended to cover price escalation and the variances between tendered and budget
items The contingency is a fixed value and not intended to be a Cash Allowance. If it is fully
expended HIGHTEX will be responsible for any budget overruns. Contingency expenditures will be
permitted only upon prior approval from PavCo and DFC. If the contingency is not fully expended,
any unused balances will revert back to the Owner.
Project Schedule:
Construction Schedule: Refer to DFC Project Schedule dated April 7, 2006
Phasing Diagrams: Refer to DFC Phasing diagrams dated April 7, 2008 .
Procurement Schedule: Refer to DFC Spreadsheet dated April '_^ .
Owner's Milestones:

00000141
a_ooooo

:6uimohoj aq, oj pajiujii jou jnq
Bu.pnpu. oj pajeqpe aq jsnui SSHO P« 93AA jo spjepuejs uv -aouepodui! jsouijn jo s* A,ajeS. '61
(oja'juauissasse pjezeq'sauaAijap
' leuaieui jofeui .jom jo seaje _z.s Majo 'saA'pafqo apnpui oj sjauueid AflaaM) M^m

iST^a^i SeuUoO eqj ajojaq Jeuue.d AppaM e. Miuqns. jsnoi japnna-u&saa aqi 81
•sBu'naauJ uoflBiiipjooo Ap|9»»Aaqi spuajje ueuiajoj b ajnsue jsnui jepung-uBjsaa am Ll
sutq ajeudojdde aqj u. qons asodsip pue esnjaj dn ueap jsniu
AaMi *.A|uo swoojupuni s^p.jina-uBjia.a.alo oj pau.ejuoo aq jsniu aBeqjeB saBejaA.aq pue pooj -9i
• siseq A|iep e uo aiis ujoji paAOUiaj jo'pa^jeujse sjauieiuoo
jadojd oq; u. paoetf aq'o, s| asnjai nv'W spa* aqj 6u.Aee| ajojaq ^PJ^ 1™
dn ueato U'PUOO pajaunpun pue ueap a u| >uom jo eaje Jiaqj u.ejuieu. oj W^J «l MJ*
japimaSeisaa am *Ap.j pue ueap jdaM aq aj|s aqj spueuiep ajis s.qj uo saqsju.j' jo Ajijenb aqi 91.
juaujaJinbaj

s.qj uim' A|duioo o| Ajessaoau juaiudmba pue sie.jajeui 'jnoqei Ajessaoau IP'•««»* Pue „
■Suiaj ejseM .uoijonjjsuoo pue a6eqje6 umo Jiaqj joj aiqisuodsaj aq ||.m jap|.n9-u6.saa aqi H
.'■"'' -oja'MJOMjo adoos 'Buiinpaqos'|ojjuoo Aji'tenb 'sajnpaoojd *W**5!^^ ...
uo MJOM Bupuaujujoo o\ Joud 6u.ia.auJ uo|jeu.pjooo-qof-ajd e puaUe jsnw japi.ng-u6.saa aqi et
■•8|U9iuajinbaa|OJ»doos80i8,uo!U!UicH3MHMA|duj(»
• sjuauihoop jnoasop

Buipnpui swa-nooa jobjjuoo aqj Aq paanbaj se S|BjJ!UJqns ||e apiAOjd ,|eqs japi.na-u6.saa am U
•>Ijom jo adoos s^aplina-'u&saa p 6ui|pueq s|eua;euj
jo) juauidinba pue s,euejew 'jnoqe, Aiessaoeu-iie joj e-qi.suodsaj aq ||.m Japiing-uBisaa aqi m
•ajnpaqos joafojd aqj qj|M aouepjoooe •
... oajaouai se xjom eui ajaiduuoo pue uejs oj juauidinba pue jaModuew Ajessaoau aqj
SpSE^ sKibe' pafoid aq, q,|M ]«_« s, aq jeq, spuejsjapun jap,.ng-u6.saa aqi 6
saoiAias punoj6japun ajeoo| pue e^ejs
oi saiueduioo Aimjn ne qjiM Buijeu.pjooo joj aiqisuodsaj aq ||eqs japiing-uBisaa aqi JauMO, aqj
■ o
o sTo
qnd ,euo^PProu
6u.js.xao, pasnaoje'pooBaBewep
ape* aq AuV „eqs joejjuoo
Auadojd s.qj jo uoj.nsaj
juaoefpe pue '^S^T^^
^^JM"^

SwlSs 6u!js|xa jo A,.up!A aq, u, BuppoM uaqM uo.jneo asn jsnui jepnng-Bpaa 9_ I
Mei-Ag iojjuoo asioN aqj ifflM aouepjoooe
' • , . > j j ui
oM vol*™*
a m j o^lduJ0°
. a 6 u e>snui
u j j o^Pl!na-u6|saa
i j a d a q j J 0 aqi
j i

Ajessaoau se pejjuoo s.qj jo uo.jejnp aqj joj ajis aqj punoje pue u.qj*M P^s^^fj^^
„ omejt ueujsapad pue jB|no.qeA iojjuoo oj suosjad Beij payuenb jo juauiAo,duja aqj pue
'LS 'sSiAap^juoo oujejj i,e jo Wnejsu. pue Aiddns aqj apnpui „eqs jap,.n*u6,Sea eqi ,
Aiuo saui| Ajjadojd pafojd aqj uiqjiM saui.ipi.j6 oiseq apiAOJd ||im jauM0
• _i ' luauiajinbaj siqj iiuinj oj ju^ujdmba pajinbaj pue puuosjad paijnenb apiAOjd ||eqs pue
-^SkW^ jojaiqisuodsaraq „Bqs •XW**V»Q ^ '
-\" sjuauinooa jobjjuoq aqj
qj,M aouepjoooe u. ,no pa.jjeo aq |,eqs >,joM IIV. spejjuoo apeji I^W^S
• Sisnueisanq
_ ^ 8 | ^ ^ p aui
p o oi
L l jou
A jpue
u e jpafojd
j e M alieJaAo
q , , e aqi
q , jo' paoueuuopad
oued A,ue |ei,uejsqnS
j j e M W aq\
j o qjuvyappupo
a i e p 9 ™ £|eqs
»f^ .
■ S^SiSSp P e£«ii^ ** «» 'puejsjapun pue aiunsse '„Bqs japiing-uBisaa
s6uiMejp aqi
j|inq-se pajinbaj

io uouaidujoo pue >|jom Jiaqj 6u«6eueuJ joj Aiessaoau se sjai|ddns pue sapej»-qns lauMouad
' S ?.aqj^oTuowi^o/pajinbaj'suoijeoupads pue sjuauinoop p sjas^ ,euo,j,ppe
Aue jo BUiseqojnd jo sjsoo B^juud umo Jiaqj joj a,q!Suodsaj aq (I!m Japjing-uBisaa aqi
jauMO aqj oj jsoo |euoijippe ou je papuajui *^jom
aqj Buiujjouad ujojj jap,.na-uB.saa aqj saAayaj AeM ou u. sjuauinqop joafojd ll^aj pue aj|S _3S
a u H S .ApuT^MW
r Z*^s^^^es o v a j n n eo,j Mj o AA-.^ ^ a ia,.s
uoijoidsu, d u Jo e
o a,a,duioo
o j i ^ me m^ ^ ^„eqs
^ ^ ^ ^ jap„ng-u6.Saa
p u e 9 U ? SS_ ? "_ ." • z
aqi

suoijipuoo |ejuauia|ddns

■ uiim eieidujoo
pjjuoo nnoz 'H VDO
aqiJ^*s?u°e_nooa PeJ|uoo
joeiuoo aqj aoud
qj,M pajeindus
aouepjoooePima - uBisaa
m jno e eq
paujeo aq ||eqs
|,egs W™™**
>,jom IIV, I

:(oj paj|UJ»| Aiuessaoau jou inq) suogeoyue1o pue 5uo».HuuU

800?'02IMdV-
jooy aiqejoejjaa Japiina - uBisaa
6uipueisjapun jo uunpuejoiuaw - juaiuaoe|day jooy aoeid 08
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Design - Builder Retractable Roof
April 20, 2006

19 1 The Design-Builder will be required comply with Dominions Saety Prog am and must
submit to Dominion's CSO their company safety manual, project specf.c safe work
procedures and hazard assessment plans within 2 weeks of award of contract and before
commencing any work on site.
19.2.The Design-Builder's MSDS Binders must be provided to Dominion's CSO before
.—r^J^jpSr^R.^^? ' *1
\ . c o m m e n c i n g M a s ^ Q r k o n s i t e . . . - a ^ : . - : . . - . & *■= ' . - a w r * * ' ' * * * * '
19^3. The Design-Builder must submit Safe Work Procedures beforecommencing any tasks.
19.4.The Design-Builder must complete Pre^Job Safety Instruction forms at each significant
change in task. .
19.5.The Design-Builder must ensure their employees on site are provided with and wear safety
vests at all times.

•19 6 The Design-Builder
employees, shall ensuremust' assume
at least one full responsibility
employee on siteand
hasliability
currentforeve
theI safety of their
fireI wd, and

provide equipment and supplies in accordance with the requirements of Schedute 1 as
outlined in the "Occupational First Aid Regulations" published by The Workers
Compensation Board of British Columbia.
19 7 The Design-Builder's
' • 'commencing any wSfk-dh siteemployees
Schedule must_ w.mpjej^^
orientations with'ITom.nlorrs superintendent for

Tuesdays & Thursdays, 7:30am to 10:00am.
20. The Design-Builder must ensure their foreman on site has a mobile phone.
21 The Design-Builder must complete a "Hot Works Permit prior to commencing any cutting,
grinding! welding, and any spaFk-generating task. Tasks under Hot Works perm.ts requ.re fire-
watch. • • v_
22. The Design-Builder is responsible to ensure protection of surrounding areas prior to starting
work.

Application for Payment:

The following information shall be included in your invoice: (Submit breakdown and invoicing format
for the Project Manager's review prior to your first billing).

1 s c h e d u l e o f Va l u e s a g g r e g a t i n g t o t a l c o n t r a c t p r i . e e . •
2, Schedule of Values for all pending or potential costs anticipated including unexecuted changes,
claims etc. to formulate project
* contract value.. * •
3 Revised contract price and approved change orders (when applicable) • ., , . -
% A vX of work completed applicable to each item indicated on the billing schedule of values
including % complete.

5. 10% holdback.

6' HIGHTEX
tax on the to
component
provide a of
waiver
the contract
from thebreakdown
Canada Revenue
that would
Agency
be subject
(CRA).tofor
CRA.
corporate
incomeincome
tax. If

this waiver is not received that satisfies the requirements of CRA. the applicable-portion of.
HIGHTEX invoices will be subject to. a 15% withholding tax that the Owner will be obliged to
deduct from HIGHTEX billings.

7 "Dominion's
for work upmain
to and
office
including
must receive
the 25ththe
of original
the month.
invoice
Invoices
by nowill
later
be than
processed
the 25th
byof
the
each
endmonth
of the

following month. Any invoices received after the 25th.shall be included in the following month s
draw. Submit invoices by .courier. Faxed copies will be accepted forpre-approval only but
not processed for payment. Invoices-should be addressed as follows:

00000143
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Design - Builder Retractable Roof
April 20, 2008

BC Pavilion.Corporation C/O Construction Manager
Dominion Fairmile Construction Ltd.
Suite #130,2985 Virtual Way
Vancouver, B.C.
V5M4X7 fry*-,.-. »iKKi5'J>^K;'S(C),»«i57".
"_ifaSia.
BjSSnV.^;!?::- •
Attn: Project Accountant
8. Statutory Declaration BC-2 and BC-4 (Statement of Claims) shall be provided with each invoice,
excluding the first application invoice.
Contract breakdown shall be used in conjunction with the monthly Application and Certificate for
Payment and WCB Clearance letter.
10. ♦Note- No application will be approved or processed for payment until all documentation
such as the signed'contract, WCB Clearance Letter, insurance certificate., bonds-and monthly
statutory declarations have been received by Dominion. •
11. All holdback monies due upon Ihe expiration of the lien period after Substantial Completion
™^-^S^cordlng& and accompanied by an original Statutory Declaration 9A and a
Current WCB Clearance letter. No funds will be released until the correcUlocumentat.on is
received.
12*AH
Project
queries
Accountant
with regard
at 604-631-1000
to your account
or 604-631-1054
billing (invoicing,
(fax).
contract value) must be directed to the

13 When vour monthly progress cheques have been prepared, a courtesy.call will be made to
Se vou At hs time you may send a courier to pick the cheque up atrecept.on (office
ho™7?30am1 sTm) or we will send it to you by mail. Please wait for our call before sending a
courier to pick up the cheque.

Certificate of Insurance:
Within seven days of the issuance of this Memorandum of Understanding and before any Personnel
oTmL^ onto the jobsite, the Design-Builder shall provide Dominion with a Certificate
of instance evidencing coverage as required by the Contract for the following:
1 Comprehensive General Liability insurance with a minimum limit of $2,000.000:00.

Snce sha I S^AL amount a'cceptable to the Owner and shall m any event be
not lessThan two million dollars ($2,000,000.00) inclusive of any one occurrence.
7 np _n Builder's Eouipment Insurance covering all tools and equipment owned or rented by the
Desioh-Bu oer, its^Ss agents or employees against All-Risks of loss or damage with
SageSufficient to allow for the immediate replacement of such equipment.=»s■» damaged or
Sesfroyed This insurance shall contain a waiver of subrogation against the O^ner.
'4' 30-day
Please Written
note theNotice
Certificate must
clause be an.usoriginal
notifying of anysigned byor
changes thecancellations.
insurance company and include a

Submittals:
Provide the following submittals to Dominion within 10 working days unless otherwise noted
1. List of office and field personnel, including your company's Site Safety Representative to be
used in the construction and administration of this project. * . <•
•2. Procurernejitscbeilule .
3. Erection procedures, crane layout diagrams, site set up plans;
. 4. Submittal of Operations/Maintenance Manual information and all other required
^SonsyShopDrawings in accordance with consultant's specifications must be received
upon completion of the shop drawing approval process.
5. Manufacturer's scheduled delivery dates for special equipment, fixtures, etc.
6. Submit Performance Bond and Labour and Material Payment Bonds within seven (7) working
days of award and prior to commencement of Work. ; .

00000144
e

BC Place Roof Replacement -. Memorandum of Understanding
Design - BuildefRetractable Roof
April 20; 2008

7 A Performance Bond and a.Labour and Material Payment Bond each in l^amount of FIFTY
pprppnt rW<A of the CONTRACT PRICE (Only for contracts in excess of $1,000,000
ES^sS^b^iwS^ seven (7) working days of the date ofthis letter andmus
£?£S^ standing until the fulfillment of the Contract «™^Ht'3SS?^cJ
^Warranty provided for in GC 12.2 - Warranty and the payment of all obligations arising
under the Contract. ••.-_* ^r.~^-^,
8 All such'boTids Shall be isSd on a form proved by t^p^
issued by a Surety acceptable to the Owner. The obligee on the bonds must be the Design-
Builder, Dominion Fairmile Construction Ltd.
9.' Furnish the waste management plan within seven (7) working days of award, and prior to any
waste removal, to'Dominipn.

10. Shop drawing submittals list outlining complete list of requirements and-target dates for
submission to Dominion's office.'
Dominion's team assigned to this project includes:
Project Director : Gavin Yee
Project Manager: Robert Gagnon
Superintendent: Erhard Hinko/ Tim Terpenning
"ProjecT'etiidrdinaT^!' TBC-"' " • "" •"'■"
Project Accountant: Stacey Kirk

We are pleased to be working-with you on this project and look forward to a successful completion,
llyou shouS have any questions concerning the above, please contact the undersigned. .

Yours truly,

Recommended By Construction Manager:

Dominion Fairmile Construction Ltd.

Gavin Yee, ASc.T. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director " .
Direct Dial: 604.631.107.3. ...
Cell: 604.812.5023

Acknowledgment & Acceptance by Hightex Gmb (Design-Builder):

Authorized Signatory: Date:

Name:

00000145
BC Place Roof Replacement - Memorandum of Understanding
Design - Builder Retractable Roof
April 20, 2008

Acknowledgment & Acceptance by BC Pavilion Corporation (Owner):

■ \_r">--;*.*:>wi:i
Date:
Authorized Signatory:

Name:

00000146
Page 1 of _

Chris Beaton
From: Gavin Yee {GYee@dominionco.com]
Sent: Saturday, April 19, 2008 8:20 PM
To - Chris Beaton; Arif Rahemtulla _s_s-
'^^^*>l0^&Sfib\t, C. RowaitfBot) Reimen Wayne Henderson; trhard Hinko;.Tim Terpenning -
Subject: BC Place - Schedule "

REVISED SUMMARY SCHEDULES "DRAFT"
Chris, further, to your e-mail below

^=S_^S|aS^"^r*-r": ,
Further to your e-mail below, I have attached-summary schedules to reflect George Third's latest comments of
. April 18th (copy of GTS e-mail attached).
. .lllQ eh«_,»Riark Out" Martina February 11. 2009.- With structural design issued as per

be onsite until November 1st to start steel erection.

GTS has indicated it will be 9 months of erection (to July 31st)' before cables can be lifted. ... .-

2 0 0 9 ( b y VA N O C O v e r l a y D a t e ) b u t r a t h e r J a n u a r y 3 1 , 2 0 1 0 . ' ,
, ^ _h th« -AitPmativ/P Schedule" and In Kind Schedules for your analysis. Also, you will find another

Regarding BC Place _ffb« ,

concept.

If vou have any questions, please call. We are investigating plaza shoring options to see if this will help GTS
SrM—S and they are investigating this in more detail. We awart your mstructions.

Regards. : /"
. /** ••
Gavin Yee, AScT. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director • - -
Direct Dial: 604.631.1080.
Celt: 604.341.4746 >■' . ' . ,

00000147
f age _• oi I

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main* 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

From: Chris Beaton [mailto:cbeaton@ConcertProperties.com]^ •■-_7y„_*
^Sant: April t5v_)p81:10 PM5— - -— '"*""" *°""**5W-~*'
To: Arif Rahemtulla
Cc: Gavin Yee
Subject: BC Place - Schedule

Arif/Gavin,

After Howard's meeting with Brent and David this morning he came back downstairs with 2 questions:

1, Th* movina of the Feb 11/09 date to Jan.19/09 is critically important to BC Place because it means they cannot
no5therZt9Show1n |509 It also ties into the cabinet submission being prepared. When can we confirm this
. date. __ .. ...

9. rp Place has 21 full time staffxonsisting of cleaners, refrigeration mechanics, electricians etc who are long
^2^S^bZ^^o cannot be laid off. If each of them take their 6 to 8 week vaca ions during this
fmT'thev'wh! sUnbeTeftwfth 7 months of time to fill in. From previous projects it should be easy to keep the
Zrlell electricians" staff busy during the 7 months! Do you see this as realistic on this
project, or should Howard consider other options?

You comments would be appreciated. .

ThankYou,

Cfiris Beaton
PavCO x • .
Ph: 604-307-0123.
Fx: 604-688-6882

This e-mail is intended only for the named recipient and may contain confidential and/or privileged
material Any unauthorized copying, dissemination or other use by a person other than the named
recipieni ofthis communication is prohibited. If you received this in error orare not named as a
recipient, please notify the sender and destroy all copies of this e-mail immediately.

Please consider the environment before printing this email.

00000148
Page.! oi l

Chris Beaton

From: Rob Third [rob@gthird.com]
Sent: Friday, April 18,2008 4:55 PM
To : Gavin Ye e "" ,„
S u b j e c t : B C P l a c e ~ ~ . - — - _ - . . - .■« • * - . -■ . . _ >

Did spend some time looking at schedules and we came up with some new durations.
We will be working on refining these :

Steel Supply - 2 to 3 months from Mill Order to us. (May 31st ?)
Fabrication 8 months (need to fabricate for 3 full months before start of erection)
Erect 9 months

Rob Third
GeorgeTWrd-&-SQiv^EmpfrfiJconworks BC ^Dynamic Structures/ KWH Constructors
(604)526-2333 (604)946-5515 (604)941-9481 (604)299-7969

A/omnnR '.
00000149
—f— rfift • (£% ■
^ OIUiAU(0_01»S(«l»MI.UlJ_HIOMOIC»*.UIO^|L
S >F ? ? S 2 8 § *? ,? 8 § ? 5 ? S 2 g g g a SSs'gjSi *£
|S?&c3:S^»s|g?c-l;30J"r|7g?*8ttS&f g
liiii-H-u*'
I i i i s I f ? i I MuSliiiiijM*
f f ? I 5 » I 8 ; - S ' - ' 1I
: If il * £8 I- §: Iilf*2| s S |s«
f| II 'i II ? | liisSal . Ji g IM
:- I 1 1 • s 1 | a 51 i 5
• . " BT *8. 8* 8 a" m
!• 1 1 IS 3
• .-. § ' : • i • s ■; • 1
S | 8 *• ji »■

Ty - ■■■■ - y a
■ 4 81 | " ' T T1 Is >s
- . ? _ . .__ 1,; o
■ •1 « r 2
t T TITTLE S ■ ■
•1 ::•::: 1 *»
3 J
u
Jn
e 20
.08 20

i; I III M§ [- • ->s
■ • if:!:! oi«
• « -j li.-jis i: <B °

- - :" TT TI TT T N
T T7! ! r 1 - « '
* SS J 2 • 5 _ O

j I j TI! _ . - " *■
. » ■ -- -.- 77 Ttt - **l|-
"S :TT T Jit """" if s-"
2 I'll . ' S •* c
° x. - — 4- ■ ,-|iS
& • _ . i _ i i i 5. -E §
-1 1 * • ' : z ' • • - t* -- S' «g- 3r j-
2-
jj. p. : •
" ■■s j _
" ": * .
J, S
<- $3
-"; • ** s : o
»; • <» : * * S > 5
i 3' ■■ » -■ - * • !- ■ a —1 ■ ■■ ",,-_.»,. ?

nj" • " t n _ * .•8
r; : : . & £ O

. . . , .o>. _ _ ■ " • , . _ ■ .•„ . . _T : - .: . . I . ,f . . , . , . .<_»f_ . _ .z
g _. .L._

■"
S ' < •
2 : ' 4 B
8 _ . {1 * * .
1 f - = * -
:: . ■* 5- 2 _> . .
- TJ

i - _ k« .1
B . . «*? *-

__ __ „:_ & -4_ - .--il S
! In I ' : ?,>
r» i -in Ji °w -
i I*. ■ Ji MO "
. 11 ? • . S - ** '
:: : T • id 5 o |f

""""~T]T" ■' ^ •' .. f s^f
• • : . J -n

Iu
sT|T
_1 . Li : . .■ s ss>
___L : • ' j:
—-J . -~ . - !■ t .
„ _- _ | _ ._ - _ . _ _ j.T _ _f _ _ _. u _ +| s •.

00000150
Page 1 of2

Chris Beaton

From: Gavin Yee [GYee@dominlonco.com]
Sent: Sunday, April 20, 2008 3:19 PM
To : A r i f R a h e m t u l l a ; C h r i s Beaton - .
C c : To m d e W o l f ' - _ _ -■* - —■. - . . • - . : . - . — -
• Subject: Hightex Memo Reviewed • .

HIGHTEX APRIL 18, 2008 MEMO AND COSTING MATRIX
Further to the HIGHTEX meeting at your office Friday April 18th, I have completed a review of the Hightex memo
and my comments are noted on the attachment.

Summary of the points are listed below: .

• 1. Noteparagraph
reference to Concert Properties should
(s): be
Dougchanged to the
PavCo. ._ ___ ^^ "he has
2* 2nd discusses finalized feasibility study advised that designlsfixecfand
instructed SBP/Geiger to stop optimization of steel.
3. Open Book + Contingency Outline Costing Matrix, and Doug is approaching this like it was a GMAX, however,
it should be referenced somewhere in writing that the numbers are to a GMP. •■••'.'.».
4. Note should be made that all savings in their budget and Contingency will revert back to PavCo. Contingency
should not be expended unless approval by PavCo and DFC.
5. 5th paragraph references long lead items will be required commencing this Monday, April 20, 2008.
6 CCDB-14 should be CCA Document 14.-2000 plus suplementary conditions. .
7 2nd Page, 1st paragraph, reference to proposal submitted April 11, 2008 (Sign Off Binder?) should not.relieve
them of their responsibility to deliver a complete "Turn Key" retractable roof system to meet the intent of the
agreement, should the proposal list our exclude items that may contradict or contains errors or ommissions from
the intent of the agreement.
8.15% CRA (Canada Revenue Agency) witholding tax on non Canadian entities will be.necessary on their
billings. Unless they provide a CRA waiver document or set up Canadian Business.
9. Breakdown of budget is to be used as a Guaranteed Maximum Price (GMP). They don't.reference any upset
price, GMAX language. ._.
10 Doug does not differentiate GST & Provincial sales tax. I suspect PST is not included.
11- He referenced cranes are included and their will be overlap, however he should separate what his crane costs
are if Hightex uses the cranes we provide. On the other, hand, we know that all his crane requirements are
included If their work is deferred until after the Olympics, He will have all craneage requirements in their price,
without relying on the tower cranes or crawlers we provide.
12 Last sentence, HIGHTEX is requesting direction on how to proceed, what are the next steps?
13* List of quantities and take off should only be "INFO ONLY" to demonstrate they spent considerable effort in
producing budget, however it should not relieve them of their responsibilites for a complete TumKey" installation
to meet the intent of the GMP if there are any errors or ommissions from their take of and quantities.
14. Procurement of 72 backstay cables is required for steel erection. These cables are the largest and integral
with steel pylon support. -.;* .
15. Slide bearings are noted as 4.5 months to produce. GTS advised these are 5 to 6 months to produce. Design
is required asap. , , .
16 HIGHTEX schedule is based on 7 months GTS steel erection starting Nov 3, 2008 and completing by May
31st which result in a Black out start date of January 19, 2009. GTS erection duration is now 2months longer at 9
months, which pushes end date out 2 months to January 31, 2010.

I- have revised HIGHTEX MOU as it.covers the GMP, contingency, contract intent etc. I think it is still appropriate
to issue to clarity.

Let me know what you think.
• * ' , * • ■
Gavin Yee, A.Sc.T. GSC LEED® Accredited Professional ■ % '

4/71/700 8
00000151
Page 2 of2

Project Director /
DirectDiai: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746 -

Dominion Fairmile Construction Ltd. •i
#130- 2985 Virtual "Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main:'604.631.'1000 Fax: 604.631.1100 "

4/21/2008
00000152
ASVZJuu^©** ,
April 18, 2008

Memo To: Arif Rahemtulla, Chris Beaton
From: Douglas Radcliffe

Re: BC Place New Retractable Roof

Gentlemen, v

First I want to extend my thanks for allowing us to participate in this effort for the B C
Place Retractable New Roof system. We find this extr^jraly-challengin^^ excitirig as a
world class project that we trust can be successful for-jConcert Properdgsjind the City of AwjcO
Va n c o u v e r. / ^ "^

To the discussions and exercise these past three months, we have finalized our effort for p«jc.ej>._.*
the feasibility study(s) and are^ nd-w'.prep^dto commence on the second part of the Hi*_w-na=*- £>**-
Design Build program. With our team almost complete, we are now in the position to •f^51 fc£SpS K*
move design to finalization and must outline the. critical issues if we are to complete the '^^K^/f^o^
roof structure on time for the 2010 OlympicsV

In follow up to our proposal, we have codified the details and the design intent, have taken
all of your direction to the team and are prepared to propose our costing structure, our
organizational approach, and of course, the critical path methodology for- building this roof
design. . ^ ^-v^ X _-—-> -jo a G-mP .
—k a r_,Hr
P l e a s e n o t e t h e a t b c h e A j P p e n fl o o k j ^ C o s t i n g M a t r i x f o r t h e 1 ^ _ u S m
scope of work we have beeYrpQrsuifig. YoCnTnote these values have been arrived at thru *T*^ ,J=L^
the various discussions, the design intent, and the existing conditions per code. I also want » **» cc--
to comment on our concern about me cost increases as they, have moved up from the , ^ c^^+ji/z,
budgeting exercise in February, when scope was less knovyn and engineering hadn't \>JS$j^Jz^-&j>pJilL
completed the details. t_» •\5wJqjO

Included with our proposed Matrix is individual programming for the various efforts in
procurement, project management, engineering, fabrication, and installation where the
coordination and schedule are key to the delivery dates and execution of the project. The
critical path methodology has been employed and if we are to be on time with what is
necessary to meet the deadlines imposed, the purchasing sequence for many of the long . \-A6T_L.
'lead items will be required commencing April 20, 2008. These items are outlined in the C^fcsr
following attachment(s). . p«s_ ^a_vo******"

We also have suggested the agreement following negotiation of the CCDB - 14 Design >Al7^AJi)_l,e^'
Build Form of contract be involved with the Hightex Team, which will be a Canadian \ ■-£>
Company established for die purposes of taxation and interests, but represents the rW_i«<i
organizations of our group. This entity will be a fully functioning organization to meet the . '
demands of the program and the stadium construction. oijjl C^fc&>\Jz*2&&JL4

00000153
Page 2 - PAVCO Memo April. 18, 2008

The budget we have proposed now encompasses all of the scope items identified in our
recent proposal submitted on April 11, 2008. In general the scope is to provide the Project
Management, Project Engineering (Schlaich Bergerman, Geiger Engineers, RWDI, and
Tensys), Project Detailing for membrane and cables, Procurement of Castings, Cables,
Membranes (Outer, Inner Liner, and Retractable), fabrication of cables, membrane,
^
n I & personnel and installation of these all scope items procured. Specific details as per SBP
I * drawings and the oudinc spread sheeL am- B**- A CsKfefe^- T"*».v*=>i C&vf_ejs**£1-
J»* -|X«CO l^J_*-/
<x^^ ^ The^opose^J*Du35eTls
^ >j^j^(^^ou?withholdingor QST,broken
taxes into 5 major
presently cost categories
configured, to he(all
asinfollows:
Canadian Dollars),

^ ■ A. Project Mahage&lent - $ 5,000;000.00 cdn 3,90,000 t^F&H. ■« ■■-.

B. Engineering $ 7,000,000.00 cdn SfP?,00.0

C. Material Procurements $40,000,000.00 cdn- ^o^^oo

D. Fabrication Membranes $5,500,000.00 cdn 4^>c>i<?0'C>

FL Installation - Erection $21.000.000.00 cdn Vo^O,^**
lt>0) =tfe«=», •2H'S, ^
) o* 1—. <t> iO^C.oX^ . *S2

To t a l B u d g e t $78,500,000.00
. . . t3s&cdnife .
_ '^^ >-—2?°2r-n qj.1 4S" «^.«—*^^

The Costs are indicative of the changes reflected in more scope than was originally
proposed, and now reflects the .effortss of the design. Some of the additional material items
include as.follows: . y . l

1. Cables have gone up by approx. 500 tons. The structural steel has gone down as die
tension ring is now a cable and not steel.
2. Cast steel is approx. 320L 75% of this.are the nodes at the tension ring. These were
not there originally.
.3. Arches with 10k#*rn2 Have been included in lieu of the pillows.
4. Central node including cage underneath has been included. i
5. Steel and Steel Arch installation is included. . . * .
6. Engineer of Record and RWDI Snow and Wind Study has been applied to scope.
7. All cranes and equipment with new methodology is included. :

Please provide direction 6n how we lould proceed to meet the schedule and details for
the project.If we can be of any furt assistance, please do not hesitate to call. Thank you
- Douglas C. Radcliffe.

00000154
flCPIace-Estimal«-Rcv«73_0BIM18 '

r

$LM^-mc^_^ T^JE-<-jF-f-*-S
<Ph»tAY <_s_ v*oF-o

Installation of Cable not
Inau8fi
VSL 1
Local workers for Inauen 30000.00 h
Local worker? for VSL 16000.00 h fC^TO^*^^. •
Accommodation for VSL large appartment Smon
Accommodation for VSL small appartment 2mon
Hilfsmittel Sella . . ■ 150

^SP_-JS*v8t«-<sn-y
Special Approvals* Membrane
Test group 1 200.00 St
Test group 2 200.00 St
Test rjrcup 3 200.00 St -y> K*e^r oJnsoT
Test group 4 100.00 St
Test group S (Special biaxial lest) 3.00 St
Test group 8 200:00 St
5.00 St
Test -group?.
5.00 St
Test group 7
3.00 St
Special Biaxtast
Normal blax tests 40.00 St
Damage tests 20.00 St
8B2.S0m*
Disposable told mock-up PVC
Fabrication disposable mock up 750.00 m1
131.04m'
Material for monaxtal tests
910.00 St
Fabrication, transport, keder eta for monaxla) tests
Material for Blax tesls . 51.60 m1
43.00 SI
Fabrication, transport, keder elc. for Biaxial tests
1.00 St
Various tests

Membrane Samples and test bod
1.00 St
Rain deflector
2.00 St
Standard weld
Standard clamping detail 3.00 St
Membrane cuds 2.00 St
Gutter detail 1.00 St
3.00 St
Provisional
1.00 St
Test rig with material
Various 1.00 St

Fixed roof materials
Main fabric 42619.50 m*
Keder material 1246.01 m»
Closure flaps at valleys 2931.50 m1
Secondary flap at gutter 57.20 m"
172.80 m
Fixing rainwater flap at gutter
•Rainwater barrier at Cuter edge 700.00 m
Double layered membrane 396.00 m*
Welding fog at area seams. 23760.00 m
14256.00 m
Welding foil at Keder seams
288.00 m
Welding foil at Small reinforcements
3*98.00 m
Welding foil at lame reinforcements
12127.50 m
Welding ton at Closure flaps:
5000.00 m
Other welding foil
Kedermaterial 7150.00 m
38000.00 m"*
Templates
Comer plates, other small Items 38.00 St
1.00 St
Insurance premium membrane guarantee

4/18/2008 Pagel
ConrWentlol

00000155
BCPlace-Esttmates-Rev 023.060418

'
._._
5 Membrane Clamp bar system
Extrusions ' 13812.70 m .:.
Screws, washers etc. . 46200.00 St
Stainless steel straps 21000.00 St
Inset for stainless steel straps 21000.00 St
Chain links 1.4440.55 St
_.—, , —, s a c p o r t f o f c i s s t j f e - fl a p a ^ S r v a l l e y s - ~ . "2937.00 m
Support for closure flaps at Ridges 0.00 m
Various transport 1.00 St

6. Retractable roof materials
Main fabric 12650.00 m* ,"
Pocket material 193.00 m*
Bells for hanging 2592.00 m«
Belts In the fabric for support 1728.00 m*
Reinforcements 180.00 m'
Templates 1.00 St
Manholes 0.00 St
Gutter support at end of valley 0.00 St
Fabrication o.oo m*
Fabrication Supervision 0.00 St
. .. -o.opst . .j*s._... - - ...
Transport Fertlgung
Value of Membrane for custom duties 0.00%
N Insurance premium membrane guarantee 0.00 St

7 Water management
Gutter at inner ring 297.00 m
18.00 St
Outlets
270.00 m
- Attachements to the main steel
1S31.80m

Radlaloiping
1531.80 m
Brackets for piping
500.00* St

Various for elbows eta
Gutter at outer rinrj 700.00 m
38.00 St
-■ Gutter outlet at end ol valley .
1440.00 m '
Downpipes indudinq brackets etc
1.00 St •
— Various, unknown

8 Fixed Roof fabrication •
23760.00 m
-- Welding foil at area seams
14256.00 m
Welding foil at Keder seams
. Welrffrwfoil3tSm_ reinforcements " • "~ 2BB.00 m
» Welding foil at large reinforcements • 398.00 m
12127.50 m
— Weldlna fall at Closure flaps
5000.00 m '
Other-welding foil
Kedermalerial 7150.00 m
1700.00 SI
Templates
42500.00 m"
Paper - •
100.00 SI .
Template boxes
1.00 S • *.
DeRvery templates
38.00 S I
Packaging, transport boxes
Fabrication 39000.00 m
—.- 1.00 S t
Transportation
* -
— ■ •

9 . Retractable Roof fabrication
0.00 n1

— Welding foil at area seams •
0.00 nfl .
Welding foil at Keder seams
0.00 n11
— •. Welding (oil at Small reinforcements
0.00 nn
. Welding foil at large reinforcements
O.CO r i
—■ Welding foil at Closure flaps
Other welding foil . 0.00 rn
• 0.00 rn
Kedermaterial
320.00 £»t
Te m p l a t e s - "'" ~* ""
Paper 8000.00 rri*
. Template boxes 20.00 £>t
•- Delivery templates 1:00!it
1.00!>t
Packaging, transport boxes
Fabrication 11000.00 ni "
Transportation 1.00!St
• J —1
Page 2
4/18/2008
Confidential

00000156
BCPtsce-Esttmates-Rev «3_0B0fllB

•iiSS: "^iK^Wswewaasa- • iS^fWS^-'-.-

10 Installation of Fixed Roof . * 39000.00 h
Installation of Membrane Including platforms and gantries
600.00 h
Installation Inner Gutter
Installation radial piping 999.00 h
Installation Outer Gutter 2100.00 h
Installation Downpipes 578.00 h
Installation closure flaps 2198.40 h
Visas, medical etc. 10.00 St
Accomodation Supers 6rnon
1260 days
Expenses supers
20.00 St
Flights and travel supers
10.00 St
Safety, equipment for workers (harnesses, helmets, boots etc.
1.00 St
Various
33 days
catwalk's

11 Instillation of Retractable Roof
Installation of Membrane 3000.00 h
Installation Air supply 1000.00 h
Snagging 500.00 h
1.00 St
Roof over central node
Various 1.00 St

12 Plant and equipment
Cable crane 1 (801) 15 weeks
9 weeks
Cable crane 2 (601)
17 weeks
Cable crane 3 (1001)
3 weeks
Cable crane 4 (IQOt)
5 weeks
Cable crane 5 (801)
5 weeks
Cable crane 6 (2501)
EstabSshment Cable crane 1 1.00 St
1.00 st
Estabishment Cable crane 2
1.00 St
EstabBshmenl Cable crane 3 •
1.00 St
Estabnartmenl Cable crane 4
1.00 St
Establishment Cable crane S
Establishment Cable crane 6 1.00 SI
16 weeks
Arch Crane 1 (1000
18 weeks
Membrane crane 1 (100t)
8 weeks
Membrane crana2|
1.00 St
Establishment membrane crane 1
32 weeks
Boom lifts
10.00 St
Gantries
40 weeks
Fork lift
40 weeks
Trucks -
1.00 St
Spedsl tools and equipment
1.00 St
Boarding for cable layout
38.00 St
Bird nests
38.00 St
Ladders to bird nasta
1.00 St
Site offices, containers etc.
1.00 St
Transport; vans eta
1.00 St
Various scaffolding

Page 3
4/1B/2008
Confidential

00000157
BCPIace-Estimates-Rev S21 080416

Resources

Item Estimated hours ii___L____rf
' 1 "» AC"*
P r o j e c t m a n a g e m e n t . » , . . . 3 2 m C $ £ Wise*;-? ' A-^rti-yyu

Engineering 31500.00 h 12.15%
Fabrication Membrane 92000.00 h 35.48%
Installation Cables 58000.00 h 22.37%
Installation Membrane 45473.40 h 17.54%

Total 259273.40 h 100.00%

Confidential 4/18/2008 Pagel

00000158
H I G H T E X

B€ Place N^^hfigMex^^df

Procurement of critical items

Cast Steel: The cast steel especially the tension ring nodes is the most critical item in the schedule.
At the moment we have 8.5 months for the fabrication of the castings. We expect to be involved in 2
weeks of technical, commercial, lead time negotiations with the supplier. Before we enter into
negotiations and eventually finalising the order, we need to approach various suppliers in the-world
market There are a number of reputable suppliers in Europe, North America and Asia which will
need to be visited as soon as the RFP's aire sent out In our experience, the RFP will not be handled
with priority if the suppliers are not visited. We expect this phase to take approx. 4 weeks which
more.or less means that we need the go-ahead to approach the various-suopliers-irhmefsiatelyiThe *••
cast steel market is booming at the moment and most suppliers have their books full. We need to act
swiftly so as to reserve materials In order tp make sure we can deliver on time. If the castings are not
delivered on time, the cable net cannot go up as planned.

Cables: The fully locked cables are also extremely important The moaLcritical items are the larger
diameters; The largest diameter Is the back stay cable and we have_W>f these. Without the upper
back stays, the steel structure cannot be installed, without the steel, the tension ring cannot be
installed, without the tension ring the main cable net cannot be installed and last but not least,
without the cable net, the fabric cannot be installed. In contrast to the castings, there is a very small
circle of cable manufacturers in a position not only to produce the cables but also able to check the
cables. Also the cable end terminals are also cast steel (see item 1) with some 900kg eachl, As per
item 1 above, we need to scour the market and reserve materials. The wires have to be reserved in
the approximate quantities. Negotiations with preferred suppliers need to start mid. May (May 15) and
here we also need 4 weeks lead time to source the market, meet the suppliers and explain our
needs. • - .

Bearings: We have estimated the bearings to take approx/^months to produce. As.we are not
allowed to speak to any suppliers, this is only an estimate based on past experience. With the
current market situation in the steel sector where the market Is dictating not only price but also
delivery times. We see the bearing less critical as the cast steel and the cables but the steel
contractor needs to have enough time to approach suppliers in order to reduce the risk of longer lead
times.

Jacking Equipment: The process of shipping the jacking equipment to the site is not the issue but
looking at the current situation on the world market moves must be made now to assure availability
■ of the equipment. At the moment, we are seeing a boom in stadium construction and a large
proportion involve heavy lifting. Currently, the budgeting has been done based on historical data. As
soon as we are allowed(to approach the various companies, only then can we narrow the budget
bandwidth.

Hightex GmbH • Nortistr; 10 • D-83253 Rlmsting / Chlemsee
Tel.: +49 8051 6888-0 • Fax: +49 B051 6888-290 • info@hlghtexworl-d.com
Registergertcht Traunsteln ■ HRB18226 • GeschSflsfQhrer: Frank Mutter
vrww.hightexworl(l.corn

00000159
\
{ •A

> ><<^&^i_ci»a^P

£££/£s>9_3S ' "sSSJESESSCi

■^ _*fr < ^ ^

© _ © ©

rn11n11111 Hill 5t<-' H
■5
a*«
itii 3
* < c .« f
TirTfiTUll 1111 iii!
j ^ i t t t ( c t I C S

ii li ll lI iJl ii iMi li?l l*? " iJl i3i 3i 1
!a 39i i 33 ** 5 21.3 § •1 s
'3 H i' 1 i i 1311'
J I i j I :l ji I

*' 1* «i I » 1 11 ! j ^e a■>s -j -jj1_f *?l»*| J« 1J -« #g 18 *I 1« .I,
if»r»"HJli.>>i{lli" B S a«» 3 » jf s

I Ml
12 j IS
I
i : ij
.

mil I liilJl. * 1 ! 1 3nMn

lllllhlilrf ei ra ra
inn
Biatani
ill11 f t . J il 111
ra' ram-ja fn • ta

*fr ii__:kr _E MES£B_E_____iii_

00000160
Page _ ofl

Arif Rahemtulla
... From: Gavin Yee [GYee@dominianco.com] *
Sent: S u n d a y, April 20, 2008,6:48 PM '
To : Arif Rahemtulla; C b fi s Beaton ^ ___- _^ _ _._
C ' c : : " To m d e W o l f / ' '

Subject: Retractable"Roof Cash Flow $253 Mil

BC PLACE^ETRACTABLE ROOF CASH FLOW
Here isWe^updated cash.flow spreadsheet based on revised budget of $253,000,000 + GST. I have not cash
flowed GSTi ^ . • '
/ ■
/Regards , .

G a v i n Ye e , A . S c / T G S C L E E D ® Accredited Professional . _ ■ ^
Project Director
. Direct Dial: 604.631.1080
Cell: 604.341.4746 . (

Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100 '

00000161
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT - RETRACTABLE ROOF CASHFLOW
CONSTRUCTION PERIOD CASH FLOW

20-Apr-08
B U D G E T: $ 2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0

Project Duration Cash Flow
(A) (B)
Monthly Year to %
MONTH Estimated Billing Date Complete
Month
Monthly Cost Year-to-Date

Mar-08 . 500,000 500,000 0.20%
1
1,000,000 .^1,500,000 0.59%
2 Apr-08
2,500,000 4,000,000 1.58%
3 May^OS
3,500,000 7,500,000 2.96%
4* Jun-08
12,500,000 4.&4%
5 Jul-08 5,000,000
8,000,000 20,500,000 8.10%
6 Aug-08
30,500,000 12.06%
7 Sep-08 10,000,000
13,000,000 43,500,000 17.19%
8 Oct-08
16,000,000 59,500,000 23.52%
9 Nov-08
. 77,500,000 30.63%
10 Dec-08 18,000,000
19,000,000 96,500,000 38.14%
11 Jan-09
113,500,000 44.86%
12 Feb-09 17,000,000
129,500,000 5.1.19%
13 Mar-09 16,000,000
14,000,000 143,500,000 56J2%
14 Apr-09
13,500,000 157,000,000 62.06%
15 May49
13,000,000 170,000,000 67.19%
16 Jun-09
13,000,000 183,000,000 72.33%
17 Jul-09
195,000,000 77.08%
18 Aug-09 12,000,000 - 81.42%
11,000,000 206,000,000
19 Sep-09
216,000,000 85.38%
20 Ocfr09 10,000,000
225,000,000 88.93%
21 Nov-09. 9,000,000
8;000,000 233,000,000 92.09%
22 Dec-09
20,000,000 253,000,000 100,00%
23 Jan-10

253,000,000 100.00%
Tpta[ Costs 253,000,000

NOTES:
1. Cash flow based on $253,000,000 '
"2. Assumes Substantial Performance at November 30,2009
3. Assumes holdback released at January 2010
4. Excludes Cash Flow for GST
4. Excludes Cash Flow for Phase I and Phase tl and ODP

08 0420 BC Place Cash Flow $253 Mil

00000162
CONSTRUCTION FEE CASHFLOW PROJECTION
BC PLACE RETRACTABLE ROOF PROJECT
* ""•'-;-•"' April 20, _00_

300,000,000

250,000,000

200,000,000

D Monthly Cost
_ Year-to-Date

150,000,000 am

100,000,000

50,000,000

DURATION OF CONSTRUCTION PERIOD
(FROM START OF DESIGN TO HOLDBACK RELEASE)

08 0420 BC Place Cash Flow $253 Mil

00000163
Page 1 of2

Chris Beaton

From: Gavin Yee [GYee@dominionco.com]
S e n t : - M o n d a y, A p r i l 2 1 , 2 0 0 8 2:33 PM .,
To : Chris Beaton ..'.-..
Cc: Arif Rahemtulla'1-''" ~:''?:rw
Subject: RE: BC Place - Requests from This Morning's Meeting

COSTS TO GO TO ALTERNATIVE SCHEDULE - RESTART RETRACTABLE
ROOF AFTER OLYMPICS

Hightex's off the cuff premium was $2 Mil. using this figure, the total estimated premium would be approximately
$6,100,000 + GST.

Cost to paint the roof liner is $700,000 + GST and is included in the above amount.

Order of Magnitude of Phase 2: Do we include structural upgrades for high importance factor. What is the scope
in this case? This" is not a straightforward budget.

Order of Magnitude of Phase 3: What is'the scope?

Let me know if Brent wants a meeting to discuss phase 2 & 3, nevertheless, we should Kave some working
document to work from Stantec. can we get .this?
r

Regards
■* * '

Gavin Yee, A.Sc.T. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director
Direct Dial: 604.63.1.1080
Cell: 604.341.4746

Dominion Fairmile Construction Ltd. .
#130 - 2985 Virtual Way, Vancouver,.B.C. V5M 4X7
-Main: 604.631.1000 Fax: 604.631,1100

From: Chris Beaton [mailto:cbeaton@ConcertProperties.com]
Sent: April 15, 2008 12:09 PM
To:. Gavin Yee
Cc: Arif Rahemtulla
Subject; BC Place - Requests from This Morning's Meeting

Gavin,.

Howard and Brent have questions which.need a.response no .later than Thursday afternoon, 3:00 PM.

1) Cost to delay the project if the Feb.1.1/09 review dictates a one year wait; to include Hightex, George Third and
. Dominion work. m . -,-.
2) Cost to paint the roof liner if existing roof stays in place during the Olympics.
3).Order of magnitude budget for Phase 2 work, , .
4) Order of magnitude budget for Phase 3 work.

00000164
Page 2 of 2

Please call if you have any questions.

ThankYou,

Otitis Beaton
PavCO
Ph:.604,307*0123 -:Vi....,..,..., ,
Fx: 604-688-6882

This e-mail is intended only for the named recipient and may contain confidential and/or privileged
material Any unauthorized copying, dissemination or other use by a person other than the named
recipient of this communication is prohibited. If you received this in error or are.not named as a.
recipient, please notify the sender and destroy all copies of this e-mail immediately.

Please consider the environment before printing this^email

/l/ornnnR
00000165
Page 1 or 2

Chris Beaton • ■

From:Monday,
' Sent: Chris Beaton
April 21, 2008 2:52 PM

To : 'Stacey Kirk' .„. ....
SubjectrRET-C Place- Billing- March 2008="

S t a c e y, . s • . ■
You may want to prod Gavin a* bit as I have not seen the 2 emails detailing the costs yet.

Cfiris Beaton
PavCO ."'"•' ', V
Ph: 604-307-0123
Fx: 604-688-6882 '

From: Chris Beaton
Sent: Wednesday, April 16, 2008 1:13 PM
To:'Stacey Kirk'
Cc: 'Gavin Yee'
Subject: RE: BC Place - Billing - March 2008
S t a c e y, N. .

.have the 2 invoices and have reviewed them with Gavin. He will provide me with two emails outlining the. details

process.

Thank You,

Chris Beaton ;
tv-fp"'
PavCO %***
Ph*. 604-307-0123 '
Fx: 604-688-6882

From: Stacey Kirk [mailto:SKirk@dominionco.com]
Sent: Tuesday, April 15, 2008 11:16 AM -
To: Chris Beaton
Cc: Gavin Yee
Subject: BC Place - Billing - March 2008

Good Morning Chris, •. ' '

Please see the attached invoices for Pre-Construct^ fe

BC Place - Roof Replacement - Draw # 1 - March 2008
BC Place - Pre-Olympic Work - Phase 1 - Draw #1 - March 2008

Please let me know if you would like the originals mailed to you.

•/ini/'iAno

00000166
Page _ ot 2

. j
Thank you,

Stacey Kirk
Senior Project Accountant
Direct Dial: 604.631.1094
Cell: 604.812.9895 j. •■* £■£ .-v'.-kl-'w*"' " w**n • r.-.j'S'*'''-.*.**^'"*—.*.'^***'

-.■flECsr.*.-.:-.*^--
Dominion Fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985.Virtual Way,. Vancouver, B.C. V5M.4X7
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

4/7.2/2008
00000167
Dominion Fairmile Construction ltd
Broadway Tech Centre Progress Draw
130-2985 Virtual Way
Vancouver. BC V5M 4X7 '
Tel: (604)631-1000
Fax:(604)631-1100

IN ACCOUNT WITH :

BC Pavillion Corporation INVOICE #: 1698420

PO Box 2046 Station Main INVOICE DATE : March 31. 2008

Vancouver. BC V6B 3R6 Draw #: 1
job#: 01-5256 •
Customers: 61-05250

ATTENTION :
PROJECT NAME : BC Place Pre-Olympic Precon

description;.

90.000.00
Original Contract-
0.00
Approved Changes
90.000.00
Revised Contract

Work Completed to Date 27.747.00
0.00
Less: Previously Invoiced
27,747.00
Subtotal

Subtotal This Progress Draw 27.747.00
1.387.35
GST @ 5%

Amount Due This Invoice $29,134.35

00000168
Dominion Fairmile Construction Ltd.
Broadway Tech Centre Progress Draw Breakdown
130-2985 Virtual Way
Vancouver. BC V5M 4X7
Tel: (604)631-1000
Fax:(604)631-1100

IN ACCOUNT WITH:
v.
INVOICE #; 1698420
BC Pavillion Corporation
INVOICE DATE : March 31, 2008
PO Box 2046 Station Main
Draw #: 1
Vancouver. BC. V6B 3R6
Job* 01-5256
Customer #: 61-05250

ORIGINAL CONTRACT

Lett Balaqce.tr>,,>
Original Completed Parecnt Previous Complete
Contract To Oata Complete Draws
Description

27.747X0 W-W*
01-100 PiteonsUuefon

27.747 00 i0M%
Original Contract Total

CHANGE ORDERS APPROVED TO DATE

Lett Balance to
Completed Percent
Total Approved Previous Complete
Change Orders- To Oate Complete Draws
Description

Total Approved Change Orders

27.747.00 M.BJ%

PAYMENT DUE AS PER CONTRACT TERMS
GST # ff87300960RT0001

Page 2 ot 2

00000169
/kc^'l i-hLy

-v—
'"-UP
X~:^y-%

l&L*/ (fJ^f^l
I i ■Ai^— _ '
1/

_?
HAti* \M>
■ ^

t f

/
^
>tiP¥wy,0/H/.( /

■i

00000170
Page 1 of 1

Chris Beaton
From: Gavin Yee [GYee@dominionco.com]
Sent: . Thursday, April 24, 2008 3:06 PM
To : Chris Beaton » .
Subject Retractable Roof P-mparatiort^ash Row

RETRACTABLE ROOF PREPARATION WORKS - CASH FLOW
Chris based on a $65 Million budget for the concrete upgrades, ring beam temporary works and portal frame
works, the attached cash flow illustrates $42 Million will be expended up to March 2009.

In summary expenditures projected fom March 2008 to March 2009 is as follows: ,

Phase |; $35,300,000
Roof Prepared" p^-Qlympics $42.000.000 ' . _.'....

Total Projection to March 2009. $77,300,000 + GST

Excludes any BC Place Maintenance work. Scope is undefined at this time.
r .

R e g r a d s ■■ • ■ - .

Gavin Yee, A.SC.T. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director
Direct Dial: 604.631.1080 ..
Cell: 604.341.4746 . '

Dominion Fairmile Construction Ltd.
# 1 3 0 - 2 9 8 5 Vi r t u a l Wa y, Va n c o u v e r, B . C . V 5 M 4 X 7 . .
Main: 604.631.1000 Fax: 604.631.1100

ir^ * ro a no

00000171
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT - PHASE I PRE-OLYMPIC IMPROVEMENTS CASHFLOW

CONSTRUCTION PERIOD CASH FLOW
J D G E T: $63,000,000

Project Duration Cash Flow
■JH
(WIw
.ni •?f&_.-

(A) (B)
Monthly * Year to

Month MONTH Estimated Billing Date Complete

Monthly Cost Year-to-Date

Mar-08 750,000 750,000 1.19%
1,000,000 1,750,000 2.78%
2 Apr-08
2,000,000 3,750,000 5.95%
3 May-08
6,250,000 9.92%
4 Jun-08 2,500,000
• -,,250,000 14.68%
5 Jul-08 3,000,000
3,500,000 12,750,000 20,24%
6 Aug-08
. 4,000,000 16,750,000 26.59%
7 Sep-08
21,250,000 •33.73%
8 Oct-08 4,500,000
26,250,000 4*1.67%
9 Nov-08 5,000,000
5,050,000 .31,300,000 49.68%
10 Dec-08
35,800,000 56.83%
1 Jan-09 4,500,000
39,300,000 62.38%
Feb-09 3,500,000
. 3,000,000 42,300,000 67.14%
13 Mar-09
. * 45,000,000 71.43%
14 Apr-09 2,700,000
47,600,000 75.56%
15 May-09 2,600,000
2,500,000 50,100,000 79.52%
16 Jun-09
52,300,000 83.02%
17 JuM)9 2,200,000
54,30.0,000 86.19%
18 Aug-09 2,000,000
1,900,000 56,200,000 . 89.21%
19 Sep-09
Oct-09 . 1,500,000 57,700,000 . 91.59%
20
59,000,000 93.65%
21 Nov-09 1,300,000
1,000,000 60,000,000 95.24%
22 Dec-09
5,000,000 . 65,000,000 103.17%
23 Jan-10

65,000,000 100.00%
Total Costs 65,000,000

.NOTES; ..._.*. _..: •
1. Cash flow based on $65,000,000
2. Assumes Substantial Performance atNovember 15, 2009
3. Assumes holdback released at January 2010
^Excludes Cash Flow for GST
Excludes Cash Flow for Retractable Roof, Phase II arid ODP

08 0425 Retractable Roof Preparation Cash Flow $65 Mil.xls

00000172
CONSTRUCTION FEE CASHFLOW PROJECTION
PHASE I - BC PLACE IMPROVEMENTS PROJECT
— Apnri2,2oq8 -™"

70,000,000

60,000,000 H

50,000,000

P Monthly Cost
40,000,000 B Year-to-Date

30,000,000 --J

20,000*000 f

10,000,000 4

cf- ^ y ^° $>' >\- <3°
DURATION OF.CONSTRUCTION PERIOD
(FROM START OF DESIGN TO HOLDBACK RELEASE)

08 0425 Retractable Roof Preparation Cash Flow $65 Mil.xls.

00000173
Jfage i oi i

Chris Beaton ^ _

From: Gavin Yee [GY.ee@dominionco.com]
Sent: Thursday, April 24, 2008 2:42 PM
To : C h r i s B e a t o n
" Sfltfject: Retractet^^

RETRACTABLE ROOF PREPARATION WORKS BUDGET
Chris further to your request, here is a quick budget of the temporary works, concrete upgrades, ring beam
preparation and portal frame works. I have refererred these to the roof preparation works package. The attached
spreadsheet includes a worksheet summarizing the roof preparation works.

. The total budget amounts to approximately $65 million.

I will base the cash flow on the above amount in order to determine how much willte spenUjp to March 2009 and
_vsfijdthistqyou asap.-,,..,__.. . - - "■' " -^—---*—-'

Phase I Cash Flow can stand alone based on the budgets and .cashflows I have previously^issued For this^
purpose, I will use my latest at$63 million to determine how much will be spent to Mardv2CJML Leme know if .
this is acceptable, according to my cashflow for phase I, year to date amount up to March 2009 is $35 Million.

Hope this is s a t i s f a c t o r y. - , . . _

regards ■' . . * ,

Gavin Yee, A.Sc.T. GSC LEED® Accredited Professional
Project Director.
Direct Dial: 604.631.1080 x • ,
Cell: 604.341.4746

Dominion fairmile Construction Ltd.
#130 - 2985 virtual Way, Vancouver, B.C. V5M 4X7
Main:604.6_.1000 Fax:604-631.1100

00000174
BC PLACE REVITALIZATION PROJECT - PHASE I PRE-OLYMPIC IMPROVEMENTS CASHFLOW

CONSTRUCTION PERIOD CASH FLOW

B U D G E T: $61,000,000 l

rajjnjsaaays -.tSjBtflSS
.I"
Sipr-dject Duration "Cash Flow
(A) (B) c
Monthly Year to %
Estimated Billing Date - Complete
Month MONTH
Monthly Cost Year-to-Date

500,000 ■500,000 0.82%
1 Mar-08
1,200,000 1.97%
2 Apr-08 700,000
2,000,000 3.28%
3 . May-08 800,000
1,000,000 3,000,000 4.92%
4 Jun-08
: 1,500,-000 :-4-,500,0OO -7.38%
5 Jul-08 -
6,500,000 10.66%
6 Aug-08 2,000,000 ' 9,000,000 14.75%
7 Sep-08 2,500,000
12,000,000 19.67%
8 Oct-08 3,000,000
15,500,000 25.41%
9 NOVrOS 3,500,000
19,300,000 31.64%
10 Dec-08 3,800,000
23,800,000 39.02%
tr Jan-09 4,500,000
47.21%
Feb-09 5,000,000 28,800,000
12
33,300;000 54.59%
13 Mar-09 4,500,000
37,600,000 61.64%
14 Apr-09 4,300,000
41,400,000 67.87%
,5 May-09 3,800,000
44,900,000 73.61%
Jun-09 3,500,000
116 47,800,000 78.36%
17 Jut-09 2,900,000
. 2,500,000 50,300,000 82.46%
18 Aug-09
52,200,000 85.57%
19 Sep-09 1,900,000
53,700,000 88.03%
20 Oct-09 1,500,000
55,000,000 90.16%
21 Nov-09 . 1,300,000
56,000,000 91.80%
22 Dec-09 1,000,000
61,000,000 100.00%
23 Jan-10 5,000,000

61,000,000 100.00%
Total Costs 61,000,000

NOTES:
1 ; C a s h fl o w b a s e d o n $ 6 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ,
2. Assumes Substantial Performance at November 15,2009
3. Assumes holdback released at January 2010
4. Excludes Cash Row for GST
4. Excludes Cash Flow for Retractable'Roof, Phase H and ODP

08 0327 Phase BC.Place Cash Flow $61 Mil

00000175
CONSTRUCTION FEE CASHFLOW PROJECTION
PHASE I - BC^LACE'IMPROWMENTS Pp&XGGX
MARCH 27, 2008

70,000,000

60,000,000

50,000,000

D Monthly Cost
40,000,000 -1 Year-to-Date

30,000,000

20,000.000

10,000,000

o -™+

/^/ //" #" if #" f #" <f f ■• /
DURATION OF CONSTRUCTION PERIOD
(FROM START OF DESIGN TO HOLDBACK RELEASE)

08 0327 Phase BC Place Cash FloW'$61 Mil

00000176
f"-
r-
o
o
o
o
o

BC PUCE STADIUM REVITALIZATION PROJECT 26-Apr-08
RETRACTABLE ROOF PREPARATION Pro-Olymplcs
Phase I • Temporary Works, Concrete Upgrades and Ring Beam

''••
(A). (B) . (C) (A) + |B> + (C)
0&P DESCRIPTION C O M PA N Y HIGHTEX & GEORGE THIRD/ KWH . TENDERED SUBTRADES & SUPPLIERS CONSTRUCTION MANAGER T O TA L
BODES (Retractable Roof & Structural Steel Masts) (CM/ Owner Controlled]
Quantity Unit Unit Rate Budget Quantity Unit Unit Rate Budget' Quantity Unit Unit Rate Budget Budget

Div 01

General Conditions:
01002 ,. General Requirements CM 0 • Lsum $0 so 0 Lsum SO 50 14 Months $285,714 $4,000,000 $4,000,000
01005 Project Insurance , CM 0 S/1000 $0.00 so 0 S/1000 . S1.S0 SO 60.000 S/1000 S1.80 $108,000. $108,000
• 0
01204 Scheduling . . CM < 0 Months so $0 Months $10,000 SO 13 Months $10,000 $130,000 $130,000
01501 Temp Elect For 5 Tower Cranes CM 0 Each so $0 0 Each $25,000 SO 0 Each $25,000 $0 $0
01528 Temporary larps CM- 0 Each so so 0 SF S3 $0 0 hours $0 SO SO
01528 CM o --. $0 0 L S u m S2.000.000.00 - $0 0 hours SO SO $0
Shrink Wrap seats cw Aisle Frames Each ' $$0
0
01528 Ring Beam Weather Protection CM .0 ' . Each so
' so 0 SF so . SO 50.000 SF $10 $500,000 $500,000
01570 Traffic Control CM 0 Lsum so .0 Lsum $200,000 SO 1 LSum $200,000 $200,000. $200,000
• • CM
015B0 Miscellaneous Equipment 0 Lsum SO so 0 Lsum $0 SO 1 LSum $100,000 SI 00.000 $100.000
Division 1 Total: so SO S5.038.000 $5.038.000
Div 02 Demolition:
02050 Demolition Cover Existing Ring Beam Subtrade 0 SF SO - so 28.000 SF' $13 . $350,000 0 SF $13 $0 $350,000
02050 Miscellaneous mech/elect removals Subtrade 0 Each $0 . so 6.680 Hours S65 $434,200 0 hours $65 $0- $434,200
02050 Demolilion of Existing Roof System Subtrade 0 Lsum SO so o-■ Lsum $1.250.000 SO ." .0 LSum S1550.000 SO $0 '
Oivl3lon.2-Total: .- . • • so $784,200- SO $784,200
Div 03 Concrete Upgrades:
30000 Sawcut, Select demolRion, coring - CM 0 LSum $0 so 0 LSum SO $0 1 LSum $1,192,000 S1.192,000 $1,192,000
30000 Detailed Excavation for Footings ■ CM 0 M3 so so 0. M3 SO SO 600 M3 $160. $96,000. $96,000
30000 Shear Wat) Footing Upgrades CM 0 Each so $0 0 Each so SO 4 Each $125,000 $500,000 $500,000
Roughen Existing Concrete Prep CM 0 LSum so so 0 LSUm • so . $0 1 LSum $227,440 $227,440. $227,440
HlttiKIls CM 0 each so so 0 each so so 37.608 each
'
$20
$25
$752,160 $752,160
Hlffl Wta (Transfer Beam) * , CM 0 each so so 0 each $0 to • 7,100 each $177,500 S177,500
Bbooo Set Embeds for Ring Beam CM 0 each so $0 0 each $0 so 72 each $500 ' $38,000 $38,000
Sjooo Formwork (Average rate/ SF) CM 0 SF so so 0 SF $0.00 $0 70.337 SF $31.39 $2,207,830 $2,207,830
Replace slab eta from demo CM 0 SF so 30 . 0 SF $0.00 $0 30.000 SF $10.00 $300,000 $300,000
• M3
30000 Place Concrete (Average rate/ M3) CM . 0 • M3 so • so • o. • M3 S0.00 so 2.958 $227.38. $672,600 $672,600
30000 Concrete Supply Subtrade 0 " M3 so so . 2.958 M3 $200 $591,600 0 M3 $0 $0 $591,600
30000 Reinforcing Steel - • Subtrade 0 Lbs so so 998.000 Lbs S1.74 $1.732.000 0 Lbs SO so $1,732,000
• $2,101,000 . . . . o . . . . J a c j v. .:.,«dq«di. .
30000 Soil Anchors (Avg .Cost/ Anchor) SObtrada 0 Each ^JO^ $0 284 Each _ $7,858.33 * SO _~SU-_ =_2JflJL00Q.
' SO
30000^**' iTffBjpW^BamaWPiyWbod and Poly CKT 0 -_T' so 0 SF SO 0 SF $15 so
30000 Grind and Patch CM 0 each so $0 0 each SO $0 54 each $1,500 $81,000 $81,000
- $0
30000 Div 03 Equipment.' Luffing cranes and mobiles CM 0 LSum so $0 0 LSum $0 SO 1 LSum $1,820,000 $1,820,000
Division 3 Total: so S4.424.600 $8,082,530 $12,487.130
' 0
04010 Masonry Subtrade * 0 SF so so o' SF • $20 $0 ' SF $20 so. S
O
Division 4 Total: so SO $0 $0
Div 08 Steel Masts:
• .
05120 Structural steel (Basod on 6.000 Tons) GTS/KWH 0. L S u m S45.000.000 $2,250,000 0 Lsum $0 $0 0 LSum $0 $0 $2,250,000
05120 Contingency steel GTS/KWH 0 MT $5,000 $0 0 Lsum $0 50 0 LSum $0 $0 $0
05120 Temporary Cable Guys and Ue downs GTS/KWH 0 each $20,000 $0 0 each $0 SO . 0 LSum $0 . 90 SO
... so
* 05120
05 TW
Slide Bearings .
«^S__* tw--6
S t e e l P o r B T F r a i i i e s p m e r 1 o i _ f S l u m n ) " " ~ > - •"•-Subtrade-
MT
•SSF
so
so •-
*" * so ' 38
■■• - « ' 5 4 egjS.
kaVff
$12,500-^
$19,000' '"• fi ,026.000 ■ _ --o . • LSum, _ $0 .
E a c fi . $ 0
»» so
$0
•^450,000
$1,026,000
-!^_3^-
05120 Sleel Portal Frames (2 New Outer Columns) Subtrade 0 .Each so $0 108 Each $14,000 $1,512,000 0 Each $0 so $1,512,000
05120 Steel Between Radial Beams (Not Shown) Subtrade 0 -Each so so 0 Each $15,000 SO • 0. Each $0 so $0
05120 Tower Crane Prep: Crane Bases. Demo &'Repair CM 0 Each $0 SO 0 Each S500.000 so 5 Each $600,000 $3,000,000 S3.00O.000
H]20 Temporary Dock for barging in steel CM 0 Each so so 0 . Each $0 $0 1 LSum $200,000 $200,000 $200,000
' $540,000
1W20 Mobile Cranes Prep: Temporary Roadways & Mis CM 0 Each so so * 0 Each $10,000 $0 27 Each $20,000 $540,000
05120 Temporay Shoring CM 0 LSum $0 so 0 Lsum S5.545.940 so 1 LSum $6,545,940 $6,545,940 $6,545,940
05120 Repair Padflc Boulevard North, south & Landsca CM . 0 Allow so so 0 Allow $500,000 so 1 Allow $1,500,000 . $1,500,000 $1,500,000
05120 Upper Catwalk CM 0 Allow so $0 • 0 LF $1,000 so 1 ABow SO $0 $0
05120 Ramps and Connectors . CM 0 Allow so so 0 LF $1,000 $0 1 AHow SO SO SO
65120 Lower Catwalk and connecting ramps CM o • Allow so , so • 0 LF $1,000 so 1 Allow $0 SO SO
o
o
o
o
o

BC PLACE STADIUM REVITALIZATION PROJECT
25-Apr-08
RETRACTABLE ROOF PREPARATION Pre Olympics
Phase I -Temporary Works, Concrete Upgrades and Ring Beam

(A) (B) (C) (A) + (B)«-(C)
DESCRIPTION C O M PA N Y HIGHTEX & GEORGE THIRDf KWH TENDERED SUBTRADES & SUPPLIERS CONSTRUCTION MANAGER T O TA L
(Retractable Roof & Structural Steel Masts) (CM/ Owner Controlled)
Quantity Unit Unit Rate Budget Quantity ' Unit Unit Rate Budget Quantity Unit Unit Rate Budget
Division 5 Total: Budget
$2,250,000 $2,988,000 $11.785.940 $17.023,940
Div 06 Carpentry:
06120 Rough Carpentry LSum SO $0 $0 ■SO
Lsum LSum SO $0 $0
Division 6 Total: $0 $0 50 $0
Div 07 R o o fi n g :
07510 Membrane Roofing Subtrade $40 $0 28.000 SF S40 S1.120.000 $40 $0 $1.120.000
Division 7 Total: S1.120.000 $0 $1,120.000
Div 08: Perimeter Envelope:
08410 Exterior Envelope System $129 $0 SF $129 $129 $0 SO
Division 8 Total:
so
Div 09: Finishes:
09900 Finishes (Excluded) Subtrade SF SF SF 50
O9S0O Acoustics (Excluded) Subtrade SF SF SF SO
Division 9 Total: $0 so-
Div 10 Accessories:
10990 Roof Anchors (Excluded)'
Division 10 Total
Each $0 $0 so Each $0 so SO
$0
Div 12 Furnishings Fixtures and Equipment
Replace Existing Stadium Seating (Excluded) Subtrade Each Each $0 Each $0 $0 so
90 Subtrade Each
12980
Replace Existing "Kayson" Seating (Excluded)
Video Cube (Exctuded) Subtrade Each
Each SO Each so $0 so
Eech • SO Each $0 $0 $0
12990 Video Ring (Excluded)
12980
Subtrade Each Each $0 Each so $0 $0

12990
Audio Video Equipment (Excluded)
Public Address Systems (Exduded)
Subtrade Each Each SO Each so $0 so
Each
12990 Roof Anchors (Excluded) .
Subtrade
Each
Each $0 Each so $0 $0
12990 Owner*s FF & E (Excluded)
Subtrade
Each
Each so Each so so so
Dlvfslon'12 Total
Subtrade Each $0 Each so so $0
$0 so
Div 13 Retractable Roof-System: -. ~«. —'•«
13990
13990
Project Management Hightex 13 LSum $188,286 $2,421,714 LSum $0 so- LSum . so so $2,421,714
13990
Engineering Hightex 1 LSum $5,770,000 $5,770,000 LSum $0 so LSum $0 so. S5.770.000
13990
Cables - ' - Supplier 0 Tonnes $ 11 , 0 0 0 SO Tonnes $8,000 so Tons $0 so SO
13990
Cast Steel Supplier 0 Tonnes $0 SO Tonnes $17,600 so Tons so $0 SO
Arches Supplier 0 Tonnes $0 '$0 * Tonnes 54,800 so Tons $0 so $0
13990 Membrane Support cables Supplier 0 Tonnes SO $0 Each $1,200 so Tons so $0 $0
13990 Radial Support Cables at Retractable roof .Supplier 0 Tonnes SO so Each $1,800 so- Tens so so. $0
13990 so
13990
Edge Cables et Retractable Roof - Supplier 0 Tonnes $0 Each $700 so Tons- $0 $0 SO
13990
Central Node Including Cage ' Supplier 0 Tonnes $0 so Tonnes $7,000 so Tens $0 so $0
Fabric Supply (PTFE) Supplier 0 M2 $80 so M2 O-DrvTO! so ' M2
so
13990 Retractable Fabric Supply so SO
Supplier 0 M2 $140 so M2 **7 so M2 so so. SO
M2 ••—*$•*_*» ■ $0 so
« « Clamping System """ -Supplier M2 "S73~
_ B
Tonnes
S3&*
$141 so
&M2
M2 so $0
=•*•*- $0
$0 •
13990 Drive System Supplier 0 LSum so so LSum $2,500,000 $0 LSum $4,500,000 $0 $0
13980 Air Supply Equipment 0 LSum so so
Supplier LSum $350,000 $0 LSum $600,000 so
13990 Water Management (gutters & downpipes etc) $0
Supplier 0 LSum $0 so LSum S437.000 $0 LSum $600,000 so so
BM Equipment/ Controls Supplier 0 LSum $0 so LSum $100,000 so LSum so
SB0
90 Catwalks so so
5120,000 so .
13980
Sublrade 0 LSum LM 51.100 so LSum S750.000 so so
Cushions Fabrications Hightex 40.000 M2 so $0 M2 $75 $0 M2 $75 $0 $0
13990 Fixed Roof Fabrication Hightex 0 M2 S65 $0 M2 S75 so M2 $75 so so
13990 Retractable Roof Fabrication Hightex 6 M2 $45 . $0 M2 S7S so M2 $75 so so
13990
13990
Liner Fabrication
Site installation (plant and equipment etc)
Hightex 0 M2 S40 so M2 - S45
«ien Ann
so M2 $45 $0 $0
Hlchtex 0 LSum S3.iss.snn sn