KERTAS KERJA SEPAK TAKRAW KFC UTUSAN (KEBANGSAAN

)
SK PEKAN PAGOH 2016

1.0 Pengenalan
Dasar 1 Murid 1 Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai
Sekurang kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong
Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberikan tumpuan ke arah
Melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

2.0 Matlamat
Insan yang sihat dan cergas melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan
murid melalui kegiatan sukan sepanjang tahun. Pelaksanaan dasar ini akan
membantu bagi mengatasi masalah disiplin dan mengurangkan masalah obesiti
dalam kalangan murid.
Membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan
murid melalui kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budaya bersukan
dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan
gaya hidup sihat dan cergas.

3.0 Objektif
3.1 Menduduki empat pasukan terbaik MSSD Muar
3.2 Sekolah yang mempunyai pembangunan sukan sepak takraw negeri Johor
3.3 Membentuk pasukan sepak takraw MSSN JOHOR dalam kejohanan KEBANGSAAN

4.0 Tarikh
12 hingga 14 Febuari 2017

5.0 Tempat
Kompleks Sukan Pagoh

6.0 Sasaran
Johan

7.0 Penyertaan
2 Pasukan (10 pemain)

8.0 Pengurus
Pn Roshaini Binti Muhammad

9.0 Jurulatih
En Ahmad Zununu Al Masri Bin Abd Razak

10.0 Anggaran Belanjawan
Sila lihat lampiran B

11.0 Penutup
Hasrat yang besar ini diharapkan menjadi satu realiti dan mendapat kejayaan yang sebaik
mungkin. Kerjasama antara semua pihak yang terlibat amat diperlukan bagi mencapai matlamat
yang telah digariskan. Semoga sumbangan yang ikhlas ini mendapat keberkatan daripada Allah
s.w.t

Lampiran B
Anggaran Kos Perbelanjaan Program

Bil. Perkara Anggaran Kos

1. Sarapan pagi
RM2.50 x 10 orang = RM25.00 x 1 Hari RM25.00

2. Kudapan
RM2.50 x 10 orang = RM25.00 x 1 Hari RM25.00

3. Makan tengahari
RM5.00 x 10 orang = RM50.00 x 1 Hari RM50.00

4. Keperluan
Arm band 2 unit = RM15.00 RM15.00
Guard 4 unit = RM30.00 RM30.00

5. Spray 1 unit = RM29.00 RM29.00
Koyok 2 unit = RM10.00 RM10.00
Minuman kesihatan 1 unit = RM25.00 RM25.00

JUMLAH RM209.00

Disediakan oleh

..................................................
(Roshaini Binti Muhammad)
Setiausaha
Program Kecemerlangan Sepak Takraw
SK Pekan Pagoh

LAMPIRAN “B”
Tempat Pertandingan : 1) KOMPLEKS SUKAN PAGOH

Jarak Dari Sekolah : 4 KM

Nama Guru Pengiring : 1) EN AHMAD ZUNUNU AL MASRI BIN ABD RAZAK (Jurulatih)

2) PN ROSHAINI BINTI MUHAMMAD (Pengurus)

3) CIK NORHIDAYAH BINTI ISMAIL (Guru Pengiring)

Nama Peserta Pertandingan :

REGU ‘A’
1. MUHAMMAD HAQIMI BIN ROSTAM (Tahun 5)
2. MUHAMMAD ASRIZAL BIN OTHMAN (Tahun 6)
3. MUHAMMAD AZAM MUZAFFAR BIN MOHD SULAIMAN (Tahun 5)
4. MUHAMMAD HAZIQ HAIKAL BIN HAIRUL ANUAR (Tahun 5)
5. ADAM UQAIEL BIN ABD RAHIM (Tahun 4)

REGU ‘B’
1. AMIRUL AZMIE BIN MUSA (Tahun 6)
2. AHMAD FARHANAS BIN NORIZAN (Tahun 3)
3. MUHAMMAD ZUHAIRI BIN MOHD ZAKI (Tahun 3)
4. MUHAMMAD IQBAL BIN MUSTAFA (Tahun 4)
5. ADAM AL RAZIN BIN ABD RAHIM (Tahun 2)

SK. PEKAN PAGOH
84600 PAGOH MUAR
JOHOR DARUL TA’ZIM
JBA 5056 No. Tel/Fax : 06-
9747803

____________________________________________________________________________________

Ruj. Kami : JBA 5056 – 700/5/4/1/2017
()
Tarikh : 07.02.2017
Kepada,
Tuan Yang DiPertua PIBG
SK Pekan Pagoh
84600 Pagoh
Muar Johor.

Tuan/Puan ,

PERMOHONAN SUMBANGAN KEJOHANAN SEPAKTAKRAW MSSD MUAR
2017

Merujuk perkara di atas , pihak kami akan menyertai Kejohanan Sepaktakraw MSSD
MUAR 2017

2. Antara butirannya ialah:
2.1 Perkara : Kejohanan Sepaktakraw MSSD MUAR 2017
2.2 Lokasi : Kompleks Sukan Pagoh
2.3 Tarikh : 12 hingga 14 Febuari 2017
2.4 Hari : Ahad hingga Selasa
2.5 Masa : 8.00 am – 6.00 pm
2.6 Regu : 2 Regu
2.7 Peserta : 10 Orang Pelajar (3 Orang Guru Pengiring)
2.8 Lampiran: Kertas Kerja Bujet Sepak Takraw

4. Keperihatinan dari pihak tuan kami dahului dengan ucappan ribuan terima
kasih.

Sekian , terima kasih

Yang Benar,

........................................................
(PN ROSHAINI BINTI MUHAMMAD)
Setiausaha Program Kecemerlangan Sepaktakraw
SK Pekan Pagoh